PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Topic

faith

2,497 media by topicpage 1 of 25
Faith from BL Royal 2 B VII, f. 269v

Faith from BL Royal 2 B VII, f. 269v

Bas-de-page scene of Faith, before a mitred judge. Image taken from f. 269v of Psalter ('The Queen Mary Psalter'). Written in Latin, with French image captions.

Faith from BL Royal 2 B VII, f. 269v

Faith from BL Royal 2 B VII, f. 269v

Detail of a bas-de-page scene of Faith, before a mitred judge. Image taken from f. 269v of Psalter ('The Queen Mary Psalter'). Written in Latin, with French image captions.

Faith from BL Royal 2 B VII, f. 270

Faith from BL Royal 2 B VII, f. 270

Bas-de-page scene of Faith being beheaded by a man with a raised sword, with a decorated initial 'E'(ripe). Image taken from f. 270 of Psalter ('The Queen Mary Psalter'). Written in Latin, with French image captions.

Faith from BL Royal 2 B VII, f. 270

Faith from BL Royal 2 B VII, f. 270

Detail of a bas-de-page scene of Faith being beheaded by a man with a raised sword. Image taken from f. 270 of Psalter ('The Queen Mary Psalter'). Written in Latin, with French image captions.

Ontwerp voor een glasraam met een wapen, de figuren Fides en Spes, en Mozes en de koperen slang

Ontwerp voor een glasraam met een wapen, de figuren Fides en Spes, en ...

Ontwerp voor een glasraam met een onbekend familiewapen met vanitas symbool: gekroonde schedel Hoop en Geloof oprichting van koperen slang.

Faith

Faith

Master IDC (French, active Limoges 1614–27) or

Faith
Paneel met 9 ruiten

Paneel met 9 ruiten

Een paneel bestaande uit negen (oorspronkelijk elf) kleine ruiten. De drie bovenste stellen resp. een boer met dolk, een rokende jongeling en een marskramer voor. De twee volgende: jonge man en vrouw in rijk ge... more

"Faith" (after Parmigianino)

"Faith" (after Parmigianino)

Anonymous, Italian, 16th century

Faith

Faith

Anonymous, German, 16th century (Nuremberg)

Faith

Faith

Allegorical print showing a woman as Faith, one of the theological virtues, holding a chalice, with one knee on a low wall outside a temple(?). Title from Graphic sampler / compiled by Renata V. Shaw, Prints an... more

Triumph of Christian Faith

Triumph of Christian Faith

Jost Amman (Swiss, Zurich before 1539–1591 Nuremberg)

Allegorical Figure (Faith?)

Allegorical Figure (Faith?)

Pieter Cornelisz Kunst (Netherlandish, Leiden 1489/90–1560/61 Leiden)

Millefleurs met de engelen van geloof en liefde die een armilliairsfeer vasthouden

Millefleurs met de engelen van geloof en liefde die een armilliairsfee...

Fragment van een Mille-Fleurs wapentapijt van de familie Miron, lijfartsen van de Franse koningen. Op een blauw fond staan bloeiendeen in rozetvorm groeiende planten. Een hemelbol van aaneengeklonken vergulde b... more

Geloof en Voorzichtigheid

Geloof en Voorzichtigheid

Links: een vrouwelijke personificatie van het geloof (Fides), knielend met een miskelk in de hand. Rechts: een vrouwelijke personificatie van de voorzichtigheid (Prudentia) met een ronde spiegel in de hand.

Geloof en Voorzichtigheid

Geloof en Voorzichtigheid

Links: een vrouwelijke personificatie van het geloof (Fides), knielend met een miskelk in de hand. Rechts: een vrouwelijke personificatie van de voorzichtigheid (Prudentia) met een ronde spiegel in de hand.

Geloof

Geloof

Een vrouwelijke personificatie van het geloof (Fides), knielend met een miskelk in de hand.

