The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

gardsanlegg

105 media by topicpage 1 of 2
Gården Utsond, ved Hågåsnuten, Kviteseid. Gårdstun med inn- og uthus.

Gården Utsond, ved Hågåsnuten, Kviteseid. Gårdstun med inn- og uthus.

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet. Utsyn over inngjerdet område med våningshus, låve og lysthus.

Gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munt...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Gården Lundevall (Lundevold), Kviteseid. Hvit hovedbygning med loft. Inngjerdet område bak huset.

Gården Lundevall (Lundevold), Kviteseid. Hvit hovedbygning med loft. I...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Horgheim, Grytten, Rauma, Møre og Romsdal. Gårdsanlegg mellom høye fjell.

Horgheim, Grytten, Rauma, Møre og Romsdal. Gårdsanlegg mellom høye fje...

Horgheim, Grytten, Rauma, Møre og Romsdal. Gårdsanlegg mellom høye fjell.

(13,5x18cm) Rise i Bondalen, Hjørundfjord, Ørsta, Møre og Romsdal. Gårdsbebyggelse og landskap. En mann står i døra på et hus.

(13,5x18cm) Rise i Bondalen, Hjørundfjord, Ørsta, Møre og Romsdal. Går...

(13,5x18cm) Rise i Bondalen, Hjørundfjord, Ørsta, Møre og Romsdal. Gårdsbebyggelse og landskap. En mann står i døra på et hus.

Grense Jakobselv, Sør-Varanger, Finnmark, ved Jakobsviken. I forgrunnen gårdsbebyggelse, fiskegarn tørkes.Motivet har nr.6 i lysbildeforedraget kalt "I lappernes land - Sør-Varanger", utgitt i Nerliens Lysbilledserier, serie nr 113.

Grense Jakobselv, Sør-Varanger, Finnmark, ved Jakobsviken. I forgrunne...

Grense Jakobselv, Sør-Varanger, Finnmark, ved Jakobsviken. I forgrunnen gårdsbebyggelse, fiskegarn tørkes.Motivet har nr.6 i lysbildeforedraget kalt "I lappernes land - Sør-Varanger", utgitt i Nerliens Lysbill... More

Stereoskopi. Parti fra Isdalen ved Bergen, Hordaland med gården Garmannslund, 1860-årene.

Stereoskopi. Parti fra Isdalen ved Bergen, Hordaland med gården Garman...

Fra serie stereofotografier med franske og norske topografiske motiver. Flere av de norske landskapene er fotografert av våre mest kjente fotografer på 1800-tallet, som Marcus Selmer, Per Adolf Thorèn og Knud K... More

Stereoskopi. Gårdsbebyggelse i vik ved Sørfjorden, Odda, Hordaland.

Stereoskopi. Gårdsbebyggelse i vik ved Sørfjorden, Odda, Hordaland.

Fra serie stereofotografier med norske prospekter, fotografert av de mest sentrale nordiske landskapsfotografer på 1800-tallet.

Karjol  1880-90-årene  Frydenluds Hotel - Valdres - Nord Aurdal - Opplandm. stålfjærer

Karjol 1880-90-årene Frydenluds Hotel - Valdres - Nord Aurdal - Op...

Karjol 1880-90-årene Frydenluds Hotel - Valdres - Nord Aurdal - Opplandm. stålfjærer

Turister på gårdstunet på Røysheim i Bøverdalen

Turister på gårdstunet på Røysheim i Bøverdalen

Turister på gårdstunet på Røysheim i Bøverdalen

Røysheim i Bøverdalen. E. A. Thomle og dame.

Røysheim i Bøverdalen. E. A. Thomle og dame.

Røysheim i Bøverdalen. E. A. Thomle og dame.

Gårdsbebyggelse, flere hus på tun. Avfotografering(?)

Gårdsbebyggelse, flere hus på tun. Avfotografering(?)

Gårdsbebyggelse, flere hus på tun. Avfotografering(?)

Landskapsbilde. Sagbruk, elv og gårdsanlegg, kirkebygda i bakgrunnen.

Landskapsbilde. Sagbruk, elv og gårdsanlegg, kirkebygda i bakgrunnen.

Landskapsbilde. Sagbruk, elv og gårdsanlegg, kirkebygda i bakgrunnen.

Grend med gårdsbruk i klynger, ukjent sted. Gutt sitter på bakken i forgrunnen utenfor laftet uthus. Åpent terreng.Serie tatt av Robert Collett (1842-1913), amatørfotograf og professor i zoologi.

Grend med gårdsbruk i klynger, ukjent sted. Gutt sitter på bakken i fo...

The series of photographs is taken by Professor of Zoology, Robert Collett (1842-1913), eldest son of P.J. and Camilla Collett.

Berby gård, Idd, Østfold. Hagebruksskole for kvinner 1901-1938. Gruppebilde av elever og lærere. Innhøsting. Gårdsbygningene i bakgrunnen.

Berby gård, Idd, Østfold. Hagebruksskole for kvinner 1901-1938. Gruppe...

