The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

electric railroads

13,024 media by topicpage 1 of 131
DSB E 966

DSB E 966

DSB E 966

Huddinge station efter handbrev 1879 i sitt nya ombyggda skick.Detaljbild ur Illustrerad Tidning 16/7 1882Övervåningen brann 1890 och ersattes med en fullständig övervåning i sten Stationen anlades 1859 och öppnades 1860. 1880 eldhärjades byggningen, som därefter ersattes av den nuvarande. Renovering 1945. Mekaniskt ställverk 1902. Lokalbangård m 3 spår 1925. Persontunnel 1922-23, i bruk först 1926

Huddinge station efter handbrev 1879 i sitt nya ombyggda skick.Detaljb...

Huddinge station efter handbrev 1879 i sitt nya ombyggda skick.Detaljbild ur Illustrerad Tidning 16/7 1882Övervåningen brann 1890 och ersattes med en fullständig övervåning i sten Stationen anlades 1859 och öp... More

Statens Järnvägar, SJ eldrift, kontaktledningsbrygga

Statens Järnvägar, SJ eldrift, kontaktledningsbrygga

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ eldrift, ledningsbrygga

Statens Järnvägar, SJ eldrift, ledningsbrygga

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ Hs kylvagn med bromsplattform och ratt.

Statens Järnvägar, SJ Hs kylvagn med bromsplattform och ratt.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ eldrift, kontaktledning, västra stambanan

Statens Järnvägar, SJ eldrift, kontaktledning, västra stambanan

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ eldrift, kontaktledningsspännstople

Statens Järnvägar, SJ eldrift, kontaktledningsspännstople

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Bangård upplyst av strålkastare.

Bangård upplyst av strålkastare.

Bangård upplyst av strålkastare.

SNCF ellok CC-8001   Det franska statliga järnvägsbolaget SNC

SNCF ellok CC-8001 Det franska statliga järnvägsbolaget SNC

SNCF ellok CC-8001 Det franska statliga järnvägsbolaget SNC

Ellok med tillverkningsnummer 10019 från Nydqvist och Holm AB.

Ellok med tillverkningsnummer 10019 från Nydqvist och Holm AB.

Ellok med tillverkningsnummer 10019 från Nydqvist och Holm AB.

Trafikaktiebolaget Grängesberg–Oxelösunds Järnvägar, TGOJ S3 57.

Trafikaktiebolaget Grängesberg–Oxelösunds Järnvägar, TGOJ S3 57.

Trafikaktiebolaget Grängesberg–Oxelösunds Järnvägar, TGOJ S3 57.

Trafikaktiebolaget Grängesberg – Oxelösunds Järnvägar, TGOJ Y3 131.

Trafikaktiebolaget Grängesberg – Oxelösunds Järnvägar, TGOJ Y3 131.

Trafikaktiebolaget Grängesberg – Oxelösunds Järnvägar, TGOJ Y3 131.

Gruvgården - Fors Järnväg, GFJ lok 6.

Gruvgården - Fors Järnväg, GFJ lok 6.

Gruvgården - Fors Järnväg, GFJ lok 6.

SNCF ellok 202-5546   Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

SNCF ellok 202-5546 Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

SNCF ellok 202-5546 Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ godståg med dressinbod mellan spåren.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ godståg me...

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ godståg med dressinbod mellan spåren.

Strålkastarbelysning. Statens Järnvägar, SJ G 19640 täckt godsvagn samt öppengodsvagn med bromshytt. Nässjö - Oskarshamns Järnväg, NOJ 723.

Strålkastarbelysning. Statens Järnvägar, SJ G 19640 täckt godsvagn sam...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ godståg med lok SJ Dg 381.

Statens Järnvägar, SJ godståg med lok SJ Dg 381.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ godståg med dressinbod mellan spåren.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ godståg me...

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ godståg med dressinbod mellan spåren.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ N 85.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ N 85.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ N 85.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ Bt 311.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ Bt 311.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ Bt 311.

Statens Järnvägar, SJ eldrift, kontaktledning

Statens Järnvägar, SJ eldrift, kontaktledning

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ D 33. Skrotat 1964.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ D 33. Skro...

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ D 33. Skrotat 1964.

Great Gorge Route

Great Gorge Route

Date based on Detroit, Catalogue F (1899). Detroit Publishing Co. no. 04045. Gift; State Historical Society of Colorado; 1949.

