PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Topic

forsvaret

1,905 media by topicpage 1 of 20
"Stabens bivouac – Sven sköter sina ridsår". Akvarell av Fritz von Dardel, 1847

"Stabens bivouac – Sven sköter sina ridsår". Akvarell av Fritz von Dar...

"Stabens bivouac – Sven sköter sina ridsår". Akvarell av Fritz von Dardel, 1847

Ritning till officerspaviljong vid Linköpings exercisplats.

Ritning till officerspaviljong vid Linköpings exercisplats.

Ritning till officerspaviljong vid Linköpings exercisplats.

Porträttfotografi av okänd man. Inramat foto.

Porträttfotografi av okänd man. Inramat foto.

Porträttfotografi av okänd man. Inramat foto.

Byggnader vid livgrenadjärregementet på Malmen. I bakgrunden syns kokinrättning för utspisning av manskap. Avfotografering av bild ur tryck.

Byggnader vid livgrenadjärregementet på Malmen. I bakgrunden syns koki...

Byggnader vid livgrenadjärregementet på Malmen. I bakgrunden syns kokinrättning för utspisning av manskap. Avfotografering av bild ur tryck.

Exteriör av officersbostäderna på livgrenadjärregementet i början av 1880-talet. Avfotografering av bild ur tryck.

Exteriör av officersbostäderna på livgrenadjärregementet i början av 1...

Exteriör av officersbostäderna på livgrenadjärregementet i början av 1880-talet. Avfotografering av bild ur tryck.

Bilden visar ångfregatten Vanadis från styrbordssida. Skeppet ankra vid en boj i Vallettas hamn på Malta under sin långresa 1883-1885. Alla segel är bärgade, styckportarna är öppna och kanonerna utförda. Ur skorstenen stiger rök. En grupp sjömän står på akterdäcket. Från akterskeppet hänger en repstege ner till vattenytan och flera små båtar verka trafikera från och till fregatten.I bakgrunden syns Valettas stadsbefästningar och regeringspalatset Auberge de Castille et Léon.

Bilden visar ångfregatten Vanadis från styrbordssida. Skeppet ankra vi...

Bilden visar ångfregatten Vanadis från styrbordssida. Skeppet ankra vid en boj i Vallettas hamn på Malta under sin långresa 1883-1885. Alla segel är bärgade, styckportarna är öppna och kanonerna utförda. Ur sko... more

Interiör av officersalongen på Malmen vid middag. Avfotografering av bild ur tryck.

Interiör av officersalongen på Malmen vid middag. Avfotografering av b...

Interiör av officersalongen på Malmen vid middag. Avfotografering av bild ur tryck.

Interiör av musikrum på Andra livgrenadjärregementet på Malmen.

Interiör av musikrum på Andra livgrenadjärregementet på Malmen.

Interiör av musikrum på Andra livgrenadjärregementet på Malmen.

Porträtt av Andra livgrenadjärregementets musikkår framför officerspaviljongen på Malmen

Porträtt av Andra livgrenadjärregementets musikkår framför officerspav...

Porträtt av Andra livgrenadjärregementets musikkår framför officerspaviljongen på Malmen

Bataljonsexercis på Malmen ca 1890-tal, från publicerat foto. Avfotografering av bild ur tryck.

Bataljonsexercis på Malmen ca 1890-tal, från publicerat foto. Avfotogr...

Bataljonsexercis på Malmen ca 1890-tal, från publicerat foto. Avfotografering av bild ur tryck.

Kung Oscar II och officerare vid officersmässen på Malmen.

Kung Oscar II och officerare vid officersmässen på Malmen.

Kung Oscar II och officerare vid officersmässen på Malmen.

Måltid i officersmässen vid kung Oscar II:s besök på Malmen. Officerare sittandes vid långbord.

Måltid i officersmässen vid kung Oscar II:s besök på Malmen. Officerar...

Måltid i officersmässen vid kung Oscar II:s besök på Malmen. Officerare sittandes vid långbord.

