PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Topic

german emperor

2,927 media by topicpage 1 of 30
Maximiliaan I, Duits keizer

Maximiliaan I, Duits keizer

Zilveren penning. Voorzijde: portret man met kroon, zwaard en rijksappel binnen omschrift. Keerzijde: monogram van Maximiliaan I binnen omschrift

Keizersverkiezing

Keizersverkiezing

Dubbelbladige voorstelling (hier in twee delen) uit de Liber Chronicarum. Ze toont de Duitse keizer als hoofd van het Heilige Roomse Rijk. Hij zit in keizerlijk gewaad, met scepter en rijksappel, op een troon. ... more

Maximiliaan I, Duits keizer

Maximiliaan I, Duits keizer

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met kroon, zwaard en scepter binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild met daaraan orde van Gulden Vlies tussen twee gekroonde wapenschilden, boven twee wapens... more

Allegorie op het anti-keizerlijke gezindheid van paus Julius II, rekenpenning van het Bureau des Finances van Maximiliaan I, Duits keizer en Karel, prins van Spanje

Allegorie op het anti-keizerlijke gezindheid van paus Julius II, reken...

Koperen penning. Voorzijde: vos, staande op achterpoten, met monnikskap om nek probeert voor hem staande ganzen te vangen binnen omschrift. Keerzijde: spuitende fontein, geflankeerd door letters M en K binnen omschrift

Maximiliaan I, Duits keizer

Maximiliaan I, Duits keizer

Zilveren penning. Voorzijde: ruiter in harnas met keizerlijk vaandel te paard boven jaartal, binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild omhangen met Gulden Vlies binnen rand van zeven wapens, binnen rand... more

Duitse keizer Hendrik II in een nis

Duitse keizer Hendrik II in een nis

De Duitse keizer Hendrik II, ten voeten uit, met kroon, Rijksappel en rijkszwaard, staande in een nis.

Het Bourgondische huwelijk: Maximiliaan trouwt met Maria van Bourgondië

Het Bourgondische huwelijk: Maximiliaan trouwt met Maria van Bourgondi...

Voor een gordijn staan Maximiliaan en Maria van Bourgondië naast elkaar; ze houden samen een wapenschild vast. Links naast Maximiliaan is nog een wapenschild zichtbaar. Onder deze voorstelling een Duitse tekst ... more

Overwinningen van Karel V, Duits keizer, in de oorlog tegen Frankrijk, rekenpenning van Holland, Zeeland en Friesland

Overwinningen van Karel V, Duits keizer, in de oorlog tegen Frankrijk,...

Koperen penning. Voorzijde: twee wapenschilden, geplaatst boven derde wapenschild binnen omschrift. Keerzijde: tweekoppige adelaar met later ingestempeld wapenschild op borst binnen omschrift

Een steekspel en een bode bij een vorst

Een steekspel en een bode bij een vorst

Twee voorstellingen boven elkaar, gescheiden door een band met Duitse tekst in gotisch schrift. Bovenaan is een toernooi afgebeeld: twee ruiters gaan elkaar te lijf met hun lansen, twee soldaten bevechten elkaa... more

Het Bourgondische huwelijk: Maximiliaan trouwt met Maria van Bourgondië

Het Bourgondische huwelijk: Maximiliaan trouwt met Maria van Bourgondi...

Maximiliaan en Maria van Bourgondië, naast elkaar staand voor een gordijn, houden samen een wapenschild vast. Links naast Maximiliaan is nog een wapenschild zichtbaar. Boven deze voorstelling een Duitse tekst i... more

Karel V, Duits keizer, rekenpenning van de raad van Financiën van de keizer

Karel V, Duits keizer, rekenpenning van de raad van Financiën van de k...

