PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
5,551 media by topicpage 1 of 56
Het martelaarschap van de heilige Laurentius

Het martelaarschap van de heilige Laurentius

De diaken Laurentius wordt geroosterd boven een vuur. Hij richt zich half op om zich om te draaien. Op de voorgrond zijn dienaren bezig het vuur verder op te stoken. De Romeinse prefect kijkt vanaf een stoel op... more

Furius Camillus voor een koning

Furius Camillus voor een koning

Furius Camillus staand voor een koning, terwijl beiden wijzen op schalen met goudstukken die op de grond staan. Links soldaten en op de achtergrond een groep toeschouwers.

Toernooi op het marktplein in Wittenberg

Toernooi op het marktplein in Wittenberg

Toernooi op het marktplein in Wittenberg. Binnen een omheining bevinden zich in een wirwar ridders te paard met lansen. Toeschouwers hebben zich op het plein verzameld en mensen hangen uit ramen van de gebouwen... more

Toernooi in Wittenberg van het keurvorstelijk hof van Saksen

Toernooi in Wittenberg van het keurvorstelijk hof van Saksen

Toernooi in Wittenberg georganiseerd door het hof van Saksen. Ridders te paard rijden op elkaar in terwijl ze met lansen proberen hun tegenstander uit het zadel te werken. Linksachter staat een groep muzikanten... more

Toernooi in Wittenberg van het keurvorstelijk hof van Saksen

Toernooi in Wittenberg van het keurvorstelijk hof van Saksen

Toernooi in Wittenberg georganiseerd door het hof van Saksen. Ridders te paard rijden op elkaar in terwijl ze met lansen proberen hun tegenstander uit het zadel te werken. Linksachter staat een groep muzikanten... more

Onthoofding van Johannes de Doper

Onthoofding van Johannes de Doper

Het onthoofde lichaam van Johannes de Doper ligt op een podium op de binnenplaats van het paleis van Herodes. Een soldaat raapt het hoofd van Johannes op en het bloed spuit uit het lichaam. De beul steekt zijn ... more

Petrus veroorzaakt de val van Simon de Tovenaar

Petrus veroorzaakt de val van Simon de Tovenaar

De scene laat Petrus zien op het moment dat hij een grote groep toeschouwers zijn macht laat zien over Simon de Tovenaar door de duivels te bevelen hem te laten vallen.

Keizer Constantijn overhandigt de stad Rome aan de paus

Keizer Constantijn overhandigt de stad Rome aan de paus

Zicht in de Sint-Pietersbasiliek waar Keizer Constantijn de stad Rome overhandigt aan paus Silvester I. Ze worden omringd door een grote groep toeschouwers.

Christ Supported by Nicodemus, from a Lamentation

Christ Supported by Nicodemus, from a Lamentation

Op een oplopend grondje staat driekwart naar rechts, met het rechter been schuin naar voren, een gebaarde man, Jozef van Arimathea of Nicodemus met beide handen het lijnwaad, waarop het naar de toeschouwer toeg... more

Goochelaar

Goochelaar

Een goochelaar staat voor een tafel met allerlei voorwerpen. Hij houdt een balletje in zijn rechterhand. In een rieten zak aan zijn riem zit een uiltje. Een hondje met een zotskap zit voor hem. Voor de tafel st... more

De bespotting van de gevangenen

De bespotting van de gevangenen

Een menigte toeschouwers kijkt naar een processie van gevangenen die wordt begeleid door soldaten en muzikanten, afkomstig vanonder een boog. De omstanders, die veelal op een hoger niveau staan (een kleine heuv... more

De bespotting van de gevangenen

De bespotting van de gevangenen

Een menigte toeschouwers kijkt naar een processie van gevangenen die wordt begeleid door soldaten en muzikanten, afkomstig vanonder een boog. De omstanders, die veelal op een hoger niveau staan (een kleine heuv... more

Gevecht tussen twee ridders te paard

Gevecht tussen twee ridders te paard

Blad bedrukt met twee blokken boven elkaar. Bovenste: toeschouwers kijken vanuit een gebouw, op het gebouw musicerende figuren. Onderste: twee ridders te paard vechtend met zwaarden. Vrouw te paard houdt een sc... more

De Wonderbare Spijziging (linkerdeel)

De Wonderbare Spijziging (linkerdeel)

Christus vermenigvuldigt de broden en de vissen, te midden van zijn discipelen en toeschouwers. Op de achtergrond een landschap met een rivier en huizen.

