PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

fangelse

178 media by topicpage 1 of 2
Ur "Photografiskt Album för år 1861 öfver fångar förvarade å Warbergs fästning". Fånge N:o 109 C.J. Kjellberg. Fjärde resan stöld. 40 år gammal, född i Ljungby sn., Kalmar län.  Rymmare från Landskrona fästning.

Ur "Photografiskt Album för år 1861 öfver fångar förvarade å Warbergs ...

Ur "Photografiskt Album för år 1861 öfver fångar förvarade å Warbergs fästning". Fånge N:o 109 C.J. Kjellberg. Fjärde resan stöld. 40 år gammal, född i Ljungby sn., Kalmar län. Rymmare från Landskrona fästning.

Fångvård. Gruppfoto. Ur "Photografiskt album för år 1861 öfver fångar förvarade å Malmö Straff- & ArbetsFängelse

Fångvård. Gruppfoto. Ur "Photografiskt album för år 1861 öfver fångar ...

Fångvård. Gruppfoto. Ur "Photografiskt album för år 1861 öfver fångar förvarade å Malmö Straff- & ArbetsFängelse

Ur "Photografiskt Album för år 1861 öfver fångar förvarade å Warbergs fästning". Fånge N:o 168 C. Pettersson. Fjärde resan stöld. 55 år gammal, född i Tvings sn., Blekinge län. "Visat våldsamhet och högst opålitligt uppförande å Ny Elfsborg. Kallas af fångarne å fästningen för Wargen".

Ur "Photografiskt Album för år 1861 öfver fångar förvarade å Warbergs ...

Ur "Photografiskt Album för år 1861 öfver fångar förvarade å Warbergs fästning". Fånge N:o 168 C. Pettersson. Fjärde resan stöld. 55 år gammal, född i Tvings sn., Blekinge län. "Visat våldsamhet och högst opåli... More

"Photografiskt Album för år 1861 öfver fångar förvarade å Warbergs fästning".  Samt i samma album : "Photografiskt Album för år 1861 öfver fångar förvarade å Landskrona fästning".

"Photografiskt Album för år 1861 öfver fångar förvarade å Warbergs fäs...

"Photografiskt Album för år 1861 öfver fångar förvarade å Warbergs fästning". Samt i samma album : "Photografiskt Album för år 1861 öfver fångar förvarade å Landskrona fästning".

Gamla vattentornet och Kalmar domkyrka i bakgrunden samt fängelset till höger i förgrunden.

Gamla vattentornet och Kalmar domkyrka i bakgrunden samt fängelset til...

Gamla vattentornet och Kalmar domkyrka i bakgrunden samt fängelset till höger i förgrunden.

Systraströmmen, Gamla vattentornet och fängelset till höger.

Systraströmmen, Gamla vattentornet och fängelset till höger.

Systraströmmen, Gamla vattentornet och fängelset till höger.

Utsikt från Heliga Trefaldighet kyrkas torn över södra stadsdelarna.

Utsikt från Heliga Trefaldighet kyrkas torn över södra stadsdelarna.

Utsikt från Heliga Trefaldighet kyrkas torn över södra stadsdelarna.

Vy mot det muromgärda Linköpings länscellsfängelse. Fängelset var det första cellfängelse som uppfördes i Sverige som ett resultat av den fängelsereform som beslutats vid 1844 års riksdag. Anstalten togs i drift 1846 och var i drift till1966. Anläggningen kom att rivas 1969. Tiden för bilden är 1890-tal.

Vy mot det muromgärda Linköpings länscellsfängelse. Fängelset var det ...

Vy mot det muromgärda Linköpings länscellsfängelse. Fängelset var det första cellfängelse som uppfördes i Sverige som ett resultat av den fängelsereform som beslutats vid 1844 års riksdag. Anstalten togs i drif... More

Ett av Sveriges äldsta cellfängelser, färdigt 1852. I bakgrunden byggs Gamla vattentornet.

Ett av Sveriges äldsta cellfängelser, färdigt 1852. I bakgrunden byggs...

Ett av Sveriges äldsta cellfängelser, färdigt 1852. I bakgrunden byggs Gamla vattentornet.

I bakgrunden håller vattentornet på att byggas.Fotot taget från Sveaplan.

I bakgrunden håller vattentornet på att byggas.Fotot taget från Sveapl...

