PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Topic

grupportratt

3,981 media by topicpage 1 of 40
Grupporträtt av män vid Teknologiska institutet 1857-1860.

Grupporträtt av män vid Teknologiska institutet 1857-1860.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen av civila och offierare vid olika regementen.

Civilingeniörskursen vid Marieberg 1857-1860. För namn, se bild nr. 3.

Civilingeniörskursen vid Marieberg 1857-1860. För namn, se bild nr. 3.

Civilingeniörskursen vid Marieberg 1857-1860. För namn, se bild nr. 3.

Grupporträtt av officerare vid Hälsinge regemente I 14, 1860.

Grupporträtt av officerare vid Hälsinge regemente I 14, 1860.

Grupporträtt av officerare vid Hälsinge regemente I 14, 1860.

Grupporträtt av möjligen Gävle skarpskyttekår.

Grupporträtt av möjligen Gävle skarpskyttekår.

Grupporträtt av möjligen Gävle skarpskyttekår.

Grupporträtt, män med fäktutrustning.

Grupporträtt, män med fäktutrustning.

Grupporträtt, män med fäktutrustning.

Lindmarkska truppen

Lindmarkska truppen

Lindmarkska truppen

Grupporträtt av soldater vid Bohusläns regemente I 17.

Grupporträtt av soldater vid Bohusläns regemente I 17.

Grupporträtt av soldater vid Bohusläns regemente I 17.

Grupporträtt av soldater vid Bohusläns regemente I 17.

Grupporträtt av soldater vid Bohusläns regemente I 17.

Grupporträtt av soldater vid Bohusläns regemente I 17.

Officerare vid Värmlands fältjägareregemente I 26.För namn, se bild nr. 2.

Officerare vid Värmlands fältjägareregemente I 26.För namn, se bild nr...

Officerare vid Värmlands fältjägareregemente I 26.För namn, se bild nr. 2.

Grupporträtt av kamrer Carl Gustaf Lundell, ingenjör Oscar Wickman och okänd man.

Grupporträtt av kamrer Carl Gustaf Lundell, ingenjör Oscar Wickman och...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen av civila och offierare vid olika regementen.

Porträtt av ingenjör Oscar Wickman, kamrer Carl Gustaf Lundell och två okända män.

Porträtt av ingenjör Oscar Wickman, kamrer Carl Gustaf Lundell och två...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen av civila och offierare vid olika regementen.

Grupporträtt av musiker vid Bohusläns regemente I 17.

Grupporträtt av musiker vid Bohusläns regemente I 17.

Grupporträtt av musiker vid Bohusläns regemente I 17.

Ateljéfotografi, grupporträtt, familj Lewenhaupt.

Ateljéfotografi, grupporträtt, familj Lewenhaupt.

Ateljéfotografi, grupporträtt, familj Lewenhaupt.

Grupporträtt av skarpskyttar.för namn, se bild nr. 2.

Grupporträtt av skarpskyttar.för namn, se bild nr. 2.

Grupporträtt av skarpskyttar.för namn, se bild nr. 2.

Stereobild, kolorerad, sällskap på picknick i park.

Stereobild, kolorerad, sällskap på picknick i park.

Stereobild, kolorerad, sällskap på picknick i park.

Grupporträtt av officerare och soldater vid Hälsinge regemente I 14, Mohed 1860-talet.

Grupporträtt av officerare och soldater vid Hälsinge regemente I 14, M...

Grupporträtt av officerare och soldater vid Hälsinge regemente I 14, Mohed 1860-talet.

Grupporträtt av Västgöta regementes officerskår, 1864.För namn, se bild nr. 2.

Grupporträtt av Västgöta regementes officerskår, 1864.För namn, se bil...

Grupporträtt av Västgöta regementes officerskår, 1864.För namn, se bild nr. 2.

Officerare vid Södermanlands regemente I 10, 1864.För namn, se bild nr. 3 och 4.

