The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

falkoping

6,277 media by topicpage 1 of 63
Gamla Telegrafstationen, från slutet av 1800-talet

Gamla Telegrafstationen, från slutet av 1800-talet

Gamla Telegrafstationen, från slutet av 1800-talet

Falköping centralstation. Västergötland Sverige
JvmKBEA00191 Västergötland Sverige, Västra Götaland, Sverige
Det första stationshuset byggdes 1858, och är byggt i trä. Stationen var utformad av fortifikationsingenjören Adolf Wilhelm Edelsvärd. 1931 så bytte stationen namn från Falköping Ranten till Falköping Central.

Det första stationshuset byggdes 1858, och är byggt i trä. Stationen v...

Det första stationshuset byggdes 1858, och är byggt i trä. Stationen var utformad av fortifikationsingenjören Adolf Wilhelm Edelsvärd. 1931 så bytte stationen namn från Falköping Ranten till Falköping Central.

Falköping centralstation. Västergötland Sverige
Johannes Carlsson, bagare, hyrde enligt husförhörsboken 1861-65 i Fru gård kv. Rådmannen, Storgatan, Flygars hus, f. 1832 i Alingsås. Gift 1860 med Charlotta Petersdotter, född 1820 i Falköping. Barn: Ida Vilhelmina, född 1860 i Falköping, Selma Olivia, född 1862 i Falköping.

Johannes Carlsson, bagare, hyrde enligt husförhörsboken 1861-65 i Fru ...

Johannes Carlsson, bagare, hyrde enligt husförhörsboken 1861-65 i Fru gård kv. Rådmannen, Storgatan, Flygars hus, f. 1832 i Alingsås. Gift 1860 med Charlotta Petersdotter, född 1820 i Falköping. Barn: Ida Vilhe... More

Falköping C station. Västergötland Sverige
Mössebergs sanatorium, gamla badhuset, som brann 1870. I översta våningen bl.a. betjäningens rum, en man och en kvinna innebrändes. Gåva från fotograf Ögrens samlingar.

Mössebergs sanatorium, gamla badhuset, som brann 1870. I översta vånin...

Mössebergs sanatorium, gamla badhuset, som brann 1870. I översta våningen bl.a. betjäningens rum, en man och en kvinna innebrändes. Gåva från fotograf Ögrens samlingar.

Banmästare på VII sektionen

Banmästare på VII sektionen

Banmästare på VII sektionen

Järnvägsstationen i Dala, anlagd av Hjo - Stentorps Järnväg 1873.
Järnvägsstationen i Dala , anlagd av Hjo - Stentorps Järnväg 1873.
Stenstorp station. Västergötland Sverige
Stentorp station före Lidköping - Skara - Stenstorps järnväg, LSSJ.
Teodor Svartengren. Falköping, Sweden
Tjänstemän på Telegrafexpeditionen. Statens Järnvägar, SJ.

Tjänstemän på Telegrafexpeditionen. Statens Järnvägar, SJ.

Tjänstemän på Telegrafexpeditionen. Statens Järnvägar, SJ.

Vartofta station., Västra Götaland, Sverige
Ulricehamns Järnväg, UJ lok 3 "Prins Carl".

Ulricehamns Järnväg, UJ lok 3 "Prins Carl".

Ulricehamns Järnväg, UJ lok 3 "Prins Carl".

UJ lok 3, Prins Carl med godsvsgnar. Loket tillverkades 1874 av Fletcher Jennings & Co Whitehaven i England. Tillverkningsnummer 145. Blev skrotat 1906.
Stationen togs i bruk 1862

Stationen togs i bruk 1862

Railway stations in Sweden

Stationen anlades 1862. Envånings stationsbyggnad i trä. Mekanisk växelförregling.
Ulricehamns Järnväg, UJ lok 3 "Prins Carl".

Ulricehamns Järnväg, UJ lok 3 "Prins Carl".

