The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

fair life

48 media by topicpage 1 of 1
Galleriet mot lilla matsalen. Bedömt 1920–30-tal.

Galleriet mot lilla matsalen. Bedömt 1920–30-tal.

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Lilla matsalen mot köket. Bedömt 1920–30-tal.

Lilla matsalen mot köket. Bedömt 1920–30-tal.

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Stora matsalen mot kungarummet. Bedömt 1920–30-tal.OBS! två bilder.

Stora matsalen mot kungarummet. Bedömt 1920–30-tal.OBS! två bilder.

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Kungarummet mot stora matsalen. Bedömt 1920–30-tal.

Kungarummet mot stora matsalen. Bedömt 1920–30-tal.

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Kanslihuset från sjösidan. Mässvåningen är vid balkongen. Lägg märke till att flaggstången och flaggan är ritad på bilden. Bedömt 1920–30-tal.

Kanslihuset från sjösidan. Mässvåningen är vid balkongen. Lägg märke t...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Biblioteket mot kaserngården. Bedömt 1920–30-tal.Lägg märke till den akustiska resegrammofonen i bortre vänstra hörnet.

Biblioteket mot kaserngården. Bedömt 1920–30-tal.Lägg märke till den a...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Lilla matsalen mot sjösidan. Bedömt 1920–30-tal.

Lilla matsalen mot sjösidan. Bedömt 1920–30-tal.

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Kungarummet mot sjösidan. Bedömt 1920–30-tal.

Kungarummet mot sjösidan. Bedömt 1920–30-tal.

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Stora matsalen mot kungarummet. Bedömt 1920–30-tal.OBS! två bilder.

Stora matsalen mot kungarummet. Bedömt 1920–30-tal.OBS! två bilder.

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.