The World's Largest Public Domain Media Search Engine

german renaissance

public
637 media by topicpage 1 of 7
Avondgebed, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Avondgebed, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Een man knielt in gebed bij zijn bed. Public domain scan of German 16th-century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Annunciatie, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Annunciatie, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Een engel verkondigt Maria, terwijl zij zit te lezen, de geboorte van haar zoon. The Annunciation is a biblical event in which the angel Gabriel appeared to the Virgin Mary to announce that she had been chosen... More

Gevangenneming, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Gevangenneming, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Christus wordt door Judas met een kus verraden en door soldaten gevangen genomen. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De grote Passie', bestaande uit een titelprent en 11 scènes uit het Lijdensverhaal.

Afdaling in het voorgeborchte, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Afdaling in het voorgeborchte, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Christus, een staf met een vaan in de hand, bevrijdt zielen uit een kerker. Duivelse wezen proberen Christus te hinderen, maar zonder succes. Op versozijde gedrukte Latijnse tekst. Deze prent is onderdeel van d... More

Albrecht Dürer - Anna-te-Drieën, Albrecht Durer

Albrecht Dürer - Anna-te-Drieën, Albrecht Durer

Maria knielt voor het Christuskind, dat op Anna's schoot zit. Public domain scan German Renaissance print, art, 15th-16th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Gerechtigheid, Waarheid en Vernuft geketend; de onrechtvaardige rechter en de Vredelievendheid

Gerechtigheid, Waarheid en Vernuft geketend; de onrechtvaardige rechte...

Het middendeel (de tweede twee blokken van de zes) van een brede houtsnede, die ofwel het voorbeeld is geweest voor, ofwel een kopie is van de voorstelling op een wandtapijt uit Slot Michelfeld aan de Rijn. Lin... More

De apostel Simon, Albrecht Durer

De apostel Simon, Albrecht Durer

De apostel Simon, ten voeten uit, met een zaag in de hand. Deze prent is onderdeel van een (onvoltooide, want vijfdelige) serie van de twaalf apostelen.

Christus voor Herodes, Albrecht Durer

Christus voor Herodes, Albrecht Durer

Christus wordt door gewapende mannen voor Herodes geleid. Prent maakt deel uit van een album.

Neushoorn, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Neushoorn, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Een neushoorn, van opzij gezien. Oorspronkelijk stond er tekst in boekdruk om deze prent (op één en hetzelfde blad gedrukt).

Paneel met de geboorte van Johannes de Doper naar het origineel door Albrecht Dürer

Paneel met de geboorte van Johannes de Doper naar het origineel door A...

Picryl description: Public domain photo of Albrecht Durer art print, Germany, free to use, no copyright restrictions image.

Huis van Albrecht Dürer, Neurenberg, by Johann Friedrich Stiehm

Huis van Albrecht Dürer, Neurenberg, by Johann Friedrich Stiehm

Public domain photo of Albrecht Durer art print, Germany, 19th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Twee ridders in gevecht, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Twee ridders in gevecht, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Een ridder (Freydal) verslaat een andere ridder (Jörg von Weisspriach) in een duel te voet met dolken als enige wapens. Deze prent is onderdeel van een serie illustraties voor het verhaal 'Freydal', over de gel... More

Albrecht Durer - Plate with a Geometric Interlaced Pattern

Albrecht Durer - Plate with a Geometric Interlaced Pattern

Earthenware from the Islamic world was popular in Europe and imported on a large scale. European potters adopted Islamic decorative motifs early on. The ‘Turk’s head knot’ pattern, or interlaced strapwork, on t... More

Albrecht Durer - Jonge vrouw aangevallen door de Dood

Albrecht Durer - Jonge vrouw aangevallen door de Dood

Een jonge vrouw zit op een bank naast een blote man met wilde haren. Hij probeert haar te overweldigen, zij weert hem boos af.