Ulricehamns Järnväg, UJ lok 3 "Prins Carl".

Vartofta station, Västra Götaland, Sverige
Stationen togs i bruk 1862

Stationen togs i bruk 1862

Stationen togs i bruk 1862

Vartofta station.Ulricehamns Järnväg, UJ lok 3 "Prins Carl" med vagnar.
Enligt text på negativet.: "Stationen (på 1880-talet?)"Stenstorp station
Soldater från Livregementets husarer K 3 står utanför tältläger på Sanna hed. Utanför några tält ligger stora höbalar. Civila personer är på besök i lägret.

Soldater från Livregementets husarer K 3 står utanför tältläger på San...

Soldater från Livregementets husarer K 3 står utanför tältläger på Sanna hed. Utanför några tält ligger stora höbalar. Civila personer är på besök i lägret.

Falköpings stationshus 1884. Västergötland Sverige
Hjalmar Stenbeck. Falköping, Sweden
Frälsningsarmen. Falköping, Sweden
Bad- och socitetshuset med gäster på ett foto enl. uppgift troligen taget 1888 eller 1889.

Bad- och socitetshuset med gäster på ett foto enl. uppgift troligen ta...

Bad- och socitetshuset med gäster på ett foto enl. uppgift troligen taget 1888 eller 1889.

Hållplats öppnad på 1874. På begäran av kommunalförman i Segerstad den 1906-03-27 tillbyggdes väntesalen. Innan dess var det vaktens kök som fungerade som väntsal för resande. Med tillkomsten av postanstalten ändrades hållplatsens namn från Segerstad till Segerby. Den nedlades 1961.
Falköpings Pedagogi, skolklass omkr. 1890.

Falköpings Pedagogi, skolklass omkr. 1890.

Falköpings Pedagogi, skolklass omkr. 1890.

Lantbruksmötet i Falköping 1890.

Lantbruksmötet i Falköping 1890.

Lantbruksmötet i Falköping 1890.

Station och hotell Västergötland Sverige
Hållplats anlagd 1874. Envånings stationshus i trä. Stins med familj.
Lantbruksmötet i Falköping 1890.

Lantbruksmötet i Falköping 1890.

Lantbruksmötet i Falköping 1890.

Bestorp. Vid Eskebäckens dalgång i dess forna gestalt. Obs! Ingen skog på berget. Bäcken även kallad Bestorpsbäcken, kom från berget. I denna utgrävdes Skogssjön (Pankasjön) av staden och 1/1 1890 var den färdig. Vid eldsvåda, då större vattentillgångar erfodrades, släpptes på vatten från dammar i bäcken.

Bestorp. Vid Eskebäckens dalgång i dess forna gestalt. Obs! Ingen skog...

Bestorp. Vid Eskebäckens dalgång i dess forna gestalt. Obs! Ingen skog på berget. Bäcken även kallad Bestorpsbäcken, kom från berget. I denna utgrävdes Skogssjön (Pankasjön) av staden och 1/1 1890 var den färdi... More

Vy från badhuset över allén 1890.

Vy från badhuset över allén 1890.

Vy från badhuset över allén 1890.

Storgatan. Falköping, Sweden
Fyra av stadens ungherrar år 1890. Från vänster Arvid Jakobson,Tobias Westlin, Hjalmar Lundin, Elias Westlin.

Fyra av stadens ungherrar år 1890. Från vänster Arvid Jakobson,Tobias ...

Fyra av stadens ungherrar år 1890. Från vänster Arvid Jakobson,Tobias Westlin, Hjalmar Lundin, Elias Westlin.

Utsikt från Järnvägsbron mot berget 1890.

Utsikt från Järnvägsbron mot berget 1890.

Utsikt från Järnvägsbron mot berget 1890.

Frälsningsarmén, Falköping på Mösseberg i början av 1890-talet.

Frälsningsarmén, Falköping på Mösseberg i början av 1890-talet.