Fotoalbum Henrik HamiltonAlbum med 59 bilder som har tillhört kapten Henrik Hamilton med motiv från övningar i armén, militär fälttävlan vid Karlsborgs fästning, turistbilder från Frankrike (bland annat slottet Versailles) och övriga privata foton. Från ca 1890-1910.

Fotoalbum Henrik HamiltonAlbum med 59 bilder som har tillhört kapten H...

Fotoalbum Henrik HamiltonAlbum med 59 bilder som har tillhört kapten Henrik Hamilton med motiv från övningar i armén, militär fälttävlan vid Karlsborgs fästning, turistbilder från Frankrike (bland annat slottet... more

Underofficerskåren på Malmen framför södra Tunaportalen ca 1891. Avfotografering av bild ur tryck.

Underofficerskåren på Malmen framför södra Tunaportalen ca 1891. Avfot...

Underofficerskåren på Malmen framför södra Tunaportalen ca 1891. Avfotografering av bild ur tryck.

Denna reprofotografi efter en målning av Jacob Hägg föreställer segelfregatter och korvetter under segel, sannolikt fregatterna Eugenie, Vanadis, och Norrköping samt korvetten Balder.

Denna reprofotografi efter en målning av Jacob Hägg föreställer segelf...

Denna reprofotografi efter en målning av Jacob Hägg föreställer segelfregatter och korvetter under segel, sannolikt fregatterna Eugenie, Vanadis, och Norrköping samt korvetten Balder.

Officerare uppställda för porträtt framför Tunaportalen. Avfotografering av bild ur tryck.

Officerare uppställda för porträtt framför Tunaportalen. Avfotograferi...

Officerare uppställda för porträtt framför Tunaportalen. Avfotografering av bild ur tryck.

General Lovén, chef för Andra livgrenadjärregementet bär på en kamera. En hund ligger bredvid i gräset.

General Lovén, chef för Andra livgrenadjärregementet bär på en kamera....

General Lovén, chef för Andra livgrenadjärregementet bär på en kamera. En hund ligger bredvid i gräset.

Fartygsporträtt som visar pansarbåten Oden till ankars. Fartyget syns från babordssidan där ett mindre ångbåt ligger förtöjt. Flera repstege leder upp till däcket. På akterdäcket står tre men som verka samtala.

Fartygsporträtt som visar pansarbåten Oden till ankars. Fartyget syns ...

Fartygsporträtt som visar pansarbåten Oden till ankars. Fartyget syns från babordssidan där ett mindre ångbåt ligger förtöjt. Flera repstege leder upp till däcket. På akterdäcket står tre men som verka samtala.

Porträtt av militära flygpionjären, Folke Winbladh från Kungliga fortifikationen. Porträttet är signerat av Winbladh.

Porträtt av militära flygpionjären, Folke Winbladh från Kungliga forti...

Porträtt av militära flygpionjären, Folke Winbladh från Kungliga fortifikationen. Porträttet är signerat av Winbladh.

"Röda förrådet" på första livgrenadjärregementet på Malmen, omkring år 1900. Avfotografering av bild ur tryck.

"Röda förrådet" på första livgrenadjärregementet på Malmen, omkring år...

Avfotografering av bild och text ur skrift. Texten lyder: ' "Röda förrådet", Malmen, med "Kavallerianfallet" målat på väggen av löjtnanten artisten Ivan Lindhé år 1900. Efter foto i Livgrenadjärregementets arkiv. '

En grupp av officerare och andra män poserar framför officerssalongen på Malmen. Avfotografering av bild ur tryck.

En grupp av officerare och andra män poserar framför officerssalongen ...

En grupp av officerare och andra män poserar framför officerssalongen på Malmen. Avfotografering av bild ur tryck.

Exteriör av lägerhyddor vid livgrenadjärregementet i Malmslätt. Avfotografering av vykort.

Exteriör av lägerhyddor vid livgrenadjärregementet i Malmslätt. Avfoto...

Exteriör av lägerhyddor vid livgrenadjärregementet i Malmslätt. Avfotografering av vykort.

"Röda förrådet" på Malmen ca 1902 med första livgrenadjärregementets intendenturpersonal uppställd framför.Avfotografering av tryckt skrift.