Allegorie op het Christendom

Allegorie op het Christendom

Kopie naar een prent van Hans Sebald Beham. Gevleugelde vrouw met attributen welke verwijzen naar het Christendom en met opschriften worden benoemd: zon als het eeuwige licht (Lumen aeternum), een brandend hart... more

Allegorie op het Christendom

Allegorie op het Christendom

Gevleugelde vrouw met attributen welke verwijzen naar het Christendom en met opschriften worden benoemd: zon als het eeuwige licht (Lumen aeternum), een brandend hart staat voor liefde (charitas), kruisstaf als... more

Faith
Faith personified by a woman standing in a niche, pointing to rays in the upper left, from 'The Virtues'

Faith personified by a woman standing in a niche, pointing to rays in ...

Marcantonio Raimondi (Italian, Argini (?) ca. 1480–before 1534 Bologna (?))

Faith

Faith

Allegorical print shows a woman as Faith, one of the theological virtues, holding a chalice, with one knee on a low wall outside a doorway. Title from Graphic sampler / compiled by Renata V. Shaw, Prints and Ph... more

Martelaarschap van de heilige Cecilia

Martelaarschap van de heilige Cecilia

Martelaarschap van de heilige Cecilia waarbij zij in een pot met kokende olie wordt gemarteld maar vasthoudt aan haar geloof in het christendom. Onder de prent staat een latijns opschrift.

Triomfwagen

Triomfwagen

Triomfwagen met vrouw begeleid door putti en getrokken door vogel met aureool. Aan de hemel de heilige Drie-eenheid, God de vader, Christus aan het kruis en de heilige geest. Het zou de triomf van het Geloof ku... more

Verbreiding van het geloof, rekenpenning van de hofmeester van de keizer

Verbreiding van het geloof, rekenpenning van de hofmeester van de keiz...

Koperen penning. Voorzijde: engel met plakkaat in handen, zwevend boven slapende leeuw binnen omschrift. Keerzijde: duif beschenen door hemellicht boven twee vineen geslagen handen en margriet binnen omschrift

Personificatie van het Chistelijke Geloof

Personificatie van het Chistelijke Geloof

Kopie naar houtsnede, in spiegelbeeld. Vrouw met Nieuwe Testament en staf met crucifix.

Faith
Geloof

Geloof

Personificatie van geloof, één van de zeven deugden. Vrouw, ten halven lijve, haar arm om de voet van het kruis van Christus geslagen, en in haar rechterhand een misbeker met de hostie.

Geloof

Geloof

Personificatie van de deugd Geloof: naakte vrouw met kruis in linkerhand en miskelk met hostie in rechter, engel houdt cirkelvormige band boven haar hoofd, aan haar voeten liggen twee boeken.

Faith, from the series The Seven Virtues

Faith, from the series The Seven Virtues

Lucas van Leyden (Netherlandish, Leiden ca. 1494–1533 Leiden)

Strijd tussen het ware geloof en de valse geestelijkheid

Strijd tussen het ware geloof en de valse geestelijkheid

Allegorie op de strijd tussen het ware geloof van de Bijbelgetrouwen en de valse geestelijkheid. De geestelijkheid heeft verschillende gedaantes. Afgezien van de menselijke gedaante zijn ze ook afgebeeld als vo... more

Faith (Fides), from the series The Seven Virtues

Faith (Fides), from the series The Seven Virtues

Lucas van Leyden (Netherlandish, Leiden ca. 1494–1533 Leiden)

Ceres met kroon van korenaren, sikkel, brandende toorts en tweekoppige slang

Ceres met kroon van korenaren, sikkel, brandende toorts en tweekoppige...

