The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

finland

25,382 media by topicpage 1 of 254
Women in Helsinki, 1906

Women in Helsinki, 1906

Pi och Ulla Berg, Pa Nyberg och Elsa Berg på Skatudden ca 1906. .Foto Frans Nyberg..slsa817_35_84.Wikipedia: en.wikipedia.org/wiki/Katajanokka ( http://en.wikipedia.org/wiki/Katajanokka ) ..Ur boken Helsingfors... More

I.K. Inha, Helsinki d2005_132_640

I.K. Inha, Helsinki d2005_132_640

Tallberg Building on Aleksanterinkatu. / Tallbergin talo Alkesanterinkadulla..I.K. Inha.1908.Helsinki.Glass negative / lasinegatiivi.Accession Number / diaarinumero: d_2005_132_640.The Finnish Museum of Photogr... More

I.K. Inha, Helsinki d2005_132_700

I.K. Inha, Helsinki d2005_132_700

Vendors at Kolera-allas by Kauppatori market square. / Myyjiä Kolera-altaalla Kauppatorin rannassa..I.K. Inha.1908.Helsinki.Glass negative / lasinegatiivi.Accession Number / diaarinumero: d_2005_132_700.The Fin... More

Bilder ohne Worte (In der Bauernstube)

Bilder ohne Worte (In der Bauernstube)

RAFA-3309 U71_0354..Vil du bla i albumet, kan du gjøre det i Digitalarkivet: arkivverket.no/URN:db_read/db/13188/2/?size=medium&mo... ( http://arkivverket.no/URN:db_read/db/13188/2/?size=medium&mode=0 ) ..If yo... More

Fragment, 17th century
Fragment, 17th century
De custen van Noorwegen, Finmarcken, Laplandt, Spitsbergen, Ian Mayen Eylandt, Yslandt als mede Hitlandt en een gedeelte van Schotlandt.
Regni Sueciae tabula generalis, divisa in Sueciae, Gotiaeq[ue] regna Finniae ducatum Lapponiam, Livoniam Ingrianq[ue] et in omnes subiacentes provincias

Regni Sueciae tabula generalis, divisa in Sueciae, Gotiaeq[ue] regna F...

Collection of old maps Courtesy of Boston Public Library

Carpet (Known as a "Ryijy" or "Rya")
Avritning från Storfurstendömets tid av Karta öfwer Fagerstad by

Avritning från Storfurstendömets tid av Karta öfwer Fagerstad by

Avritning från Storfurstendömets tid av Karta öfwer Fagerstad by i Borgå Socken och Nylands län. Upprättad år 1710 af S. Brotterus. Kolorerad

Karta på tyg med beskrivning öfver Nieto bys ägor

Karta på tyg med beskrivning öfver Nieto bys ägor

Karta på tyg med beskrivning öfver Nieto bys ägor år 1733. Kolorerad

Upplimmad karta över rågången mellan Stensböle och ? böle.

Upplimmad karta över rågången mellan Stensböle och ? böle.

Upplimmad karta över rågången mellan Stensböle och ? böle. 1734.

Upplimmad karta över rågången mellan Stensböle och Tarkis

Upplimmad karta över rågången mellan Stensböle och Tarkis

Upplimmad karta över rågången mellan Stensböle och Tarkis. 1734.

Geometrisk Charta öfwer Tarkis by

Geometrisk Charta öfwer Tarkis by

Geometrisk Charta öfwer Tarkis by Belägen Uti Nylands och Tafwastehus Höfdingedöme Borgo Härad och Sokn Såsom Den Blifwit Författad och Beskrefven År 1695 af Framl. Landtmätaren S: Broterus. Renoverad wid Kongl... More

Geometrisk Charta öfver Tarkis bys ägor

Geometrisk Charta öfver Tarkis bys ägor

Geometrisk Charta öfver Tarkis bys ägor i Borgå Sokn Borgå Härad och Nylands Län Afmätt år 1763 af Nils Westermark. På tyg.

Geometrisk Charta öfver twistige ? Rågången emellan Stensböle och Ebbo byars ägor

Geometrisk Charta öfver twistige ? Rågången emellan Stensböle och Ebbo...

Geometrisk Charta öfver twistige ? Rågången emellan Stensböle och Ebbo byars ägor i Borgo Sokn och Härad samt Nylands län. Afmätt År 1763 av Nils Westermark.

Charta öfver Seitlax Byss Åker Äng och Skog

Charta öfver Seitlax Byss Åker Äng och Skog

Charta öfver Seitlax Byss Åker Äng och Skog Belägna uti Nylands Län Borgå Härad och Sokn författade ? till Åker och Äng 1768 af Daniel Wirtzenius samt till skog och utmark. Axel Johan Packman. Upplimmad på tyg.

