The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

flogging of christ

169 media by topicpage 1 of 2
Geseling van Christus, Monogrammist ag 15 e eeuw

Geseling van Christus, Monogrammist ag 15 e eeuw

Christus, vastgebonden aan een zuil, wordt door vier mannen gegeseld. Door een raam kijken twee mensen toe. Zesde prent uit een serie van twaalf.

Geseling van Christus, Andrea Mantegna

Geseling van Christus, Andrea Mantegna

Christus staat vastgebonden aan een zuil in een zuilengang. Drie soldaten geselen hem met slagen. De voorstelling is onvoltooid links op de achtergrond en boven de zuilengang.

Geseling van Christus, Monogrammist ag 15 e eeuw

Geseling van Christus, Monogrammist ag 15 e eeuw

Christus, vastgebonden aan een zuil, wordt door vier mannen gegeseld. Door een raam kijken twee mensen toe. Zesde prent uit een serie van twaalf.

Geseling van Christus, Monogrammist ag 15 e eeuw

Geseling van Christus, Monogrammist ag 15 e eeuw

Christus, vastgebonden aan een zuil, wordt door vier mannen gegeseld. Door een raam kijken twee mensen toe. Zesde prent uit een serie van twaalf.

Geseling van Christus, Andrea Mantegna

Geseling van Christus, Andrea Mantegna

Christus staat vastgebonden aan een zuil in een zuilengang. Drie soldaten geselen hem met slagen. De voorstelling is onvoltooid links op de achtergrond en boven de zuilengang.

Geseling van Christus, Andrea Mantegna

Geseling van Christus, Andrea Mantegna

Christus staat vastgebonden aan een zuil in een zuilengang. Drie soldaten geselen hem met slagen. De voorstelling is onvoltooid links op de achtergrond en boven de zuilengang.

De geseling van Christus

De geseling van Christus

Gedrukt van drie blokken. Christus gekleed in lendendoek wordt gegeseld door twee mannen. Twee anderen kijken toe. Links en rechts van de voorstelling architectonische ornamentatie.

Albrecht Altdorfer - Geseling van Christus

Albrecht Altdorfer - Geseling van Christus

Christus, vastgebonden aan een paal, wordt gegeseld door twee mannen. Drieëntwintigste prent uit een serie van veertig.

De geseling van Christus, Lucas van Leyden

De geseling van Christus, Lucas van Leyden

Christus vastgebonden aan zuil, wordt gegeseld. Pilatus kijkt toe.

Geseling van Christus, Albrecht Durer

Geseling van Christus, Albrecht Durer

Christus wordt, gebonden aan een zuil, gegeseld door mannen met takkenbossen. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk uit h... More

Geseling van Christus, Lucas Cranach I

Geseling van Christus, Lucas Cranach I

Christus is vastgebonden aan een zuil en een soldaat dient met een roede de slagen toe. Twee soldaten zitten op de grond en maken beiden een roede. Linksachter ziet Pontius Pilatus toe op de uitvoering van zij... More

Maria met kind en vier scènes uit haar leven.

Maria met kind en vier scènes uit haar leven.

Vijf medaillons. Maria met Christuskind in stralenkrans. Daar omheen vier scènes: de annunciatie, de kroning van Maria met Heilige drie-eenheid, de bewening van Christus en de geseling van Christus.

Geseling van Christus, Albrecht Durer

Geseling van Christus, Albrecht Durer

Rechtsonder genummerd: 15.

Geseling van Christus, Jacob Cornelisz van Oostsanen

Geseling van Christus, Jacob Cornelisz van Oostsanen

Uit serie van twaalf prenten. Omlijsting weggesneden. Christus, vastgebonden aan zuil, door vier mannen met zwepen geslagen.

De geseling van Christus, Jacob Cornelisz van Oostsanen

De geseling van Christus, Jacob Cornelisz van Oostsanen

Uit serie van twaalf prenten. Christus, vastgebonden aan zuil, door vier mannen met zwepen geslagen. Rond voorstelling ornamentele omlijsting. Onderaan kader met tekst in het Latijn. Gedrukt van meerdere blokken.

De geseling van Christus, Jacob Cornelisz van Oostsanen

De geseling van Christus, Jacob Cornelisz van Oostsanen

Uit serie van twaalf prenten, omlijsting weggesneden. Christus vastgebonden aan zuil, wordt gegeseld.

De geseling van de zeven broers en Job door zijn vrouw en Satan mishandeld

De geseling van de zeven broers en Job door zijn vrouw en Satan mishan...

