The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

gothenburg

5,592 media by topicpage 1 of 56
Plattegrond van Gothenburg, ca. 1693-1696
Plattegrond van Gothenburg, ca. 1702
Göteborgs hamn. Akvarell av Fritz von Dardel, 1831.

Göteborgs hamn. Akvarell av Fritz von Dardel, 1831.

Göteborgs hamn. Akvarell av Fritz von Dardel, 1831.

Porträtt av trädgårdsdirektören John Lilja. I folkbokföringen benämns han som Johan Gideon Johansson Lilja men tycks ha föredragit den kortare namnvarianten. Till Linköping kom han lagom till odlingssäsongen 1901. Han inflyttade med hustru och dotter från Husby-Ärlinghundra i Stockholms län. De bosatte sig i tjänstebostaden vid entrén till Trädgårdsföreningen. Befattningen innehade han till sin död i följderna av sin diabetes 1914.

Porträtt av trädgårdsdirektören John Lilja. I folkbokföringen benämns ...

Porträtt av trädgårdsdirektören John Lilja. I folkbokföringen benämns han som Johan Gideon Johansson Lilja men tycks ha föredragit den kortare namnvarianten. Till Linköping kom han lagom till odlingssäsongen 19... More

Gatlykta för snittbrännare "Läderlappsbrännare" i Göteborg på 1850-talet.

Gatlykta för snittbrännare "Läderlappsbrännare" i Göteborg på 1850-tal...

Gatlykta för snittbrännare "Läderlappsbrännare" i Göteborg på 1850-talet.

"Charles John Andersson Beryktad afrikaresande" antecknat på kortets baksida

"Charles John Andersson Beryktad afrikaresande" antecknat på kortets b...

Se vidare monterade fåglar i Bohusläns museums samlingar - UM003097, UM003523, UM003544, UM003546 med flera.

Göteborg C inviges 1856.

Göteborg C inviges 1856.

Göteborg C inviges 1856.

Jubileumsbild från Göteborg. Göteborg, Sverige
Centralstationen Göteborg, Sverige
Invigning av Göteborgs stationshus västra stambanan, litografi. Linjen Göteborg - Vårgårda - Falköping öppnad för trafik 5/10 1858. Ångloket "Westergötland" med lokförare Bondesson. Kunglig vagn
Centralstation Göteborg, Sverige

Centralstation Göteborg, Sverige

Railway stations in Sweden

Centralstationen Göteborg, Sverige
Bangården i Göteborg, litografi år 1857. Foto ur illustrerad tidning 1859

Bangården i Göteborg, litografi år 1857. Foto ur illustrerad tidning 1...

Bangården i Göteborg, litografi år 1857. Foto ur illustrerad tidning 1859

Stationshuset vid Göteborgs bangård sett från Trädgårdsföreningens håll, efter en gravyr av konstnären C.G Berger
Centralstationen Göteborg, Sverige

Centralstationen Göteborg, Sverige

Railway stations in Sweden

Centralstationen Göteborg, Sverige

Centralstationen Göteborg, Sverige

Railway stations in Sweden

Verkstadspersonal i Göteborg 1859 - 1860.

Verkstadspersonal i Göteborg 1859 - 1860.

Verkstadspersonal i Göteborg 1859 - 1860.

Göteborgs järnvägsstation. Litografi år 1857

Göteborgs järnvägsstation. Litografi år 1857

Göteborgs järnvägsstation. Litografi år 1857

Centralstationen och Drottningtorget Göteborg, Sverige
Stationshuset vid bangården, Göteborg. Litografi år 1857

Stationshuset vid bangården, Göteborg. Litografi år 1857

Stationshuset vid bangården, Göteborg. Litografi år 1857

Stationshuset vid bangården i Göteborg. Litografi år 1857

Stationshuset vid bangården i Göteborg. Litografi år 1857

Stationshuset vid bangården i Göteborg. Litografi år 1857

Stationshuset vid bangården i Göteborg. Litografi år 1857

Stationshuset vid bangården i Göteborg. Litografi år 1857

Stationshuset vid bangården i Göteborg. Litografi år 1857

Porträtt av Gustaf Wilhelm Wollrath Tham, officer vid Västgöta regemente I 6.Se även bild AMA.0009114

Porträtt av Gustaf Wilhelm Wollrath Tham, officer vid Västgöta regemen...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Tåg med lok B 6 "Göteborg"

Tåg med lok B 6 "Göteborg"

Tåg med lok B 6 "Göteborg"

Porträtt av Ernst Israel Morin, underlöjtnant vid Jämtlands hästjägarkår.