Charta öwer Stensböle med Dess underlydande torppares åkrar

Charta öwer Stensböle med Dess underlydande torppares åkrar

Charta öwer Stensböle med Dess underlydande torppares åkrar och ängar i Borgå Sokn Kymmene Härad och Kymmene Gårdslän 1776 P ? Salmén.

Charta över Nieto bys ägor uti Askola capel

Charta över Nieto bys ägor uti Askola capel

Charta över Nieto bys ägor uti Askola capel af Borgå sokn kymmene härad och kymmene gårds län afmätte och delte år 1795 af Timoth Winter.

Carpet known as a "Ryijy" or "Rya"
Portrett av Vera Marie Tapio, født 20.09.1887 i Vadsø, datter av Henrik Thomassen Tapio fra Rovaniemi og Britha Kaisa Ruupa fra Alkula i Finland. Britha døde i 1889 i Vadsø og i 1900 er Vera Marie bosatt hos Abraham Ballo i Stockfeldtsgate i Indrebyen i Vadsø, fattigunderstøttet. Vera emigrerer i 1905 til USA og gifter seg i 1908 i staten Washington med Charles Ojala fra Finland. Hun tar antagelig etternavnet etter sine pleieforeldre Ballo, og bildet også derfor i Nanna Ballo (Wara) sitt eie, Nanna er datter av Abraham Ballo.Vera er kledd i en kjole. På kragen kan man se en brosje. Bildet trolig tatt i Vadsø på Jasper Soinis atelier, trolig på slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet.

Portrett av Vera Marie Tapio, født 20.09.1887 i Vadsø, datter av Henri...

Portrett av Vera Marie Tapio, født 20.09.1887 i Vadsø, datter av Henrik Thomassen Tapio fra Rovaniemi og Britha Kaisa Ruupa fra Alkula i Finland. Britha døde i 1889 i Vadsø og i 1900 er Vera Marie bosatt hos Ab... More

Järnvägsbro i Långebro, Kristianstad, vid tiden omkring (eller kanske något före) sekelskiftet 1800-1900. Bilden är tagen från östra sidan av Helgeå i riktning mot stadsdelen Hvilan. Längst till höger skymtar ett hörn av Finlands Bryggeri. Ända fram till 1919, då en järnvägsbro över ån tillkom, hade Östra Skånes Järnvägar slutstation, Långebro Station, på åns västra sida. Vid seklets början gick hästdragen omnibuss mellan denna station och stadens huvudstation. Bilden överlämnades i februari 1971 av T. Wilner, som hade sitt födelsehem nära den punkt från vilkn bilden tagits (Olssonska, sedermera Schmiterlöwska huset).

Järnvägsbro i Långebro, Kristianstad, vid tiden omkring (eller kanske ...

Järnvägsbro i Långebro, Kristianstad, vid tiden omkring (eller kanske något före) sekelskiftet 1800-1900. Bilden är tagen från östra sidan av Helgeå i riktning mot stadsdelen Hvilan. Längst till höger skymtar e... More

Plansch med uniform för jägare i finska armén, ritad av Frederic Eben i boken The Swedish Army, utgiven 1808.

Plansch med uniform för jägare i finska armén, ritad av Frederic Eben ...

Plansch med uniform för jägare i finska armén, ritad av Frederic Eben i boken The Swedish Army, utgiven 1808.

Plansch med uniform för Finska artilleriregementet, ritad av Frederic Eben i boken The Swedish Army, utgiven 1808.

Plansch med uniform för Finska artilleriregementet, ritad av Frederic ...

Plansch med uniform för Finska artilleriregementet, ritad av Frederic Eben i boken The Swedish Army, utgiven 1808.

"En finsk Betler med Kone eller Töyte." Akvarell av P. Laurant 1812.

"En finsk Betler med Kone eller Töyte." Akvarell av P. Laurant 1812.

"En finsk Betler med Kone eller Töyte." Akvarell av P. Laurant 1812.

"En finsk Betler med Kone eller Töyte". Mann og kvinne går med hver sin stav, i bakgrunnen en skigard. Etter tegning av Dreier 1812-15.

"En finsk Betler med Kone eller Töyte". Mann og kvinne går med hver si...

"En finsk Betler med Kone eller Töyte". Mann og kvinne går med hver sin stav, i bakgrunnen en skigard. Etter tegning av Dreier 1812-15.

Rosenborg Castle from "Visit to Northern Europe: or sketches descriptive, historical, political and moral, of Denmark, Norway, Sweden and Finland, and the free cities of Hamburg and Lubeck, etc"

Rosenborg Castle from "Visit to Northern Europe: or sketches descripti...

