The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

enkoping heby runhallens j ehrj 1435 ursprungsbolag

88 media by topicpage 1 of 1
Gods på tralla med personal vid stationshus.
Hårsbäck station. - Uppsala, Sverige

Hårsbäck station. - Uppsala, Sverige

Railway stations in Sweden

Järnvägsstationen i Enköpings hamn.

Järnvägsstationen i Enköpings hamn.

Railway stations in Sweden

Stationsområde med resande barn och kvinnor.
Stockholm - Västerås - Bergslagens Järnväg, SWB K3 63

Stockholm - Västerås - Bergslagens Järnväg, SWB K3 63

Stockholm - Västerås - Bergslagens Järnväg, SWB K3 63

Enköping Heby Runhällen Järnväg under byggnad 1905. EHRJ 2. SWB 62. Enköping 1905

Enköping Heby Runhällen Järnväg under byggnad 1905. EHRJ 2. SWB 62. En...

Enköping Heby Runhällen Järnväg under byggnad 1905. EHRJ 2. SWB 62. Enköping 1905

Enköping - Heby - Runhällen järnväg, EHRJ lok 2.

Enköping - Heby - Runhällen järnväg, EHRJ lok 2.

Enköping - Heby - Runhällen järnväg, EHRJ lok 2.

Olycka vid järnvägsbygge. EHRJ Hårsbäck 14/11 1905

Olycka vid järnvägsbygge. EHRJ Hårsbäck 14/11 1905

Olycka vid järnvägsbygge. EHRJ Hårsbäck 14/11 1905

Enköping Heby Runhällens Järnväg, EHRJ lok 2.

Enköping Heby Runhällens Järnväg, EHRJ lok 2.

Enköping Heby Runhällens Järnväg, EHRJ lok 2.

Invigning av Enköping - Heby - Runhällens Järnväg vid Enköpings hamn station, 1906. Notera att flaggorna ser inverterade ut, detta är en bieffekt av den typ av film, ortokromatisk film, som användes vid den här tiden.

Invigning av Enköping - Heby - Runhällens Järnväg vid Enköpings hamn s...

Invigning av Enköping - Heby - Runhällens Järnväg vid Enköpings hamn station, 1906. Notera att flaggorna ser inverterade ut, detta är en bieffekt av den typ av film, ortokromatisk film, som användes vid den här tiden.

Enköping, Kyrkogatan vid invigningen av Enköping-Heby-Runhällen Järnväg.

Enköping, Kyrkogatan vid invigningen av Enköping-Heby-Runhällen Järnvä...

Enköping, Kyrkogatan vid invigningen av Enköping-Heby-Runhällen Järnväg.

Invigning av EHRJ. EHRJ, Enköping - Heby - Runhällens Järnväg.Enköpings hamn station.Hållplats anlagd 12/12 1906  Öppnad 12.12.1906. Godsmagasin. Stationshuset kvar 1990. Persontrafiken nedlagd 1909.
EHRJ 2 SWB 62 Enköping 1906

EHRJ 2 SWB 62 Enköping 1906

EHRJ 2 SWB 62 Enköping 1906

Enköpings hamn station. Invigning av EHRJ Enköping-Heby-Runhällens Järnvägar. 1908 togs järnvägen över av SVB.
Invigning av Enköping Heby Runhällens Järnväg, på Fjärdhundra station.
Parti av Fjärdhundra med Mejeriet till vänster i bild.

Parti av Fjärdhundra med Mejeriet till vänster i bild.

Parti av Fjärdhundra med Mejeriet till vänster i bild.

Rälslastare., Svenska Järnvägarna
Fjärdhundra sett från stationen.

Fjärdhundra sett från stationen.

Fjärdhundra sett från stationen.

Stockholm Västerås Bergslagens Järnvägar, SWB A2 3, med personal på  Enköpings hamnstation.
EHRJ 2 SWB 62 Nyhammar 1909

EHRJ 2 SWB 62 Nyhammar 1909

EHRJ 2 SWB 62 Nyhammar 1909

Altuna järnvägsstation. - Uppsala, Sverige
Stationen i Altuna. - Uppsala, Sverige
Enköping - Heby - Runhällens Järnväg, EHRJ lok 2.

Enköping - Heby - Runhällens Järnväg, EHRJ lok 2.

Enköping - Heby - Runhällens Järnväg, EHRJ lok 2.