Albrecht Dürer - De Heilige Familie in Egypte

Albrecht Dürer - De Heilige Familie in Egypte

Voor een vervallen gebouw zit Maria naast enkele engelen te spinnen, terwijl ze met de voet het bedje waarin het Christuskind ligt laat wiegen. Achter haar werkt Jozef aan een trog, geholpen door putti. Deze pr... More

Job op de mestvaalt, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Job op de mestvaalt, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Job, bedekt met zweren en schaars gekleed, zit op een mestvaalt. Hij wordt aangevallen door een duivel; naast hem staat zijn vrouw.

Melancholia, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Melancholia, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Even after more than five centuries not all of the questions raised by this enigmatic print have been satisfactorily answered. What is certain is that melancholy (the humour associated with black gall), the tem... More

Portret van Erasmus, Albrecht Durer

Portret van Erasmus, Albrecht Durer

Portret van Erasmus, schrijvend, staande aan een lezenaar bij een tafel waarop een vaas met bloemen staat. Achter de tafel een tablet aan de wand met Latijnse tekst.

Portret van Albrecht Dürer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Portret van Albrecht Dürer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Portret van Albrecht Dürer, buste en profil naar rechts. Public domain scan German Renaissance print, art, 15th-16th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Portret van Albrecht Dürer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Portret van Albrecht Dürer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Picryl description: Public domain photo of Albrecht Durer art print, Germany, free to use, no copyright restrictions image.

Portret van Ulrich Varnbüler, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Portret van Ulrich Varnbüler, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Portret van Ulrich Varnbüler (1471-ca. 1544), naar rechts gewend, met grote hoed op. Bovenin een opschrift met de naam van de geportretteerde. Rechts naast Varnbülers gezicht een cartouche met de mededeling dat... More

Albrecht Durer - Vlucht naar Egypte, Albrecht Durer

Albrecht Durer - Vlucht naar Egypte, Albrecht Durer

Jozef voert een ezeltje, waarop Maria met het Christuskind zit, en een rund mee door een bos. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, bestaand uit een titelprent en 19 prenten met scènes uit het l... More

De ongelijke liefde: een oude man met een jonge vrouw

De ongelijke liefde: een oude man met een jonge vrouw

Een jonge vrouw en een oude man, zittend in een landschap. De man haalt geld uit zijn geldbuidel om aan de vrouw te geven, die haar hand al ophoudt. Beiden zijn voornaam gekleed volgens de Duitse mode van ca. 1... More

Christus op de Olijfberg, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Christus op de Olijfberg, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Christus bidt in de Hof van Getsemane, terwijl zijn discipelen om hem heen liggen te slapen. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De grote Passie', bestaande uit een titelprent en 11 scènes uit het Lijdensverhaal.

Verheerlijking van Maria, Albrecht Durer

Verheerlijking van Maria, Albrecht Durer

Maria zit in een vertrek met het Christuskind op schoot, omringd door engelen en heiligen (Jozef, Catharina, Johannes de Doper, Hiëronymus, Antonius, Paulus en - hoewel niet helemaal zeker - Augustinus). Deze p... More

De Heilige Familie met Anna en Joachim

De Heilige Familie met Anna en Joachim

Maria knielt voor het Christuskind, dat op Anna's schoot zit. Aan weerszijden van Anna staan Jozef en Joachim.

Kruisiging, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Kruisiging, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Christus aan het kruis tussen de twee gekruisigde misdadigers. Maria Magdalena omarmt de voet van het kruis van Christus. Links op de voorgrond valt de moeder van Christus valt in zwijm. Rechts op de voorgrond ... More

Het grote paard, Albrecht Durer

Het grote paard, Albrecht Durer

Een paard, staande in een vervallen gebouw. Achter het dier loopt een man, gekleed als soldaat, bewapend met een hellebaard, een opvallende helm op zijn hoofd.

Adam en Eva verdreven uit het paradijs

Adam en Eva verdreven uit het paradijs

Adam en Eva worden verdreven uit het paradijs door een engel met een zwaard. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk uit he... More

Albrecht Durer - Aankondiging geboorte van Christus aan Maria

Albrecht Durer - Aankondiging geboorte van Christus aan Maria

Public domain photo of Albrecht Durer art print, Germany, 16th-17th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

De Heilige Familie met Anna, haar drie echtgenoten en de twee halfzusters van Maria

De Heilige Familie met Anna, haar drie echtgenoten en de twee halfzust...

