PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source

In human society, family (from Latin: familia) is a group of people related either by consanguinity (by recognized birth) or affinity (by marriage or other relationship). The purpose of families is to maintain the well-being of its members and of society. Ideally, families would offer predictability, structure, and safety as members mature and participate in the community. In most societies, it is within families that children acquire socialization for life outside the family, and acts as the primary source of attachment, nurturing, and socialization for humans. Additionally, as the basic unit for meeting the basic needs of its members, it provides a sense of boundaries for performing tasks in a safe environment, ideally builds a person into a functional adult, transmits culture, and ensures continuity of humankind with precedents of knowledge.

Anthropologists generally classify most family organizations as matrifocal (a mother and her children); patrifocal (a father and his children); conjugal (a wife, her husband, and children, also called the nuclear family); avuncular (for example, a grandparent, a brother, his sister, and her children); or extended (parents and children co-reside with other members of one parent's family).

Members of the immediate family may include spouses, parents, grandparents, brothers, sisters, sons, and daughters. Members of the extended family may include aunts, uncles, cousins, nephews, nieces, and siblings-in-law. Sometimes these are also considered members of the immediate family, depending on an individual's specific relationship with them, and the legal definition of "immediate family" varies. Sexual relations with family members are regulated by rules concerning incest such as the incest taboo.

The field of genealogy aims to trace family lineages through history. The family is also an important economic unit studied in family economics. The word "families" can be used metaphorically to create more inclusive categories such as community, nationhood, and global village.

Family Media

80,141 media by topicpage 1 of 802
Þórður Guðjohnsen, Húsavík, with his children.

Þórður Guðjohnsen, Húsavík, with his children.

Collection: Icelandic and Faroese Photographs of Frederick W.W. Howell, Cornell University Library..Title: Þórður Guðjohnsen, Húsavík, with his children...Date: ca. 1900..Place: Húsavík (Iceland)..Medium: collo... more

HM the Gyalmo, HH Prince Palden, HH Princess Hope

HM the Gyalmo, HH Prince Palden, HH Princess Hope

Photograph shows Queen Hope Cooke with her children, Prince Palden and Princess Hope Leezum, Gangtok, Sikkim.

[Queen and Prince of Sikkim playing outdoors, Sikkim]

[Queen and Prince of Sikkim playing outdoors, Sikkim]

Title devised by Library staff. Slide used for the presentation: "A Tour of the Lost Kingdom: Sikkim" by Dr. Alice S. Kandell and Hope Cooke, Library of Congress, March 13, 2010. Webcast available at: http://... more

Sikkimese princess in ceremonial dress

Sikkimese princess in ceremonial dress

Photograph shows Princess Suang La, half-length portrait, seated facing front, wearing headress and necklace, Sikkim. Title from item. Label in color reference copye slide page: "Coronation, people at the Palac... more

Princess Hope & Queen Hope in the palace, Sikkim

Princess Hope & Queen Hope in the palace, Sikkim

Date from information on related slide: LC-KAN05-0072. Title from item. Forms part of: Dr. Alice S. Kandell Collection of Sikkim Photographs (Library of Congress). Also represented in LOT 14034-2, pg. no. 027 ... more

Mary Lee with radishes at a picnic in Luscar, Alberta
The Family of Zebedee

The Family of Zebedee

Het gezin van Zebedeus. Zebedeus zittend wijzend op een opengeslagen boek op schoot, links zit Maria Salome. Op de vloer spelen hun kinderen Johannes (de Evangelist) en Jacobus Major. Op de achterzijde restante... more

De Heilige Familie met drie hazen

De Heilige Familie met drie hazen

Maria zit met het Christuskind op schoot op een bankje in een omheinde tuin. Jozef staat achter haar, met zijn hoed in de hand. Engelen houden een kroon vast boven Maria's hoofd. Voor het gezin lopen drie hazen... more

La sainte famille
The flight into Egypt / PHL.

The flight into Egypt / PHL.

Print shows angels pulling a tree within the reach of the infant Jesus who rides in the lap of the Virgin Mary on a donkey. Joseph guides the donkey on the family's journey to Egypt. Anonymous artist after Rap... more

The rest on the flight into Egypt

The rest on the flight into Egypt

Print shows Joseph, Mary, and the baby Jesus taking nourishment from a tree, assisted by several angels, on their journey to Egypt.

