The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

forcing

9 media by topicpage 1 of 1
Stationen., Svenska Järnvägarna

Stationen., Svenska Järnvägarna

Railway stations in Sweden

Oskarshamns varv. Tving för lyftning av plåtar.

Oskarshamns varv. Tving för lyftning av plåtar.

Oskarshamns varv. Tving för lyftning av plåtar.

Bostadsbebyggelse på Östermalm med Tornvillan till vänster.  I bakgrunden Mons sågverk och Sundsvallsfjärden. Mitt framför såghusen vid Mons sågverk ses Sundsvalls första ridhus från 1908 (revs 1925).

Bostadsbebyggelse på Östermalm med Tornvillan till vänster. I bakgrun...

Bostadsbebyggelse på Östermalm med Tornvillan till vänster. I bakgrunden Mons sågverk och Sundsvallsfjärden. Mitt framför såghusen vid Mons sågverk ses Sundsvalls första ridhus från 1908 (revs 1925).

Bostadsbebyggelse på Östermalm med Höglundaskolan till vänster mitt i bild och närmast ovanför Tornvillan.  I bakgrunden Sundsvallsfjärden. Bildtext på vykortet "Sundsvall. Vy över Hasselbacken."

Bostadsbebyggelse på Östermalm med Höglundaskolan till vänster mitt i ...

Bostadsbebyggelse på Östermalm med Höglundaskolan till vänster mitt i bild och närmast ovanför Tornvillan. I bakgrunden Sundsvallsfjärden. Bildtext på vykortet "Sundsvall. Vy över Hasselbacken."

Tving station., Svenska Järnvägarna

Tving station., Svenska Järnvägarna

Railway stations in Sweden

Tving station., Svenska Järnvägarna

Tving station., Svenska Järnvägarna

Railway stations in Sweden

Tving station. Nättraby - Alnaryd - Älmeboda Järnväg, NAEJ lok 2.
Sjötorps varvVästergötland."Sätta till en bordvägsgång" på backen till Isländskt fiskefartyg under byggnad. Bordet pressas in med hjälp av en "Bändhake" och fästes med tvingar.

Sjötorps varvVästergötland."Sätta till en bordvägsgång" på backen till...

Sjötorps varvVästergötland."Sätta till en bordvägsgång" på backen till Isländskt fiskefartyg under byggnad. Bordet pressas in med hjälp av en "Bändhake" och fästes med tvingar.

Daghemmen, 29 maj 1967

Daghemmen, 29 maj 1967

Daghemmen, 29 maj 1967