The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

guests

5,444 media by topicpage 1 of 55
Master of Delft - Bruiloft te Kana

Master of Delft - Bruiloft te Kana

Gedrukt van drie blokken. Christus en Maria met vijf kruiken met water. Zij toont Christus dat er geen wijn meer is. Bruid en vier gasten aan tafel. Links en rechts van de voorstelling architectonische ornamentatie.

Hans Sebald Beham - Bruiloft te Kana

Hans Sebald Beham - Bruiloft te Kana

Gasten op de bruiloft te Kana zitten rond een tafel. Een man vult kruiken met water en Christus zegent deze waarop de inhoud verandert in wijn.

Sheltering the Homeless

Sheltering the Homeless

Ruit, rond, met gebrandschilderde voorstelling van het herbergen van de pelgrims. De gastheer staat in het midden van het vertrek en verwelkomt vier vreemdelingen in zijn huis. De staande man links en de zitten... More

The Parable of the Banquet without Guests, from Das Plenarium

The Parable of the Banquet without Guests, from Das Plenarium

Hans Schäufelein (German, Nuremberg ca. 1480–ca. 1540 Nördlingen)

Cornelis Bos - Gasten en bruidspaar aan tafel

Cornelis Bos - Gasten en bruidspaar aan tafel

Bruid en bruidegom en bruiloftsgasten aan een gedekte tafel. Er wordt muziek gemaakt door een fluitist en een zangeres.

Jan Swart van Groningen - Rijke man en Lazarus

Jan Swart van Groningen - Rijke man en Lazarus

De rijke man zit met zijn vrouw en gasten aan een banket in een soort loggia. Op de voorgrond ligt de arme Lazarus met een Lazarusklep in de hand. Drie honden likken zijn wonden. Ontwerp voor een prent.

Ruit met de Bruiloft te Kana

Ruit met de Bruiloft te Kana

Ruit met gebrandschilderde voorstelling van de Bruiloft te Kana (Joh.2) in een Renaissance-ruimte. Op de voorgrond verricht Christus het wonder en is een man bezig met het vullen van een der kruiken. Onder een ... More

Cornelis Bos - Gasten en bruidspaar aan tafel

Cornelis Bos - Gasten en bruidspaar aan tafel

Bruid en bruidegom en bruiloftsgasten aan een gedekte tafel. Er wordt muziek gemaakt door een fluitist en een zangeres.

Peeter Baltens - De avond van het huwelijk

Peeter Baltens - De avond van het huwelijk

Na het feest leidt de bruidegom zijn bange bruid naar bed. Beiden dragen kroontjes. De huilende bruid heeft een kandelaar en de nachtspiegel in haar handen. Een doedelzakspeler en andere gasten volgen hen. Onde... More

Huwelijk van Tobias en Sara

Huwelijk van Tobias en Sara

Links geeft Raguel zijn dochter Sara ten huwelijk aan Tobias. Naast Tobias staat de aartsengel Rafaël. Achter hen zitten enkele gasten aan een tafel. Rechts een stadsgezicht met een drukke weg waarop Rafaël, To... More

Huwelijk van Tobias en Sara

Huwelijk van Tobias en Sara

Links geeft Raguel zijn dochter Sara ten huwelijk aan Tobias. Naast Tobias staat de aartsengel Rafaël. Achter hen zitten enkele gasten aan een tafel. Rechts een stadsgezicht met een drukke weg waarop Rafaël, To... More

Simsons vrouw smeekt hem de oplossing van het raadsel te verklappen

Simsons vrouw smeekt hem de oplossing van het raadsel te verklappen

De Filistijnse vrouw zit geknield naast een bed en smeekt Simson om haar de oplossing van zijn raadsel te verklappen. Moe van haar gehuil vertelt Simson haar de oplossing, waarna zij het aan de bruiloftsgasten ... More

Kachelplaat met een voorstelling van de bruiloft te Kana

Kachelplaat met een voorstelling van de bruiloft te Kana

Gietijzeren kachelplaat, verdeeld in twee zones. In de bovenste zone is de bruiloft te Kana afgebeeld. Centraal is de lange, gedekte tafel te zien, waaraan de gasten zitten. Midden aan tafel zit de bruid met ee... More