De Wonderbare Spijziging

De Wonderbare Spijziging

Christus vermenigvuldigt de broden en de vissen, te midden van zijn discipelen en toeschouwers. Op de achtergrond een landschap met een rivier en huizen.

De Wonderbare Spijziging (rechterdeel)

De Wonderbare Spijziging (rechterdeel)

Christus vermenigvuldigt de broden en de vissen, te midden van zijn discipelen en toeschouwers. Op de achtergrond een landschap met een rivier en huizen.

De vergankelijkheid

De vergankelijkheid

Drie halffiguren, achter een borstwering. Een man van middelbare leeftijd in antieke toga ondersteunt een naakt klein kind dat zijn blik naar de toeschouwer richt, een hand op een open boek, de andere hand op ... more

Jacht op het Calydonische everzwijn

Jacht op het Calydonische everzwijn

Jachtscène met Meleager die het Calydonische everzwijn doodt met een lans. Andere jagers en jachthonden rechts. Op de achtergrond staan toeschouwers.

Het huwelijk van Maria met Jozef

Het huwelijk van Maria met Jozef

Maria en Jozef worden door een hogepriester in de echt verbonden onder een baldakijn met getordeerde zuilen. Jozef houdt in zijn hand een tak met bladeren. Een menigte toeschouwers kijkt toe. Op de achtergrond ... more

Rondedans

Rondedans

Verschillende dansen uitgevoerd door apen, begeleid door een trommelaar, een fluitist en twee doedelzakspelers (een in een boom en een op de grond). Toeschouwers kijken vol bewondering toe.

Steekspel op het water

Steekspel op het water

Wedstrijd tussen verschillende ploegen apen op het water. Iedere ploeg heeft een boot met roeiers en een trommelaar. Elke boot heeft een platform waarop een aap staat met een toernooischild en een toernooilans.... more

Geseling

Geseling

Christus gekleed in een lendendoek is vastgebonden aan een pilaar en wordt gegeseld door twee mannen, de een met roede, de ander met gesel. Op de achtergrond toeschouwers.

Schaatsenrijden

Schaatsenrijden

Schaatsende apen op de Schelde, net buiten Antwerpen. Apen schaatsen samen of alleen over het ijs. Er zijn valpartijen en een van de apen is zelfs door het ijs gezakt. Toeschouwers kijken naar het schouwspel. O... more

Personificatie van Caritas en Christus aan het kruis

Personificatie van Caritas en Christus aan het kruis

Op de voorgrond zit Caritas, de personificatie van liefde, naast haar een kind. Rechts voor haar staat een kind met anker en een tak in de hand: de personificatie van hoop. Links voor haar staat een kind met ee... more

Kruisiging van Christus

Kruisiging van Christus

De kruisdood van Christus op de berg Golgota. Links en rechts van hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd zijn. Onder het kruis van Christus bevinden zich wenende vrouwen en de Heilige Johannes. Maria i... more

Wonderbare visvangst en wonderbare spijziging

Wonderbare visvangst en wonderbare spijziging

Christus vermenigvuldigt de broden en de vissen, te midden van zijn discipelen en toeschouwers. Op de achtergrond het meer van Galilea waarop vissers in een boot hun netten op bevel van Christus uigooien om vis... more

Wonderbare visvangst en wonderbare spijziging

Wonderbare visvangst en wonderbare spijziging

Christus vermenigvuldigt de broden en de vissen, te midden van zijn discipelen en toeschouwers. Op de achtergrond het meer van Galilea waarop vissers in een boot hun netten op bevel van Christus uigooien om vis... more

Offer van een stier aan Jupiter

Offer van een stier aan Jupiter

In het midden een altaar met een beeld van Jupiter met bliksemschicht. Links staan vijf figuren met een stier, een van hen met een bijl. Rechts toeschouwers en twee mannen met schalmeien.

Offer van een stier aan Jupiter

Offer van een stier aan Jupiter

In het midden een altaar met een beeld van Jupiter met bliksemschicht. Links staan vijf figuren met een stier, een van hen met een bijl. Rechts toeschouwers en twee mannen met schalmeien.

