The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

fordon

3,431 media by topicpage 1 of 35
Gårdsinteriör från Westmanska gården i Linköping. Den har ett medeltida ursprung som tidigt gav plats för ett helgeandshus. Under 1800-talet kom gården i etapper gå över i familjen Westmans ägo, vilkas anförvanter skapade en mycket framgångsrik handelsgård. Byggnaderna revs 1907 för att ge plats för det så kallade Centralpalatset. Tiden för bilden är omkring förra sekelskiftet.

Gårdsinteriör från Westmanska gården i Linköping. Den har ett medeltid...

Gårdsinteriör från Westmanska gården i Linköping. Den har ett medeltida ursprung som tidigt gav plats för ett helgeandshus. Under 1800-talet kom gården i etapper gå över i familjen Westmans ägo, vilkas anförvan... More

Gårdsinteriör från Westmanska gården i Linköping. Det var härifrån den stora stadsbranden år 1700 startade, genom att en av gårdens drängar slarvat med en lykta. Efter branden avsågs Platensgatan att förlängas genom gården. Tomtens ägare lät emellertid i hast uppföra det putsade gatuhuset i bakgrunden, vilket omintetgjorde den planerade förlängning av gatan. Som en eftergift togs ett valv upp redan 1707 för fri passage till och från Stora torget. Valvet skymtar bortom den välta trålåren under skylten "Mjölhandel".  Under 1800-talet kom gården i etapper gå över i familjen Westmans ägo, vilkas anförvanter skapade en mycket framgångsrik handelsgård. Byggnaderna revs 1907 för att ge plats för det så kallade Centralpalatset. Tiden för bilden är omkring förra sekelskiftet.

Gårdsinteriör från Westmanska gården i Linköping. Det var härifrån den...

Gårdsinteriör från Westmanska gården i Linköping. Det var härifrån den stora stadsbranden år 1700 startade, genom att en av gårdens drängar slarvat med en lykta. Efter branden avsågs Platensgatan att förlängas ... More

Blyertsskiss. Hästskjuts i regnväder. I vagnen en man med hög hatt under ett paraply som tycks dölja ännu en passagerare brevid honom. Tv om vagnen en kvinna som hastar fram i regnet.  Ur Skissbok av J.V. Wallander Nordiska museet föremål (arkivet) invnr. NM.0053744

Blyertsskiss. Hästskjuts i regnväder. I vagnen en man med hög hatt und...

Blyertsskiss. Hästskjuts i regnväder. I vagnen en man med hög hatt under ett paraply som tycks dölja ännu en passagerare brevid honom. Tv om vagnen en kvinna som hastar fram i regnet. Ur Skissbok av J.V. Walla... More

Ånglok / Länsmuseet Gävleborg
Ånglok / Länsmuseet Gävleborg
Ett ånglok. Kalmar Läns museum
Järnvägen. Bangården. Ett gammalt ånglok.

Järnvägen. Bangården. Ett gammalt ånglok.

Järnvägen. Bangården. Ett gammalt ånglok.

Byggande av järnvägsnätet

Byggande av järnvägsnätet

Byggande av järnvägsnätet

Stjärnsund. Tredje klassens vagn vid perrongen.

Stjärnsund. Tredje klassens vagn vid perrongen.

Stjärnsund. Tredje klassens vagn vid perrongen.

Järnväg, ånglok. / Länsmuseet Gävleborg
Hästskjuts. Nyaste sort af blåa sedlar. När pengarna togo slut, betalte vi vår skjuts med kappkragen.Teckning av Fritz von Dardel, 1837.

Hästskjuts. Nyaste sort af blåa sedlar. När pengarna togo slut, betalt...

Hästskjuts. Nyaste sort af blåa sedlar. När pengarna togo slut, betalte vi vår skjuts med kappkragen.Teckning av Fritz von Dardel, 1837.

"Bellevue januari 1847". Kälkåkning. Tuschteckning av Fritz von Dardel, 1847

"Bellevue januari 1847". Kälkåkning. Tuschteckning av Fritz von Dardel...

"Bellevue januari 1847". Kälkåkning. Tuschteckning av Fritz von Dardel, 1847

Blyertsskiss.  Grupp. Kvinna, man och två barn vid en hästkärra"Mora den 10 augusti 1853". Ur skissbok märkt G.V Palm, Nordiska museets arkiv.

