The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

gerard de lairesse

289 media by topicpage 1 of 3
Gerard de Lairesse - Allegory of Fecundity (?)

Gerard de Lairesse - Allegory of Fecundity (?)

Gerard de Lairesse (Dutch, Liège 1641–1711 Amsterdam)

Minerva beschermt de onschuld tegen de verleiding

Minerva beschermt de onschuld tegen de verleiding

Minerva daalt uit een wolk neer en beschermt drie jeugdige vrouwen voor een gezelschap bacchanten en saters. Deze bacchanten richten een beeld op van de god Pan. Het gezelschap begeleidt de dronken Bacchus. Op ... More

Gerard de Lairesse - Minerva tronend boven een wapenschild

Gerard de Lairesse - Minerva tronend boven een wapenschild

Minerva troont op een voetstuk dat versierd is met een wapenschild. Op de voorgrond staan twee figuren. De figuur links is omringd met gereedschap, rechts staat een tweede figuur met een passer, bouwtekening en... More

Gerard de Lairesse - Allegorie op de handel met Mercurius

Gerard de Lairesse - Allegorie op de handel met Mercurius

Mercurius staat op een voetstuk dat versierd is met het wapen van Frankrijk, de bazuin blazende Faam vliegt naast zijn hoofd. Op de voorgrond zit rechts de personifictie van Arbeid en Vlijt, gehuld in een kleed... More

Gerard de Lairesse - Allegorie op de handel met Mercurius

Gerard de Lairesse - Allegorie op de handel met Mercurius

Mercurius staat op een voetstuk dat versierd is met het wapen van Frankrijk, de bazuin blazende Faam vliegt naast zijn hoofd. Op de voorgrond zit rechts de personifictie van Arbeid en Vlijt, gehuld in een kleed... More

Moord op prins Willem van Oranje, 1584

Moord op prins Willem van Oranje, 1584

De moord op prins Willem van Oranje door Balthasar Gerards in het Prinsenhof te Delft, 10 juli 1584. Gezicht in de hal versierd met beeldhouwwerken, meubels en gordijnen. Links en rechts komen soldaten aangerend.

Gerard de Lairesse - Romeinse consul geflankeerd door twee lictoren

Gerard de Lairesse - Romeinse consul geflankeerd door twee lictoren

Een tronende Romeinse consul wordt geflankeerd door twee lictoren die beide een fasces vasthouden, symbool van de rechtsmacht van ambtenaren. Aan weerszijden van de troon zitten senatoren. De consul begroet een... More

Gerard de Lairesse - Ornamenteel medaillon

Gerard de Lairesse - Ornamenteel medaillon

Medaillon met fantastische beestenkoppen en omgeven door ornamentele motieven.

Gerard de Lairesse - Monogram van Willem III

Gerard de Lairesse - Monogram van Willem III

Monogram in een cirkel van Willem III, prins van Oranje-Nassau, koning van Engeland. Met kroon en twee gekruisde palmtakken.

Gerard de Lairesse - Venus and Adonis

Gerard de Lairesse - Venus and Adonis

Adonis wil gaan jagen, maar Venus is bang dat haar geliefde iets zou overkomen en probeert hem tegen te houden.

Gerard de Lairesse - The Last Supper

Gerard de Lairesse - The Last Supper

Het laatste avondmaal. Christus met zijn discipelen gezeten rond een tafel. Links schenkt een knecht wijn uit een kruik.

Gerard de Lairesse - Adam en Eva in het paradijs

Gerard de Lairesse - Adam en Eva in het paradijs

Adam en Eva, naakt in het paradijs. Adam houdt Eva's hand vast en probeert op te staan vlak nadat hij door God geschapen is. Achter Eva zit een kat. De prent maakt deel uit van een zevendelige serie met scènes ... More

Gerard de Lairesse - Granida and Daiphilo

Gerard de Lairesse - Granida and Daiphilo

Granida en Daiphilo. Granida drinkt met een schelp water uit een fontein. Bij de fontein zit de herder Daifilo, zijn wapenrusting ligt voor de bron op de grond. Rechts spelen twee putti.

