The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

erik cavalli 1895 1985

19 media by topicpage 1 of 1
Musikkåren under musikförvaltare Nils Erikssons ledning spelar "Svenska arméns tapto", och överste Cavalli, ungdomligt spänstig, träder ut från sitt hem.

Musikkåren under musikförvaltare Nils Erikssons ledning spelar "Svensk...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.

Jubilaren, överste Cavalli, tackar för hyllningarna.OBS. 3 bilderBild 1: Frv musikfanjunkare Alvar Stegnell, musikförvaltare Nils Eriksson, överste Stig Colliander, major Allan Sjöberg, kapten Lars Hultstrand, förvaltare Erik Johansson, fanjunkare Tage Berglund och tekniker Lars-Erik Eriksson.Bild 2: Maskinchef Gustaf Öqvist och förvaltare Grehn.Bild: 3 Rustmätare Erhardt Isacsson, överstelöjtnant Tore Paulsson (C MotorS) och överste Ragnar Tauvon.

Jubilaren, överste Cavalli, tackar för hyllningarna.OBS. 3 bilderBild ...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.

Stående med ryggen mot kameran överste Erik Cavalli i samspråk med överste Stig Colliander. Sittande med huvudet bortvänt maskinchefen Gustaf Öqvist.

Stående med ryggen mot kameran överste Erik Cavalli i samspråk med öve...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.

Regementschefen överste Stig Colliander, hyllade i tal jubilaren, överste Cavalli, och överlämnade blommor från regementet och kamratföreningen.OBS. 2 bilder

Regementschefen överste Stig Colliander, hyllade i tal jubilaren, över...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.

Rustmästare Kurt Lanzén har i många år tjänat överste Erik Cavalli, och de båda har många gemensamma pansarminnen.OBS. Två bilder

Rustmästare Kurt Lanzén har i många år tjänat överste Erik Cavalli, oc...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.

Musikkåren samlad vid kaffeborden vid uppvaktningen av överste Erik Cavalli.OBS. 2 bilderBild 1: Frv musikfanjunkarna Nils Eriksson, Eriksson, Alvar Stegnell, Verner, Agne Andersson och med ryggen mot kameran musikförvaltare Persson .Bild 2: Frv. musikfanjunkare Grönberg, musikfurir Madestrand, Eriksson, Ekström, Jonny Rådén och musikfanjunkare Krantz.

Musikkåren samlad vid kaffeborden vid uppvaktningen av överste Erik Ca...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.

Jubilaren, rörd och glad över hyllningen, hälsade var och en varm välkomna in till kaffebordet.OBS. 3 bilderBild 1: Frv förvaltare Erik Johansson och överste Erik Cavalli.Bild 2: Frv. tekniker Lars-Erik Eriksson och överste Erik Cavalli.Bild: 3 Frv. överste Erik Cavalli och musikförvaltare Persson.

Jubilaren, rörd och glad över hyllningen, hälsade var och en varm välk...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.

Musikkåren under musikförvaltare Nils Erikssons ledning spelar "Svenska arméns tapto", och överste Cavalli, ungdomligt spänstig, träder ut från sitt hem.

Musikkåren under musikförvaltare Nils Erikssons ledning spelar "Svensk...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.

Musikkåren samlad vid kaffeborden vid uppvaktningen av överste Erik Cavalli.OBS. 2 bilderBild 1: Frv musikfanjunkarna Nils Eriksson, Eriksson, Alvar Stegnell, Verner, Agne Andersson och med ryggen mot kameran musikförvaltare Persson .Bild 2: Frv. musikfanjunkare Grönberg, musikfurir Madestrand, Eriksson, Ekström, Jonny Rådén och musikfanjunkare Krantz.

Musikkåren samlad vid kaffeborden vid uppvaktningen av överste Erik Ca...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.

Regementschefen överste Stig Colliander, hyllade i tal jubilaren, överste Cavalli, och överlämnade blommor från regementet och kamratföreningen.OBS. 2 bilder

Regementschefen överste Stig Colliander, hyllade i tal jubilaren, över...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.

Rustmästare Kurt Lanzén har i många år tjänat överste Erik Cavalli, och de båda har många gemensamma pansarminnen.OBS. Två bilder

Rustmästare Kurt Lanzén har i många år tjänat överste Erik Cavalli, oc...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.

Jubilaren, rörd och glad över hyllningen, hälsade var och en varm välkomna in till kaffebordet.OBS. 3 bilderBild 1: Frv förvaltare Erik Johansson och överste Erik Cavalli.Bild 2: Frv. tekniker Lars-Erik Eriksson och överste Erik Cavalli.Bild: 3 Frv. överste Erik Cavalli och musikförvaltare Persson.

Jubilaren, rörd och glad över hyllningen, hälsade var och en varm välk...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.

Jubilaren, överste Cavalli, tackar för hyllningarna.OBS. 3 bilderBild 1: Frv musikfanjunkare Alvar Stegnell, musikförvaltare Nils Eriksson, överste Stig Colliander, major Allan Sjöberg, kapten Lars Hultstrand, förvaltare Erik Johansson, fanjunkare Tage Berglund och tekniker Lars-Erik Eriksson.Bild 2: Maskinchef Gustaf Öqvist och förvaltare Grehn.Bild: 3 Rustmätare Erhardt Isacsson, överstelöjtnant Tore Paulsson (C MotorS) och överste Ragnar Tauvon.

Jubilaren, överste Cavalli, tackar för hyllningarna.OBS. 3 bilderBild ...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.

Jubilaren, överste Cavalli, tackar för hyllningarna.OBS. 3 bilderBild 1: Frv musikfanjunkare Alvar Stegnell, musikförvaltare Nils Eriksson, överste Stig Colliander, major Allan Sjöberg, kapten Lars Hultstrand, förvaltare Erik Johansson, fanjunkare Tage Berglund och tekniker Lars-Erik Eriksson.Bild 2: Maskinchef Gustaf Öqvist och förvaltare Grehn.Bild: 3 Rustmätare Erhardt Isacsson, överstelöjtnant Tore Paulsson (C MotorS) och överste Ragnar Tauvon.

Jubilaren, överste Cavalli, tackar för hyllningarna.OBS. 3 bilderBild ...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.

Jubilaren, rörd och glad över hyllningen, hälsade var och en varm välkomna in till kaffebordet.OBS. 3 bilderBild 1: Frv förvaltare Erik Johansson och överste Erik Cavalli.Bild 2: Frv. tekniker Lars-Erik Eriksson och överste Erik Cavalli.Bild: 3 Frv. överste Erik Cavalli och musikförvaltare Persson.

Jubilaren, rörd och glad över hyllningen, hälsade var och en varm välk...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.