This image has been taken from scan 000265 from "Visit to Northern Europe: or sketches descriptive, historical, political and moral, of Denmark, Norway, Sweden and Finland, and the free cities of Hamburg and Lu... More

map from "Visit to Northern Europe: or sketches descriptive, historical, political and moral, of Denmark, Norway, Sweden and Finland, and the free cities of Hamburg and Lubeck, etc"

map from "Visit to Northern Europe: or sketches descriptive, historica...

This image has been taken from scan 000108 from "Visit to Northern Europe: or sketches descriptive, historical, political and moral, of Denmark, Norway, Sweden and Finland, and the free cities of Hamburg and Lu... More

map from "Visit to Northern Europe: or sketches descriptive, historical, political and moral, of Denmark, Norway, Sweden and Finland, and the free cities of Hamburg and Lubeck, etc"

map from "Visit to Northern Europe: or sketches descriptive, historica...

This image has been taken from scan 000394 from "Visit to Northern Europe: or sketches descriptive, historical, political and moral, of Denmark, Norway, Sweden and Finland, and the free cities of Hamburg and Lu... More

map from "Visit to Northern Europe: or sketches descriptive, historical, political and moral, of Denmark, Norway, Sweden and Finland, and the free cities of Hamburg and Lubeck, etc"

map from "Visit to Northern Europe: or sketches descriptive, historica...

This image has been taken from scan 000026 from "Visit to Northern Europe: or sketches descriptive, historical, political and moral, of Denmark, Norway, Sweden and Finland, and the free cities of Hamburg and Lu... More

People from "Visit to Northern Europe: or sketches descriptive, historical, political and moral, of Denmark, Norway, Sweden and Finland, and the free cities of Hamburg and Lubeck, etc"

People from "Visit to Northern Europe: or sketches descriptive, histor...

This image has been taken from scan 000675 from "Visit to Northern Europe: or sketches descriptive, historical, political and moral, of Denmark, Norway, Sweden and Finland, and the free cities of Hamburg and Lu... More

map from "Visit to Northern Europe: or sketches descriptive, historical, political and moral, of Denmark, Norway, Sweden and Finland, and the free cities of Hamburg and Lubeck, etc"

map from "Visit to Northern Europe: or sketches descriptive, historica...

This image has been taken from scan 000610 from "Visit to Northern Europe: or sketches descriptive, historical, political and moral, of Denmark, Norway, Sweden and Finland, and the free cities of Hamburg and Lu... More

Architecture from "Visit to Northern Europe: or sketches descriptive, historical, political and moral, of Denmark, Norway, Sweden and Finland, and the free cities of Hamburg and Lubeck, etc"

Architecture from "Visit to Northern Europe: or sketches descriptive, ...

This image has been taken from scan 000254 from "Visit to Northern Europe: or sketches descriptive, historical, political and moral, of Denmark, Norway, Sweden and Finland, and the free cities of Hamburg and Lu... More

Architecture from "Visit to Northern Europe: or sketches descriptive, historical, political and moral, of Denmark, Norway, Sweden and Finland, and the free cities of Hamburg and Lubeck, etc"

Architecture from "Visit to Northern Europe: or sketches descriptive, ...

This image has been taken from scan 000183 from "Visit to Northern Europe: or sketches descriptive, historical, political and moral, of Denmark, Norway, Sweden and Finland, and the free cities of Hamburg and Lu... More

Architecture from "Visit to Northern Europe: or sketches descriptive, historical, political and moral, of Denmark, Norway, Sweden and Finland, and the free cities of Hamburg and Lubeck, etc"

Architecture from "Visit to Northern Europe: or sketches descriptive, ...

This image has been taken from scan 000007 from "Visit to Northern Europe: or sketches descriptive, historical, political and moral, of Denmark, Norway, Sweden and Finland, and the free cities of Hamburg and Lu... More

Architecture from "Visit to Northern Europe: or sketches descriptive, historical, political and moral, of Denmark, Norway, Sweden and Finland, and the free cities of Hamburg and Lubeck, etc"

Architecture from "Visit to Northern Europe: or sketches descriptive, ...

This image has been taken from scan 000221 from "Visit to Northern Europe: or sketches descriptive, historical, political and moral, of Denmark, Norway, Sweden and Finland, and the free cities of Hamburg and Lu... More

Karta upptagande läget af den väg som Wolax byamän hitintills begagnar

Karta upptagande läget af den väg som Wolax byamän hitintills begagnar

Karta upptagande läget af den väg som Wolax byamän hitintills begagnar över Mattas hemmanets hem- eller kärräng i Fagerstad by af Borgå socken och Nylands län 1847 Joh. Rosberg. (Del av synekarta)

Karta upprättad under förehafd rågång i sjö omkring Fagerstad bys ägor

Karta upprättad under förehafd rågång i sjö omkring Fagerstad bys ägor

Karta upprättad under förehafd rågång i sjö omkring Fagerstad bys ägor i Borgå socken af Nylands län år 1847, samt renoverad /.../ år 1849. Joh. Rosberg vice landtmätare.

national poet of Finland from "Sveriges Historia från äldsta tid till våra dagar, etc"

national poet of Finland from "Sveriges Historia från äldsta tid til...