The holy family with St. Margaret and a bishop

The holy family with St. Margaret and a bishop

Allegorical print showing Saint Margaret and a bishop with Joseph, Mary, and Jesus.

The adoration of the Magi / F.[...].

The adoration of the Magi / F.[...].

Allegorical print showing the nativity scene with the Magi presenting their offerings to the infant Jesus. Title from Graphic sampler / compiled by Renata V. Shaw, Prints and Photographs Division. Washington : ... more

De Deugdzame vrouw bedient haar gezin

De Deugdzame vrouw bedient haar gezin

De deugdzame huisvrouw serveert voedsel voor haar gezin. Op de achtergrond een wintertafereel met schaatsers op een rivier. De prent is gebaseerd op Spreuken 31:15: 'Ze staat al op als het nog donker is, regelt... more

De Deugdzame vrouw bedient haar gezin

De Deugdzame vrouw bedient haar gezin

De deugdzame vrouw serveert voedsel voor haar gezin. Op de achtergrond een wintertafereel met schaatsers op een rivier. De prent is gebaseerd op Spreuken 31:15: 'Ze staat al op als het nog donker is, regelt het... more

De deugdzame vrouw geeft haar gezin te eten

De deugdzame vrouw geeft haar gezin te eten

De deugdzame huisvrouw serveert voedsel voor haar gezin. Ze draagt een met wol gevoerde mantel. Op de achtergrond een wintertafereel met schaatsers op een rivier. De prent is gebaseerd op Spreuken 31:15: 'Ze st... more

Alchemist

Alchemist

Gezin van alchemisten aan het werk in een werkplaats. Links is een man bezig metalen te smelten op een fornuis en in het midden wordt met blaasbalgen een vuur opgestookt. Rechts een geleerde achter boeken. Drie... more

Alchemist

Alchemist

Een 16de-eeuws laboratorium van een alchemist. Links op de prent is een aap te zien. Als alchemist is hij druk in de weer en heeft alleen oog voor zijn werk. Een andere aap, een leerjongen, blaast rechts kolen ... more

Henoch bidt met zijn gezin

Henoch bidt met zijn gezin

Henoch zit met zijn gezin aan tafel voor zijn huis. Het gezin bidt voor het eten tot God. In de deuropening van het huis een vrouw en een kind. Op de achtergrond een glooiend rivierlandschap met rechtsachter de... more

Pierre de Moucheron (1508-67), his Wife Isabeau de Gerbier, their eighteen Children, their Son-in-Law Allard de la Dale and their first Grandchild

Pierre de Moucheron (1508-67), his Wife Isabeau de Gerbier, their eigh...

Familieportret van Pierre de Moucheron (1508-67), koopman te Middelburg en Antwerpen, zijn echtgenote Isabeau de Gerbier, hun achttien kinderen, hun schoonzoon Allard de la Dale en hun eerste kleinkind. Het gez... more

Winter

Winter

Op de voorgrond een oude man als de personificatie van de winter. In zijn handen een vuurpot. In de achtergrond wintertaferelen: schaatsende mensen en een gezin dat zich warm houdt bij het vuur. Boven in de luc... more

De dronkenschap van Noach

De dronkenschap van Noach

De dronken Noach ligt naakt te slapen op de grond en wordt gevonden door zijn zoons, die hem uitlachen vanwege zijn toestand. Noach ligt voor de ruïne van een klassiek gebouw. In het gebouw bivakkeert onder een... more

Het goede huishouden, ca. 1600

Het goede huishouden, ca. 1600

Het goede huishouden, ca. 1600. Interieur met een welgesteld, rechtvaardig en christelijk gezin gezeten aan de maaltijd. Links wordt een aalmoes aan een bedelaar gegeven, rechts de keukenmeid in de keuken. Met ... more

Zonden vergeven

Zonden vergeven

Het vergeven van zonden als een van de zeven geestelijke werken van barmhartigheid. In het midden een gezin dat hun meester om vergeving smeekt. Op de achtergrond verschillende voorstellingen van nieuwtestament... more

Gierigheid, het gevaar van rijkdom

Gierigheid, het gevaar van rijkdom

Op de voorgrond links Rijkdom (Divitiae), omringd door geldkisten en voorraadgoederen. Gekleed als handelaar houdt hij een geldbuidel in zijn rechterhand, die hij een vrouw en haar gezin aanreikt. Rechts op de ... more

