The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

food industry

2,973 media by topicpage 1 of 30
A person carrying a can of Karo syrup at Berg's Supermarket, circa 1950

A person carrying a can of Karo syrup at Berg's Supermarket, circa 195...

Original Collection: Gifford Photographic Collection..Item Number: P 218 SG 6 Series 1 ...You can find this image by searching for the item number by clicking here ( http://oregondigital.org/digcol ) . ..Want m... More

Järnvägsbro i Långebro, Kristianstad, vid tiden omkring (eller kanske något före) sekelskiftet 1800-1900. Bilden är tagen från östra sidan av Helgeå i riktning mot stadsdelen Hvilan. Längst till höger skymtar ett hörn av Finlands Bryggeri. Ända fram till 1919, då en järnvägsbro över ån tillkom, hade Östra Skånes Järnvägar slutstation, Långebro Station, på åns västra sida. Vid seklets början gick hästdragen omnibuss mellan denna station och stadens huvudstation. Bilden överlämnades i februari 1971 av T. Wilner, som hade sitt födelsehem nära den punkt från vilkn bilden tagits (Olssonska, sedermera Schmiterlöwska huset).

Järnvägsbro i Långebro, Kristianstad, vid tiden omkring (eller kanske ...

Järnvägsbro i Långebro, Kristianstad, vid tiden omkring (eller kanske något före) sekelskiftet 1800-1900. Bilden är tagen från östra sidan av Helgeå i riktning mot stadsdelen Hvilan. Längst till höger skymtar e... More

Gustafsbro utanför Gävle 1860-talet. Gefle Bryggeri AB. Gävle, Sverige

Gustafsbro utanför Gävle 1860-talet. Gefle Bryggeri AB. Gävle, Sverige

Gustafsbro utanför Gävle 1860-talet. Gefle Bryggeri AB.

Reinsdyr graver i sneen etter mat.

Reinsdyr graver i sneen etter mat.

Reinsdyr graver i sneen etter mat.

Bryggeriet Gustafsbro utanför Gävle på 1860-talet. Gefle Bryggeri AB.

Bryggeriet Gustafsbro utanför Gävle på 1860-talet. Gefle Bryggeri AB.

Bryggeriet Gustafsbro utanför Gävle på 1860-talet. Gefle Bryggeri AB.

Reinsdyr graver i sneen etter mat.

Reinsdyr graver i sneen etter mat.

Reinsdyr graver i sneen etter mat.

Porträtt av Nils Gustaf Nyström. Medlem av Borgenskapets äldste i Norrköping. Även bryggare i staden. Köpte 1843 det så kallade Gråstenska svagdricksbryggeriet. År 1859 introducerade Nyström den bajerska bryggerimetoden till Sverige. Från 1830 gift med Anna Brita Lindgren.

Porträtt av Nils Gustaf Nyström. Medlem av Borgenskapets äldste i Norr...

Enskilt arkiv 113 utgörs av ett fotoalbum med 25 st porträtt av "Norrköpings Stads Borgenskaps siste tjugofyra Äldste gemte deras siste sekreterare". Albumet (även föremålsregistrerat A6456) är en gåva till mus... More

Stora Hotellet ligger till vänster om träden som tillhör "Balders hage". Till höger syns en del av Jönköpings fästning. Häst och vagn tillhör Krönleins bryggeri, som hade en iskällare nere i fästingsvalven.

Stora Hotellet ligger till vänster om träden som tillhör "Balders hage...

Stora Hotellet ligger till vänster om träden som tillhör "Balders hage". Till höger syns en del av Jönköpings fästning. Häst och vagn tillhör Krönleins bryggeri, som hade en iskällare nere i fästingsvalven.

HSJ lok 1 "Carl IX"Hjo - Stentorps JärnvägTillverkad 1869 , 1873 ex Kroppa jvg (banans första lok ”Carl IX”, axelföljd 0B2T, före leverans till HSJ uthyrt t ill WMJ, 1892 till Hellekis 1, 1909 till Lidköpings Sockerfabrik, slopad 1929WMJ , Vikern - Möckelns Järnväg

HSJ lok 1 "Carl IX"Hjo - Stentorps JärnvägTillverkad 1869 , 1873 ex K...