Ceres als godin van de landbouw met kroon van korenaren en sikkel. De brandende toorts en tweekoppige slang verwijzen naar haar rol als moeder op zoek naar haar geroofde dochter Proserpina. Het opschrift AEMA ... more

Ecclesia Christi (Faith), from the series of Sibyls

Ecclesia Christi (Faith), from the series of Sibyls

Lucas van Leyden (Netherlandish, Leiden ca. 1494–1533 Leiden)

Dood overwint het Geloof

Dood overwint het Geloof

In de wolken de gevleugelde Dood met een zeis. Onder hem op de grond ligt het lijk van het Geloof, haar kaars is gebroken. De dood is sterker dan het geloof. De prent maakt deel uit van een zesdelige serie over... more

Geloof overwint de zinnelijke liefde

Geloof overwint de zinnelijke liefde

In de wolken de personificatie van het Geloof. Ze draagt een boek in haar rechterhand en een kaars in haar linkerhand. Onder haar op de grond ligt het lijk van Cupido, zijn liefdespijl is gebroken. Het geloof i... more

Triomf van de Eeuwigheid

Triomf van de Eeuwigheid

Triomf van het christelijk geloof met Christus in de hemel staand met een kruisvaandel tussen de symbolen van de vier evangelisten terwijl hij geleerden lijkt toe te spreken. Engelen blazen op bazuinen. Onder d... more

Geloof (Fides)

Geloof (Fides)

Gevleugelde vrouw als personificatie van Geloof (Fides) met attributen miskelk, kruisstaf, stenen tafelen en slang

Geloof

Geloof

De personificatie van de deugd Geloof staat bij een stenen muur met een kruis in haar hand. Op de achtergrond een landschap.

Paulus maakt Elymas blind

Paulus maakt Elymas blind

Paulus en Barnabas staan voor de proconsul Sergio Paulus om hem te vertellen van het woord van God. De magiër Barjesus die de proconsul probeert van het geloof af te houden wordt door Paulus blind gemaakt. Pren... more

De gerechtvaardigde Mens op de proef gesteld en de dood van de Mens

De gerechtvaardigde Mens op de proef gesteld en de dood van de Mens

Twee bijbelse allegorieën in architecturale omlijsting. Links de Mens, die door de personificaties van Geloof, met kruis en kelk, Hoop, omhoog wijzende, en Geduld wordt geholpen. De personificatie van Vervolgin... more

Overwinning van Christus op de Dood en de Mens door het Geloof de weg gewezen

Overwinning van Christus op de Dood en de Mens door het Geloof de weg ...

Twee bijbelse allegorieën in architecturale omlijsting. Links beklimt Christus met een ladder het kruis en draagt op zijn rug de Zonde mee, daarachter de Duivel. Naast het kruis staat Johannes de Doper, wijzend... more

Koning Manasse in de gevangenis

Koning Manasse in de gevangenis

Koning Manasse van Juda vindt zijn geloof terug in de kerkers van Babylon. Hij bidt tot God en wordt verhoord. De prent heeft een Latijns onderschrift en is deel van een serie over boetedoening en berouw in het... more

Personificatie van Caritas en Christus aan het kruis

Personificatie van Caritas en Christus aan het kruis

Op de voorgrond zit Caritas, de personificatie van liefde, naast haar een kind. Rechts voor haar staat een kind met anker en een tak in de hand: de personificatie van hoop. Links voor haar staat een kind met ee... more

Christus en vrouw van Kanaän

Christus en vrouw van Kanaän

Op een plein in een stad wordt Christus benaderd door een Kanaänitische vrouw. Ze knielt en smeekt hem haar dochter te genezen . Hoewel de apostelen rond Christus aanraden de vrouw weg te sturen, praat Christus... more

Gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden, vergezeld door de drie goddelijke deugden

Gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden, vergezeld door ...