This image has been taken from scan 000241 from volume 06 of "Sveriges Historia från äldsta tid till våra dagar, etc". The title and subject terms of this image have been generated from tags, created by user... More

Portrett av Henrik Onkamo og ukjent kvinne. Bildet trolig tatt i Michigan mellom 1890-1900. Henrik er kledd i dress: jakke, bukse, vest, og sløyfe rundt halsen. Han har et lommeur festet til vesten, og han har bart. På jakken er det festet en blomst. Han er en Amerika emigrant fra Nord- Norge. Etternavnet Onkamo hinter til finsk avkomst. Kvinnen er kledd i kjole med en brosje på halsstykket. På frontpartiet og ermene er kjolen dekorert med blomstrete mønster. Det er også festet en blomst langs knappekanten på frontstykket. På gulvet kan man se et pels teppe av noe slag og i bakgrunnen ser man atelier kulisser.

Portrett av Henrik Onkamo og ukjent kvinne. Bildet trolig tatt i Michi...

Portrett av Henrik Onkamo og ukjent kvinne. Bildet trolig tatt i Michigan mellom 1890-1900. Henrik er kledd i dress: jakke, bukse, vest, og sløyfe rundt halsen. Han har et lommeur festet til vesten, og han har ... More

Portrett av Henrik Onkamo. Bildet trolig tatt i Calumet Michigan mellom 1850-1900. Han er kledd i jakke, vest og sløyfe rundt halsen, og har bart. Han var en Amerika emigrant fra Nord- Norge. fikk familie i USA. Etternavnet Onkamo hinter til finsk avkomst.

Portrett av Henrik Onkamo. Bildet trolig tatt i Calumet Michigan mello...

Portrett av Henrik Onkamo. Bildet trolig tatt i Calumet Michigan mellom 1850-1900. Han er kledd i jakke, vest og sløyfe rundt halsen, og har bart. Han var en Amerika emigrant fra Nord- Norge. fikk familie i USA... More

Porträtt av överjägmästare Carl Johan Gyllencreutz. Född i Borgå i nuvarande Finland kom han i förstone att göra en militär karriär. Från 1824 emellertid tillförordnad överjägmästare i Skaraborgs län. Från 1832 ordinarie i samma län och från 1850 samma tjänst i Östergötlands län. Före flytten till Östergötland hade han gift sig med Ulrica Henrietta König. I det nya länet kom paret att bosatta sig i överjägarebostället Skackebo i Nykil socken. Makan avled dock redan 1854, men redan året därpå var han omgift med förra hustruns syster, Aurora Wilhelmina König.

Porträtt av överjägmästare Carl Johan Gyllencreutz. Född i Borgå i nuv...

Porträtt av överjägmästare Carl Johan Gyllencreutz. Född i Borgå i nuvarande Finland kom han i förstone att göra en militär karriär. Från 1824 emellertid tillförordnad överjägmästare i Skaraborgs län. Från 1832... More

Utsigt af en Såg-Quarn emillan Allerdlet och Helsingkorpe i Finland. Vue d'un Moulin à Planches entre Allersdlet et Helsingkorpe en Finland
map from "The British and Foreign Coaster's Guide; containing complete sailing directions for the east coasts of England and Scotland, the Orkney and Shetland Islands, the coasts of France, Holland, and Jutland to the Scaw Point; those of Norway and the White Sea, and the Cattegat, Baltic and Gulf of Finland, the English and St. George's Channels, and the whole coast round Ireland, etc. (Sailing directions for the Bristol and St. George's Channels .. Sixth edition.)"

map from "The British and Foreign Coaster's Guide; containing complete...

This image has been taken from scan 000219 from "The British and Foreign Coaster's Guide; containing complete sailing directions for the east coasts of England and Scotland, the Orkney and Shetland Islands, the... More

map from "The British and Foreign Coaster's Guide; containing complete sailing directions for the east coasts of England and Scotland, the Orkney and Shetland Islands, the coasts of France, Holland, and Jutland to the Scaw Point; those of Norway and the White Sea, and the Cattegat, Baltic and Gulf of Finland, the English and St. George's Channels, and the whole coast round Ireland, etc. (Sailing directions for the Bristol and St. George's Channels .. Sixth edition.)"

map from "The British and Foreign Coaster's Guide; containing complete...

