The World's Largest Public Domain Media Search Engine

fredrik bruno

public
972 media by topicpage 1 of 10
Stockholm, Uppland, Sweden

Stockholm, Uppland, Sweden

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg (Gothenburg), Västergötland, Sweden (6683593181)

Göteborg (Gothenburg), Västergötland, Sweden (6683593181)

Brunnsparken (The Baths Park) in Gothenburg, with the statue "The sowing woman" popularly called "Johanna in the Baths Park". Brunnsparken i Göteborg, med statyn "Såningskvinnan" populärt kallad Johanna i Br... More

Borås - KMB - 16001000237086

Borås - KMB - 16001000237086

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Filipstad - KMB - 16001000232804

Filipstad - KMB - 16001000232804

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Gamla Upsala - KMB - 16001000239646

Gamla Upsala - KMB - 16001000239646

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg - KMB - 16001000224798

Göteborg - KMB - 16001000224798

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg - KMB - 16001000225514

Göteborg - KMB - 16001000225514

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg - KMB - 16001000225684

Göteborg - KMB - 16001000225684

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg - KMB - 16001000225724

Göteborg - KMB - 16001000225724

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg - KMB - 16001000226716

Göteborg - KMB - 16001000226716

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg - KMB - 16001000227904

Göteborg - KMB - 16001000227904

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg - KMB - 16001000228064

Göteborg - KMB - 16001000228064

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Jönköping - KMB - 16001000241870

Jönköping - KMB - 16001000241870

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Jönköping - KMB - 16001000242268

Jönköping - KMB - 16001000242268

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Kalmar - KMB - 16001000278704

Kalmar - KMB - 16001000278704

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lysekil - KMB - 16001000277286

Lysekil - KMB - 16001000277286

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Malmö - KMB - 16001000228924

Malmö - KMB - 16001000228924

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Norrköping - KMB - 16001000222966

Norrköping - KMB - 16001000222966

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Nybro - KMB - 16001000242750

Nybro - KMB - 16001000242750

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Nybro - KMB - 16001000242748

Nybro - KMB - 16001000242748

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Skara - KMB - 16001000239754

Skara - KMB - 16001000239754

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Stockholms innerstad - KMB - 16001000221504

Stockholms innerstad - KMB - 16001000221504

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Stockholms innerstad - KMB - 16001000222384

Stockholms innerstad - KMB - 16001000222384

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Stockholms innerstad - KMB - 16001000224084

Stockholms innerstad - KMB - 16001000224084

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Stockholms stadshus - KMB - 16001000221614

Stockholms stadshus - KMB - 16001000221614

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Sundbyholms slott - KMB - 16001000241944

Sundbyholms slott - KMB - 16001000241944

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Sundbyholms slott - KMB - 16001000241910

Sundbyholms slott - KMB - 16001000241910

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Sundsvall - KMB - 16001000239860

Sundsvall - KMB - 16001000239860

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Trondheim - KMB - 16001000279904

Trondheim - KMB - 16001000279904

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Varberg - KMB - 16001000237906

Varberg - KMB - 16001000237906

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Gauldalen Valley, Sør-Trøndelag, Norway

Gauldalen Valley, Sør-Trøndelag, Norway

Français : Gauldalen Valley, Sør-Trøndelag, Norway 14.07.1948

Varberg, Halland, Sweden

Varberg, Halland, Sweden

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Bohus fästning - KMB - 16001000229604

Bohus fästning - KMB - 16001000229604

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Borås - KMB - 16001000237088

Borås - KMB - 16001000237088

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Eskilstuna - KMB - 16001000241898

Eskilstuna - KMB - 16001000241898

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Eslövs järnvägsstation - KMB - 16001000238108

Eslövs järnvägsstation - KMB - 16001000238108

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Gränna - KMB - 16001000242606

Gränna - KMB - 16001000242606

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg - KMB - 16001000225432

Göteborg - KMB - 16001000225432

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg - KMB - 16001000225304

Göteborg - KMB - 16001000225304

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg - KMB - 16001000227564

Göteborg - KMB - 16001000227564

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg - KMB - 16001000228244

Göteborg - KMB - 16001000228244

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Helsingborg - KMB - 16001000230844

Helsingborg - KMB - 16001000230844

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Huskvarna - KMB - 16001000242525

Huskvarna - KMB - 16001000242525

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Jönköping - KMB - 16001000242084

Jönköping - KMB - 16001000242084

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Karlskoga - KMB - 16001000239806

Karlskoga - KMB - 16001000239806

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Karlstad - KMB - 16001000233664

Karlstad - KMB - 16001000233664

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Karolinska Sjukhuset - KMB - 16001000222464

Karolinska Sjukhuset - KMB - 16001000222464

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Kristinehamn - KMB - 16001000233584

Kristinehamn - KMB - 16001000233584

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lysekil - KMB - 16001000236686

Lysekil - KMB - 16001000236686

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Marstrand - KMB - 16001000236726

Marstrand - KMB - 16001000236726

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Skara - KMB - 16001000239764

Skara - KMB - 16001000239764

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Stockholms innerstad - KMB - 16001000221524

Stockholms innerstad - KMB - 16001000221524

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Stockholms innerstad - KMB - 16001000221964

Stockholms innerstad - KMB - 16001000221964

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Stockholms innerstad - KMB - 16001000224052

Stockholms innerstad - KMB - 16001000224052

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Söderköping - KMB - 16001000223684

Söderköping - KMB - 16001000223684

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Trondheim - KMB - 16001000279724. A group of people standing in front of a cathedral Norway

Trondheim - KMB - 16001000279724. A group of people standing in front ...