Ritning på ledningsbrygga, Svenska Järnvägarna
Statens Järnvägar, SJ eldrift, sugtransformator, västra stambanan

Statens Järnvägar, SJ eldrift, sugtransformator, västra stambanan

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Whirlpool Rapids, Detroit publishing company photo

Whirlpool Rapids, Detroit publishing company photo

Date based on Detroit, Catalogue F (1899). Michigan Central Cantilever Bridge and Whirlpool Rapids Bridge in background. Corresponding glass transparency (same series code) available on videodisc frame 1A-28834... More

SNCF ellok BBB-6002   Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

SNCF ellok BBB-6002 Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

SNCF ellok BBB-6002 Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

Statens Järnvägar, SJ Oe 57 samt SJ Oe 59.

Statens Järnvägar, SJ Oe 57 samt SJ Oe 59.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

SNCF ellok BB-8105      Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

SNCF ellok BB-8105 Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

SNCF ellok BB-8105 Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

Statens Järnvägar, SJ eldrift, sektionspunkt

Statens Järnvägar, SJ eldrift, sektionspunkt

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Helsingin Kaupungin Liikennelaitos, HKL spårvagn 55 och 21 till vänster i bild och till höger en spårvagn som trafikerade linjen Eira - Kauppatori - Söörnääsi i Helsingfors.

Helsingin Kaupungin Liikennelaitos, HKL spårvagn 55 och 21 till vänste...

Helsingin Kaupungin Liikennelaitos, HKL spårvagn 55 och 21 till vänster i bild och till höger en spårvagn som trafikerade linjen Eira - Kauppatori - Söörnääsi i Helsingfors.

Statens Järnvägar, SJ eldrift, sugtransformator

Statens Järnvägar, SJ eldrift, sugtransformator

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Stockholm - Westrås - Bergslagens - Järnväg, SWB H3

Stockholm - Westrås - Bergslagens - Järnväg, SWB H3

Stockholm - Westrås - Bergslagens - Järnväg, SWB H3

Omlastning av gods mellan godsvagn på normal spår och godsvagn 30 på smalspårig järnväg.

Omlastning av gods mellan godsvagn på normal spår och godsvagn 30 på s...

Omlastning av gods mellan godsvagn på normal spår och godsvagn 30 på smalspårig järnväg.

Stockholm - Roslagens Järnvägar, SRJ Co 30.

Stockholm - Roslagens Järnvägar, SRJ Co 30.

Stockholm - Roslagens Järnvägar, SRJ Co 30.

Niagara Gorge with Michigan Central Cantilever Bridge and Whirlpool Rapids Bridge, New York

Niagara Gorge with Michigan Central Cantilever Bridge and Whirlpool Ra...

Title devised by cataloger. Listed in Detroit Catalogue F (1899). Detroit Publishing Co. no. 4040. Gift; State Historical Society of Colorado; 1949.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ godståg med dressinbod mellan spåren.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ godståg me...

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ godståg med dressinbod mellan spåren.

SNCF ellok 0326     Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

SNCF ellok 0326 Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

SNCF ellok 0326 Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

Statens Järnvägar, SJ eldrift, kontaktledning, västra stambanan

Statens Järnvägar, SJ eldrift, kontaktledning, västra stambanan

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ Järna station "Jerna station" ca:kl 7 År 1881 .Året för Kung Gustafs giftermål. Foto Bröderna Bresky mästersamuelsgatan 71 Stockholm. Orginalbild:M2 113/37 Gåva av Stationsinspektor NAW. Hammarsköld, Järna 18x24 (157x221)

Statens Järnvägar, SJ Järna station "Jerna station" ca:kl 7 År 1881 ....

Statens Järnvägar, SJ Järna station "Jerna station" ca:kl 7 År 1881 .Året för Kung Gustafs giftermål. Foto Bröderna Bresky mästersamuelsgatan 71 Stockholm. Orginalbild:M2 113/37 Gåva av Stationsinspektor NAW... More

KVBJ ångvagn på linjen. Vagnen hade maskinrum i mitten. Den var producerad av Oxelösund - Flen - Westmanlands järnvägs verkstad i Eskilstuna. Skrotades på 1930-talet.

KVBJ ångvagn på linjen. Vagnen hade maskinrum i mitten. Den var produ...

KVBJ ångvagn på linjen. Vagnen hade maskinrum i mitten. Den var producerad av Oxelösund - Flen - Westmanlands järnvägs verkstad i Eskilstuna. Skrotades på 1930-talet.

Köpings gamla järnvägsstation. Stationen öppnad för trafik 1875-12-07. 1939 ombyggdes stationshuset och fick därigenom en modern interiör. I samband med elektrifieringen 1947 byggdes godsmagasin. Även bangården ombyggdes. Stationen har tre industrispår till olika industrier.

Köpings gamla järnvägsstation. Stationen öppnad för trafik 1875-12-07....

