The World's Largest Public Domain Media Search Engine

forms of trade exchange

117 media by topicpage 1 of 2
Edvin Karlsson visar stolt upp traktens första motorcykel för sina vänner. Märket är en Indian. Karlsson var i övrigt handlare i Svinhult under åren 1912-1927.

Edvin Karlsson visar stolt upp traktens första motorcykel för sina vän...

Personuppgifter enligt följande: Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Edvin Karlsson på traktens första motorcykel. Märket är en Indian. Karlsson var i övrigt handlare i Svinhult under åren 1912-1927.

Edvin Karlsson på traktens första motorcykel. Märket är en Indian. Kar...

Personuppgifter enligt följande: Public domain photograph of a cyclist, bicycle, bicyclist, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Marknadsdag på Stora torget.

Marknadsdag på Stora torget.

Marknadsdag på Stora torget. Public domain photograph of early 20th century Falbugdens, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Hästmarknad. Falköping, Sweden

Hästmarknad. Falköping, Sweden

Hästmarknad. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Hästtorget, Hästbacken, marknad. Falköping, Sweden

Hästtorget, Hästbacken, marknad. Falköping, Sweden

Hästtorget, Hästbacken, marknad. Public domain photograph of a truck, military vehicle, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Edsbergs Sanna, marknad.
5 oktober 1943.

Edsbergs Sanna, marknad. 5 oktober 1943.

Edsbergs Sanna, marknad. 5 oktober 1943.

Höstmarknad. Falköping, Sweden

Höstmarknad. Falköping, Sweden

Höstmarknad. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Västgöta ting. Muséets stånd.

Västgöta ting. Muséets stånd.

Västgöta ting. Muséets stånd. Public domain photograph of early 20th century Falbugdens, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Nora, marknaden. Örebro, Sverive

Nora, marknaden. Örebro, Sverive

Nora, marknaden. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

UMFA54429:2835 Sverige. Public domain image.

UMFA54429:2835 Sverige. Public domain image.

Saltkällans marknad eller "sannemartnan" på det ursprungliga stället, gamla Saltkällan. Public domain image of Industry in 20th-century Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions ima... More

Auktionskammaren, interiör.
Riksdagsmannavalet. Örebro, Sverive

Auktionskammaren, interiör. Riksdagsmannavalet. Örebro, Sverive

Auktionskammaren, interiör. Riksdagsmannavalet. Public domain photograph of office, official meeting, reception, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Hindersmässan i Örebro den 28 januari 1937. Människor spankulerar omkring på Stortorgets östra del, och de flesta rör sig i riktning mot marknadsstånden en bit bort. Nikolaikyrkan syns längst bort vid Stortorgets västra ände.

Hindersmässan i Örebro den 28 januari 1937. Människor spankulerar omkr...

Hindersmässan i Örebro den 28 januari 1937. Människor spankulerar omkring på Stortorgets östra del, och de flesta rör sig i riktning mot marknadsstånden en bit bort. Nikolaikyrkan syns längst bort vid Stortorge... More

Höstmarknad. Falköping, Sweden

Höstmarknad. Falköping, Sweden

Höstmarknad. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Höstmarknad. Falköping, Sweden

Höstmarknad. Falköping, Sweden

Höstmarknad. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Höstmarknad. Falköping, Sweden

Höstmarknad. Falköping, Sweden

Höstmarknad. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Stora torget, höstmarknaden 1895.

Stora torget, höstmarknaden 1895.

Stora torget, höstmarknaden 1895. Public domain photograph of early 20th century Falbugdens, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Stora torget. Falköping, Sweden

Stora torget. Falköping, Sweden

Stora torget. Public domain image of 19th-century Falkoping, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Odensbackens Marknad, marknadsvy.
Beställningsnr. AR-408.

Odensbackens Marknad, marknadsvy. Beställningsnr. AR-408.

Odensbackens Marknad, marknadsvy. Beställningsnr. AR-408.

Odensbackens Marknad, marknadsvy.
Beställningsnr. AR-508.

Odensbackens Marknad, marknadsvy. Beställningsnr. AR-508.