Straatverkoper met slangen

Straatverkoper met slangen

Op een verhoging staat een man met slangen rondom zijn nek en armen. Voor hem staan toeschouwers aan wie een tegengif wordt verkocht.

Schieten naar vaders lijk

Schieten naar vaders lijk

De prent toont een verhaal uit de 'Gesta Romanorum' (Hoofdstuk 15), een Latijnse collectie verhalen en anekdotes uit de 14de eeuw. Twee zonen van een overleden koning vechten om de erfopvolging. Een rechter bes... more

Marteldood van de H. Laurentius

Marteldood van de H. Laurentius

De heilige Laurentius ligt op een rooster, waaronder een vuur brandt. Zijn beulen stoken het vuur op. De prefect kijkt toe, omringd door andere toeschouwers. Twee engelen laten vanuit de hemel een lauwerkrans n... more

Heilige Familie, vergezeld door Catharina van Alexandrië

Heilige Familie, vergezeld door Catharina van Alexandrië

Maria zit met het Christuskind op schoot onder een boom. Ze geeft het Kind een vrucht. Jozef zit naast hen en kijkt naar de toeschouwer. De heilige Catharina van Alexandrië knielt in aanbidding voor Christus en... more

Heilige Familie, vergezeld door Catharina van Alexandrië

Heilige Familie, vergezeld door Catharina van Alexandrië

Maria zit met het Christuskind op schoot onder een boom. Ze geeft het Kind een vrucht. Jozef zit naast hen en kijkt naar de toeschouwer. De heilige Catharina van Alexandrië knielt in aanbidding voor Christus en... more

Executie van Anne de Bourg, 1559

Executie van Anne de Bourg, 1559

Executie van Anne de Bourg, te Parijs op 23 december 1559 (op de prent vermeld als 21 december). Vuur verbrandt het aan een galg hangende lichaam van Anne de Bourg. Het plein waarop de verbranding plaatsvindt s... more

Verwonding van Hendrik II tijdens een toernooi, 1559

Verwonding van Hendrik II tijdens een toernooi, 1559

Koning Hendrik II raakt tijdens een toernooi dodelijk gewond, 30 juni 1559. Steekspel door ridders op toernooi op plein, op de voorgrond ridders te paard, aan drie kanten toeschouwers op tribunes.

Zottenkermis

Zottenkermis

Een groot aantal narren dansen en springen, blazen op fluiten en mondtrommel of rollen met ballen over de grond. Op de voorgrond een nar die met een uil op de hand een obsceen gebaar maakt. Op de achtergrond re... more

Afgunst en Geweld verdrijven de Liefde, 1575

Afgunst en Geweld verdrijven de Liefde, 1575

Open ruimte omringd door een grote groep toeschouwers waarin de personificatie van de Liefde (Caritas) wordt verjaagd door Afgunst (Invidia) en Geweld (Vis). In de hemel zit de aangeslagen Vrede (Pax) op de sch... more

Vuurwerk vanaf de Engelenburcht

Vuurwerk vanaf de Engelenburcht

Gezicht op de Engelenburcht te Rome. Vanaf de verschillende torens van de burcht wordt vuurwerk afgestoken. Op de voorgrond staan toeschouwers en grote vaten waar vuurwerk uit komt. Onderschrift in het Italiaan... more

Het trekken om de gans, ca. 1600

Het trekken om de gans, ca. 1600

Het trekken om de gans, ca. 1600. Volksvermaak in een dorp aan een rivier. Een bootje roeit onder een lijn door waaraan een gans hangt; een jongen probeert staande op de boot de gans er af te trekken. Aan de oe... more

Gestrande walvis bij Antwerpen, 1577

Gestrande walvis bij Antwerpen, 1577

De walvis (potvis) gestrand in de Schelde bij Antwerpen, 2 juli 1577. Met toeschouwers op het strand en mannen die het beest opmeten. onder de voorstellingf op een aparte plaat een onderschrift waarin de afmeti... more

Oproep tot eendracht in de Nederlanden, 1578

Oproep tot eendracht in de Nederlanden, 1578

Politieke allegorie waarin opgeroepen wordt tot eendrachtig optreden van de Nederlanden tegen de Spaanse vijand. Op een Romeins (of Italiaans) stadsplein vindt binnen een omheining een gevecht plaats tussen twe... more

Zottenkermis

Zottenkermis

Een groot aantal narren dansen en springen, blazen op fluiten en mondtrommel of rollen met ballen over de grond. Op de voorgrond een nar die met een uil op de hand een obsceen gebaar maakt. Op de achtergrond re... more

Besnijdenis van Christus

Besnijdenis van Christus

Besnijdenis van Christus door priesters in de tempel, in aanwezigheid van Maria, Jozef en een grote menigte toeschouwers.

