The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

evert wahlberg 1924 1999

142 media by topicpage 1 of 2
Musikkåren under musikförvaltare Nils Erikssons ledning spelar "Svenska arméns tapto", och överste Cavalli, ungdomligt spänstig, träder ut från sitt hem.

Musikkåren under musikförvaltare Nils Erikssons ledning spelar "Svensk...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.

Jubilaren, överste Cavalli, tackar för hyllningarna.OBS. 3 bilderBild 1: Frv musikfanjunkare Alvar Stegnell, musikförvaltare Nils Eriksson, överste Stig Colliander, major Allan Sjöberg, kapten Lars Hultstrand, förvaltare Erik Johansson, fanjunkare Tage Berglund och tekniker Lars-Erik Eriksson.Bild 2: Maskinchef Gustaf Öqvist och förvaltare Grehn.Bild: 3 Rustmätare Erhardt Isacsson, överstelöjtnant Tore Paulsson (C MotorS) och överste Ragnar Tauvon.

Jubilaren, överste Cavalli, tackar för hyllningarna.OBS. 3 bilderBild ...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.

Befälsgenomgången 22 februari 1971 i Filmsalen.OBS! Två bilderBild 2: 1= Olsson?, 2=Ragnar Tauvon, 3=Nils-Henric Moberg, 4=Jan Forsman, 5=Lennart Wallin, 6=Kjell Asplund, 7=Elna Fredriksson, 8=Maj Rundin, 9=Yngve Hörndahl, 10=Lars Lehto, 11=Sven Jacobsson, 12=Bengt Kajland, 13=Alf Gustavsson, 14=Jonny Axelsson, 15=Anders Glantz, 16=Bo Johansson, 17=Ivar Kraft, 18=Leif Ekblom (fd Karlsson), 19=Peter Lundberg, 20=Mats Torping, 21=Arne Hjellström, 22=Alf Sandqvist, 23=Martin Loström, 24=Yngve Pettersson, 25=Jaakko Bergqvist, 26=Åke Erbén, 27=Erik Berg

Befälsgenomgången 22 februari 1971 i Filmsalen.OBS! Två bilderBild 2: ...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Del av 10. brigadstabskompaniet upprättat på kaserngården.

Del av 10. brigadstabskompaniet upprättat på kaserngården.

Regementets personal deltog i arbetet med att utveckla organisation och materiel till fältstab.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för åldersklassen och inbjudna gäster.Bild 1: Pansarelever från Krigsskolan Karlberg. Frv. P10 eleverna serg Alf Görsjö, Göran Ohlsson, Jan Jonsson (senare Cederhus)Bild 2: SoldaterBild 3: Soldater med befälen serg Björn Ramström och fu Tommie Jannerstad

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för ålderskla...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Stående med ryggen mot kameran överste Erik Cavalli i samspråk med överste Stig Colliander. Sittande med huvudet bortvänt maskinchefen Gustaf Öqvist.

Stående med ryggen mot kameran överste Erik Cavalli i samspråk med öve...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.

C P10, överste Colliander delar ut förslagsbelöningar till f.v. förrådsman H. E. Andersson Intavd, förrådsman L-E Ohlsson Tygavd samt drifting W Persson MotorS.OBS. Fyra bilder

C P10, överste Colliander delar ut förslagsbelöningar till f.v. förråd...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Krigsmans erinran för soldater uttagna till grupp G (gruppbefälsvärnpliktiga) den 24 augusti 1970.1. fanförare kapten Claes Norberg som 2. fanförare Jansson?OBS två bilder.

Krigsmans erinran för soldater uttagna till grupp G (gruppbefälsvärnpl...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för åldersklassen och inbjudna gäster.Bild 1: Frv. arméinspektören (vid Östra militärområdet) överste Kjell Nordström, finske generallöjtnanten Carl Olof Lindeman, överste Stig Colliander  Bild 2: Frv. övningsledaren majoren Nils-Henrik Moberg hälsar på general Lindeman under överinseende av överste Colliander.Bild 3: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 4: Frv. öv Nordström, gen Lindeman och öv Colliander.Bild 5: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 6: Frv. öv Colliander, gen Lindeman, finsk följeofficer och öv Colliander.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för ålderskla...