I bakgrunden håller vattentornet på att byggas.Fotot taget från Sveaplan.

Gävle. Jullovet 1899 - 1900

Gävle. Jullovet 1899 - 1900

Gävle. Jullovet 1899 - 1900

Stadsvy.

Stadsvy.

Stadsvy.

Karlstadsvy från Herrhagens vattentorn 1905.

Karlstadsvy från Herrhagens vattentorn 1905.

Karlstadsvy från Herrhagens vattentorn 1905.

Utsikt från slangtornet på Kalmar brandstation, över Kvarnholmen.

Utsikt från slangtornet på Kalmar brandstation, över Kvarnholmen.

Utsikt från slangtornet på Kalmar brandstation, över Kvarnholmen.

Vy mot det muromgärda Linköpings länscellsfängelse 1911. Anläggningen togs i drift 1846 och var det första cellfängelse som uppfördes som ett resultat av den fängelsereform som beslutats vid 1844 års riksdag. Fängelset lades ned 1946 men kom vidare att i mindre skala åter tas i bruk 1957, men lades slutligen ned 1966 för att rivas 1969. I förgrunden ses norra änden av repslagarbanan till Wahlbecks repslageri.

Vy mot det muromgärda Linköpings länscellsfängelse 1911. Anläggningen ...

Vy mot det muromgärda Linköpings länscellsfängelse 1911. Anläggningen togs i drift 1846 och var det första cellfängelse som uppfördes som ett resultat av den fängelsereform som beslutats vid 1844 års riksdag. F... More

Den gamla fängelsebyggnaden vid korsningen Västra vägen/Storgatan.
Länsfängelset stod klart 1846 och sågs då som en del av en ny och liberal fångvård.
1840-41 års riksdag beslutade att länsfängelserna och kronohäktena skulle ha fängelseceller, tidigare hade man haft logement. Systemet kallades Philadelphiasystemet. Fängelset fungerade 1846-1946, togs åter ibruk 1957. Det lades ner 1966 och revs 1969.

Den gamla fängelsebyggnaden vid korsningen Västra vägen/Storgatan. Län...

Den gamla fängelsebyggnaden vid korsningen Västra vägen/Storgatan. Länsfängelset stod klart 1846 och sågs då som en del av en ny och liberal fångvård. 1840-41 års riksdag beslutade att länsfängelserna och krono... More

Bilden föreställer ön och fängelset Alcatraz innanför Golden Gate vid San Francisco som skymtas i bakgrunden. Bilden är tagen från minfartyget Älvsnabben under långresan 1966-1967.

Bilden föreställer ön och fängelset Alcatraz innanför Golden Gate vid ...

Ingår i album med fotografier från Älvsnabbens långresa 1966-1967. Hon avlöpte 10/11 1966 från Karlskrona och åkte via Suezkanalen mot Australien, USA:s västkust, genom Panamakanalen via Dublin hem till Marstra... More

Länsfängelset, Linköping
Det stod klart 1846 och stod för en ny fångvård. 1840-41 års riksdag beslutade att länsfängelserna och kronohäktena skulle ha celler istället för logement. Fängelset fungerade i 100 år 1846-1946, därefter togs det åter i bruk 1957. Det lades ner 1966 och revs 1969.

Länsfängelset, Linköping Det stod klart 1846 och stod för en ny fångvå...

Länsfängelset, Linköping Det stod klart 1846 och stod för en ny fångvård. 1840-41 års riksdag beslutade att länsfängelserna och kronohäktena skulle ha celler istället för logement. Fängelset fungerade i 100 år ... More

Interiör från Linköpings länscellfängelse. Dokumenterad av Östergötlands museum inför nedläggelsen 1946. Anläggningen togs i drift 1846 och var det första cellfängelse som uppfördes som ett resultat av den fängelsereform som beslutats vid 1844 års riksdag. Fängelset kom vidare att i mindre skala åter tas i bruk 1957, men lades slutligen ned 1966 för att rivas 1969.

Interiör från Linköpings länscellfängelse. Dokumenterad av Östergötlan...