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Visingsö - KMB - 16001000224264

Visingsö - KMB - 16001000224264

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Visingsö - KMB - 16001000242404

Visingsö - KMB - 16001000242404

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Kjølingefjell mountain, Sogn og Fjordane, Norway (6052517266) (2)

Kjølingefjell mountain, Sogn og Fjordane, Norway (6052517266) (2)

Lilly, Carin and Gustaf viewing Kjølingefjell mountain in Norway. Lilly, Carin och Gustaf som ser på Kjölingefjället i Norge. Location: Stryn Municipality, Sogn og Fjordane fylke (county), Norway Photograph by... More

Skanstullsbron Konstruktion

Skanstullsbron Konstruktion

Construction of a new bridge at Skanstull in the southern part of Stockholm city. Svenska: Konstruktion av Skanstullsbron på Södermalm i Stockholm. Parish (socken): Stockholm Province (landskap): Södermanland... More

Arvika - KMB - 16001000232724

Arvika - KMB - 16001000232724

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Borås - KMB - 16001000236824, Borås Wäfveri AB

Borås - KMB - 16001000236824, Borås Wäfveri AB

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Borås - KMB - 16001000236864

Borås - KMB - 16001000236864

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Eskilstuna - KMB - 16001000241984

Eskilstuna - KMB - 16001000241984

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg - KMB - 16001000226710 ship. Black and white photo.

Göteborg - KMB - 16001000226710 ship. Black and white photo.

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg - KMB - 16001000228024

Göteborg - KMB - 16001000228024

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Kalmar - KMB - 16001000278284

Kalmar - KMB - 16001000278284

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Kalmar - KMB - 16001000278884

Kalmar - KMB - 16001000278884

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lysekil - KMB - 16001000242824

Lysekil - KMB - 16001000242824

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Marstrand - KMB - 16001000236706

Marstrand - KMB - 16001000236706

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Solliden - KMB - 16001000242424

Solliden - KMB - 16001000242424

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Trondheim - KMB - 16001000279864

Trondheim - KMB - 16001000279864

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Uddevalla - KMB - 16001000239564

Uddevalla - KMB - 16001000239564

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Vaxholm - KMB - 16001000232104

Vaxholm - KMB - 16001000232104

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Örebro - KMB - 16001000233644

Örebro - KMB - 16001000233644

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Gudbrandsdalen Valley, Oppland, Norway (6052233487)

Gudbrandsdalen Valley, Oppland, Norway (6052233487)

Gudbrandsdalen Valley in Norway. Gudbrandsdalen i Norge. Location: Gudbrandsdalen, Oppland fylke (county), Norway Photograph by: Fredrik Bruno Date: 24.07.1948 Format: Colour slide : id=16001000281484 Read mo... More

Hjerkinn, Oppland, Norway (6285698684)

Hjerkinn, Oppland, Norway (6285698684)

Hjerkinn in Norway. Hjerkinn i Norge. Location: Hjerkinn, Dovre Municipality, Oppland fylke (county), Norway Photograph by: Fredrik Bruno Date: 24.07.1948 Format: Colour slide : id=16001000282224 Read more a... More

Stockholm By Night

Stockholm By Night

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Bohus fästning - KMB - 16001000229564

Bohus fästning - KMB - 16001000229564

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Borgholms slottsruin - KMB - 16001000279284

Borgholms slottsruin - KMB - 16001000279284

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Gällivare - KMB - 16001000223984

Gällivare - KMB - 16001000223984

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg - KMB - 16001000225488

Göteborg - KMB - 16001000225488

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg - KMB - 16001000225084

Göteborg - KMB - 16001000225084

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg - KMB - 16001000228224

Göteborg - KMB - 16001000228224

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Jönköping - KMB - 16001000224304

Jönköping - KMB - 16001000224304

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Kalmar - KMB - 16001000278124

Kalmar - KMB - 16001000278124

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Kristinehamn - KMB - 16001000233544

Kristinehamn - KMB - 16001000233544

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lindesberg - KMB - 16001000230990

Lindesberg - KMB - 16001000230990

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lund - KMB - 16001000238190

Lund - KMB - 16001000238190

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lysekil - KMB - 16001000242870

Lysekil - KMB - 16001000242870

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lysekil - KMB - 16001000277327

Lysekil - KMB - 16001000277327

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Orsa - KMB - 16001000239334

Orsa - KMB - 16001000239334

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Sunne - KMB - 16001000224584

Sunne - KMB - 16001000224584

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Sävsjö - KMB - 16001000232024

Sävsjö - KMB - 16001000232024

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Trondheim - KMB - 16001000279464

Trondheim - KMB - 16001000279464

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Trondheim - KMB - 16001000280204

Trondheim - KMB - 16001000280204

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Trondheim - KMB - 16001000281344. A group of people standing in front of a house Norway

Trondheim - KMB - 16001000281344. A group of people standing in front ...

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Visingsö - KMB - 16001000242378

Visingsö - KMB - 16001000242378

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Alvdal, Hedmark, Norway (6729921819)

Alvdal, Hedmark, Norway (6729921819)

Alvdal in Norway. Alvdal i Norge. Location: Alvdal municipality, Hedmark fylke (county), Norway Photograph by: Fredrik Bruno Date: 24.07.1948 Format: Colour slide : id=16001000281604 Read more about the phot... More

Ströms hörna 1943

Ströms hörna 1943

Kungsgatan (King's street) in Gothenburg. Kungsgatan i Göteborg. Parish (socken): Göteborg Province (landskap): Västergötland Municipality (kommun): Göteborg County (län): Västra Götaland Photograph by: Fredr... More

Previous

of 10

Next