Blyertsskiss. Grupp. Kvinna, man och två barn vid en hästkärra"Mora d...

Blyertsskiss. Grupp. Kvinna, man och två barn vid en hästkärra"Mora den 10 augusti 1853". Ur skissbok märkt G.V Palm, Nordiska museets arkiv.

Motorcykel med sidovagn. Hallsberg, Örebro, Sverige
Sannolikt Anna Arboréns hem, Pilsbo, Haga socken, Uppland, före 1914

Sannolikt Anna Arboréns hem, Pilsbo, Haga socken, Uppland, före 1914

Sannolikt Anna Arboréns hem, Pilsbo, Haga socken, Uppland, före 1914

Barn i barnvagn, Uppsala, före 1914, Henri Ostis Fotografi Atelier
Jädrans station från Sandviken av A. Blombergsson i det s.k. Adelsköldska skissblocket från 1860-talet.

Jädrans station från Sandviken av A. Blombergsson i det s.k. Adelsköld...

Jädrans station från Sandviken av A. Blombergsson i det s.k. Adelsköldska skissblocket från 1860-talet.

Arbete i en skärning, Sammanbindningsbanan

Arbete i en skärning, Sammanbindningsbanan

Arbete i en skärning, Sammanbindningsbanan

Järnvägen väster om Huskvarnadalen, ovanför Tormenås i närheten av Yxenhaga i Huskvarna.

Järnvägen väster om Huskvarnadalen, ovanför Tormenås i närheten av Yxe...

Järnvägen väster om Huskvarnadalen, ovanför Tormenås i närheten av Yxenhaga i Huskvarna.

En del av järnvägen ovanför Tormenås väster om Huskvarnadalen på 1870-talet.

En del av järnvägen ovanför Tormenås väster om Huskvarnadalen på 1870-...

En del av järnvägen ovanför Tormenås väster om Huskvarnadalen på 1870-talet.

Några män åker dressin på järnvägen vid Öxnehaga i Huskvarna.

Några män åker dressin på järnvägen vid Öxnehaga i Huskvarna.

Några män åker dressin på järnvägen vid Öxnehaga i Huskvarna.

Norra tunneln vid Södermalm, Sammanbindningsbanan

Norra tunneln vid Södermalm, Sammanbindningsbanan

Norra tunneln vid Södermalm, Sammanbindningsbanan

"Lapparna, på zoologisk draggning, d.6 April 1873." Norsk fångstman med fyra endast till förnamn kända samer och en ren. Medlemmar i Nordenskiölds expedition.

"Lapparna, på zoologisk draggning, d.6 April 1873." Norsk fångstman me...

Se gm5869 för fullständiga uppgifter om förvärv av fotoalbum.

En grupp ungdomar samlade framför Skällviks prästgård Korsnäs. Vid tiden disponerades bostället av kyrkoherde Gustaf Leonard Lundqvist och dennes maka Jauquette. Identifierad på bilden är kvinnan på cykeln, kyrkoherdeparets dotter Amalia Lundqvist. Fotografen är möjligtvis den fotointresserade fadern.

En grupp ungdomar samlade framför Skällviks prästgård Korsnäs. Vid tid...

Enskilt arkiv 648 emanerar från Gustaf Leonard Lundqvist och dennes maka Jacobina, vardagligt kallad Jaquette, född Ljunglöf. År 1869 blev Lundqvist utsedd till kyrkoherde i Skällvik och Sankt Anna församlingar... More

Stambanebygget 1878. / Länsmuseet Gävleborg
Hästekipage, fyrspann. Gävle, Sverige
Isupptagning. Sju män tar upp is, en man på hästdragen släde i bakgrunden.

Isupptagning. Sju män tar upp is, en man på hästdragen släde i bakgrun...

Isupptagning. Sju män tar upp is, en man på hästdragen släde i bakgrunden.

Man med cykel poserar framför gärdsgård. Gävle, Sverige

Man med cykel poserar framför gärdsgård. Gävle, Sverige

Man med cykel poserar framför gärdsgård.

Eriksberg Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Eriksberg Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

Slitning av kolskena till strömavtagare.

Slitning av kolskena till strömavtagare.

Slitning av kolskena till strömavtagare.