Koperen penning. Voorzijde: tweekoppige adelaar onder kroon met wapenschild binnen omschrift. Keerzijde: vuurslag, waaraan Gulden Vlies hangt op Bourgondisch kruis onder jaartal binnen omschrift

Maximiliaan I, Duits keizer

Maximiliaan I, Duits keizer

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met kroon binnen omschrift. Keerzijde: ruiter met knecht vertrapt ter aarde liggende soldaat; op achtergrond Overwinning met een gekroond wapenschild boven vier wapens... more

Karel V, Duits keizer, rekenpenning van de hofmeester van de keizer

Karel V, Duits keizer, rekenpenning van de hofmeester van de keizer

Koperen penning. Voorzijde: tweekoppige adelaar onder kroon met wapenschild binnen omschrift. Keerzijde: vuurslag, waaraan Gulden Vlies hangt op Bourgondisch kruis onder jaartal binnen omschrift

Maximiliaan I, Duits keizer

Maximiliaan I, Duits keizer

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild binnen rand van vier wapenschilden, binnen omschrift

Maximiliaan I, Duits keizer

Maximiliaan I, Duits keizer

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild boven twee wapenschilden binnen rand van zeven wapenschilden, binnen omschrift

Karel V, Duits keizer

Karel V, Duits keizer

Koperen penning met gat erin. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder kroon tussen zuilen van Herkules binnen bladerkrans

Karel V, Duits keizer

Karel V, Duits keizer

Koperen penning met gat erin. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder kroon tussen zuilen van Herkules binnen bladerkrans

Karel I, koning van Spanje, tot Duits keizer gekozen, rekenpenning van de raad van Financiën

Karel I, koning van Spanje, tot Duits keizer gekozen, rekenpenning van...

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man; daarnaast gekroond monogram bestaande uit twee verweven letters C binnen omschrift. Keerzijde: in vieren gedeeld veld; in vlakken: wapens binnen omschrift

Raad van Financiën van Karel V, Duits keizer

Raad van Financiën van Karel V, Duits keizer

Koperen penning. Voorzijde: twee naar elkaar gebogen vuurslagen onder kroon, waaraan orde van Gulden Vlies hangt binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild binnen omschrift

Karel V, Duits keizer, zet zich in voor de katholieke godsdienst in de Nederlanden

Karel V, Duits keizer, zet zich in voor de katholieke godsdienst in de...

Koperen penning. Voorzijde: gekroond wapenschild omhangen met orde van Gulden Vlies binnen omschrift. Keerzijde: Karel V te paard, met kroon op hoofd en getrokken zwaard in rechterhand, in water temidden van zu... more

Overwinningen van Karel V, Duits keizer, in de oorlog tegen Frankrijk, rekenpenning van de raad van Financien

Overwinningen van Karel V, Duits keizer, in de oorlog tegen Frankrijk,...

Koperen penning. Voorzijde: Karel V in harnas, zittend in zeilbootje binnen omschrift. Keerzijde: leeuw, liggend voor gekroond wapenschild, geflankeerd door twee aan bijlen hangende harnassen binnen omschrift

Karel V, Duits keizer, zet zich in voor de katholieke godsdienst in de Nederlanden

Karel V, Duits keizer, zet zich in voor de katholieke godsdienst in de...

Koperen penning. Voorzijde: gekroond wapenschild omhangen met orde van Gulden Vlies binnen omschrift. Keerzijde: Karel V te paard, met kroon op hoofd en getrokken zwaard in rechterhand, in water temidden van zu... more

Milaan, munt geslagen door Karel V, Duits keizer

Milaan, munt geslagen door Karel V, Duits keizer

Voorzijde: onder kroon: zuilen van Herkules, waaromheen wimpel met opschrift hangt binnen omschrift. Keerzijde: gemijterde Ambrosius met staf in linker- en brandende toorts in rechterhand binnen omschrift

Karel V, Duits keizer

Karel V, Duits keizer

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man met kroon binnen omschrift en rand met veertien wapenschilden en twee pilaren met wimpel met opschrift. Keerzijde: dubbelkoppige adelaar binnen rand met dertien wapensc... more

Karel V, Duits keizer, rekenpenning van de raad van Financiën

Karel V, Duits keizer, rekenpenning van de raad van Financiën

Koperen penning. Voorzijde: tweekoppige adelaar onder kroon binnen omschrift. Keerzijde: zuilen van Herkules, verbonden door wimpel met opschrift onder twee naar elkaar gewende vuurslagen binnen omschrift

Hofmeester van Karel V, Duits keizer

Hofmeester van Karel V, Duits keizer

Koperen penning. Voorzijde: tweekoppige adelaar onder kroon binnen omschrift. Keerzijde: zuilen van Herkules, verbonden door wimpel met opschrift onder twee naar elkaar gewende vuurslagen binnen omschrift.