Berby gård, Idd, Østfold. Hagebruksskole for kvinner 1901-1938. Gruppebilde av elever og lærere. Innhøsting. Gårdsbygningene i bakgrunnen.

Berby gård, Idd, Østfold. Oversiktsbilde. Hagebruksskole for kvinner 1901-1938. Dyrket landskap. Skog. Vann i bakgrunnen..

Berby gård, Idd, Østfold. Oversiktsbilde. Hagebruksskole for kvinner 1...

Berby gård, Idd, Østfold. Oversiktsbilde. Hagebruksskole for kvinner 1901-1938. Dyrket landskap. Skog. Vann i bakgrunnen..

Berby gård, Idd, Østfold. Hagebruksskole for kvinner 1901-1938. Planter. Drivhus. Hovedbygning og driftsbygning. skogkledde åser i bakgrunnen.

Berby gård, Idd, Østfold. Hagebruksskole for kvinner 1901-1938. Plante...

Berby gård, Idd, Østfold. Hagebruksskole for kvinner 1901-1938. Planter. Drivhus. Hovedbygning og driftsbygning. skogkledde åser i bakgrunnen.

Berby gård, Idd, Østfold. Hagebruksskole for kvinner 1901-1938. Gårdsanlegg. Skogkledde åser i bakgrunnen.

Berby gård, Idd, Østfold. Hagebruksskole for kvinner 1901-1938. Gårdsa...

Berby gård, Idd, Østfold. Hagebruksskole for kvinner 1901-1938. Gårdsanlegg. Skogkledde åser i bakgrunnen.

Berby gård, Idd, Østfold. Hagebruksskole for kvinner 1901-1938. Oversiktsbilde. Landskap med jorder og trær. Hovedbygning og driftsbygninger. Skog i bakgrunnen.

Berby gård, Idd, Østfold. Hagebruksskole for kvinner 1901-1938. Oversi...

Berby gård, Idd, Østfold. Hagebruksskole for kvinner 1901-1938. Oversiktsbilde. Landskap med jorder og trær. Hovedbygning og driftsbygninger. Skog i bakgrunnen.

Berby Gård, Idd, Østfold. Oversiktsbilde. Hagebrukskole for kvinner 1901-1938. Hovedbygning. Omgitt av skog. Åser i bakgrunnen.

Berby Gård, Idd, Østfold. Oversiktsbilde. Hagebrukskole for kvinner 1...

Berby Gård, Idd, Østfold. Oversiktsbilde. Hagebrukskole for kvinner 1901-1938. Hovedbygning. Omgitt av skog. Åser i bakgrunnen.

Gårdsanlegget Hagaen i Feragen, med folk og dyr på tunet, 1903

Gårdsanlegget Hagaen i Feragen, med folk og dyr på tunet, 1903

Gårdsanlegget Hagaen i Feragen, med folk og dyr på tunet, 1903

Gruppeprotrett av 18 barn og voksne, Sør Trøndelag, Norge
Gårdsanlegg på Ellenrommet, Vintervollen, Glåmos, med sommerstue, bur og vinterstue
Bryllupsfeiring på Ellenrommet, Vintervollen, Glåmos, 1913. Brudepar og gjester er samlet på tunet
Jubileumsutstillingen på Frogner, Oslo, 1914.Frogner Hovedgård med Bergen bys paviljong til venstre. Publikum spaserer på området. Basseng til høyre. Blomsterbed langs kanten.

Jubileumsutstillingen på Frogner, Oslo, 1914.Frogner Hovedgård med Ber...

Jubileumsutstillingen på Frogner, Oslo, 1914.Frogner Hovedgård med Bergen bys paviljong til venstre. Publikum spaserer på området. Basseng til høyre. Blomsterbed langs kanten.

Jubileumsutstillingen på Frogner, Oslo, 1914.Parkområde. Frogner Hovedgård med Bergen bys paviljong til venstre. Dam i forgrunnen.

Jubileumsutstillingen på Frogner, Oslo, 1914.Parkområde. Frogner Hoved...

Jubileumsutstillingen på Frogner, Oslo, 1914.Parkområde. Frogner Hovedgård med Bergen bys paviljong til venstre. Dam i forgrunnen.

Fiskum med Fiskumvannet. 1930. Oversiktsbilde. Gårder. Jorder og åkrer. Kornstaur i forgrunnen. To kirker i bakgrunnen. Den ene såvidt synlig.

Fiskum med Fiskumvannet. 1930. Oversiktsbilde. Gårder. Jorder og åkrer...

Fiskum med Fiskumvannet. 1930. Oversiktsbilde. Gårder. Jorder og åkrer. Kornstaur i forgrunnen. To kirker i bakgrunnen. Den ene såvidt synlig.

Kravik, Nore, Nore og Uvdal. 1930. Oversiktsbilde. Utsikt mot gården omgitt av jorder og skog. Vann. Fjell i bakgrunnen.

Kravik, Nore, Nore og Uvdal. 1930. Oversiktsbilde. Utsikt mot gården o...