Gerard de Lairesse - Offer van Kaïn en Abel

Gerard de Lairesse - Offer van Kaïn en Abel

Kaïn en Abel geknield voor hun offeraltaar. Op de voorgrond wordt het offer van Abel door God goedgekeurd: de rook stijgt omhoog. Op de achtergrond wordt het offer van Kaïn afgekeurd: de rook slaat omlaag. De p... More

Gerard de Lairesse - Adam en Eva in het paradijs

Gerard de Lairesse - Adam en Eva in het paradijs

Adam en Eva, naakt in het paradijs. Adam houdt Eva's hand vast en probeert op te staan vlak nadat hij door God geschapen is. Achter Eva zit een kat. De prent maakt deel uit van een zevendelige serie met scènes ... More

Gerard de Lairesse - Expulsion from Paradise

Gerard de Lairesse - Expulsion from Paradise

Adam en Eva worden door een engel met vlammend zwaard weggejaagd uit het paradijs. De prent maakt deel uit van een zevendelige serie met scènes uit het Bijbelboek Genesis.

Gerard de Lairesse - Portret van Jean de Labadie

Gerard de Lairesse - Portret van Jean de Labadie

Jean de Labadie (Bourg, Frankrijk, 13 februari 1610 – Altona, Denemarken, 13 februari 1674) was Frans theoloog en predikant. Hij was de oprichter en naamgever van de sekte der labadisten.

Gerard de Lairesse - Kaïn doodt Abel

Gerard de Lairesse - Kaïn doodt Abel

Kaïn staat met opgeheven bot op het punt om Abel te slaan. Hij heeft Abel bij zijn haren vastgegrepen en duwt hem tegen de grond. De prent maakt deel uit van een zevendelige serie met scènes uit het Bijbelboek Genesis.

Gerard de Lairesse - Abraham en Sara aan tafel

Gerard de Lairesse - Abraham en Sara aan tafel

Abraham zit met zijn vrouw Sara aan tafel, links staat Hagar met een dienblad. Sara haalt boos uit naar Abrahams eerste zoon Ismaël die van schrik naar zijn moeder Hagar is gerend. Isaak, de jongste zoon van Sa... More

Gerard de Lairesse - Abraham en Sara aan tafel

Gerard de Lairesse - Abraham en Sara aan tafel

Abraham zit met zijn vrouw Sara aan tafel, links staat Hagar met een dienblad. Sara haalt boos uit naar Abrahams eerste zoon Ismaël die van schrik naar zijn moeder Hagar rent. Isaak zit huilend tegen zijn moede... More

Gerard de Lairesse - De Zondeval

Gerard de Lairesse - De Zondeval

Adam en Eva staan in het Paradijs naast de boom der kennis van goed en kwaad. Beiden schrikken van de slang met vrouwenkop die rond de stam van de boom kronkelt. De prent maakt deel uit van een zevendelige seri... More

Kaïn vlucht na de moord op Abel

Kaïn vlucht na de moord op Abel

Kaïn slaat op de vlucht nadat hij Abel heeft doodgeslagen. Hij kijkt om naar een blaffende hond. Op de voorgrond ligt het dode lichaam van Abel. De prent maakt deel uit van een zevendelige serie met scènes uit ... More

Gerard de Lairesse - The Sacrifice of Iphigenia

Gerard de Lairesse - The Sacrifice of Iphigenia

Gerard de Lairesse (Dutch, Liège 1641–1711 Amsterdam)

Gerard de Lairesse - Aeneas Going to Battle

Gerard de Lairesse - Aeneas Going to Battle

De Lairesse’s subject matter was frequently highly idiosyncratic. This time he chose a rarely portrayed scene in the Aeneid, Vergil’s epic poem about the Trojan Aeneas. The goddess Venus, Aeneas’ mother, enjoin... More

Gerard de Lairesse - Offer van Polyxena of Iphigenia

Gerard de Lairesse - Offer van Polyxena of Iphigenia

Polyxena, de jongste dochter van koning Priamus, is geknield bij het graf van Achilles. Achter haar staat Neoptolemos met opgeheven zwaard klaar om Polyxena te offeren. Een figuur naast Polyxena houdt een offer... More

