The World's Largest Public Domain Media Search Engine

graves in sweden

public
4,723 media by topicpage 1 of 48
Askersunds Landskyrka - KMB - 16000200045533

Askersunds Landskyrka - KMB - 16000200045533

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Augerums kyrka - KMB - 16000200000661

Augerums kyrka - KMB - 16000200000661

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Barkeryds kyrka - KMB - 16000200068361

Barkeryds kyrka - KMB - 16000200068361

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Barlingbo kyrka - KMB - 16001000524524

Barlingbo kyrka - KMB - 16001000524524

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Brahekyrkan - KMB - 16000200091187

Brahekyrkan - KMB - 16000200091187

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Brahekyrkan - KMB - 16000200091467

Brahekyrkan - KMB - 16000200091467

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Bärebergs kyrka - KMB - 16000200153296

Bärebergs kyrka - KMB - 16000200153296

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Dalhems kyrka - KMB - 16000200016570

Dalhems kyrka - KMB - 16000200016570

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Eds kyrka - KMB - 16000200115552

Eds kyrka - KMB - 16000200115552

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Eds kyrka - KMB - 16000200144943

Eds kyrka - KMB - 16000200144943

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ekerö kyrka - KMB - 16000200115648

Ekerö kyrka - KMB - 16000200115648

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ekerö kyrka - KMB - 16000200115650

Ekerö kyrka - KMB - 16000200115650

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ekerö kyrka - KMB - 16000200115651

Ekerö kyrka - KMB - 16000200115651

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ekerö kyrka - KMB - 16000200115668

Ekerö kyrka - KMB - 16000200115668

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Flakebergs rivna kyrka - KMB - 16000200159278

Flakebergs rivna kyrka - KMB - 16000200159278

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Fuxerna kyrka - KMB - 16000200155628

Fuxerna kyrka - KMB - 16000200155628

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Förlanda kyrka - KMB - 16000200033124

Förlanda kyrka - KMB - 16000200033124

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Glanshammars kyrka - KMB - 16000200058291

Glanshammars kyrka - KMB - 16000200058291

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Glanshammars kyrka - KMB - 16000200058281

Glanshammars kyrka - KMB - 16000200058281

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Gothems kyrka - KMB - 16000200020286

Gothems kyrka - KMB - 16000200020286

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Gudhems klosterruin - KMB - 16000200156281

Gudhems klosterruin - KMB - 16000200156281

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Gunnilbo kyrka - KMB - 16001000016355

Gunnilbo kyrka - KMB - 16001000016355

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hejnums kyrka - KMB - 16000200021858

Hejnums kyrka - KMB - 16000200021858

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hovby kyrka - KMB - 16000200158420

Hovby kyrka - KMB - 16000200158420

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Husaby kyrka - KMB - 16000200158877

Husaby kyrka - KMB - 16000200158877

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Husaby kyrka - KMB - 16000200158925

Husaby kyrka - KMB - 16000200158925

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Husaby kyrka - KMB - 16000200159052

Husaby kyrka - KMB - 16000200159052

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Händene kyrka - KMB - 16000200159258

Händene kyrka - KMB - 16000200159258

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Häverö kyrka - KMB - 16000200122557

Häverö kyrka - KMB - 16000200122557

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hölö kyrka - KMB - 16000200096386

Hölö kyrka - KMB - 16000200096386

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hölö kyrka - KMB - 16000200096394

Hölö kyrka - KMB - 16000200096394

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hörja kyrka - KMB - 16000200055116

Hörja kyrka - KMB - 16000200055116

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Johannes kyrka - KMB - 16001000533201

Johannes kyrka - KMB - 16001000533201

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Johannes kyrka - KMB - 16001000533189

Johannes kyrka - KMB - 16001000533189

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Johannes kyrka - KMB - 16001000533239

Johannes kyrka - KMB - 16001000533239

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Johannes kyrka - KMB - 16001000533307

Johannes kyrka - KMB - 16001000533307

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Johannes kyrka - KMB - 16001000533369