HSJ lok 1 "Carl IX"Hjo - Stentorps JärnvägTillverkad 1869 , 1873 ex Kroppa jvg (banans första lok ”Carl IX”, axelföljd 0B2T, före leverans till HSJ uthyrt t ill WMJ, 1892 till Hellekis 1, 1909 till Lidköping... More

Porträtt av Carl Axel Moberg. Vid sitt giftemål 1855 med Ulrika Josefina Hultgren var han inspektor vid Thorönsborgs slott i Sankt Anna. År 1861 flyttade paret till Lotorps bruk för makens tjänst som inspektor därstädes. Efter några år bytte han arbetsplats till Finspångs bruk och kom där efter en tid att sadla om till värdshusvärd. Det nya värvet tycks passat honom väl ty år 1870 flyttade makarna till Söderköping för att där driva stadens gästgiveri. 1874 flyttade makarna till Norrköping för fortsatt verksamhet inom mat och dryck.

Porträtt av Carl Axel Moberg. Vid sitt giftemål 1855 med Ulrika Josefi...

Porträtt av Carl Axel Moberg. Vid sitt giftemål 1855 med Ulrika Josefina Hultgren var han inspektor vid Thorönsborgs slott i Sankt Anna. År 1861 flyttade paret till Lotorps bruk för makens tjänst som inspektor ... More

Bryggarhäst med kusken som troligen är Per Olof Sahlin (1873-1953). Han var anställd som utkörare på Wilanders bryggeri. Bakom hästen syns Brinkgården på Kvistholmen.

Bryggarhäst med kusken som troligen är Per Olof Sahlin (1873-1953). Ha...

Bryggarhäst med kusken som troligen är Per Olof Sahlin (1873-1953). Han var anställd som utkörare på Wilanders bryggeri. Bakom hästen syns Brinkgården på Kvistholmen.

Porträtt av fru Ulrika Josefina Hultgren. Bördig från Södra Vi socken gifte hon sig 1855 med inspektorn och sedermera värdshusvärden Carl Axel Moberg. Maken hade i slutet av 1860-talet sadlat om från tjänst vid Finspångs bruk till att driva ortens värdshus. År 1870 flyttade makarna till Söderköping för att där driva stadens gästgiveri. 1874 flyttade de till Norrköping för fortsatt verksamhet inom mat och dryck. Där fick hon uppleva hennes enda barn, sonen Carl Axel, utvandra till Brasilien för att återkomma och återigen flytta, nu till Amerika.

Porträtt av fru Ulrika Josefina Hultgren. Bördig från Södra Vi socken ...

Porträtt av fru Ulrika Josefina Hultgren. Bördig från Södra Vi socken gifte hon sig 1855 med inspektorn och sedermera värdshusvärden Carl Axel Moberg. Maken hade i slutet av 1860-talet sadlat om från tjänst vid... More

BAKGÅRD, HAMAR BRYGGERI I HAMAR, GRUPPE 12 ARBEIDERE, ØLKASSER, HEST, VOGN.

BAKGÅRD, HAMAR BRYGGERI I HAMAR, GRUPPE 12 ARBEIDERE, ØLKASSER, HEST, ...

An image archive for the old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The motifs include e... More

"N.542a) Fra Kautokeino. Vintertelt." står det på den ene glassplaten. På den andre identiske platen står det "Fjellsametelt i Kautokeino". På bildet ser man en liten samisk familie kledd i pesk og samiske luer stå utenfor vinterteltet sitt. Mannen står med en øks og hugger ved. Kvinnen holder noe i hendene sine, muligens et reinskinn? Et lite barn står ved siden av og ser på. En pulk er parkert til venstre i bildet, den er malt med symboler eller ornamenter i enden av pulken. Til venstre for teltet står et stativ for oppbevaring av mat, ved og gjenstander som trenger beskyttelse for dyr og fukt. En mørk hund kan skimtes mot teltduken. Det er snø på bakken og lav vegetasjon rundt teltet. Bildet forteller noe om hverdagslivet i en samisk vinterleir.

"N.542a) Fra Kautokeino. Vintertelt." står det på den ene glassplaten....

Finnmark Fylkesbibliotek har en liten samling glassdias fotografert av Alf Schrøder eller en av hans fotografer. Fotografiene er fra samiske bosettinger fra Rørostraktene og hele veien opp til Finnmark. Hovedsa... More

Gamla Ölandshamnen i Kalmar. Fartyget närmast kameran är troligen postångaren Öland som gick mellan Kalmar och Färjestaden.