"Röda förrådet" på Malmen ca 1902 med första livgrenadjärregementets i...

"Röda förrådet" på Malmen ca 1902 med första livgrenadjärregementets intendenturpersonal uppställd framför.Avfotografering av tryckt skrift.

Fartygsporträtt som visar pansarbåten Göta till ankars. Fartyget syns från babordssidan där en skeppsbåt ligger förtöjt. På förskeppet är en större grupp av manskapet uppställt eller sysselsatt. Vid akterskeppet ligger ytterligare två mindre fartyg som verka håller på att försörja pansarbåten. I bakgrunden syns kusten.

Fartygsporträtt som visar pansarbåten Göta till ankars. Fartyget syns ...

Fartygsporträtt som visar pansarbåten Göta till ankars. Fartyget syns från babordssidan där en skeppsbåt ligger förtöjt. På förskeppet är en större grupp av manskapet uppställt eller sysselsatt. Vid akterskeppe... more

Underofficerare och officerare vid Bergslags kompani, 1903. Avfotografering av bild ur tryck.

Underofficerare och officerare vid Bergslags kompani, 1903. Avfotograf...

Underofficerare och officerare vid Bergslags kompani, 1903. Avfotografering av bild ur tryck.

Fartygsporträtt som visar pansarbåten Niord till ankars. Fartyget syns från babordssidan där en skeppsbåt ligger förtöjt. Flera repstege leder upp till däcket. Vid akterskeppet ligger ett mindre ångfartyg som verka håller på att försörja pansarbåten. På förskeppet arbetar två men. I bakgrunden syns kusten. Förgrunden domineras av en stor stenblock och man anar strandkanten på grund av tång i vattnet.

Fartygsporträtt som visar pansarbåten Niord till ankars. Fartyget syns...

Fartygsporträtt som visar pansarbåten Niord till ankars. Fartyget syns från babordssidan där en skeppsbåt ligger förtöjt. Flera repstege leder upp till däcket. Vid akterskeppet ligger ett mindre ångfartyg som v... more

Soldater vid järnvägen i Malmslätts samhälle.

Soldater vid järnvägen i Malmslätts samhälle.

Soldater vid järnvägen i Malmslätts samhälle.

Matlagning i fält för soldater vid 7 kompaniet första livgrenadjärregementet I 4. Avfotografering av vykort.

Matlagning i fält för soldater vid 7 kompaniet första livgrenadjärrege...

Matlagning i fält för soldater vid 7 kompaniet första livgrenadjärregementet I 4. Avfotografering av vykort.

Trängen, Kungliga Svea trängkår.
6 furirer.
Karl Larsson

Trängen, Kungliga Svea trängkår. 6 furirer. Karl Larsson

Trängen, Kungliga Svea trängkår. 6 furirer. Karl Larsson

Porträtt av militära flygpionjären Allan Jungner, från Kungliga Fortifikationen.

Porträtt av militära flygpionjären Allan Jungner, från Kungliga Fortif...

Porträtt av militära flygpionjären Allan Jungner, från Kungliga Fortifikationen.

Trängen, Kungl. Svea Trängkår, TI.
11 män.
Korpral Falk

Trängen, Kungl. Svea Trängkår, TI. 11 män. Korpral Falk

Trängen, Kungl. Svea Trängkår, TI. 11 män. Korpral Falk

Trängen, Kungl. Svea Trängkår, TI.
11 män till häst.
Korpral Falk

Trängen, Kungl. Svea Trängkår, TI. 11 män till häst. Korpral Falk

Trängen, Kungl. Svea Trängkår, TI. 11 män till häst. Korpral Falk

Porträtt av militära flygpionjären Axel Rosenqvist af Åkershult från Hallands regemente.

Porträtt av militära flygpionjären Axel Rosenqvist af Åkershult från H...

Porträtt av militära flygpionjären Axel Rosenqvist af Åkershult från Hallands regemente.

Porträtt av militära flygpionjären E. R. J. Bäckander, från Norrlands dragonregemente.

