The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

gruvedrift

102 media by topicpage 1 of 2
Stereoskopi. Parti fra Modums gruver, Buskerud.

Stereoskopi. Parti fra Modums gruver, Buskerud.

Fra en serie stereofotografier, "Prospecter fra Norge", med norske landskaps- og folkelivsmotiver fotografert av Christoffer Gade Rude (1839-1901), gitt av Den norske Turistforening i 1972.

Stereoskopi. Modums gruver, Buskerud.

Stereoskopi. Modums gruver, Buskerud.

Fra en serie stereofotografier, "Prospecter fra Norge", med norske landskaps- og folkelivsmotiver fotografert av Christoffer Gade Rude (1839-1901), gitt av Den norske Turistforening i 1972.

Iver Olsen - Fotografi av brev: Røros Lensmannskontor

Iver Olsen - Fotografi av brev: Røros Lensmannskontor

Fotografi av brev: Røros Lensmannskontor

Henrik Julius Jordan - Industrianlegg
Fjellandskap med kobberverket i Kåfjord i Troms.

Fjellandskap med kobberverket i Kåfjord i Troms.

Fjellandskap med kobberverket i Kåfjord i Troms.

Åmdals Verk oversiktsbilete, ca 1890

Åmdals Verk oversiktsbilete, ca 1890

Åmdals Verk oversiktsbilete, ca 1890

Iver Olsen - Flotasjonsanlegget på Kongens gruve på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Arbeidere ved Killingdalen gruver, Sør Trøndelag, Norge
Part fra Killingdal gruver, Sør Trøndelag, Norge
Luftfoto av Nordre Geitryggen gruveanlegg. th. Brakkebyen. tv. Taugbanestasjon, Heishus, Kompresorhus, Skaktehus og Siloer.
Interiør fra Røros kobberverks smeltehytte på Røros, ved den øvre smelteovnen, med brille, tapperenne og sleggpotter.

Interiør fra Røros kobberverks smeltehytte på Røros, ved den øvre smel...

Smelteovn, Water-jacket, i øvre del av smeltehytta. Dette var en såkalt skjærsteinsovn. Rett foran ovnen står forherden (brilla), hvor smeltegodset rant ned og skilte seg i skjærstein og slagg. Midt i bildet se... More

Funksjonærbolig ved Sydvaranger, Kirkenes.

Funksjonærbolig ved Sydvaranger, Kirkenes.

Funksjonærbolig ved Sydvaranger, Kirkenes.

Fra anlegget mot Messa. Utsprengt fjell. Tatt i november 1908.

Fra anlegget mot Messa. Utsprengt fjell. Tatt i november 1908.

Fra anlegget mot Messa. Utsprengt fjell. Tatt i november 1908.

Ung mann ved maskin - Peder Aas

Ung mann ved maskin - Peder Aas

Ung mann ved maskin - Peder Aas

Gruvene fra kontorbygning 1908

Gruvene fra kontorbygning 1908

Gruvene fra kontorbygning 1908

Gruvearbeidere. Erlandsen., North Østerdalen, Norway
Arbeidsgjeng på Verket - Sivert Eide er en av dem

Arbeidsgjeng på Verket - Sivert Eide er en av dem

Arbeidsgjeng på Verket - Sivert Eide er en av dem

Suppevann, Sydvarangers gruve, Bjørnevatn 1909.

Suppevann, Sydvarangers gruve, Bjørnevatn 1909.

Suppevann, Sydvarangers gruve, Bjørnevatn 1909.

Oppstilling av gruvearbeidere. En av karene er Teighagen

Oppstilling av gruvearbeidere. En av karene er Teighagen

Oppstilling av gruvearbeidere. En av karene er Teighagen

Bilde fra oppbyggingen av Sydvaranger A/S. Dampsentralen under bygging til høyre. Bildet er tatt i 1909.

Bilde fra oppbyggingen av Sydvaranger A/S. Dampsentralen under bygging...

Bilde fra oppbyggingen av Sydvaranger A/S. Dampsentralen under bygging til høyre. Bildet er tatt i 1909.

Gruvedrift i Bjørnevatn. Togskinner til transport av materiale.

