PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Topic

fotografi

1,148 media by topicpage 1 of 12
Fotografi

Fotografi

Daguerreotypi, porträtt av Brukspatron O. Bergmark, Kyrkobol, utfört av J.W. Bergström, Stockholm. Klistrat i samtida ram under glas. Ett manuskript, kortfattad självbiografi av O. Bergmark medföljde. (6 sid. folio).

Kontakt - "calotype" efter en bit av en spets, originalkopia.

Kontakt - "calotype" efter en bit av en spets, originalkopia.

Kontakt - "calotype" efter en bit av en spets, originalkopia.

Kontakt - "calotype" efter en bit av en spets, originalkopia.

Kontakt - "calotype" efter en bit av en spets, originalkopia.

Kontakt - "calotype" efter en bit av en spets, originalkopia.

"The Fruit Sellers" eller "Persons selling fruit and flowers"."Fruksförsäljare". Originalkalotyp från Lacock Abbey,  Wittshire, troligen den 9 september 1845. Fotografiet är taget antingen av Talbot, eller mer troligt av dennes vän, Rev Calvert R Jones.

"The Fruit Sellers" eller "Persons selling fruit and flowers"."Fruksfö...

"The Fruit Sellers" eller "Persons selling fruit and flowers"."Fruksförsäljare". Originalkalotyp från Lacock Abbey, Wittshire, troligen den 9 september 1845. Fotografiet är taget antingen av Talbot, eller mer ... more

"The Fruit Sellers" eller "Persons selling fruit and flowers"."Fruksförsäljare". Originalkalotyp från Lacock Abbey,  Wittshire, troligen den 9 september 1845. Fotografiet är taget antingen av Talbot, eller mer troligt av dennes vän, Rev Calvert R Jones.

"The Fruit Sellers" eller "Persons selling fruit and flowers"."Fruksfö...

"The Fruit Sellers" eller "Persons selling fruit and flowers"."Fruksförsäljare". Originalkalotyp från Lacock Abbey, Wittshire, troligen den 9 september 1845. Fotografiet är taget antingen av Talbot, eller mer ... more

Daguerreotyp. Laven över Carl XI:s schakt från söder. Bilden tagen före tillkomsten av ångmaskinhuset.

Daguerreotyp. Laven över Carl XI:s schakt från söder. Bilden tagen för...

Daguerreotyp. Laven över Carl XI:s schakt från söder. Bilden tagen före tillkomsten av ångmaskinhuset.

Ambrotyp, fotografi, porträtt, på glas med kollodiumhinna.Bilden föreställer från höger Bokhandlare Lundström (Akademiska Bokhandeln i Uppsala), Bokförläggare W. Schultz, Uppsala samt 2 biträden hos Bonniers i "basaren" på Norrbro, Stockholm.Fotografiet taget före 1858.

Ambrotyp, fotografi, porträtt, på glas med kollodiumhinna.Bilden föres...

Ambrotyp, fotografi, porträtt, på glas med kollodiumhinna.Bilden föreställer från höger Bokhandlare Lundström (Akademiska Bokhandeln i Uppsala), Bokförläggare W. Schultz, Uppsala samt 2 biträden hos Bonniers i ... more

Handmålade glasbilder."Palatset i Washington", detaljrikt målat. I förgrunden människor och hästdroskor.

Handmålade glasbilder."Palatset i Washington", detaljrikt målat. I för...

Handmålade glasbilder."Palatset i Washington", detaljrikt målat. I förgrunden människor och hästdroskor.

Tre skeppare, sannolikt i Ryssby, 1869-talet.

Tre skeppare, sannolikt i Ryssby, 1869-talet.

Tre skeppare, sannolikt i Ryssby, 1869-talet.

Ambrotyp. Porträtt av en man vid namn Cederberg.

Ambrotyp. Porträtt av en man vid namn Cederberg.

Ambrotyp. Porträtt av en man vid namn Cederberg.

Handmålade glasbilder.Kyrkoruin vid Alexandria på natten.

Handmålade glasbilder.Kyrkoruin vid Alexandria på natten.

Handmålade glasbilder.Kyrkoruin vid Alexandria på natten.

Friherrinnan d`Albedyl, född Åkerman.

Friherrinnan d`Albedyl, född Åkerman.

Friherrinnan d`Albedyl, född Åkerman.

Handmålade glasbilder.Kyrkoruin vid Alexandria på natten.

Handmålade glasbilder.Kyrkoruin vid Alexandria på natten.

Handmålade glasbilder.Kyrkoruin vid Alexandria på natten.

Handmålade glasbilder."Utsikt af Rom".

Handmålade glasbilder."Utsikt af Rom".

Handmålade glasbilder."Utsikt af Rom".

Porträtt av två människor (möjligen samekvinna) med kaffepanna och en flaska.

Porträtt av två människor (möjligen samekvinna) med kaffepanna och en ...

Porträtt av två människor (möjligen samekvinna) med kaffepanna och en flaska.

Handmålade glasbilder."Storm på hafvet. Vy vid Helgoland".