Porträtt av Ernst Israel Morin, underlöjtnant vid Jämtlands hästjägark...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Banhallen Göteborg, Sverige

Banhallen Göteborg, Sverige

Railway stations in Sweden

Göteborg omkring 1860 med tåg.Skansen Lejonet

Göteborg omkring 1860 med tåg.Skansen Lejonet

Göteborg omkring 1860 med tåg.Skansen Lejonet

Porträtt av Axel Ferdinand Braune, officer vid Göta artilleriregemente A 2.

Porträtt av Axel Ferdinand Braune, officer vid Göta artilleriregemente...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Vy Göteborg, Sverige
Centralstation Göteborg, Sverige

Centralstation Göteborg, Sverige

Railway stations in Sweden

Centralstationen Göteborg, Sverige

Centralstationen Göteborg, Sverige

Railway stations in Sweden

Porträtt av Claes Gustaf August Planting-Gyllenbåga, officer vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Claes Gustaf August Planting-Gyllenbåga, officer vid Västg...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Göteborgs centralstation och Drottningtorget

Göteborgs centralstation och Drottningtorget

Göteborgs centralstation och Drottningtorget

Kabinettsfotograf: porträtt av okänd man, kunglig?

Kabinettsfotograf: porträtt av okänd man, kunglig?

Kabinettsfotograf: porträtt av okänd man, kunglig?

Centralstationen Göteborg, Sverige
Porträtt av Julius Frans Otto Lindberg, officer vid Västgöta-Dals regemente I 16.Se även bild AMA.0007959.

Porträtt av Julius Frans Otto Lindberg, officer vid Västgöta-Dals rege...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Leonard Magnus Lagerheim, officer vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Leonard Magnus Lagerheim, officer vid Västgöta regemente I...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Tåg med lok B 6 "Göteborg"

Tåg med lok B 6 "Göteborg"

Tåg med lok B 6 "Göteborg"

Petter August Kjöhlberg, son till J. P. Kjöhlberg i första giftet. Född 6/6 1837 i Kalmar. Sjökapten i Göteborg. Död 1925.

Petter August Kjöhlberg, son till J. P. Kjöhlberg i första giftet. Föd...

Petter August Kjöhlberg, son till J. P. Kjöhlberg i första giftet. Född 6/6 1837 i Kalmar. Sjökapten i Göteborg. Död 1925.

Porträtt av Adolf Oscar Treffenberg, officer vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Adolf Oscar Treffenberg, officer vid Västgöta regemente I ...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Per (Peter) Arvid Henrik Stiernspetz.

Porträtt av Per (Peter) Arvid Henrik Stiernspetz.

Porträtt av Per (Peter) Arvid Henrik Stiernspetz.

Kabinettsfotografi: ångbåtsbefälhavare J E Ericsson

Kabinettsfotografi: ångbåtsbefälhavare J E Ericsson

Påskrift bak: "Kapten J E Ericsson"

Porträtt av Robert Södermark, officer vid Jämtlands hästjägarkår K 8.

Porträtt av Robert Södermark, officer vid Jämtlands hästjägarkår K 8.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av lektor Axel Wilhelm Ewert.

Porträtt av lektor Axel Wilhelm Ewert.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Klas Arnoldsson. Biljettör, bokhållare, stationsinspektor, riksdagsman samt mottagare av Nobels fredspris år 1908.

Klas Arnoldsson. Biljettör, bokhållare, stationsinspektor, riksdagsman...

Klas Arnoldsson. Biljettör, bokhållare, stationsinspektor, riksdagsman samt mottagare av Nobels fredspris år 1908.

