The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

elivera hedvall

82 media by topicpage 1 of 1
Text på kortet: "Käringön". Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Text på kortet: "Käringön". Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotograf Carl Alfred Träff, född 1880, död 27 februari 1947.

Text på kortet: "Käringön". Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Text på kortet: "Käringön". Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotograf Carl Alfred Träff, född 1880, död 27 februari 1947.

Text på kortet: "Lysekil, skymning från Släggö".

Text på kortet: "Lysekil, skymning från Släggö".

Fotograf Carl Alfred Träff, född 1880, död 27 februari 1947.

Text på kortet: "Hälsning från Lysekil".

Text på kortet: "Hälsning från Lysekil".

Fotograf Carl Alfred Träff, född 1880, död 27 februari 1947.

Text på kortet: "Lysekil. Södra Hamnen".

Text på kortet: "Lysekil. Södra Hamnen".

Fotograf Carl Alfred Träff, född 1880, död 27 februari 1947.

Text på kortet: "Lysekil. Segelsällskapetshamnen". Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Text på kortet: "Lysekil. Segelsällskapetshamnen". Carl Alfred Träff s...

Fotograf Carl Alfred Träff, född 1880, död 27 februari 1947.

Text på kortet: "Lysekil. Rasviksgatan". Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Text på kortet: "Lysekil. Rasviksgatan". Carl Alfred Träff som Bohuslä...

Fotograf Carl Alfred Träff, född 1880, död 27 februari 1947.

Text på kortet: "Dragsmark. Nordströmmarna". Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Text på kortet: "Dragsmark. Nordströmmarna". Carl Alfred Träff som Boh...

Fotograf Carl Alfred Träff, född 1880, död 27 februari 1947.

Text på kortet: "Fiskebäckskil". Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Text på kortet: "Fiskebäckskil". Carl Alfred Träff som Bohusläns museu...

Fotograf Carl Alfred Träff, född 1880, död 27 februari 1947.

Text på kortet: "Lysekil. Stadsparken". Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Text på kortet: "Lysekil. Stadsparken". Carl Alfred Träff som Bohuslän...

Fotograf Carl Alfred Träff, född 1880, död 27 februari 1947.

Text på kortet: "Lysekil. Inloppet till Nordströmmarna".

Text på kortet: "Lysekil. Inloppet till Nordströmmarna".

Fotograf Carl Alfred Träff, född 1880, död 27 februari 1947.

Text på kortet: "Vid Stångehuvud Lysekil".

Text på kortet: "Vid Stångehuvud Lysekil".

Text på kortet: "Vid Stångehuvud Lysekil".

Text på kortet: "Lysekil. Norra Hamnen".

Text på kortet: "Lysekil. Norra Hamnen".

Text på kortet: "Lysekil. Norra Hamnen".

Text på kortet: "Vid Stångholmsund hafver Lysekil stora stenhuggeri".

Text på kortet: "Vid Stångholmsund hafver Lysekil stora stenhuggeri".

Text på kortet: "Vid Stångholmsund hafver Lysekil stora stenhuggeri".

Text på kortet: "Lysekil. Vägen till Badhusen".

Text på kortet: "Lysekil. Vägen till Badhusen".

Text på kortet: "Lysekil. Vägen till Badhusen".

Text på kortet: "Lysekil. Badgästerna flanerar flitigt på bryggorna vid Badhuset".

Text på kortet: "Lysekil. Badgästerna flanerar flitigt på bryggorna vi...

Text på kortet: "Lysekil. Badgästerna flanerar flitigt på bryggorna vid Badhuset".

Text på kortet: "Lysekil. Äreporten".

Text på kortet: "Lysekil. Äreporten".

Text på kortet: "Lysekil. Äreporten".

Text på kortet: "Torget i Lysekil".

Text på kortet: "Torget i Lysekil".

Text på kortet: "Torget i Lysekil".

Text på kortet: "Lysekil. Stadsparken".

Text på kortet: "Lysekil. Stadsparken".

Text på kortet: "Lysekil. Stadsparken".

Text på kortet: "Från Flaggberget hafver man en storslagen utsikt öfver Kungsgatan i Lysekil".

Text på kortet: "Från Flaggberget hafver man en storslagen utsikt öfve...

Text på kortet: "Från Flaggberget hafver man en storslagen utsikt öfver Kungsgatan i Lysekil".

Text på kortet: "Lysekil. En pampig äreport möter besökarna vid Badhusparken".

Text på kortet: "Lysekil. En pampig äreport möter besökarna vid Badhus...

Text på kortet: "Lysekil. En pampig äreport möter besökarna vid Badhusparken".

Text på kortet: "Stadshotellet i Lysekil".

Text på kortet: "Stadshotellet i Lysekil".

Text på kortet: "Stadshotellet i Lysekil".

Text på kortet: "Gullmarsfjorden, Saltkällans camping och badplats".

Text på kortet: "Gullmarsfjorden, Saltkällans camping och badplats".

Fotograf Carl Alfred Träff, född 1880, död 27 februari 1947.

Text på kortet: "Bokenäs Storhogens brygga".