Porträtt av militära flygpionjären E. R. J. Bäckander, från Norrlands ...

Porträtt av militära flygpionjären E. R. J. Bäckander, från Norrlands dragonregemente.

Porträtt av militära flygpionjären H. Wiessner från Kungliga fortifikationen.

Porträtt av militära flygpionjären H. Wiessner från Kungliga fortifika...

Porträtt av militära flygpionjären H. Wiessner från Kungliga fortifikationen.

Porträtt av militära flygpionjären Rolf Backman, från Norrlands dragonregemente.

Porträtt av militära flygpionjären Rolf Backman, från Norrlands dragon...

Porträtt av militära flygpionjären Rolf Backman, från Norrlands dragonregemente.

Porträtt av militära flygpionjären Adrian Florman från kronprinsens husarregemente. Porträttet är signerat av Florman.

Porträtt av militära flygpionjären Adrian Florman från kronprinsens hu...

Porträtt av militära flygpionjären Adrian Florman från kronprinsens husarregemente. Porträttet är signerat av Florman.

Porträtt av militära flygpionjären Elmar Hagelin från Jämtlands fältjägarregemente. Porträttet är signerat av Hagelin.

Porträtt av militära flygpionjären Elmar Hagelin från Jämtlands fältjä...

Porträtt av militära flygpionjären Elmar Hagelin från Jämtlands fältjägarregemente. Porträttet är signerat av Hagelin.

Porträtt av militära flygpionjären, kapten Ove Sylvan från Generalstaben.

Porträtt av militära flygpionjären, kapten Ove Sylvan från Generalstab...

Porträtt av militära flygpionjären, kapten Ove Sylvan från Generalstaben.

Porträtt av militära flygpionjären Karl Lindqvist från Västmanlands regemente. Porträttet är signerat av Lindqvist.

Porträtt av militära flygpionjären Karl Lindqvist från Västmanlands re...

Porträtt av militära flygpionjären Karl Lindqvist från Västmanlands regemente. Porträttet är signerat av Lindqvist.

Porträttfotografi av okänd militär. Inramat foto.

Porträttfotografi av okänd militär. Inramat foto.

Porträttfotografi av okänd militär. Inramat foto.

Porträtt av militära flygpionjären Gösta von Porat från Kungliga fortifikationen.

Porträtt av militära flygpionjären Gösta von Porat från Kungliga forti...

Porträtt av militära flygpionjären Gösta von Porat från Kungliga fortifikationen.

Porträtt av militära flygpionjären Ernst Fogman, chef för Flygkompaniet från 1917. Porträttet är signerat av Fogman.

Porträtt av militära flygpionjären Ernst Fogman, chef för Flygkompanie...

Porträtt av militära flygpionjären Ernst Fogman, chef för Flygkompaniet från 1917. Porträttet är signerat av Fogman.

Porträtt av militära flygpionjären Åke Brillioth från Generalstaben.

Porträtt av militära flygpionjären Åke Brillioth från Generalstaben.

Porträtt av militära flygpionjären Åke Brillioth från Generalstaben.

Porträtt av militära flygpionjären, Nils Kindberg från Kungliga fortifikationen.

Porträtt av militära flygpionjären, Nils Kindberg från Kungliga fortif...

Porträtt av militära flygpionjären, Nils Kindberg från Kungliga fortifikationen.

Porträtt av militära flygpionjären Frans Sjöberg från Norrbottens regemente.

Porträtt av militära flygpionjären Frans Sjöberg från Norrbottens rege...

Porträtt av militära flygpionjären Frans Sjöberg från Norrbottens regemente.

Porträtt av militära flygpionjären, Lars Mörling från Södra skånska infanteriregementet. Porträttet är signerat av Mörling.

Porträtt av militära flygpionjären, Lars Mörling från Södra skånska in...

Porträtt av militära flygpionjären, Lars Mörling från Södra skånska infanteriregementet. Porträttet är signerat av Mörling.

Porträtt av militära flygpionjären, Yngve Ligner från Svea Trängkår.

Porträtt av militära flygpionjären, Yngve Ligner från Svea Trängkår.