Van 32-jarige tot 48-jarige leeftijd: de ionische orde

Van 32-jarige tot 48-jarige leeftijd: de ionische orde

Op het terras voor een huis zit een gezin aan een tafel. De vrouw geeft haar baby de borst. Op de achtergrond worden mensen op diverse wijzen ter dood gebracht. In de marge een vierregelig onderschrift, in twee... more

Allegorie op de complexiteit van de mens

Allegorie op de complexiteit van de mens

Landschap met een naakt kind, achterover geleund tegen een boom. Zijn arm rust op een schedel, zijn benen op een leeuw. Hij is omringd door een lam, een vos, een slang en een vogel. In zijn hand heeft hij een z... more

Allegorie op de complexiteit van de mens

Allegorie op de complexiteit van de mens

Landschap met een naakt kind, achterover geleund tegen een boom. Zijn arm rust op een schedel, zijn benen op een leeuw. Hij is omringd door een lam, een vos, een slang en een vogel. In zijn hand heeft hij een z... more

Gebeurtenissen uit het leven van Noach

Gebeurtenissen uit het leven van Noach

Noach, samen met zijn gezin, schepen de dieren in de ark. Boven, drie medaillons met afbeeldingen uit het leven van Noach: links de zondvloed, midden het stranden van de ark op het Araratgebergte, rechts het of... more

Eert uw ouders

Eert uw ouders

Een rijk gezin zit in een vertrek rond een gedekte tafel. Rechts bij een grote schouw zit de (groot)vader die niet mee aanzit maar aan een klein tafeltje is geplaatst. De ondankbare zoon, die zijn welvaart aan ... more

De vreemdelingen herbergen

De vreemdelingen herbergen

Reizigers worden uitgenodigd om bij een gezin te overnachten. De vader maakt een verwelkomend gebaar. Op de achtergrond wodt reizigers onderdak in een kerk aangeboden. De prent heeft een ornamentele rand die is... more

Hemelvaart van Henoch

Hemelvaart van Henoch

Henoch vaart ten hemel. Op de grond bij een altaar kijken mensen hem na. Op de achtergrond Henoch met zijn gezin. In de armen van zijn vrouw het pasgeboren kind Metuselach. In de marge een drieregelig Bijbelcit... more

Jabal en zijn gezin rusten bij het vee

Jabal en zijn gezin rusten bij het vee

Jabal, zijn vrouw en zijn kinderen zitten onder een tentzeil, te midden van een rustende kudde. De prent heeft een Latijns onderschrift.

Giovanni de' Medici omsingeld te Rome

Giovanni de' Medici omsingeld te Rome

De jonge Giovanni de Medici, bijgenaamd 'dalle Bande Nere', wordt tijdens een straatgevecht op de Engelenbrug omsingeld door leden van de Orsini-familie. Hij slaat wild om zich heen met zijn zwaard en jaagt de ... more

Jubal en zijn gezin maken muziekinstrumenten

Jubal en zijn gezin maken muziekinstrumenten

Jubal en zijn familie maken muziekinstrumenten in een werkplaats. Op de achtergrond wordt er feest gevierd en gespeeld op hun muziekinstrumenten. De prent heeft een Latijns onderschrift.

Henoch en zijn familie in gebed voor de maaltijd

Henoch en zijn familie in gebed voor de maaltijd

Voor een houten huisje zit Henoch en zijn gezin om een ronde tafel waarop schalen staan. Zij zeggen een gebed. Op de achtergrond een tweede boerderij met vee en twee bedelaars die een aalmoes krijgen. Ronde voo... more

Jabal en zijn gezin rusten bij het vee

Jabal en zijn gezin rusten bij het vee

Jabal, zijn vrouw en zijn kinderen zitten onder een tentzeil, te midden van een rustende kudde. Jabal is de stamvader van hen die in tenten leven en vee houden. Onder de voorstelling een verklarende tekst in he... more

Lots vrouw verandert in een zoutpilaar

Lots vrouw verandert in een zoutpilaar

Tijdens de vlucht uit Sodom van Lot en zijn gezin kijkt de vrouw van Lot achterom naar het brandende Sodom. Zij verandert in een zoutpilaar. De zesde prent uit een zesdelige serie met als onderwerp zondaars uit... more