Till Strängnäs, med både en militärområdesstab och ett regemente, kom ofta utländska militära besök. Här är det chefen för Sydvästra Finlands militärlän generallöjtnant Carl Olof Lindeman med följepersonal som ... More

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för åldersklassen och inbjudna gäster.Bild 1: Frv. arméinspektören (vid Östra militärområdet) överste Kjell Nordström, finske generallöjtnanten Carl Olof Lindeman, överste Stig Colliander  Bild 2: Frv. övningsledaren majoren Nils-Henrik Moberg hälsar på general Lindeman under överinseende av överste Colliander.Bild 3: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 4: Frv. öv Nordström, gen Lindeman och öv Colliander.Bild 5: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 6: Frv. öv Colliander, gen Lindeman, finsk följeofficer och öv Colliander.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för ålderskla...

Till Strängnäs, med både en militärområdesstab och ett regemente, kom ofta utländska militära besök. Här är det chefen för Sydvästra Finlands militärlän generallöjtnant Carl Olof Lindeman med följepersonal som ... More

Plutonchefsskolan på Nyköpings kompani (2.) 1970Bild 1: Specialpluton, chef fj Tage BerglundBild 2: 2. plutonBild 3: Stridsvagnspluton, chef lt Kjell Asplund

Plutonchefsskolan på Nyköpings kompani (2.) 1970Bild 1: Specialpluton,...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Krigsmans erinran för soldater uttagna till grupp G (gruppbefälsvärnpliktiga) den 24 augusti 1970.Regementets musikkår konserterar.OBS två bilder.Bild 1 Till höger musikkapten Torsten AndreassonBild 2 Dirigent är musikdirektör Björn Skärfstad

Krigsmans erinran för soldater uttagna till grupp G (gruppbefälsvärnpl...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Befälsgenomgången 22 februari 1971 i Filmsalen.OBS! Två bilderBild 2: 1=Jan Toll, 2=Hans Siöcrona, 3=Arne Sekund, 4=Åke Höijer, 5=Lars Hultstrand, 6=Eric Lundqvist, 7=Göran Persson, 8=Holger Olofsson, 9=Karl-Åke Bergström, 10=Nils-Erik Nilsson, 11=Håkan Arnstein, 12=Erik Johansson, 13=Okänd , 14=Ingegerd Allebjer (fd Larsson), 15=Erik Nordh, 16=Gustav Andersson, 17=Georg Wärn, 18=Lennart Lundström, 19=Börje Berterud, 20=Arvid Thorsell, 21=Robert Karlsson, 22=Lars Burén, 23=Jan Johansson, 24=Nils Jannerstad, 25=Ola Ericsson, 26=Sven Nilsson, 27=Jorma Murevärn, 28=Ivan Morelius (fd Hedman), 29=Bertil Allebjer, 30=Lennart Lagestrand, 31=Tage Berglund, 32=Gunnar Borg, 33=Einar Andersson, 34=Svante Blomkvist, 35=Lennart Schalén, 36=Arne Granath

Befälsgenomgången 22 februari 1971 i Filmsalen.OBS! Två bilderBild 2: ...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Krigsmans erinran för soldater uttagna till grupp G (gruppbefälsvärnpliktiga) den 24 augusti 1970.Regementschefen visiterarar truppen.OBS två bilder.Bild 1 Bakom regementschefen överste Stig Colliander går fanjunkare Iwan Hedman (senare Morelius) och major Nils-Henrik MobergBild 2 Bredvid regementschefen överste Stig Colliander går fanjunkare Iwan Hedman

Krigsmans erinran för soldater uttagna till grupp G (gruppbefälsvärnpl...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för åldersklassen och inbjudna gäster.Bild 1: Frv. arméinspektören (vid Östra militärområdet) överste Kjell Nordström i samspråk med kapten Yngve Hörndahl.Bild2: Frv. Överste Nordström, general Lindeman, överste Colliander och finsk följeofficer.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för ålderskla...