Gamla Ölandshamnen i Kalmar. Fartyget närmast kameran är troligen post...

Gamla Ölandshamnen i Kalmar. Fartyget närmast kameran är troligen postångaren Öland som gick mellan Kalmar och Färjestaden.

Ölandshamnen fotograferad från ett torn på Slottet.

Ölandshamnen fotograferad från ett torn på Slottet.

Till vänster i bild syns SJ:s magasin, rakt fram gamla margarinfabriken och till höger Barlastholmen. I fonden skymtar Öland. Ett örlogsfartyg passerar i rännan.

"Nya bryggeriet", Västra Ringgatan 11 (idag "Kyrkans Hus"), Enköping, sett från norr. På drickapallarna står även "Svea, Enköping".

"Nya bryggeriet", Västra Ringgatan 11 (idag "Kyrkans Hus"), Enköping, ...

Fotot är del av ett fotoalbum som tillhört byggmästare Lars Petter Sten (1853-1941), Enköping. Albumet har påkostad utformning och är märkt på framsidan med texten: "Byggmästaren L. P. Sten, 10/8 1900, av erkän... More

"N.389) Samefamilie på tur. E.63)"" Peder Vesterfjell og familie." står det på glassplaten. Bildet er håndkolorert. En liten samefamilie sitter og lager mat ute i skogen. Kona har barnet i en komse på ryggen. Peder Vesterfjell sitter ved bålet med en kjele. Kvinnen bærer samisk drakt og lue. Vesterfjell ligger i Vefsn.

"N.389) Samefamilie på tur. E.63)"" Peder Vesterfjell og familie." stå...

Finnmark Fylkesbibliotek har en liten samling glassdias fotografert av Alf Schrøder eller en av hans fotografer. Fotografiene er fra samiske bosettinger fra Rørostraktene og hele veien opp til Finnmark. Hovedsa... More

Chokladtillverkning i troligen Röda Ugglan.

Chokladtillverkning i troligen Röda Ugglan.

Chokladtillverkning i troligen Röda Ugglan.

Ölandshamnen i Kalmar. Kalmar Läns museum
Flygfoto över Arboga bryggeri, Arboga.Tagen av Ahrenbergsflyg.

Flygfoto över Arboga bryggeri, Arboga.Tagen av Ahrenbergsflyg.

Flygfoto över Arboga bryggeri, Arboga.Tagen av Ahrenbergsflyg.

Fodermästare Nilsson och bryggarhäst på bryggeriet Nordstjernans gård.

Fodermästare Nilsson och bryggarhäst på bryggeriet Nordstjernans gård.

Fodermästare Nilsson och bryggarhäst på bryggeriet Nordstjernans gård.

Motiv från Östra Sjögatan, med bryggeriet Nordstjernans port, innan ombyggnad.

Motiv från Östra Sjögatan, med bryggeriet Nordstjernans port, innan om...

Motiv från Östra Sjögatan, med bryggeriet Nordstjernans port, innan ombyggnad.

Paul Rosenius - Podiceps minor, smådopping i boet. Två ungar sticker fram huvudet för att få mat av fadern som sträcker fram halsen mot dem.                Karnavävaresjön, Skåne

Paul Rosenius - Podiceps minor, smådopping i boet. Två ungar sticker f...

Podiceps minor, smådopping i boet. Två ungar sticker fram huvudet för att få mat av fadern som sträcker fram halsen mot dem. Karnavävaresjön, Skåne

Ett bryggeri med servering av kaffe, öl och porter ligger i korsningen Smedjegatan 17 -Borgmästargränd i Jönköping. Blev så småningom Gule Knut.

Ett bryggeri med servering av kaffe, öl och porter ligger i korsningen...

Ett bryggeri med servering av kaffe, öl och porter ligger i korsningen Smedjegatan 17 -Borgmästargränd i Jönköping. Blev så småningom Gule Knut.

H. K. & F. B. Thurber & Co.

H. K. & F. B. Thurber & Co.

Persistent URL: digital.lib.muohio.edu/u?/tradecards,3734 ( http://digital.lib.muohio.edu/u?/tradecards,3734 ) .. Subject (TGM): Coffee industry; Grocery stores; Coffee cups; Food industry;

Muzzy's Starch Co.