Gerard de Lairesse - Nar danst met beer en sater

Gerard de Lairesse - Nar danst met beer en sater

Een nar danst samen met een beer en een sater in het bos. In de marge staat een onderschrift in Latijn en Nederlands. Deze illustratie is vervaardigd bij het derde bedrijf van het blijspel "Julfus" (1668), gesc... More

Gerard de Lairesse - Geografia omringd door de Zeventien Provinciën

Gerard de Lairesse - Geografia omringd door de Zeventien Provinciën

Het standbeeld van Geografia (passer en wereldbol) staat op een sokkel en wordt omringd door de personificaties van de Zeventien Provinciën. Een aantal van deze personificaties houdt het wapen van een provincie... More

Gerard de Lairesse - Roof van Proserpina

Gerard de Lairesse - Roof van Proserpina

Pluto, koning van de onderwereld, heeft Proserpina, dochter van de graangodin Ceres, ontvoerd en draagt haar naar zijn zegewagen.

Gerard de Lairesse - Semiramis wordt twee dode leeuwen getoond

Gerard de Lairesse - Semiramis wordt twee dode leeuwen getoond

De Assyrische koningin Semiramis te paard in een bosrijk landschap. Ze bekijkt de twee dode leeuwen die een groep jagers haar toont. Achter Semiramis komen ruiters naderbij. Links staan dromedarissen en wordt e... More

Gerard de Lairesse - Smeekoffer van een jongeman

Gerard de Lairesse - Smeekoffer van een jongeman

In een tempel is een jongeman met de handen ineengevouwen neergeknield voor het altaar waar een offerschaal en een standbeeld staan opgesteld. De jongeman smeekt om vergiffenis en wordt bijgestaan door de perso... More

De Heilige Familie met Johannes de Doper

De Heilige Familie met Johannes de Doper

De Heilige Familie met Johannes de Doper als kind. Maria zit met het Christuskind op schoot, de kleine Johannes heeft Christus onder zijn armpjes beetgepakt. Jozef kijkt toe.

Gerard de Lairesse - Dood van Dido

Gerard de Lairesse - Dood van Dido

Dido heeft zichzelf met het zwaard van Aeneas doorboord nadat haar geliefde per boot is vertrokken. Ze ligt op de brandstapel, opgebouwd uit bezittingen van Aeneas, die zij zelf heeft laten oprichten. Iris, de ... More

Woede en Wanhoop trekken Amor richting het graf

Woede en Wanhoop trekken Amor richting het graf

De Wanhoop trekt met een dolk in haar borst Amor naar een open graf. De met dolk gewapende Woede is bij het graf verschenen en houdt een brandende toorts vast. In de marge staat een tweeregelig onderschrift in ... More

Gerard de Lairesse - Minerva beschermt drie Deugden

Gerard de Lairesse - Minerva beschermt drie Deugden

In een tempel ontfermt Minerva zich over de personificaties van de drie deugden: Godvruchtigheid (gesluierde vrouw); Onschuld (jonge vrouw met lam en een lelie in de hand); Rechtvaardigheid (geblinddoekte vrouw... More

Ontwerp voor een vignet met twee putti met het wapenschild van Holland

Ontwerp voor een vignet met twee putti met het wapenschild van Holland

Proefdruk van een landkaart met de ontwerptekening voor een vignet in de gravure getekend. Ontwerp voor een prent.

Gerard de Lairesse - Treurende putti bij een sokkel

Gerard de Lairesse - Treurende putti bij een sokkel

Zes putti treuren om de dood van Dido. De putto rechts van het midden houdt een kroon vast, links versiert een tweede putto de sokkel met een bloemguirlande. De prent maakt deel uit van een zesdelige serie pren... More

Gerard de Lairesse - Twee echtparen maken ruzie

Gerard de Lairesse - Twee echtparen maken ruzie

Twee echtparen maken ruzie in de buitenlucht. Links is een vrouw wanhopig voor haar echtgenoot neergeknield, rechts scheldt een vrouw in het bijzijn van hun kind haar echtgenoot de huid vol. In de marge staat e... More