Gruvedrift i Bjørnevatn. Togskinner til transport av materiale.

Gruvedrift i Bjørnevatn. Togskinner til transport av materiale.

Taubanestasjonen på Harborg. Endestasjon for taubanen mellom Kongens gruve og Chr. Sextus gruve i Nordgruvefeltet.

Taubanestasjonen på Harborg. Endestasjon for taubanen mellom Kongens g...

I 1909 stod et taubaneanlegg mellom Kongens gruve og Chr. Sextus klart, og i 1910 var taubanen mellom Sextus og Harborg ferdigbygd. Taubanen ned til Harborg avløste Arvedalslinja, en 9 km lang jernbanelinje som... More

Fra taket av Anrikingsverket - kirken i bakgrunnen. 10/9 1910.

Fra taket av Anrikingsverket - kirken i bakgrunnen. 10/9 1910.

Fra taket av Anrikingsverket - kirken i bakgrunnen. 10/9 1910.

Gruven i Bjørnevatn. Togskinner til transport av materiale.

Gruven i Bjørnevatn. Togskinner til transport av materiale.

Gruven i Bjørnevatn. Togskinner til transport av materiale.

Gruven i Bjørnevatn. Direktør Wiull i forgrunnen.

Gruven i Bjørnevatn. Direktør Wiull i forgrunnen.

Gruven i Bjørnevatn. Direktør Wiull i forgrunnen.

Verksbygninger. Merk kua til høyre i bildet.

Verksbygninger. Merk kua til høyre i bildet.

Verksbygninger. Merk kua til høyre i bildet.

Briketteringsverk. 10/9 1910.

Briketteringsverk. 10/9 1910.

Briketteringsverk. 10/9 1910.

Malmfjell ved Suppevann i Bjørnevatn, Pall I, 14.07.1910. En Marion Shovel graver ut malmen.

Malmfjell ved Suppevann i Bjørnevatn, Pall I, 14.07.1910. En Marion Sh...

Malmfjell ved Suppevann i Bjørnevatn, Pall I, 14.07.1910. En Marion Shovel graver ut malmen.

Knuseverket, 10/9 1910.

Knuseverket, 10/9 1910.

Knuseverket, 10/9 1910.

Fra Anrikingsverkhallen. Kirkenes, 4/9 1910.

Fra Anrikingsverkhallen. Kirkenes, 4/9 1910.

Fra Anrikingsverkhallen. Kirkenes, 4/9 1910.

Fra kaiområdet., Finnmark Fylkesbibliotek
Et delvis skadet bilde av en mann som står foran et slags stillas. I bakgrunnen skimtes en pipe, og det kan være denne tilhører dampsentralen.

Et delvis skadet bilde av en mann som står foran et slags stillas. I b...

Et delvis skadet bilde av en mann som står foran et slags stillas. I bakgrunnen skimtes en pipe, og det kan være denne tilhører dampsentralen.

Akslingen til storknuser losses. 30 mann i arbeid. 3/12 1910.

Akslingen til storknuser losses. 30 mann i arbeid. 3/12 1910.

Akslingen til storknuser losses. 30 mann i arbeid. 3/12 1910.

Kaiområdet. Tre ukjente personer.

Kaiområdet. Tre ukjente personer.

Kaiområdet. Tre ukjente personer.

Dette må være på toppen av kullsiloene. Vi ser transportbeltet som frakter opp og fordeler kullet i de forskjellige siloen. Kullet ble brukt til fyring av dampkjelene som drev turbinene. I dag er Dampsentralen inredd til kontorer og verkstedhaller til Kimek. Bildet er tatt 10.10.1910.

Dette må være på toppen av kullsiloene. Vi ser transportbeltet som fra...

Dette må være på toppen av kullsiloene. Vi ser transportbeltet som frakter opp og fordeler kullet i de forskjellige siloen. Kullet ble brukt til fyring av dampkjelene som drev turbinene. I dag er Dampsentralen ... More

Jernbanevognen. Kirkenes, 13/7 1910.

Jernbanevognen. Kirkenes, 13/7 1910.

Jernbanevognen. Kirkenes, 13/7 1910.