Het martelaarschap van de heilige Justina van Padua (onderste helft)

Het martelaarschap van de heilige Justina van Padua (onderste helft)

De heilige Justina van Padua zit op een verhoging en wordt vastgebonden door soldaten. Ze heeft een zwaard in de borst. Op de achtergrond staan toeschouwers en een stad. Tekst in ondermarge.

Het martelaarschap van de heilige Justina van Padua (onderste helft)

Het martelaarschap van de heilige Justina van Padua (onderste helft)

De heilige Justina van Padua zit op een verhoging en wordt vastgebonden door soldaten. Ze heeft een zwaard in de borst. Op de achtergrond staan toeschouwers en een stad. Tekst in ondermarge.

Het martelaarschap van de heilige Justina van Padua (onderste helft)

Het martelaarschap van de heilige Justina van Padua (onderste helft)

De heilige Justina van Padua zit op een verhoging en wordt vastgebonden door soldaten. Ze heeft een zwaard in de borst. Op de achtergrond staan toeschouwers en een stad. Tekst in ondermarge.

Het martelaarschap van de heilige Justina van Padua (onderste helft)

Het martelaarschap van de heilige Justina van Padua (onderste helft)

De heilige Justina van Padua zit op een verhoging en wordt vastgebonden door soldaten. Ze heeft een zwaard in de borst. Op de achtergrond staan toeschouwers en een stad. Tekst in ondermarge.

De eedsaflegging op de Grote Markt, 1582

De eedsaflegging op de Grote Markt, 1582

De eedsaflegging door de hertog van Anjou aan de stad Antwerpen op de Grote Markt voor het stadhuis. Menigte toeschouwers en soldaten verzameld op de markt. Op het plein worden strooipenningen gestrooid. Aan de... more

Paulus wekt Patroclus tot leven

Paulus wekt Patroclus tot leven

Op de voorgrond ligt het levenloze lichaam van Patroclus. Paulus probeert hem aan zijn arm omhoog te trekken. Ze worden omringd door een groep toeschouwers en een hond. Gebouwen op de achtergrond.

The Meeting of David and Abigail

The Meeting of David and Abigail

De ontmoeting van David en Abigaïl. Abigaïl knielt voor David en biedt hem eten en drinken aan. Hieromheen soldaten van David en andere toeschouwers. Rechts een man leunend op een ezel en een vrouw op een kamee... more

Kruisafneming

Kruisafneming

Het lichaam van Christus wordt van het kruis gehaald door Johannes de Evangelist, Jozef van Arimatea en Nikodemus. Maria Magdalena knielt bij de voeten van Christus. Maria zit treurend naast het kruis geknield.... more

Kruisafneming

Kruisafneming

Het lichaam van Christus wordt van het kruis gehaald door Johannes de Evangelist, Jozef van Arimatea en Nikodemus. Maria Magdalena knielt bij de voeten van Christus. Maria zit treurend naast het kruis geknield.... more

Bergrede

Bergrede

Christus zit op de top van een berg, zijn leerlingen en andere toeschouwers luisterend rondom hem. De leer van Christus wordt uiteengezet (Matteüs 5-7). De prent heeft een Latijns onderschrift. De prent maakt d... more

Kruisafneming

Kruisafneming

Het lichaam van Christus wordt van het kruis gehaald door Johannes de Evangelist, Jozef van Arimatea en Nikodemus. Maria Magdalena knielt bij de voeten van Christus. Maria zit treurend naast het kruis geknield.... more

Christus bezwijkt onder het gewicht van het kruis

Christus bezwijkt onder het gewicht van het kruis

Christus bezwijkt onder het gewicht van het kruis dat hij op zijn schouders draagt op de weg naar Golgota. Een stoet van soldaten en toeschouwers is ook opweg naar Golgota. Op de voorgrond links Johannes de Eva... more

Arena met nagespeelde zeeslag

Arena met nagespeelde zeeslag

Gezicht op een arena waar een zeeslag wordt nagespeeld. Toeschouwers kijken vanaf de tribunes toe. Links- en rechtsonder riviergoden. De prent maakt deel uit van een album.

