PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Topic

gothenburg

5,589 media by topicpage 1 of 56
Göteborgs hamn. Akvarell av Fritz von Dardel, 1831.

Göteborgs hamn. Akvarell av Fritz von Dardel, 1831.

Göteborgs hamn. Akvarell av Fritz von Dardel, 1831.

"Charles John Andersson Beryktad afrikaresande" antecknat på kortets baksida

"Charles John Andersson Beryktad afrikaresande" antecknat på kortets b...

Se vidare monterade fåglar i Bohusläns museums samlingar - UM003097, UM003523, UM003544, UM003546 med flera.

Gatlykta för snittbrännare "Läderlappsbrännare" i Göteborg på 1850-talet.

Gatlykta för snittbrännare "Läderlappsbrännare" i Göteborg på 1850-tal...

Gatlykta för snittbrännare "Läderlappsbrännare" i Göteborg på 1850-talet.

Göteborg C inviges 1856.

Göteborg C inviges 1856.

Göteborg C inviges 1856.

Jubileumsbild från Göteborg.

Jubileumsbild från Göteborg.

Railway stations in Sweden

Centralstationen

Centralstationen

Centralstationen

Centralstation

Centralstation

Railway stations in Sweden

Bangården i Göteborg, litografi år 1857. Foto ur illustrerad tidning 1859

Bangården i Göteborg, litografi år 1857. Foto ur illustrerad tidning 1...

Bangården i Göteborg, litografi år 1857. Foto ur illustrerad tidning 1859

Centralstationen

Centralstationen

Centralstationen

Centralstationen

Centralstationen

Railway stations in Sweden

Centralstationen

Centralstationen

Railway stations in Sweden

Verkstadspersonal i Göteborg 1859 - 1860.

Verkstadspersonal i Göteborg 1859 - 1860.

Verkstadspersonal i Göteborg 1859 - 1860.

Göteborgs järnvägsstation. Litografi år 1857

Göteborgs järnvägsstation. Litografi år 1857

Göteborgs järnvägsstation. Litografi år 1857

Centralstationen och Drottningtorget

Centralstationen och Drottningtorget

Centralstationen och Drottningtorget

Stationshuset vid bangården i Göteborg. Litografi år 1857

Stationshuset vid bangården i Göteborg. Litografi år 1857

Stationshuset vid bangården i Göteborg. Litografi år 1857

Stationshuset vid bangården i Göteborg. Litografi år 1857

Stationshuset vid bangården i Göteborg. Litografi år 1857

Stationshuset vid bangården i Göteborg. Litografi år 1857

Stationshuset vid bangården, Göteborg. Litografi år 1857

Stationshuset vid bangården, Göteborg. Litografi år 1857

Stationshuset vid bangården, Göteborg. Litografi år 1857

Banhallen

Banhallen

Railway stations in Sweden

Tåg med lok B 6 "Göteborg"

Tåg med lok B 6 "Göteborg"

Tåg med lok B 6 "Göteborg"

Porträtt av Gustaf Wilhelm Wollrath Tham, officer vid Västgöta regemente I 6.Se även bild AMA.0009114

Porträtt av Gustaf Wilhelm Wollrath Tham, officer vid Västgöta regemen...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Ernst Israel Morin, underlöjtnant vid Jämtlands hästjägarkår.

Porträtt av Ernst Israel Morin, underlöjtnant vid Jämtlands hästjägark...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Göteborg omkring 1860 med tåg.Skansen Lejonet

Göteborg omkring 1860 med tåg.Skansen Lejonet

Göteborg omkring 1860 med tåg.Skansen Lejonet

Vy

Vy

Vy

Porträtt av Axel Ferdinand Braune, officer vid Göta artilleriregemente A 2.

Porträtt av Axel Ferdinand Braune, officer vid Göta artilleriregemente...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Kabinettsfotograf: porträtt av okänd man, kunglig?

Kabinettsfotograf: porträtt av okänd man, kunglig?

Kabinettsfotograf: porträtt av okänd man, kunglig?

Göteborgs centralstation och Drottningtorget

Göteborgs centralstation och Drottningtorget

Göteborgs centralstation och Drottningtorget

Porträtt av Claes Gustaf August Planting-Gyllenbåga, officer vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Claes Gustaf August Planting-Gyllenbåga, officer vid Västg...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Centralstationen

Centralstationen

Railway stations in Sweden

Centralstation

Centralstation

Railway stations in Sweden

Porträtt av Julius Frans Otto Lindberg, officer vid Västgöta-Dals regemente I 16.Se även bild AMA.0007959.