Text på kortet: "Bokenäs Storhogens brygga".

Text på kortet: "Bokenäs Storhogens brygga".

Text på kortet: "Bokenäs Tegelbruk".
Text på kortet: "Skredsviks kyrkby, Skredsvik".

Text på kortet: "Skredsviks kyrkby, Skredsvik".

Fotograf Olof Lindström (1887 – 1952)

Text på kortet: "Flygfoto över Bokenäs Tegelbruk".
Text på kortet: "Badgästbåtar i Lysekil".

Text på kortet: "Badgästbåtar i Lysekil".

Text på kortet: "Badgästbåtar i Lysekil".

Text på kortet: "Fiskebäckskil. Restauranten i kvällsbelysning".

Text på kortet: "Fiskebäckskil. Restauranten i kvällsbelysning".

Fotograf Carl Alfred Träff, född 1880, död 27 februari 1947.

Text på kortet: "Gamla Staden. Lysekil".

Text på kortet: "Gamla Staden. Lysekil".

Text på kortet: "Gamla Staden. Lysekil".

Text på kortet: "Lysekil. Torget".

Text på kortet: "Lysekil. Torget".

Text på kortet: "Lysekil. Torget".

Text på kortet: "Parti av Fiskebäckskil".

Text på kortet: "Parti av Fiskebäckskil".

Fotograf Carl Alfred Träff, född 1880, död 27 februari 1947.

Text på kortet: "Lysekil. Södra båthamnen".

Text på kortet: "Lysekil. Södra båthamnen".

Text på kortet: "Lysekil. Södra båthamnen".

Text på kortet: "Parti från Lysekil".

Text på kortet: "Parti från Lysekil".

Text på kortet: "Parti från Lysekil".

Text på kortet: "Hälsningar från Mollösund".

Text på kortet: "Hälsningar från Mollösund".

Text på kortet: "Hälsningar från Mollösund".

Text på kortet: "Fiskebäckskil".

Text på kortet: "Fiskebäckskil".

Text på kortet: "Fiskebäckskil".

Text på kortet: "Mollösund".

Text på kortet: "Mollösund".

Text på kortet: "Mollösund".

Text på kortet: "Utsik över Gullmarsfjorden, Skredsvik".

Text på kortet: "Utsik över Gullmarsfjorden, Skredsvik".

Fotograf Olof Lindström (1887 – 1952)

Text på kortet: "Lysekil. Motiv från Hamnen".

Text på kortet: "Lysekil. Motiv från Hamnen".

AB Almquist & Cöster (1927 – 1968).

Text på kortet: "Uddevalla. Bäveån".

Text på kortet: "Uddevalla. Bäveån".

Text på kortet: "Uddevalla. Bäveån".

Text på kortet: "Motiv från Mollösund".

Text på kortet: "Motiv från Mollösund".

Text på kortet: "Motiv från Mollösund".

Text på kortet: "Bokenäs Skårs brygga".

Text på kortet: "Bokenäs Skårs brygga".

Text på kortet: "Bokenäs Skårs brygga".

Text på kortet: "Utsikt från Buteruds klack".

Text på kortet: "Utsikt från Buteruds klack".

Text på kortet: "Utsikt från Buteruds klack".

Text på kortet: "Hovenäset".

Text på kortet: "Hovenäset".

Text på kortet: "Hovenäset".

Text på kortet: "Fiskebäckskil".

Text på kortet: "Fiskebäckskil".

Text på kortet: "Fiskebäckskil".

Text på kortet: "Idyll vid Gullmarsfjorden, Skredsvik".

Text på kortet: "Idyll vid Gullmarsfjorden, Skredsvik".

Fotograf Olof Lindström (1887 – 1952)

Text på kortet: "Hasselösund".

Text på kortet: "Hasselösund".

Text på kortet: "Hasselösund".

Text på kortet: "Gullmarsberg och fjorden".

Text på kortet: "Gullmarsberg och fjorden".

Text på kortet: "Gullmarsberg och fjorden".

Text på kortet: "Uddevalla. Hogstorp".
Text på kortet: "Hovenäset. Härliga salta bad, segling, fiske och soliga kilippor".

Text på kortet: "Hovenäset. Härliga salta bad, segling, fiske och soli...

Text på kortet: "Hovenäset. Härliga salta bad, segling, fiske och soliga kilippor".

Text på kortet: "Lysekil. Kungsgatan ".

Text på kortet: "Lysekil. Kungsgatan ".

AB Almquist & Cöster (1927 – 1968).

Text på kortet: "Uddevalla. Varvet".

Text på kortet: "Uddevalla. Varvet".

Text på kortet: "Uddevalla. Varvet".

Text på kortet: "Utsikt över Gullmarsfjorden, Skredsvik".

Text på kortet: "Utsikt över Gullmarsfjorden, Skredsvik".

Fotograf Olof Lindström (1887 – 1952)

Text på kortet: "Ramdalen, Skredsvik".

Text på kortet: "Ramdalen, Skredsvik".

Text på kortet: "Ramdalen, Skredsvik".

Text på kortet: "Hovenäset".

