The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

gertrud sparrman

5 media by topicpage 1 of 1
Gertrud Sparrman, porträtt - SMV - H7 163

Gertrud Sparrman, porträtt - SMV - H7 163

Gertrud Sparrman, singer at Kungliga Operan 1895. Svenska: Gertrud Sparrman, sångare vid Kungliga Operan 1895.

Gertrud Sparrman, rollporträtt - SMV - H7 162

Gertrud Sparrman, rollporträtt - SMV - H7 162

Gertrud Sparrman as Julia in the opera Romeo och Julia at Kungliga Operan (at Svenska teatern) 1894. Svenska: Gertrud Sparrman som Julia i operan Romeo och Julia, Kungliga Operan (på Svenska teatern) 1894. Debutroll.

Hans och Greta, Kungliga Operan 1895. Rollporträtt - SMV - H10 006

Hans och Greta, Kungliga Operan 1895. Rollporträtt - SMV - H10 006

Sofie Lindegren as Hans and Gertrud Sparrman as Greta in the opera Hans och Greta, Kungliga Operan (at Svenska teatern) 1895. Svenska: Sofie Lindegren som Hans och Gertrud Sparrman som Greta i operan Hans och... More

Hans och Greta, Kungliga Operan 1895. Rollporträtt - SMV - H9 182

Hans och Greta, Kungliga Operan 1895. Rollporträtt - SMV - H9 182

Gertrud Sparrman as Greta and Sofie Lindegren as Hans in the opera Hans och Greta, Kungliga Operan (at Svenska teatern) 1895. Svenska: Gertrud Sparrman som Greta och Sofie Lindegren som Hans i operan Hans och... More

Hans och Greta, Kungliga teatern 1895. Rollporträtt - SMV - H5 095

Hans och Greta, Kungliga teatern 1895. Rollporträtt - SMV - H5 095

Gertrud Sparrman as Greta and Sofie Lindegren as Hans in the opera Hans och Greta, Kungliga Operan (at Svenska teatern) 1895. Svenska: Gertrud Sparrman som Greta och Sofie Lindegren som Hans i operan Hans och... More