Hall, Kirkenes. 3/7 1910.

Hall, Kirkenes. 3/7 1910.

Hall, Kirkenes. 3/7 1910.

Briketthall, oktober 1910., Finnmark Fylkesbibliotek
Gruveområdet sett fra gruvekontoret, Transformatorstasjonen til venstre i bildet, Bjørnevatn 09.10.1910.

Gruveområdet sett fra gruvekontoret, Transformatorstasjonen til venstr...

Gruveområdet sett fra gruvekontoret, Transformatorstasjonen til venstre i bildet, Bjørnevatn 09.10.1910.

Fra Anriknigsverkhallen. Kirkenes. 10/9 1910.

Fra Anriknigsverkhallen. Kirkenes. 10/9 1910.

Fra Anriknigsverkhallen. Kirkenes. 10/9 1910.

Briketthall. 10/9 1910.

Briketthall. 10/9 1910.

Briketthall. 10/9 1910.

Administrasjonsbygget er det hvite store huset til høyre i bildet. Like foran dette ligger hotellet til A/S Sydvaranger.

Administrasjonsbygget er det hvite store huset til høyre i bildet. Lik...

Administrasjonsbygget er det hvite store huset til høyre i bildet. Like foran dette ligger hotellet til A/S Sydvaranger.

Gruva i Bjørnevatn sett fra Bjørnevann mot Grovknuseren 09.10.1910.

Gruva i Bjørnevatn sett fra Bjørnevann mot Grovknuseren 09.10.1910.

Gruva i Bjørnevatn sett fra Bjørnevann mot Grovknuseren 09.10.1910.

Gruvene i Bjørnevatn 09.10.1910.

Gruvene i Bjørnevatn 09.10.1910.

Gruvene i Bjørnevatn 09.10.1910.

Lokomotiv og vogn. 13/7 1910. Vognene er lastet til det fulle. I bakgrunnen kan man se et hus.

Lokomotiv og vogn. 13/7 1910. Vognene er lastet til det fulle. I bakgr...

Lokomotiv og vogn. 13/7 1910. Vognene er lastet til det fulle. I bakgrunnen kan man se et hus.

Marion Shovel - model 91. 13/7 1910. Dampdreven gravmaskin, produsert av det amerikanske selskapet  Marion Steam Shovel and Dredge Company of Marion. I forgrunnen av bilde kan man se to sittende menn, trolig arbeidere.

Marion Shovel - model 91. 13/7 1910. Dampdreven gravmaskin, produsert ...

Marion Shovel - model 91. 13/7 1910. Dampdreven gravmaskin, produsert av det amerikanske selskapet Marion Steam Shovel and Dredge Company of Marion. I forgrunnen av bilde kan man se to sittende menn, trolig arbeidere.

Dampsentralen i midten av bildet. Bak dampsentralen kan man se en kirke.

Dampsentralen i midten av bildet. Bak dampsentralen kan man se en kirk...

Dampsentralen i midten av bildet. Bak dampsentralen kan man se en kirke.

Dampsentralen i Kirkenes., Finnmark Fylkesbibliotek
Lokomotiv og vogn. 13/7 1910. Vognene er lastet til det fulle. I bakgrunnen kan man se et hus.

Lokomotiv og vogn. 13/7 1910. Vognene er lastet til det fulle. I bakgr...

Lokomotiv og vogn. 13/7 1910. Vognene er lastet til det fulle. I bakgrunnen kan man se et hus.

Denne stod ferdig i 1910 da det første malmsettet gikk til Kirkenes. I dag kaller vi den for "Gammelknusern". Den står enda i 2010, men noe redusert da den ikke har vært i bruk på lenge.I fra drifta startet opp etter krigen, da med en ny knuser på et annet sted i gruva, har denne blitt brukt til å knuse pukk. Det ble så bygget nytt Pukkverk neden for denne, der Knuservannet ligger (lå). (Bildeopplysninger av Kurt Røst, oktober 2010). Kurt Røst skriver tillegg:"Jeg har sjøl på 60 tallet sittet på "Rossen" i mye støv, under pukknusing".

Denne stod ferdig i 1910 da det første malmsettet gikk til Kirkenes. I...

