The World's Largest Public Domain Media Search Engine

fossroad

public
12 media by topicpage 1 of 1
UMFA54429:2703 Sverige. Public domain image.

UMFA54429:2703 Sverige. Public domain image.

Folksamling vid grav på Foss kyrkogård, troligen kransnedläggning vid anhörigs grav.

Foss kyrka, sockenstuga och till höger den så kallade kyrkskolan

Foss kyrka, sockenstuga och till höger den så kallade kyrkskolan

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

UMFA54429:2153 Sverige. Public domain image.

UMFA54429:2153 Sverige. Public domain image.

Bengt Hasselgrens stoft på graven i Foss. Bengt Hasselgren var son till skolläraren Henning Hasselgren och dog i unga år. Född 1921 och död 1942.

UMFA54429:2524 Sverige. Public domain image.

UMFA54429:2524 Sverige. Public domain image.

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

UMFA54429:2702 Sverige. Public domain image.

UMFA54429:2702 Sverige. Public domain image.

Begravning i Foss. Kyrkoherde Beril Envall håller tal vid graven. Gravkapellet i bakgrunden.

UMFA54429:2156 Sverige. Public domain image.

UMFA54429:2156 Sverige. Public domain image.

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

UMFA54429:2538 Sverige. Public domain image.

UMFA54429:2538 Sverige. Public domain image.

Okänt brudpar i Foss kyrka. Prästen i bakgrunden är kyrkoherden och prosten Carl Norborg.

UMFA54429:2529 Sverige. Public domain image.

UMFA54429:2529 Sverige. Public domain image.

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

UMFA54429:2274 Sverige. Public domain image.

UMFA54429:2274 Sverige. Public domain image.

Församlingshemmet, eller den sk sockenstugan vid Foss kyrka. Den byggdes någon gång på 1800-talet och revs omkr 1982 då den ersattes av en ny byggnad för samma ändamål.

UMFA54429:2525 Sverige. Public domain image.

UMFA54429:2525 Sverige. Public domain image.

Oscar Färdig, born 1882 - died 1978, was a rural photographer from with a studio in Munkedal's station community, "Oscar Färdig photographic studio"

Kyrkogård med planteringsideal som var rådande under sent 1800-tal

Kyrkogård med planteringsideal som var rådande under sent 1800-tal

Tujor och hängbjörk över infattningshäckar på Foss kyrkogård.

UMFA54429:2701 Sverige. Public domain image.

UMFA54429:2701 Sverige. Public domain image.

Begravning i Foss kyrka. Officianten är kyrkoherde Beril Envall och prestaven till höger ser ut att vara Arvid Silverehn.