Maria zit naast Anna bij een aantal bomen. Maria geeft het Christuskind de borst. Om hen heen staan Jozef, de drie echtgenoten van Anna (Joachim, Klopas en Salome) en de twee halfzusters van Maria (ook Maria genaamd).

Christus voor Pilatus, Albrecht Durer

Christus voor Pilatus, Albrecht Durer

Christus wordt door gewapende mannen voor Pilatus geleid. Prent maakt deel uit van een album.

Gevangenneming van Christus, Albrecht Durer

Gevangenneming van Christus, Albrecht Durer

Christus wordt door soldaten gevangen genomen in de hof van Getsemane. Judas kust hem op de wang. Op de voorgrond hakt Petrus Malchus een oor af. Prent maakt deel uit van een album.

Albrecht Dürer - Gezicht op Neurenberg (blad 3)

Albrecht Dürer - Gezicht op Neurenberg (blad 3)

Gezicht op de Duitse stad Neurenberg met verschillende kerken, torens en een slot. Buiten de stadsmuren een herder met zijn kudde en aan weerszijden van de rivier wandelaars. Geheel boven een (gehalveerd) portr... More

Fotoreproductie van een portret van Willibald Pirckheimer door Albrecht Dürer

Fotoreproductie van een portret van Willibald Pirckheimer door Albrech...

Picryl description: Public domain photo of Albrecht Durer art print, Germany, free to use, no copyright restrictions image.

Fotoreproductie van de prent De verloren zoon door Albrecht Dürer

Fotoreproductie van de prent De verloren zoon door Albrecht Dürer

Picryl description: Public domain photo of Albrecht Durer art print, Germany, free to use, no copyright restrictions image.

Albrecht Dürer - Een oosterse vorst, Albrecht Durer

Albrecht Dürer - Een oosterse vorst, Albrecht Durer

Een oosterse vorst, zittend op een troon, van voren gezien. Deze prent is onvoltooid, alleen het kleed over de schoot van de sultan en het onderste deel van zijn kleding zijn enigszins uitgewerkt, de rest van d... More

Albrecht Durer - Het offer van Joachim wordt geweigerd

Albrecht Durer - Het offer van Joachim wordt geweigerd

Joachim staat met Anna bij een tafel, waaromheen veel mensen staan. De hogepriester achter de tafel duwt het lam dat Joachim aanbiedt van de tafel af. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, besta... More

Albrecht Durer - Christus voor Pilatus, Albrecht Durer

Albrecht Durer - Christus voor Pilatus, Albrecht Durer

Rechtsonder genummerd: 14. Public domain scan German Renaissance print, art, 15th-16th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

De opstanding, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

De opstanding, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Christus, een staf met een vaan in de hand, staat op uit zijn graf. Enkele slapende en geschrokken soldaten zitten eromheen. Deze prent is onderdeel van een serie van 16 prenten met scènes uit het Lijdensverhaal.

The Carcass, Andrea Mantegna, Andrea Mantegna, Italian

The Carcass, Andrea Mantegna, Andrea Mantegna, Italian

The witch, riding on a gigantic carcass, is a superb example of a ‘copy–paste’ approach in printmaking. The naked sorceress was copied from an engraving by the famous Albrecht Dürer, who, in turn, had borrowed ... More

Laatste Avondmaal, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Laatste Avondmaal, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Christus en zijn discipelen gebruiken een maaltijd aan een robuuste houten tafel. Johannes vleit zich aan de borst van Christus. Op de voorgrond een schaal, een mand met brood en een schenkkan.