Lot maant de menigte tot kalmte

Lot maant de menigte tot kalmte

Voor de deur van zijn huis probeert Lot de mannen uit Sodom tot kalmte te manen. De mannen verzoeken hem om zijn gasten naar buiten te laten, zodat zij ze kunnen nemen. Een van de engelen trekt Lot naar binnen.... More

Abraham de Bruyn - Bruiloft te Kana

Abraham de Bruyn - Bruiloft te Kana

De bruiloft te Kana. Rond een tafel zitten allerlei gasten te eten en te drinken. Aan het hoofd van de tafel zit de bruid met een kroontje op haar hoofd. Links giet een man water in een kruik. Christus zit link... More

Lot maant de menigte tot kalmte

Lot maant de menigte tot kalmte

Voor de deur van zijn huis probeert Lot de mannen uit Sodom tot kalmte te manen. De mannen verzoeken hem om zijn gasten naar buiten te laten, zodat zij ze kunnen nemen. Een van de engelen trekt Lot naar binnen.... More

Kachelplaat met een voorstelling van de bruiloft te Kana

Kachelplaat met een voorstelling van de bruiloft te Kana

Gietijzeren kachelplaat, verdeeld in twee zones. In de bovenste zone is de bruiloft te Kana afgebeeld. Centraal is de lange, gedekte tafel te zien, waaraan de gasten zitten. Midden aan tafel zit de bruid met ee... More

Huwelijkstafel, artist Hans Bol

Huwelijkstafel, artist Hans Bol

In de buitenlucht vindt een huwelijksfeest plaats. De gasten zitten aan een tafel te eten. In het midden zit de bruid met aan weerszijden haar bruidsmeiden.

Lot voorkomt geweld tussen de inwoners van Sodom

Lot voorkomt geweld tussen de inwoners van Sodom

Lot voor de deur van zijn huis in Sodom, staat tussen twee boze mannen en de twee engelen in. De mannen uit de stad willen de twee onbekende gasten (engelen) van Lot verjagen. Tweede prent uit een serie van vie... More

Lot voorkomt geweld tussen de inwoners van Sodom

Lot voorkomt geweld tussen de inwoners van Sodom

Lot voor de deur van zijn huis in Sodom, staat tussen twee boze mannen en de twee engelen in. De mannen uit de stad willen de twee onbekende gasten (engelen) van Lot verjagen. Tweede prent uit een serie van vie... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Bestraffing van de man zonder bruiloftskleding

Dirck Volckertsz Coornhert - Bestraffing van de man zonder bruiloftskl...

Een bruiloftsfeest waar de gasten zich tegoed doen aan een maaltijd. Een man zonder bruiloftskleren wilt zich bij het bruiloftsfeest voegen maar wordt tegengehouden door de koning die het feest heeft georganise... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Voorbereidingen voor het bruiloftsfeest

Dirck Volckertsz Coornhert - Voorbereidingen voor het bruiloftsfeest

De voorbereidingen voor het banket. De koning heeft zijn beste mestvee laten slachten. Hij stuurt zijn dienaren erop uit om de gasten uit te nodigen. De prent heeft een Latijns onderschrift en maakt deel uit va... More

Liefde, Philips Galle

Liefde, Philips Galle

De vrouwelijke personificatie van Liefde (Caritas) staat met twee kleine kinderen aan de hand ten midden van de werken van barmhartigheid. Rond haar worden de hongerigen gevoed, krijgen de dorstigen te drinken,... More

Pieter van der Borcht I - Boerenbruiloft

Pieter van der Borcht I - Boerenbruiloft

Een boerenbruiloft. Centraal in de prent is de bruid, die geschenken krijgt van aankomende gasten. Een notaris rechts van haar legt alle giften op papier vast. Aan de tafels wordt vrolijk gegeten en gedronken d... More

Het vetgemeste kalf wordt geslacht, Philips Galle

Het vetgemeste kalf wordt geslacht, Philips Galle

Ter ere van de thuiskomst van de verloren zoon wordt een vetgemest kalf geslacht. Op de binnenplaats danst de verloren zoon met de gasten. Een lange tafel staat klaar voor het feestmaal. Onder de voorstelling e... More

Het vetgemeste kalf wordt geslacht, Philips Galle

Het vetgemeste kalf wordt geslacht, Philips Galle

Ter ere van de thuiskomst van de verloren zoon wordt een vetgemest kalf geslacht. Op de binnenplaats danst de verloren zoon met de gasten. Een lange tafel staat klaar voor het feestmaal.