Odensbackens Marknad, marknadsvy. Beställningsnr. AR-508.

Edsbergs Sanna, marknad.
5 oktober 1943.

Edsbergs Sanna, marknad. 5 oktober 1943.

Edsbergs Sanna, marknad. 5 oktober 1943.

Marknad i Falköping 22/3 1963. Sverige. Public domain image.
Vårmarknad. Falköping, Sweden

Vårmarknad. Falköping, Sweden

Vårmarknad. Public domain photograph of car, historic place, automobile, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Vårmarknad. Falköping, Sweden

Vårmarknad. Falköping, Sweden

Vårmarknad. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Hindersmässomarknaden 1964-01. Hästseldon.

Hindersmässomarknaden 1964-01. Hästseldon.

Hindersmässomarknaden 1964-01. Hästseldon. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

dublett Falköping, Sweden

dublett Falköping, Sweden

dublett Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

(uppgifter saknas - Yllestad?) Falköping, Sweden

(uppgifter saknas - Yllestad?) Falköping, Sweden

No caption Public domain photograph of procession, parade in Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Odensbackens Marknad, marknadsvy.
Beställningsnr. AR-608.

Odensbackens Marknad, marknadsvy. Beställningsnr. AR-608.

Odensbackens Marknad, marknadsvy. Beställningsnr. AR-608.

Auktion i Fryele socken år 1937.

Auktion i Fryele socken år 1937.

Auktion i Fryele socken år 1937.

Edsbergs Sanna, marknad.
5 oktober 1943.

Edsbergs Sanna, marknad. 5 oktober 1943.

Edsbergs Sanna, marknad. 5 oktober 1943. Public domain photograph of a crowd of people, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

"Pengar tillbaka". Från utställningen "Falköping i bild" 1952.

"Pengar tillbaka". Från utställningen "Falköping i bild" 1952.

"Pengar tillbaka". Från utställningen "Falköping i bild" 1952.

Den 15 april 1961 hölls auktion av bohaget efter förre skogvaktaren Johan Elof Andersson i Bergstugan. Som synes tycks förättningen blivit utdragen.

Den 15 april 1961 hölls auktion av bohaget efter förre skogvaktaren Jo...

Den 15 april 1961 hölls auktion av bohaget efter förre skogvaktaren Johan Elof Andersson i Bergstugan. Som synes tycks förättningen blivit utdragen.

Höstmarknad. Falköping, Sweden

Höstmarknad. Falköping, Sweden

Höstmarknad. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

dublett Falköping, Sweden

dublett Falköping, Sweden

dublett Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Odensbackens marknad, marknadsvy.
Beställningsnr. AR-808.

Odensbackens marknad, marknadsvy. Beställningsnr. AR-808.

Odensbackens marknad, marknadsvy. Beställningsnr. AR-808.

Hästtorget, Hästbacken, marknad. Omkr. 1910 kunde efter en marknadsdag 100 - 125 järnvägsvagnslaster kreatur avsändas från Falköping till olika delar av landet och till utlandet. Uppköpare hade kommit även från Norge, Danmark och Tyskland främst för att köpa ardennerhästar.

Hästtorget, Hästbacken, marknad. Omkr. 1910 kunde efter en marknadsdag...

Hästtorget, Hästbacken, marknad. Omkr. 1910 kunde efter en marknadsdag 100 - 125 järnvägsvagnslaster kreatur avsändas från Falköping till olika delar av landet och till utlandet. Uppköpare hade kommit även från... More

Auktionskammaren, interiör.
Riksdagsmannavalet. Örebro, Sverive

Auktionskammaren, interiör. Riksdagsmannavalet. Örebro, Sverive

Auktionskammaren, interiör. Riksdagsmannavalet. Public domain photograph of cabinet, furniture, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Hindersmässan i Örebro den 29 januari 1937. Folk vandrar mellan marknadsstånden på Stortorget. En man med ett plakat framträder i förgrunden.

Hindersmässan i Örebro den 29 januari 1937. Folk vandrar mellan markna...