Johannes Wierix - Het kleine paard, Albrecht Durer

Johannes Wierix - Het kleine paard, Albrecht Durer

Een paard, staande in een vervallen gebouw, onder een tongewelf. Achter het dier loopt een man, gekleed als soldaat, bewapend met een hellebaard, een monsterlijk dier of hoofddeksel op zijn hoofd en gevleugeld... More

Albrecht Durer - Pilatus wast zijn handen in onschuld

Albrecht Durer - Pilatus wast zijn handen in onschuld

Pilatus wast zijn handen in een schotel die bedienden voor hem volschenken met water. Christus wordt weggeleid. Prent maakt deel uit van een album.

De ongelijke liefde: een oude man met een jonge vrouw

De ongelijke liefde: een oude man met een jonge vrouw

Een jonge vrouw en een oude man, zittend in een landschap. De man haalt geld uit zijn geldbuidel om aan de vrouw te geven, die haar hand al ophoudt. Beiden zijn voornaam gekleed volgens de Duitse mode van ca. 1... More

Albrecht Dürer - Christus neemt afscheid van Maria

Albrecht Dürer - Christus neemt afscheid van Maria

Maria knielt met van verdriet vertrokken gezicht voor Christus, die afscheid van haar neemt. Twee vrouwen (Martha en Maria Magdalena) staan achter Maria. Op de achtergrond een burcht of stad. Deze prent is onde... More

Aanbidding door de herders, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Aanbidding door de herders, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

In een vervallen huis knielt Maria bij haar kind. Engeltjes staan naast haar. Herders komen door een deur achter haar binnen, Jozef door een deur voor haar. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten,... More

Johannes de Doper met de Heilige Onuphrius in de wildernis

Johannes de Doper met de Heilige Onuphrius in de wildernis

Johannes de Doper en de Heilige Onuphrius staan tegenover elkaar bij een boom. Beiden hebben een boek in handen. Johannes heeft een lam bij zich en wijst op de grond. Onuphrius draagt gebladerte over en onder zijn kleed.

De geboorte van Christus, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

De geboorte van Christus, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Maria aanbidt het Christuskind in het portaal van een vervallen huisje. Op de binnenplaats schenkt Jozef water uit een put in een kan. Op de achtergrond is de verkondiging aan de herders te zien.

Albrecht Dürer - Christus voor Annas, Albrecht Durer

Albrecht Dürer - Christus voor Annas, Albrecht Durer

Christus wordt door gewapende mannen voor Annas geleid. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk uit het Lijdensverhaal).

Geseling, Doornenkroning, Christus aan het volk getoond (Ecce homo), Pilatus wast zijn handen in onschuld

Geseling, Doornenkroning, Christus aan het volk getoond (Ecce homo), P...

De vijfde reeks van vier scènes uit de prentserie 'De kleine Passie', hier nog onversneden met 4 afbeeldingen op 1 blad. Linksboven: Christus wordt, gebonden aan een zuil, gegeseld door mannen met takkenbossen.... More

Afdaling in het voorgeborchte, Kruisafneming, Bewening, Graflegging

Afdaling in het voorgeborchte, Kruisafneming, Bewening, Graflegging

De zevende reeks van vier scènes uit de prentserie 'De kleine Passie', hier nog onversneden met 4 afbeeldingen op 1 blad. Linksboven: Christus bevrijdt zielen uit het voorgeborchte. Rechtsboven: het lichaam van... More

Herodias ontvangt het hoofd van Johannes de Doper

Herodias ontvangt het hoofd van Johannes de Doper

Salome biedt het hoofd van Johannes de Doper aan haar moeder Herodias aan, die naast haar echtgenoot Herodes aan een tafel zit.

Albrecht Dürer - De aanbidding door de koningen

Albrecht Dürer - De aanbidding door de koningen

De drie koningen of wijzen uit het Oosten bieden het Christuskind, gezeten op de schoot van zijn moeder in een vervallen woning, hun geschenken aan.

Albrecht Dürer - Knight, Death, and the Devil

Albrecht Dürer - Knight, Death, and the Devil

This is Dürer’s most famous print, and it has been subject to widely differing interpretations in the course of time. The ‘christian knight’, the tireless warrior who cannot be deterred from his path, is probab... More

Fotoreproductie van een tekening van Albrecht Dürer, voorstellende Christus aan het kruis met Maria en Johannes

Fotoreproductie van een tekening van Albrecht Dürer, voorstellende Chr...