Karel V, Duits keizer verleent het muntrecht aan Augsburg

Karel V, Duits keizer verleent het muntrecht aan Augsburg

Zilveren penning. Voorzijde: wapenschild onder jaartal binnen omschrift. Keerzijde: gekroonde, dubbelkoppige adelaar met schild voor borst binnen omschrift

Helft van damschijf met portret: Keizer Otto

Helft van damschijf met portret: Keizer Otto

OTHO. SECVNDVS. IMPERATOR. AVG (Otto II (955-983), Duits keizer)

Vrede van Madrid tussen Karel V, Duits keizer en Frans I, koning van Frankrijk

Vrede van Madrid tussen Karel V, Duits keizer en Frans I, koning van F...

Koperen penning. Voorzijde: twee handen uit hemel houden elk een koord vast; daartussen duif met stralenkrans en gespreide vleugels. Keerzijde: naakt jongetje houdt in elk van beide handen gevleugeld draakje bi... more

Portret van keizer Maximiliaan I

Portret van keizer Maximiliaan I

Portret van keizer Maximiliaan I en profil, het ordeteken van het Gulden Vlies om de hals. Om het portret een randschrift en eronder een onderschrift in het Duits in gotisch schrift. Op versozijde eveneens Duit... more

Karel V, Duits keizer, voorbeeld van godsvrucht, wijsheid en rechtvaardigheid, rekenpenning van de rekenkamer

Karel V, Duits keizer, voorbeeld van godsvrucht, wijsheid en rechtvaar...

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: weegschaal in evenwicht binnen omschrift.

Frederik III, Duits keizer en zijn zoon Maximiliaan

Frederik III, Duits keizer en zijn zoon Maximiliaan

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk van twee mannen. Keerzijde: gekroond wapenschild geflankeerd door twee engeltjes

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen de Turken

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen de Turken

Koperen penning. Voorzijde: Karel V te paard, met kroon op hoofd en getrokken zwaard in rechterhand binnen omschrift. Keerzijde: vijf in diagonaal kruis geplaatste wapenschilden; daartussen: letters M, V, C en ... more

Karel V, Duits keizer, verdrijft de Turken uit de Oostenrijkse Erflanden, rekenpenning van de rekenkamer

Karel V, Duits keizer, verdrijft de Turken uit de Oostenrijkse Erfland...

Koperen penning. Voorzijde: Overwinning met lauwerkrans en banier in handen binnen omschrift. Keerzijde: adelaar met gespreide vleugels, staande op een poot binnen omschrift

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen de Turken

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen de Turken

Koperen penning. Voorzijde: Karel V te paard, met kroon op hoofd en getrokken zwaard in rechterhand binnen omschrift. Keerzijde: vijf in diagonaal kruis geplaatste wapenschilden; daartussen: letters H, V, D en ... more

Karel V, Duits keizer, heerser over vele landen

Karel V, Duits keizer, heerser over vele landen

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: zuilen van Herkules, verbonden door wimpel met opschrift onder kroon binnen omschrift

Overlijden van paus Clemens VII, ter ere van Karel V, Duits keizer

Overlijden van paus Clemens VII, ter ere van Karel V, Duits keizer

Koperen penning. Voorzijde: portret van Karel V, zittend op troon met scepter in rechter- en rijksappel in linkerhand binnen omschrift. Keerzijde: ruitvormig wapenschild onder kroon, omgeven door cijfers van ja... more

Tunis op de Turken veroverd, rekenpenning ter ere van Karel V, Duits keizer

Tunis op de Turken veroverd, rekenpenning ter ere van Karel V, Duits k...

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans, zwaard over rechter schouder en rijksappel in linkerhand temidden van jaartal binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op stad Tunis aan water; daarboven z... more

Tunis op de Turken veroverd, rekenpenning ter ere van Karel V, Duits keizer

Tunis op de Turken veroverd, rekenpenning ter ere van Karel V, Duits k...