Officerare vid Södermanlands regemente I 10, 1864.För namn, se bild nr...

Officerare vid Södermanlands regemente I 10, 1864.För namn, se bild nr. 3 och 4.

Krigsskolans musikkår, Axvalla 1865.För namn, se bild nr. 2.

Krigsskolans musikkår, Axvalla 1865.För namn, se bild nr. 2.

Krigsskolans musikkår, Axvalla 1865.För namn, se bild nr. 2.

Grupporträtt av deltagare i kursen vid Marieberg 1865-67.

Grupporträtt av deltagare i kursen vid Marieberg 1865-67.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen av civila och offierare vid olika regementen.

Kursen vid Marieberg 1865-1867.

Kursen vid Marieberg 1865-1867.

Kursen vid Marieberg 1865-1867.

Grupporträtt av Hälsinge regemente I 14 utanför officerspaviljongen Mohed.För namn, se bild nr. 3.

Grupporträtt av Hälsinge regemente I 14 utanför officerspaviljongen Mo...

Grupporträtt av Hälsinge regemente I 14 utanför officerspaviljongen Mohed.För namn, se bild nr. 3.

Grupporträtt av medlemmarna i "Ryska klubben" 1866.

Grupporträtt av medlemmarna i "Ryska klubben" 1866.

Grupporträtt av medlemmarna i "Ryska klubben" 1866.

Grupporträtt av teatergrupp.

Grupporträtt av teatergrupp.

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Miniatyrporträtt av officerare vid Marieberg 1867-1869.

Miniatyrporträtt av officerare vid Marieberg 1867-1869.

Miniatyrporträtt av officerare vid Marieberg 1867-1869.

Grupporträtt av Stockholms representanter av riksdagens andra kammare åren 1867-68.

Grupporträtt av Stockholms representanter av riksdagens andra kammare ...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen av civila och offierare vid olika regementen.

Grupporträtt av soldater vid Västernorrlands beväringsbataljon.För namn, se bild nr. 2.

Grupporträtt av soldater vid Västernorrlands beväringsbataljon.För nam...

Grupporträtt av soldater vid Västernorrlands beväringsbataljon.För namn, se bild nr. 2.

Grupporträtt av officerare från okänt kavalleriregemente.

Grupporträtt av officerare från okänt kavalleriregemente.

Grupporträtt av officerare från okänt kavalleriregemente.

Våtplåt, kollodiumnegativ, grupporträtt av samling uppklädda unga män i lantlig miljö.

Våtplåt, kollodiumnegativ, grupporträtt av samling uppklädda unga män ...

Våtplåt, kollodiumnegativ, grupporträtt av samling uppklädda unga män i lantlig miljö.

Handmålade ljusbild för skioptikon med motiv av sällskap i överklassen som roar sig.

Handmålade ljusbild för skioptikon med motiv av sällskap i överklassen...

Handmålade ljusbild för skioptikon med motiv av sällskap i överklassen som roar sig.

Grupporträtt av officerare från okänt kavalleriregemente, före 1878.

Grupporträtt av officerare från okänt kavalleriregemente, före 1878.

Grupporträtt av officerare från okänt kavalleriregemente, före 1878.

Grupporträtt av Jönköpings regementes underofficerskår i början av 1870-talet.

Grupporträtt av Jönköpings regementes underofficerskår i början av 187...

Grupporträtt av Jönköpings regementes underofficerskår i början av 1870-talet.

Officerare vid underbefälsskolan i Karlsborg 1870.

Officerare vid underbefälsskolan i Karlsborg 1870.

Officerare vid underbefälsskolan i Karlsborg 1870.

Officerare vid underbefälsskolan i Karlsborg 1871.

Officerare vid underbefälsskolan i Karlsborg 1871.

Officerare vid underbefälsskolan i Karlsborg 1871.

Miniatyrporträtt av officerare vid Marieberg 1872-1875.