De vijf wijze maagden worden vergezeld door de drie goddelijke deugden. Liefde houdt de hand vast van een van hen. Geloof schenkt haar beker leeg in de beker van een geknielde maagd. In het midden Hoop. Boven h... more

Kachelplaat met Judith en Holofernes, Geloof, Hoop en Liefde

Kachelplaat met Judith en Holofernes, Geloof, Hoop en Liefde

Kachelplaat van gietijzer. De voorstelling is verdeeld in twee zones. In de bovenste is geheel links een tent te zien met daarin Judith die het hoofd van Holofernes in een zak stopt. Rechts daarvan kanonnen en ... more

Geloof veroorzaakt vervolging

Geloof veroorzaakt vervolging

De personificatie van het Geloof. In haar handen de Bijbel en het kruis als symbool voor de vervolging van christenen. De prent heeft een Latijns onderschrift en maakt deel uit van een veertiendelige serie met ... more

Triomf van Religie

Triomf van Religie

De gevleugelde Religie staat naast het kruis en vertrapt de Dood. De voorstelling is gevat in een ovale omlijsting bekroond met het tetragram in een cartouche. Rond de omlijsting de vrouwelijke personificaties ... more

Blazoen van de Haarlemse rederijkerskamer De Wijngaertrancken

Blazoen van de Haarlemse rederijkerskamer De Wijngaertrancken

Blazoen van de Haarlemse rederijkerskamer De Wijngaertrancken. Constructie met twee verdiepingen. Op de bovenste verdieping centraal de personificatie van Retorica, gezeten op een troon. Aan weerszijden van haa... more

Korbeel van eikenhout waarop in reliëf de personificatie van Het Geloof (Fides)

Korbeel van eikenhout waarop in reliëf de personificatie van Het Geloo...

Korbeel van eikenhout, waarop in reliëf de personificatie van Het Geloof (Fides), een vrouw met een kruis en beker, staande op acanthusblad onder een baldakijn. Afkomstig uit het afgebroken huis Warmoesstraat 1... more

Door het geloof wordt de mens herboren

Door het geloof wordt de mens herboren

Een jong kind met de Bijbel in zijn hand. Hij steekt zijn linkerhand de lucht in. De prent heeft een Latijns onderschrift en maakt deel uit van een veertiendelige serie met als onderwerp de manier om eeuwige za... more

Religie wordt gered door Spanje

Religie wordt gered door Spanje

Allegorische voorstelling met de vrouwelijke personificatie van Spanje met schild en speer met overwinningsvlag. Op de achtergrond wordt het verslagen Turkije afgebeeld door een man met tulband op een schelp di... more

Christus en vrouw van Kanaän

Christus en vrouw van Kanaän

Op een plein in een stad wordt Christus benaderd door een Kanaänitische vrouw. Ze knielt en smeekt hem haar dochter te genezen . Hoewel de apostelen rond Christus aanraden de vrouw weg te sturen, praat Christus... more

Zaligsprekingen

Zaligsprekingen

Centraal aanbidden de hemelse heerscharen in de wolken en de mensen op aarde de Drieëenheid. Rond deze voorstelling acht kleine scènes waarin de acht zaligheden zijn afgebeeld. Middenonder in cartouche een Lati... more

Keuze tussen Goed en Kwaad

Keuze tussen Goed en Kwaad

Naakte mens in het midden, zittend onder een boom. Een mannenfiguur links wijst naar Christus die het kruis draagt (linksachter). Rechts een jongeman wiens hoofd in een glazen bol zit, wijnbeker in de hand, ver... more

Processie van de doge van Venetië (tweede deel)
Filips II van Spanje, verdediger van het katholieke geloof

Filips II van Spanje, verdediger van het katholieke geloof

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Bellerophon zit op de rug van het gevleugelde paard Pegasus en doodt met lans de chimaera binnen omschrift; afsnede: jaartal.

De mens beschermd door het schild van het geloof

De mens beschermd door het schild van het geloof

Satan werpt vanaf een grote wereldbol vurige pijlen naar de knielende mens. Hij draagt een kroon van pauwenveren als een symbool voor hoogmoed en zit op een tapijt waarop de zeven hoofdzonden zijn aangebracht. ... more

Geloof zuivert de harten van de mens met het bloed van Christus

Geloof zuivert de harten van de mens met het bloed van Christus

Christus vult het bassin van de genadebron met bloed uit zijn zijwonde. In het bassin drijven de harten van de mens. De personificatie van het Geloof reinigt met een kruisvormige bezem de harten met het bloed v... more

Geloof

Geloof

In een nis de vrouwelijke personificatie van Geloof (Fides), een van de drie theologische deugden. In haar handen een miskelk. De prent maakt deel uit van een serie met de zeven deugden als onderwerp.