Koperen penning. Voorzijde: drie gekroonde wapenschilden boven twee vuurslagen, waar vonken uitschieten en liggende leeuw binnen omschrift. Keerzijde: Karel V in harnas te paard met commandostaf in rechterhand ... more

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Frankrijk

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Frankrijk

Koperen penning. Voorzijde: drie gekroonde wapenschilden boven twee vuurslagen, waar vonken uitschieten en liggende leeuw binnen omschrift. Keerzijde: Karel V in harnas te paard met commandostaf in rechterhand ... more

Voorbereidingen op de oorlog tegen Frankrijk en verovering van Tunis op de Turken, rekenpenning ter ere van Karel V, Duits keizer

Voorbereidingen op de oorlog tegen Frankrijk en verovering van Tunis o...

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op stad Tunis aan water; daarboven zwevende adelaar binnen omschrift

Karel V, Duits keizer

Karel V, Duits keizer

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gekroonde tweekoppige adelaar binnen omschrift

Karel V, Duits keizer

Karel V, Duits keizer

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met scepter en rijksappel binnen omschrift. Keerzijde: wapenschild omhangen met orde van Gulden Vlies, vastgehouden door gekroonde tweekoppige adelaar tussen zuilen van Herkules

Wapenstilstand van Nice tussen Karel V, Duits keizer en Frans I, koning van Frankrijk, rekenpenning van de raad van Financien van Karel V

Wapenstilstand van Nice tussen Karel V, Duits keizer en Frans I, konin...

Koperen penning. Voorzijde: duif met olijftak in bek en gespreide vleugels binnen omschrift. Keerzijde: tweekoppige adelaar onder kroon binnen omschrift

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen de Turken, rekenpenning ten behoeve van Mr. Jacob de Jonge, auditeur van de rekenkamer van Holland

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen de Turken,...

Koperen penning. Voorzijde: Karel V te paard, met kroon op hoofd en getrokken zwaard in rechterhand binnen omschrift. Keerzijde: vijf in diagonaal kruis geplaatste wapenschilden; daartussen: letters M, I, D en ... more

Wapenstilstand van Nice, rekenpenning ter ere van Karel V, Duits keizer

Wapenstilstand van Nice, rekenpenning ter ere van Karel V, Duits keize...

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man met kroon binnen omschrift. Keerzijde: adelaar boven gekruiste scepter en zwaard; daartussen jaartal; daaronder rijksappel, omgeven door bloemen binnen omschrift

Wapenstilstand van Nice, rekenpenning ter ere van Karel V, Duits keizer

Wapenstilstand van Nice, rekenpenning ter ere van Karel V, Duits keize...

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man met kroon binnen omschrift. Keerzijde: weegschaal in evenwicht onder kroon; daarvoor gekruiste scepter en zwaard; daartussen jaartal; daaronder rijksappel binnen omschrift

Wapenstilstand van Nice tussen Karel V, Duits keizer en Frans I, koning van Frankrijk

Wapenstilstand van Nice tussen Karel V, Duits keizer en Frans I, konin...

Koperen penning. Voorzijde: tweekoppige adelaar en lelie, ieder onder eigen kroon, die door sierlijk geknoopt touw met elkaar zijn verbonden binnen omschrift. Keerzijde: vier in kring geplaatste wapenschilden; ... more

Verdrag van Toledo tussen Karel V, Duits keizer en Frans I, koning van Frankrijk, rekenpenning van de rekenkamer van Holland

Verdrag van Toledo tussen Karel V, Duits keizer en Frans I, koning van...

Koperen penning. Voorzijde: adelaar en haan, ieder onder eigen kroon binnen omschrift. Keerzijde: vogels, geleid door een ooievaar binnen omschrift

Verdrag van Toledo tussen Karel V, Duits keizer en Frans I, koning van Frankrijk, rekenpenning ten behoeve van Heyman van de Ketel, klerk-ordinaris van de rekenkamer van Holland

Verdrag van Toledo tussen Karel V, Duits keizer en Frans I, koning van...