Dido en Aeneas schuilen voor de storm

Dido en Aeneas schuilen voor de storm

Koningin Dido en Aeneas worden tijdens een jachtpartij overvallen door een storm. Ze schuilen in een grot waar ze voor het eerst samen de liefde bedrijven. Aeneas omhelst Dido, rechts zitten twee putti die hun ... More

Woede en Wanhoop trekken Amor richting het graf

Woede en Wanhoop trekken Amor richting het graf

De Wanhoop trekt met een dolk in haar borst Amor naar een open graf. De met dolk gewapende Woede is bij het graf verschenen en houdt een brandende toorts vast. In de marge staat een tweeregelig onderschrift in ... More

Gerard de Lairesse - Twee figuren lachen een jongeman uit

Gerard de Lairesse - Twee figuren lachen een jongeman uit

Een jongeman zit op een plein op de grond en tilt met één hand een schotel op terwijl hij met de andere zijn oor afdekt. Hij wordt uitgelachen door twee figuren die achter hem staan en de torso van een antiek b... More

Gerard de Lairesse - Venus en Amor

Gerard de Lairesse - Venus en Amor

Venus en Amor bekijken samen een veer. Voorstelling in een ovaal.

Atlas draagt de wereld op zijn schouders

Atlas draagt de wereld op zijn schouders

Atlas draagt de wereld op zijn schouders en staat op een voetstuk. Links van hem blaast Faam de bazuin, rechts zit Neptunus op een wereldbol. Op de voorgrond zit uiterst links Cybele, de personificatie van aard... More

Gerard de Lairesse - Anna verraadt haar liefde voor Serestus

Gerard de Lairesse - Anna verraadt haar liefde voor Serestus

Anna, de zus van Dido, heeft haar liefde voor Serestes onthult. Ze ligt ineengezonken op de grond in de armen van een vrouwfiguur. In de marge staat een tweeregelig onderschrift in het Nederlands. Deze illustra... More

Gerard de Lairesse - Anna verraadt haar liefde voor Serestus

Gerard de Lairesse - Anna verraadt haar liefde voor Serestus

Anna, de zus van Dido, heeft haar liefde voor Serestes onthult. Ze ligt ineengezonken op de grond in de armen van een vrouwfiguur. In de marge staat een tweeregelig onderschrift in het Nederlands. Deze illustra... More

Gerard de Lairesse - Dood van Dido

Gerard de Lairesse - Dood van Dido

Dido heeft zichzelf met het zwaard van Aeneas doorboord nadat haar geliefde per boot is vertrokken. Ze ligt op de brandstapel, opgebouwd uit bezittingen van Aeneas, die zij zelf heeft laten oprichten. Iris, de ... More

Woede en Wanhoop trekken Amor richting het graf

Woede en Wanhoop trekken Amor richting het graf

De Wanhoop trekt met een dolk in haar borst Amor naar een open graf. De met dolk gewapende Woede is bij het graf verschenen en houdt een brandende toorts vast. In de marge staat een tweeregelig onderschrift in ... More

Gerard de Lairesse - Joseph Revealing Himself to his Brothers

Gerard de Lairesse - Joseph Revealing Himself to his Brothers

Joseph’s jealous brothers sold him into slavery as a young boy. Since then he had risen from the ranks, and even been appointed vizier of Egypt by Pharaoh. When his brothers travelled to Egypt to buy food, they... More

Beraadslaging tussen Aeneas en zijn volgelingen onderbroken

Beraadslaging tussen Aeneas en zijn volgelingen onderbroken

De beraadslaging die Aeneas met zijn volgelingen voert, wordt door Dido en haar zuster Anna onderbroken. In de marge staat een tweeregelig onderschrift in het Nederlands. Deze illustratie is vervaardigd bij het... More

Gerard de Lairesse - Twee figuren lachen een jongeman uit

Gerard de Lairesse - Twee figuren lachen een jongeman uit

Een jongeman zit op een plein op de grond en tilt met één hand een schotel op terwijl hij met de andere zijn oor afdekt. Hij wordt uitgelachen door twee figuren die achter hem staan en de torso van een antiek b... More