Miniatyrporträtt av officerare vid Marieberg 1872-1875.

Miniatyrporträtt av officerare vid Marieberg 1872-1875.

Officerare vid underbefälsskolan i Karlsborg 1873.

Officerare vid underbefälsskolan i Karlsborg 1873.

Officerare vid underbefälsskolan i Karlsborg 1873.

Grupporträtt av officerare vid Västgöta regemente I 6, 1874.

Grupporträtt av officerare vid Västgöta regemente I 6, 1874.

Grupporträtt av officerare vid Västgöta regemente I 6, 1874.

Kavalleri kursen på Strömsholm 1874-1876.

Kavalleri kursen på Strömsholm 1874-1876.

Kavalleri kursen på Strömsholm 1874-1876.

Grupporträtt av officerare i Hildingslund den 29 juni 1875.

Grupporträtt av officerare i Hildingslund den 29 juni 1875.

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Grupporträtt av officerare vid Livregementets grenadjärkår på Utnäslöt.

Grupporträtt av officerare vid Livregementets grenadjärkår på Utnäslöt...

Grupporträtt av officerare vid Livregementets grenadjärkår på Utnäslöt.

Grupporträtt av underlöjtnanter vid Norra skånska infanteriregementet I 24, 1875.

Grupporträtt av underlöjtnanter vid Norra skånska infanteriregementet ...

Grupporträtt av underlöjtnanter vid Norra skånska infanteriregementet I 24, 1875.

Strömsholm 1876. För namn, se bild nr. 3.

Strömsholm 1876. För namn, se bild nr. 3.

Strömsholm 1876. För namn, se bild nr. 3.

Grupporträtt av officerare vid Gotlands Nationalbeväring.För namn, se bild nr. 2 och 3.

Grupporträtt av officerare vid Gotlands Nationalbeväring.För namn, se ...

Grupporträtt av officerare vid Gotlands Nationalbeväring.För namn, se bild nr. 2 och 3.

Officeerare vid underbefälsskolan i Karlsborg 1877.

Officeerare vid underbefälsskolan i Karlsborg 1877.

Officeerare vid underbefälsskolan i Karlsborg 1877.

Grupporträtt av officerare på Karlsborg 1877.

Grupporträtt av officerare på Karlsborg 1877.

Grupporträtt av officerare på Karlsborg 1877.

Officerare vid Underbefälsskolan i Karlsborg 1878.

Officerare vid Underbefälsskolan i Karlsborg 1878.

Officerare vid Underbefälsskolan i Karlsborg 1878.

Officerare från volontärskolan 1878-1879.

Officerare från volontärskolan 1878-1879.

Officerare från volontärskolan 1878-1879.

Grupporträtt av realskoleelever i Norrtälje cirka 1880

Grupporträtt av realskoleelever i Norrtälje cirka 1880

Grupporträtt av realskoleelever vid f d Norrtelje Lägre Allmänna Läroverk, cirka 1880. Uno Valfrid Nyberg (1866 - 1946) står längst till vänster i bakre raden. Bilden är monterad på papp och på framsidan märkt:... more

Grupporträtt av Hälsinge regementets musikkår. För namn, se bild nr. 3.

Grupporträtt av Hälsinge regementets musikkår. För namn, se bild nr. 3...

Grupporträtt av Hälsinge regementets musikkår. För namn, se bild nr. 3.

Soldater poserar bredvid kanon och Palmcrantz kulsprutor i det inre av Älvsborgs fästning, 1880. I bakgrunden gevärsställ och längs väggarna värmekaminer.

Soldater poserar bredvid kanon och Palmcrantz kulsprutor i det inre av...

Soldater poserar bredvid kanon och Palmcrantz kulsprutor i det inre av Älvsborgs fästning, 1880. I bakgrunden gevärsställ och längs väggarna värmekaminer.

Grupporträtt av Alfta kompani vid Hälsinge regemente I 14.