Koperen penning. Voorzijde: adelaar en haan, ieder onder eigen kroon binnen omschrift. Keerzijde: vogels, geleid door een ooievaar boven monogram, bestaande uit letters H, V, D en K binnen omschrift

Verdrag van Toledo tussen Karel V, Duits keizer en Frans I, koning van Frankrijk, rekenpenning ten behoeve van Mr. Vincent Dammasz., klerk-ordinaris van de rekenkamer van Holland

Verdrag van Toledo tussen Karel V, Duits keizer en Frans I, koning van...

Koperen penning met gat erin. Voorzijde: adelaar en haan, ieder onder eigen kroon binnen omschrift. Keerzijde: vogels, geleid door een ooievaar boven monogram, bestaande uit letters M, V, D en Z binnen omschrift

Karel V, Duits keizer, rekenpenning van de raad van Financien

Karel V, Duits keizer, rekenpenning van de raad van Financien

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: tweekoppige adelaar onder kroon met wapenschild binnen omschrift

Verdrag van Toledo tussen Karel V, Duits keizer en Frans I, koning van Frankrijk, rekenpenning ten behoeve van Mr. Vincent Cornelisz., lid van de rekenkamer van Holland

Verdrag van Toledo tussen Karel V, Duits keizer en Frans I, koning van...

Koperen penning. Voorzijde: adelaar en haan, ieder onder eigen kroon binnen omschrift. Keerzijde: vogels, geleid door een ooievaar boven monogram, bestaande uit letters M, V, C en Z binnen omschrift

Verdrag van Toledo tussen Karel V, Duits keizer en Frans I, koning van Frankrijk, rekenpenning ten behoeve van Gerrit van Renoy, auditeur van de rekenkamer van Holland

Verdrag van Toledo tussen Karel V, Duits keizer en Frans I, koning van...

Koperen penning. Voorzijde: adelaar en haan, ieder onder eigen kroon binnen omschrift. Keerzijde: vogels, geleid door een ooievaar boven monogram, bestaande uit letters G en R binnen omschrift

Verdrag van Toledo tussen Karel V, Duits keizer en Frans I, koning van Frankrijk, rekenpenning ten behoeve van Mr. Jacob de Jonge, auditeur van de rekenkamer van Holland

Verdrag van Toledo tussen Karel V, Duits keizer en Frans I, koning van...

Koperen penning. Voorzijde: adelaar en haan, ieder onder eigen kroon binnen omschrift. Keerzijde: vogels, geleid door een ooievaar boven monogram, bestaande uit letters M, I, D en I binnen omschrift

Verdrag van Toledo tussen Karel V, Duits keizer en Frans I, koning van Frankrijk, rekenpenning ten behoeve van Mr. Claes van Essche, lid van de rekenkamer van Holland

Verdrag van Toledo tussen Karel V, Duits keizer en Frans I, koning van...

Koperen penning. Voorzijde: adelaar en haan, ieder onder eigen kroon binnen omschrift. Keerzijde: vogels, geleid door een ooievaar boven monogram, bestaande uit letters M, C, V en E binnen omschrift

Portret van Karel V

Portret van Karel V

Karel V van Habsburg, Duits keizer, koning van Spanje. Borstbeeld naar links, om de hals het teken van de Orde van het Gulden Vlies. Met randschrift in het Latijn.

Neerslaan van de opstand te Gent, rekenpenning ter ere van Karel V, Duits keizer

Neerslaan van de opstand te Gent, rekenpenning ter ere van Karel V, Du...

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: Christus, staande tussen twee Pharizeers; tussen drie figuren in letters N en A; afsnede: opschrift

Karel V, Duits keizer

Karel V, Duits keizer

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: tweekoppige adelaar onder kroon met ruitvormig wapenschild binnen omschrift

Neerslaan van de opstand te Gent, rekenpenning ter ere van Karel V, Duits keizer

Neerslaan van de opstand te Gent, rekenpenning ter ere van Karel V, Du...

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: Christus, staande tussen twee Pharizeers; tussen drie figuren in letters I en V; afsnede: opschrift

Bevrediging van Gent, rekenpenning geslagen ter ere van Karel V, Duits keizer

Bevrediging van Gent, rekenpenning geslagen ter ere van Karel V, Duits...