Till Strängnäs, med både en militärområdesstab och ett regemente, kom ofta utländska militära besök. Här är det chefen för Sydvästra Finlands militärlän generallöjtnant Carl Olof Lindeman med följepersonal som ... More

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för åldersklassen och inbjudna gäster.Bild 1: Frv. arméinspektören (vid Östra militärområdet) överste Kjell Nordström, finske generallöjtnanten Carl Olof Lindeman, överste Stig Colliander  Bild 2: Frv. övningsledaren majoren Nils-Henrik Moberg hälsar på general Lindeman under överinseende av överste Colliander.Bild 3: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 4: Frv. öv Nordström, gen Lindeman och öv Colliander.Bild 5: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 6: Frv. öv Colliander, gen Lindeman, finsk följeofficer och öv Colliander.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för ålderskla...

Till Strängnäs, med både en militärområdesstab och ett regemente, kom ofta utländska militära besök. Här är det chefen för Sydvästra Finlands militärlän generallöjtnant Carl Olof Lindeman med följepersonal som ... More

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för åldersklassen och inbjudna gäster.Överfurir Bernt Kindlund sköter målspelet.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för ålderskla...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Vid befälsgenomgången 22 februari 1971 utdelades medaljer till personer som nedlagt omfattande arbete i samband med MM (MilitärMästerskap) Motor i november 1970 vid regementet.Bild 1:Frv. Rustmästare Karl-Erik Nord, fanjunkare Bengt Kajland, rustmästare Sven Jacobsson, rustmästare Harry Söderberg, kapten Jan Forsman och överste Stig CollianderBild 2: Samma personer som på bild 1 samt stabschefen major OlssonOBS 2 bilder

Vid befälsgenomgången 22 februari 1971 utdelades medaljer till persone...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Del av 10. brigadstabskompaniet upprättat på kaserngården.20 manna förläggningstält med post utanför.

Del av 10. brigadstabskompaniet upprättat på kaserngården.20 manna för...

Regementets personal deltog i arbetet med att utveckla organisation och materiel till fältstab.

Regementschefen överste Stig Colliander, hyllade i tal jubilaren, överste Cavalli, och överlämnade blommor från regementet och kamratföreningen.OBS. 2 bilder

Regementschefen överste Stig Colliander, hyllade i tal jubilaren, över...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.

Del av 10. brigadstabskompaniet upprättat på kaserngården.C P10, överste Henricson i täten för studiegruppen.

Del av 10. brigadstabskompaniet upprättat på kaserngården.C P10, övers...

Regementets personal deltog i arbetet med att utveckla organisation och materiel till fältstab.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för åldersklassen och inbjudna gäster.Bild 1: Frv. arméinspektören (vid Östra militärområdet) överste Kjell Nordström, finske generallöjtnanten Carl Olof Lindeman, överste Stig Colliander  Bild 2: Frv. övningsledaren majoren Nils-Henrik Moberg hälsar på general Lindeman under överinseende av överste Colliander.Bild 3: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 4: Frv. öv Nordström, gen Lindeman och öv Colliander.Bild 5: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 6: Frv. öv Colliander, gen Lindeman, finsk följeofficer och öv Colliander.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för ålderskla...

Till Strängnäs, med både en militärområdesstab och ett regemente, kom ofta utländska militära besök. Här är det chefen för Sydvästra Finlands militärlän generallöjtnant Carl Olof Lindeman med följepersonal som ... More

Segrande lag i MIDÖ skolskjutning gevär 1970.Fr.v. furir Tommie Jannerstad, arméingenjör Sven Hermansson och sergeant Olle Wahlström

Segrande lag i MIDÖ skolskjutning gevär 1970.Fr.v. furir Tommie Janner...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för åldersklassen och inbjudna gäster.I förevisningen ingick bla strv 102 och pbv 302.Milreg: 4437OBS 3 bilder

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för ålderskla...

Till Strängnäs, med både en militärområdesstab och ett regemente, kom ofta utländska militära besök. Här är det chefen för Sydvästra Finlands militärlän generallöjtnant Carl Olof Lindeman med följepersonal som ... More

Del av 10. brigadstabskompaniet upprättat på kaserngården.Stabshytter i vinterskrud.