Muzzy's Starch Co.

Persistent URL: digital.lib.muohio.edu/u?/tradecards,3498 ( http://digital.lib.muohio.edu/u?/tradecards,3498 ) .. Subject (TGM): Children; Girls; Starch industry; Food industry; Snow; Snowballs; Children ... More

Bryggarhäst som levererar dricka i tunnor från Wilanders bryggeri på Kvistholmen. Mannen till vänster kan vara Per Olof Sahlin, som var utkörare på bryggeriet. På husets fasad står Matservering, oläsbart ord och Rum för resande.

Bryggarhäst som levererar dricka i tunnor från Wilanders bryggeri på K...

Bryggarhäst som levererar dricka i tunnor från Wilanders bryggeri på Kvistholmen. Mannen till vänster kan vara Per Olof Sahlin, som var utkörare på bryggeriet. På husets fasad står Matservering, oläsbart ord oc... More

J. Weild, Baker

J. Weild, Baker

Persistent URL: digital.lib.muohio.edu/u?/tradecards,4616 ( http://digital.lib.muohio.edu/u?/tradecards,4616 ) .. Subject (TGM): Birds' eggs & nests; Baked products; Bakeries; Baking; Food; Food industry;

Interiör från Wilanders Bryggeri och Läskedrycksfabrik på Ådala, Kvistholmen. Mannen i hatt till vänster kan vara mannen med anteckningsbok vid buteljtappningen, se bild XLM.A 15-15.

Interiör från Wilanders Bryggeri och Läskedrycksfabrik på Ådala, Kvist...

Interiör från Wilanders Bryggeri och Läskedrycksfabrik på Ådala, Kvistholmen. Mannen i hatt till vänster kan vara mannen med anteckningsbok vid buteljtappningen, se bild XLM.A 15-15.

Avfotografering. Menneskemengde på kaia og i en båt. Mannfolk som selger mat etc.

Avfotografering. Menneskemengde på kaia og i en båt. Mannfolk som selg...

Avfotografering. Menneskemengde på kaia og i en båt. Mannfolk som selger mat etc.

Vykort med interiörbilder från Nässjö Bryggeri AB.

Vykort med interiörbilder från Nässjö Bryggeri AB.

Vykort med interiörbilder från Nässjö Bryggeri AB.

Paul Rosenius - Boplats kungsörn. Gammelörnen har kommit med mat till ungen.

Paul Rosenius - Boplats kungsörn. Gammelörnen har kommit med mat till ...

Boplats kungsörn. Gammelörnen har kommit med mat till ungen.

Östra Storgatan i Jönköping. Skylten närmast gör reklam för "G.Öhman & Co, kappaffär, rekommenderas, billiga priser, Östra Storgatan 23". Bredvid ligger ett Bryggeri som serverar Kaffe, Öl och Porter.

Östra Storgatan i Jönköping. Skylten närmast gör reklam för "G.Öhman &...

Östra Storgatan i Jönköping. Skylten närmast gör reklam för "G.Öhman & Co, kappaffär, rekommenderas, billiga priser, Östra Storgatan 23". Bredvid ligger ett Bryggeri som serverar Kaffe, Öl och Porter.

Arbuckle Bros.

Arbuckle Bros.

Persistent URL: digital.lib.muohio.edu/u?/tradecards,4383 ( http://digital.lib.muohio.edu/u?/tradecards,4383 ) .. Subject (TGM): Ethnic groups; Boxing; Sports; Dance; Games; Coffee industry; Food industr... More

Motiv från Östra Sjögatan, med bryggeriet Nordstjernans port, innan ombyggnad.

Motiv från Östra Sjögatan, med bryggeriet Nordstjernans port, innan om...

Motiv från Östra Sjögatan, med bryggeriet Nordstjernans port, innan ombyggnad.

Skomakargatan mot norr, 1890-talet. Till höger kvarter Skrivaren; i bakgrunden i mitten av bilden, Ångbryggeriet.

Skomakargatan mot norr, 1890-talet. Till höger kvarter Skrivaren; i ba...

Skomakargatan mot norr, 1890-talet. Till höger kvarter Skrivaren; i bakgrunden i mitten av bilden, Ångbryggeriet.