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: Christus, staande tussen twee Pharizeers; tussen drie figuren in letters I en H; afsnede: opschrift

Karel V, Duits keizer, rekenpenning van de hofmeester van de keizer

Karel V, Duits keizer, rekenpenning van de hofmeester van de keizer

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: tweekoppige adelaar onder kroon met wapenschild binnen omschrift

Portret van Ferdinand I van Habsburg, Duits keizer

Portret van Ferdinand I van Habsburg, Duits keizer

Portret ten halven lijve naar rechts van Ferdinand I van Habsburg, Duits keizer, in een ovaal met zijn naam en titel in het Latijn.

Karel V, Duits keizer, rekenpenning van de raad van Financiën

Karel V, Duits keizer, rekenpenning van de raad van Financiën

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: tweekoppige adelaar onder kroon met wapenschild binnen omschrift

Aansporing van Karel V, Duits keizer, om de rust te bewaren, rekenpenning van de hofmeester van het bureau van de keizer

Aansporing van Karel V, Duits keizer, om de rust te bewaren, rekenpenn...

Koperen penning. Voorzijde: tweekoppige adelaar onder kroon met wapenschild binnen omschrift. Keerzijde: opschrift tussen zuilen van Herkules binnen omschrift

Portret van Karel V

Portret van Karel V

Karel V van Habsburg, Duits keizer, koning van Spanje. Borstbeeld naar links, om de hals het teken van de Orde van het Gulden Vlies. Met randschrift in het Latijn.

Karel V, Duits keizer

Karel V, Duits keizer

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: tweekoppige adelaar onder kroon met ruitvormig wapenschild binnen omschrift

Neerslaan van de opstand te Gent, rekenpenning ter ere van Karel V, Duits keizer

Neerslaan van de opstand te Gent, rekenpenning ter ere van Karel V, Du...

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: Christus, staande tussen twee Pharizeers; tussen drie figuren in letters G en B; afsnede: opschrift

Bevrediging van Gent, rekenpenning geslagen ter ere van Karel V, Duits keizer

Bevrediging van Gent, rekenpenning geslagen ter ere van Karel V, Duits...

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: Christus, staande tussen twee Pharizeers; tussen drie figuren in letters L en H; afsnede: opschrift

Karel V, Duits keizer, rekenpenning van de raad van Financiën

Karel V, Duits keizer, rekenpenning van de raad van Financiën

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder vuurslag, waar vonken uit schieten tussen zuilen van Herkules binnen omschrift

Karel V, Duits keizer, rekenpenning van de raad van Financiën

Karel V, Duits keizer, rekenpenning van de raad van Financiën

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder vuurslag, waar vonken uit schieten tussen zuilen van Herkules binnen omschrift

Karel V, Duits keizer, rekenpenning van de raad van Financiën

Karel V, Duits keizer, rekenpenning van de raad van Financiën

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: zuilen van Herkules, verbonden door wimpel met opschrift onder kroon binnen omschrift

Karel V, Duits keizer

Karel V, Duits keizer

Zilveren penning met draagoog. Voorzijde: borststuk man met handschoen in hand binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild omhangen met orde van Gulden Vlies tussen zuilen van Herkules binnen omschrift

Karel V, Duits keizer, rekenpenning van de raad van Financiën

Karel V, Duits keizer, rekenpenning van de raad van Financiën

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: zuilen van Herkules, verbonden door wimpel met opschrift onder kroon binnen omschrift

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de expeditie tegen Algiers

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de expeditie tegen Algiers

Koperen penning. Voorzijde: knielende Karel V bidt met blik hemelwaarts gericht binnen omschrift. Keerzijde: leeuw met standaard zittend in omheinde tuin binnen omschrift

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Maarten van Rossum, rekenpenning ten behoeve van Mr. Vincent Dammasz., klerk-ordinaris van de rekenkamer van Holland

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Maarten va...