Geloof zuivert de harten van de mens met het bloed van Christus

Geloof zuivert de harten van de mens met het bloed van Christus

Christus vult het bassin van de genadebron met bloed uit zijn zijwonde. In het bassin drijven de harten van de mens. De personificatie van het Geloof reinigt met een kruisvormige bezem de harten met het bloed v... more

Het schip Victoria, nr. 5

Het schip Victoria, nr. 5

Praalwagen met het schip Victoria. Op het schip vrouwelijke personificaties van Hoop, Geloof en Liefde, vlaggen van de provincies van de Nederlanden, vaandels met Christelijke allegorieën. Voor het schip twee z... more

Triomf van Job

Triomf van Job

Op de voorgrond Job, rijdend op een schildpad. In zijn rechterhand een kruis met een vaandel. Op het vaandel een weegschaal, een gevleugeld hart en een vlammend zwaard dat het hart lossnijdt van de wereld. Acht... more

Geloof

Geloof

De vrouwelijke personificatie van het Geloof (Fides), gekleed als non, staat op het geopende graf van Christus in een kerk. Ze wijst op de geopende Bijbel en op de duif van de Heilige Geest. Op haar hoofd de we... more

Geloof (Fides)

Geloof (Fides)

Ontwerp voor een prent.

Triomf van Job

Triomf van Job

Op de voorgrond Job, rijdend op een schildpad. In zijn rechterhand een kruis met een vaandel. Op het vaandel een weegschaal, een gevleugeld hart en een vlammend zwaard dat het hart lossnijdt van de wereld. Acht... more

Faith (Fides) from The Virtues

Faith (Fides) from The Virtues

Philips Galle (Netherlandish, Haarlem 1537–1612 Antwerp)

Geloof

Geloof

De vrouwelijke personificatie van het Geloof (Fides), gekleed als non, staat op het geopende graf van Christus in een kerk. Ze wijst op de geopende Bijbel en op de duif van de Heilige Geest. Op haar hoofd de we... more

Triomf van het Geloof

Triomf van het Geloof

Landschap met het Geloof, achter haar het kruis. Ze houdt een palmtak in de ene hand, in de andere hand de teugels van het bit waarmee ze de Ketterij bedwingt. Ketterij wordt vertrapt door Geloof. Ze spartelt o... more

Triomf van Job

Triomf van Job

Op de voorgrond Job, rijdend op een schildpad. In zijn rechterhand een kruis met een vaandel. Op het vaandel een weegschaal, een gevleugeld hart en een vlammend zwaard dat het hart lossnijdt van de wereld. Acht... more

Faith (Fides) from The Virtues

Faith (Fides) from The Virtues

After Pieter Bruegel the Elder (Netherlandish, Breda (?) ca. 1525–1569 Brussels)

Faith (Fides) from the series The Virtues

Faith (Fides) from the series The Virtues

Pieter Bruegel the Elder (Netherlandish, Breda (?) ca. 1525–1569 Brussels)

Triomf van het Geloof

Triomf van het Geloof

Landschap met het Geloof, achter haar het kruis. Ze houdt een palmtak in de ene hand, in de andere hand de teugels van het bit waarmee ze de Ketterij bedwingt. Ketterij wordt vertrapt door Geloof. Ze spartelt o... more

Allegory of Christ as Saviour of the World

Allegory of Christ as Saviour of the World

Rechthoekige gebrandschilderde ruit met voorstelling van Christus al de redder van de mensheid. Tussen Johannes de Doper en het Geloof, voorgesteld door een vrouw met kelk, vraagt een naakte man aan Christus, d... more