Porträtt av Julius Frans Otto Lindberg, officer vid Västgöta-Dals rege...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Petter August Kjöhlberg, son till J. P. Kjöhlberg i första giftet. Född 6/6 1837 i Kalmar. Sjökapten i Göteborg. Död 1925.

Petter August Kjöhlberg, son till J. P. Kjöhlberg i första giftet. Föd...

Petter August Kjöhlberg, son till J. P. Kjöhlberg i första giftet. Född 6/6 1837 i Kalmar. Sjökapten i Göteborg. Död 1925.

Porträtt av Leonard Magnus Lagerheim, officer vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Leonard Magnus Lagerheim, officer vid Västgöta regemente I...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Centralstationen

Centralstationen

Centralstationen

Tåg med lok B 6 "Göteborg"

Tåg med lok B 6 "Göteborg"

Tåg med lok B 6 "Göteborg"

Porträtt av Per (Peter) Arvid Henrik Stiernspetz.

Porträtt av Per (Peter) Arvid Henrik Stiernspetz.

Porträtt av Per (Peter) Arvid Henrik Stiernspetz.

Porträtt av Robert Södermark, officer vid Jämtlands hästjägarkår K 8.

Porträtt av Robert Södermark, officer vid Jämtlands hästjägarkår K 8.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Adolf Oscar Treffenberg, officer vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Adolf Oscar Treffenberg, officer vid Västgöta regemente I ...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Kabinettsfotografi: ångbåtsbefälhavare J E Ericsson

Kabinettsfotografi: ångbåtsbefälhavare J E Ericsson

Påskrift bak: "Kapten J E Ericsson"

Porträtt av lektor Axel Wilhelm Ewert.

Porträtt av lektor Axel Wilhelm Ewert.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

JvmKBEA00279

JvmKBEA00279

Railway stations in Sweden

Porträtt av Fredrik Christer Sigismund (Sigge) Flach, officer vid Västgöta regemente I 6.Se även bild AMA.0007243 och AMA.0007290.

Porträtt av Fredrik Christer Sigismund (Sigge) Flach, officer vid Väst...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Klas Arnoldsson. Biljettör, bokhållare, stationsinspektor, riksdagsman samt mottagare av Nobels fredspris år 1908.

Klas Arnoldsson. Biljettör, bokhållare, stationsinspektor, riksdagsman...

Klas Arnoldsson. Biljettör, bokhållare, stationsinspektor, riksdagsman samt mottagare av Nobels fredspris år 1908.

Text på kortets baksida: "Eugen Jacobi. Bror till Artur Jacobi.".

Text på kortets baksida: "Eugen Jacobi. Bror till Artur Jacobi.".

Apotekare Ernst Gunnar Belfrage Hagenstehn, (1902 - 1984), född i Uddevalla, bosatt i Lysekil.

Björnjägare Llewellyn Lloyd (1792-1876)

Björnjägare Llewellyn Lloyd (1792-1876)

Text på kortets baksida: "Björnjägaren L. Loyd [Llewellyn Lloyd], (1792-1876), vistades ständigt hvarje sommar på Kasen hos Thorburn och Macfie."

Porträtt av okänd officer.

Porträtt av okänd officer.

Porträtt av okänd officer.

MM06279

MM06279

MM06279

Matsedel från invigningsfesten 1862.

Matsedel från invigningsfesten 1862.

Matsedel från invigningsfesten 1862.

Karta

Karta

Karta

Matsedel i samband med västra stambanans invigning

Matsedel i samband med västra stambanans invigning

Matsedel i samband med västra stambanans invigning

Riksstånden före och efter välfägnanden

Riksstånden före och efter välfägnanden

Riksstånden före och efter välfägnanden

Johan Lorentz Grönvall född 20/4 1830 baningenjör vid II distr 1862-1895

Johan Lorentz Grönvall född 20/4 1830 baningenjör vid II distr 1862-18...

Johan Lorentz Grönvall född 20/4 1830 baningenjör vid II distr 1862-1895

SJs, Statens Järnvägar, verkstad i Göteborg vid invigningen av SJ A 40 "Heimdal".

