The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

firing range

1,199 media by topicpage 1 of 12
Sgt. Garet Reed, a military policeman assigned to 16th

Sgt. Garet Reed, a military policeman assigned to 16th

Sgt. Garet Reed, a military policeman assigned to 16th Military Police Brigade, leaves the firing line after qualifying with an assigned weapon on Oct. 4, 2016, at Range 55, Fort Bragg, N.C. (U.S. Army photo b... More

Soldater på övningsfält.

Soldater på övningsfält.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från åren 1896-1898 föreställande Artilleri- och ingenjörhögskolan (AIHS). Bilderna visar exteriörer, interiörer, övningar, fritid, gruppfoton och porträtt.

Soldater på övningsfält.

Soldater på övningsfält.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från åren 1896-1898 föreställande Artilleri- och ingenjörhögskolan (AIHS). Bilderna visar exteriörer, interiörer, övningar, fritid, gruppfoton och porträtt.

Soldater på övningsfält.

Soldater på övningsfält.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från åren 1896-1898 föreställande Artilleri- och ingenjörhögskolan (AIHS). Bilderna visar exteriörer, interiörer, övningar, fritid, gruppfoton och porträtt.

Soldater på övningsfält.

Soldater på övningsfält.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från åren 1896-1898 föreställande Artilleri- och ingenjörhögskolan (AIHS). Bilderna visar exteriörer, interiörer, övningar, fritid, gruppfoton och porträtt.

Kanon (positions-) m/1885. 12 cm. Marma skjutfält.

Kanon (positions-) m/1885. 12 cm. Marma skjutfält.

Kanon (positions-) m/1885. 12 cm. Marma skjutfält.

Skjutfältet. Namn se notering.

Skjutfältet. Namn se notering.

Skjutfältet. Namn se notering.

På skjutplats.

På skjutplats.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från Göta livgarde I 2 omkring 1910-1920.

På skjutplats.

På skjutplats.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från Göta livgarde I 2 omkring 1910-1920.

På skjutplats.

På skjutplats.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från Göta livgarde I 2 omkring 1910-1920.

På skjutplats.

På skjutplats.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från Göta livgarde I 2 omkring 1910-1920.

Porträtt av På skjutplats.

Porträtt av På skjutplats.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från Göta livgarde I 2 omkring 1910-1920.

På skjutplats.

På skjutplats.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från Göta livgarde I 2 omkring 1910-1920.

Två soldater från Göta livgarde I 2 på skjutbana.

Två soldater från Göta livgarde I 2 på skjutbana.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från tiden 1912-1916 föreställande soldatliv hos Göta livgarde.

Två soldater från Göta livgarde I 2 på skjutbana.

Två soldater från Göta livgarde I 2 på skjutbana.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från tiden 1912-1916 föreställande soldatliv hos Göta livgarde.

Soldat på skjutbana.

Soldat på skjutbana.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från tiden 1912-1916 föreställande soldatliv hos Göta livgarde.

Soldat på skjutbana.

Soldat på skjutbana.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från tiden 1912-1916 föreställande soldatliv hos Göta livgarde.

Soldater i skjutövning.

Soldater i skjutövning.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från tiden 1912-1916 föreställande soldatliv hos Göta livgarde.

Soldater från Göta livgarde I 2 på skjutbana.

Soldater från Göta livgarde I 2 på skjutbana.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från tiden 1912-1916 föreställande soldatliv hos Göta livgarde.

Soldater på skjutfältet.

Soldater på skjutfältet.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från tiden 1916-1918 föreställande Kronprinsens husarregemente K 7.

Soldater på skjutfältet.

Soldater på skjutfältet.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från tiden 1916-1918 föreställande Kronprinsens husarregemente K 7.

Skjutbana vid Vaxholms grenadjärregemente I 26.

Skjutbana vid Vaxholms grenadjärregemente I 26.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från tiden 1918-1926 föreställande soldatliv vid Vaxholms grenadjärregemente I 26.

Värnpliktig med packning.