Sparrsätra järnvägsstation. - Uppsala, Sverige
Fjärdhundra järnvägsstation. - Uppsala, Sverige
Altuna Järnvägsstation. - Uppsala, Sverige
Frösthult station. - Uppsala, Sverige

Frösthult station. - Uppsala, Sverige

Railway stations in Sweden

Fjärdhundra järnvägsstation. - Uppsala, Sverige
Enköping ?EHRJ 2 med tåg.EHRJ , Enköping - Heby - Runhällens Järnväg

Enköping ?EHRJ 2 med tåg.EHRJ , Enköping - Heby - Runhällens Järnväg

Enköping ?EHRJ 2 med tåg.EHRJ , Enköping - Heby - Runhällens Järnväg

Järnvägsstationen i Frösthult. - Uppsala, Sverige
Frösthult station. - Uppsala, Sverige

Frösthult station. - Uppsala, Sverige

Railway stations in Sweden

Enköping Heby Runhällens Järnväg, EHRJ lok 2 på Sparrsätra station.
Statens Järnvägar, SJ X1/CF1 2 Provtur.Stationen uppfördes 1906. 1945 restaurerades bostadslägenheten. Tvåvånings stationshus i trä. Godsmagasin. Renoverat 1945. Kvar som privatbostad 1990

Statens Järnvägar, SJ X1/CF1 2 Provtur.Stationen uppfördes 1906. 1945 ...

Statens Järnvägar, SJ X1/CF1 2 Provtur.Stationen uppfördes 1906. 1945 restaurerades bostadslägenheten. Tvåvånings stationshus i trä. Godsmagasin. Renoverat 1945. Kvar som privatbostad 1990

Statens Järnvägar, SJ  X1/CF1 .Hållplatsen anlades 1906. Tvåvånings träbyggnad .Tvåvånings stationshus i trä

Statens Järnvägar, SJ X1/CF1 .Hållplatsen anlades 1906. Tvåvånings tr...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Stockholm - Westrås - Bergslagens - Järnväg,  SWB Y3 72, slopad 1973, skrotad 1975.

Stockholm - Westrås - Bergslagens - Järnväg, SWB Y3 72, slopad 1973, ...

Stockholm - Westrås - Bergslagens - Järnväg, SWB Y3 72, slopad 1973, skrotad 1975.

Fjärdhundra järnvägsstation. - Uppsala, Sverige
Fjärdhundra station. - Uppsala, Sverige
Fjärdhundra station. - Uppsala, Sverige
Flygfoto över Altuna. - Uppsala, Sverige
Stockholm - Westrås - Bergslagens - Järnväg, SWB M3 67, Slopad 1973, skrotad 1974.

Stockholm - Westrås - Bergslagens - Järnväg, SWB M3 67, Slopad 1973, s...

Stockholm - Westrås - Bergslagens - Järnväg, SWB M3 67, Slopad 1973, skrotad 1974.

Stockholm - Westrås - Bergslagens - Järnväg, SWB M3 67, slopad 1973, skrotad 1974.

Stockholm - Westrås - Bergslagens - Järnväg, SWB M3 67, slopad 1973, s...

Stockholm - Westrås - Bergslagens - Järnväg, SWB M3 67, slopad 1973, skrotad 1974.

Spår till Enköpings hamn.

Spår till Enköpings hamn.

Spår till Enköpings hamn.

Till vänster spår till Nordströms linbanor, till höger spår till Enköpings hamn och hamnen.

Till vänster spår till Nordströms linbanor, till höger spår till Enköp...

Till vänster spår till Nordströms linbanor, till höger spår till Enköpings hamn och hamnen.

Bakom fotografen fortsatte spåret till hamnen.

Bakom fotografen fortsatte spåret till hamnen.

Bakom fotografen fortsatte spåret till hamnen.

Bakom fotografen fortsatte spåret till hamnen. Stationshuset skymtar till höger.

Bakom fotografen fortsatte spåret till hamnen. Stationshuset skymtar t...

Bakom fotografen fortsatte spåret till hamnen. Stationshuset skymtar till höger.

Sidospår på linjen mellan Enköping och Enköpings hamn, c:a km 1,6 från Enköping. Detta ledde till mjölkcentralen, syns till vänster, och fram till 1946 även vidare till Enköpings mekaniska verkstad.

Sidospår på linjen mellan Enköping och Enköpings hamn, c:a km 1,6 från...

Sidospår på linjen mellan Enköping och Enköpings hamn, c:a km 1,6 från Enköping. Detta ledde till mjölkcentralen, syns till vänster, och fram till 1946 även vidare till Enköpings mekaniska verkstad.

Industrispår till Nordströms linbanor.

Industrispår till Nordströms linbanor.

Industrispår till Nordströms linbanor.

Bangårdens yttersta växel. Järnvägsspår mot hamnen.

Bangårdens yttersta växel. Järnvägsspår mot hamnen.

Bangårdens yttersta växel. Järnvägsspår mot hamnen.

Vid industrispåret vid mjölkcentralen på bangården i Enköping.Sidospåret till vänster, c:a km 1,6 från Enköping, ledde till mjölkcentralen, syns till vänster, och fram till 1946 även vidare till Enköpings mekaniska verkstad. Spåret till höger ledde till Enköping och bakom fotografen låg linjen till Enköpings hamn.

Vid industrispåret vid mjölkcentralen på bangården i Enköping.Sidospår...