Frälsningsarmén, Falköping på Mösseberg i början av 1890-talet.

Karneval.
Bröllopspar. Falköping, Sweden
Villa Flodin. Falköping, Sweden
Hjo-Stenstorp Järnväg, HSJ gamla kolupplag.
Stationen öppnades för trafik den 1/9 1859. Det första stationshuset byggdes 1858. Ny station, som ännu användes, uppfördes 1873
Dr. Neuman lät bygga badhuset 1870. 1880 var det utvärdshus. 1890 köptes det av föreningen Enigheten.

Dr. Neuman lät bygga badhuset 1870. 1880 var det utvärdshus. 1890 köpt...

Dr. Neuman lät bygga badhuset 1870. 1880 var det utvärdshus. 1890 köptes det av föreningen Enigheten.

Kv. Kopparslagaren, Repslagaregatan 17. Pliths hus revs 1907. Byggnaden ovanför 15 revs 1912.

Kv. Kopparslagaren, Repslagaregatan 17. Pliths hus revs 1907. Byggnade...

Kv. Kopparslagaren, Repslagaregatan 17. Pliths hus revs 1907. Byggnaden ovanför 15 revs 1912.

Folkskolan. En skolklass på 1890-talet.

Folkskolan. En skolklass på 1890-talet.

Folkskolan. En skolklass på 1890-talet.

Hästbacken, omkring år 1890. Stugan t.v. J. Sandbergs, i mitten Björks, t.h. J. Abrahamssons.

Hästbacken, omkring år 1890. Stugan t.v. J. Sandbergs, i mitten Björks...

Hästbacken, omkring år 1890. Stugan t.v. J. Sandbergs, i mitten Björks, t.h. J. Abrahamssons.

Mössebergsgatan mot Mösseberg, utsikt från järnvägsbron omkring 1890.

Mössebergsgatan mot Mösseberg, utsikt från järnvägsbron omkring 1890.

Mössebergsgatan mot Mösseberg, utsikt från järnvägsbron omkring 1890.

Vreten station. Hjo - Stentorps Järnväg, HSJ.Banan öppnades 12/11 1873.

Vreten station. Hjo - Stentorps Järnväg, HSJ.Banan öppnades 12/11 1873...

Vreten station. Hjo - Stentorps Järnväg, HSJ.Banan öppnades 12/11 1873.

Folkskolan. Skolklass från 1891. Översta raden: Robert Lundahl, Ruth Arvidsson, Sve Konradsson, tre okända, Nanny Konradsson, okänd, Johan Sahn. Andra raden: Sander Gustafsson, Martin Andersson, Anna Kvicklund, Agnes Johansson, tre okända, Wilhelm Sahn, Arvid Palmkvist och Ernst Arvidsson. Tredje eller nedersta raden: Oskar Arvidsson, Hilma Karlsson, Anna Bergkvist, Anni Johansson senare gift med domprost Rydberg i Skara,okänd, Mårten Tyrberg, Elin Vahlström.

Folkskolan. Skolklass från 1891. Översta raden: Robert Lundahl, Ruth A...

Folkskolan. Skolklass från 1891. Översta raden: Robert Lundahl, Ruth Arvidsson, Sve Konradsson, tre okända, Nanny Konradsson, okänd, Johan Sahn. Andra raden: Sander Gustafsson, Martin Andersson, Anna Kvicklund,... More

Mösseberg, Badhusets 25-årsfest

Mösseberg, Badhusets 25-årsfest

Mösseberg, Badhusets 25-årsfest

Mössebergs bad, 25-års jubileum 1892.

Mössebergs bad, 25-års jubileum 1892.

Mössebergs bad, 25-års jubileum 1892.

Mösseberg badhuset 25-årsfesten

Mösseberg badhuset 25-årsfesten

Mösseberg badhuset 25-årsfesten

Mössebergs bad, 25-års jubileum 1892.

Mössebergs bad, 25-års jubileum 1892.