SJs, Statens Järnvägar, verkstad i Göteborg vid invigningen av SJ A 40...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Porträtt av Carl Hofflander, kapten vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Carl Hofflander, kapten vid Västgöta regemente I 6.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Carl Wilhelm Nordqvist, kapten vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Carl Wilhelm Nordqvist, kapten vid Västgöta regemente I 6.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Ånglok J B6 "Göteborg"Tillverkad 1856 av firman Beyer, Peacock & Co i Manchester, England.Olika data för detta ånglok, se nedan.Materialvikt: 25.7tonTjänstevikt: 23.2ton                     Ångtryck: 7kg/cm*.Vatten: 5.9m*.Drivhjulsdiameter: 1.684mLängd: 12.71m.Kol: 3ton.Tillverkningsnummer: 36.Hastighet: 60Km/h.Tendervikt: 7.3ton.Antal tillverkade: 45st

Ånglok J B6 "Göteborg"Tillverkad 1856 av firman Beyer, Peacock & Co i ...

Ånglok J B6 "Göteborg"Tillverkad 1856 av firman Beyer, Peacock & Co i Manchester, England.Olika data för detta ånglok, se nedan.Materialvikt: 25.7tonTjänstevikt: 23.2ton ... more

Porträtt av Gustaf Nils Georg Silfverswärd, kapten vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Gustaf Nils Georg Silfverswärd, kapten vid Västgöta regeme...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Statens Järnvägar, SJ B 6 "Götheborg"

Statens Järnvägar, SJ B 6 "Götheborg"

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Verkstad vid invigning. Obs! Girlangprydd pelare i dörröppning

Verkstad vid invigning. Obs! Girlangprydd pelare i dörröppning

Verkstad vid invigning. Obs! Girlangprydd pelare i dörröppning

Porträtt av Carl Gustaf Hjärne, officer vid Göta artilleriregemente A 2.

Porträtt av Carl Gustaf Hjärne, officer vid Göta artilleriregemente A ...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Verkstaden Göteborg vid invigningen.

Verkstaden Göteborg vid invigningen.

Verkstaden Göteborg vid invigningen.

Porträtt av Albert Fredrik Jacobsson, underlöjtnant vid Göta artilleriregemente.

Porträtt av Albert Fredrik Jacobsson, underlöjtnant vid Göta artilleri...

Porträtt av Albert Fredrik Jacobsson, underlöjtnant vid Göta artilleriregemente.

Porträtt av Gustaf Henrik Esaias Tegnér, underlöjtnant vid Bohusläns regemente I 17.

Porträtt av Gustaf Henrik Esaias Tegnér, underlöjtnant vid Bohusläns r...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Göteborg verkstad.

Göteborg verkstad.

Göteborg verkstad.

[från Fotobeskrivning:] "Monitoren JOHN ERICSSON och ångkorvetten ORÄDD vid Rödesten sommaren 1866."

[från Fotobeskrivning:] "Monitoren JOHN ERICSSON och ångkorvetten ORÄD...

[från Fotobeskrivning:] "Monitoren JOHN ERICSSON och ångkorvetten ORÄDD vid Rödesten sommaren 1866."

Anton Ludvig Djurson född 25/12 1829 bandirektör II distr 1/12 1866

Anton Ludvig Djurson född 25/12 1829 bandirektör II distr 1/12 1866

Anton Ludvig Djurson född 25/12 1829 bandirektör II distr 1/12 1866

Porträtt av Nils Victor Hugo Örbom, underlöjtnant vid Skaraborgs regemente I 9.

Porträtt av Nils Victor Hugo Örbom, underlöjtnant vid Skaraborgs regem...

Porträtt av Nils Victor Hugo Örbom, underlöjtnant vid Skaraborgs regemente I 9.

Porträtt av Lorentz Leonard Löfgren, löjtnant vid Jönköpings regemente I 12.

Porträtt av Lorentz Leonard Löfgren, löjtnant vid Jönköpings regemente...

Porträtt av Lorentz Leonard Löfgren, löjtnant vid Jönköpings regemente I 12.

Kabinettsfotografi: fröken Anna Heljesson

Kabinettsfotografi: fröken Anna Heljesson

Påskrift bak: "Fröken Anna Heljesson 1869. Död natten emellan den 10 och 11 Oct 71."

Porträtt av Oskar Karlberg, löjtnant vid Göta artilleriregemente A 2.

Porträtt av Oskar Karlberg, löjtnant vid Göta artilleriregemente A 2.

Porträtt av Oskar Karlberg, löjtnant vid Göta artilleriregemente A 2.

Kabinettsfotografi: okänd mustaschprydd man i kavaj och fluga.

Kabinettsfotografi: okänd mustaschprydd man i kavaj och fluga.

Kabinettsfotografi: okänd mustaschprydd man i kavaj och fluga.

Göteborg centralstation.

Göteborg centralstation.

Göteborg centralstation.