Denne stod ferdig i 1910 da det første malmsettet gikk til Kirkenes. I dag kaller vi den for "Gammelknusern". Den står enda i 2010, men noe redusert da den ikke har vært i bruk på lenge.I fra drifta startet opp... More

Gruvene i Bjørnevatn 09.10.1910

Gruvene i Bjørnevatn 09.10.1910

Gruvene i Bjørnevatn 09.10.1910

Briketthall., Finnmark Fylkesbibliotek
Gruva i Bjørnevatn 09.10.1910.

Gruva i Bjørnevatn 09.10.1910.

Gruva i Bjørnevatn 09.10.1910.

Flott bilde fra kaiområdet. 10/10 1910.

Flott bilde fra kaiområdet. 10/10 1910.

Flott bilde fra kaiområdet. 10/10 1910.

"Parti fra Foldalen", North Østerdalen, Norway
Fra jernbanesporet ned til kaien. Dampsentralen bak.

Fra jernbanesporet ned til kaien. Dampsentralen bak.

Fra jernbanesporet ned til kaien. Dampsentralen bak.

gruvedrift, bergverk, kislastingsanlegg, naturressurser, Sør Trøndelag, Norge

gruvedrift, bergverk, kislastingsanlegg, naturressurser, Sør Trøndelag...

gruvedrift, bergverk, kislastingsanlegg, naturressurser

Fra Anrikingsverkhallen, Kirkenes. 8/7 1910.

Fra Anrikingsverkhallen, Kirkenes. 8/7 1910.

Fra Anrikingsverkhallen, Kirkenes. 8/7 1910.

Anrikningsverket til A/S Sydvaranger. Det lille huset i forgrunnen til venstre var atelieret til fotograf Wenneberg. Ca.1910.

Anrikningsverket til A/S Sydvaranger. Det lille huset i forgrunnen til...

Anrikningsverket til A/S Sydvaranger. Det lille huset i forgrunnen til venstre var atelieret til fotograf Wenneberg. Ca.1910.

Sannsynligvis arbeiderboliger i Kirkenes.

Sannsynligvis arbeiderboliger i Kirkenes.

Sannsynligvis arbeiderboliger i Kirkenes.

Gruven sett fra kontorbygningen, Bjørnevatn 09.10.1910

Gruven sett fra kontorbygningen, Bjørnevatn 09.10.1910

Gruven sett fra kontorbygningen, Bjørnevatn 09.10.1910

Foldals Værk, North Østerdalen, Norway
Lønningskonvolutt frå Folldal Verk frå 1913 påskrevet H.P. Johnsen

Lønningskonvolutt frå Folldal Verk frå 1913 påskrevet H.P. Johnsen

Lønningskonvolutt frå Folldal Verk frå 1913 påskrevet H.P. Johnsen

To afrikanere ved en gruvebrønn i Kilimafeza-området, Tanganyika Territories.

To afrikanere ved en gruvebrønn i Kilimafeza-området, Tanganyika Terri...

To afrikanere ved en gruvebrønn i Kilimafeza-området, Tanganyika Territories.

Folkemengde på kai. I bakgrunnen to fabrikkpiper. De stammer fra dampsentralen. Kaia er den gamle kommunale dampskipskaia i Kirkenes. Huset rett bak kaia er H. F. Esbensen sitt lagerbygg. Det store bygget til høyre er post og telegrafbygningen reist etter 1914.

Folkemengde på kai. I bakgrunnen to fabrikkpiper. De stammer fra damps...

Folkemengde på kai. I bakgrunnen to fabrikkpiper. De stammer fra dampsentralen. Kaia er den gamle kommunale dampskipskaia i Kirkenes. Huset rett bak kaia er H. F. Esbensen sitt lagerbygg. Det store bygget til h... More

Afrikanske gruvearbeidere i Kilimafeza., Tanzania

Afrikanske gruvearbeidere i Kilimafeza., Tanzania

Afrikanske gruvearbeidere i Kilimafeza.