Onderste deel van een blad, uit serie van twaalf prenten. Gedrukt van meerdere blokken. Twee scènes uit het oude testament, prefiguraties van de geseling van Christus: links de de geseling van de zeven broers, ... More

Geseling van Christus, Jacob Cornelisz van Oostsanen

Geseling van Christus, Jacob Cornelisz van Oostsanen

Uit serie van 66 prenten. Proefdruk, geen tekst op verso.

Geseling van Christus, Lucas van Leyden

Geseling van Christus, Lucas van Leyden

Christus vastgebonden aan een zuil, wordt gegeseld met een zweep en roe door twee mannen.

Geseling van Christus, geseling van de zeven broers en Job door zijn vrouw en Satan mishandeld

Geseling van Christus, geseling van de zeven broers en Job door zijn v...

Bovenste deel van een blad uit een Bilbia Pauperum. Gedrukt van meerdere blokken. Links de geseling van de zeven broers, in het midden de geseling van Christus, rechts Job zittend op steen, door zijn vrouw en S... More

Blad met twee Sibyllen en twee scènes uit het passieverhaal

Blad met twee Sibyllen en twee scènes uit het passieverhaal

Uit serie van zeven bladen. Prent, gedrukt van meerdere blokken, vormt één geheel door ornamentele omlijsting. Linksboven de bespotting van Christus, rechtsboven de geseling van Christus. Linksonder de sibylle ... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Geseling van Christus

Dirck Volckertsz Coornhert - Geseling van Christus

Christus, vastgebonden aan een pilaar, wordt door soldaten gegeseld. Pilatus staat rechts in de hoek en kijkt naar de marteling. De prent is deel van een dertigdelige serie met prenten over de zondeval en Chris... More

Johann Sadeler I - Geseling van Christus

Johann Sadeler I - Geseling van Christus

Onderaan soldaten die roeden binden. Uit serie van 14 ovalen met grotesken waarin scènes uit de passie zijn afgebeeld. Gearceerde achtergrond.

Johann Sadeler I - Geseling van Christus

Johann Sadeler I - Geseling van Christus

Christus, naakt vastgebonden aan een pilaar, wordt door soldaten gegeseld. In staand ovaal met ornament. Op de voorgrond maken twee soldaten de roedes. De vijfde prent van een dertiendelige serie ornamentprent... More

Geseling van Christus

Geseling van Christus

Christus is vastgebonden aan een zuil. Hij wordt door soldaten met gesels en roedes gegeseld. Onder een éénregelige toelichting in het Latijn.

Hieronymus Wierix - Geseling van Christus

Hieronymus Wierix - Geseling van Christus

Christus, vastgebonden aan een pilaar in een kerker, wordt door twee soldaten gegeseld. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

Jacob Bos - Scènes uit de Passie

Jacob Bos - Scènes uit de Passie

De passie. In het midden zit Christus op een steenblok met de doornenkroon op het hoofd en de handen gebonden. Onder deze voorstelling het attribuut van de Messias: de pelikaan die zijn jongen uit zijn eigen bo... More

Hieronymus Wierix - Geseling van Christus

Hieronymus Wierix - Geseling van Christus

De met touwen aan een zuil gebonden Christus wodt door twee soldaten gegeseld. Achter zijn hoofd een aureool. In de marge een tweeregelig Bijbelcitaat uit Jes. 53 in het Latijn.

Hieronymus Wierix - Geseling van Christus

Hieronymus Wierix - Geseling van Christus

De aan een pilaar gebonden Christus wordt door soldaten gegeseld. Op de achtergrond kijkt Pilatus toe. In de marge een drieregelig Bijbelcitaat uit Jes. 53 in het Latijn.

Hieronymus Wierix - Geseling van Christus

Hieronymus Wierix - Geseling van Christus

De aan een pilaar gebonden Christus wordt door soldaten gegeseld. Op de achtergrond kijkt Pilatus toe. In de marge een drieregelig Bijbelcitaat uit Jes. 53 in het Latijn.

Hieronymus Wierix - Geseling van Christus

Hieronymus Wierix - Geseling van Christus

De aan een pilaar gebonden Christus wordt door soldaten gegeseld. Op de achtergrond kijkt Pilatus toe. In de marge een drieregelig Bijbelcitaat uit Jes. 53 in het Latijn.

Geseling van Christus met Johannes en Maria

Geseling van Christus met Johannes en Maria

Christus, vastgebonden aan een pilaar. In zijn handen een zweep en een roede, zijn martelwerktuigen. Op de achtergrond de apostel Johannes en de maagd Maria.

Adriaen Collaert - Geseling van Christus

Adriaen Collaert - Geseling van Christus

Christus, vastgebonden aan een pilaar, wordt door soldaten gegeseld. De prent heeft een Latijns onderschrift

Johannes Wierix - Geseling van Christus

Johannes Wierix - Geseling van Christus

Christus, gekleed in een lendendoek en vastgebonden aan een pilaar, wordt door een soldaat gegeseld met een roede. Onder de voorstelling een vierregelige tekst in het Latijn. Deze prent maakt deel uit van een album.