Jubal en zijn gezin maken muziekinstrumenten

Jubal en zijn gezin maken muziekinstrumenten

Jubal en zijn familie maken muziekinstrumenten in een werkplaats. Op de achtergrond wordt gedanst en gespeeld op hun muziekinstrumenten. Jubal is de stamvader van allen die op de fluit of de lier spelen. Onder ... more

Rest on the Flight into Egypt

Rest on the Flight into Egypt

Jozef, Maria en het Christuskind rusten uit op hun vlucht naar Egypte. Ze plukken enkele druiven. Op de achtergrond het gezin op reis met de ezel. De prent heeft een Latijns onderschrift

Vlucht naar Egypte

Vlucht naar Egypte

Maria geeft Christus de borst, terwijl zij op de ezel zit tijdens de vlucht naar Egypte. Jozef leidt de ezel. Op de achtergrond de kindermoord te Betlehem en de legende van het snel groeiende koren. Enkele sold... more

Januari: Jozef wordt door een engel gewaarschuwd

Januari: Jozef wordt door een engel gewaarschuwd

Middenboven het teken van de dierenriem Waterman. In de linkeronderhoek de stal waar Jozef en zijn gezin liggen te slapen. Jozef wordt door een engel gewekt en gewaarschuwd voor de plannen van Herodes. In de re... more

Januari: Jozef wordt door een engel gewaarschuwd

Januari: Jozef wordt door een engel gewaarschuwd

Een winterlandschap. In de lucht het astrologisch teken van januari, de Waterman. In de linkeronderhoek de stal waar Jozef en zijn gezin liggen te slapen. Jozef wordt door een engel gewekt en gewaarschuwd voor ... more

Gezicht op de ruïnes van de thermen van Caracalla

Gezicht op de ruïnes van de thermen van Caracalla

Gezicht op de ruïnes van de thermen van Caracalla, van binnenuit. Op de voorgrond enkele wandelaars. Links een gezin van landlopers. De prent is deel van een serie die verschillende plaatsen in het Middellandse... more

Vlucht naar Egypte

Vlucht naar Egypte

Maria geeft Christus de borst, terwijl zij op de ezel zit tijdens de vlucht naar Egypte. Jozef leidt de ezel. Op de achtergrond de kindermoord te Betlehem en de legende van het snel groeiende koren. Enkele sold... more

Henoch en zijn gezin

Henoch en zijn gezin

Henoch zit met zijn gezin aan tafel. In de armen van zijn vrouw het pasgeboren kind Metuselach. Het gezin bidt voor het eten tot God. Op de achtergrond wordt eten uitgedeeld aan bedelaars en kreupelen. De prent... more

Lamech en zijn gezin

Lamech en zijn gezin

Lamech zit met een hark onder een boom. Naast hem slaapt zijn vrouw en speelt de jonge Noach met een hoepel. Op de achtergrond een dorpsfeest met dansende en musicerende mannen en vrouwen. De prent heeft een La... more

Lamech en zijn gezin

Lamech en zijn gezin

Lamech zit met een hark onder een boom. Naast hem slaapt zijn vrouw en speelt de jonge Noach met een hoepel. Op de achtergrond een dorpsfeest met dansende en musicerende mannen en vrouwen. De prent heeft een La... more

Henoch en zijn gezin

Henoch en zijn gezin

Henoch zit met zijn gezin aan tafel. In de armen van zijn vrouw het pasgeboren kind Metuselach. Het gezin bidt voor het eten tot God. Op de achtergrond wordt eten uitgedeeld aan bedelaars en kreupelen. De prent... more

Het goede huishouden

Het goede huishouden

De verbeelding van de deugd Eendracht (Concordia): interieur met een christelijk gezin aan de maaltijd. De vader heeft een brood in de handen, de moeder een kom. De drie oudste kinderen staan aan de tafel. De j... more

Landschap met Vader Tijd en personificatie van Geluk en Rijkdom

Landschap met Vader Tijd en personificatie van Geluk en Rijkdom

Landschap met Vader Tijd, als naakte gevleugelde man met zeis en zandloper, die de vrouwelijke personificatie van Geluk (Felicitas) en Rijkdom (Opulentia), met een hoorn van overvloed met vruchten en een hoorn ... more

Het gebed voor de maaltijd

Het gebed voor de maaltijd

In een woonvertrek zit een familie aan een gedekte tafel, biddend voor de maaltijd. De ouders en de oudste dochter zitten, de vier jongere kinderen staan. Het kleinste kind staat aan de schoot van de moeder. Li... more