Vuurwerk op de Engelenburcht

Vuurwerk op de Engelenburcht

Gezicht op de Engelenburcht. Het is nacht en er wordt vuurwerk afgestoken. Op de voorgrond de straat met toeschouwers. De prent is deel van een serie die verschillende plaatsen in het Middellandse Zeegebied afbeeldt.

Kruisiging van Christus

Kruisiging van Christus

Christus wordt aan het kruis genageld terwijl toeschouwer toekijken (Lucas 23:33). Ook de twee dieven worden aan hun kruisen gebonden.In de achtergrond de huilende Maria, getroost door Johannes en Maria Magdale... more

Huwelijk van Isaak en Rebekka

Huwelijk van Isaak en Rebekka

Verschillende scènes uit het huwelijksfeest van Isaak en Rebekka: links Eliëzer die een vrouw zoekt voor Isaak, het huwelijkspaar te paard, rijdend voor in een stoet; rechts een rondedans met muzikanten en toes... more

Gezicht op Monte Testaccio

Gezicht op Monte Testaccio

Gezicht op Monte Testaccio. Er is een toernooi aan de gang en heel wat toeschouwers zijn samengestroomd om het spektakel te zien. De prent is deel van een serie die verschillende plaatsen in het Middellandse Ze... more

Gezicht op het Palazzo Farnese

Gezicht op het Palazzo Farnese

Gezicht op het Palazzo Farnese en het Piazza Farnese. Er is een toernooi aan de gang met stierengevechten. Er zijn vele toeschouwers. De prent is deel van een serie die verschillende plaatsen in het Middellands... more

Samson met de ezelskaak

Samson met de ezelskaak

Staand met zijn rug naar de toeschouwer; links in de achtergrond heft hij het kaakbeen met beide handen om de Filistijnen neer te slaan. Ontwerp voor een prent.

Executie van Hieronymus Michiels in Keulen, 1587

Executie van Hieronymus Michiels in Keulen, 1587

Executie van Hieronymus Michiels (Jeronim Machielis) in Keulen, 21 augustus 1587. Michiels knielt op het schavot om onthoofd te worden. Hieromheen een grote groep soldaten en ander toeschouwers. Met onderschrif... more

Apollo en de python

Apollo en de python

Weergave van het derde intermezzo tijdens de uitvoering van het toneelstuk 'La Pellegrina' van Girolamo Bargagli: Apollo die de python verslaat voor een groep toeschouwers in een bos. Voor de zes intermezzi van... more

Kruisiging van Christus

Kruisiging van Christus

De kruisdood van Christus op de berg Golgota. Links en rechts van hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd zijn. Onder het kruis bevinden zich Maria Magdalena, Maria, de Heilige Johannes en wenende toesc... more

De heilige Christoffel en toeschouwers

De heilige Christoffel en toeschouwers

Heuvelachtig landschap met een woelige rivier. De heilige Christoffel doorwaadt met een kind op zijn rug het water. Hij wordt opgewacht door een kluizenaar met een lantaarn. Op de voorgrond diverse toeschouwers... more

Besnijdenis van Christus

Besnijdenis van Christus

In de tempel staat Maria met het Christuskind in haar armen, omringd door toeschouwers. Tegenover haar de hogepriester, met het mes in zijn hand.

Besnijdenis van Christus

Besnijdenis van Christus

In de tempel staat Maria met het Christuskind in haar armen, omringd door toeschouwers. Tegenover haar de hogepriester, met het mes in zijn hand.