Handmålade glasbilder."Storm på hafvet. Vy vid Helgoland".

Handmålade glasbilder."Storm på hafvet. Vy vid Helgoland".

Kvinnoporträtt.

Kvinnoporträtt.

Kvinnoporträtt.

Handmålade glasbilder.Urskog på Gouhan en av Hariöarne, två män avbildade.

Handmålade glasbilder.Urskog på Gouhan en av Hariöarne, två män avbild...

Handmålade glasbilder.Urskog på Gouhan en av Hariöarne, två män avbildade.

Färglagd laterna magica bild på glas av Persbergs gruva för visning i ljusbildsapparat. 1860-talet ?"Persbergs grufva i Sverige".

Färglagd laterna magica bild på glas av Persbergs gruva för visning i ...

Färglagd laterna magica bild på glas av Persbergs gruva för visning i ljusbildsapparat. 1860-talet ?"Persbergs grufva i Sverige".

Friherrinnan d`Albedyl, född Åkerman ?

Friherrinnan d`Albedyl, född Åkerman ?

Friherrinnan d`Albedyl, född Åkerman ?

Handmålade glasbilder.Kyrkoruin vid Alexandria på dagen.

Handmålade glasbilder.Kyrkoruin vid Alexandria på dagen.

Handmålade glasbilder.Kyrkoruin vid Alexandria på dagen.

Kofferdikapten, konsularagent. Född 1794 i Kalmar, död 1866.

Kofferdikapten, konsularagent. Född 1794 i Kalmar, död 1866.

Förde fartyg i Amerika. Efter hemkomsten konsularagent på Öland.

En kvinna och en liten flicka.
Doktorinnan HILMA Wilhelmina Ingelson (1831-1901), född Uddén, med dottern Helfrid.
Hilma Wilhelmina Uddén, född 1831-12-09 i Stenkvista (D), gift 1862 (?) i Kumla med WILHELM Anders Ingelson, född 1822, provinsialläkare i Tanum, Bohuslän, död 1868 i Hoghem, Tanum, O.
Dottern: Helfrid Ingelson, född 1866-05-08 i Hoghem, Tanum, gifte sig med läkare Fredrik Bissmark, som avancerade till medicinalråd.
Eftersom Hilma blev änka 1868 kan hon ha flyttat till sin bror Axel Uddén i Strängnäs. Han gifte sig 1868 när han hade fått tjänst som läroverksadjunkt där.
Fotografiet måste vara tagen runt 1868-1869, med tanke på att hon är änka på bilden och förmodligen sitter med ett porträtt av sin döde make, och flickan ser ut att vara i 2-3 årsåldern.

En kvinna och en liten flicka. Doktorinnan HILMA Wilhelmina Ingelson (...

En kvinna och en liten flicka. Doktorinnan HILMA Wilhelmina Ingelson (1831-1901), född Uddén, med dottern Helfrid. Hilma Wilhelmina Uddén, född 1831-12-09 i Stenkvista (D), gift 1862 (?) i Kumla med WILHELM And... more

Handmålade glasbilder."Rom vid solnedgång". I bildens fond syns några antika byggnader och en bro över Tibern. Några människor är avbildade i bildens förgrund.

Handmålade glasbilder."Rom vid solnedgång". I bildens fond syns några ...

Handmålade glasbilder."Rom vid solnedgång". I bildens fond syns några antika byggnader och en bro över Tibern. Några människor är avbildade i bildens förgrund.

Glasnegativ.

Glasnegativ.

Glasnegativ.

Kolorerade fotografier.Liverpool - Exchange - J.V. (James Valentine & Son) , en palatsliknande byggnad i italiensk renässansstil med karaktäristisk pelargång.

Kolorerade fotografier.Liverpool - Exchange - J.V. (James Valentine & ...

Kolorerade fotografier.Liverpool - Exchange - J.V. (James Valentine & Son) , en palatsliknande byggnad i italiensk renässansstil med karaktäristisk pelargång.

Sjökapten, död 1884, 56 år. Brigg Oscar 1860.

Sjökapten, död 1884, 56 år. Brigg Oscar 1860.

Sjökapten, död 1884, 56 år. Brigg Oscar 1860.

Fotografi af Robert Dahllöf, Göteborg, ur boken med ritningar mm 1868-1887, av den svenske torvmaskinkonstruktören Aleph von Anrep.

Fotografi af Robert Dahllöf, Göteborg, ur boken med ritningar mm 1868-...

Fotografi af Robert Dahllöf, Göteborg, ur boken med ritningar mm 1868-1887, av den svenske torvmaskinkonstruktören Aleph von Anrep.

Bild på en sjökapten som sitter på en stol bredvid ett bord, Kalmar.

Bild på en sjökapten som sitter på en stol bredvid ett bord, Kalmar.

Född i Norra Hagby 18, ex. i Kalmar 1864, död 1879 med skonaren Otta i Nordsjön. Förde Nordstjernan, Johanna och Albert.

Fotografi av målning.

Fotografi av målning.

Fotografi av målning.