Het vetgemeste kalf wordt geslacht, Philips Galle

Het vetgemeste kalf wordt geslacht, Philips Galle

Ter ere van de thuiskomst van de verloren zoon wordt een vetgemest kalf geslacht. Op de binnenplaats danst de verloren zoon met de gasten. Een lange tafel staat klaar voor het feestmaal.

Hieronymus Wierix - Bruiloft te Kana

Hieronymus Wierix - Bruiloft te Kana

Het bruidspaar en de gasten zitten rond een tafel. Christus zegent de wijnvaten nadat Maria hem er op heeft gewezen dat er geen wijn meer is. Het water in de vaten wordt wijn. In de marge een zesregelig ondersc... More

Job ontvangt geschenken, Philips Galle

Job ontvangt geschenken, Philips Galle

De broers en zussen van Job, en de mensen die Job vroeger kenden, komen naar hem en ze geven hem geschenken. Gasten bieden gouden ringen en vee aan. Op de achtergrond deelt Job een maaltijd met zijn gasten. Ond... More

Hieronymus Wierix - Bruiloft te Kana

Hieronymus Wierix - Bruiloft te Kana

Het bruidspaar en de gasten zitten rond een tafel. Christus zegent de wijnvaten nadat Maria hem er op heeft gewezen dat er geen wijn meer is. Het water in de vaten wordt wijn. In de marge een zesregelig ondersc... More

Philips Galle - Salome danst op het feest van Herodes

Philips Galle - Salome danst op het feest van Herodes

Herodes zit met zijn gasten aan een lange tafel en kijkt naar de dansende Salome. Links twee muzikanten. Een met een strijkinstrument de ander met een harp.

Philips Galle - Salome danst op het feest van Herodes

Philips Galle - Salome danst op het feest van Herodes

Herodes zit met zijn gasten aan een lange tafel en kijkt naar de dansende Salome. Hij belooft haar alles te geven wat ze hem vraagt. Zij vraagt vervolgens het hoofd van Johannes de Doper. Links twee muzikanten.... More

Johannes Wierix - Bestraffing van de man zonder bruiloftskleding

Johannes Wierix - Bestraffing van de man zonder bruiloftskleding

Een man zonder bruiloftskleren wordt door de dienaren van de koning afgevoerd. De koning draagt hen op zijn handen en voeten vast te binden. Rechts het bruiloftsfeest waar de gasten zich tegoed doen aan een maa... More

H. Nicolaas van Myra met drie kinderen in een kuip

H. Nicolaas van Myra met drie kinderen in een kuip

De heilige Nicolaas, in bisschopsgewaad, bekruist de drie naakte kinderen. Hij heeft hen op wonderbaarlijke wijze weer tot leven gewekt nadat een herbergier ze had vermoord en gepekeld om als maaltijd aan zijn ... More

De koning laat zijn dienaren gasten uitnodigen voor het bruiloftsfeest

De koning laat zijn dienaren gasten uitnodigen voor het bruiloftsfeest

De koning geeft een bruiloftsfeest voor zijn zoon. Hij stuurt zijn dienaren eropuit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die willen niet komen. Op de achtergrond is te zien dat enkele mensen de dienaren v... More

De koning laat zijn dienaren gasten uitnodigen voor het bruiloftsfeest

De koning laat zijn dienaren gasten uitnodigen voor het bruiloftsfeest

De koning geeft een bruiloftsfeest voor zijn zoon. Hij stuurt zijn dienaren eropuit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die willen niet komen. Op de achtergrond is te zien dat enkele mensen de dienaren v... More

Johannes Wierix - Bestraffing van de man zonder bruiloftskleding

Johannes Wierix - Bestraffing van de man zonder bruiloftskleding

Een man zonder bruiloftskleren wordt door de dienaren van de koning afgevoerd. De koning draagt hen op zijn handen en voeten vast te binden. Rechts het bruiloftsfeest waar de gasten zich tegoed doen aan een maa... More