Värnpliktig med packning.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från tiden 1918-1926 föreställande soldatliv vid Vaxholms grenadjärregemente I 26.

Rast under övning.

Rast under övning.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från tiden 1918-1926 föreställande soldatliv vid Vaxholms grenadjärregemente I 26.

Rast under övning.

Rast under övning.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från tiden 1918-1926 föreställande soldatliv vid Vaxholms grenadjärregemente I 26.

Paus vid övningsfält.

Paus vid övningsfält.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från år 1922 föreställande Hallands regementes I 16 kulsprutekurs.

Övning med kulspruta m/1914.

Övning med kulspruta m/1914.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från år 1922 föreställande Hallands regementes I 16 kulsprutekurs.

Paus vid övningsfält.

Paus vid övningsfält.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från år 1922 föreställande Hallands regementes I 16 kulsprutekurs.

Övning med kulspruta m/1914.

Övning med kulspruta m/1914.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från år 1922 föreställande Hallands regementes I 16 kulsprutekurs.

Övning med kulspruta m/1914.

Övning med kulspruta m/1914.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från år 1922 föreställande Hallands regementes I 16 kulsprutekurs.

Övning med kulspruta m/1914.

Övning med kulspruta m/1914.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från år 1922 föreställande Hallands regementes I 16 kulsprutekurs.

Vid måltavlorna.

Vid måltavlorna.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från år 1922 föreställande Hallands regementes I 16 kulsprutekurs.

Övning med kulspruta m/1914.

Övning med kulspruta m/1914.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från år 1922 föreställande Hallands regementes I 16 kulsprutekurs.

Övning med kulspruta m/1914.

Övning med kulspruta m/1914.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från år 1922 föreställande Hallands regementes I 16 kulsprutekurs.

Förflyttning med kulspruta.

Förflyttning med kulspruta.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från år 1922 föreställande Hallands regementes I 16 kulsprutekurs.

Övning med kulspruta m/1914.

Övning med kulspruta m/1914.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från år 1922 föreställande Hallands regementes I 16 kulsprutekurs.

Övning med kulspruta m/1914.

Övning med kulspruta m/1914.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från år 1922 föreställande Hallands regementes I 16 kulsprutekurs.

Vid måltavlorna.

Vid måltavlorna.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från år 1922 föreställande Hallands regementes I 16 kulsprutekurs.

Övning med kulspruta m/1914.

Övning med kulspruta m/1914.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från år 1922 föreställande Hallands regementes I 16 kulsprutekurs.

Övning med kulspruta.

Övning med kulspruta.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från år 1922 föreställande Hallands regementes I 16 kulsprutekurs.

Övning med kulspruta.

Övning med kulspruta.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från år 1922 föreställande Hallands regementes I 16 kulsprutekurs.

Övning med kulspruta m/1914.

Övning med kulspruta m/1914.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från år 1922 föreställande Hallands regementes I 16 kulsprutekurs.

Övning med kulspruta m/1914.

Övning med kulspruta m/1914.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från år 1922 föreställande Hallands regementes I 16 kulsprutekurs.

Soldat leder häst på övningsfält.

Soldat leder häst på övningsfält.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från år 1922 föreställande Hallands regementes I 16 kulsprutekurs.

Avståndsmätning.

Avståndsmätning.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från år 1922 föreställande Hallands regementes I 16 kulsprutekurs.

Övning med kulspruta m/1914.

Övning med kulspruta m/1914.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från år 1922 föreställande Hallands regementes I 16 kulsprutekurs.

Paus vid övningsfält.

Paus vid övningsfält.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från år 1922 föreställande Hallands regementes I 16 kulsprutekurs.

Övning med kulspruta m/1914.

Övning med kulspruta m/1914.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från år 1922 föreställande Hallands regementes I 16 kulsprutekurs.

Två soldater vid kasern.

Två soldater vid kasern.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från år 1922 föreställande Hallands regementes I 16 kulsprutekurs.

Förflyttning med kulspruta.

Förflyttning med kulspruta.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från år 1922 föreställande Hallands regementes I 16 kulsprutekurs.