Johannes kyrka - KMB - 16001000533369

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Johannes kyrka - KMB - 16001000533419

Johannes kyrka - KMB - 16001000533419

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Jönköping, Gamla Stadskyrkan - KMB - 16001000535203

Jönköping, Gamla Stadskyrkan - KMB - 16001000535203

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Jönköping, Västra kapellet - KMB - 16000200133014

Jönköping, Västra kapellet - KMB - 16000200133014

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Kinneveds kyrka - KMB - 16000200160341

Kinneveds kyrka - KMB - 16000200160341

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lilla Harrie kyrka - KMB - 16000200056958

Lilla Harrie kyrka - KMB - 16000200056958

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lovö kyrka - KMB - 16001000097344

Lovö kyrka - KMB - 16001000097344

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lännäs kyrka - KMB - 16000200047410

Lännäs kyrka - KMB - 16000200047410

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Löderups kyrka - KMB - 16000200058819

Löderups kyrka - KMB - 16000200058819

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Malmö, Caroli kyrka - KMB - 16000200059242

Malmö, Caroli kyrka - KMB - 16000200059242

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Mosjö kyrka - KMB - 16000200047315

Mosjö kyrka - KMB - 16000200047315

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Målilla-Gårdveda kyrka - KMB - 16000200085665

Målilla-Gårdveda kyrka - KMB - 16000200085665

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Nikolai, Sankt Nicolai kyrka - KMB - 16000200099051

Nikolai, Sankt Nicolai kyrka - KMB - 16000200099051

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Norrbo kyrka - KMB - 16000200038609

Norrbo kyrka - KMB - 16000200038609

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Näs kyrka - KMB - 16000200163623

Näs kyrka - KMB - 16000200163623

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Näs kyrka - KMB - 16000200163657

Näs kyrka - KMB - 16000200163657

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Näshulta kyrka - KMB - 16000200098828

Näshulta kyrka - KMB - 16000200098828

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Näshulta kyrka - KMB - 16000200098836

Näshulta kyrka - KMB - 16000200098836

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Näshulta kyrka - KMB - 16000200098851

Näshulta kyrka - KMB - 16000200098851

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ova kyrka - KMB - 16000200163992

Ova kyrka - KMB - 16000200163992

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Riseberga, Herrevadsklosters kapell - KMB - 16000200053838

Riseberga, Herrevadsklosters kapell - KMB - 16000200053838

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Råda kyrka - KMB - 16000200164408

Råda kyrka - KMB - 16000200164408

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Rödöns kyrka - KMB - 16000200042737

Rödöns kyrka - KMB - 16000200042737

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Sankt Nicolai kyrka - KMB - 16000200049830

Sankt Nicolai kyrka - KMB - 16000200049830

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Sankt Peters klosters kyrka - KMB - 16000200057802

Sankt Peters klosters kyrka - KMB - 16000200057802

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Sjörups gamla kyrka - KMB - 16000200061639

Sjörups gamla kyrka - KMB - 16000200061639

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka) - KMB - 16000200165598

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka) - KMB - 16000200165598

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka) - KMB - 16000200165632

Skara domkyrka (Sankta Maria kyrka) - KMB - 16000200165632

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Skarhults kyrka - KMB - 16000200062014

Skarhults kyrka - KMB - 16000200062014

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Skog, Sankt Olofs kapellruin - KMB - 16000200039144

Skog, Sankt Olofs kapellruin - KMB - 16000200039144

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Skurups kyrka - KMB - 16000200062270

Skurups kyrka - KMB - 16000200062270

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Solna kyrka - KMB - 16000200133834

Solna kyrka - KMB - 16000200133834

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Sorunda kyrka - KMB - 16000200100056

Sorunda kyrka - KMB - 16000200100056

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Stockholm, Riddarholmskyrkan - KMB - 16000200109504

Stockholm, Riddarholmskyrkan - KMB - 16000200109504

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Stockholm, Riddarholmskyrkan - KMB - 16000200109921