Fodermarsken Nilsson håller hästen.

Fodermarsken Nilsson håller hästen.

Bryggerigården med bryggarvagnar och bryggarhästar.

Bryggeriet Nordstjernans kontor. Kalmar Läns museum
Paul Rosenius - Blå kärrhökhona (Circus cyaneus) hos ungarna,med mat

Paul Rosenius - Blå kärrhökhona (Circus cyaneus) hos ungarna,med mat

Blå kärrhökhona (Circus cyaneus) hos ungarna,med mat

Fjällpiplärka mmed mat i näbben

Fjällpiplärka mmed mat i näbben

Fjällpiplärka mmed mat i näbben

Egg-O-See

Egg-O-See

Persistent URL: digital.lib.muohio.edu/u?/tradecards,3489 ( http://digital.lib.muohio.edu/u?/tradecards,3489 ) .. Subject (TGM): Children; Children & animals; Children eating & drinking; Dogs; Cats; Anima... More

Flygfoto av Albin Rapp Konfektionsfabrik, Arboga.Tagen av Ahrenbergsflyg.

Flygfoto av Albin Rapp Konfektionsfabrik, Arboga.Tagen av Ahrenbergsfl...

Flygfoto av Albin Rapp Konfektionsfabrik, Arboga.Tagen av Ahrenbergsflyg.

Flygfoto över Albin Rapp Konfektionsfabrik, Arboga.Tagen av Ahrenbergsflyg.

Flygfoto över Albin Rapp Konfektionsfabrik, Arboga.Tagen av Ahrenbergs...

Flygfoto över Albin Rapp Konfektionsfabrik, Arboga.Tagen av Ahrenbergsflyg.

Bryggeriet Nordstjernan. Fodermästare Nilsson på gården med bryggarhäst och vagnar.

Bryggeriet Nordstjernan. Fodermästare Nilsson på gården med bryggarhäs...

Bryggeriet Nordstjernan. Fodermästare Nilsson på gården med bryggarhäst och vagnar.

Woolson Spice Co.

Woolson Spice Co.

Persistent URL: digital.lib.muohio.edu/u?/tradecards,3492 ( http://digital.lib.muohio.edu/u?/tradecards,3492 ) .. Subject (TGM): Birds; Coffee; Food industry; Coffee industry; Premiums; Tree limbs;

Livregementet till häst K 1 i vinterbivack i skogen. Mitt i bilden syns förbandschef kung Oscar II i samspråk med man, till vänster om dem står en kvinna. I förgrunden lagas mat i kokgrop och en häst står under täcke.

Livregementet till häst K 1 i vinterbivack i skogen. Mitt i bilden syn...

Livregementet till häst K 1 i vinterbivack i skogen. Mitt i bilden syns förbandschef kung Oscar II i samspråk med man, till vänster om dem står en kvinna. I förgrunden lagas mat i kokgrop och en häst står under täcke.

Majstång på Rantens stationsområde på 1890-talet. Stationsinspektor Gudmund Wållgren ordnade med festligheterna. För att åstadkomma den rätta stämningen rekvirerade han från bryggeriet Viktoria en stor tunna gott dricka.

Majstång på Rantens stationsområde på 1890-talet. Stationsinspektor Gu...

Majstång på Rantens stationsområde på 1890-talet. Stationsinspektor Gudmund Wållgren ordnade med festligheterna. För att åstadkomma den rätta stämningen rekvirerade han från bryggeriet Viktoria en stor tunna gott dricka.

GRUPPE 4 UKJENTE MENN, MAT/KAFFEPAUSE PÅ TRAPPEHELLE TIL SETERHUS, NR, 3 F. V. LARS TOKSTAD.

GRUPPE 4 UKJENTE MENN, MAT/KAFFEPAUSE PÅ TRAPPEHELLE TIL SETERHUS, NR,...

Glass plate collection by amateur photographer Ole Løken, Veldre, Ringsaker, Hedmark. Ringsaker motif, landscape, hunting, fishing, agriculture, forestry, buildings, public life, 1890-1924. Main date 1890-1920.

Flygfoto över Arboga margarinfabriken, Arboga.Tagen av Ahrenbergsflyg.