Pieter van der Heyden - Dans op boerenbruiloft

Pieter van der Heyden - Dans op boerenbruiloft

Verschillende dansende paren op een boerenbruiloft. Op de achtergrond de bruid, zittend achter een schaal met muntgeld. Gasten brengen cadeaus en geld. Onder de voorstelling op de cartouche twee vierregelige ve... More

Couples Making Love at a Country Inn

Couples Making Love at a Country Inn

Twee minnende paren bij een herberg. Links zit een liefdespaar achter een doek bij de koestal, op een tafeltje liggen broodjes, lepels en een kom. Rechts achter een openstaande luik omhelzen een kussende man en... More

Johannes Wierix - Bruiloft te Kana

Johannes Wierix - Bruiloft te Kana

Het bruidspaar en de gasten zitten rond een tafel. Christus zegent de wijnvaten waarp het water in de vaten in wijn veranderd.

Pieter Nagel - Herbergen van vreemdelingen

Pieter Nagel - Herbergen van vreemdelingen

Een man verwelkomt met open armen vreemdelingen en pelgrims. Links de ontvangst van gasten bij de haard. Onder de voorstelling een verklarende tekst in het Latijn. Deze prent maakt deel uit van een album.

Johannes Wierix - Bruiloft te Kana

Johannes Wierix - Bruiloft te Kana

Christus geeft op de bruiloft te Kana opdracht om kruiken met water te vullen. Het bruidspaar en de gasten zitten aan tafel. Maria zit links achter aan tafel. Links op de achtergrond proeft de ceremoniemeester ... More

Christus te gast bij Simon de Farizeeër

Christus te gast bij Simon de Farizeeër

Christus is te gast in het huis van Simon de Farizeeër. Hij ligt aan tafel terwijl Maria Magdalena zijn voeten zalft en met haar haar droogt. Bedienden staan rond de tafel en verzorgen de gasten. Onder de voors... More

Christus te gast bij Simon de Farizeeër

Christus te gast bij Simon de Farizeeër

Christus is te gast in het huis van Simon de Farizeeër. Hij ligt aan tafel terwijl Maria Magdalena zijn voeten zalft en met haar haar droogt. Bedienden staan rond de tafel en verzorgen de gasten. Onder de voors... More

Christus aan de maaltijd in het huis van Levi de Tollenaar (plaat 2)

Christus aan de maaltijd in het huis van Levi de Tollenaar (plaat 2)

Het renaissancistisch interieur van het huis van Levi de Tollenaar. Op de voorgrond een trap met etende gasten. De prent heeft een Latijnse onderschrift. Middelste plaat van een prent met een voorstelling uit d... More

Christus aan de maaltijd in het huis van Levi de Tollenaar (plaat 3)

Christus aan de maaltijd in het huis van Levi de Tollenaar (plaat 3)

Het renaissancistisch interieur van het huis van Levi de Tollenaar. Op de voorgrond een trap met etende gasten. De prent heeft een Latijnse onderschrift. Rechter plaat van een prent met een voorstelling uit dri... More

Christus aan de maaltijd in het huis van Levi de Tollenaar

Christus aan de maaltijd in het huis van Levi de Tollenaar

Het renaissancistisch interieur van het huis van Levi de Tollenaar. Op de voorgrond een trap met etende gasten. De prent heeft een Latijnse onderschrift. Prent met een voorstelling uit drie platen. Naar het sch... More

Kachelplaat met voorstelling van de bruiloft te Kana

Kachelplaat met voorstelling van de bruiloft te Kana

Gietijzeren kachelplaat, verdeeld in twee zones. In de bovenste zone is de bruiloft te Kana afgebeeld. Centraal is de lange, gedekte tafel te zien, waaraan de gasten zitten. Midden aan tafel zit de bruid met ee... More

Christus aan de maaltijd in het huis van Levi de Tollenaar (plaat 1)

Christus aan de maaltijd in het huis van Levi de Tollenaar (plaat 1)

Het renaissancistisch interieur van het huis van Levi de Tollenaar. Op de voorgrond een trap met etende gasten. De prent heeft een Latijnse onderschrift. Linker plaat van een prent met een voorstelling uit drie... More