Hindersmässan i Örebro den 29 januari 1937. Folk vandrar mellan marknadsstånden på Stortorget. En man med ett plakat framträder i förgrunden.

Hindersmässan i Örebro den 28 januari 1937. På västra delen av Stortorget pågår kommersen bland marknadsstånden för fullt. I bakgrunden syns Rådhuset.

Hindersmässan i Örebro den 28 januari 1937. På västra delen av Stortor...

Hindersmässan i Örebro den 28 januari 1937. På västra delen av Stortorget pågår kommersen bland marknadsstånden för fullt. I bakgrunden syns Rådhuset.

"Vad skall vi så i år".
Från fröhandeln på Stora torget. Från utställningen "Falköping i bild" 1952.

"Vad skall vi så i år". Från fröhandeln på Stora torget. Från utställn...

"Vad skall vi så i år". Från fröhandeln på Stora torget. Från utställningen "Falköping i bild" 1952.

Ögonblick från Skänninge marknad 1959. Gudsbudskap vid sidan av försäljning av korta varor. Marknaden hålls traditionsenligt första onsdagen och torsdagen i augusti månad, vilket i stort motsvarar äldre tiders Olofsmäss.

Ögonblick från Skänninge marknad 1959. Gudsbudskap vid sidan av försäl...

Ögonblick från Skänninge marknad 1959. Gudsbudskap vid sidan av försäljning av korta varor. Marknaden hålls traditionsenligt första onsdagen och torsdagen i augusti månad, vilket i stort motsvarar äldre tiders Olofsmäss.

Som brukligt livlig kommers på marknadstorget vid Ulrika marknad. Just detta ögonblick är från 1963. Marknaden hålls traditionsenligt andra torsdagen i september månad. Dagen före hålls kreatursmarknad.

Som brukligt livlig kommers på marknadstorget vid Ulrika marknad. Just...

Som brukligt livlig kommers på marknadstorget vid Ulrika marknad. Just detta ögonblick är från 1963. Marknaden hålls traditionsenligt andra torsdagen i september månad. Dagen före hålls kreatursmarknad.

Höstmarknad. Falköping, Sweden

Höstmarknad. Falköping, Sweden

Höstmarknad. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Hindersmässomarknaden 1964-01. Mattor

Hindersmässomarknaden 1964-01. Mattor

Hindersmässomarknaden 1964-01. Mattor Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

XLM.Torsåker0080 / Länsmuseet Gävleborg

XLM.Torsåker0080 / Länsmuseet Gävleborg

XLM.Torsåker0080 Picryl description: Public domain artwork of horse, equestrian horse riding, free to use, no copyright restrictions image.

Höst, men troligen också, hästmarknad i Köping. Fotograf: E. Sörman (repr Gustafsson) Fotokopia finns.

Höst, men troligen också, hästmarknad i Köping. Fotograf: E. Sörman (r...

Höst, men troligen också, hästmarknad i Köping. Fotograf: E. Sörman (repr Gustafsson) Fotokopia finns.

Hästmarknad. Falköping, Sweden

Hästmarknad. Falköping, Sweden

Hästmarknad. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

dublett Falköping, Sweden

dublett Falköping, Sweden

dublett Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Odensbackens Marknad, marknadsvy.
Beställningsnr. AR-1008.

Odensbackens Marknad, marknadsvy. Beställningsnr. AR-1008.

Odensbackens Marknad, marknadsvy. Beställningsnr. AR-1008.

Hindersmässan i Örebro den 28 januari 1937. Människor promenerar mellan marknadsstånden på östra delen av Stortorget. Nikolaikyrkan syns i bakgrunden.

Hindersmässan i Örebro den 28 januari 1937. Människor promenerar mella...

Hindersmässan i Örebro den 28 januari 1937. Människor promenerar mellan marknadsstånden på östra delen av Stortorget. Nikolaikyrkan syns i bakgrunden.

Hindersmässan i Örebro den 28 januari 1937. Vid Stortorget promenerar folk utmed Köpmangatan som korsar Stortorgets västra del. Till vänster syns Rådhuset och i fonden skymtar Slottet.