Kravik, Nore, Nore og Uvdal. 1930. Oversiktsbilde. Utsikt mot gården omgitt av jorder og skog. Vann. Fjell i bakgrunnen.

Vikersund, Modum, Buskerud. 1930. Oversiktsbilde. Landskap. Gårder og annen bebyggelse. Jorder. Skog. Vann.

Vikersund, Modum, Buskerud. 1930. Oversiktsbilde. Landskap. Gårder og...

Vikersund, Modum, Buskerud. 1930. Oversiktsbilde. Landskap. Gårder og annen bebyggelse. Jorder. Skog. Vann.

Tveiten, Nore, Nore og Uvdal. Oversiktsbilde. Gårdsanlegg. Stue og uthus. Loft. Skog og fjell i bakgrunnen.

Tveiten, Nore, Nore og Uvdal. Oversiktsbilde. Gårdsanlegg. Stue og ut...

Tveiten, Nore, Nore og Uvdal. Oversiktsbilde. Gårdsanlegg. Stue og uthus. Loft. Skog og fjell i bakgrunnen.

Landskap. Oversiktsbilde. Kornstaurer i forgrunnen. Gårdsanlegg. Skog, åser og kraftledninger i bakgrunnen.

Landskap. Oversiktsbilde. Kornstaurer i forgrunnen. Gårdsanlegg. Skog,...

Landskap. Oversiktsbilde. Kornstaurer i forgrunnen. Gårdsanlegg. Skog, åser og kraftledninger i bakgrunnen.

Bikuber, antakelig i Østfold. Våningshus med hage. Låve i bakgrunnen.

Bikuber, antakelig i Østfold. Våningshus med hage. Låve i bakgrunnen.

Bikuber, antakelig i Østfold. Våningshus med hage. Låve i bakgrunnen.

Svangstrand, Lier, Buskerud. 1930. Oversiktsbilde. Landskap med dyrket mark. Gårdsanlegg. Kirke. Fjell i bakgrunnen.

Svangstrand, Lier, Buskerud. 1930. Oversiktsbilde. Landskap med dyrket...

Svangstrand, Lier, Buskerud. 1930. Oversiktsbilde. Landskap med dyrket mark. Gårdsanlegg. Kirke. Fjell i bakgrunnen.

Eggedal, Buskerud. 1930. Oversiktsbilde over dalføret. Gårdsanlegg i dalsidene og dalbunnen. Gårdstun med hus i tømmer i forgrunnen. Skog og åser i bakgrunnen.

Eggedal, Buskerud. 1930. Oversiktsbilde over dalføret. Gårdsanlegg i d...

Eggedal, Buskerud. 1930. Oversiktsbilde over dalføret. Gårdsanlegg i dalsidene og dalbunnen. Gårdstun med hus i tømmer i forgrunnen. Skog og åser i bakgrunnen.

Øigardsgrænden, Nore - Nore og Uvdal. 1930. Oversiktsbilde med gårdsanlegg på begge sider av dalføret. Kornåkre. Landskap med skog og åser i bakgrunnen.

Øigardsgrænden, Nore - Nore og Uvdal. 1930. Oversiktsbilde med gårdsan...

Øigardsgrænden, Nore - Nore og Uvdal. 1930. Oversiktsbilde med gårdsanlegg på begge sider av dalføret. Kornåkre. Landskap med skog og åser i bakgrunnen.

Uvdal kirke, Nore og Uvdal. 1930. Oversiktsbilde. Husebygårdene i midten. Prestegårdstabburet til høyre. Landskap med jorder, åser og fjell i bakgrunnen.

Uvdal kirke, Nore og Uvdal. 1930. Oversiktsbilde. Husebygårdene i midt...

Uvdal kirke, Nore og Uvdal. 1930. Oversiktsbilde. Husebygårdene i midten. Prestegårdstabburet til høyre. Landskap med jorder, åser og fjell i bakgrunnen.

Landskap, Buskerud. 1930. Oversiktsbilde med gårder, vei, elv og skog. Åser i bakgrunnen.

Landskap, Buskerud. 1930. Oversiktsbilde med gårder, vei, elv og skog....

Landskap, Buskerud. 1930. Oversiktsbilde med gårder, vei, elv og skog. Åser i bakgrunnen.

Gård ved Dovrebanen mellom Engan og Driva.Utsyn over dalen. Slåttonn med hesjing. Fjell i bakgrunnen.

Gård ved Dovrebanen mellom Engan og Driva.Utsyn over dalen. Slåttonn m...

Gård ved Dovrebanen mellom Engan og Driva.Utsyn over dalen. Slåttonn med hesjing. Fjell i bakgrunnen.

Kittelsland, Nore og Uvdal. 1930. Hovedbygning. Hage med stakittgjerde rundt. Fjell i bakgrunnen.

Kittelsland, Nore og Uvdal. 1930. Hovedbygning. Hage med stakittgjerde...