This image has been taken from scan 000006 from "The British and Foreign Coaster's Guide; containing complete sailing directions for the east coasts of England and Scotland, the Orkney and Shetland Islands, the... More

map from "The British and Foreign Coaster's Guide; containing complete sailing directions for the east coasts of England and Scotland, the Orkney and Shetland Islands, the coasts of France, Holland, and Jutland to the Scaw Point; those of Norway and the White Sea, and the Cattegat, Baltic and Gulf of Finland, the English and St. George's Channels, and the whole coast round Ireland, etc. (Sailing directions for the Bristol and St. George's Channels .. Sixth edition.)"

map from "The British and Foreign Coaster's Guide; containing complete...

This image has been taken from scan 000357 from "The British and Foreign Coaster's Guide; containing complete sailing directions for the east coasts of England and Scotland, the Orkney and Shetland Islands, the... More

map from "The British and Foreign Coaster's Guide; containing complete sailing directions for the east coasts of England and Scotland, the Orkney and Shetland Islands, the coasts of France, Holland, and Jutland to the Scaw Point; those of Norway and the White Sea, and the Cattegat, Baltic and Gulf of Finland, the English and St. George's Channels, and the whole coast round Ireland, etc. (Sailing directions for the Bristol and St. George's Channels .. Sixth edition.)"

map from "The British and Foreign Coaster's Guide; containing complete...

This image has been taken from scan 000089 from "The British and Foreign Coaster's Guide; containing complete sailing directions for the east coasts of England and Scotland, the Orkney and Shetland Islands, the... More

map from "The British and Foreign Coaster's Guide; containing complete sailing directions for the east coasts of England and Scotland, the Orkney and Shetland Islands, the coasts of France, Holland, and Jutland to the Scaw Point; those of Norway and the White Sea, and the Cattegat, Baltic and Gulf of Finland, the English and St. George's Channels, and the whole coast round Ireland, etc. (Sailing directions for the Bristol and St. George's Channels .. Sixth edition.)"

map from "The British and Foreign Coaster's Guide; containing complete...

This image has been taken from scan 000539 from "The British and Foreign Coaster's Guide; containing complete sailing directions for the east coasts of England and Scotland, the Orkney and Shetland Islands, the... More

map from "The British and Foreign Coaster's Guide; containing complete sailing directions for the east coasts of England and Scotland, the Orkney and Shetland Islands, the coasts of France, Holland, and Jutland to the Scaw Point; those of Norway and the White Sea, and the Cattegat, Baltic and Gulf of Finland, the English and St. George's Channels, and the whole coast round Ireland, etc. (Sailing directions for the Bristol and St. George's Channels .. Sixth edition.)"

map from "The British and Foreign Coaster's Guide; containing complete...

This image has been taken from scan 000563 from "The British and Foreign Coaster's Guide; containing complete sailing directions for the east coasts of England and Scotland, the Orkney and Shetland Islands, the... More

Interior of the Port of Helsingfors [harbor secne, Helsinki, Finland]

Interior of the Port of Helsingfors [harbor secne, Helsinki, Finland]

Title and other information transcribed from caption card. Illus. in: Frank Leslie's illustrated newspaper, vol. 2, no. 51 (1856 Nov. 29), p. 392. Reference copy may be in LOT 7005. Caption card tracings: Harbo... More

Karta öfver Wattudragen ifrån Wirdois och Keuru kyrkor till Tammerfors Stad

Karta öfver Wattudragen ifrån Wirdois och Keuru kyrkor till Tammerfors...

Karta öfver Wattudragen ifrån Wirdois och Keuru kyrkor till Tammerfors Stad År 1858. Ritad af H. Aminoff.

Pedar Jalvis mor utenfor inngangsdøren til en fjøsgamme. Ski og kjelke står lent opp mot veggen. Ved Aile-strykene.

Pedar Jalvis mor utenfor inngangsdøren til en fjøsgamme. Ski og kjelke...

Pedar Jalvis mor utenfor inngangsdøren til en fjøsgamme. Ski og kjelke står lent opp mot veggen. Ved Aile-strykene.

Samefamile samlet ved grue med koketre. Roavvesavvun.

Samefamile samlet ved grue med koketre. Roavvesavvun.

Samefamile samlet ved grue med koketre. Roavvesavvun.

Finsk samefamilie ved grua. Roavvesavvun.

Finsk samefamilie ved grua. Roavvesavvun.

Finsk samefamilie ved grua. Roavvesavvun.

Kvinne med drakt fra Finland.

Kvinne med drakt fra Finland.

Kvinne med drakt fra Finland.

dalkullor from "The Northern Circuit; or, brief notes of Sweden, Finland, and Russia"

dalkullor from "The Northern Circuit; or, brief notes of Sweden, Finla...