Grupporträtt av Alfta kompani vid Hälsinge regemente I 14.

Grupporträtt av Alfta kompani vid Hälsinge regemente I 14.

Grupporträtt av utexaminerade elever från krigsskolan 1880.

Grupporträtt av utexaminerade elever från krigsskolan 1880.

Grupporträtt av utexaminerade elever från krigsskolan 1880.

Grupp av hantverkare utanför tyghusets (Armémuseum) östra del vid kanonerna.

Grupp av hantverkare utanför tyghusets (Armémuseum) östra del vid kano...

Grupp av hantverkare utanför tyghusets (Armémuseum) östra del vid kanonerna.

Grupporträtt av officerare och soldater.

Grupporträtt av officerare och soldater.

Grupporträtt av officerare och soldater.

Grupporträtt av Värmlands fältjägarkår I 26 officerare med fruar och liten pojke.

Grupporträtt av Värmlands fältjägarkår I 26 officerare med fruar och l...

Grupporträtt av Värmlands fältjägarkår I 26 officerare med fruar och liten pojke.

Porträtt av två civilklädda män.

Porträtt av två civilklädda män.

Porträtt av två civilklädda män.

Ateljéfotografi, våtplåt, kollodiumnegativ, porträtt av kvinna med fyra flickor, grupporträtt.

Ateljéfotografi, våtplåt, kollodiumnegativ, porträtt av kvinna med fyr...

Ateljéfotografi, våtplåt, kollodiumnegativ, porträtt av kvinna med fyra flickor, grupporträtt.

Grupporträtt av soldater vid Livregementets dragoner K 2. Roslags skvadron 1880-talet.

Grupporträtt av soldater vid Livregementets dragoner K 2. Roslags skva...

Grupporträtt av soldater vid Livregementets dragoner K 2. Roslags skvadron 1880-talet.

Grupporträtt av ammunitionshantverkare och en kvinna vid symaskin.

Grupporträtt av ammunitionshantverkare och en kvinna vid symaskin.

Grupporträtt av ammunitionshantverkare och en kvinna vid symaskin.

Grupporträtt av utexaminerade elever från krigsskolan.

Grupporträtt av utexaminerade elever från krigsskolan.

Grupporträtt av utexaminerade elever från krigsskolan.

Grupporträtt av musikkår vid okänt regemente.

Grupporträtt av musikkår vid okänt regemente.

Grupporträtt av musikkår vid okänt regemente.

Grupporträtt av soldater vid Upplands regemente I 8.

Grupporträtt av soldater vid Upplands regemente I 8.

Grupporträtt av soldater vid Upplands regemente I 8.

Grupporträtt av officerare vid Norra skånska infanteriregementet I 6.

Grupporträtt av officerare vid Norra skånska infanteriregementet I 6.

Grupporträtt av officerare vid Norra skånska infanteriregementet I 6.

Grupporträtt av elever från krigsskolan på Karlberg.

Grupporträtt av elever från krigsskolan på Karlberg.

Grupporträtt av elever från krigsskolan på Karlberg.

Grupporträtt av okänd kompani vid Hälsinge regemente I 14.

Grupporträtt av okänd kompani vid Hälsinge regemente I 14.

Grupporträtt av okänd kompani vid Hälsinge regemente I 14.

Grupporträtt av officerare från okänt artilleriregemente utanför Kronborgs slottsmurar, 1880-talet.

Grupporträtt av officerare från okänt artilleriregemente utanför Kronb...

Grupporträtt av officerare från okänt artilleriregemente utanför Kronborgs slottsmurar, 1880-talet.

Miniatyrporträtt av officerare vid Marieberg 1880-1883.

Miniatyrporträtt av officerare vid Marieberg 1880-1883.

Miniatyrporträtt av officerare vid Marieberg 1880-1883.

Grupporträtt av ammunitionshantverkare och en kvinna vid symaskin.

Grupporträtt av ammunitionshantverkare och en kvinna vid symaskin.