Paus vid staket.

Paus vid staket.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från år 1922 föreställande Hallands regementes I 16 kulsprutekurs.

Övning med kulspruta m/1914.

Övning med kulspruta m/1914.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från år 1922 föreställande Hallands regementes I 16 kulsprutekurs.

Övning med kulspruta m/1914.

Övning med kulspruta m/1914.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från år 1922 föreställande Hallands regementes I 16 kulsprutekurs.

Bildtext: "Denna fagra dal är Myttinge, I 26:s område på Värmdö. I bakgrunden skjutbanan."

Bildtext: "Denna fagra dal är Myttinge, I 26:s område på Värmdö. I bak...

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från tiden 1917-1926 föreställande soldatliv och fritid vid Vaxholms grenadjärregemente I 26.

Regementsövning 1926, på skjutfältet.

Regementsövning 1926, på skjutfältet.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från tiden 1918-1926 föreställande soldatliv vid Vaxholms grenadjärregemente I 26.

Skillingaryds skjutfält.

Skillingaryds skjutfält.

Skillingaryds skjutfält.

Ballongkurs på Skillingaryds skjutfält.

Ballongkurs på Skillingaryds skjutfält.

Ballongkurs på Skillingaryds skjutfält.

Uppställning med I. bataljon vid Södermanlands regemente I 10.

Uppställning med I. bataljon vid Södermanlands regemente I 10.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från åren 1939-1945 föreställande Södermanlands regementet I 10.

Övning på Utö skjutfält 1944.Milregnr: 263

Övning på Utö skjutfält 1944.Milregnr: 263

Arne Pettersson, Öregrund, bildsamling.

Skillingaryds skjutfält, "fornfynd". A 6.

Skillingaryds skjutfält, "fornfynd". A 6.

Skillingaryds skjutfält, "fornfynd". A 6.

Bunker på Stora Sand.

Bunker på Stora Sand.

Löjtnanten och fotografen

Personal på Skillingaryds läger och skjutfält.

Personal på Skillingaryds läger och skjutfält.

Personal på Skillingaryds läger och skjutfält.

Moliden, skjutfältet. Namn se notering.

Moliden, skjutfältet. Namn se notering.

Moliden, skjutfältet. Namn se notering.

Skjutfältet plåtar från skjutprov

Skjutfältet plåtar från skjutprov

Skjutfältet plåtar från skjutprov

Art.sekt skjutfältet

Art.sekt skjutfältet

Art.sekt skjutfältet

Skjutfältet brandsläckning

Skjutfältet brandsläckning

Skjutfältet brandsläckning

Skjutfältet brandsläckning

Skjutfältet brandsläckning

Skjutfältet brandsläckning

Art.sekt skjutfältet plåt

Art.sekt skjutfältet plåt

Art.sekt skjutfältet plåt

Art.sekt skjutfältet

Art.sekt skjutfältet

Art.sekt skjutfältet

Art.sekt skjutfältet

Art.sekt skjutfältet

Art.sekt skjutfältet

Skjutfältet plåtar från skjutprov

Skjutfältet plåtar från skjutprov

Skjutfältet plåtar från skjutprov

Art.sekt skjutfältet

Art.sekt skjutfältet

Art.sekt skjutfältet

Skjutfältet plåtar från skjutprov

Skjutfältet plåtar från skjutprov

Skjutfältet plåtar från skjutprov

Art.sekt skjutfält

Art.sekt skjutfält

Art.sekt skjutfält

Art.sekt skjutfältet

Art.sekt skjutfältet

Art.sekt skjutfältet

Skjutfältet plåtar frn skjutprov

Skjutfältet plåtar frn skjutprov

Skjutfältet plåtar frn skjutprov

Skjutfältet plåtar från skjutprov

Skjutfältet plåtar från skjutprov

Skjutfältet plåtar från skjutprov

Art.sekt skjutfältet

Art.sekt skjutfältet

Art.sekt skjutfältet

Previous

of 12

Next