Porträtt av militära flygpionjären, Yngve Ligner från Svea Trängkår.

Porträtt av militära flygpionjären, Georg Agell från Västmanlands regemente. Porträttet är signerat av Agell.

Porträtt av militära flygpionjären, Georg Agell från Västmanlands rege...

Porträtt av militära flygpionjären, Georg Agell från Västmanlands regemente. Porträttet är signerat av Agell.

Porträtt av militära flygpionjären Nils Rodéhn från Södermanlands regemente. Porträttet är signerat av Rodéhn.

Porträtt av militära flygpionjären Nils Rodéhn från Södermanlands rege...

Porträtt av militära flygpionjären Nils Rodéhn från Södermanlands regemente. Porträttet är signerat av Rodéhn.

Porträtt av militära flygpionjären, Carl Zetterberg från Vaxholms grenadjärregemente.

Porträtt av militära flygpionjären, Carl Zetterberg från Vaxholms gren...

Porträtt av militära flygpionjären, Carl Zetterberg från Vaxholms grenadjärregemente.

Porträtt av militära flygpionjären, Hilding Pfeiff från Kungliga Fortifikationen.

Porträtt av militära flygpionjären, Hilding Pfeiff från Kungliga Forti...

Porträtt av militära flygpionjären, Hilding Pfeiff från Kungliga Fortifikationen.

Porträtt av militära flygpionjären Erland Boström från Livregementets husarer.

Porträtt av militära flygpionjären Erland Boström från Livregementets ...

Porträtt av militära flygpionjären Erland Boström från Livregementets husarer.

Porträtt av militära flygpionjären H. Carl Gustaf Wrangel från Dalregementet.

Porträtt av militära flygpionjären H. Carl Gustaf Wrangel från Dalrege...

Porträtt av militära flygpionjären H. Carl Gustaf Wrangel från Dalregementet.

Porträtt av militära flygpionjären Axel Janse från Elfsborgs regemente. Porträttet är signerat av Janse.

Porträtt av militära flygpionjären Axel Janse från Elfsborgs regemente...

Porträtt av militära flygpionjären Axel Janse från Elfsborgs regemente. Porträttet är signerat av Janse.

Porträtt av militära flygpionjären Franz Zetterlund från Jämtlands fältjägarregemente.

Porträtt av militära flygpionjären Franz Zetterlund från Jämtlands fäl...

Porträtt av militära flygpionjären Franz Zetterlund från Jämtlands fältjägarregemente.

Porträtt av militära flygpionjären Arvid Kugelberg, från Första Livgrenadjärregementet. Porträttet är signerat av Kugelberg.

Porträtt av militära flygpionjären Arvid Kugelberg, från Första Livgre...

Porträtt av militära flygpionjären Arvid Kugelberg, från Första Livgrenadjärregementet. Porträttet är signerat av Kugelberg.

Porträtt av militära flygpionjären Gösta D-son Carlson, från Dalregementet. Porträttet är signerat av Carlsson.

Porträtt av militära flygpionjären Gösta D-son Carlson, från Dalregeme...

Porträtt av militära flygpionjären Gösta D-son Carlson, från Dalregementet. Porträttet är signerat av Carlsson.

Porträtt av militära flygpionjären Gustaf Lindgren, från Skaraborgs regemente. Porträttet är signerat av Lindgren.

Porträtt av militära flygpionjären Gustaf Lindgren, från Skaraborgs re...

Porträtt av militära flygpionjären Gustaf Lindgren, från Skaraborgs regemente. Porträttet är signerat av Lindgren.

Porträtt av militära flygpionjären, Magnus Björnstjärna från Livgardet till häst. Porträttet är signerat av Björnstjärna.

Porträtt av militära flygpionjären, Magnus Björnstjärna från Livgardet...

Porträtt av militära flygpionjären, Magnus Björnstjärna från Livgardet till häst. Porträttet är signerat av Björnstjärna.

Porträtt av militära flygpionjären Curt Bergström från Jönköpings regemente. Porträttet är signerat av Bergström.

Porträtt av militära flygpionjären Curt Bergström från Jönköpings rege...