Kittelsland, Nore og Uvdal. 1930. Hovedbygning. Hage med stakittgjerde rundt. Fjell i bakgrunnen.

Nore? Buskerud 1930. Oversiktsbilde. Bratt landskap med gård. Skogkledde åser i bakgrunnen. Vei med stabbesteiner i forgrunnen?

Nore? Buskerud 1930. Oversiktsbilde. Bratt landskap med gård. Skogkle...

Nore? Buskerud 1930. Oversiktsbilde. Bratt landskap med gård. Skogkledde åser i bakgrunnen. Vei med stabbesteiner i forgrunnen?

Gvammen stasjon i Buskerud i 1930. Oversiktsbilde.  Bratt skogkledd landskap. Jernbanestasjonen til høyre. Gårder. Åker med kornstaur. Det opprinnelige navnet var "Hvammen" - Norsk Jernbanstasjon nr. 1716, antakelig.

Gvammen stasjon i Buskerud i 1930. Oversiktsbilde. Bratt skogkledd ...

Gvammen stasjon i Buskerud i 1930. Oversiktsbilde. Bratt skogkledd landskap. Jernbanestasjonen til høyre. Gårder. Åker med kornstaur. Det opprinnelige navnet var "Hvammen" - Norsk Jernbanstasjon nr. 1716, antakelig.

Høying, Østfold. 1930. To kvinner foran hesje. Jorder. Gårdsanlegg i bakgrunnen. Skog.

Høying, Østfold. 1930. To kvinner foran hesje. Jorder. Gårdsanlegg i ...

Høying, Østfold. 1930. To kvinner foran hesje. Jorder. Gårdsanlegg i bakgrunnen. Skog.

Gårdsanlegg. Oversiktsbilde. Dyrket landskap med skog, åser og fjell i bakgrunnen.

Gårdsanlegg. Oversiktsbilde. Dyrket landskap med skog, åser og fjell i...

Gårdsanlegg. Oversiktsbilde. Dyrket landskap med skog, åser og fjell i bakgrunnen.

Rollag - Buskerud? 1930. Oversiktsbilde. Gårdstun med loft i forgrunnen. Landskap med gårder, skog og fjell i bakgrunnen.

Rollag - Buskerud? 1930. Oversiktsbilde. Gårdstun med loft i forgrunne...

Rollag - Buskerud? 1930. Oversiktsbilde. Gårdstun med loft i forgrunnen. Landskap med gårder, skog og fjell i bakgrunnen.

Svangstrand - Lier, Buskerud. 1930. Oversiktsbilde. Dyrket landskap. Gårdsanlegg. Skog.

Svangstrand - Lier, Buskerud. 1930. Oversiktsbilde. Dyrket landskap. G...

Svangstrand - Lier, Buskerud. 1930. Oversiktsbilde. Dyrket landskap. Gårdsanlegg. Skog.

Nore, Uvdal 1930. Oversiktsbilde. Landskap med gårder. i forgrunnen. Numedalslågen med bebyggelse og skogkledde åser i bakgrunnen.

Nore, Uvdal 1930. Oversiktsbilde. Landskap med gårder. i forgrunnen. N...

Nore, Uvdal 1930. Oversiktsbilde. Landskap med gårder. i forgrunnen. Numedalslågen med bebyggelse og skogkledde åser i bakgrunnen.

Olberg kirke, Krødsherad, Buskerud. Landskap. Vann. Gårdsanlegg. Skog.

Olberg kirke, Krødsherad, Buskerud. Landskap. Vann. Gårdsanlegg. Skog.

Olberg kirke, Krødsherad, Buskerud. Landskap. Vann. Gårdsanlegg. Skog.

Bil med slede som tilhenger på vinterføre ved Korssjøen. I sleden sitter passasjerer med oppakning og ski

Bil med slede som tilhenger på vinterføre ved Korssjøen. I sleden sitt...

Bil med slede som tilhenger på vinterføre ved Korssjøen. I sleden sitter passasjerer med oppakning og ski

Svangstrand, Lier, Buskerud.1930. Oversiktsbilde. Ved Holsfjorden. Dyrket landskap. Gårdsanlegg. Annen bebyggelse. Vann. Skog.

Svangstrand, Lier, Buskerud.1930. Oversiktsbilde. Ved Holsfjorden. Dy...

Svangstrand, Lier, Buskerud.1930. Oversiktsbilde. Ved Holsfjorden. Dyrket landskap. Gårdsanlegg. Annen bebyggelse. Vann. Skog.

Landskap. Oversiktsbilde. Dyrket mark. Gårdsanlegg. Vann i bakgrunnen. Skog og åser.

Landskap. Oversiktsbilde. Dyrket mark. Gårdsanlegg. Vann i bakgrunnen...

Landskap. Oversiktsbilde. Dyrket mark. Gårdsanlegg. Vann i bakgrunnen. Skog og åser.

Nore stavkirke, Nore og Uvdal, Numedal, Buskerud. 1930. Kirkegård. Gravkors. Bebyggelse. Gårder, skog og åser i bakgrunnen.