Grupporträtt av ammunitionshantverkare och en kvinna vid symaskin.

Hantverkare utanför ena flygeln byggnaden på Artillerigården.

Hantverkare utanför ena flygeln byggnaden på Artillerigården.

Hantverkare utanför ena flygeln byggnaden på Artillerigården.

Miniatyrporträtt av oficerare vid skjutskolan vid Rosersberg år 1881.

Miniatyrporträtt av oficerare vid skjutskolan vid Rosersberg år 1881.

Miniatyrporträtt av oficerare vid skjutskolan vid Rosersberg år 1881.

Grupporträtt av officerare vid Södermanlands regemente I 10.För namn, se bild nr. 3.

Grupporträtt av officerare vid Södermanlands regemente I 10.För namn, ...

Grupporträtt av officerare vid Södermanlands regemente I 10.För namn, se bild nr. 3.

Grupporträtt av utexaminerade elever från krigsskolan 1882.

Grupporträtt av utexaminerade elever från krigsskolan 1882.

Grupporträtt av utexaminerade elever från krigsskolan 1882.

Grupporträtt av underofficerskåren vid Hälsinge regemente utanför officerspaviljongen Mohed 1882.För namn, se bild nr. 2.

Grupporträtt av underofficerskåren vid Hälsinge regemente utanför offi...

Grupporträtt av underofficerskåren vid Hälsinge regemente utanför officerspaviljongen Mohed 1882.För namn, se bild nr. 2.

Officerare, soldater och civilklädda personer i trädgård utanför officersmässen, Karlsborgs garnison, augusti 1882.

Officerare, soldater och civilklädda personer i trädgård utanför offic...

Officerare, soldater och civilklädda personer i trädgård utanför officersmässen, Karlsborgs garnison, augusti 1882.

Grupporträtt med Fritz Josef Kjerrman sittande längst till vänster, Uppsala 1882

Grupporträtt med Fritz Josef Kjerrman sittande längst till vänster, Up...

Grupporträtt med Fritz Josef Kjerrman sittande längst till vänster, Uppsala 1882

Porträtt av okänt brudpar.

Porträtt av okänt brudpar.

Fotografiet ingår i album innehållande familjebilder och porträtt från familjen Carl August Malmsten och deras vänner.

Grupporträtt av värnpliktiga vid Hälsinge regemente I 14 i Mohed 1883-1884.

Grupporträtt av värnpliktiga vid Hälsinge regemente I 14 i Mohed 1883-...

Grupporträtt av värnpliktiga vid Hälsinge regemente I 14 i Mohed 1883-1884.

Grupporträtt av värnpliktiga vid Hälsinge regemente I 14 i Mohed exercisplats 1883-1884.

Grupporträtt av värnpliktiga vid Hälsinge regemente I 14 i Mohed exerc...

Grupporträtt av värnpliktiga vid Hälsinge regemente I 14 i Mohed exercisplats 1883-1884.

Grupporträtt av officerare och soldater vid Västgöta regemente I 6, 1884.

Grupporträtt av officerare och soldater vid Västgöta regemente I 6, 18...

Grupporträtt av officerare och soldater vid Västgöta regemente I 6, 1884.

Grupporträtt av officerskåren vid Värmlands fältjägarkår I 26.

Grupporträtt av officerskåren vid Värmlands fältjägarkår I 26.

Grupporträtt av officerskåren vid Värmlands fältjägarkår I 26.

Kadetter kring von Döbelns minnessten år 1884.

Kadetter kring von Döbelns minnessten år 1884.

Kadetter kring von Döbelns minnessten år 1884.

Grupporträtt av utexaminerade elever från krigsskolan 1885.

Grupporträtt av utexaminerade elever från krigsskolan 1885.

Grupporträtt av utexaminerade elever från krigsskolan 1885.

Grupporträtt av soldater vid Svea artilleriregemente A 1.