Porträtt av militära flygpionjären Curt Bergström från Jönköpings regemente. Porträttet är signerat av Bergström.

Porträtt av militära flygpionjären Tor von Johnstone, från Norra Skånska infanteriregementet. Porträttet är signerat av Johnstone.

Porträtt av militära flygpionjären Tor von Johnstone, från Norra Skåns...

Porträtt av militära flygpionjären Tor von Johnstone, från Norra Skånska infanteriregementet. Porträttet är signerat av Johnstone.

Porträtt av militära flygpionjären, Ivar Stiernström från Västerbottens regemente.

Porträtt av militära flygpionjären, Ivar Stiernström från Västerbotten...

Porträtt av militära flygpionjären, Ivar Stiernström från Västerbottens regemente.

Porträtt av militära flygpionjären, Oskar Hedenmarck från Dalregementet.

Porträtt av militära flygpionjären, Oskar Hedenmarck från Dalregemente...

Porträtt av militära flygpionjären, Oskar Hedenmarck från Dalregementet.

Porträtt av militära flygpionjären, Georg Torslow från Wendes artilleriregemente.

Porträtt av militära flygpionjären, Georg Torslow från Wendes artiller...

Porträtt av militära flygpionjären, Georg Torslow från Wendes artilleriregemente.

Porträtt av militära flygpionjären, Sture Landegren från Göta artilleriregemente.

Porträtt av militära flygpionjären, Sture Landegren från Göta artiller...

Porträtt av militära flygpionjären, Sture Landegren från Göta artilleriregemente.

Porträtt av militära flygföraren Carl Hedenstierna, från Livregementets grenadjärer. Porträttet är signerat av Hedenstierna.

Porträtt av militära flygföraren Carl Hedenstierna, från Livregementet...

Porträtt av militära flygföraren Carl Hedenstierna, från Livregementets grenadjärer. Porträttet är signerat av Hedenstierna.

Porträtt av militära flygpionjären Allan Hygerth från Smålands artilleriregemente.

Porträtt av militära flygpionjären Allan Hygerth från Smålands artille...

Porträtt av militära flygpionjären Allan Hygerth från Smålands artilleriregemente.

Porträtt av militära flygpionjären Kurt Mannström från Kungliga fortifikationen.

Porträtt av militära flygpionjären Kurt Mannström från Kungliga fortif...

Porträtt av militära flygpionjären Kurt Mannström från Kungliga fortifikationen.

Porträtt av militära flygpionjären Nils Hallström från Generalstaben.

Porträtt av militära flygpionjären Nils Hallström från Generalstaben.

Porträtt av militära flygpionjären Nils Hallström från Generalstaben.

Porträtt av militära flygpionjären W. af Wetterstedt, från Norrlands artilleriregemente. Porträttet är signerat av Wetterstedt.

Porträtt av militära flygpionjären W. af Wetterstedt, från Norrlands a...

Porträtt av militära flygpionjären W. af Wetterstedt, från Norrlands artilleriregemente. Porträttet är signerat av Wetterstedt.

Porträtt av militära flygpionjären Oskar Cederström från Västerbottens regemente.

Porträtt av militära flygpionjären Oskar Cederström från Västerbottens...

Porträtt av militära flygpionjären Oskar Cederström från Västerbottens regemente.

Porträtt av militära flygpionjären Knut Zachrisson. Porträttet är signerat av Zachrisson.

Porträtt av militära flygpionjären Knut Zachrisson. Porträttet är sign...

Porträtt av militära flygpionjären Knut Zachrisson. Porträttet är signerat av Zachrisson.

Porträtt av militära flygpionjären Paul Leiditz från Livregementets grenadjärer. Porträttet är signerat av Leiditz.

Porträtt av militära flygpionjären Paul Leiditz från Livregementets gr...

Porträtt av militära flygpionjären Paul Leiditz från Livregementets grenadjärer. Porträttet är signerat av Leiditz.

Porträtt av militära flygpionjären Bertil de Maré från Norrlands artilleriregemente.

Porträtt av militära flygpionjären Bertil de Maré från Norrlands artil...