Nore stavkirke, Nore og Uvdal, Numedal, Buskerud. 1930. Kirkegård. Gra...

Nore stavkirke, Nore og Uvdal, Numedal, Buskerud. 1930. Kirkegård. Gravkors. Bebyggelse. Gårder, skog og åser i bakgrunnen.

Bolkesjø hotell, Gransherad, Telemark. 1931.Oversiktsbilde. Landskap med gårdsanlegg. Skog og fjell i bakgrunnen.

Bolkesjø hotell, Gransherad, Telemark. 1931.Oversiktsbilde. Landskap m...

Bolkesjø hotell, Gransherad, Telemark. 1931.Oversiktsbilde. Landskap med gårdsanlegg. Skog og fjell i bakgrunnen.

Skaugum, Asker. 1932. Gården sett fra jordene.Hovedbygningen i bakgrunnen. Skog.

Skaugum, Asker. 1932. Gården sett fra jordene.Hovedbygningen i bakgrun...

Skaugum, Asker. 1932. Gården sett fra jordene.Hovedbygningen i bakgrunnen. Skog.

Gulsvik, Flå. 1932. Oversiktsbilde. Landskap med gårder. Skog og fjell. Elv og bro i forgrunnen.

Gulsvik, Flå. 1932. Oversiktsbilde. Landskap med gårder. Skog og fjell...

Gulsvik, Flå. 1932. Oversiktsbilde. Landskap med gårder. Skog og fjell. Elv og bro i forgrunnen.

Ulnes kirke, Oppland 1934. Jordbruksbygd med gårdsanlegg. Skurdonn. Vei gjennom bygda. Omgitt av åser. Fjell i bakgrunnen.

Ulnes kirke, Oppland 1934. Jordbruksbygd med gårdsanlegg. Skurdonn. Ve...

Ulnes kirke, Oppland 1934. Jordbruksbygd med gårdsanlegg. Skurdonn. Vei gjennom bygda. Omgitt av åser. Fjell i bakgrunnen.

Borgund stavkirke, Lærdal 1934. Omgitt av steingjerde. Jordbruksbygd med gårdsanlegg. Bratte fjell rundt dalen.

Borgund stavkirke, Lærdal 1934. Omgitt av steingjerde. Jordbruksbygd m...

Borgund stavkirke, Lærdal 1934. Omgitt av steingjerde. Jordbruksbygd med gårdsanlegg. Bratte fjell rundt dalen.

Vestre Slidre kirke, Oppland 1934. Steinkirke bygget 1150-1200. Omgitt av kirkegård med vei forbi. Utsikt mot Slidrefjorden og jordbruksbygd med gårdsanlegg. Åser og fjell i bakgrunnen.

Vestre Slidre kirke, Oppland 1934. Steinkirke bygget 1150-1200. Omgitt...

Vestre Slidre kirke, Oppland 1934. Steinkirke bygget 1150-1200. Omgitt av kirkegård med vei forbi. Utsikt mot Slidrefjorden og jordbruksbygd med gårdsanlegg. Åser og fjell i bakgrunnen.

Ved Vangsnes, Vang i Oppland. Oversiktsbilde.Elv i forgrunnen. Gårdsanlegg. Skog, åser og fjell i bakgrunnen.

Ved Vangsnes, Vang i Oppland. Oversiktsbilde.Elv i forgrunnen. Gårdsan...

Ved Vangsnes, Vang i Oppland. Oversiktsbilde.Elv i forgrunnen. Gårdsanlegg. Skog, åser og fjell i bakgrunnen.

Ulnes kirke, Oppland 1934. Jordbruksbygd med gårdsanlegg. Skurdonn. I forgrunnen Strondafjorden.

Ulnes kirke, Oppland 1934. Jordbruksbygd med gårdsanlegg. Skurdonn. I ...

Ulnes kirke, Oppland 1934. Jordbruksbygd med gårdsanlegg. Skurdonn. I forgrunnen Strondafjorden.

Svenes, Nord-Aurdal 1934. Oversiktsbilde. Landskap med vann omgitt av gårdsanlegg. Skurdonn. Skog og åser i bakgrunnen.

Svenes, Nord-Aurdal 1934. Oversiktsbilde. Landskap med vann omgitt av ...

Svenes, Nord-Aurdal 1934. Oversiktsbilde. Landskap med vann omgitt av gårdsanlegg. Skurdonn. Skog og åser i bakgrunnen.

Lom stavkirke, Oppland 1935. Jordbruksbygd med gårdsanlegg. Høyonn i forgrunnen. Skog og fjell i bakgrunnen.

Lom stavkirke, Oppland 1935. Jordbruksbygd med gårdsanlegg. Høyonn i f...

Lom stavkirke, Oppland 1935. Jordbruksbygd med gårdsanlegg. Høyonn i forgrunnen. Skog og fjell i bakgrunnen.

Venabygd, Sør-Fron 1935. Oersiktsbilde. Jordbruksbygd med gårdsanlegg. Tømmerhus. Omgitt av skog og åser.