Interiör från Linköpings länscellfängelse. Dokumenterad av Östergötlands museum inför nedläggelsen 1946. Anläggningen togs i drift 1846 och var det första cellfängelse som uppfördes som ett resultat av den fäng... More

Linköpings länscellfängelse sett från Storgatan. Dokumentation av Östergötlands museum inför nedläggelsen 1946. Anläggningen togs i drift 1846 och var det första cellfängelse som uppfördes som ett resultat av den fängelsereform som beslutats vid 1844 års riksdag. Fängelset kom vidare att i mindre skala åter tas i bruk 1957, men lades slutligen ned 1966 för att rivas 1969.

Linköpings länscellfängelse sett från Storgatan. Dokumentation av Öste...

Linköpings länscellfängelse sett från Storgatan. Dokumentation av Östergötlands museum inför nedläggelsen 1946. Anläggningen togs i drift 1846 och var det första cellfängelse som uppfördes som ett resultat av d... More

Linköpings länscellfängelse från sydväst. Dokumentation av Östergötlands museum inför nedläggelsen 1946. Anläggningen togs i drift 1846 och var det första cellfängelse som uppfördes som ett resultat av den fängelsereform som beslutats vid 1844 års riksdag. Fängelset kom vidare att i mindre skala åter tas i bruk 1957, men lades slutligen ned 1966 för att rivas 1969.

Linköpings länscellfängelse från sydväst. Dokumentation av Östergötlan...

Linköpings länscellfängelse från sydväst. Dokumentation av Östergötlands museum inför nedläggelsen 1946. Anläggningen togs i drift 1846 och var det första cellfängelse som uppfördes som ett resultat av den fäng... More

Vy över rastgården till Linköpings länscellfängelse. Dokumentation av Östergötlands museum inför nedläggelsen 1946. Anläggningen togs i drift 1846 och var det första cellfängelse som uppfördes som ett resultat av den fängelsereform som beslutats vid 1844 års riksdag. Fängelset kom vidare att i mindre skala åter tas i bruk 1957, men lades slutligen ned 1966 för att rivas 1969.Länsfängelsets rastgård.

Vy över rastgården till Linköpings länscellfängelse. Dokumentation av ...

Vy över rastgården till Linköpings länscellfängelse. Dokumentation av Östergötlands museum inför nedläggelsen 1946. Anläggningen togs i drift 1846 och var det första cellfängelse som uppfördes som ett resultat ... More

Teaterbesök i fängelset.
14 mars 1955

Teaterbesök i fängelset. 14 mars 1955

Teaterbesök i fängelset. 14 mars 1955

Teaterbesök i fängelset.
14 mars 1955

Teaterbesök i fängelset. 14 mars 1955

Teaterbesök i fängelset. 14 mars 1955

Jazz i fängelset.
4 mars 1955

Jazz i fängelset. 4 mars 1955

Jazz i fängelset. 4 mars 1955

Jazz i fängelset.
4 mars 1955

Jazz i fängelset. 4 mars 1955

Jazz i fängelset. 4 mars 1955

Pygmalion på fängelset.20 oktober 1958.

Pygmalion på fängelset.20 oktober 1958.

Pygmalion på fängelset.20 oktober 1958.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Kokerska lagar mat.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Kokerska lagar mat.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Kokerska lagar mat.

Fångvårdsanstalt 15 april 1965

Fångvårdsanstalt 15 april 1965

Fångvårdsanstalt 15 april 1965

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Kokerska lagar mat i fängelsets kök.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Kokerska lagar mat i fängelsets kök.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Kokerska lagar mat i fängelsets kök.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Avdelningsdörr inne i fängelset.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Avdelningsdörr inne i fängelset.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Avdelningsdörr inne i fängelset.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelseverkstaden.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelseverkstaden.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelseverkstaden.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Inne i fängelset. Intern arbetar i verkstaden.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Inne i fängelset. Intern arbetar i ve...

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Inne i fängelset. Intern arbetar i verkstaden.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Kokerska lagar mat.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Kokerska lagar mat.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Kokerska lagar mat.

Fångvårdsanstalt 15 april 1965

Fångvårdsanstalt 15 april 1965

Fångvårdsanstalt 15 april 1965

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Intern arbetar vid maskin i verkstaden.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Intern arbetar vid maskin i verkstade...

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Intern arbetar vid maskin i verkstaden.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Intern arbetar i verkstaden.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Intern arbetar i verkstaden.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Intern arbetar i verkstaden.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsebyggnad.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsebyggnad.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsebyggnad.