De Mens bijgestaan door Geloof, Hoop en Liefde

De Mens bijgestaan door Geloof, Hoop en Liefde

De Mens wordt bijgestaan door de personificaties van Geloof, Hoop en Liefde. Links staat Liefde met een brandend hart en twee kinderen naast zich. Ze geeft een muntstuk aan een bedelaar met een houten been. Rec... more

Goddelijke deugden

Goddelijke deugden

Piëdestal met de serietitel in het Latijn. Bovenop zitten de drie goddelijke deugden: Geloof (met kruis), Liefde (met kleine kinderen) en Hoop (met anker). Boven hen de Heilige Geest als duif.

Geloof

Geloof

Buste van de vrouwelijke personificatie van Geloof. Ze is gesluierd en houdt een kruis in de handen. De voorstelling is gevat in een cartouche, omringd door putti. In het kader in de marge een tweeregelig Bijbe... more

Allegorie op de verlossing van de mensheid

Allegorie op de verlossing van de mensheid

Adam en Eva worden door personificaties van de drie goddelijke deugden onder de tafelen der wet vandaan gehaald. Elk van hen wijst naar een scène op de achtergrond. Hoop (Spes) wijst hen op de geboorte van Chri... more

Goddelijke deugden

Goddelijke deugden

Piëdestal met de serietitel in het Latijn. Bovenop zitten de drie goddelijke deugden: Geloof (met kruis), Liefde (met kleine kinderen) en Hoop (met anker). Boven hen de Heilige Geest als duif.

Allegorie op de goede dood van de mens

Allegorie op de goede dood van de mens

Een oude man ligt op zijn sterfbed, zijn handen gevouwen in gebed. Aan zijn zijde staan Geloof (Fides) en Gebed (Oratio). Geloof wijst naar de hemel. Uit de mond van Gebed stijgt een gevleugeld hart op. Aan het... more

Scènes uit de Passie

Scènes uit de Passie

De passie. In het midden zit Christus op een steenblok met de doornenkroon op het hoofd en de handen gebonden. Onder deze voorstelling het attribuut van de Messias: de pelikaan die zijn jongen uit zijn eigen bo... more

Goddelijke deugden

Goddelijke deugden

Piëdestal met de serietitel in het Latijn. Bovenop zitten de drie goddelijke deugden: Geloof (met kruis), Liefde (met kleine kinderen) en Hoop (met anker). Boven hen de Heilige Geest als duif.

Triomfwagen met Nederigheid (Humilitas)

Triomfwagen met Nederigheid (Humilitas)

Een vrouw met een gebroken hart en een herdersstaf, de personificatie van de nederigheid, zit op een wagen die getrokken wordt door twee paarden. De wagen wordt gemeend door Vrees (Metus); Vrede (Pax) zit als j... more

Triomfwagen met Nederigheid (Humilitas)

Triomfwagen met Nederigheid (Humilitas)

Een vrouw met een gebroken hart en een herdersstaf, de personificatie van de nederigheid, zit op een wagen die getrokken wordt door twee paarden. De wagen wordt gemeend door Vrees (Metus); Vrede (Pax) zit als j... more

Allegorie op geloof

Allegorie op geloof

Een naakte vrouw (Maria Magdalena?), met een crucifix in de handen, is vastgeketend aan een rots. Ze wordt gelauwerd door een engel die afdaalt vanuit de hemel. Rechts op de achtergrond een brandende stad. In h... more

Geloof in de waarheid bevrijdt de mens van haar zonden, de duivel en de dood.

Geloof in de waarheid bevrijdt de mens van haar zonden, de duivel en d...

De mens is door Waarheid een oprechte leerling van Christus (Discipulus Christi) geworden. Waarheid snijdt het koord door tussen de mens en de Dood (Mors, een skelet), de Duivel (Diabolus, half demon en half me... more