Mössebergs bad, 25-års jubileum 1892.

Stationspersonal vid Falköping-Ranten 1892 ca.
 Sittande fr.v.:Carl Fritiof Hvarfvén, Johan Petter Sahlgren, Per Johan Sköld, Borglund, August Norén, Svante Nyqvist, J. Adolf Setterberg.
Stående: Albin Sahlgren, Götrik Malmberg, Claes Johansson, Johan Petter Hedin, August Bergqvist, Herrljunga-Andersson, Carl Noring, Carl Holmqvist, Karlsson, Richard Sahlgren.

Stationspersonal vid Falköping-Ranten 1892 ca. Sittande fr.v.:Carl Fr...

Stationspersonal vid Falköping-Ranten 1892 ca. Sittande fr.v.:Carl Fritiof Hvarfvén, Johan Petter Sahlgren, Per Johan Sköld, Borglund, August Norén, Svante Nyqvist, J. Adolf Setterberg. Stående: Albin Sahlgren... More

Mössebergs bad. Ett 25-årsjubileum på Mösseberg 1892. Dr. Torstensson festtalar.

Mössebergs bad. Ett 25-årsjubileum på Mösseberg 1892. Dr. Torstensson ...

Mössebergs bad. Ett 25-årsjubileum på Mösseberg 1892. Dr. Torstensson festtalar.

Namnet ändrades 1.5.1912 till "Floby" Stationen tillkom 1867, i det Laxå första stationshus - Gnestamodell av trä - flyttades dit
Badgäster på Mössebergs badanstalt.

Badgäster på Mössebergs badanstalt.

Badgäster på Mössebergs badanstalt.

2M16-S-0098-46-78

2M16-S-0098-46-78

2M16-S-0098-46-78

Gatsopare, Dotorpsgatan omkring 1893.

Gatsopare, Dotorpsgatan omkring 1893.

Gatsopare, Dotorpsgatan omkring 1893.

Järnvägsgatan 32. Falköping, Sweden
1M16-B145048:815 - Västergötlands museum
2M16-S-0098-45-41

2M16-S-0098-45-41

2M16-S-0098-45-41

Livregementets husarer K 3 uppställda under kyrkparad i Sanna hed år 1894. I bakgrunden finns ett tältläger och civila åskådare.

Livregementets husarer K 3 uppställda under kyrkparad i Sanna hed år 1...

Livregementets husarer K 3 uppställda under kyrkparad i Sanna hed år 1894. I bakgrunden finns ett tältläger och civila åskådare.

Stenstorp station. Västergötland Sverige
Utsikt från Mösseberg. Överst t.v. S:t Olofs kyrka. Något t.v. om mitten Rantens snickerifabrik. Husen i förgrunden Lejonkullen i hörnet Scheelegatan - Danska vägen.

Utsikt från Mösseberg. Överst t.v. S:t Olofs kyrka. Något t.v. om mitt...

Utsikt från Mösseberg. Överst t.v. S:t Olofs kyrka. Något t.v. om mitten Rantens snickerifabrik. Husen i förgrunden Lejonkullen i hörnet Scheelegatan - Danska vägen.

Kronprinsens Husarregementes musikkår i Malmö.

Kronprinsens Husarregementes musikkår i Malmö.

Kronprinsens Husarregementes musikkår i Malmö.

Hornborgasjön vid sekelskiftet - Västergötlands museum
Stora torget, höstmarknaden 1895.

Stora torget, höstmarknaden 1895.

Stora torget, höstmarknaden 1895.

Huset i fonden låg där S:t Olofsgatan nu går fram till kyrkan. Fotot taget innan det s.k. Ljungqvistska huset byggdes.

Huset i fonden låg där S:t Olofsgatan nu går fram till kyrkan. Fotot t...

Huset i fonden låg där S:t Olofsgatan nu går fram till kyrkan. Fotot taget innan det s.k. Ljungqvistska huset byggdes.