Del av 10. brigadstabskompaniet upprättat på kaserngården.Stabshytter ...

Regementets personal deltog i arbetet med att utveckla organisation och materiel till fältstab.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för åldersklassen och inbjudna gäster.Bild 1: Frv. arméinspektören (vid Östra militärområdet) överste Kjell Nordström, finske generallöjtnanten Carl Olof Lindeman, överste Stig Colliander  Bild 2: Frv. övningsledaren majoren Nils-Henrik Moberg hälsar på general Lindeman under överinseende av överste Colliander.Bild 3: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 4: Frv. öv Nordström, gen Lindeman och öv Colliander.Bild 5: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 6: Frv. öv Colliander, gen Lindeman, finsk följeofficer och öv Colliander.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för ålderskla...

Till Strängnäs, med både en militärområdesstab och ett regemente, kom ofta utländska militära besök. Här är det chefen för Sydvästra Finlands militärlän generallöjtnant Carl Olof Lindeman med följepersonal som ... More

Ordförandena i de olika uppvaktande personalkårerna samlade.Frv. maskinchef Gustaf Öqvist, SALFTekniker Lars-Erik Eriksson, SFRustmästare Erhardt Isacsson, SUFÖverste Stig Colliander, regementschefFörvaltare Johansson, SUOFFörvaltare Nils Grehn, FCTF

Ordförandena i de olika uppvaktande personalkårerna samlade.Frv. maski...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.

Rustmästare Kurt Lanzén har i många år tjänat överste Erik Cavalli, och de båda har många gemensamma pansarminnen.OBS. Två bilder

Rustmästare Kurt Lanzén har i många år tjänat överste Erik Cavalli, oc...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.

Montering av ny transformatorstation på kasernområdet vid by 10 (marketenteri och underbefälsmäss).

Montering av ny transformatorstation på kasernområdet vid by 10 (marke...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Ett svep över kaffeborden vid uppvaktningen av överste Erik Cavalli.OBS. 4 bilderBild 1: Frv maskinchefen Gustaf Öqvist, överste Stig Colliander, förvaltare Sven Johansson, tekniker Lars-Erik Eriksson och rustmästare Erhardt Isacsson.Bild 2: Frv. major Allan Sjöberg, överstelöjtnant Tore Paulsson och kapten Lars Hultstrand.Bild 3: Frv. löjtnant Lennart Wallin och fanjunkare Tage BerglundBild 4: Frv. överstelöjtnant Ragnar Tauvon, förvaltare Nils Grehn och rustmästare Kurt Lanzén.

Ett svep över kaffeborden vid uppvaktningen av överste Erik Cavalli.OB...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för åldersklassen och inbjudna gäster.Bland åskådarna finns chefen för Sydvästra Finlands militärlän med följeofficerare. Frv. öv Colliander (C P 10), gen Lindeman, öv Nordström (ainsp vid Milo Ö), finska officerare och till höger övlt Ragnar Tauvon (utbch P 10).

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för ålderskla...

Till Strängnäs, med både en militärområdesstab och ett regemente, kom ofta utländska militära besök. Här är det chefen för Sydvästra Finlands militärlän generallöjtnant Carl Olof Lindeman med följepersonal som ... More

Regementets maskinchef ingenjör Gustaf Öqvist och rustmästare Arne Lilja.

Regementets maskinchef ingenjör Gustaf Öqvist och rustmästare Arne Lil...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Del av 10. brigadstabskompaniet upprättat på kaserngården.Överste Peyron, från studiegruppen, samtalar med en soldat under överinseende av C P10, överste Henricson.

Del av 10. brigadstabskompaniet upprättat på kaserngården.Överste Peyr...

Regementets personal deltog i arbetet med att utveckla organisation och materiel till fältstab.

Musikkåren samlad vid kaffeborden vid uppvaktningen av överste Erik Cavalli.OBS. 2 bilderBild 1: Frv musikfanjunkarna Nils Eriksson, Eriksson, Alvar Stegnell, Verner, Agne Andersson och med ryggen mot kameran musikförvaltare Persson .Bild 2: Frv. musikfanjunkare Grönberg, musikfurir Madestrand, Eriksson, Ekström, Jonny Rådén och musikfanjunkare Krantz.