Kruisiging van Christus, rechterdeel

Kruisiging van Christus, rechterdeel

De 'slechte' misdadiger aan het kruis met linksboven de maan. Soldaten te paard en andere omstanders zijn toeschouwers. Links twee geknielde wenende vrouwen. Met bovenschrift van een regel in het Latijn en in d... more

Christus raakt zijn bruid aan

Christus raakt zijn bruid aan

De bruid van Christus (de kerk) zit op een troon in een tempel. Christus staat met zijn kruis buiten in een tuin en door een raam raakt zijn hand haar schouder. Op de achtergrond kijken toeschouwers naar een ho... more

Mars

Mars

Het sterrenbeeld dat de oorlog begunstigd. Mars staat op een voetstuk met zijn rug naar de toeschouwer en een lans in zijn linker hand. Zijn rechter hand grijpt naar zijn zwaard. Links een vaandeldrager en een ... more

Geseling van Christus

Geseling van Christus

Christus, vastgebonden aan een pilaar, wordt door soldaten gegeseld onder toeziend oog van Pilatus. Op de achtergrond vele toeschouwers. Bij verschillende elementen uit de voorstelling staan letters die corresp... more

Gestrande griend op het strand bij Zandvoort, 1594

Gestrande griend op het strand bij Zandvoort, 1594

Twee mannen nemen de maten van een griend, een kleine walvis, gestrand bij Zandvoort, 21 november 1594. Op het strand meerdere toeschouwers. Met onderschrift van 4 regels in het Latijn.

Gestrande griend op het strand bij Zandvoort, 1594

Gestrande griend op het strand bij Zandvoort, 1594

Twee mannen nemen de maten van een griend, een kleine walvis, gestrand bij Zandvoort, 21 november 1594. Op het strand meerdere toeschouwers. Met onderschrift van 4 regels in het Latijn. Apart gedrukt onder de p... more

Laatste Avondmaal

Laatste Avondmaal

Op een verhoging in een tempelachtige ruimte zit Christus met zijn discipelen aan het Laatste Avondmaal. Op de voorgrond bedienden, op galerijen toeschouwers. Eerste prent in een serie voorstellingen van het Li... more

Lycurgus houdt een verhandeling over de voordelen van opvoeding

Lycurgus houdt een verhandeling over de voordelen van opvoeding

Lycurgus, de befaamde Spartaanse wetgever, rechts op de voorgrond. Hij leest uit een boek. Op de achtergrond een marktplein met toeschouwers. Twee honden worden op het marktplein losgelaten. De ene hond eet uit... more

Christus wordt aan het kruis genageld

Christus wordt aan het kruis genageld

Christus wordt aan het kruis genageld terwijl toeschouwer toekijken (Lucas 23:33). De prent heeft een Latijns onderschrift. De prent maakt deel uit van een serie over het leven van Christus.

Kruisiging van Christus

Kruisiging van Christus

De kruisdood van Christus op de berg Golgota. Links en rechts van hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd zijn. Stefaton houdt de spons voor het gezicht van Christus. Op de voorgrond diverse omstanders ... more

De ontvangst bij de citadel en begin van de intocht, 1599

De ontvangst bij de citadel en begin van de intocht, 1599

Het stadsbestuur in afwachting van de aartshertogen bij de citadel, december 1599. Optocht over de weg naar Antwerpen tussen de toeschouwers verzameld langs de weg. Op de voorgrond een groep officieren. Tijdens... more

Pilatus breekt zijn staf

Pilatus breekt zijn staf

Christus ligt gebonden voor de trappen van het Sanhedrin en wordt door een van de soldaten gegeseld met een koord. Op de trap staat Pilatus die zijn staf (gerechtsroede) op zijn knie in tweeën breekt. Met toeschouwers.

Miniatuurportret van Rombout Hoogerbeets

Miniatuurportret van Rombout Hoogerbeets

Ovaal miniatuurportret van een man (Rombout Hoogerbeets), borststuk, driekwart naar links, de toeschouwer aankijkend, met plooikraag en donker wambuis met lichtere mouwen en schouderkleppen, op witte achtergron... more

Gehoor

Gehoor

Een man staat op en kruk te zingen. Rondom hem staan toeschouwers. Onder de voorstelling een tweeregelig vers in het Nederlands. De prent maakt deel uit van een serie van vijf prenten met de vijf zintuigen.