Kabinettsfotografi: okänd

Kabinettsfotografi: okänd

Kabinettsfotografi: okänd

Träsnitt eller Zylografi visande hamnen i Göteborg omkring 1870.Konstnär R. Haglund.

Träsnitt eller Zylografi visande hamnen i Göteborg omkring 1870.Konstn...

Träsnitt eller Zylografi visande hamnen i Göteborg omkring 1870.Konstnär R. Haglund.

Kabinettsfotografi: provisor C J Svensson

Kabinettsfotografi: provisor C J Svensson

Kabinettsfotografi: provisor C J Svensson

Porträtt av Edvard Otto Wilhelm Wavrinsky, underlöjtnant vid Göta artilleriregemente A 2.

Porträtt av Edvard Otto Wilhelm Wavrinsky, underlöjtnant vid Göta arti...

Porträtt av Edvard Otto Wilhelm Wavrinsky, underlöjtnant vid Göta artilleriregemente A 2.

Kabinettsfotografi: okända barn

Kabinettsfotografi: okända barn

Kabinettsfotografi: okända barn

Kabinettsfotografi: Victor Egnell, borgmästare i Gränna.

Kabinettsfotografi: Victor Egnell, borgmästare i Gränna.

Kabinettsfotografi: Victor Egnell, borgmästare i Gränna.

Järnvägs Stationshuset i Göteborg och Drottningtorget

Järnvägs Stationshuset i Göteborg och Drottningtorget

Järnvägs Stationshuset i Göteborg och Drottningtorget

Göteborgs station 1870

Göteborgs station 1870

Railway stations in Sweden

Göteborg centralstation 1870-tal.

Göteborg centralstation 1870-tal.

Railway stations in Sweden

Kabinettsfotografi: fru Janzon

Kabinettsfotografi: fru Janzon

Kabinettsfotografi: fru Janzon

Centralstationen

Centralstationen

Railway stations in Sweden

Kabinettsfotografi: styrman Karl Jansson

Kabinettsfotografi: styrman Karl Jansson

Kabinettsfotografi: styrman Karl Jansson

Göteborg centralstation, 1870.

Göteborg centralstation, 1870.

Göteborg centralstation, 1870.

Porträtt av okänd kadett vid Krigsskolan Karlberg.

Porträtt av okänd kadett vid Krigsskolan Karlberg.

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Centralstationen

Centralstationen

Centralstationen

Kabinettsfotografi: ångbåtsbefälhavare H Janzon

Kabinettsfotografi: ångbåtsbefälhavare H Janzon

Kabinettsfotografi: ångbåtsbefälhavare H Janzon

Kabinettsfotografi: styrman J O Ericsson

Kabinettsfotografi: styrman J O Ericsson

Påkskrift bak: "O Ericsson styrman 1870"

Porträtt av Henrik Maximilian Kilman, major vid Bohusläns regemente I 17. Se även AMA.0007781.

Porträtt av Henrik Maximilian Kilman, major vid Bohusläns regemente I ...

Porträtt av Henrik Maximilian Kilman, major vid Bohusläns regemente I 17. Se även AMA.0007781.

Kabinettsfotografi: fru Hilma Jagenberg, född Lindberg

Kabinettsfotografi: fru Hilma Jagenberg, född Lindberg

Kabinettsfotografi: fru Hilma Jagenberg, född Lindberg

Kabinettsfotografi: maskinist Svensson

Kabinettsfotografi: maskinist Svensson

Påskrift bak: "Machinist Svensson 18/5 -72"

Porträtt av Lars Peter Fredrik Rudebeck, officer vid Kronprinsens husarregemente K 7.Se även bild AMA.0021655.

Porträtt av Lars Peter Fredrik Rudebeck, officer vid Kronprinsens husa...

Porträtt av Lars Peter Fredrik Rudebeck, officer vid Kronprinsens husarregemente K 7.Se även bild AMA.0021655.

Porträtt av Carl Peter Ekman, kapten vid Första Göta artilleriregemente A 2.Se även bild AMA.0002096.

Porträtt av Carl Peter Ekman, kapten vid Första Göta artilleriregement...

Porträtt av Carl Peter Ekman, kapten vid Första Göta artilleriregemente A 2.Se även bild AMA.0002096.

Porträtt av Fredrik Christer Sigismund Flach, kapten vid Västgöta regemente I 6.Se även bild AMA.0007243 och AMA.0021934.

Porträtt av Fredrik Christer Sigismund Flach, kapten vid Västgöta rege...

Porträtt av Fredrik Christer Sigismund Flach, kapten vid Västgöta regemente I 6.Se även bild AMA.0007243 och AMA.0021934.