Fra toppen på verksområdet. Etter opplysning fra Wiulls barnebarn så er det Wiull selv som står i midten. I sin høyre hånd holder han antageligvis et kamera. De to andre ser ut til å være besøkende, en av dem kan være Oscar Rydbeck som i perioden 1916-25 var medlem av representantskapet i selskapet. Han bar da tittelen bankdirektør i Sverige.

Fra toppen på verksområdet. Etter opplysning fra Wiulls barnebarn så e...

Fra toppen på verksområdet. Etter opplysning fra Wiulls barnebarn så er det Wiull selv som står i midten. I sin høyre hånd holder han antageligvis et kamera. De to andre ser ut til å være besøkende, en av dem k... More

Gruppe fotografert foran bygning

Gruppe fotografert foran bygning

Gruppe fotografert foran bygning

Ny masse skal sprenges løs ved  A/S Sydvarangers anlegg i Bjørnevatn

Ny masse skal sprenges løs ved A/S Sydvarangers anlegg i Bjørnevatn

Ny masse skal sprenges løs ved A/S Sydvarangers anlegg i Bjørnevatn

Nysprengte steinmasser ved A/S Sydvarangers anlegg i Bjørnevatn

Nysprengte steinmasser ved A/S Sydvarangers anlegg i Bjørnevatn

Nysprengte steinmasser ved A/S Sydvarangers anlegg i Bjørnevatn

Mot Kirkenes., Finnmark Fylkesbibliotek
Jernbanekomiteen ved A/S Sydvarangers knuseverk

Jernbanekomiteen ved A/S Sydvarangers knuseverk

Jernbanekomiteen ved A/S Sydvarangers knuseverk

Gruvearbeidere utenfor "Plukken", North Østerdalen, Norway
Vaskeriet ved Løkken Verk, Meldal, Sør-Trøndelag., Sør Trøndelag, Norge

Vaskeriet ved Løkken Verk, Meldal, Sør-Trøndelag., Sør Trøndelag, Norg...

Vaskeriet ved Løkken Verk, Meldal, Sør-Trøndelag.

Gruvearbeidere, North Østerdalen, Norway
Gruvearbeidere. Fra venstre: Ola Beck (f.h.v forb. formann) og Hans Sundrønning

Gruvearbeidere. Fra venstre: Ola Beck (f.h.v forb. formann) og Hans Su...

Gruvearbeidere. Fra venstre: Ola Beck (f.h.v forb. formann) og Hans Sundrønning

Gruvearbeidere i gruva. Fra venstre: Hans Strømhaug, Øistein Larsen

Gruvearbeidere i gruva. Fra venstre: Hans Strømhaug, Øistein Larsen

Gruvearbeidere i gruva. Fra venstre: Hans Strømhaug, Øistein Larsen

Gruvearbeidere. Bak: Alf jensen. Fra venstre: Øistein Larsen, harald bakken, Reidar Beckstrøm

Gruvearbeidere. Bak: Alf jensen. Fra venstre: Øistein Larsen, harald b...

Gruvearbeidere. Bak: Alf jensen. Fra venstre: Øistein Larsen, harald bakken, Reidar Beckstrøm

Gruvearbeidere i gruva. Fra venstre: Olaf Røsten, Alf Beck-Jensen, Per Brænden

Gruvearbeidere i gruva. Fra venstre: Olaf Røsten, Alf Beck-Jensen, Per...

Gruvearbeidere i gruva. Fra venstre: Olaf Røsten, Alf Beck-Jensen, Per Brænden

Gruvearbeidere i gruva. Foran: Øistein Larsen.Fra venstre: Jørgen Borkhus, Martin Jensen, Alf Jensen, Olaf Røsten, Per Brenden

Gruvearbeidere i gruva. Foran: Øistein Larsen.Fra venstre: Jørgen Bork...

Gruvearbeidere i gruva. Foran: Øistein Larsen.Fra venstre: Jørgen Borkhus, Martin Jensen, Alf Jensen, Olaf Røsten, Per Brenden

Gruvearbeidere. Fra venstre: Peder E. Randen, Paul Moen, Øistein Larsen

Gruvearbeidere. Fra venstre: Peder E. Randen, Paul Moen, Øistein Larse...