Stockholm, Riddarholmskyrkan - KMB - 16000200109921

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Storkyrkan (Sankt Nikolai kyrka) - KMB - 16000200111625

Storkyrkan (Sankt Nikolai kyrka) - KMB - 16000200111625

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Storkyrkan (Sankt Nikolai kyrka) - KMB - 16000200111675

Storkyrkan (Sankt Nikolai kyrka) - KMB - 16000200111675

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Storkyrkan (Sankt Nikolai kyrka) - KMB - 16000200111810

Storkyrkan (Sankt Nikolai kyrka) - KMB - 16000200111810

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Strängnäs Domkyrka - KMB - 16000200105312

Strängnäs Domkyrka - KMB - 16000200105312

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Strängnäs Domkyrka - KMB - 16000200105370

Strängnäs Domkyrka - KMB - 16000200105370

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Strängnäs Domkyrka - KMB - 16000200105404

Strängnäs Domkyrka - KMB - 16000200105404

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Strängnäs Domkyrka - KMB - 16000200105466

Strängnäs Domkyrka - KMB - 16000200105466

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Strängnäs Domkyrka - KMB - 16000200105745

Strängnäs Domkyrka - KMB - 16000200105745

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Strövelstorps kyrka - KMB - 16000200064894

Strövelstorps kyrka - KMB - 16000200064894

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Sunnersbergs kyrka - KMB - 16000200167444

Sunnersbergs kyrka - KMB - 16000200167444

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Torsångs kyrka - KMB - 16000200010151

Torsångs kyrka - KMB - 16000200010151

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Turinge kyrka - KMB - 16000200102134

Turinge kyrka - KMB - 16000200102134

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Täby kyrka - KMB - 16000200136678

Täby kyrka - KMB - 16000200136678

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Uppsala Domkyrka - KMB - 16000200140927

Uppsala Domkyrka - KMB - 16000200140927

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Uppsala Domkyrka - KMB - 16000200140946

Uppsala Domkyrka - KMB - 16000200140946

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Vadsbro kyrka - KMB - 16000200102678

Vadsbro kyrka - KMB - 16000200102678

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Vamlingbo kyrka - KMB - 16001000530381

Vamlingbo kyrka - KMB - 16001000530381

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Varnhems klosterkyrka - KMB - 16000200171131

Varnhems klosterkyrka - KMB - 16000200171131

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Veckholms kyrka - KMB - 16000200139412

Veckholms kyrka - KMB - 16000200139412

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Visby Domkyrka, Sankta Maria - KMB - 16000200029645

Visby Domkyrka, Sankta Maria - KMB - 16000200029645

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Visby Domkyrka, Sankta Maria - KMB - 16000200029796

Visby Domkyrka, Sankta Maria - KMB - 16000200029796

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Visby Domkyrka, Sankta Maria - KMB - 16000200029863

Visby Domkyrka, Sankta Maria - KMB - 16000200029863

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Vänge kyrka - KMB - 16000200140477

Vänge kyrka - KMB - 16000200140477

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Västra Ingelstads kyrka - KMB - 16000200065808

Västra Ingelstads kyrka - KMB - 16000200065808

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Väte kyrka - KMB - 16000200030944

Väte kyrka - KMB - 16000200030944

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Vättlösa kyrka - KMB - 16001000009191

Vättlösa kyrka - KMB - 16001000009191

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Österhaninge, Sankta Gertruds kyrka - KMB - 16000200105789

Österhaninge, Sankta Gertruds kyrka - KMB - 16000200105789

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Österhaninge, Sankta Gertruds kyrka - KMB - 16000200105847

Österhaninge, Sankta Gertruds kyrka - KMB - 16000200105847

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Norra, Bertil Ohlin

Norra, Bertil Ohlin

Picture of Bertil Ohlin's grave at Norra begravningsplatsen in Stockholm Svenska: Foto av Bertil Ohlins gravvård på Norra begravningsplatsen i Stockholm

Previous

of 48

Next