Kachelplaat met voorstelling van de bruiloft te Kana

Kachelplaat met voorstelling van de bruiloft te Kana

Gietijzeren kachelplaat, verdeeld in twee zones. In de bovenste zone is de bruiloft te Kana afgebeeld. Centraal is de lange, gedekte tafel te zien, waaraan de gasten zitten. Midden aan tafel zit de bruid met ee... More

Hans Collaert I - Lot maant de menigte tot kalmte

Hans Collaert I - Lot maant de menigte tot kalmte

Voor de deur van zijn huis probeert Lot de mannen uit Sodom tot kalmte te manen. De mannen verzoeken hem om zijn gasten naar buiten te laten, zodat zij ze kunnen verkrachten. Een van de engelen trekt Lot naar b... More

Pieter van der Heyden - Dans op boerenbruiloft

Pieter van der Heyden - Dans op boerenbruiloft

Verschillende dansende paren op een boerenbruiloft. Op de achtergrond de bruid, zittend achter een schaal met muntgeld. Gasten brengen cadeaus en geld. Onder de voorstelling op de cartouche twee vierregelige ve... More

Joos van Winghe - Night Banquet and Masquerade

Joos van Winghe - Night Banquet and Masquerade

Interieur waarin een gezelschap een nachtbanket en een maskerade houdt. Links een groep gemaskerde komedianten, rechts wordt muziek gemaakt door een man met een luit, een vrouw met een liedboek en een vrouw ach... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Voorbereidingen voor het bruiloftsfeest

Dirck Volckertsz Coornhert - Voorbereidingen voor het bruiloftsfeest

De voorbereidingen voor het banket. De koning heeft zijn beste mestvee laten slachten. Hij stuurt zijn dienaren erop uit om de gasten uit te nodigen. Bovenaan de prent een cartouche met een Latijnse tekst. De p... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Bestraffing van de man zonder bruiloftskleding

Dirck Volckertsz Coornhert - Bestraffing van de man zonder bruiloftskl...

Een bruiloftsfeest waar de gasten zich tegoed doen aan een maaltijd. Een man zonder bruiloftskleren wilt zich bij het bruiloftsfeest voegen maar wordt tegengehouden door de koning die het feest heeft georganise... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Bestraffing van de man zonder bruiloftskleding

Dirck Volckertsz Coornhert - Bestraffing van de man zonder bruiloftskl...

Een bruiloftsfeest waar de gasten zich tegoed doen aan een maaltijd. Een man zonder bruiloftskleren wilt zich bij het bruiloftsfeest voegen maar wordt tegengehouden door de koning die het feest heeft georganise... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Bestraffing van de man zonder bruiloftskleding

Dirck Volckertsz Coornhert - Bestraffing van de man zonder bruiloftskl...

Een bruiloftsfeest waar de gasten zich tegoed doen aan een maaltijd. Een man zonder bruiloftskleren wilt zich bij het bruiloftsfeest voegen maar wordt tegengehouden door de koning die het feest heeft georganise... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Voorbereidingen voor het bruiloftsfeest

Dirck Volckertsz Coornhert - Voorbereidingen voor het bruiloftsfeest

De voorbereidingen voor het banket. De koning heeft zijn beste mestvee laten slachten. Hij stuurt zijn dienaren erop uit om de gasten uit te nodigen. De prent heeft een Latijns onderschrift en maakt deel uit va... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Voorbereidingen voor het bruiloftsfeest

Dirck Volckertsz Coornhert - Voorbereidingen voor het bruiloftsfeest

De voorbereidingen voor het banket. De koning heeft zijn beste mestvee laten slachten. Hij stuurt zijn dienaren erop uit om de gasten uit te nodigen. Bovenaan de prent een cartouche met een Latijnse tekst. De p... More

Johann Sadeler I - Feestvierend gezelschap rond een tafel

Johann Sadeler I - Feestvierend gezelschap rond een tafel

Vertrek waarin een rijkgevuld banket met vele gasten gaande is. Mannen en vrouwen vermaken zich met minnekozen, muziek en overvloedig eten en drinken. Op de voorgrond een hondje. In de marge Bijbelcitaten uit J... More