Musikkåren samlad vid kaffeborden vid uppvaktningen av överste Erik Ca...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.

Jubilaren, rörd och glad över hyllningen, hälsade var och en varm välkomna in till kaffebordet.OBS. 3 bilderBild 1: Frv förvaltare Erik Johansson och överste Erik Cavalli.Bild 2: Frv. tekniker Lars-Erik Eriksson och överste Erik Cavalli.Bild: 3 Frv. överste Erik Cavalli och musikförvaltare Persson.

Jubilaren, rörd och glad över hyllningen, hälsade var och en varm välk...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.

Del av 10. brigadstabskompaniet upprättat på kaserngården.Studiegruppen med överste Peyron i täten och brigadchefen för 10. pansarbrigaden, övlt Ragnar Tauvon i kön.

Del av 10. brigadstabskompaniet upprättat på kaserngården.Studiegruppe...

Regementets personal deltog i arbetet med att utveckla organisation och materiel till fältstab.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för åldersklassen och inbjudna gäster.Bild 1: Övningsledaren mj Nils-Henrik Moberg och fk Christer Widgren.Milreg: 206523Bild 2: Övningsledaren mj Nils-Henrik Moberg och bakom honom kn Yngve Hörndahl.Milreg: 4436

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för ålderskla...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för åldersklassen och inbjudna gäster.Bild 1: Frv. arméinspektören (vid Östra militärområdet) överste Kjell Nordström, finske generallöjtnanten Carl Olof Lindeman, överste Stig Colliander  Bild 2: Frv. övningsledaren majoren Nils-Henrik Moberg hälsar på general Lindeman under överinseende av överste Colliander.Bild 3: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 4: Frv. öv Nordström, gen Lindeman och öv Colliander.Bild 5: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 6: Frv. öv Colliander, gen Lindeman, finsk följeofficer och öv Colliander.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för ålderskla...

Till Strängnäs, med både en militärområdesstab och ett regemente, kom ofta utländska militära besök. Här är det chefen för Sydvästra Finlands militärlän generallöjtnant Carl Olof Lindeman med följepersonal som ... More

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för åldersklassen och inbjudna gäster.En provtur i pbv 302 ingick för delar av den finska delegationen, i mitten syns utbildningschefen överstelöjtnant Ragnar Tauvon.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för ålderskla...

Till Strängnäs, med både en militärområdesstab och ett regemente, kom ofta utländska militära besök. Här är det chefen för Sydvästra Finlands militärlän generallöjtnant Carl Olof Lindeman med följepersonal som ... More

Krigsmans erinran för soldater uttagna till grupp G (gruppbefälsvärnpliktiga) den 24 augusti 1970.OBS två bilder.

Krigsmans erinran för soldater uttagna till grupp G (gruppbefälsvärnpl...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Krigsmans erinran för soldater uttagna till grupp G (gruppbefälsvärnpliktiga) den 24 augusti 1970.Regementschefen visiterarar truppen.OBS två bilder.Bild 1 Till vänster om regementschefen överste Stig Colliander står plutonchefen fanjunkare Lennart LagestrandBild 2 Till vänster om regementschefen överste Stig Colliander står kompanichefen kapten Kurt Halldén

Krigsmans erinran för soldater uttagna till grupp G (gruppbefälsvärnpl...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Tv kokerskan Ingegärd Eriksson

Tv kokerskan Ingegärd Eriksson

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Lotta Holmberg (Wulff).

Lotta Holmberg (Wulff).

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Dagofficeren är kapten Rune Lanzén (fd Larsson), th om honom personalvårdskonsulenten Gerhard Thorsell. Med solglasögon Ulla-Britta Thurfjell.

Dagofficeren är kapten Rune Lanzén (fd Larsson), th om honom personalv...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Näst längst th furir Dag Nordenbjörk.