Hindersmässan i Örebro den 28 januari 1937. Vid Stortorget promenerar ...

Hindersmässan i Örebro den 28 januari 1937. Vid Stortorget promenerar folk utmed Köpmangatan som korsar Stortorgets västra del. Till vänster syns Rådhuset och i fonden skymtar Slottet.

Höstmarknad. Falköping, Sweden

Höstmarknad. Falköping, Sweden

Höstmarknad. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Hindersmässomarknaden 1964-01. Örebro, Sverive

Hindersmässomarknaden 1964-01. Örebro, Sverive

Hindersmässomarknaden 1964-01. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Hindersmässomarknaden 1964-01. Seldon.

Hindersmässomarknaden 1964-01. Seldon.

Hindersmässomarknaden 1964-01. Seldon. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Marknad på Hovrättstorget i Jönköping vid sekelskiftet 1900. Ateljé Rogö.

Marknad på Hovrättstorget i Jönköping vid sekelskiftet 1900. Ateljé Ro...

Marknad på Hovrättstorget i Jönköping vid sekelskiftet 1900.

Stora torget, höstmarknaden 1895.

Stora torget, höstmarknaden 1895.

Stora torget, höstmarknaden 1895. Public domain photograph of early 20th century Falbugdens, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Stora torget, höstmarknaden 1895.

Stora torget, höstmarknaden 1895.

Stora torget, höstmarknaden 1895. Public domain photograph of early 20th century Falbugdens, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Vinterbild torget. Falköping, Sweden

Vinterbild torget. Falköping, Sweden

Vinterbild torget. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Odensbackens Marknad, marknadsvy.
Beställningsnr. AR-708.

Odensbackens Marknad, marknadsvy. Beställningsnr. AR-708.

Odensbackens Marknad, marknadsvy. Beställningsnr. AR-708.

Hindersmässan i Örebro den 28 januari 1937. Full kommers pågår vid marknadsstånden på östra delen av Stortorget. Trängseln är stor.

Hindersmässan i Örebro den 28 januari 1937. Full kommers pågår vid mar...

Hindersmässan i Örebro den 28 januari 1937. Full kommers pågår vid marknadsstånden på östra delen av Stortorget. Trängseln är stor.

På isen. / Länsmuseet Gävleborg

På isen. / Länsmuseet Gävleborg

På isen. Picryl description: Public domain artwork of horse, equestrian horse riding, free to use, no copyright restrictions image.

Torgdagsmarknad, Tierp, Uppland, Ulla Gällstedt Eriksson

Torgdagsmarknad, Tierp, Uppland, Ulla Gällstedt Eriksson

Torgdagsmarknad, Tierp, Uppland Public domain photograph of 19th-century Sweden, landscape, historic place, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Hindersmässomarknaden 1964-01. Örebro, Sverive

Hindersmässomarknaden 1964-01. Örebro, Sverive

Hindersmässomarknaden 1964-01. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Hindersmässomarknaden 1964-01. Blommor.

Hindersmässomarknaden 1964-01. Blommor.

Hindersmässomarknaden 1964-01. Blommor. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Hästmarknad. Köpslagan på Hästbacken.

Hästmarknad. Köpslagan på Hästbacken.

Hästmarknad. Köpslagan på Hästbacken. Public domain photograph of early 20th century Falbugdens, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Marknad på Hästbacken. Falköping, Sweden

Marknad på Hästbacken. Falköping, Sweden

Marknad på Hästbacken. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Höst, och troligen också, hästmarknad i Köping. Fotograf: E. Sörman (repr Gustafssson) Fotokopia finns.

Höst, och troligen också, hästmarknad i Köping. Fotograf: E. Sörman (r...

Höst, och troligen också, hästmarknad i Köping. Fotograf: E. Sörman (repr Gustafssson) Fotokopia finns.

Hindersmässan i Örebro den 29 januari 1937. Full kommers pågår bland marknadsstånden på Stortorget.

Hindersmässan i Örebro den 29 januari 1937. Full kommers pågår bland m...