Het Venetiaanse Bal of de bruiloft van Antenor

Het Venetiaanse Bal of de bruiloft van Antenor

In een zaal met uitzicht op de zee vindt een bruiloft plaats. De gasten zijn elegant gekleed. Rechts zitten in een loge de muzikanten. Drie paren dansen. De overige gasten zitten langs de zijwanden van de kamer... More

Gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus

Gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus

Een rijke man zit met zijn familie en gasten aan tafel. Rechts buiten het huis bedelt de bedelaar Lazarus, wiens zweren door een hond worden gelikt. Op de achtergrond wordt het vervolg van het verhaal verbeeld.... More

Gelijkenis van het koninklijke bruiloftsfeest: de uitnodiging van de koning

Gelijkenis van het koninklijke bruiloftsfeest: de uitnodiging van de k...

Een koning heeft zijn dienaren de opdracht gegeven om de bruiloftsgasten uit te nodigen voor het bruiloftsfeest van zijn zoon. De tafel is al gedekt. De twee dienaren die bij hem staan vertellen hem echter dat ... More

Gelijkenis van het koninklijke bruiloftsfeest: de uitnodiging van de koning

Gelijkenis van het koninklijke bruiloftsfeest: de uitnodiging van de k...

Een koning heeft zijn dienaren de opdracht gegeven om de bruiloftsgasten uit te nodigen voor het bruiloftsfeest van zijn zoon. De tafel is al gedekt. De twee dienaren die bij hem staan vertellen hem echter dat ... More

Hans Collaert I - Lot maant de menigte tot kalmte

Hans Collaert I - Lot maant de menigte tot kalmte

Voor de deur van zijn huis probeert Lot de mannen uit Sodom tot kalmte te manen. De mannen verzoeken hem om zijn gasten naar buiten te laten, zodat zij ze kunnen nemen. Een van de engelen trekt Lot naar binnen.... More

Johannes Wierix - Bruiloft te Kana

Johannes Wierix - Bruiloft te Kana

Christus geeft op de bruiloft te Kana opdracht om kruiken met water te vullen. Het bruidspaar en de gasten zitten aan tafel. Maria zit links achter aan tafel. Links op de achtergrond proeft de ceremoniemeester ... More

Gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus

Gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus

Een rijke man zit met zijn familie en gasten aan tafel. Rechts buiten het huis bedelt de bedelaar Lazarus, wiens zweren door een hond worden gelikt. Op de achtergrond wordt het vervolg van het verhaal verbeeld.... More

Johannes Wierix - Bruiloft te Kana

Johannes Wierix - Bruiloft te Kana

Christus geeft op de bruiloft te Kana opdracht om kruiken met water te vullen. Het bruidspaar en de gasten zitten aan tafel. Maria zit links achter aan tafel. Links op de achtergrond proeft de ceremoniemeester ... More

Godenbanket tijdens de bruiloft van Peleus en Thetis

Godenbanket tijdens de bruiloft van Peleus en Thetis

Temidden van de wolken gebruiken godenfiguren aan een lange tafel de maaltijd. Aan het hoofd, op de voorgrond, zitten Jupiter en Juno, herkenbaar aan respectievelijk de adelaar met de bliksemschichten en de pau... More

Bartholomeus Willemsz Dolendo - Herberg met feestende gasten

Bartholomeus Willemsz Dolendo - Herberg met feestende gasten

Bij een herberg zitten mensen op banken onder een afdak te feesten en te drinken. Twee mannen liggen naast een waterput op de grond en slapen hun roes uit. Langs de weg staat een reiziger met paard te praten me... More

Godenbanket tijdens de bruiloft van Peleus en Thetis

Godenbanket tijdens de bruiloft van Peleus en Thetis

Temidden van de wolken gebruiken godenfiguren aan een lange tafel de maaltijd. Aan het hoofd, op de voorgrond, zitten Jupiter en Juno, herkenbaar aan respectievelijk de adelaar met de bliksemschichten en de pau... More

Jean Matheus - Bruiloft te Kana

Jean Matheus - Bruiloft te Kana

Het bruidspaar en de gasten zitten rond een tafel. Christus zegent de wijnvaten nadat Maria hem er op heeft gewezen dat er geen wijn meer is. Het water in de vaten wordt wijn. In de marge een zesregelig ondersc... More