Venabygd, Sør-Fron 1935. Oersiktsbilde. Jordbruksbygd med gårdsanlegg....

Venabygd, Sør-Fron 1935. Oersiktsbilde. Jordbruksbygd med gårdsanlegg. Tømmerhus. Omgitt av skog og åser.

Fra Lesja. Oversiktsbilde. I forgrunnen gårdsanlegg ved jernbanespor. Bakenfor utsyn over dalen med gårder og Dovre.

Fra Lesja. Oversiktsbilde. I forgrunnen gårdsanlegg ved jernbanespor. ...

Fra Lesja. Oversiktsbilde. I forgrunnen gårdsanlegg ved jernbanespor. Bakenfor utsyn over dalen med gårder og Dovre.

Steig, Hundorp. Oversiktsbilde over bygda med gårdsanlegg, vann, skog, åser og fjell.

Steig, Hundorp. Oversiktsbilde over bygda med gårdsanlegg, vann, skog,...

Steig, Hundorp. Oversiktsbilde over bygda med gårdsanlegg, vann, skog, åser og fjell.

Tofte, bnr. 38, Dovre. Loft og gjestehus i tømmer.Klokketårn og svalgang.

Tofte, bnr. 38, Dovre. Loft og gjestehus i tømmer.Klokketårn og svalga...

Tofte, bnr. 38, Dovre. Loft og gjestehus i tømmer.Klokketårn og svalgang.

Bru over Mjøsa, Lillehammer 1935. Dampbåt ved kaia. Landskap med gårdsbruk og skog i bakgrunnen.

Bru over Mjøsa, Lillehammer 1935. Dampbåt ved kaia. Landskap med gård...

Bru over Mjøsa, Lillehammer 1935. Dampbåt ved kaia. Landskap med gårdsbruk og skog i bakgrunnen.

Fra Vinstradalen, 1925. Jordbruksbygd i Gudbrandsdalen. Omgitt av skogg, åser og fjell. Gårdsanlegg. Tømmerhus i forgrunnen.

Fra Vinstradalen, 1925. Jordbruksbygd i Gudbrandsdalen. Omgitt av skog...

Fra Vinstradalen, 1925. Jordbruksbygd i Gudbrandsdalen. Omgitt av skogg, åser og fjell. Gårdsanlegg. Tømmerhus i forgrunnen.

Sör-Fron, Oppland 1935. Oversiktsbilde. Jordbruksbygd med gårdsanlegg. Elv gjennom bygda. Kirke. Skog, åser og fjell med snøflekker i bakgrunnen.

Sör-Fron, Oppland 1935. Oversiktsbilde. Jordbruksbygd med gårdsanlegg....

Sör-Fron, Oppland 1935. Oversiktsbilde. Jordbruksbygd med gårdsanlegg. Elv gjennom bygda. Kirke. Skog, åser og fjell med snøflekker i bakgrunnen.

Gården Søndre Harildstad, Sel. Tun omgitt av tømmerhus. Nordre stuebygning til høyre.

Gården Søndre Harildstad, Sel. Tun omgitt av tømmerhus. Nordre stuebyg...

Gården Søndre Harildstad, Sel. Tun omgitt av tømmerhus. Nordre stuebygning til høyre.

Skaar ? Gnr. 155 eller 156 i Vågå? Gnr. 18, Vestre Gausdal? Gårdsanlegg med tuntre. Klokketårn på sidebygning. Trær.

Skaar ? Gnr. 155 eller 156 i Vågå? Gnr. 18, Vestre Gausdal? Gårdsanle...

Skaar ? Gnr. 155 eller 156 i Vågå? Gnr. 18, Vestre Gausdal? Gårdsanlegg med tuntre. Klokketårn på sidebygning. Trær.

Ringsaker kirke, eksteriør, juni 1935. Jordbruksbygd med gårdsanlegg. Mjøsa, skog og åser i bakgrunnen.

Ringsaker kirke, eksteriør, juni 1935. Jordbruksbygd med gårdsanlegg. ...

Ringsaker kirke, eksteriør, juni 1935. Jordbruksbygd med gårdsanlegg. Mjøsa, skog og åser i bakgrunnen.

Gårdsbruk ved Oslo. 1936. Vann, skog og fjell i bakgrunnen.

Gårdsbruk ved Oslo. 1936. Vann, skog og fjell i bakgrunnen.

Gårdsbruk ved Oslo. 1936. Vann, skog og fjell i bakgrunnen.

Voss. 1939. Oversiktsbilde. Landskap med gårder, jorder og åkrer. Høyonn. Vangsvatnet til venstre.  Skog og fjell i bakgrunnen.

Voss. 1939. Oversiktsbilde. Landskap med gårder, jorder og åkrer. Høyo...

Voss. 1939. Oversiktsbilde. Landskap med gårder, jorder og åkrer. Høyonn. Vangsvatnet til venstre. Skog og fjell i bakgrunnen.