Porträtt av militära flygpionjären Bertil de Maré från Norrlands artilleriregemente.

Porträtt av militära flygpionjären Nils Söderberg, från Upplands infanteriregemente.

Porträtt av militära flygpionjären Nils Söderberg, från Upplands infan...

Porträtt av militära flygpionjären Nils Söderberg, från Upplands infanteriregemente.

Porträtt av militären Peter Koch, chef för Flygkompaniets verkstäder i Malmslätt,  från Kungliga fortifikationen. Porträttet är signerat av Koch.

Porträtt av militären Peter Koch, chef för Flygkompaniets verkstäder i...

Porträtt av militären Peter Koch, chef för Flygkompaniets verkstäder i Malmslätt, från Kungliga fortifikationen. Porträttet är signerat av Koch.

Porträtt av militära flygpionjären Hugo Lindholm från Upplands artilleriregemente.

Porträtt av militära flygpionjären Hugo Lindholm från Upplands artille...

Porträtt av militära flygpionjären Hugo Lindholm från Upplands artilleriregemente.

Porträtt av militära flygpionjären Axel Nordlander från Skånska husarregementet. Porträttet är signerat av Nordlander.

Porträtt av militära flygpionjären Axel Nordlander från Skånska husarr...

Porträtt av militära flygpionjären Axel Nordlander från Skånska husarregementet. Porträttet är signerat av Nordlander.

Porträtt av militära flygpionjären Erik Bagge från Upplands regemente.

Porträtt av militära flygpionjären Erik Bagge från Upplands regemente.

Porträtt av militära flygpionjären Erik Bagge från Upplands regemente.

Musikkåren på livgrenadjärregementet på Malmen utanför musikkasernen ca 1910. Avfotografering av bild ur tryck.

Musikkåren på livgrenadjärregementet på Malmen utanför musikkasernen c...

Musikkåren på livgrenadjärregementet på Malmen utanför musikkasernen ca 1910. Avfotografering av bild ur tryck.

Porträtt av militära flygpionjären Emil Björnberg från Södermanlands regemente.

Porträtt av militära flygpionjären Emil Björnberg från Södermanlands r...

Porträtt av militära flygpionjären Emil Björnberg från Södermanlands regemente.

Porträtt av militära flygpionjären Ottomar Hedenblad från Första livgrenadjärregementet.

Porträtt av militära flygpionjären Ottomar Hedenblad från Första livgr...

Porträtt av militära flygpionjären Ottomar Hedenblad från Första livgrenadjärregementet.

Porträtt av militära flygpionjären, Wilhelm Åhlund från Upplands infanteriregemente. Porträttet är signerat av Åhlund.

Porträtt av militära flygpionjären, Wilhelm Åhlund från Upplands infan...

Porträtt av militära flygpionjären, Wilhelm Åhlund från Upplands infanteriregemente. Porträttet är signerat av Åhlund.

Porträtt av militära flygpionjären Gustaf Åkerman, från Jämtlands fältjägarregemente.

Porträtt av militära flygpionjären Gustaf Åkerman, från Jämtlands fält...

Porträtt av militära flygpionjären Gustaf Åkerman, från Jämtlands fältjägarregemente.

Porträtt av militären Sten A-son Leijonhufvud från Kungliga fortifikationen. Porträttet är signerat av Leijonhufvud.

Porträtt av militären Sten A-son Leijonhufvud från Kungliga fortifikat...

Porträtt av militären Sten A-son Leijonhufvud från Kungliga fortifikationen. Porträttet är signerat av Leijonhufvud.

Porträtt av militära flygpionjären, Gustaf Stiernspetz från Svea livgarde. Porträttet är signerat av Stiernspetz.

Porträtt av militära flygpionjären, Gustaf Stiernspetz från Svea livga...

Porträtt av militära flygpionjären, Gustaf Stiernspetz från Svea livgarde. Porträttet är signerat av Stiernspetz.

Porträtt av militära flygpionjären, Gunnar Nauckhoff från Dalregementet. Porträttet är signerat av Nauckhoff.