Gerard de Lairesse - Dood van Dido

Gerard de Lairesse - Dood van Dido

Dido heeft zichzelf met het zwaard van Aeneas doorboord nadat haar geliefde per boot is vertrokken. Ze ligt op de brandstapel, opgebouwd uit bezittingen van Aeneas, die zij zelf heeft laten oprichten. Iris, de ... More

Beraadslaging tussen Aeneas en zijn volgelingen onderbroken

Beraadslaging tussen Aeneas en zijn volgelingen onderbroken

De beraadslaging die Aeneas met zijn volgelingen voert, wordt door Dido en haar zuster Anna onderbroken. In de marge staat een tweeregelig onderschrift in het Nederlands. Deze illustratie is vervaardigd bij het... More

Twee hoofden van soldaten en hoofd van een oude man

Twee hoofden van soldaten en hoofd van een oude man

Schetsblad met twee hoofden van Romeinse soldaten en het hoofd van een oude man. Mogelijk een ontwerp voor een prent.

Gerard de Lairesse - Niobe voor haar hoogmoed gestraft

Gerard de Lairesse - Niobe voor haar hoogmoed gestraft

In de wolken is Diana verschenen om met haar pijl en boog de kinderen van Niobe te beschieten. Niobe, die in haar hoogmoed zichzelf beter vond dan de goddelijke tweeling Apollo en Diana, wordt links en rechts v... More

Gerard de Lairesse - Twee echtparen maken ruzie

Gerard de Lairesse - Twee echtparen maken ruzie

Twee echtparen maken ruzie in de buitenlucht. Links is een vrouw wanhopig voor haar echtgenoot neergeknield, rechts scheldt een vrouw in het bijzijn van hun kind haar echtgenoot de huid vol. In de marge staat e... More

Gerard de Lairesse - Amor wordt vermomd als Ascanius

Gerard de Lairesse - Amor wordt vermomd als Ascanius

Venus geeft Amor de gedaante van Ascanius, de zoon van Aeneas. De slapende Ascanius wordt door Venus opgetild, Amor maakt zich op om vermomd als Ascanius naar het feestmaal van koningin Dido te kunnen vertrekke... More

Ontwerp voor een vignet met het wapen van Brabant, Flanders

Ontwerp voor een vignet met het wapen van Brabant, Flanders

Links een stroomgod. Rechts een vrouw met een hoorn des overvloeds. Proefdruk van een landkaart met de ontwerptekening voor een vignet in de gravure getekend. Ontwerp voor een prent.

Gerard de Lairesse - Strijd van Aeneas en Turnus

Gerard de Lairesse - Strijd van Aeneas en Turnus

Tweegevecht tussen Aeneas en Turnus. Turnus ligt reeds op de grond en kijkt angstig naar het zwaard dat Aeneas naar hem uithaalt. De prent maakt deel uit van een zesdelige serie prenten met scènes uit het mytho... More

Gerard de Lairesse - Aeneas vertelt Dido over zijn lotgevallen

Gerard de Lairesse - Aeneas vertelt Dido over zijn lotgevallen

Aeneas zit naast koningin Dido en vertelt haar over zijn lotgevallen. Ze worden vergezeld door Amor, vermomd als Ascanius. Links bespeelt een figuur de lier. De prent maakt deel uit van een zesdelige serie pren... More

Gerard de Lairesse - Visitatie

Gerard de Lairesse - Visitatie

Bijbelse voorstelling uit Luc. 1:39-45. Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabet, vlak na de annunciatie. Maria en Elisabet schudden elkaar de hand.

Gerard de Lairesse - Sater besluipt een slapende nimf

Gerard de Lairesse - Sater besluipt een slapende nimf

Een sater besluipt een slapende nimf en wordt tegengehouden door een kind. Links op de achtergrond dansen maenaden in een landschap.