Voss 1939. Oversiktsbilde. Vangsvatnet. Tettbebyggelse omgitt av gårder, åkrer og jorder. Skog og fjell i bakgrunnen.

Voss 1939. Oversiktsbilde. Vangsvatnet. Tettbebyggelse omgitt av gård...

Voss 1939. Oversiktsbilde. Vangsvatnet. Tettbebyggelse omgitt av gårder, åkrer og jorder. Skog og fjell i bakgrunnen.

Kvilekvaal, gnr. 38, Evanger, Voss. Gårdsanlegg med tømmerhus. Skog i bakgrunnen. Antatt å være Knut Nelsons (1842-1923) fødested.

Kvilekvaal, gnr. 38, Evanger, Voss. Gårdsanlegg med tømmerhus. Skog i...

Kvilekvaal, gnr. 38, Evanger, Voss. Gårdsanlegg med tømmerhus. Skog i bakgrunnen. Antatt å være Knut Nelsons (1842-1923) fødested.

Voss 1939. Høying. Hest med høylass. Kvinne tråkker lasset. Mann, kvinne og jente med river.Gårder i bakgrunnen.

Voss 1939. Høying. Hest med høylass. Kvinne tråkker lasset. Mann, kvin...

Voss 1939. Høying. Hest med høylass. Kvinne tråkker lasset. Mann, kvinne og jente med river.Gårder i bakgrunnen.

Voss 1939. Oversiktsbilde. Landskap med gårder, jorder og åkrer. Høyonn. Skog og fjell i bakgrunnen.

Voss 1939. Oversiktsbilde. Landskap med gårder, jorder og åkrer. Høyon...

Voss 1939. Oversiktsbilde. Landskap med gårder, jorder og åkrer. Høyonn. Skog og fjell i bakgrunnen.

Kvilekvaal, gnr. 38, Evanger, Voss. 1939. Utsikt mot gårdsanlegget og dalen. I bakgrunnen skogkledde åser og fjell. Antatt å være Knut Nelsons (1842-1923) fødested.

Kvilekvaal, gnr. 38, Evanger, Voss. 1939. Utsikt mot gårdsanlegget og ...

Kvilekvaal, gnr. 38, Evanger, Voss. 1939. Utsikt mot gårdsanlegget og dalen. I bakgrunnen skogkledde åser og fjell. Antatt å være Knut Nelsons (1842-1923) fødested.

Voss 1939. Veteranbautaen omgitt av en liten park. To småjenter i forgrunnen. Vann, skog og fjell i bakgrunnen.

Voss 1939. Veteranbautaen omgitt av en liten park. To småjenter i forg...

Voss 1939. Veteranbautaen omgitt av en liten park. To småjenter i forgrunnen. Vann, skog og fjell i bakgrunnen.

Voss 1939. Oversiktsbilde over landskap med gårder, jorder og åkrer. Høyonn.

Voss 1939. Oversiktsbilde over landskap med gårder, jorder og åkrer. H...

Voss 1939. Oversiktsbilde over landskap med gårder, jorder og åkrer. Høyonn.

Kvilekvaal, gnr. 38, Evanger, Voss. 1939. Uthus. Skog i bakgrunnen. Antatt åv være Knut Nelsons (1842-1923) fødested.

Kvilekvaal, gnr. 38, Evanger, Voss. 1939. Uthus. Skog i bakgrunnen. An...

Kvilekvaal, gnr. 38, Evanger, Voss. 1939. Uthus. Skog i bakgrunnen. Antatt åv være Knut Nelsons (1842-1923) fødested.

Voss. 1939. Oversiktsbilde. Gårder rundt Vangsvatnet. Høysel i forgrunnen. Skog og fjell i bakgrunnen.

Voss. 1939. Oversiktsbilde. Gårder rundt Vangsvatnet. Høysel i forgrun...

Voss. 1939. Oversiktsbilde. Gårder rundt Vangsvatnet. Høysel i forgrunnen. Skog og fjell i bakgrunnen.

Voss kirke 1939. Landskap med gårder, skog og fjell i bakgrunnen. I forgrunnen en allé og et jorde med hesje.

Voss kirke 1939. Landskap med gårder, skog og fjell i bakgrunnen. I fo...

Voss kirke 1939. Landskap med gårder, skog og fjell i bakgrunnen. I forgrunnen en allé og et jorde med hesje.

Voss 1939. Oversiktsbilde. Gårder rundt Vangsvatnet. Høysel i forgrunnen. Skog og fjell i bakgrunnen.

Voss 1939. Oversiktsbilde. Gårder rundt Vangsvatnet. Høysel i forgrun...

Voss 1939. Oversiktsbilde. Gårder rundt Vangsvatnet. Høysel i forgrunnen. Skog og fjell i bakgrunnen.

Kvilekvaal, gnr. 38, Evanger, Voss. 1939. Gårdsanlegg. Skog i bakgrunnen. Antatt å være Knut Nelsons (1842-1923) fødested.

Kvilekvaal, gnr. 38, Evanger, Voss. 1939. Gårdsanlegg. Skog i bakgrunn...