Gammalt militärboställe, vid Smålands husarers regemente.

Gammalt militärboställe, vid Smålands husarers regemente.

Gammalt militärboställe, vid Smålands husarers regemente.

Slitning av kolskena till strömavtagare.

Slitning av kolskena till strömavtagare.

Slitning av kolskena till strömavtagare.

Ett nu rivet magasin i Kalmar hamn, på Baronens nuvarande parkering. Bakom magasinet ligger Jordbrovalvet.

Ett nu rivet magasin i Kalmar hamn, på Baronens nuvarande parkering. B...

Ett nu rivet magasin i Kalmar hamn, på Baronens nuvarande parkering. Bakom magasinet ligger Jordbrovalvet.

Kuggdrev för Bergslagernas Järnvägar, BJ lok littera O.

Kuggdrev för Bergslagernas Järnvägar, BJ lok littera O.

Kuggdrev för Bergslagernas Järnvägar, BJ lok littera O.

Kuggdrev för Bergslagernas Järnvägar, BJ lok littera O.

Kuggdrev för Bergslagernas Järnvägar, BJ lok littera O.

Kuggdrev för Bergslagernas Järnvägar, BJ lok littera O.

Rallare i Grustaget på "Kala-Hea" i Hybo. Foto fr. 1886-87.Sittande längst t.v.  Jon Larson-Vinder,Säljesta Järvsö.Sittande längst t.h. Krug, Järvsö.Stående längst t.h. troligen lastarbasen som hette Hollsten.Stående vid skorstenen, bromarbasen Petter Karlsson, Hybo.Sittande(med stocken i knävecket) Erik Jonsson, Sjövästa Järvsö. Brorson till spelmannen From Olle.

Rallare i Grustaget på "Kala-Hea" i Hybo. Foto fr. 1886-87.Sittande lä...

Rallare i Grustaget på "Kala-Hea" i Hybo. Foto fr. 1886-87.Sittande längst t.v. Jon Larson-Vinder,Säljesta Järvsö.Sittande längst t.h. Krug, Järvsö.Stående längst t.h. troligen lastarbasen som hette Hollsten.S... More

Ingeborg Stenbeck kör hästen Deax. Bredvid sitter hushållsfröken Sandra.

Ingeborg Stenbeck kör hästen Deax. Bredvid sitter hushållsfröken Sandr...

Ingeborg Stenbeck kör hästen Deax. Bredvid sitter hushållsfröken Sandra.

Arbetshästar med kärra. / Länsmuseet Gävleborg
Sparkutflykt. / Länsmuseet Gävleborg
Per Andersson som körde posten mellan Åbydal och Bergby, här vid postkontoret i Bergby, hos Wibergs. Fotograferad vid sista körningen av posten till Åbydals station.

Per Andersson som körde posten mellan Åbydal och Bergby, här vid postk...

Per Andersson som körde posten mellan Åbydal och Bergby, här vid postkontoret i Bergby, hos Wibergs. Fotograferad vid sista körningen av posten till Åbydals station.

Ostkustbanan byggs, en grupp rallare med förman. Personerna från vänster: nr 3 Eriksson, Hamrångefjärden, nr 4 Anton Östlund, Häckelsäng och nr 5 Georg Hedberg, Totra.

Ostkustbanan byggs, en grupp rallare med förman. Personerna från vänst...

Ostkustbanan byggs, en grupp rallare med förman. Personerna från vänster: nr 3 Eriksson, Hamrångefjärden, nr 4 Anton Östlund, Häckelsäng och nr 5 Georg Hedberg, Totra.

Hembygdsfest på Vifors festplats.

Hembygdsfest på Vifors festplats.

Hembygdsfest på Vifors festplats.

Friggeråker, Backgården ca 1890. Fr. v. Ida med dotter Hildur, August född 1849. Husbondfolket. Britta-Stina bodde i en av små stugorna vid Jättedreven. Tekla var piga där

Friggeråker, Backgården ca 1890. Fr. v. Ida med dotter Hildur, August ...

Friggeråker, Backgården ca 1890. Fr. v. Ida med dotter Hildur, August född 1849. Husbondfolket. Britta-Stina bodde i en av små stugorna vid Jättedreven. Tekla var piga där

Gävle stad – Norr, Stortorget.Stortorget (Salutorget) på 1890-talet.