Stora torget, höstmarknaden 1895.

Stora torget, höstmarknaden 1895.

Stora torget, höstmarknaden 1895.

Falköpings 1:a Gymnastik-klubb 1895, ledare fanj. m.m. J.A. Ahlberg. Stående, från vänster: John Swedmark, Fr, Bohman, Gustav Andersson, en provisor, Sigurd Johanson, David Bohman, J.V. Ander, David Holmblad, Aron Holmblad, Elias Westlin, Torsten Haglund, Hjalmar Lundin och Knut Nilsson. Liggande från vänster: Primus Forss, Arvid Jakobson, John Tengbom och Karl Warenberg (Ahlbergs).

Falköpings 1:a Gymnastik-klubb 1895, ledare fanj. m.m. J.A. Ahlberg. S...

Falköpings 1:a Gymnastik-klubb 1895, ledare fanj. m.m. J.A. Ahlberg. Stående, från vänster: John Swedmark, Fr, Bohman, Gustav Andersson, en provisor, Sigurd Johanson, David Bohman, J.V. Ander, David Holmblad, A... More

Falköping - Ranten. Stationshuset från spårsidan med mycket folk på perrongen. Huset festsmyckat. Året 1895 skrivet på baksidan
Falköpings 1:a Gymnastik-klubb 1895, ledare fanj. m.m. J.A. Ahlberg. Stående, från vänster: John Swedmark, Fr, Bohman, Gustav Andersson, en                           provisor, Sigurd Johanson, David Bohman, J.V. Ander, David Holmblad, Aron Holmblad, Elias Westlin, Torsten Haglund, Hjalmar Lundin och Knut Nilsson. Liggande från vänster: Primus Forss, Arvid Jakobson, John Tengbom och Karl Warenberg (Ahlbergs). Gåva av fru Sigrid Lundin.

Falköpings 1:a Gymnastik-klubb 1895, ledare fanj. m.m. J.A. Ahlberg. S...

Falköpings 1:a Gymnastik-klubb 1895, ledare fanj. m.m. J.A. Ahlberg. Stående, från vänster: John Swedmark, Fr, Bohman, Gustav Andersson, en provisor, Sigurd J... More

Stora torget, höstmarknaden 1895.

Stora torget, höstmarknaden 1895.

Stora torget, höstmarknaden 1895.

Stora torget, höstmarknaden 1895.

Stora torget, höstmarknaden 1895.

Stora torget, höstmarknaden 1895.

Falköpings första brandkår. Falköping, Sweden
Thulinstomten, gamla huset. Falköping, Sweden
Viktor Rydbergs kista i järnvägsvagn som passerar Rantens järnvägsstation 1895.

Viktor Rydbergs kista i järnvägsvagn som passerar Rantens järnvägsstat...

Viktor Rydbergs kista i järnvägsvagn som passerar Rantens järnvägsstation 1895.

Falköping-Ranten Kolbrygga, den 1:a med denna konstruktion

Falköping-Ranten Kolbrygga, den 1:a med denna konstruktion

Falköping-Ranten Kolbrygga, den 1:a med denna konstruktion

Utsikt över Falköping från Mösseberg 1895.

Utsikt över Falköping från Mösseberg 1895.

Utsikt över Falköping från Mösseberg 1895.

Falköping Ranten telegrafexpedition firar stationsinspektören Wållgrens 30 års jubileum som ordinarie tjänsteman.

Falköping Ranten telegrafexpedition firar stationsinspektören Wållgren...

Falköping Ranten telegrafexpedition firar stationsinspektören Wållgrens 30 års jubileum som ordinarie tjänsteman.

Telegrafexpedition. Bilden tagen i samband med Stins Wållgrens 30-årsjubileum som ordinarie tjänsteman

Telegrafexpedition. Bilden tagen i samband med Stins Wållgrens 30-årsj...