Fångvårdsanstalt 15 april 1965

Fångvårdsanstalt 15 april 1965

Fångvårdsanstalt 15 april 1965

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Kokerska och köksredskap.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Kokerska och köksredskap.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Kokerska och köksredskap.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Två kvinnor ur kökspersonalen förbereder maten.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Två kvinnor ur kökspersonalen förbere...

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Två kvinnor ur kökspersonalen förbereder maten.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsedirektören förevisar köket.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsedirektören förevisar köket.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsedirektören förevisar köket.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Kökspersonalen tillagar mat.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Kökspersonalen tillagar mat.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Kökspersonalen tillagar mat.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsekorridor.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsekorridor.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsekorridor.

Anstalten Kumla, 12 februari 1965.Rum på fängelset.

Anstalten Kumla, 12 februari 1965.Rum på fängelset.

Anstalten Kumla, 12 februari 1965.Rum på fängelset.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsedirektören.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsedirektören.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsedirektören.

Kumlafängelset 12 februari 1965.Fängelsekorridor.

Kumlafängelset 12 februari 1965.Fängelsekorridor.

Kumlafängelset 12 februari 1965.Fängelsekorridor.

Fångvårdsanstalt 15 april 1965

Fångvårdsanstalt 15 april 1965

Fångvårdsanstalt 15 april 1965

Fångvårdsanstalt 15 april 1965

Fångvårdsanstalt 15 april 1965

Fångvårdsanstalt 15 april 1965

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsedirektören.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsedirektören.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsedirektören.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsedirektören på sitt kontorsrum.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsedirektören på sitt kontorsrum...

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsedirektören på sitt kontorsrum.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsedirektören.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsedirektören.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsedirektören.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsebyggnader.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsebyggnader.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsebyggnader.

Fångvårdsanstalt 15 april 1965

Fångvårdsanstalt 15 april 1965

Fångvårdsanstalt 15 april 1965

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Intern arbetar vid maskin i verkstaden.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Intern arbetar vid maskin i verkstade...

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Intern arbetar vid maskin i verkstaden.

Fångvårdsanstalt 15 april 1965

Fångvårdsanstalt 15 april 1965

Fångvårdsanstalt 15 april 1965

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Vid fängelsemuren.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Vid fängelsemuren.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Vid fängelsemuren.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelseverkstaden

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelseverkstaden

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelseverkstaden

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelseverkstaden med maskiner.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelseverkstaden med maskiner.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelseverkstaden med maskiner.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsedirektören.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsedirektören.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsedirektören.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Kokerska med köksredskap.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Kokerska med köksredskap.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Kokerska med köksredskap.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Inne i fängelset.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Inne i fängelset.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Inne i fängelset.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Interner i fängelseverkstaden.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Interner i fängelseverkstaden.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Interner i fängelseverkstaden.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsebyggnader.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsebyggnader.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsebyggnader.

Fångvårdsanstalt 15 april 1965

Fångvårdsanstalt 15 april 1965

Fångvårdsanstalt 15 april 1965

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Två ur kökspersonalen lagar mat.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Två ur kökspersonalen lagar mat.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Två ur kökspersonalen lagar mat.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Intern svetsar.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Intern svetsar.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Intern svetsar.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsekorridor. Tre kvinnor.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsekorridor. Tre kvinnor.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsekorridor. Tre kvinnor.

Kumla fängelse, 12 februari 1965

Kumla fängelse, 12 februari 1965

Kumla fängelse, 12 februari 1965

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Vid fängelsemuren.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Vid fängelsemuren.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Vid fängelsemuren.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsebyggnader.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsebyggnader.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsebyggnader.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Inne i fängelset.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Inne i fängelset.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Inne i fängelset.

Anstalten Kumla 12 februari  1965.Intern svetsar.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Intern svetsar.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Intern svetsar.

Fångvårdsanstalt 15 april 1965

Fångvårdsanstalt 15 april 1965

Fångvårdsanstalt 15 april 1965

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsekorridor.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsekorridor.

Anstalten Kumla 12 februari 1965.Fängelsekorridor.