This image has been taken from scan 000014 from "The Northern Circuit; or, brief notes of Sweden, Finland, and Russia". The title and subject terms of this image have been generated from tags, created by users ... More

Industripalatset vid Industriutställningen i Kungsträdgården, Stockholm 1866. Molins fontän. Till höger, Finlands del av utställningshallen.I Fronten Rörstrands monter.

Industripalatset vid Industriutställningen i Kungsträdgården, Stockhol...

Industripalatset vid Industriutställningen i Kungsträdgården, Stockholm 1866. Molins fontän. Till höger, Finlands del av utställningshallen.I Fronten Rörstrands monter.

Stereoskopfotografi. Finland utställningsinteriör. Industri-utställningen i Stockholm 1866.Molins fontän.

Stereoskopfotografi. Finland utställningsinteriör. Industri-utställnin...

Stereoskopfotografi. Finland utställningsinteriör. Industri-utställningen i Stockholm 1866.Molins fontän.

Porträtt av ingenjör Gustaf August Mauritz Silfverhielm, Finland.

Porträtt av ingenjör Gustaf August Mauritz Silfverhielm, Finland.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från 1870-1890-talet föreställande bland annat den ryska tsarfamiljen, svenska ingenjörer i rysk tjänst samt miljöbilder från S:t Petersburg.

Porträtt av ingenjör Theodor Tallqvist, Finland.

Porträtt av ingenjör Theodor Tallqvist, Finland.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från 1870-1890-talet föreställande bland annat den ryska tsarfamiljen, svenska ingenjörer i rysk tjänst samt miljöbilder från S:t Petersburg.

Porträtt av Lennart af Forselles, Finland.

Porträtt av Lennart af Forselles, Finland.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från 1870-1890-talet föreställande bland annat den ryska tsarfamiljen, svenska ingenjörer i rysk tjänst samt miljöbilder från S:t Petersburg.

Porträtt av ingenjör O. Ehrström, Finland.

Porträtt av ingenjör O. Ehrström, Finland.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från 1870-1890-talet föreställande bland annat den ryska tsarfamiljen, svenska ingenjörer i rysk tjänst samt miljöbilder från S:t Petersburg.

Porträtt av kapten Wilhelm Eklund, Finland.

Porträtt av kapten Wilhelm Eklund, Finland.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från 1870-1890-talet föreställande bland annat den ryska tsarfamiljen, svenska ingenjörer i rysk tjänst samt miljöbilder från S:t Petersburg.

Porträtt av ingenjör Herman Gummerus, Finland.

Porträtt av ingenjör Herman Gummerus, Finland.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från 1870-1890-talet föreställande bland annat den ryska tsarfamiljen, svenska ingenjörer i rysk tjänst samt miljöbilder från S:t Petersburg.

Karta öfver Stensböle säteri odlade egor för cirkulations bruk år 1871

Karta öfver Stensböle säteri odlade egor för cirkulations bruk år 1871

Karta öfver Stensböle säteri odlade egor för cirkulations bruk indelad år 1871 af Theodor Forsell.

Refoto gm Nautical Photo Agency. 9 Victoria St., London S.W.A.

Refoto gm Nautical Photo Agency. 9 Victoria St., London S.W.A.

Refoto gm Nautical Photo Agency. 9 Victoria St., London S.W.A.

Gruppbild föreställande män boende i Ilomants, Karelen, Finland. Männen som troligen är tingsfolk står framför en stuga av liggtimmer.

Gruppbild föreställande män boende i Ilomants, Karelen, Finland. Männe...

Gruppbild föreställande män boende i Ilomants, Karelen, Finland. Männen som troligen är tingsfolk står framför en stuga av liggtimmer.

Passagerarfartyg, Hjulångfartyget Gauthiod av Stockholm

Passagerarfartyg, Hjulångfartyget Gauthiod av Stockholm

Hjulångfartyget Gauthiod av Stockholm

Gruppbild föreställande män boende i Ilomants, Karelen, Finland. Männen som troligen är tingsfolk står framför en stuga av liggtimmer.

Gruppbild föreställande män boende i Ilomants, Karelen, Finland. Männe...

Gruppbild föreställande män boende i Ilomants, Karelen, Finland. Männen som troligen är tingsfolk står framför en stuga av liggtimmer.

Passagerarfartyg, Finska Ångfartygs Aktiebolaget S/S v. Döbeln

Passagerarfartyg, Finska Ångfartygs Aktiebolaget S/S v. Döbeln

Finska Ångfartygs Aktiebolaget S/S v. Döbeln

Passagerarfartyg, Fo202826
Finland from "Géographie générale; physique, politique et économique. ... Avec ... cartes ... gravures, etc"

Finland from "Géographie générale; physique, politique et économiq...