Koperen penning. Voorzijde: portret van Karel V met kroon, rijksappel in linkerhand en zwaard over rechterschouder binnen omschrift. Keerzijde: leeuw met vaandel in klauw, zittend in Hollandse tuin boven letter... more

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Maarten van Rossum, rekenpenning ten behoeve van Mr. Jacob de Jonge, auditeur van de rekenkamer van Holland

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Maarten va...

Koperen penning. Voorzijde: portret van Karel V met kroon, rijksappel in linkerhand en zwaard over rechterschouder binnen omschrift. Keerzijde: leeuw met vaandel in klauw, zittend in Hollandse tuin boven letter... more

Karel V, Duits keizer, rekenpenning van de raad van Financiën

Karel V, Duits keizer, rekenpenning van de raad van Financiën

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder vuurslag, waar vonken uit schieten tussen zuilen van Herkules

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Maarten van Rossum, rekenpenning ten behoeve van Mr. Claes van Essche, lid van

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Maarten va...

Koperen penning. Voorzijde: portret van Karel V met kroon, rijksappel in linkerhand en zwaard over rechterschouder binnen omschrift. Keerzijde: leeuw met vaandel in klauw, zittend in Hollandse tuin boven letter... more

Verdrag van Venlo tussen Willem II, hertog van Gelre, Gulik en Kleef en Karel V, Duits keizer, rekenpenning ten behoeve van Aelbrecht van Loo, klerk-ordinaris van de rekenkamer van Holland te 's-Grave

Verdrag van Venlo tussen Willem II, hertog van Gelre, Gulik en Kleef e...

Koperen penning. Voorzijde: Karel V te paard, met kroon op hoofd en getrokken zwaard in rechterhand binnen omschrift. Keerzijde: drie in kring geplaatste wapenschilden; daartussen letters A, V en L binnen omschrift

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Frankrijk en Gelderland

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Frankrijk ...

Koperen penning. Voorzijde: portret van Karel V met kroon, rijksa: el in linker- en zwaard in rechterhand, staande op ter aarde liggende slang Aspis en monster Basiliscus binnen omschrift. Keerzijde: Heilige Ge... more

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Frankrijk en Gelderland

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Frankrijk ...

Koperen penning. Voorzijde: portret van Karel V met kroon, rijksappel in linker- en zwaard in rechterhand, staande op ter aarde liggende slang Aspis en monster Basiliscus binnen omschrift. Keerzijde: adelaar, d... more

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Frankrijk en Gelderland, rekenpenning voor de rekenkamer van Vlaanderen te Rijssel

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Frankrijk ...

Koperen penning. Voorzijde: portret van Karel V met kroon, rijksappel in linkerhand en zwaard over rechterschouder binnen omschrift. Keerzijde: ruitergevecht binnen omschrift

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Frankrijk en Gelderland

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Frankrijk ...

Koperen penning. Voorzijde: portret van Karel V met kroon, rijksappel in linker- en zwaard in rechterhand, staande op ter aarde liggende slang Aspis en monster Basiliscus binnen omschrift. Keerzijde: adelaar, v... more

Karel V, Duits keizer, herstelt de vrede in de Nederlanden, rekenpenning van de hofmeester van de keizer

Karel V, Duits keizer, herstelt de vrede in de Nederlanden, rekenpenni...

Koperen penning. Voorzijde: portret van Karel V met kroon, rijksappel in linker- en zwaard in rechterhand tussen jaartal binnen omschrift. Keerzijde: engel met plakkaat in handen, zwevend boven slapende leeuw b... more

Beleg van Gulik door Karel V, Duits keizer

Beleg van Gulik door Karel V, Duits keizer

Eenzijdige zilveren noodmunt geslagen op dik onregelmatig plaatje. Voorzijde: een stempel in cartouche: staande leeuw met zwaard in geheven rechterklauw tussen cijfers 4 en 3. Keerzijde: blanco.

Engels-Franse oorlog, penning van de rekenkamer van Vlaanderen te Rijssel, ter ere van Karel V, Duits keizer

Engels-Franse oorlog, penning van de rekenkamer van Vlaanderen te Rijs...

Koperen penning. Voorzijde: portret van Karel V met kroon, rijksappel in linkerhand en zwaard over rechterschouder binnen omschrift. Keerzijde: ruitergevecht binnen omschrift

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Frankrijk en Gelderland

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Frankrijk ...