Porträtt av militära flygpionjären, Gunnar Nauckhoff från Dalregemente...

Porträtt av militära flygpionjären, Gunnar Nauckhoff från Dalregementet. Porträttet är signerat av Nauckhoff.

Porträtt av militära flygpionjären, Hans von Blixen-Finecke från Skånska dragonregementet.

Porträtt av militära flygpionjären, Hans von Blixen-Finecke från Skåns...

Porträtt av militära flygpionjären, Hans von Blixen-Finecke från Skånska dragonregementet.

Porträtt av militära flygföraren Wilhelm Nernst, från Flygförvaltningen.

Porträtt av militära flygföraren Wilhelm Nernst, från Flygförvaltninge...

Porträtt av militära flygföraren Wilhelm Nernst, från Flygförvaltningen.

Kungl. Svea Trängkår, soldatgrupp.

Kungl. Svea Trängkår, soldatgrupp.

Kungl. Svea Trängkår, soldatgrupp.

Kungl. Svea Trängkår, soldatgrupp.
Andra kompaniet, 9 korpraler.
22 Rääf.

Kungl. Svea Trängkår, soldatgrupp. Andra kompaniet, 9 korpraler. 22 Rä...

Kungl. Svea Trängkår, soldatgrupp. Andra kompaniet, 9 korpraler. 22 Rääf.

Kungl. Svea Trängkår, soldatgrupp.
Första komp. 3:e sektionen.
22 Lindström

Kungl. Svea Trängkår, soldatgrupp. Första komp. 3:e sektionen. 22 Lind...

Kungl. Svea Trängkår, soldatgrupp. Första komp. 3:e sektionen. 22 Lindström

Kungl. Svea Trängkår, soldatgrupp.
Första komp. femte sektion.
Charles Pettersson

Kungl. Svea Trängkår, soldatgrupp. Första komp. femte sektion. Charles...

Kungl. Svea Trängkår, soldatgrupp. Första komp. femte sektion. Charles Pettersson

En soldat.
Karl Berg

En soldat. Karl Berg

En soldat. Karl Berg

Flyghangar av plåt på Malmens flygfält, ca 1912-1913. Ursprungligen uppförd av flygaren Carl Cederström och senare använd av Flygkompaniet.

Flyghangar av plåt på Malmens flygfält, ca 1912-1913. Ursprungligen up...

Flyghangar av plåt på Malmens flygfält, ca 1912-1913. Ursprungligen uppförd av flygaren Carl Cederström och senare använd av Flygkompaniet.

Porträtt av militära flygpionjären Karl Amundson, från Svea artilleriregemente. Porträttet är signerat av Amundson.

Porträtt av militära flygpionjären Karl Amundson, från Svea artillerir...

Porträtt av militära flygpionjären Karl Amundson, från Svea artilleriregemente. Porträttet är signerat av Amundson.

Underhållsarbete av flygplan B 1 Bréguet C.U 1 på Axevalla hed, 1912.  Vid noshjulet sitter Allan Jungner. Vid flygplansstjärten står Henrik Hamilton.

Underhållsarbete av flygplan B 1 Bréguet C.U 1 på Axevalla hed, 1912. ...

Underhållsarbete av flygplan B 1 Bréguet C.U 1 på Axevalla hed, 1912. Vid noshjulet sitter Allan Jungner. Vid flygplansstjärten står Henrik Hamilton.

Flygförare Olof Dahlbeck och flygmekaniker framför flygplan Aeroplanet N:r 1 på Stora Värtans is, 1912.

Flygförare Olof Dahlbeck och flygmekaniker framför flygplan Aeroplanet...

Flygförare Olof Dahlbeck och flygmekaniker framför flygplan Aeroplanet N:r 1 på Stora Värtans is, 1912.

Flygplan Bréguet C.U 1, B1, på marken samt människor på Axevalla hed. Avfotografering av vykort.

Flygplan Bréguet C.U 1, B1, på marken samt människor på Axevalla hed. ...

Flygplan Bréguet C.U 1, B1, på marken samt människor på Axevalla hed. Avfotografering av vykort.