Porträtt av okänd officer.

Porträtt av okänd officer.

Porträtt av okänd officer.

JvmKBEA00279 Göteborg, Sverige

JvmKBEA00279 Göteborg, Sverige

Railway stations in Sweden

Björnjägare Llewellyn Lloyd (1792-1876)

Björnjägare Llewellyn Lloyd (1792-1876)

Text på kortets baksida: "Björnjägaren L. Loyd [Llewellyn Lloyd], (1792-1876), vistades ständigt hvarje sommar på Kasen hos Thorburn och Macfie."

Text på kortets baksida: "Eugen Jacobi. Bror till Artur Jacobi.".

Text på kortets baksida: "Eugen Jacobi. Bror till Artur Jacobi.".

Apotekare Ernst Gunnar Belfrage Hagenstehn, (1902 - 1984), född i Uddevalla, bosatt i Lysekil.

Porträtt av Fredrik Christer Sigismund (Sigge) Flach, officer vid Västgöta regemente I 6.Se även bild AMA.0007243 och AMA.0007290.

Porträtt av Fredrik Christer Sigismund (Sigge) Flach, officer vid Väst...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Swedish Navy images - MM06279
Matsedel från invigningsfesten 1862.

Matsedel från invigningsfesten 1862.

Matsedel från invigningsfesten 1862.

Karta Göteborg, Sverige
Riksstånden före och efter välfägnanden

Riksstånden före och efter välfägnanden

Riksstånden före och efter välfägnanden

Matsedel i samband med västra stambanans invigning

Matsedel i samband med västra stambanans invigning

Matsedel i samband med västra stambanans invigning

Johan Lorentz Grönvall född 20/4 1830 baningenjör vid II distr 1862-1895

Johan Lorentz Grönvall född 20/4 1830 baningenjör vid II distr 1862-18...

Johan Lorentz Grönvall född 20/4 1830 baningenjör vid II distr 1862-1895

SJs, Statens Järnvägar, verkstad i Göteborg vid invigningen av SJ A 40 "Heimdal".

SJs, Statens Järnvägar, verkstad i Göteborg vid invigningen av SJ A 40...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Porträtt av Carl Hofflander, kapten vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Carl Hofflander, kapten vid Västgöta regemente I 6.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Carl Wilhelm Nordqvist, kapten vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Carl Wilhelm Nordqvist, kapten vid Västgöta regemente I 6.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Ånglok J B6 "Göteborg"Tillverkad 1856 av firman Beyer, Peacock & Co i Manchester, England.Olika data för detta ånglok, se nedan.Materialvikt: 25.7tonTjänstevikt: 23.2ton                     Ångtryck: 7kg/cm*.Vatten: 5.9m*.Drivhjulsdiameter: 1.684mLängd: 12.71m.Kol: 3ton.Tillverkningsnummer: 36.Hastighet: 60Km/h.Tendervikt: 7.3ton.Antal tillverkade: 45st

Ånglok J B6 "Göteborg"Tillverkad 1856 av firman Beyer, Peacock & Co i ...

Ånglok J B6 "Göteborg"Tillverkad 1856 av firman Beyer, Peacock & Co i Manchester, England.Olika data för detta ånglok, se nedan.Materialvikt: 25.7tonTjänstevikt: 23.2ton ... More

Porträtt av Gustaf Nils Georg Silfverswärd, kapten vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Gustaf Nils Georg Silfverswärd, kapten vid Västgöta regeme...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Statens Järnvägar, SJ B 6 "Götheborg"

Statens Järnvägar, SJ B 6 "Götheborg"

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Verkstad vid invigning. Obs! Girlangprydd pelare i dörröppning

Verkstad vid invigning. Obs! Girlangprydd pelare i dörröppning

Verkstad vid invigning. Obs! Girlangprydd pelare i dörröppning

Porträtt av Carl Gustaf Hjärne, officer vid Göta artilleriregemente A 2.

Porträtt av Carl Gustaf Hjärne, officer vid Göta artilleriregemente A ...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Verkstaden Göteborg vid invigningen.