Gerard de Lairesse - The Anointing of Solomon

Gerard de Lairesse - The Anointing of Solomon

Standing left of centre is the priest Zadok, who anoints the kneeling Solomon as king of Israel. De Lairesse was here clearly intent on displaying his artistic skills. Portraying a large group of people crowded... More

De Heilige Familie met Johannes de Doper

De Heilige Familie met Johannes de Doper

De Heilige Familie met Johannes de Doper als kind. Maria zit met het Christuskind op schoot. De kleine Johannes heeft Christus onder zijn armen beetgepakt. Jozef kijkt toe.

Gerard de Lairesse - Apollo op de berg Parnassus

Gerard de Lairesse - Apollo op de berg Parnassus

Apollo zit, omgeven door muzen, op de berg Parnassus. In zijn linkerhand houdt hij een scepter vast, met zijn rechterhand wijst hij hemelwaarts. Rechts van hem is Pegasus in de lucht verschenen. Lager op de ber... More

Gerard de Lairesse - Twee studiekoppen

Gerard de Lairesse - Twee studiekoppen

Twee studiekoppen. Boven: De kop van een krijgsman, en profil naar rechts gedraaid, met rijk gedecoreerde helm. Onder: De kop van een jonge man, en profil naar links gedraaid, blootshoofds. Naast het hoofd is e... More

Onthoofding van twee koningen in opdracht van een Romeins keizer

Onthoofding van twee koningen in opdracht van een Romeins keizer

Vanaf zijn troon geeft een Romeins keizer een beul de opdracht een geblinddoekte koning te onthoofden. Het hoofd van de tweede koning ligt reeds afgehakt op de grond. Naast de keizer wordt een smekende man tege... More

Gerard de Lairesse - Dronken Silenus

Gerard de Lairesse - Dronken Silenus

Silenus, de leraar van Bacchus, ligt dronken onder een boom. Onder zijn linkerbeen ligt een wijnkruik, naast hem slapen twee dronken saterkinderen. Drie vrouwen bekijken Silenus spottend, de rechter vrouw legt ... More

Onthoofding van twee koningen in opdracht van een Romeins keizer

Onthoofding van twee koningen in opdracht van een Romeins keizer

Vanaf zijn troon geeft een Romeins keizer een beul de opdracht een geblinddoekte koning te onthoofden. Het hoofd van de tweede koning ligt reeds afgehakt op de grond. Naast de keizer wordt een smekende man tege... More

Gerard de Lairesse - Jupiter, Io en Juno

Gerard de Lairesse - Jupiter, Io en Juno

Jupiter heeft Io, zijn geliefde, in een witte koe veranderd om haar voor zijn vrouw Juno te verbergen. Hij zit met een bliksemschicht in zijn arm op een wolk en wijst Juno, die met haar pauw bij hem is gekomen,... More

Mercurius beveelt Calypso om Odysseus te laten vertrekken

Mercurius beveelt Calypso om Odysseus te laten vertrekken

Mercurius is in een wolk verschenen en beveelt Calypso om Odysseus te laten vertrekken. Rechts op de voorgrond poseert Amor met de helm en het zwaard van Odysseus.

Mercurius met het afgehakte hoofd van Argus

Mercurius met het afgehakte hoofd van Argus

Mercurius onthoofdde Argus nadat hij hem in slaap had gespeeld met zijn herdersfluit. Met het afgehakte hoofd in zijn ene hand en het zwaard in de andere zweeft Mercurius boven het levenloze lichaam van Argus. ... More

Gerard de Lairesse - Zwijgzaamheid en Spraakzaamheid

Gerard de Lairesse - Zwijgzaamheid en Spraakzaamheid

De personificatie van zwijgzaamheid zit naast een rokende olielamp te peinzen. De twee figuren links personificeren de spraakzaamheid. De zittende figuur van dit tweetal wijst naar de peinzende Zwijgzaamheid en... More

Mercurius beveelt Calypso om Odysseus te laten vertrekken

Mercurius beveelt Calypso om Odysseus te laten vertrekken

Mercurius is in een wolk verschenen en beveelt Calypso om Odysseus te laten vertrekken. Rechts op de voorgrond poseert Amor met de helm en het zwaard van Odysseus.