Martelaarschap van de heilige Cecilia

Martelaarschap van de heilige Cecilia

De heilige Cecilia zit geknield terwijl zij drie slagen met een zwaard ontvangt. Rechts een bad dat volstroomt. Links toeschouwers en in de lucht engelen met een lauwerkrans, een palmtak van het martelaarschap,... more

The Contest between Apollo and Pan

The Contest between Apollo and Pan

De wedstrijd tussen Apollo en Pan met het Oordeel van Midas. Apollo speelt op een viool, naast hem Athena. In het midden zit Tmolus die als rechter optreedt. Hiernaast Midas, met ezelsoren, en Pan met panfluit ... more

Raising of Lazarus

Raising of Lazarus

De opwekking van Lazarus. Rechts stapt Lazarus uit het graf, links Christus met enkele discipelen en omringd door verbaasde toeschouwers.

Penning met Het Laatste Avondmaal en het wassen van de voeten door Christus

Penning met Het Laatste Avondmaal en het wassen van de voeten door Chr...

Penning van zilver. Voorzijde: midden centraal: groep mensen zittend onder gallerij aan tafel; op voorgrond rechts: drie personen: zwaaiende man, applaudisserende man en zittende vrouw. Keerzijde: Christus met ... more

Gehoor

Gehoor

Een man staat op een kruk te zingen. Rondom hem staan toeschouwers. Onder de voorstelling een tweeregelig vers in het Nederlands. De prent maakt deel uit van een serie van vijf prenten met de vijf zintuigen.

Gestrande walvis bij Beverwijk, 1601

Gestrande walvis bij Beverwijk, 1601

Op het strand bij Beverwijk ligt de op 13 januari 1601 gestrande walvis. Vele toeschouwers zijn toegestroomd. Links staat een kunstenaar, waarschijnlijk Jan Saenredam zelf, het dier te tekenen. Enkele mannen zi... more

De zeilwagen van Simon Stevin (rechterplaat), 1602

De zeilwagen van Simon Stevin (rechterplaat), 1602

De zeilwagen van Simon Stevin (rechterplaat), 1602. Prins Maurits maakt samen met een groep vrienden een tocht over het strand van Scheveningen naar Petten in de zeilwagen gebouwd door Simon Stevin, april-mei 1... more

De zeilwagen van Simon Stevin (rechterplaat), 1602

De zeilwagen van Simon Stevin (rechterplaat), 1602

De zeilwagen van Simon Stevin (rechterplaat), 1602. Prins Maurits maakt samen met een groep vrienden een tocht over het strand van Scheveningen naar Petten in de zeilwagen gebouwd door Simon Stevin, april-mei 1... more

De zeilwagen van Simon Stevin (linkerplaat), 1602

De zeilwagen van Simon Stevin (linkerplaat), 1602

De zeilwagen van Simon Stevin (linkerplaat), 1602. Prins Maurits maakt samen met een groep vrienden een tocht over het strand van Scheveningen naar Petten in de zeilwagen gebouwd door Simon Stevin, april-mei 16... more

De zeilwagen van Simon Stevin, 1602

De zeilwagen van Simon Stevin, 1602

De zeilwagen van Simon Stevin, 1602. Prins Maurits maakt samen met een groep vrienden een tocht over het strand van Scheveningen naar Petten in de zeilwagen gebouwd door Simon Stevin, april-mei 1602. Links een ... more

De zeilwagen van Simon Stevin, 1602

De zeilwagen van Simon Stevin, 1602

De zeilwagen van Simon Stevin, 1602. Prins Maurits maakt samen met een groep vrienden een tocht over het strand van Scheveningen naar Petten in de zeilwagen gebouwd door Simon Stevin, april-mei 1602. In het mid... more

De zeilwagen van Simon Stevin (linkerplaat), 1602

De zeilwagen van Simon Stevin (linkerplaat), 1602

De zeilwagen van Simon Stevin (linkerplaat), 1602. Prins Maurits maakt samen met een groep vrienden een tocht over het strand van Scheveningen naar Petten in de zeilwagen gebouwd door Simon Stevin, april-mei 16... more

De Neutralisten Rolwagen, 1603

De Neutralisten Rolwagen, 1603

De Neutralisten Rolwagen, 1603. Spotprent op Jan Claesz Rolwaghen (eigenlijk Johann Clausen Kotte) en de visioenen en profetieën van Robbert Robbertsz Le Canu. Heeft betrekking op de gescheidenis van de Doopsge... more

Geseling van Christus

Geseling van Christus

Christus, vastgebonden aan een pilaar, wordt door soldaten gegeseld. Op de achtergrond toeschouwers, onder wie Pilatus.