Telegrafexpedition. Bilden tagen i samband med Stins Wållgrens 30-årsjubileum som ordinarie tjänsteman

Kolbryggan med personal Västergötland Sverige
Utsikt vid kiosken, Mösseberg 6/5 1896. Hasselbacken.

Utsikt vid kiosken, Mösseberg 6/5 1896. Hasselbacken.

Utsikt vid kiosken, Mösseberg 6/5 1896. Hasselbacken.

Kolbrygga i Falköping 1896

Kolbrygga i Falköping 1896

Kolbrygga i Falköping 1896

Kolbrygga i Falköping 1896

Kolbrygga i Falköping 1896

Kolbrygga i Falköping 1896

Parkparti. Vägen vid Villa Leijonhuvud 12/5 1896.

Parkparti. Vägen vid Villa Leijonhuvud 12/5 1896.

Parkparti. Vägen vid Villa Leijonhuvud 12/5 1896.

Södra allén 1896, Mösseberg Lidgatan 15.

Södra allén 1896, Mösseberg Lidgatan 15.

Södra allén 1896, Mösseberg Lidgatan 15.

J A Forss Hattfabrik vid Trädgårdsgatan i Falköping.

J A Forss Hattfabrik vid Trädgårdsgatan i Falköping.

J A Forss Hattfabrik vid Trädgårdsgatan i Falköping.

KFUK, Falköping, 1897. Kortet taget vid Lindbloms handelsträdgård. Gåva 1934 av fru Linnea Lindblom, Annedal. . Översta raden från vänster: Ester Ögren, född Nykvist. Hanna Lindblom. Thea Boman. Ingeborg Holmblad, född Haglund. Ester Holmblad. Anna Kilander, född Johansson.

KFUK, Falköping, 1897. Kortet taget vid Lindbloms handelsträdgård. Gåv...

KFUK, Falköping, 1897. Kortet taget vid Lindbloms handelsträdgård. Gåva 1934 av fru Linnea Lindblom, Annedal. . Översta raden från vänster: Ester Ögren, född Nykvist. Hanna Lindblom. Thea Boman. Ingeborg Holmb... More

Mössebergs badanstalts 30-års jubileum 1897. Mannen i mitten av fotot med helskägg och hög vit krage (och med knackhatten) är biskop Rodhe, Göteborg. På biskopens vänstra sida (i gråsprängt helskägg) står lektor Hjellström, Sundsvall. På biskopens högra sida - slätrakad - står Dr. Torstensson. Snett neråt till höger om Dr Torstensson står kalkbruksägaren J. Nilson.

Mössebergs badanstalts 30-års jubileum 1897. Mannen i mitten av fotot ...

Mössebergs badanstalts 30-års jubileum 1897. Mannen i mitten av fotot med helskägg och hög vit krage (och med knackhatten) är biskop Rodhe, Göteborg. På biskopens vänstra sida (i gråsprängt helskägg) står lekt... More

Flyttlass från Mösseberg. Falköping, Sweden
Vartofta station., Västra Götaland, Sverige
Statens Järnvägar, SJ, SJ B lok

Statens Järnvägar, SJ, SJ B lok

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Vartofta station., Västra Götaland, Sverige
Översta huset vid Nygatan i anslutning med Östertullsgatan. "Vätters". Kortet är taget troligen år 1897. Stenfoten är poppad med lervälling från "Skogsliden", nuvarande Ållebergsvägen. Staden körde på makadam som med tiden kördes sönder till fint damm. När det regnade tog stadsborna den bildade lervällingen till att laga med, det band som murbruk. Ållebergsvägen hette Skogsliden på 1800-talet.

Översta huset vid Nygatan i anslutning med Östertullsgatan. "Vätters"....

Översta huset vid Nygatan i anslutning med Östertullsgatan. "Vätters". Kortet är taget troligen år 1897. Stenfoten är poppad med lervälling från "Skogsliden", nuvarande Ållebergsvägen. Staden körde på makadam s... More

Previous

of 63

Next