Verkstaden Göteborg vid invigningen.

Verkstaden Göteborg vid invigningen.

Porträtt av Albert Fredrik Jacobsson, underlöjtnant vid Göta artilleriregemente.

Porträtt av Albert Fredrik Jacobsson, underlöjtnant vid Göta artilleri...

Porträtt av Albert Fredrik Jacobsson, underlöjtnant vid Göta artilleriregemente.

Porträtt av Gustaf Henrik Esaias Tegnér, underlöjtnant vid Bohusläns regemente I 17.

Porträtt av Gustaf Henrik Esaias Tegnér, underlöjtnant vid Bohusläns r...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Göteborg verkstad. Göteborg, Sverige
[från Fotobeskrivning:] "Monitoren JOHN ERICSSON och ångkorvetten ORÄDD vid Rödesten sommaren 1866."

[från Fotobeskrivning:] "Monitoren JOHN ERICSSON och ångkorvetten ORÄD...

[från Fotobeskrivning:] "Monitoren JOHN ERICSSON och ångkorvetten ORÄDD vid Rödesten sommaren 1866."

Anton Ludvig Djurson född 25/12 1829 bandirektör II distr 1/12 1866

Anton Ludvig Djurson född 25/12 1829 bandirektör II distr 1/12 1866

Anton Ludvig Djurson född 25/12 1829 bandirektör II distr 1/12 1866

Porträtt av Nils Victor Hugo Örbom, underlöjtnant vid Skaraborgs regemente I 9.

Porträtt av Nils Victor Hugo Örbom, underlöjtnant vid Skaraborgs regem...

Porträtt av Nils Victor Hugo Örbom, underlöjtnant vid Skaraborgs regemente I 9.

Porträtt av Lorentz Leonard Löfgren, löjtnant vid Jönköpings regemente I 12.

Porträtt av Lorentz Leonard Löfgren, löjtnant vid Jönköpings regemente...

Porträtt av Lorentz Leonard Löfgren, löjtnant vid Jönköpings regemente I 12.

Kabinettsfotografi: fröken Anna Heljesson

Kabinettsfotografi: fröken Anna Heljesson

Påskrift bak: "Fröken Anna Heljesson 1869. Död natten emellan den 10 och 11 Oct 71."

Porträtt av Oskar Karlberg, löjtnant vid Göta artilleriregemente A 2.

Porträtt av Oskar Karlberg, löjtnant vid Göta artilleriregemente A 2.

Porträtt av Oskar Karlberg, löjtnant vid Göta artilleriregemente A 2.

Träsnitt eller Zylografi visande hamnen i Göteborg omkring 1870.Konstnär R. Haglund.

Träsnitt eller Zylografi visande hamnen i Göteborg omkring 1870.Konstn...

Träsnitt eller Zylografi visande hamnen i Göteborg omkring 1870.Konstnär R. Haglund.

Göteborg centralstation. Göteborg, Sverige
Kabinettsfotografi: okänd

Kabinettsfotografi: okänd

Kabinettsfotografi: okänd

Kabinettsfotografi: okänd mustaschprydd man i kavaj och fluga.

Kabinettsfotografi: okänd mustaschprydd man i kavaj och fluga.

Kabinettsfotografi: okänd mustaschprydd man i kavaj och fluga.

Göteborgs station 1870 Göteborg, Sverige
Kabinettsfotografi: okända barn

Kabinettsfotografi: okända barn

Kabinettsfotografi: okända barn

Kabinettsfotografi: provisor C J Svensson

Kabinettsfotografi: provisor C J Svensson

Kabinettsfotografi: provisor C J Svensson

Järnvägs Stationshuset i Göteborg och Drottningtorget

Järnvägs Stationshuset i Göteborg och Drottningtorget

Järnvägs Stationshuset i Göteborg och Drottningtorget

Porträtt av Edvard Otto Wilhelm Wavrinsky, underlöjtnant vid Göta artilleriregemente A 2.

Porträtt av Edvard Otto Wilhelm Wavrinsky, underlöjtnant vid Göta arti...