Gerard de Lairesse - Allegorie op de vrede van Crépy

Gerard de Lairesse - Allegorie op de vrede van Crépy

Allegorie op de Vrede van Crépy, gesloten op 18 september 1544 in Crépy tussen Frans I van Frankrijk en Karel V van het Heilige Roomse Rijk. Een wapenschild is omhangen met de Orde van het Gulden Vlies en wordt... More

Gerard de Lairesse - Kop van Minerva

Gerard de Lairesse - Kop van Minerva

De kop van Minerva, en profil naar rechts gedraaid, met rijk gedecoreerde helm.

Allegorie op de handel en het familiewapen van De Medici

Allegorie op de handel en het familiewapen van De Medici

Bij een rijk versierd wapenschild zit een allegorische vrouwfiguur met de hoorn des overvloeds (welvaart) en de caduceus (vrede) in haar handen, aan haar voeten ligt een weegschaal (rechtvaardigheid). Naast haa... More

Voorzichtigheid weerhoudt de Tijd ervan antieke beelden te vernietigen

Voorzichtigheid weerhoudt de Tijd ervan antieke beelden te vernietigen

De Tijd (Chronos, gevleugelde zandloper) wil met een stok uithalen om een antiek beeld stuk te slaan. Hij wordt hierin tegengehouden door de Voorzichtigheid (Prudentia, slang met spiegel) die zijn arm heeft vas... More

Gerard de Lairesse - Zwijgzaamheid en Spraakzaamheid

Gerard de Lairesse - Zwijgzaamheid en Spraakzaamheid

De personificatie van zwijgzaamheid zit naast een rokende olielamp te peinzen. De twee figuren links personificeren de spraakzaamheid. De zittende figuur van dit tweetal wijst naar de peinzende Zwijgzaamheid en... More

Gerard de Lairesse - Kop van Minerva

Gerard de Lairesse - Kop van Minerva

De kop van Minerva, en profil naar rechts gedraaid, met rijk gedecoreerde helm.

Gerard de Lairesse - Veldheer schenkt verslagen krijgslieden genade

Gerard de Lairesse - Veldheer schenkt verslagen krijgslieden genade

Twee verslagen krijgslieden ontvangen genade van een Romeins veldheer. Buigend kussen ze zijn hand waarin hij een scepter vasthoudt. Deze prent illustreert het eerste deel van het door Vergilius opgenomen grond... More

Portret van Willem III, prins van Oranje

Portret van Willem III, prins van Oranje

Portret van Willem III in een rechthoek van lauwerbladen. Midden onder zijn wapen met een kroon, gedecoreerd met de Kousenband en het devies van de Orde van de Kousenband. In de ondermarge vier regels Nederlandse tekst.

Gerard de Lairesse - Allegorie op de Schilderkunst

Gerard de Lairesse - Allegorie op de Schilderkunst

Een vrouw en een kind met een beeldje en een schilderspalet.

Gerard de Lairesse - Cartouche omgeven door allegorische figuren

Gerard de Lairesse - Cartouche omgeven door allegorische figuren

Een gekroond cartouche, omgeven door allegorische figuren. Links boven de cartouche troont de gelauwerde personificatie van de dichtkunst. Zij reikt Melpomene, muze van het treurspel, een rol papier aan. Boven ... More

Voorzichtigheid weerhoudt de Tijd ervan antieke beelden te vernietigen

Voorzichtigheid weerhoudt de Tijd ervan antieke beelden te vernietigen

De Tijd (Chronos, gevleugelde zandloper) wil met een stok uithalen om een antiek beeld stuk te slaan. Hij wordt hierin tegengehouden door de Voorzichtigheid (Prudentia, slang met spiegel) die zijn arm heeft vas... More

Allegorie op de handel en het familiewapen van De Medici

Allegorie op de handel en het familiewapen van De Medici

Bij een rijk versierd wapenschild zit een allegorische vrouwfiguur met de hoorn des overvloeds (welvaart) en de caduceus (vrede) in haar handen, aan haar voeten ligt een weegschaal (rechtvaardigheid). Naast haa... More

Previous

of 3

Next