Uitstorting van de Heilige Geest

Uitstorting van de Heilige Geest

Cornelius heeft zich met zijn familieleden en naaste vrienden thuis verzameld. Petrus vertelt hen over Christus en tijdens zijn preek daalt de Heilige Geest neer op de hoofden van de gasten. Onder in de marge e... More

Maerten de Vos - Uitstorting van de Heilige Geest

Maerten de Vos - Uitstorting van de Heilige Geest

Cornelius heeft zich met zijn familieleden en naaste vrienden thuis verzameld. Petrus vertelt hen over Christus en tijdens zijn preek daalt de Heilige Geest neer op de hoofden van de gasten. Onder de voorstelli... More

De koning laat zijn dienaren gasten uitnodigen voor het bruiloftsfeest

De koning laat zijn dienaren gasten uitnodigen voor het bruiloftsfeest

De koning geeft een bruiloftsfeest voor zijn zoon. Hij stuurt zijn dienaren eropuit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die willen niet komen. Bij verschillende elementen uit de voorstelling staan letter... More

Antonie Wierix II - Bruiloft te Kana

Antonie Wierix II - Bruiloft te Kana

Het bruidspaar en de gasten zitten rond een tafel. Maria vertelt aan Christus dat er geen wijn meer is. Het water in de vaten wordt wijn na de zegening van Christus. Bij verschillende elementen uit de voorstell... More

Het vetgemeste kalf wordt geslacht, Philips Galle

Het vetgemeste kalf wordt geslacht, Philips Galle

Ter ere van de thuiskomst van de verloren zoon wordt een vetgemest kalf geslacht. Op de binnenplaats danst de verloren zoon met de gasten. Een lange tafel staat klaar voor het feestmaal.

Hans Collaert I - Lot maant de menigte tot kalmte

Hans Collaert I - Lot maant de menigte tot kalmte

Voor de deur van zijn huis probeert Lot de mannen uit Sodom tot kalmte te manen. De mannen verzoeken hem om zijn gasten naar buiten te laten, zodat zij ze kunnen nemen. Een van de engelen trekt Lot naar binnen.... More

Salomé met het hoofd van Johannes de Doper

Salomé met het hoofd van Johannes de Doper

Salome presenteert schaal met het hoofd van Johannes de Doper aan Herodes en Herodias en hun gasten. In marge onder fragment van bijbeltekst Matteüs 14.

Salomé toont het hoofd van Johannes de Doper aan Herodes

Salomé toont het hoofd van Johannes de Doper aan Herodes

Salomé presenteert schaal met het hoofd van Johannes de Doper aan Herodes en Herodias en hun gasten. In marge onder fragment van bijbeltekst Mat. 14. Deze prent maakt deel uit van een album.

Salomé met het hoofd van Johannes de Doper

Salomé met het hoofd van Johannes de Doper

Salomé presenteert schaal met het hoofd van Johannes de Doper aan Herodes en Herodias en hun gasten. In marge onder fragment van bijbeltekst Matteüs 14.

Salomé met het hoofd van Johannes de Doper

Salomé met het hoofd van Johannes de Doper

Salomé presenteert schaal met het hoofd van Johannes de Doper aan Herodes en Herodias en hun gasten. In marge onder vers van vier regels in vier talen en fragment van bijbeltekst Marcus 6, vers 27.

Godenbanket tijdens de bruiloft van Peleus en Thetis

Godenbanket tijdens de bruiloft van Peleus en Thetis

Ovale voorstelling van het huwelijksfeest van Peleus en Thetis. Temidden van de wolken gebruiken godenfiguren aan lange tafels de maaltijd. Op de achtergrond biedt Eris, de godin van de twist, de gouden appel a... More

Jan Collaert II - Gelijkenis van de koninklijke bruiloft

Jan Collaert II - Gelijkenis van de koninklijke bruiloft

Een scène uit de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Een van de gasten is zonder bruiloftskleed naar het feest gekomen. De koning geeft het bevel de gast zijn handen en voeten vast te binden en hem uit de z... More

De dood is bitter voor de rijken

De dood is bitter voor de rijken

De Dood, met een zandloper, en een kroon met slangen, komt op bezoek bij een rijke man tijdens een rijkgevuld banket met vele gasten. Hij heeft zijn ketens rond een jonge vrouw geslagen die dood op de grond lig... More