Kvilekvaal, gnr. 38, Evanger, Voss. 1939. Gårdsanlegg. Skog i bakgrunnen. Antatt å være Knut Nelsons (1842-1923) fødested.

Voss jernbanestasjon 1939. Jernbanevogner og godsvogner på stasjonen. Passajserer på perrongen. Landskap med gårder, jorder og åkrer. Skog og fjell i bakgrunnen.

Voss jernbanestasjon 1939. Jernbanevogner og godsvogner på stasjonen. ...

Voss jernbanestasjon 1939. Jernbanevogner og godsvogner på stasjonen. Passajserer på perrongen. Landskap med gårder, jorder og åkrer. Skog og fjell i bakgrunnen.

Voss jernbanestasjon. 1939. Jernbanevogner og godsvogner på stasjonen. Passasjerer på perrongen. Landskap med gårder, jorder og åkrer.Skog og fjell i bakgrunnen.

Voss jernbanestasjon. 1939. Jernbanevogner og godsvogner på stasjonen....

Voss jernbanestasjon. 1939. Jernbanevogner og godsvogner på stasjonen. Passasjerer på perrongen. Landskap med gårder, jorder og åkrer.Skog og fjell i bakgrunnen.

Voss. 1939. Oversiktsbilde med Vangsvatnet til høyre. Landskap med gårdsanlegg, jorder, åkrer og skog.

Voss. 1939. Oversiktsbilde med Vangsvatnet til høyre. Landskap med går...

Voss. 1939. Oversiktsbilde med Vangsvatnet til høyre. Landskap med gårdsanlegg, jorder, åkrer og skog.

Fra familiealbum. Fotografi av Ingeborg Ranum og Olaf T. Ranum senior sammen en ukjent kvinne som muligens bodde på gården som er avbildet i Stokkdalen i 1940. Ingeborg leide rom her en periode. Etterhvert fikk hun bygd seg hytte her.

Fra familiealbum. Fotografi av Ingeborg Ranum og Olaf T. Ranum senior ...

Fra familiealbum. Fotografi av Ingeborg Ranum og Olaf T. Ranum senior sammen en ukjent kvinne som muligens bodde på gården som er avbildet i Stokkdalen i 1940. Ingeborg leide rom her en periode. Etterhvert fikk... More

Sommersetra i Bymarka, Sør Trøndelag, Norge
Stavne gård, Sør Trøndelag, Norge
Vikersund (?), Modum, Buskerud. Oversiktsbilde. Landskap. Vann. Skog. Gårder. Bebyggelse.

Vikersund (?), Modum, Buskerud. Oversiktsbilde. Landskap. Vann. Skog...

Vikersund (?), Modum, Buskerud. Oversiktsbilde. Landskap. Vann. Skog. Gårder. Bebyggelse.

Manns- og kvinnedrakt, Leveld, Ål. Vintermotiv. Kvinner, menn og barn står ved et lite tømmerhus.Bygda med gårdsanlegg ses i bakgrunnen.

Manns- og kvinnedrakt, Leveld, Ål. Vintermotiv. Kvinner, menn og barn ...

Manns- og kvinnedrakt, Leveld, Ål. Vintermotiv. Kvinner, menn og barn står ved et lite tømmerhus.Bygda med gårdsanlegg ses i bakgrunnen.

Geilo, Hallingdal. Oversiktsbilde over bygda, skog,åser og fjell. Bebyggelse med gårdsanlegg.

Geilo, Hallingdal. Oversiktsbilde over bygda, skog,åser og fjell. Beby...

Geilo, Hallingdal. Oversiktsbilde over bygda, skog,åser og fjell. Bebyggelse med gårdsanlegg.

Byneset, Sør Trøndelag, Norge
Slåttonn på Vintervollen, Glåmos, før 1949, Sør Trøndelag, Norge
Gårdsanlegg på Ellenrommet, Vintervollen, Glåmos, ca 1950, Sør Trøndelag, Norge

Gårdsanlegg på Ellenrommet, Vintervollen, Glåmos, ca 1950, Sør Trøndel...

Bildet er tatt etter at nytt fjøs ble bygd på gården 1949

Kårvatn i Todalen, Trondheim
Gårdsanlegg på Jacobrommet, Vintervollen, Glåmos, Sør Trøndelag, Norge

Gårdsanlegg på Jacobrommet, Vintervollen, Glåmos, Sør Trøndelag, Norge

Gårdsanlegg på Jacobrommet, Vintervollen, Glåmos

(13,5x18cm) Rise i Bondalen, Hjørundfjord, Ørsta, Møre og Romsdal. Gårdsbebyggelse og landskap. En mann står i døra på et hus.

(13,5x18cm) Rise i Bondalen, Hjørundfjord, Ørsta, Møre og Romsdal. Går...

(13,5x18cm) Rise i Bondalen, Hjørundfjord, Ørsta, Møre og Romsdal. Gårdsbebyggelse og landskap. En mann står i døra på et hus.

Previous

of 2

Next