Picryl description: Public domain photo of Albrecht Durer art print, Germany, free to use, no copyright restrictions image.

Copper jugs. German renaissance.

Copper jugs. German renaissance.

Public domain photograph of 3d object, free to use, no copyright restrictions image - Picryl Description.

Huwelijk van Maria, Albrecht Durer

Huwelijk van Maria, Albrecht Durer

Maria en Jozef staan hand in hand in een tempel, omringd door een groep mannen en vrouwen. De hogepriester heeft zijn handen op hun armen gelegd. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, bestaand u... More

Albrecht Durer - Vijf soldaten en een oosterse ruiter

Albrecht Durer - Vijf soldaten en een oosterse ruiter

Groep van vijf staande landsknechten, gekleed volgens de Duitse mode van ca. 1490-1500 met koemuilen. Achter hen een oosterse ruiter. Op de achtergrond een baai.

Albrecht Dürer - De droom van de geleerde

Albrecht Dürer - De droom van de geleerde

Een man zit slapend op een bank. Een duivel blaast in zijn oor met een blaasbalg. Venus en Cupido staan naast hem, de laatste probeert op stelten te lopen.

De Heilige Joris staand naast de gedode draak

De Heilige Joris staand naast de gedode draak

De Heilige Joris, in harnas, staand naast de draak die hij gedood heeft. Op de achtergrond een baai.

Albrecht Durer - Adam en Eva, Albrecht Durer

Albrecht Durer - Adam en Eva, Albrecht Durer

Adam en Eva in de Hof van Eden omringd door dieren. Eva neemt juist de verboden vrucht aan van de slang.

De schoolmeester, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

De schoolmeester, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Een schoolmeester onderwijst in de buitenlucht een groepje kinderen. Oorspronkelijk stond er tekst in boekdruk om deze prent (op één en hetzelfde blad gedrukt; de tweede helft van de tekst op een tweede blad gedrukt).

Graflegging, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Graflegging, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Het lichaam van Christus wordt door drie mannen naar een graf gedragen. Een aantal mensen, onder wie Maria en Johannes, kijkt toe. Op versozijde gedrukte Latijnse tekst. Deze prent is onderdeel van de prentseri... More

Christus in de rozenkrans, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Christus in de rozenkrans, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Christus aan het kruis, omringd door God, de Heilige Geest, heiligen en bijbelse figuren, allen binnen een rozenkrans. Buiten deze krans een Gregoriusmis, de zweetdoek van Veronica, de stigmatisatie van Francis... More

Albrecht Durer - Landschap met kanon, Albrecht Durer

Albrecht Durer - Landschap met kanon, Albrecht Durer

Een groepje mannen staat bij een groot kanon op een heuvel nabij een dorp (Kirchehrenbach in district Forchheim). Op de achtergrond links een baai.

Voetwassing, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Voetwassing, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Christus wast de voeten van de discipel Petrus. De overige discipelen staan om hen heen. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornam... More

Kruisiging, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Kruisiging, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Christus aan het kruis. Aan zijn rechterzijde staat Maria, aan zijn linkerzijde Johannes de Evangelist. Deze prent was oorspronkelijk onderdeel van een 'Andachtsflugblatt': een gedicht voor de zeven getijden va... More

Albrecht Durer - De vier ruiters van de apocalyps

Albrecht Durer - De vier ruiters van de apocalyps

Vier mannen te paard, gewapend met een pijl en boog, een zwaard, een weegschaal en een riek, lopen mensen onder de voet. Op versozijde Latijnse bijbeltekst in gotisch schrift in twee kolommen.

Het Weense dubbelhuwelijk: Maximiliaan bespreekt met de koning van Hongarije en zijn broer de huwelijken tussen hun (klein)kinderen

Het Weense dubbelhuwelijk: Maximiliaan bespreekt met de koning van Hon...