Oktober, letterpress print

Oktober, letterpress print

Een van de gasten is zonder bruiloftskleed naar het feest gekomen. De koning geeft het bevel de gast zijn handen en voeten vast te binden en hem uit de zaal te gooien. Op de achtergrond zitten de genodigden van... More

Bruiloftsfeest, ca. 1600

Bruiloftsfeest, ca. 1600

Een boerenbruiloftsfeest, ca. 1600. De bruid gezeten aan een tafel ontvangt felicitaties en giften. Links vermaken de gasten zich met eten, drinken en zingen aan een tafel. Rechts een stoet van dansende gasten ... More

Louis de Caullery - Evening Party

Louis de Caullery - Evening Party

Interieur met voorbereidingen voor een feestmaal. Rechts arriveren gasten in het met kaarsen verlicht vertrek. Links wordt een grote tafel gedekt. Aan de muren hangen schilderijen, op een balkon spelen enkele muzikanten.

Pieter van der Heyden - Dans op boerenbruiloft

Pieter van der Heyden - Dans op boerenbruiloft

Verschillende dansende paren op een boerenbruiloft. Op de achtergrond de bruid, zittend achter een schaal met muntgeld. Gasten brengen cadeaus en geld. Onder de voorstelling op de cartouche twee vierregelige ve... More

Dirck Strijcker - Bruiloft te Kana

Dirck Strijcker - Bruiloft te Kana

Christus en Maria aan een tafel, omringd door vele gasten. Op de voorgrond worden op Christus' aanwijzingen zes stenen vaten gevuld met water, dat in wijn zal veranderen.

Johannes Wierix - Kunst van het sterven

Johannes Wierix - Kunst van het sterven

Een vrouw wordt door de dood getroffen tijdens een feest in een tuin. De Dood steekt haar met zijn lans. Twee duivels nemen haar ziel mee. De gasten op het feest kijken toe. Op de voorgrond zit een gezin aan ee... More

De zeilwagen van Simon Stevin, 1602

De zeilwagen van Simon Stevin, 1602

De zeilwagen van Simon Stevin, 1602. Prins Maurits in de zeilwagen gebouwd door Simon Stevin op het strand bij Scheveningen, april-mei 1602. Onrealistische voorstelling van de zeilwagen met op de boeg een beeld... More

Crispijn van de Passe I - Gelijkenis van de onwaardige bruiloftsgast

Crispijn van de Passe I - Gelijkenis van de onwaardige bruiloftsgast

De koning laat de bruiloftsgast die zich niet in bruiloftskleren had gestoken vastbinden en verwijderen. Op de achtergrond zit de bruid met gasten aan tafel (Mat. 22). De voorstelling is gevat in een ronde omli... More

Simon de Vlieger - De herberg in een ruïne

Simon de Vlieger - De herberg in een ruïne

Een antiek ruïne waarin een herberg is gevestigd aan de oever van een brede rivier. Een veerpond met koets en paarden meert aan. Vóór de herberg een aantal gasten, op de voorgrond herders met geiten, een reizig... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Bestraffing van de man zonder bruiloftskleding

Dirck Volckertsz Coornhert - Bestraffing van de man zonder bruiloftskl...

Een bruiloftsfeest waar de gasten zich tegoed doen aan een maaltijd. Een man zonder bruiloftskleren wilt zich bij het bruiloftsfeest voegen maar wordt tegengehouden door de koning die het feest heeft georganise... More

Simon de Vlieger - De herberg in een ruïne

Simon de Vlieger - De herberg in een ruïne

Een antiek ruïne waarin een herberg is gevestigd aan de oever van een brede rivier. Een veerpond met koets en paarden meert aan. Vóór de herberg een aantal gasten, op de voorgrond herders met geiten, een reizig... More

Simon de Vlieger - De herberg in een ruïne

Simon de Vlieger - De herberg in een ruïne

Een antiek ruïne waarin een herberg is gevestigd aan de oever van een brede rivier. Een veerpond met koets en paarden meert aan. Vóór de herberg een aantal gasten, op de voorgrond herders met geiten, een reizig... More

Previous

of 55

Next