Indianengezin loopt door het water

Indianengezin loopt door het water

Om van eiland naar eiland te komen loopt een Indianen gezin door het heupdiepe water. De moeder draagt de kinderen en een mand met eten in haar hand. De vader houdt zijn pijl en boog droog. Drie andere Indianen... more

Self Portrait of the Painter and his Family

Self Portrait of the Painter and his Family

Zelfportret van de schilder Jacob Willemsz. Delff (I) met zijn gezin. De kunstenaar schildert een portret van zijn vrouw Maria Joachimsdr Nagel. Achter hem staan zijn drie zonen, (de latere schilders) Cornelis ... more

Alchemist

Alchemist

Gezin van alchemisten aan het werk in een werkplaats. Links is een man bezig metalen te smelten op een fornuis en in het midden wordt met blaasbalgen een vuur opgestookt. Rechts een geleerde achter boeken. Drie... more

De dood is de armen welkom

De dood is de armen welkom

De Dood, met een doedelzak, ketens en een kroon met bladeren, komt een armoedig vertrek van een huis binnen. Het huis wordt bevolkt door een gezin met veel kinderen en een bejaard paar. Het oude paar begroet de... more

Alchemist

Alchemist

Gezin van alchemisten aan het werk in een werkplaats. Links is een man bezig metalen te smelten op een fornuis en in het midden wordt met blaasbalgen een vuur opgestookt. Rechts een geleerde achter boeken. Drie... more

Levensboom

Levensboom

Levensboom met de parabel van de rijke man en de arme Lazarus. De boom toont verschillende fasen in het leven van de arme en rijke mens, waarbij sommige momenten voor beiden gelijk zijn - daar waar de stam same... more

Gebed voor de maaltijd

Gebed voor de maaltijd

Een welvarend gezin in biddende houding rond een gedekte tafel in een vertrek. De ouders zitten, de kinderen staan. Achter hen zijn olijfspruiten afgebeeld. Het thema van het maaltijdgebed werd gerelateerd aan... more

Leeftijd van 32 tot 48 jaar; de ionische orde

Leeftijd van 32 tot 48 jaar; de ionische orde

Voor een huis, gebouwd in de Ionische orde, zit op het terras een gezin aan een tafel. De vrouw geeft haar baby de borst. Haar dochter naast haar is aan het handwerken. Drie jongen luisteren aandachtig naar hun... more

Sumō

Sumō

Print showing scenes related to the Soga family. Title and other descriptive information compiled by Nichibunken-sponsored Edo print specialists in 2005-06. From the series: Eiri soga monogatari : Illustrated t... more

Voorbereiding op de vlucht van Egypte

Voorbereiding op de vlucht van Egypte

In de stal zadelt Jozef de ezel. Naast hem een engel met een lantaarn. Op de achtergrond helpt een putto Maria. Jozef werd gewaarschuwd door de engel: hij moet met zijn gezin naar Egypte vluchten om te ontsnap... more

De kleine melkmeid

De kleine melkmeid

Op de voorgrond geniet een boerengezin van een maaltijd in een weide. Een vrouw geeft een kom met melk aan een kleine jongen. Een andere vrouw heeft eveneens een kop met melk. Naast hen twee schapen en een hond... more

De kleine melkmeid

De kleine melkmeid

Op de voorgrond geniet een boerengezin van een maaltijd in een weide. Een vrouw geeft een kom met melk aan een kleine jongen. Een andere vrouw heeft eveneens een kop met melk. Naast hen twee schapen en een hond... more

Alchemist

Alchemist

Gezin van alchemisten aan het werk in een werkplaats. Links is een man, genaamd Pieter Pover, bezig metalen te smelten op een fornuis en in het midden wordt met blaasbalgen een vuur opgestookt. Rechts een gelee... more

Kunst van het sterven

Kunst van het sterven

Een vrouw wordt door de dood getroffen tijdens een feest in een tuin. De Dood steekt haar met zijn lans. Twee duivels nemen haar ziel mee. De gasten op het feest kijken toe. Op de voorgrond zit een gezin aan ee... more

The adoration of the Magi / AA [monogram of Andrea Andreani] MDCV.

The adoration of the Magi / AA [monogram of Andrea Andreani] MDCV.