Näst längst th furir Dag Nordenbjörk.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

I uniform från v; fj Curt Harg, kn Erik Lundkvist, delvis dold öv Stig Colliander och mj Nils-Henrik Moberg.

I uniform från v; fj Curt Harg, kn Erik Lundkvist, delvis dold öv Stig...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

I täten överste Stig Colliander och major Nils-Henrik Moberg.Andra raden major Per Ahlin, övlt Ragnar Tauvon, major Jan Forsman, kapten Bengt-Erik Murray och fanjunkare Robert (Pokal-Kalle) Karlsson.Längre bak syns kn Karl-Åke Bergström, fj Hasse Bendeby, kn Alf Gustavsson, kn Elvir Ahlqvist, lt Peter Tengbrand, fj Sven Gustavsson och kn Jan Mimer.

I täten överste Stig Colliander och major Nils-Henrik Moberg.Andra rad...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

I uniform från vänster fänrik Tord William Jansson, okänd,överfurir Lars-Erik Larsson, överfurir Toli Fyrebo och överstelöjtnant Bertil Nelson.

I uniform från vänster fänrik Tord William Jansson, okänd,överfurir La...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Regementstrumslagaren Nils Eriksson i täten framför kåren.

Regementstrumslagaren Nils Eriksson i täten framför kåren.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Favm Söderlund spelar gitarr och sjunger,Övlt Nils-Henrik Moberg t v, Vid bordet från v fu Jönsson löjtnanterna Erik Berg och Per Aschan och Jan Jonsson (Cederhus).

Favm Söderlund spelar gitarr och sjunger,Övlt Nils-Henrik Moberg t v, ...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).Här till kansliskrivare Rut Lundberg i köket. Klocka verkar vara det vanligaste valet.Bakom henne sitter fk Göran Ohlsson.L th fj Curt Harg.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).H...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).Här till förrådsman Olof Sarder.Mellan festföremålet och chefen ser vi furir Håkan Arnstein.L tv lt Göran Ohlsson. Th om chefen ser vi fj Lennart Schalén, kn C V Sandberg och fj Curt Harg.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).H...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Chefen Miloverkstaden Armédirektören av 1. graden Agne Lannerhed och okänd.

Chefen Miloverkstaden Armédirektören av 1. graden Agne Lannerhed och o...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Busskaravanen på väg mot Sundbyholm. Här passeras Sundby kyrka.

Busskaravanen på väg mot Sundbyholm. Här passeras Sundby kyrka.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Vid v bordet; mj Mats Torping och lt Lorenz Westerlund.Snett bakom i ljus klänning och mörka bågar; Herta Lagerström, Materielenheten.

Vid v bordet; mj Mats Torping och lt Lorenz Westerlund.Snett bakom i l...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

I uniform; mj Jan Forsman och kn Bill Nyman.

I uniform; mj Jan Forsman och kn Bill Nyman.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

I uniform från v okänd, fj Gustaf Muthas, fj Björn Pettersson (Stenman) och övlt Ragnar Tauvon.

I uniform från v okänd, fj Gustaf Muthas, fj Björn Pettersson (Stenman...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Regementschefen delar ut regementets minnesmedalj till fanjunkare Robert "Pokal-Kalle" Karlsson.

Regementschefen delar ut regementets minnesmedalj till fanjunkare Robe...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Kapten Erik Nilsson, major Per Ahlin, kapten Bengt-Erik Murray, kapten Jan Mimer, fanjunkare Robert (Pokal-Kalle) Karlsson och kapten Arne Sekund.Andra ledet fänrik Peter Tengbrand, fanjunkare Åke Borg, fanjunkare Kurt Harg, ?, major Ola Eriksson.Tredje ledet kapten Lars Lehto, fanjunkare Gustav Muthas och kapten Göran Ohlsson. Bakom Göran syns löjtnant Lorenz Westerlund.

Kapten Erik Nilsson, major Per Ahlin, kapten Bengt-Erik Murray, kapten...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Sundbyholms slott.

Sundbyholms slott.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Regementes musikkår leds av regementstrumslagaren Nils Eriksson.