Text på kortet: "Hovenäset".

Text på kortet: "Hovenäset".

Text på kortet: "Sotenkanalen".
Text på kortet: "Flygfoto över Stale, Munkedal".

Text på kortet: "Flygfoto över Stale, Munkedal".

Text på kortet: "Flygfoto över Stale, Munkedal".

Text på kortet: "Uddevalla. Hamnen".

Text på kortet: "Uddevalla. Hamnen".

Text på kortet: "Uddevalla. Hamnen".

Text på kortet: "Lysekil. Torget".

Text på kortet: "Lysekil. Torget".

Text på kortet: "Lysekil. Torget".

Text på kortet: "Gullmarsbergs Säteri, Skredsvik".

Text på kortet: "Gullmarsbergs Säteri, Skredsvik".

Text på kortet: "Gullmarsbergs Säteri, Skredsvik".

Text på kortet: "Kålhättan-Svanesund, Färjeläget".

Text på kortet: "Kålhättan-Svanesund, Färjeläget".

Text på kortet: "Kålhättan-Svanesund, Färjeläget".

Text på kortet: "Bränningar Bohusläns skärgård".

Text på kortet: "Bränningar Bohusläns skärgård".

Text på kortet: "Bränningar Bohusläns skärgård".

Text på kortet: "Skåpesundsbron. Orust - Tjörn".

Text på kortet: "Skåpesundsbron. Orust - Tjörn".

Text på kortet: "Skåpesundsbron. Orust - Tjörn".

Text på kortet: "Lysekil. Slätten".

Text på kortet: "Lysekil. Slätten".

Text på kortet: "Lysekil. Slätten".

Text på kortet: "Lyseki".

Text på kortet: "Lyseki".

Text på kortet: "Lyseki".

Text på kortet: "Rönnäng. Hamnen".

Text på kortet: "Rönnäng. Hamnen".

Text på kortet: "Rönnäng. Hamnen".

Text på kortet: "Svinesundsbron".
Text på kortet: "Fotohälsning från Rönnäng".

Text på kortet: "Fotohälsning från Rönnäng".

Text på kortet: "Fotohälsning från Rönnäng".

Text på kortet: "Stenshults Skolhus Orust".

Text på kortet: "Stenshults Skolhus Orust".

Text på kortet: "Stenshults Skolhus Orust".

Text på kortet: "Lysekil. Södra hamnen".

Text på kortet: "Lysekil. Södra hamnen".

Text på kortet: "Lysekil. Södra hamnen".

Text på kortet: "Hallinden".

Text på kortet: "Hallinden".

Text på kortet: "Hallinden".

Text på kortet: "Uddevalla. Inre hamnen och Sjömansmonumentet".

Text på kortet: "Uddevalla. Inre hamnen och Sjömansmonumentet".

Text på kortet: "Uddevalla. Inre hamnen och Sjömansmonumentet".

Text på kortet: "Bohusläns granithällar".

Text på kortet: "Bohusläns granithällar".

Text på kortet: "Bohusläns granithällar".

Text på kortet: "Lysekil. Swimmingpoolen".

Text på kortet: "Lysekil. Swimmingpoolen".

Text på kortet: "Lysekil. Swimmingpoolen".

På ljugarbänken Stora Kornö. Från vänster Johan Karlsson 1891-1966, Ivar Olsson 1881-1974, Josias Arvidsson 1906-1984, Robert Arvidsson 1900-1978, Viktor Börjesson 1896-1972 och Emelius Andersson 1890-1972.

På ljugarbänken Stora Kornö. Från vänster Johan Karlsson 1891-1966, Iv...

På ljugarbänken Stora Kornö. Från vänster Johan Karlsson 1891-1966, Ivar Olsson 1881-1974, Josias Arvidsson 1906-1984, Robert Arvidsson 1900-1978, Viktor Börjesson 1896-1972 och Emelius Andersson 1890-1972.

Text på kortet: "Uddevalla. Hamnen".

Text på kortet: "Uddevalla. Hamnen".

Text på kortet: "Uddevalla. Hamnen".

Text på kortet: "Lanesund. Strandidyll".

Text på kortet: "Lanesund. Strandidyll".

Text på kortet: "Lanesund. Strandidyll".

Text på kortet: "Bohuslän på burk".

Text på kortet: "Bohuslän på burk".

Text på kortet: "Bohuslän på burk".

Text på kortet: "Skagen: Parti fra havnen".

Text på kortet: "Skagen: Parti fra havnen".

Text på kortet: "Skagen: Parti fra havnen".

Text på kortet: "Skagen: Klit og strand ved Gl. Skagen".

Text på kortet: "Skagen: Klit og strand ved Gl. Skagen".

Text på kortet: "Skagen: Klit og strand ved Gl. Skagen".

Text på kortet: "Skymning över Lysekils södra hamn".

Text på kortet: "Skymning över Lysekils södra hamn".

Text på kortet: "Skymning över Lysekils södra hamn".

Text på kortet: "Bohuslän".

Text på kortet: "Bohuslän".

Text på kortet: "Bohuslän".