Gävle stad – Norr, Stortorget.Stortorget (Salutorget) på 1890-talet.

Gävle stad – Norr, Stortorget.Stortorget (Salutorget) på 1890-talet.

Sex män och en kälke.

Sex män och en kälke.

Sex män och en kälke.

XLM.Torsåker0357 / Länsmuseet Gävleborg
Skidtävling? Per Gustav Granath
Arbetare vid transporträls. / Länsmuseet Gävleborg
Bil med reklamskylt, Exenter Biografen.

Bil med reklamskylt, Exenter Biografen.

Bil med reklamskylt, Exenter Biografen.

Biltur. Per Gustav Granath (before 1920)
Frakt av delar till magnetkranen vid götgården.

Frakt av delar till magnetkranen vid götgården.

Frakt av delar till magnetkranen vid götgården.

Kontor hos cykelhandlare, ev P.O. Ek i Bergby.

Kontor hos cykelhandlare, ev P.O. Ek i Bergby.

Kontor hos cykelhandlare, ev P.O. Ek i Bergby.

Sparkutflykt. / Länsmuseet Gävleborg
Okänt motiv. Per Gustav Granath
Wij såg och hyvleri, lastvagnar. Personerna från vänster: Gunnar Rehn, Sören Wiberg, Anders Skoglund, Bertil Berggren, August Nilsson och Roland Berger.

Wij såg och hyvleri, lastvagnar. Personerna från vänster: Gunnar Rehn,...

Wij såg och hyvleri, lastvagnar. Personerna från vänster: Gunnar Rehn, Sören Wiberg, Anders Skoglund, Bertil Berggren, August Nilsson och Roland Berger.

Den första bilen i Skog. Utanför Lundbacka. En engelsktillverkad Messing-Ford 12. I baksätet fru Frölund och "Mor Lena" som Forsbäcks andra fru kallades.

Den första bilen i Skog. Utanför Lundbacka. En engelsktillverkad Messi...

Den första bilen i Skog. Utanför Lundbacka. En engelsktillverkad Messing-Ford 12. I baksätet fru Frölund och "Mor Lena" som Forsbäcks andra fru kallades.

XLM.Torsåker0206 / Länsmuseet Gävleborg
Timmertransport, Kopparfors AB. / Länsmuseet Gävleborg
Utflykt med bil. / Länsmuseet Gävleborg
Okänd skogsväg. / Länsmuseet Gävleborg
Kvinnan till vänster är Marta Larsson, gift Westberg och bosatt i Hudiksvallstrakten. Marta var från "Handlars" i Hå och hade tre systrar, Brita, Karin (kom till Freluga) och Anna (gift i "Ol-Lars"). Hon hade dessutom en bror, Lars, som blev bonde, handelsman och saftfabrikör.

Kvinnan till vänster är Marta Larsson, gift Westberg och bosatt i Hudi...

Kvinnan till vänster är Marta Larsson, gift Westberg och bosatt i Hudiksvallstrakten. Marta var från "Handlars" i Hå och hade tre systrar, Brita, Karin (kom till Freluga) och Anna (gift i "Ol-Lars"). Hon hade d... More

Järnvägen, bangården. / Länsmuseet Gävleborg
Sparktur. / Länsmuseet Gävleborg
Bil, W 166 / Länsmuseet Gävleborg
Slädtur. / Länsmuseet Gävleborg
"Edlunds" i Växbo. / Länsmuseet Gävleborg
Fotografiet är taget efter vägen upp till "Berget" i Östansjö, gården "Ol-Mats" i bakgrunden. Männen okända.

Fotografiet är taget efter vägen upp till "Berget" i Östansjö, gården ...

Fotografiet är taget efter vägen upp till "Berget" i Östansjö, gården "Ol-Mats" i bakgrunden. Männen okända.

Okänt motiv. Per Gustav Granath
Vadstena slott / Länsmuseet Gävleborg
XLM.Torsåker1480 / Länsmuseet Gävleborg
"Nörrgårdskroken" i Hå. / Länsmuseet Gävleborg
Olivia Pettersson, "Erkes" Berg Torsåker.

Olivia Pettersson, "Erkes" Berg Torsåker.

Olivia Pettersson, "Erkes" Berg Torsåker.