Regementes musikkår leds av regementstrumslagaren Nils Eriksson.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Major Per Ahlin och Bengt-Erik Murray

Major Per Ahlin och Bengt-Erik Murray

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

På bilden syns Ulf Söderström, Jan Blomkvist, Jan Hedenstrand och i vit känning Herta Lagerström.Milregnr: 30494

På bilden syns Ulf Söderström, Jan Blomkvist, Jan Hedenstrand och i vi...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Elna Fredriksson och Maj Rundin.

Elna Fredriksson och Maj Rundin.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Tv kaptenerna Åke Erbén och Sven Olof Svensson Kasernvårdsavd. Med solglasögon Ulla-Britta Thurfjell. Längst th skogvaktaren Bertil Karlsson.

Tv kaptenerna Åke Erbén och Sven Olof Svensson Kasernvårdsavd. Med sol...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Med servetten; kn Ivan Hedman (Morelius) och på hans v sida D Petersson (köket).

Med servetten; kn Ivan Hedman (Morelius) och på hans v sida D Petersso...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

I uniform till vänsterlöjtnant Göran Olsson, Torbjörn Erikstam och Ingemar Rydh.

I uniform till vänsterlöjtnant Göran Olsson, Torbjörn Erikstam och Ing...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).Här till okänd person.Bakom regementschefen ser vi kn Erik "Floda" Johansson.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).H...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Tv fanjunkare Björn Stenman.

Tv fanjunkare Björn Stenman.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Med skärmmössa fanjunkare Robert "Pokalkalle" Karlsson. Th fanjunkare Sven Jakobsson.

Med skärmmössa fanjunkare Robert "Pokalkalle" Karlsson. Th fanjunkare ...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

I uniform till vänster fänrik Peter Tengbrand, Torbjörn Erikstam.

I uniform till vänster fänrik Peter Tengbrand, Torbjörn Erikstam.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Kapten Alf Gustavsson.

Kapten Alf Gustavsson.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Vid bordet fr v tekniker Lars-Erik "Lången" Eriksson, tekniker Torbjörn Erikstam och kapten Martin Looström.

Vid bordet fr v tekniker Lars-Erik "Lången" Eriksson, tekniker Torbjör...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Fänrik Bernt Sandel och löjtnant Göran Dahlström tilldelas idrottspriser av regementschefen. Mannen med glasögon th är regementsskomakaren Manne ?.

Fänrik Bernt Sandel och löjtnant Göran Dahlström tilldelas idrottspris...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).Här till förrådsman Gunnar Andersson.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).H...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Dagens jubilarer.Förrådsman Helge Melander, fanjunkare Erland Öberg, kansliskrivare Rut Lundberg, fanjunkare Robert Karlsson,förrådsman Elof Karlsson, översköterska Inez Johansson och förrådsman Olof Sarder.

Dagens jubilarer.Förrådsman Helge Melander, fanjunkare Erland Öberg, k...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Fänrik Bernt Sandel och löjtnant Göran Dahlström tilldelas idrottspriser av regementschefen. Kapten Karl-Åke Bergström th.

Fänrik Bernt Sandel och löjtnant Göran Dahlström tilldelas idrottspris...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Bussarna på väg mot Sundbyholm. Milostaben i bakgrunden.

Bussarna på väg mot Sundbyholm. Milostaben i bakgrunden.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Major Nils-Henrik Moberg

Major Nils-Henrik Moberg

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

I mitten av bilden ser vi furiren Hans Liljenstolpe. Längst till vänster förmodligen furir Peter Jensen.

I mitten av bilden ser vi furiren Hans Liljenstolpe. Längst till vänst...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Nere tv Bertil Hall och i ljus klänning Ulla-Brita Thurfjell.

Nere tv Bertil Hall och i ljus klänning Ulla-Brita Thurfjell.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Med ljusa håret; Britta Grönkvist Tygavdelningen..

Med ljusa håret; Britta Grönkvist Tygavdelningen..

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Vänster sida av bordet; fk Per-Olof Bengtsson (Rosén), fj Ulf Larsson, fj Hasse Bendeby och furir Leif GustafssonMed ryggen häråt; fj Björn Pettersson (Stenman) och mj Jan Forsman.