Voor een gordijn staat Maximiliaan met de koning van Hongarije (Vladislav) en zijn broer (Sigismund). Tussen hen in twee jonge meisjes (Maria en Anna) en één jongetje (Ferdinand of Lodewijk). Bij hun voeten dri... More

Portret van Albrecht Dürer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Portret van Albrecht Dürer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Portret van de Duitse kunstenaar Albrecht Dürer op 70-jarige leeftijd.

Albrecht Dürer - De kok en zijn vrouw

Albrecht Dürer - De kok en zijn vrouw

Een vrouw en een dikke man met een koekenpan in de hand en een vogel op de schouder.

Huwelijk van Maria, Albrecht Durer

Huwelijk van Maria, Albrecht Durer

Maria en Jozef staan hand in hand in een tempel, omringd door een groep mannen en vrouwen. De hogepriester heeft zijn handen op hun armen gelegd. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, bestaand u... More

Heilige Brigitta, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Heilige Brigitta, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

De Heilige Brigitta, knielend voor een visioen van Christus, een knapzak en een hoed voor zich.

Apostel Petrus, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Apostel Petrus, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

De apostel Petrus met een sleutel en een boek. Public domain scan German Renaissance print, art, 15th-16th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Apostel Simon, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Apostel Simon, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

De apostel Simon met een zaag en een boek. Public domain scan German Renaissance print, art, 15th-16th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Albrecht Dürer - De extase van Maria Magdalena

Albrecht Dürer - De extase van Maria Magdalena

Maria Magdalena wordt door engeltjes boven een kustlandschap gedragen. Op de achtergrond links een man die naar haar kijkt.

Christus voor Pilatus, Albrecht Durer

Christus voor Pilatus, Albrecht Durer

Christus wordt door gewapende mannen voor Pilatus geleid. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk uit het Lijdensverhaal).

Paardenhoofd en tekening in schema volgens proportieleer

Paardenhoofd en tekening in schema volgens proportieleer

Paardenhoofd naar voorbeeld van een lijntekening van een paardenhoofd in schema, waarschijnlijk volgens de proportieleer van Albrecht Dürer. Beham gebruikte vindingen over de proportieleer van dieren van Dürer ... More

Sterfbed van Maria, Albrecht Durer

Sterfbed van Maria, Albrecht Durer

Maria ligt in een hemelbed, omringd door de apostelen. Een van hen drukt haar een kaars in de handen. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, bestaand uit een titelprent en 19 prenten met scènes u... More

Albrecht Dürer - Christus neemt afscheid van Maria

Albrecht Dürer - Christus neemt afscheid van Maria

Maria knielt met van verdriet vertrokken gezicht voor Christus, die afscheid van haar neemt. Twee vrouwen (Martha en Maria Magdalena) staan achter Maria. Op de achtergrond een burcht of stad. Op versozijde gedr... More

Gregoriusmis, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Gregoriusmis, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

De Heilige Gregorius aanschouwt, geknield voor een altaar en geflankeerd door twee mannen, Christus als Man van Smarten. Op de achtergrond nog een aantal mensen; in de lucht twee engelen.

Borduurvoorbeeld met rechthoekig schildje, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Borduurvoorbeeld met rechthoekig schildje, Albrecht Durer, German, Nur...

Zwarte schijf met vier uitstulpingen, gevuld met witte moresken. In het centrum een rechthoekig schildje. Deze prent is onderdeel van een reeks van 6 ornamentprenten met moresken.

Christus voor Herodes, Albrecht Durer

Christus voor Herodes, Albrecht Durer

Public domain photo of Albrecht Durer art print, Germany, 16th-17th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Albrecht Dürer - Landschap met leeuw, Albrecht Durer

Albrecht Dürer - Landschap met leeuw, Albrecht Durer

Landschap met een leeuw die naar rechts loopt. Rechtsboven het monogram van Albrecht Dürer. Gemerkt linksonder: A. Genummerd rechtsonder: 2.