Hindersmässan i Örebro den 29 januari 1937. Full kommers pågår bland marknadsstånden på Stortorget.

På Ulrika marknad har ung som gammal alltid kunnat göra fynd. Just detta ögonblick är från 1963. Marknaden hålls traditionsenligt andra torsdagen i september månad. Dagen före hålls kreatursmarknad.

På Ulrika marknad har ung som gammal alltid kunnat göra fynd. Just det...

På Ulrika marknad har ung som gammal alltid kunnat göra fynd. Just detta ögonblick är från 1963. Marknaden hålls traditionsenligt andra torsdagen i september månad. Dagen före hålls kreatursmarknad.

Västgöta ting. Åslevanten görs.

Västgöta ting. Åslevanten görs.

Västgöta ting. Åslevanten görs. Public domain photograph of early 20th century Falbugdens, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Nora, marknad. Örebro, Sverive Sverige. Public domain image.

Nora, marknad. Örebro, Sverive Sverige. Public domain image.

Nora, marknad. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Hindersmässomarknaden 1964-01. Såga träd.

Hindersmässomarknaden 1964-01. Såga träd.

Hindersmässomarknaden 1964-01. Såga träd. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Hindersmässomarknaden 1964-01. Örebro, Sverive

Hindersmässomarknaden 1964-01. Örebro, Sverive

Hindersmässomarknaden 1964-01. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Hästmarknad. Falköping, Sweden

Hästmarknad. Falköping, Sweden

Hästmarknad. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Auktion Falköping, Sweden

Auktion Falköping, Sweden

Auktion Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Marknad på Stora torget.

Marknad på Stora torget.

Marknad på Stora torget. Public domain photograph of early 20th century Falbugdens, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Odensbackens Marknad, kreaturshandel och marknadsstånd.
Odensbackens väderkvarn i bakgrunden.

Odensbackens Marknad, kreaturshandel och marknadsstånd. Odensbackens v...

Odensbackens Marknad, kreaturshandel och marknadsstånd. Odensbackens väderkvarn i bakgrunden.

Auktion efter Claes på Stommen i Karleby.

Auktion efter Claes på Stommen i Karleby.

Auktion efter Claes på Stommen i Karleby.

Hindersmässan i Örebro den 28 januari 1937. Försäljning pågår vid marknadsstånden utmed Stortorgets norra sida. I bakgrunden skymtar de Atterlingska basarerna.

Hindersmässan i Örebro den 28 januari 1937. Försäljning pågår vid mark...

Hindersmässan i Örebro den 28 januari 1937. Försäljning pågår vid marknadsstånden utmed Stortorgets norra sida. I bakgrunden skymtar de Atterlingska basarerna.

Ögonblick från Skänninge marknad 1959. En kvinnlig akrobatikgrupp visar upp sina halsbrytande konster. Marknaden hålls traditionsenligt första onsdagen och torsdagen i augusti månad, vilket i stort motsvarar äldre tiders Olofsmäss.

Ögonblick från Skänninge marknad 1959. En kvinnlig akrobatikgrupp visa...

Ögonblick från Skänninge marknad 1959. En kvinnlig akrobatikgrupp visar upp sina halsbrytande konster. Marknaden hålls traditionsenligt första onsdagen och torsdagen i augusti månad, vilket i stort motsvarar äl... More

Hindersmässomarknaden 1964-01. Ballonger.

Hindersmässomarknaden 1964-01. Ballonger.

Hindersmässomarknaden 1964-01. Ballonger. Public domain photograph of procession, parade in Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Folksamling, auktion vid bondgård, Bergmansbacken i Berg, Bergby.

Folksamling, auktion vid bondgård, Bergmansbacken i Berg, Bergby.

Folksamling, auktion vid bondgård, Bergmansbacken i Berg, Bergby. Public domain photograph of a crowd of people, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Auktion omkring 1900. Tulluppsyningsman E.O. Leuchten.

Auktion omkring 1900. Tulluppsyningsman E.O. Leuchten.

Auktion omkring 1900. Tulluppsyningsman E.O. Leuchten.