Tekst over de Geseling van Christus

Tekst over de Geseling van Christus

Tekst in het Latijn bij een prent met een voorstelling van de Geseling van Christus in een serie over de Passie van Christus. Dit blad maakt deel uit van een album.

Geseling van Christus, Philips Galle

Geseling van Christus, Philips Galle

Onderdeel van een album met een titelprent en een serie van 50 prenten betreffende het leven en de passie van Christus.

Geseling van Christus

Geseling van Christus

De aan een pilaar gebonden Christus wordt door soldaten gegeseld. Ovaal binnen een rechthoekig kader, in elke hoek een bloem. De prent maakt deel uit van een album.

Adriaen Collaert - Geseling

Adriaen Collaert - Geseling

Geseling van Christus. Onderdeel van de prentserie over de passie van Christus: Passio et resurrectio D.N. Iesu Christi. Edita et excusa ab Ad. Collaert. In prentalbum met twee reeksen van respectievelijk 34 en... More

Antonie Wierix II - Geseling van Christus

Antonie Wierix II - Geseling van Christus

Christus, vastgebonden aan een pilaar, wordt door soldaten gegeseld. Pilatus kijkt toe. De voorstelling is gevat in een ornamentele omlijsting die is gedecoreerd met bloemen, dieren en putti.

Antonie Wierix II - Geseling van Christus

Antonie Wierix II - Geseling van Christus

Christus, gekleed in een lendendoek en vastgebonden aan een pilaar, wordt door soldaten geschopt en gegeseld.

Adriaen Collaert - Geseling van Christus

Adriaen Collaert - Geseling van Christus

Christus, naakt vastgebonden aan een pilaar, wordt door soldaten gegeseld (Matt.27:26). In de achtergrond Petrus en Maria. De prent heeft een Latijns onderschrift en maakt deel uit van een serie over de passie,... More

Antonie Wierix II - Geseling van Christus

Antonie Wierix II - Geseling van Christus

Christus, gekleed in een lendendoek en vastgebonden aan een pilaar, wordt door soldaten geschopt en gegeseld. Onder de voorstelling een vierregelig vers in het Latijn. Deze prent maakt deel uit van een album.

Antonie Wierix II - Geseling van Christus

Antonie Wierix II - Geseling van Christus

Christus, vastgebonden aan een pilaar, wordt door twee soldaten gegeseld. Pilatus kijkt toe vanaf de achtergrond. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

Johann Sadeler I - Geseling van Christus

Johann Sadeler I - Geseling van Christus

Christus, naakt vastgebonden aan een pilaar, wordt door soldaten gegeseld. De prent heeft een Latijns Bijbelcitaat als onderschrift en is de zevende prent van een vijftiendelige serie over het leven van Christu... More

Johann Sadeler I - Geseling van Christus

Johann Sadeler I - Geseling van Christus

Christus, vastgebonden aan een pilaar, wordt door soldaten gegeseld. De tweede prent van een achtdelige serie over de passie van Christus.

Pieter de Jode I - Geseling van Christus

Pieter de Jode I - Geseling van Christus

Christus, op lendendoek na naakt en vastgebonden aan een pilaar, wordt door soldaten gegeseld. Op de achtergrond Pilatus. In de marge een onderschrift in het Latijn. Prent uit een serie van vijftien met de pass... More

Johann Sadeler I - Geseling van Christus

Johann Sadeler I - Geseling van Christus

Christus, naakt vastgebonden aan een pilaar, wordt door soldaten gegeseld. De prent heeft een Latijns onderschrift met een tekst uit de Bijbel en is de vijfde prent van een veertiendelige serie over de passie v... More

Aegidius Sadeler - Geseling van Christus door de soldaten

Aegidius Sadeler - Geseling van Christus door de soldaten

Christus, vastgebonden aan een pilaar, wordt door soldaten gegeseld. Onder de prent een Latijns onderschrift.

Hieronymus Wierix - Geseling van Christus

Hieronymus Wierix - Geseling van Christus

Christus, vastgebonden aan een pilaar, wordt door soldaten gegeseld onder toeziend oog van Pilatus. Op de achtergrond vele toeschouwers. Bij verschillende elementen uit de voorstelling staan letters die corresp... More

Aegidius Sadeler - Geseling van Christus door de soldaten

Aegidius Sadeler - Geseling van Christus door de soldaten

Christus, vastgebonden aan een pilaar, wordt door soldaten gegeseld.

Previous

of 2

Next