Flygfoto över Arboga margarinfabriken, Arboga.Tagen av Ahrenbergsflyg.

Flygfoto över Arboga margarinfabriken, Arboga.Tagen av Ahrenbergsflyg.

Fodermarsken Nilsson håller hästen.

Fodermarsken Nilsson håller hästen.

Bryggerigården med bryggarvagnar och bryggarhästar.

Jenter i hvite drakter lager mat. Husmorskoleelever(?).

Jenter i hvite drakter lager mat. Husmorskoleelever(?).

Jenter i hvite drakter lager mat. Husmorskoleelever(?).

Jenter i hvite drakter lager mat. Husmorskoleelever(?).

Jenter i hvite drakter lager mat. Husmorskoleelever(?).

Jenter i hvite drakter lager mat. Husmorskoleelever(?).

Jenter i hvite drakter lager mat. Husmorskoleelever(?).

Jenter i hvite drakter lager mat. Husmorskoleelever(?).

Jenter i hvite drakter lager mat. Husmorskoleelever(?).

Oil presses, oleomargarine department, Armour's, Chicago, U.S.A.

Oil presses, oleomargarine department, Armour's, Chicago, U.S.A.

Men working around table with oil press in background. 2348Y U.S. Copyright Office. Copyright by Underwood & Underwood.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri, interiör.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri, interiör.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri, interiör.

People shopping at the J. H. Harris Dry Goods store in downtown Corvallis, 1895

People shopping at the J. H. Harris Dry Goods store in downtown Corval...

Original Collection: Sydney Trask Photographic Collection..Item Number: P096:090..You can find this image by searching for the item number by clicking here ( http://oregondigital.org/digcol ) . ..Want more? You... More

Gustaf Piehls Nya Bryggeri. Interiör från kontoret.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri. Interiör från kontoret.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri. Interiör från kontoret.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri. Interiör från packningsavdelning.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri. Interiör från packningsavdelning.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri. Interiör från packningsavdelning.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri. Personal.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri. Personal.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri. Personal.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri, exteriör.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri, exteriör.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri, exteriör.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri, interiör. Fyllning av ölbuteljer.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri, interiör. Fyllning av ölbuteljer.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri, interiör. Fyllning av ölbuteljer.

Soldater äter mat i öppen hall, Uppsala 1895.

Soldater äter mat i öppen hall, Uppsala 1895.

Bilden tagen vid professor Dr. C. Benedicks, Stockholm, militärtjänstgöring i Uppsala, I 8, 1895.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri. Interiör.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri. Interiör.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri. Interiör.

Studioportrett av mann og kvinne i nasjonaldrakter. Kvinne holder sleiv med mat i hånden og serverer mannen som sitter ved et bord. Bakgrunnen er malt og viser seterinteriør. Til venstre står kjelen på ildstedet og til høyre står seng og vegghylle med tiner.

Studioportrett av mann og kvinne i nasjonaldrakter. Kvinne holder slei...

Solveig Lund utdannet seg som kunstfotograf (nasjonaldrakter, landskap m.m) med særlig henblikk på turisttrafikken.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri. Interiör från tillverkning av vagnshjul.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri. Interiör från tillverkning av vagnshjul.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri. Interiör från tillverkning av vagnshjul.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri. Interiör från laboratoriet.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri. Interiör från laboratoriet.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri. Interiör från laboratoriet.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri. Interiör från häststallarna.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri. Interiör från häststallarna.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri. Interiör från häststallarna.

Porträtt av Peter Fredrik Garström. Medlem av Borgenskapets äldste i Norrköping. Även bryggmästare i staden. Gift 1856 med Klara Matilda Hoffstedt (1813-1895).

Porträtt av Peter Fredrik Garström. Medlem av Borgenskapets äldste i N...

Enskilt arkiv 113 utgörs av ett fotoalbum med 25 st porträtt av "Norrköpings Stads Borgenskaps siste tjugofyra Äldste gemte deras siste sekreterare". Albumet (även föremålsregistrerat A6456) är en gåva till mus... More

I forgrunnen er Klokkerhagen skole, til venstre i bakgrunnen er Brøttum meieri, til høyre er Rogne. Bak er Brøttum kirke med Mæhlumgårdene.