Grupporträtt av soldater vid Svea artilleriregemente A 1.

Grupporträtt av soldater vid Svea artilleriregemente A 1.

Grupporträtt av soldater vid Vaxholms artillerikår No 8, omkring 1896.

Grupporträtt av soldater vid Vaxholms artillerikår No 8, omkring 1896.

Grupporträtt av soldater vid Vaxholms artillerikår No 8, omkring 1896.

Grupporträtt av vapenmekaniker 1885. För namn, se bild nr. 2.

Grupporträtt av vapenmekaniker 1885. För namn, se bild nr. 2.

Grupporträtt av vapenmekaniker 1885. För namn, se bild nr. 2.

Minne från Bonarp. Skånska husarregementet K 5.

Minne från Bonarp. Skånska husarregementet K 5.

Minne från Bonarp. Skånska husarregementet K 5.

Grupporträtt av officerare vid Vaxholms artillerikår A 5, omkring 1890.

Grupporträtt av officerare vid Vaxholms artillerikår A 5, omkring 1890...

Grupporträtt av officerare vid Vaxholms artillerikår A 5, omkring 1890.

1885-86 års Strömsholmskurs.

1885-86 års Strömsholmskurs.

1885-86 års Strömsholmskurs.

Officerare och soldater från Fortifikationen.

Officerare och soldater från Fortifikationen.

Officerare och soldater från Fortifikationen.

Grupporträtt av officerare och soldater vid Fortifikationen.

Grupporträtt av officerare och soldater vid Fortifikationen.

Grupporträtt av officerare och soldater vid Fortifikationen.

Grupporträtt av intendenter vid olika regementen.för namn, se bild nr. 2 och 3.

Grupporträtt av intendenter vid olika regementen.för namn, se bild nr....

Grupporträtt av intendenter vid olika regementen.för namn, se bild nr. 2 och 3.

Lärarinnor vid Upsala Högre Elementarläroverk "Magdeburg", Uppsala 1885

Lärarinnor vid Upsala Högre Elementarläroverk "Magdeburg", Uppsala 188...

Lärarinnor vid Upsala Högre Elementarläroverk "Magdeburg", Uppsala 1885

Grupporträtt av män och två barn utanför ena flygeln byggnaden på Artillerigården.

Grupporträtt av män och två barn utanför ena flygeln byggnaden på Arti...

Grupporträtt av män och två barn utanför ena flygeln byggnaden på Artillerigården.

Grupporträtt av män utanför ena flygeln byggnaden på Artillerigården.

Grupporträtt av män utanför ena flygeln byggnaden på Artillerigården.

Grupporträtt av män utanför ena flygeln byggnaden på Artillerigården.

Grupporträtt av officerare vid Norra skånska infanteriregementet I 24.

Grupporträtt av officerare vid Norra skånska infanteriregementet I 24.

Grupporträtt av officerare vid Norra skånska infanteriregementet I 24.

Grupporträtt av utexaminerade elever från krigsskolan 1885.

Grupporträtt av utexaminerade elever från krigsskolan 1885.

Grupporträtt av utexaminerade elever från krigsskolan 1885.

14 trupp vid Hälsinge regemente I 14 stående på gårdsplan med nyplanterade Björkar.

14 trupp vid Hälsinge regemente I 14 stående på gårdsplan med nyplante...

14 trupp vid Hälsinge regemente I 14 stående på gårdsplan med nyplanterade Björkar.

Grupporträtt av intendenter vid olika regementen.

Grupporträtt av intendenter vid olika regementen.

Grupporträtt av intendenter vid olika regementen.

Grupporträtt av soldater och officerare vid Norrbottens regemente I 19.

Grupporträtt av soldater och officerare vid Norrbottens regemente I 19...

Grupporträtt av soldater och officerare vid Norrbottens regemente I 19.

Midsommar på Salbohed.

Midsommar på Salbohed.

Midsommar på Salbohed.