Koperen penning. Voorzijde: portret van Karel V met kroon, rijksappel in linker- en zwaard in rechterhand, staande op ter aarde liggende slang Aspis en monster Basiliscus binnen omschrift. Keerzijde: adelaar, v... more

Verdrag van Venlo tussen Willem II, hertog van Gelre, Gulik en Kleef en Karel V, Duits keizer, rekenpenning ten behoeve van Mr. Vincent Dammasz., klerk-ordinaris van de rekenkamer van Holland te 's-Gr

Verdrag van Venlo tussen Willem II, hertog van Gelre, Gulik en Kleef e...

Koperen penning. Voorzijde: Karel V te paard, met kroon op hoofd en getrokken zwaard in rechterhand binnen omschrift. Keerzijde: drie in kring geplaatste wapenschilden; daartussen letters M, V en D binnen omschrift

Verdrag van Venlo tussen Willem II, hertog van Gelre, Kleef en Gulik en Karel V, Duits keizer, rekenpenning ten behoeve van Mr. Zeegher van Alveringhe, lid van de rekenkamer van Holland

Verdrag van Venlo tussen Willem II, hertog van Gelre, Kleef en Gulik e...

Koperen penning. Voorzijde: Karel V te paard, met kroon op hoofd en getrokken zwaard in rechterhand binnen omschrift. Keerzijde: drie in kring geplaatste wapenschilden; daartussen letters M, Z en V binnen omschrift

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Frankrijk en Gelderland

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Frankrijk ...

Koperen penning. Voorzijde: portret van Karel V met kroon, rijksappel in linker- en zwaard in rechterhand, staande op ter aarde liggende slang Aspis en monster Basiliscus binnen omschrift. Keerzijde: adelaar, v... more

Waakzaamheid van Karel V, Duits keizer

Waakzaamheid van Karel V, Duits keizer

Koperen penning. Voorzijde: portret Karel V, met zwaard in rechterhand slapend op stoel binnen omschrift. Keerzijde: portret van Karel V, met scepter in rechterhand opgestaan uit stoel binnen omschrift

Waakzaamheid van Karel V, Duits keizer

Waakzaamheid van Karel V, Duits keizer

Koperen penning. Voorzijde: portret Karel V, met zwaard in rechterhand slapend op stoel binnen omschrift. Keerzijde: portret van Karel V, met scepter in rechterhand opgestaan uit stoel binnen omschrift

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Frankrijk en de Turken

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Frankrijk ...

Koperen penning. Voorzijde: portret van Karel V met kroon, rijksappel in linker- en zwaard in rechterhand, staande op ter aarde liggende slang Aspis en monster Basiliscus binnen omschrift. Keerzijde: adelaar, v... more

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Frankrijk en de Turken

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Frankrijk ...

Koperen penning. Voorzijde: portret van Karel V met kroon, rijksappel in linker- en zwaard in rechterhand, staande op ter aarde liggende slang Aspis en monster Basiliscus binnen omschrift. Keerzijde: adelaar, v... more

Successen van Karel V, Duits keizer in de oorlog tegen Frankrijk

Successen van Karel V, Duits keizer in de oorlog tegen Frankrijk

Koperen penning. Voorzijde: tweekoppige adelaar doorsteekt met twee zwaarden ter aarde liggende vrouw, voorstellende de Trouweloosheid boven opschrift binnen omschrift. Keerzijde: schandblok onder jaartal tusse... more

Successen van Karel V, Duits keizer in de oorlog tegen Frankrijk

Successen van Karel V, Duits keizer in de oorlog tegen Frankrijk

Koperen penning. Voorzijde: tweekoppige adelaar doorsteekt met twee zwaarden ter aarde liggende vrouw, voorstellende de Trouweloosheid boven opschrift binnen omschrift. Keerzijde: schandblok onder jaartal tusse... more

Karel V, Duits keizer, wenst vrede

Karel V, Duits keizer, wenst vrede

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: tweekoppige adelaar onder kroon met wapenschild binnen omschrift