Porträtt av Edvard Otto Wilhelm Wavrinsky, underlöjtnant vid Göta artilleriregemente A 2.

Kabinettsfotografi: Victor Egnell, borgmästare i Gränna.

Kabinettsfotografi: Victor Egnell, borgmästare i Gränna.

Kabinettsfotografi: Victor Egnell, borgmästare i Gränna.

Sehlbergf. 1873 Gävle, Sverige
Stationshuset Stationshuset Byggt 1856 - 57. Stationen hade banhall 1856 - 1923. Ombyggt 1923 o 1930 2,1 m ö h. 1923, då en eldsvåda ödelade större delen av övervåningen verkställdes en grundlig modernisering och utvidgning av denna. I samband härmed bortflyttades spåren och plattformarna ur banhallen som ombyggdes och inreddes till en rymlig vänthall. Om- och tillbyggnad av stationens spårsystem gjordes 1927-30 inför BJs överflyttning av sin persontrafik till centralstationen 15 maj 1930
Kabinettsfotografi: fru Janzon

Kabinettsfotografi: fru Janzon

Kabinettsfotografi: fru Janzon

Göteborg centralstation 1870-tal.

Göteborg centralstation 1870-tal.

Railway stations in Sweden

Centralstationen Göteborg, Sverige

Centralstationen Göteborg, Sverige

Railway stations in Sweden

Göteborg centralstation, 1870. Göteborg, Sverige
Kabinettsfotografi: styrman Karl Jansson

Kabinettsfotografi: styrman Karl Jansson

Kabinettsfotografi: styrman Karl Jansson

Centralstationen Göteborg, Sverige
Kabinettsfotografi: styrman J O Ericsson

Kabinettsfotografi: styrman J O Ericsson

Påkskrift bak: "O Ericsson styrman 1870"

Porträtt av okänd kadett vid Krigsskolan Karlberg.

Porträtt av okänd kadett vid Krigsskolan Karlberg.

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Porträtt av Henrik Maximilian Kilman, major vid Bohusläns regemente I 17. Se även AMA.0007781.

Porträtt av Henrik Maximilian Kilman, major vid Bohusläns regemente I ...

Porträtt av Henrik Maximilian Kilman, major vid Bohusläns regemente I 17. Se även AMA.0007781.

Kabinettsfotografi: ångbåtsbefälhavare H Janzon

Kabinettsfotografi: ångbåtsbefälhavare H Janzon

Kabinettsfotografi: ångbåtsbefälhavare H Janzon

Stationshuset Byggt 1856 - 57. Stationen hade banhall 1856 - 1923. Ombyggt 1923 o 1930 2,1 m ö h. 1923, då en eldsvåda ödelade större delen av övervåningen verkställdes en grundlig modernisering och utvidgning av denna. I samband härmed bortflyttades spåren och plattformarna ur banhallen som ombyggdes och inreddes till en rymlig vänthall. Om- och tillbyggnad av stationens spårsystem gjordes 1927-30 inför BJs överflyttning av sin persontrafik till centralstationen 15 maj 1930
Kabinettsfotografi: fru Hilma Jagenberg, född Lindberg

Kabinettsfotografi: fru Hilma Jagenberg, född Lindberg

Kabinettsfotografi: fru Hilma Jagenberg, född Lindberg

Kabinettsfotografi: maskinist Svensson

Kabinettsfotografi: maskinist Svensson

Påskrift bak: "Machinist Svensson 18/5 -72"

Porträtt av Emma Charlotta Helling. Gift första gången med Eric Gadelius (1787-1827), en andra gång med Per Nils Poignant (1778-1839) och från 1840 med Johan Jacob Hedrén (1775-1861, biskop i Linköpings stift från 1833.

Porträtt av Emma Charlotta Helling. Gift första gången med Eric Gadeli...

Porträtt av Emma Charlotta Helling. Gift första gången med Eric Gadelius (1787-1827), en andra gång med Per Nils Poignant (1778-1839) och från 1840 med Johan Jacob Hedrén (1775-1861, biskop i Linköpings stift från 1833.

Previous

of 56

Next