Vänster sida av bordet; fk Per-Olof Bengtsson (Rosén), fj Ulf Larsson,...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Fr v kn Karl-Åke Bergström, fj Robert "Pokalkalle" Karlsson, kn Elvir Ahlqvist, Rut Lundberg och öv Stig Colliander.Bakom Bergström; mj Ryno Schang.Bakom Pokalkalle; avm Lundsröm.Bakom Ahlqvist; kn Lars Lundkvist (vinkar).Bakom Lundberg; förrådsförman Rudolf "Rulle" Lagerström.

Fr v kn Karl-Åke Bergström, fj Robert "Pokalkalle" Karlsson, kn Elvir ...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Håkan Arnstein, Jorma Murevärn och Peter Tengbrand i bussen.

Håkan Arnstein, Jorma Murevärn och Peter Tengbrand i bussen.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Längst t v fdfm Rudolf Lagerström, i uniform lt Carl-Wilhelm von Eckermann och längst t h övlt Ragnar Tauvon.

Längst t v fdfm Rudolf Lagerström, i uniform lt Carl-Wilhelm von Ecker...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Tv med ryggen häråt fanjunkare Ulf Larsson, med mössan på svaj major Jan Forsman. I skjorta kapten Alf Gustafsson och med stiliga polisonger fanjunkare Hasse Bendeby.

Tv med ryggen häråt fanjunkare Ulf Larsson, med mössan på svaj major J...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Damer från lokalvården?

Damer från lokalvården?

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Med ljusa håret tv armétekniker Sjöberg, arméverkmästare Einar Andersson, förste armétekniker Åke Svensson, arméingenjör Bo Andersson, 1. avm Börje Berterud och armédirektör av 1. graden Agne Lannerhed, okänd.Bakom Einar står förste armétekniker Ivar Kraft.

Med ljusa håret tv armétekniker Sjöberg, arméverkmästare Einar Anderss...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Elna Fredriksson och okänd.

Elna Fredriksson och okänd.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Framme vid Sundbyholm. Bertil Hall i dörröppningen.

Framme vid Sundbyholm. Bertil Hall i dörröppningen.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Tv ser vi Inga Sundin och Maj Rundin. Bakom Inga står Bertill Hall. Mitt i bilden Dagmar Zetterström. Längst th Barbro Ökvist (Niva).

Tv ser vi Inga Sundin och Maj Rundin. Bakom Inga står Bertill Hall. Mi...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

I uniform från v fj Sven Gustavsson, fj Gunnar Swahn och fj Björn Stenman. I ljus blus t v Barbro Öqvist (Niva).

I uniform från v fj Sven Gustavsson, fj Gunnar Swahn och fj Björn Sten...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Från vänster överstelöjtnant Bertil Nelson, personalvårdskonsulent Arvid Thorsell.

Från vänster överstelöjtnant Bertil Nelson, personalvårdskonsulent Arv...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

All regementets personal samlas på kaserngården för busstransport till Sundbyholms slott.Bussindelning, se bild 2.

All regementets personal samlas på kaserngården för busstransport till...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

I mitten maskinchefens dotter Barbro Öqvist, gift Niva, och chefen skrivcentralen Inga Sundin.

I mitten maskinchefens dotter Barbro Öqvist, gift Niva, och chefen skr...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Favm Söderlund, övlt Nils-Henrik Moberg och kapten Elvir Ahlqvist.

Favm Söderlund, övlt Nils-Henrik Moberg och kapten Elvir Ahlqvist.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).Här till syster Inez Johansson.L tv ser vi kn C V Sandberg. Närmast bakom Inez ser vi fj Lennart Schalén.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).H...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

På bilden ses Johnny Axelsson, Peter Jensen, P-O Bengtsson (Rosén), Ulf Söderström, Åke Borg, Dag Nordenbjörk, Lorenz Westerlund och S O Svensson.

På bilden ses Johnny Axelsson, Peter Jensen, P-O Bengtsson (Rosén), Ul...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).Här till förrådsman Helge Melander

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).H...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Previous

of 2

Next