Vid industrispåret vid mjölkcentralen på bangården i Enköping.Sidospåret till vänster, c:a km 1,6 från Enköping, ledde till mjölkcentralen, syns till vänster, och fram till 1946 även vidare till Enköpings mekan... More

Hamn i Enköping. - Uppsala, Sverige
Stockholm - Westerås - Bergslagens Järnväg, SWB K3 62

Stockholm - Westerås - Bergslagens Järnväg, SWB K3 62

Stockholm - Westerås - Bergslagens Järnväg, SWB K3 62

Stockholm - Westerås - Bergslagens Järnväg, SWB K3 62

Stockholm - Westerås - Bergslagens Järnväg, SWB K3 62

Stockholm - Westerås - Bergslagens Järnväg, SWB K3 62

Stockholm - Westerås - Bergslagens Järnväg, SWB K3 62

Stockholm - Westerås - Bergslagens Järnväg, SWB K3 62

Stockholm - Westerås - Bergslagens Järnväg, SWB K3 62

Stockholm - Westerås - Bergslagens Järnväg, SWB K3 62

Stockholm - Westerås - Bergslagens Järnväg, SWB K3 62

Stockholm - Westerås - Bergslagens Järnväg, SWB K3 62

Vy över hamnen i Enköping.

Vy över hamnen i Enköping.

Vy över hamnen i Enköping.

Enköpings hamn station.Hållplats anlagd 12/12 1906. Öppnad 12.12.1906. Godsmagasin. Stationshuset kvar 1990. Persontrafiken nedlagd 1909.

Enköpings hamn station.Hållplats anlagd 12/12 1906. Öppnad 12.12.1906....

Enköpings hamn station.Hållplats anlagd 12/12 1906. Öppnad 12.12.1906. Godsmagasin. Stationshuset kvar 1990. Persontrafiken nedlagd 1909.

Statens Järnvägar, SJ KA8 1686

Statens Järnvägar, SJ KA8 1686

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Vägövergångar med kryssmärke, varning för tåg. Bilden är tagen nånstans på vägen Hällstigen - Enköping - Runhällen.

Vägövergångar med kryssmärke, varning för tåg. Bilden är tagen nånstan...

Vägövergångar med kryssmärke, varning för tåg. Bilden är tagen nånstans på vägen Hällstigen - Enköping - Runhällen.

Statens Järnvägar, SJ K20 1681.

Statens Järnvägar, SJ K20 1681.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Godsmagasin vid Frösthult station.

Godsmagasin vid Frösthult station.

Godsmagasin vid Frösthult station.

Skensta hållplats. - Uppsala, Sverige

Skensta hållplats. - Uppsala, Sverige

Railway stations in Sweden

Spannmålsmagasin i Frösthult. - Uppsala, Sverige
Transportband mellan Hårsbäcks tegelbruk och stationen.

Transportband mellan Hårsbäcks tegelbruk och stationen.

Transportband mellan Hårsbäcks tegelbruk och stationen.

Frösthults stationshus. - Uppsala, Sverige
Hällstigen hållplats. - Uppsala, Sverige
Hållplats Revelsta. - Uppsala, Sverige

Hållplats Revelsta. - Uppsala, Sverige

Railway stations in Sweden

Toalettbyggnad på Sparrsätra station.

Toalettbyggnad på Sparrsätra station.

Toalettbyggnad på Sparrsätra station.

Hårsbäck stationshus. - Uppsala, Sverige
Godsmagasin. - Uppsala, Sverige, Svenska Järnvägarna
Stationshuset i Fjärdhundra. - Uppsala, Sverige
Vattentorn vid Altuna station.

Vattentorn vid Altuna station.

Vattentorn vid Altuna station.

Spannmålsmagasin. - Uppsala, Sverige, Svenska Järnvägarna
Godsmagasin. - Uppsala, Sverige, Svenska Järnvägarna
Resgodsförvaringslåda. - Uppsala, Sverige, Svenska Järnvägarna
Toalettbyggnad och stationshus i Hårsbäck.
Godsmagasin. - Uppsala, Sverige, Svenska Järnvägarna
Godsmagasin vid Hårsbäck station.

Godsmagasin vid Hårsbäck station.

Godsmagasin vid Hårsbäck station.

Stationhuset i Sparrsätra. - Uppsala, Sverige
Spannmålsmagasin i Frösthult. - Uppsala, Sverige
Godsmagasin. - Uppsala, Sverige, Svenska Järnvägarna
Stationshus i Vårfru. - Uppsala, Sverige
Plattform. - Uppsala, Sverige, Svenska Järnvägarna
Stationshuset i Altuna. - Uppsala, Sverige
Banvaktsstuga 865 i Lådö.

Banvaktsstuga 865 i Lådö.

Banvaktsstuga 865 i Lådö.

Statens Järnvägar, SJ KA8 1685 på Norrköpings lokstation.

Statens Järnvägar, SJ KA8 1685 på Norrköpings lokstation.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ KA8 1686.

Statens Järnvägar, SJ KA8 1686.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ KA8 1686.

Statens Järnvägar, SJ KA8 1686.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ KA8 1685 i Vislanda.

Statens Järnvägar, SJ KA8 1685 i Vislanda.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More