I forgrunnen er Klokkerhagen skole, til venstre i bakgrunnen er Brøttu...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Gustaf Piehls Nya Bryggeri, exteriör.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri, exteriör.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri, exteriör.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri. Interiör från lagerlokal.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri. Interiör från lagerlokal.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri. Interiör från lagerlokal.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri. Interiör från lagringslokal.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri. Interiör från lagringslokal.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri. Interiör från lagringslokal.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri, interiör.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri, interiör.

Gustaf Piehls Nya Bryggeri, interiör.

Vy tagen från Älvgatan med från vänster: teatern, en skymt av vattenverket, bykhuset även kallat "klappbryggan", biskopsgården, bryggeriet, stadshotellet och residenset. Bilden tagen 1896.

Vy tagen från Älvgatan med från vänster: teatern, en skymt av vattenve...

Vy tagen från Älvgatan med från vänster: teatern, en skymt av vattenverket, bykhuset även kallat "klappbryggan", biskopsgården, bryggeriet, stadshotellet och residenset. Bilden tagen 1896.

Interiör från Wilanders Bryggeri och Läskedrycksfabrik på Ådala, Kvistholmen. Drycken tappas på butelj. Gossen till höger är Jöns Wilanders son Karl Gustaf (1896-1987).

Interiör från Wilanders Bryggeri och Läskedrycksfabrik på Ådala, Kvist...

Interiör från Wilanders Bryggeri och Läskedrycksfabrik på Ådala, Kvistholmen. Drycken tappas på butelj. Gossen till höger är Jöns Wilanders son Karl Gustaf (1896-1987).

Sockerfabriken i Hasslarp., Skåne, Sverige
17.mai, nasjonaldag, musikkorps, barnetog, i bakgrunnen, stabbesteiner, Juliefoss mølle, Husebye meieri, Brumunddal,

17.mai, nasjonaldag, musikkorps, barnetog, i bakgrunnen, stabbesteiner...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Stockholms bryggeris ölpaviljong på Stockholmsutställningen 1897.Exteriör

Stockholms bryggeris ölpaviljong på Stockholmsutställningen 1897.Exter...

Stockholms bryggeris ölpaviljong på Stockholmsutställningen 1897.Exteriör

Stora Bryggeriet i Kristineberg, Kungsholmen.

Stora Bryggeriet i Kristineberg, Kungsholmen.

Stora Bryggeriet i Kristineberg, Kungsholmen.

Hälsingborgs sockerfabriks lok, Skåne, Sverige
Helsingborgs sockerfabriks lok på linjen mellan Eslöv och Röstånga.

Helsingborgs sockerfabriks lok på linjen mellan Eslöv och Röstånga.

Helsingborgs sockerfabriks lok på linjen mellan Eslöv och Röstånga.

REGLER FOR MELKELEVERANCEN VED LØITEN MEIERI, 1-7 PKT, TRYKK, LØTEN

REGLER FOR MELKELEVERANCEN VED LØITEN MEIERI, 1-7 PKT, TRYKK, LØTEN

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

Soldater lagar mat i kokgrop i Karlsborg, 1898.

Soldater lagar mat i kokgrop i Karlsborg, 1898.

Soldater lagar mat i kokgrop i Karlsborg, 1898.

Stilla flyter Stångån genom Linköping. Till vänster ses Centralbryggeriets kontor. Nere vid vattnet ligger fraktfartyget Boy.

Stilla flyter Stångån genom Linköping. Till vänster ses Centralbrygger...

Stilla flyter Stångån genom Linköping. Till vänster ses Centralbryggeriets kontor. Nere vid vattnet ligger fraktfartyget Boy.

Malmö sockerfabriks AB, omkring 1900.

Malmö sockerfabriks AB, omkring 1900.

Malmö sockerfabriks AB, omkring 1900.

Fartyg lossar spannmål via elevatorn vid Ångkvarnen i Kalmar.

Fartyg lossar spannmål via elevatorn vid Ångkvarnen i Kalmar.

Fartyg lossar spannmål via elevatorn vid Ångkvarnen i Kalmar.

Ortala bruk samt Wäddö bryggeri.

Ortala bruk samt Wäddö bryggeri.

Ortala bruk samt Wäddö bryggeri.

Previous

of 30

Next