This image has been taken from scan 000706 from "Géographie générale; physique, politique et économique. ... Avec ... cartes ... gravures, etc". The title and subject terms of this image have been generated... More

Porträtt, bröstbild, av ung man från Tavastehus, Finland.

Porträtt, bröstbild, av ung man från Tavastehus, Finland.

Porträtt, bröstbild, av ung man från Tavastehus, Finland.

Porträtt, bröstbild, av man från Tavastland, Finland.

Porträtt, bröstbild, av man från Tavastland, Finland.

Porträtt, bröstbild, av man från Tavastland, Finland.

Mansporträtt föreställande Keiky Raty från Eno, Karelen i Finland.

Mansporträtt föreställande Keiky Raty från Eno, Karelen i Finland.

Mansporträtt föreställande Keiky Raty från Eno, Karelen i Finland.

Spårvagnar med flera fordon i Helsingfors. Töölö, som står på skylten på spårvagnen närmast i bild, är ett bostadsområde i Helsingfors.

Spårvagnar med flera fordon i Helsingfors. Töölö, som står på skylten ...

Spårvagnar med flera fordon i Helsingfors. Töölö, som står på skylten på spårvagnen närmast i bild, är ett bostadsområde i Helsingfors.

Turun Kaupungin Liikennelaitos, TuKL spårvagn 17.

Turun Kaupungin Liikennelaitos, TuKL spårvagn 17.

Turun Kaupungin Liikennelaitos, TuKL spårvagn 17.

Valtionrautatiet, V.R. Gb 57.108.

Valtionrautatiet, V.R. Gb 57.108.

Valtionrautatiet, V.R. Gb 57.108.

Bild på Norrgård i Kalmar.

Bild på Norrgård i Kalmar.

Norrgård, tidigare Norregård var ett jordbruk som Magnus Gudmunsson Fröberg ägde från en bit på 1800-talet fram till sin död 1842. Norrgård som syns på bilden med adress Norra vägen 49 började byggas 1847 och r... More

Portrett av mann i en karakteristisk kryssknappet dress (finsk?) med stiv krage, skjorte med stiv snipp.  han har anlagt en imponerende bart formet med bartevoks. Ulsfjord står det skrevet på bildet.

Portrett av mann i en karakteristisk kryssknappet dress (finsk?) med s...

Portrett av mann i en karakteristisk kryssknappet dress (finsk?) med stiv krage, skjorte med stiv snipp. han har anlagt en imponerende bart formet med bartevoks. Ulsfjord står det skrevet på bildet.

Ånglok, VR lok 207 Sverige
Portrett av fastboende samer, navn ukjent.

Portrett av fastboende samer, navn ukjent.

Portrett av fastboende samer, navn ukjent.

Brändö Spårvägsaktiebolag, BSAB spårvagn 2.

Brändö Spårvägsaktiebolag, BSAB spårvagn 2.

Brändö Spårvägsaktiebolag, BSAB spårvagn 2.

Portrett av tre voksne kvinner. To av damene sitter på en stol (den ene stolen har dragehoder på armlenene) og en står bak.  Kvinnene er kledd i  mørke, lange skjørt og bluser med brosjer i halsen. Den eldre kvinnen har et mørkt skaut på hodet. Kvinnene er fotografert i fotograf Emilie Henriksens fotoatelier. Bak kvinnene henger en tidstypisk malt landskapsbakgrunn. Kvinnene er fra venstre: Evida (?), Berten og Maren Hesseng. Usikker på om etternavnet er korrekt, ingen med disse navnene er registrert i Digitalarkivet. Trolig finske eller kvenske.

Portrett av tre voksne kvinner. To av damene sitter på en stol (den en...

Portrett av tre voksne kvinner. To av damene sitter på en stol (den ene stolen har dragehoder på armlenene) og en står bak. Kvinnene er kledd i mørke, lange skjørt og bluser med brosjer i halsen. Den eldre kv... More

Vy över torget vid Södra kajen - Norra Esplanadgatan i Helsingfors. Helsingin Kaupungin Liikennelaitos, HKL spårvagn 46 och 37 ses mitt i bild, till vänster om vagnarna ses en hästtransport.

Vy över torget vid Södra kajen - Norra Esplanadgatan i Helsingfors. He...

Vy över torget vid Södra kajen - Norra Esplanadgatan i Helsingfors. Helsingin Kaupungin Liikennelaitos, HKL spårvagn 46 och 37 ses mitt i bild, till vänster om vagnarna ses en hästtransport.

Helsingin Kaupungin Liikennelaitos, HKL spårvagn 55 och 21 till vänster i bild och till höger en spårvagn som trafikerade linjen Eira - Kauppatori - Söörnääsi i Helsingfors.