Fängelse, 1 mars 1966Utsikt över fängelserastgård

Fängelse, 1 mars 1966Utsikt över fängelserastgård

Fängelse, 1 mars 1966Utsikt över fängelserastgård

Fängelse, 1 mars 1966Män står i fängelsekorridor

Fängelse, 1 mars 1966Män står i fängelsekorridor

Fängelse, 1 mars 1966Män står i fängelsekorridor

Fängelse, 1 mars 1966Interiör av fängelsekorridor

Fängelse, 1 mars 1966Interiör av fängelsekorridor

Fängelse, 1 mars 1966Interiör av fängelsekorridor

Fängelse, 1 mars 1966Interiör av fängelserum

Fängelse, 1 mars 1966Interiör av fängelserum

Fängelse, 1 mars 1966Interiör av fängelserum

Fängelse, 1 mars 1966Interiör av fängelsekorridor

Fängelse, 1 mars 1966Interiör av fängelsekorridor

Fängelse, 1 mars 1966Interiör av fängelsekorridor

Kumla Fängelset 30 november 1966

Kumla Fängelset 30 november 1966

Kumla Fängelset 30 november 1966

Fängelse, 1 mars 1966Man hänger över räcke

Fängelse, 1 mars 1966Man hänger över räcke

Fängelse, 1 mars 1966Man hänger över räcke

Kumlafängelset 2 24 december 1966

Kumlafängelset 2 24 december 1966

Kumlafängelset 2 24 december 1966

Fängelse, 1 mars 1966Interiör av fängelserum

Fängelse, 1 mars 1966Interiör av fängelserum

Fängelse, 1 mars 1966Interiör av fängelserum

Fängelse, 1 mars 1966Inblick i fängelserum

Fängelse, 1 mars 1966Inblick i fängelserum

Fängelse, 1 mars 1966Inblick i fängelserum

Fängelse, 1 mars 1966Fängelsetrappa mellan fängelserummen på de olika våningarnaor

Fängelse, 1 mars 1966Fängelsetrappa mellan fängelserummen på de olika ...

Fängelse, 1 mars 1966Fängelsetrappa mellan fängelserummen på de olika våningarnaor

Fängelse, 1 mars 1966Interiör av fängelsekorridor

Fängelse, 1 mars 1966Interiör av fängelsekorridor

Fängelse, 1 mars 1966Interiör av fängelsekorridor

Kumla Fängelset 30 november 1966

Kumla Fängelset 30 november 1966

Kumla Fängelset 30 november 1966

Fängelse, 1 mars 1966Interiör av fängelsekorridor

Fängelse, 1 mars 1966Interiör av fängelsekorridor

Fängelse, 1 mars 1966Interiör av fängelsekorridor

Kumlafängelset 2 24 december 1966

Kumlafängelset 2 24 december 1966

Kumlafängelset 2 24 december 1966

Fängelse, 1 mars 1966Närbild man

Fängelse, 1 mars 1966Närbild man

Fängelse, 1 mars 1966Närbild man

Fängelse, 1 mars 1966Interiör av fängelserum

Fängelse, 1 mars 1966Interiör av fängelserum

Fängelse, 1 mars 1966Interiör av fängelserum

Fängelse, 1 mars 1966Fängelsedirektör

Fängelse, 1 mars 1966Fängelsedirektör

Fängelse, 1 mars 1966Fängelsedirektör

Fängelse, 1 mars 1966Interiör av fängelsekorridor

Fängelse, 1 mars 1966Interiör av fängelsekorridor

Fängelse, 1 mars 1966Interiör av fängelsekorridor

Kumlafängelset 2 24 december 1966

Kumlafängelset 2 24 december 1966

Kumlafängelset 2 24 december 1966

Fängelse, 1 mars 1966Interiör av fängelserum

Fängelse, 1 mars 1966Interiör av fängelserum

Fängelse, 1 mars 1966Interiör av fängelserum

Kumla Fängelset 30 november 1966

Kumla Fängelset 30 november 1966

Kumla Fängelset 30 november 1966

Fängelse, 1 mars 1966Utsikt över fängelserastgård

Fängelse, 1 mars 1966Utsikt över fängelserastgård

Fängelse, 1 mars 1966Utsikt över fängelserastgård

Fängelse, 1 mars 1966Interiör av fängelserum

Fängelse, 1 mars 1966Interiör av fängelserum

Fängelse, 1 mars 1966Interiör av fängelserum

Fängelse, 1 mars 1966

Fängelse, 1 mars 1966

Fängelse, 1 mars 1966