Allegorical print showing the nativity scene with the Magi presenting their offerings to the infant Jesus. Title from Graphic sampler / compiled by Renata V. Shaw, Prints and Photographs Division. Washington : ... more

Het Zilveren Tijdperk

Het Zilveren Tijdperk

Het Zilveren Tijdperk. Op de voorgrond een gezin met ezel voor een hut. Op de achtergrond mensen die het land ploegen. Titel in het Latijn in ondermarge.

Het Zilveren Tijdperk

Het Zilveren Tijdperk

Het Zilveren Tijdperk. Op de voorgrond een gezin met ezel voor een hut. Op de achtergrond mensen die het land ploegen. Titel in het Latijn in ondermarge.

Gebed voor de maaltijd

Gebed voor de maaltijd

In een kleine tuin onder de bomen zit een gezin aan een gedekte tafel te bidden voor het eten. De ouders en de oudste dochter zitten. Twee kleine kinderen, op de rug gezien, staan.

De gevolgen van een verwende jeugd

De gevolgen van een verwende jeugd

Moralistische voorstelling over de slechte gevolgen van het niet streng opvoeden van kinderen. In het midden spelende kinderen en allerlei dieren. Links een jong elegant paar muziek makend bij een fontein, rech... more

De gevolgen van een verwende jeugd

De gevolgen van een verwende jeugd

Moralistische voorstelling over de slechte gevolgen van het niet streng opvoeden van kinderen. In het midden spelende kinderen en allerlei dieren. Links een jong elegant paar muziek makend bij een fontein, rech... more

Gebed voor de maaltijd

Gebed voor de maaltijd

Een rijk gekleed gezin, bestaande uit ouders en zes kinderen, aan een gedekte tafel, biddend voor de maaltijd. De ouders en enkele kinderen zitten, de jongste staan. Twee kinderen op de rug gezien; de rechter m... more

The Family
Kitchen Scene with the Parable of the Rich Man and Poor Lazarus

Kitchen Scene with the Parable of the Rich Man and Poor Lazarus

Keukeninterieur met de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. In een keuken bereiden twee keukenmeiden een feestmaal. Links rijgt een meid een stuk vlees aan het spit, de andere meid heeft een koperen ... more

De baljuw voert de koe van de boer weg

De baljuw voert de koe van de boer weg

De baljuw voert de koe van de boer weg na deze omgeruild te hebben voor een minder exemplaar. Op de achtergrond ziet de boer met zijn gezin hulpeloos toe. Voorstelling nr. 2 in een serie van zes kleine scènes v... more

De baljuw voert de koe van de boer weg

De baljuw voert de koe van de boer weg

De baljuw voert de koe van de boer weg na deze omgeruild te hebben voor een minder exemplaar. Op de achtergrond ziet de boer met zijn gezin hulpeloos toe. Voorstelling nr. 2 in een serie van zes kleine scènes v... more

Gezelschap buiten voor een herberg

Gezelschap buiten voor een herberg

Een gezin eet rond een ton voor een herberg. De waardin loopt door de poort met een dienblad in de handen. Rechts zit een jong paar op een boomstronk.

De baljuw probeert de koe van de boer te kopen

De baljuw probeert de koe van de boer te kopen

De baljuw probeert de koe van de boer te kopen. Rechts de baljuw van Zuid-Holland met een zak geld, links de boer en zijn gezin. Op de achtergrond wordt de koe door de boerin gemolken. Voorstelling nr. 1 in een... more

De baljuw probeert de koe van de boer te kopen

De baljuw probeert de koe van de boer te kopen

De baljuw probeert de koe van de boer te kopen. Rechts de baljuw van Zuid-Holland met een zak geld, links de boer en zijn gezin. Op de achtergrond wordt de koe door de boerin gemolken. Voorstelling nr. 1 in een... more

Germaans gezin

Germaans gezin

Een vrouw, een man en een kind dragen hout en een kookpot. Achter hen een houten huis.

Winter

Winter

Interieur met een gezin bij een open haardvuur. De moeder zit in een bakermat en geeft haar baby de borst. Op de achtergrond een gezelschap rond een tafel. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

Fabel van de sater en de boer

Fabel van de sater en de boer

In een boereninterieur zitten een sater en zijn gezin aan tafel. Een oude vrouw giet soep in een kom voor de sater. Dit is de verbeelding van een fabel, waarin een reiziger te gast is bij een sater en zijn gezi... more