Helsingin Kaupungin Liikennelaitos, HKL spårvagn 55 och 21 till vänste...

Helsingin Kaupungin Liikennelaitos, HKL spårvagn 55 och 21 till vänster i bild och till höger en spårvagn som trafikerade linjen Eira - Kauppatori - Söörnääsi i Helsingfors.

Karta (1881) öfver Lill Ollas hemmanets Litt ? B, ägor i Seitlax by

Karta (1881) öfver Lill Ollas hemmanets Litt ? B, ägor i Seitlax by

Karta (1881) öfver Lill Ollas hemmanets Litt ? B, ägor i Seitlax by af Borgå socken och Nylands län afmätt år 1768 af D. A. Virtzenius hvar efter hemmanets förut delade åkrar och ängar äro sammandragne samt ny... More

Utsikt mot Muonioniska - Muonio i Lappland i Finland. Kirke og bebyggelse.

Utsikt mot Muonioniska - Muonio i Lappland i Finland. Kirke og bebygge...

Utsikt mot Muonioniska - Muonio i Lappland i Finland. Kirke og bebyggelse.

Dommerens gård i Kittilä. Bygninger med stillas for vedlikehold, antakelig.

Dommerens gård i Kittilä. Bygninger med stillas for vedlikehold, antak...

Dommerens gård i Kittilä. Bygninger med stillas for vedlikehold, antakelig.

Landskap i Sodankylä i nordre del av Finland. Bygning med gjerde rundt.

Landskap i Sodankylä i nordre del av Finland. Bygning med gjerde rundt...

Landskap i Sodankylä i nordre del av Finland. Bygning med gjerde rundt.

Polarstasjonen i Sodankylä nord i Finland. Tre menn står utenfor bygninger med måleinstrumenter på taket - nordlysforskning.

Polarstasjonen i Sodankylä nord i Finland. Tre menn står utenfor bygni...

Polarstasjonen i Sodankylä nord i Finland. Tre menn står utenfor bygninger med måleinstrumenter på taket - nordlysforskning.

Landskap med kirke og bebyggelse i Kittilä i Lappland nord i Finland.

Landskap med kirke og bebyggelse i Kittilä i Lappland nord i Finland.

Landskap med kirke og bebyggelse i Kittilä i Lappland nord i Finland.

Kirken i Hetta i Finland på en bakketopp med inngjerding rundt. En same sitter i snølandskapet.

Kirken i Hetta i Finland på en bakketopp med inngjerding rundt. En sam...

Kirken i Hetta i Finland på en bakketopp med inngjerding rundt. En same sitter i snølandskapet.

Kirken i Sodankylä i Finland.

Kirken i Sodankylä i Finland.

Kirken i Sodankylä i Finland.

Kirken i Muonioniska i Lappland i Finland. Stillas rundt i forbindelse med vedlikehold, antakelig.

Kirken i Muonioniska i Lappland i Finland. Stillas rundt i forbindelse...

Kirken i Muonioniska i Lappland i Finland. Stillas rundt i forbindelse med vedlikehold, antakelig.

Tømmerhogst ved Puoledaibala på fjellvidda nord i Finland. Folk og reinsdyr ute blant sleder og pulker ved to tømmerbygninger, med en brønn i bakgrunnen.

Tømmerhogst ved Puoledaibala på fjellvidda nord i Finland. Folk og rei...

Tømmerhogst ved Puoledaibala på fjellvidda nord i Finland. Folk og reinsdyr ute blant sleder og pulker ved to tømmerbygninger, med en brønn i bakgrunnen.

Besøkende til gjestgivergården i Hetta i Finland. Utenfor inngangen på trappen står samer i pesk med puk, kjelker og ski.

Besøkende til gjestgivergården i Hetta i Finland. Utenfor inngangen på...

Besøkende til gjestgivergården i Hetta i Finland. Utenfor inngangen på trappen står samer i pesk med puk, kjelker og ski.

Portrett av Jovel Velitallo fra Hetta i Finland.

Portrett av Jovel Velitallo fra Hetta i Finland.

Portrett av Jovel Velitallo fra Hetta i Finland.

Portrett av fire kvener som sitter med pesk på en trapp. En røyker pipe.

Portrett av fire kvener som sitter med pesk på en trapp. En røyker pip...

Portrett av fire kvener som sitter med pesk på en trapp. En røyker pipe.

Kirken i Kittilä i Lappland i Finland. Taket er tekket med tre.

Kirken i Kittilä i Lappland i Finland. Taket er tekket med tre.

Kirken i Kittilä i Lappland i Finland. Taket er tekket med tre.

Previous

of 254

Next