Boetvaardige Heilige Hiëronymus, Albrecht Durer

Boetvaardige Heilige Hiëronymus, Albrecht Durer

De Heilige Hiëronymus slaat zichzelf met een steen op de borst, geknield voor een crucifix. Voor hem ligt een leeuw. Op versozijde Latijnse tekst in boekdruk (titelpagina van een boek).

Albrecht Durer - De Heilige Christoffel draagt het Christuskind

Albrecht Durer - De Heilige Christoffel draagt het Christuskind

De Heilige Christoffel waadt door een rivier met een stok in zijn linkerhand en het Christuskind op zijn schouders. Aan de oever staat een kluizenaar met een lamp.

Christus als Man van Smarten, bespot door een soldaat

Christus als Man van Smarten, bespot door een soldaat

Christus zit op een blok steen, de doornenkroon op het hoofd. Een soldaat knielt voor hem en wil hem een tak als scepter in de handen duwen. Boven en onder deze voorstelling, evenals op versozijde Latijnse teks... More

Studieblad met vijf figuren ('De wanhopige man')

Studieblad met vijf figuren ('De wanhopige man')

Een man met de handen in het haar, een slapende naakte vrouw, een man met een drinkkan, een gezicht van een oude man, en een man met een hoed en een baard.

Albrecht Dürer - Wapen van rooms-koning Maximiliaan

Albrecht Dürer - Wapen van rooms-koning Maximiliaan

Vijf wapenschilden, omlijst door een keten met daaraan het ordeteken van het Gulden Vlies.

Doornenkroning, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Doornenkroning, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Christus, zittend op een verhoging, krijgt een doornenkroon op het hoofd geduwd. Deze prent is onderdeel van de zogenoemde 'Albertina Passie', een onvoltooide passiereeks (4 prenten).

Christus voor Kajafas, Albrecht Durer

Christus voor Kajafas, Albrecht Durer

Public domain photo of Albrecht Durer art print, Germany, 16th-17th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Bewening van dode Christus door familie en vrienden

Bewening van dode Christus door familie en vrienden

Public domain photo of Albrecht Durer art print, Germany, 16th-17th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Albrecht-Dürer huis te Neurenberg

Albrecht-Dürer huis te Neurenberg

Public domain photo of Albrecht Durer art print, Germany, 16th-17th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Fotoreproductie van een tekening van het Rosenkranzfest door Albrecht Dürer

Fotoreproductie van een tekening van het Rosenkranzfest door Albrecht ...

Picryl description: Public domain photo of Albrecht Durer art print, Germany, free to use, no copyright restrictions image.

De gevangenneming van Christus, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

De gevangenneming van Christus, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Christus wordt door Judas met een kus verraden. Soldaten staan achter Christus klaar om hem mee te voeren. Op achterzijde 9 regels Latijnse tekst in boekdruk. Deze prent is onderdeel van een serie prenten met s... More

Albrecht Dürer - Vrouw te paard en soldaat

Albrecht Dürer - Vrouw te paard en soldaat

Een vrouw te paard, hoed met grote pluim op het hoofd, groet een soldaat met koemuilen, hellebaard in de hand en zwaard aan de zijde. Op de achtergrond een burcht aan een kust.

De vaandeldrager, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

De vaandeldrager, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Een jongeman met een vaandel in de rechterhand en een zwaard aan zijn linkerzijde, staande aan een kust.

Albrecht Durer - De Heilige Stefanus, Sixtus en Laurentius

Albrecht Durer - De Heilige Stefanus, Sixtus en Laurentius

De Heilige Stefanus, Sixtus en Laurentius staan naast elkaar in een ruimte met 3 ramen, waardoor een landschap met een dorpje te zien is. Stefanus draagt een palmtak en stenen, Sixtus een tiara, een beurs en ee... More

Albrecht Durer - Christus neemt afscheid van zijn moeder

Albrecht Durer - Christus neemt afscheid van zijn moeder

Christus neemt afscheid van zijn moeder, die geknield voor hem zit, met twee andere vrouwen om haar heen. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbels... More

Previous

of 7

Next