Titeln "Broomielaw, Glasgow". Fotografiet föreställer en hjulångare som proppfylld med passagerare lägger ut från kajen.Ur serien, "The Highlands of Scotland".

Titeln "Broomielaw, Glasgow". Fotografiet föreställer en hjulångare so...

Titeln "Broomielaw, Glasgow". Fotografiet föreställer en hjulångare som proppfylld med passagerare lägger ut från kajen.Ur serien, "The Highlands of Scotland".

Mansporträtt.Kopia från 1936.

Mansporträtt.Kopia från 1936.

Mansporträtt.Kopia från 1936.

Fotografi av målning.

Fotografi av målning.

Fotografi av målning.

Kvinnoporträtt. 1800-talets slut.Kopia från 1936.

Kvinnoporträtt. 1800-talets slut.Kopia från 1936.

Kvinnoporträtt. 1800-talets slut.Kopia från 1936.

Kolorerade fotografier.Liverpool - Lime Street - J.V. (James Valentine & Son) , en av stadens paradgator, med en mängd monument, statyr och ståtliga byggnader

Kolorerade fotografier.Liverpool - Lime Street - J.V. (James Valentine...

Kolorerade fotografier.Liverpool - Lime Street - J.V. (James Valentine & Son) , en av stadens paradgator, med en mängd monument, statyr och ståtliga byggnader

Kolorerade fotografier.Grotte du glaciér inférieur de Grindelwald, Suisse.En man står utanför mynningen av en gigantisk isgrotta.

Kolorerade fotografier.Grotte du glaciér inférieur de Grindelwald, Sui...

Kolorerade fotografier.Grotte du glaciér inférieur de Grindelwald, Suisse.En man står utanför mynningen av en gigantisk isgrotta.

En av bilderna ur "Set No.882 - siffran är handskriven - föreställer New Yorks skyskrapor och hamnmagasin fotograferade från North River.

En av bilderna ur "Set No.882 - siffran är handskriven - föreställer N...

En av bilderna ur "Set No.882 - siffran är handskriven - föreställer New Yorks skyskrapor och hamnmagasin fotograferade från North River.

Kolorerade fotografier."The Albert Memorial Belfast"."Irland II".

Kolorerade fotografier."The Albert Memorial Belfast"."Irland II".

Kolorerade fotografier."The Albert Memorial Belfast"."Irland II".

Mansporträtt.Kopia från 1936.

Mansporträtt.Kopia från 1936.

Mansporträtt.Kopia från 1936.

Skioptikonföreläsningsserie. "Battleship Texas".

Skioptikonföreläsningsserie. "Battleship Texas".

Skioptikonföreläsningsserie. "Battleship Texas".

Fotografi av bild, "Flicka med hund".

Fotografi av bild, "Flicka med hund".

Fotografi av bild, "Flicka med hund".

Antik Brottrurne? Florens.

Antik Brottrurne? Florens.

Antik Brottrurne? Florens.

Kvinnoporträtt.Kopia från 1936.

Kvinnoporträtt.Kopia från 1936.

Kvinnoporträtt.Kopia från 1936.

Kolorerade fotografier."Vienna - The Graben" ur bildserien France to Buda-Pesth.

Kolorerade fotografier."Vienna - The Graben" ur bildserien France to B...

Kolorerade fotografier."Vienna - The Graben" ur bildserien France to Buda-Pesth.

Fotografi av målning med kor på.

Fotografi av målning med kor på.

Fotografi av målning med kor på.

- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -

- Fotografi -

Hjalmar Stolpe syns mitt i bilden vid flera rickshaws, en japansk taxistation.

- Fotografi -

- Fotografi -

Tre unga flickor i fina klänningar och hattar i en trädgår. I bakgrunden syns en droska. Se även bild 7-182.

- Fotografi -

- Fotografi -

Lämningarna vid Magdalena del Mar, Lima (Resa med Vanadis, s. 64-65)

- Fotografi -

- Fotografi -

Lämningarna vid Magdalena del Mar, Lima (Resa med Vanadis, s. 64-65)

- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -

- Fotografi -

Olika arkeologiska fragment (?), kanske från Ancon och Peru, och en korg, 1887.08.1015 (V.21.84)

- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -

- Fotografi -

Bild från Japan (?). Två personer syns i bild, en kvinna och ett barn. Det ser ut som en bar till höger, en flaska står på bardisken och man kan se porslin på hyllorna. Restaurang (?)

- Fotografi -

- Fotografi -

En båt och två män. En paddel syns vid sidan av båten. På båten (om det nu är en båt) syns en lång stolpe, någon slags vinschkonstruktion (?). Fiskebåt (?)

- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -

- Fotografi -

Hjalmar Stolpe på kyrkogård.

- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -

- Fotografi -

En man med halsband sitter med benen i kors. Framför honom har han ett kärl. Bredvid honom en konstruktion för järnframställning (?). Smältugn (?)

- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -

- Fotografi -

Flod med flera båtar, troligen fiskebåtar.

- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -

- Fotografi -

Ett gevär lutat mot en stubbe syns mitt i bilden.

- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -
- Fotografi -