The World's Largest Public Domain Media Search Engine

goteborgs domkyrka

public
55 media by topicpage 1 of 1
Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156911

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156911

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156895

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156895

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157029

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157029

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Fotografi, photography-Aron Jonason - Göteborgs stadsmuseum - GhmPK 127

Fotografi, photography-Aron Jonason - Göteborgs stadsmuseum - GhmPK 12...

Svenska: Vy över Domkyrkoplan med Domkyrkan. I korsningen Västra Hamngatan och Kungsgatan anar man en av broarna över Östra Hamnkanalen.

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157030

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157030

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156962

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156962

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157039

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157039

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157038

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157038

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg - KMB - 16001000224704

Göteborg - KMB - 16001000224704

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156977

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156977

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Nordiska taflor - no-nb digibok 2014031428010-140

Nordiska taflor - no-nb digibok 2014031428010-140

Norsk bokmål: Illustrasjon hentet fra boken Nordiska taflor av ukjent forfatter og utgitt av Albert Bonnier (se, 1873)

Göteborg - KMB - 16001000225066

Göteborg - KMB - 16001000225066

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156991

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156991

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157057

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157057

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - Märkligare svenska kyrkor - 0035
Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156976

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156976

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156980

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156980

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157044

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157044

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156995

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156995

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157025

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157025

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157028

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157028

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157046

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157046

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156904

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156904

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157031

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157031

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157048

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157048

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157056

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157056

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157054

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157054

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156898

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156898

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156973

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156973

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156993

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156993

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157047

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157047

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156902

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156902

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156910

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156910

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156893

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156893

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Gothenburg Cathedral, Göteborg, Västergötland, Sweden (15750469349)

Gothenburg Cathedral, Göteborg, Västergötland, Sweden (15750469349)

Västra Götaland, Göteborg, Göteborg, Västergötland, Byggnader-Religionsutövning - kyrkor-(01) Exteriörer

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156897

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156897

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156964

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156964

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156996

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156996

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156997

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156997

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157052

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157052

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157036

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157036

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156899

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156899

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156966

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156966

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157045

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157045

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157040

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157040

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157043

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157043

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157034

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157034

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg (Gothenburg), Västergötland, Sweden (6925235169)

Göteborg (Gothenburg), Västergötland, Sweden (6925235169)

Kungsgatan (King Street) in Gothenburg, at the junction with Västra Hamngatan street. Gothenburg Cathedral (Gustavi Cathedral) to the left. Kungsgatan i Göteborg, vid korsningen till Västra Hamngatan. Göteborg... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156955

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156955

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156958

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156958

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156992

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156992

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156956

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200156956

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157026

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157026

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157051

Göteborgs domkyrka - KMB - 16000200157051

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Gbgdomkyrka

Gbgdomkyrka

Photographer: Erik of Gothenburg, EVL. Gothenburg Cathedral.