Hästmarknad på Hästbacken. Falköping, Sweden

Hästmarknad på Hästbacken. Falköping, Sweden

Hästmarknad på Hästbacken. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Hästmarknad på Hästbacken. Falköping, Sweden

Hästmarknad på Hästbacken. Falköping, Sweden

Hästmarknad på Hästbacken. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Torgdag. Falköping, Sweden

Torgdag. Falköping, Sweden

Torgdag. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Auktion i Mullsjö. Falköping, Sweden

Auktion i Mullsjö. Falköping, Sweden

Auktion i Mullsjö. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Auktion i St. Skattegården.

Auktion i St. Skattegården.

Auktion i St. Skattegården. Public domain photograph of early 20th century Falbugdens, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Marknad i Stenstorp 1902. Torget. Johan i Knapagården Dala vid pilen.

Marknad i Stenstorp 1902. Torget. Johan i Knapagården Dala vid pilen.

Marknad i Stenstorp 1902. Torget. Johan i Knapagården Dala vid pilen.

Daniel Hellström, Östhammar, Uppland

Daniel Hellström, Östhammar, Uppland

Daniel Hellström, Östhammar, Uppland Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ett par välkända personer som på sin tid 1930-40 och 1950-talet höll kanske tusentals lösöreauktioner runt hela Falbygden. De är till höger häradsdommaren Hilmer Gustafsson, Stallmästaregården, Gökhem, med sin på speciellt sätt stukade hatt och till vänster roparen nämndemannen  Adolf Stångberg, Ringsåsen Ullene, i typisk roparposé. Denna auktion hölls i Skattegården, Gökhem, hos Hilmer Lövenstein, som på bilden sitter snett bakom Stångberg. På bilden också Allan Ljunggren och Gunnar Alfvén båda från Gökhem.

Ett par välkända personer som på sin tid 1930-40 och 1950-talet höll k...

Ett par välkända personer som på sin tid 1930-40 och 1950-talet höll kanske tusentals lösöreauktioner runt hela Falbygden. De är till höger häradsdommaren Hilmer Gustafsson, Stallmästaregården, Gökhem, med sin ... More

Höstmarknad. Falköping, Sweden

Höstmarknad. Falköping, Sweden

Höstmarknad. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Marknad i Falköping 1973.

Marknad i Falköping 1973.

Marknad i Falköping 1973. Public domain photograph of early 20th century Falbugdens, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Västgöta ting. Marknad. Falköping, Sweden

Västgöta ting. Marknad. Falköping, Sweden

Västgöta ting. Marknad. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Nora, marknad. Örebro, Sverive Sverige. Public domain image.

Nora, marknad. Örebro, Sverive Sverige. Public domain image.

Nora, marknad. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Nora, marknad. Örebro, Sverive Sverige. Public domain image.

Nora, marknad. Örebro, Sverive Sverige. Public domain image.

Nora, marknad. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Stora torget, höstmarknaden 1895.

Stora torget, höstmarknaden 1895.

Stora torget, höstmarknaden 1895. Public domain photograph of early 20th century Falbugdens, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Hästbacken, marknad. Falköping, Sweden

Hästbacken, marknad. Falköping, Sweden

Hästbacken, marknad. Public domain photograph of a car, automobile, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Halmstad Nässjö Järnvägar Marknad på Hästbacken.

Halmstad Nässjö Järnvägar Marknad på Hästbacken.

Marknad på Hästbacken. Public domain photograph of early 20th century Falbugdens, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Odensbackens Marknad, marknadsvy.
Beställningsnr. AR-708.
(Kopia av Nr.2783.G)

Odensbackens Marknad, marknadsvy. Beställningsnr. AR-708. (Kopia av Nr...

Odensbackens Marknad, marknadsvy. Beställningsnr. AR-708. (Kopia av Nr.2783.G)

Halmstad Nässjö Järnvägar Hästbacken. Stormarknad 1910.

Halmstad Nässjö Järnvägar Hästbacken. Stormarknad 1910.

Hästbacken. Stormarknad 1910. Public domain photograph of early 20th century Falbugdens, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Previous

of 2

Next