Växbo, "Edlunds". / Länsmuseet Gävleborg
Mannen med cykeln är okänd.

Mannen med cykeln är okänd.

Mannen med cykeln är okänd.

Mannen med cykel är okänd.

Mannen med cykel är okänd.

Mannen med cykel är okänd.

Växbo, "Edlunds". / Länsmuseet Gävleborg
Motiv från Skuru i Svinhult. På bilden Axel Johansson med sin ögonsten.Anm: Möjligen Axel Edvard Johansson (1885-). Son till arrendatorn av Skuru vid tiden, Johan Alfred Johansson och dennes hustru Anna Stina Svensdotter.
Biltur, männen okända. Per Gustav Granath
Två kvinnor på cykeltur.

Två kvinnor på cykeltur.

Två kvinnor på cykeltur.

Två kvinnor utanför ett hus, en med cykel.

Två kvinnor utanför ett hus, en med cykel.

Två kvinnor utanför ett hus, en med cykel.

Lenninge: tågolycka. / Länsmuseet Gävleborg
Utflykt med bil.

Utflykt med bil.

Utflykt med bil.

Lenninge: tågolycka. / Länsmuseet Gävleborg
Okänt par. Per Gustav Granath
Slädtur. / Länsmuseet Gävleborg
Slåtter. / Länsmuseet Gävleborg
Man vid litet AEG-lok.

Man vid litet AEG-lok.

Man vid litet AEG-lok.

Vid Västerbergs Folkhögskola / Länsmuseet Gävleborg
Biltransport. Per Gustav Granath
XLM.Torsåker1131 / Länsmuseet Gävleborg
Uppfordringsverket vid Slätthällsbron, Fågelsjö.

Uppfordringsverket vid Slätthällsbron, Fågelsjö.

Uppfordringsverket vid Slätthällsbron, Fågelsjö.

Dansbanan i Annefors. Per Gustav Granath
"Frieri och kurtis". Ungt par vid bänk under ett träd. En cykel står bredvid. Vykort.

"Frieri och kurtis". Ungt par vid bänk under ett träd. En cykel står b...

"Frieri och kurtis". Ungt par vid bänk under ett träd. En cykel står bredvid. Vykort.

Från vänster: Anna Käller, Anna Lindberg, Karin Jonsson från "Backåkers" och "Knubb-Karin" från Herte. Flickan på sparken är Anna Källers dotter Gunborg Lindberg (gift Larsson, Hällbo).

Från vänster: Anna Käller, Anna Lindberg, Karin Jonsson från "Backåker...

Från vänster: Anna Käller, Anna Lindberg, Karin Jonsson från "Backåkers" och "Knubb-Karin" från Herte. Flickan på sparken är Anna Källers dotter Gunborg Lindberg (gift Larsson, Hällbo).

Bryggarhäst som levererar dricka i tunnor från Wilanders bryggeri på Kvistholmen. Mannen till vänster kan vara Per Olof Sahlin, som var utkörare på bryggeriet. På husets fasad står Matservering, oläsbart ord och Rum för resande.

Bryggarhäst som levererar dricka i tunnor från Wilanders bryggeri på K...

Bryggarhäst som levererar dricka i tunnor från Wilanders bryggeri på Kvistholmen. Mannen till vänster kan vara Per Olof Sahlin, som var utkörare på bryggeriet. På husets fasad står Matservering, oläsbart ord oc... More

XLM.Torsåker0722 / Länsmuseet Gävleborg
Häst och kärra, körkarl och barn.

Häst och kärra, körkarl och barn.

Häst och kärra, körkarl och barn.

XLM.Torsåker1227 / Länsmuseet Gävleborg
Ester Lindberg vid gamla bron i Lenninge. Lennebys ladugård i bakgrunden.

Ester Lindberg vid gamla bron i Lenninge. Lennebys ladugård i bakgrund...

Ester Lindberg vid gamla bron i Lenninge. Lennebys ladugård i bakgrunden.

Per Erik Eriksson (Josefs far) på gårdstunet vid "Erik-Lars".

Per Erik Eriksson (Josefs far) på gårdstunet vid "Erik-Lars".

Per Erik Eriksson (Josefs far) på gårdstunet vid "Erik-Lars".

Previous

of 35

Next