Köpings gamla järnvägsstation. Stationen öppnad för trafik 1875-12-07. 1939 ombyggdes stationshuset och fick därigenom en modern interiör. I samband med elektrifieringen 1947 byggdes godsmagasin. Även bangårde... More

Axelvold station., Skåne, Sverige

Axelvold station., Skåne, Sverige

Railway stations in Sweden

Järna station. - Södermanland Sverige

Järna station. - Södermanland Sverige

Railway stations in Sweden

Statens Järnvägar, SJ Järna Station

Statens Järnvägar, SJ Järna Station

Statens Järnvägar, SJ Järna Station

Lokomotiv för CFT, Tunisien.

Lokomotiv för CFT, Tunisien.

Lokomotiv för CFT, Tunisien.

Lokomotiv för CFT, Tunisien.

Lokomotiv för CFT, Tunisien.

Lokomotiv för CFT, Tunisien.

Lokomotiv för CFT, Tunisien.

Lokomotiv för CFT, Tunisien.

Lokomotiv för CFT, Tunisien.

Lokomotiv för CFT, Tunisien.

Lokomotiv för CFT, Tunisien.

Lokomotiv för CFT, Tunisien.

Motorvagnar

Motorvagnar

Motorvagnar

Lokomotiv för CFT, Tunisien.

Lokomotiv för CFT, Tunisien.

Lokomotiv för CFT, Tunisien.

Tidningsurklipp.

Tidningsurklipp.

Tidningsurklipp.

ASEA i Västerås omkring 1900. - Ernst Blom fotograf
JvmKBAA02302, Svenska Järnvägarna

JvmKBAA02302, Svenska Järnvägarna

Railway stations in Sweden

Lokomotiv för CFT, Tunisien.

Lokomotiv för CFT, Tunisien.

Lokomotiv för CFT, Tunisien.

Diesel-lokomotiv.

Diesel-lokomotiv.

Diesel-lokomotiv.

Lokomotiv.

Lokomotiv.

Lokomotiv.

Niagara River, N.Y.

Niagara River, N.Y.

Title from jacket. "G 5613-R" on negative. Right part of a larger panorama; other sections not recorded on videodisc. "Great Gorge Railroad" [Niagara Gorge Railroad] on street car. Detroit Publishing Co. no. 03... More

Lokomotiv för CFT, Tunisien.

Lokomotiv för CFT, Tunisien.

Lokomotiv för CFT, Tunisien.

Övervåningen brann 1890 och ersattes med en fullständig övervåning i sten Stationen anlades 1859 och öppnades 1860. 1880 eldhärjades byggningen, som därefter ersattes av den nuvarande. Renovering 1945. Mekaniskt ställverk 1902. Lokalbangård m 3 spår 1925. Persontunnel 1922-23, i bruk först 1926

Övervåningen brann 1890 och ersattes med en fullständig övervåning i s...

Övervåningen brann 1890 och ersattes med en fullständig övervåning i sten Stationen anlades 1859 och öppnades 1860. 1880 eldhärjades byggningen, som därefter ersattes av den nuvarande. Renovering 1945. Mekanis... More

Street car, street in Jacksonville, Fla.

Street car, street in Jacksonville, Fla.

Title devised by cataloger. Locale based on negative D418-31032. "Peanut store" at right. "B-2" on negative. Detroit Publishing Co. no. 031031. Gift; State Historical Society of Colorado; 1949.

Flaskan innehåller 1 liter brännolja, pris 8½ öre.

Flaskan innehåller 1 liter brännolja, pris 8½ öre.

Flaskan innehåller 1 liter brännolja, pris 8½ öre.

Robertsholm station, före namnbytet till Hofors.
[Street car crossing bridge, Denver, Colorado]

[Street car crossing bridge, Denver, Colorado]

Photograph shows two connecting street cars crossing over a bridge.

DjB, första typen av motorvagnDenna motorvagn levererades 1893.År 1892 inköpte Stockholm - Roslagen Järnvägar (SRJ) bibananDjursholms Ösby - Kohagsviken, (nu Framnäsviken) och i slutet av samma år tecknades elektrifieringskontrakt med den engelska firmanMather & Platt i Manchester. Detta innebar starten för Djursholmsbanan.

DjB, första typen av motorvagnDenna motorvagn levererades 1893.År 1892...

DjB, första typen av motorvagnDenna motorvagn levererades 1893.År 1892 inköpte Stockholm - Roslagen Järnvägar (SRJ) bibananDjursholms Ösby - Kohagsviken, (nu Framnäsviken) och i slutet av samma år tecknades el... More

Previous

of 131

Next