Gruvearbeidere. Fra venstre: Peder E. Randen, Paul Moen, Øistein Larsen

Gruvearbeidere. Foran: Harald Bakken. Fra venstre: Emil Steinhaug, Paul Moen, Gustav Nordhagen

Gruvearbeidere. Foran: Harald Bakken. Fra venstre: Emil Steinhaug, Pau...

Gruvearbeidere. Foran: Harald Bakken. Fra venstre: Emil Steinhaug, Paul Moen, Gustav Nordhagen

Iver Olsen - Svalbard

Iver Olsen - Svalbard

”Gamle” Longyearbyen lå på vestsida av dalen. Bildet er tatt før 2. verdenskrig, da ble disse husene satt i brann. I og med at en ikke kan se noe antydning til gruve 2b, "Nissegruva”, på den andre sida av dalen... More

Foran: Eilif Andersen, Margit Klokkerhaug, Øistein Larsen. Bak: Johan Kjeldsberg, Ragna Oddtrøen, Oskar Klokkerhaug.

Foran: Eilif Andersen, Margit Klokkerhaug, Øistein Larsen. Bak: Johan ...

Foran: Eilif Andersen, Margit Klokkerhaug, Øistein Larsen. Bak: Johan Kjeldsberg, Ragna Oddtrøen, Oskar Klokkerhaug.

Arbeidere ved Nygruva, North Østerdalen, Norway
Opprydding i Fagerlia etter krigen., Sør Trøndelag, Norge
Oversikt over Storwartzområdet, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Reprobilde av fotografi av månedsprøver i flotasjonsverket på Storwartz.

Iver Olsen - Reprobilde av fotografi av månedsprøver i flotasjonsverke...

Reprobilde av fotografi av månedsprøver i flotasjonsverket på Storwartz.

Iver Olsen - Reprobilde av fotografi av flotasjonsforløp i flotasjonsverket på Storwartz.

Iver Olsen - Reprobilde av fotografi av flotasjonsforløp i flotasjonsv...

Reprobilde av fotografi av flotasjonsforløp i flotasjonsverket på Storwartz.

Flyfoto Direksjonsbolig, North Østerdalen, Norway

Flyfoto Direksjonsbolig, North Østerdalen, Norway

Om Fjellanger Widerøe som fotograf:

Flyfoto Folldal Verk, North Østerdalen, Norway

Flyfoto Folldal Verk, North Østerdalen, Norway

Om Fjellanger Widerøe som fotograf:

Flyfoto Funksjonærboliger, North Østerdalen, Norway

Flyfoto Funksjonærboliger, North Østerdalen, Norway

Om Fjellanger Widerøe som fotograf:

Flyfoto Bolig, North Østerdalen, Norway

Flyfoto Bolig, North Østerdalen, Norway

Om Fjellanger Widerøe som fotograf:

Flyfoto Bolig, North Østerdalen, Norway

Flyfoto Bolig, North Østerdalen, Norway

Om Fjellanger Widerøe som fotograf:

Flyfoto Bolig, North Østerdalen, Norway

Flyfoto Bolig, North Østerdalen, Norway

Om Fjellanger Widerøe som fotograf:

Flyfoto Folldal verk, North Østerdalen, Norway

Flyfoto Folldal verk, North Østerdalen, Norway

Om Fjellanger Widerøe som fotograf:

Flyfoto, North Østerdalen, Norway

Flyfoto, North Østerdalen, Norway

Om Fjellanger Widerøe som fotograf:

Gårdsbruk, naturforhold., North Østerdalen, Norway
Stereoskopi. Modums gruver, Buskerud.

Stereoskopi. Modums gruver, Buskerud.

Fra en serie stereofotografier, "Prospecter fra Norge", med norske landskaps- og folkelivsmotiver fotografert av Christoffer Gade Rude (1839-1901), gitt av Den norske Turistforening i 1972.

Stereoskopi. Parti fra Modums gruver, Buskerud.

Stereoskopi. Parti fra Modums gruver, Buskerud.

Fra en serie stereofotografier, "Prospecter fra Norge", med norske landskaps- og folkelivsmotiver fotografert av Christoffer Gade Rude (1839-1901), gitt av Den norske Turistforening i 1972.

Previous

of 2

Next