The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

eksterior

3,130 media by topicpage 1 of 32
TEGNING, SKISSEBOK HANS GUDE, STORHAMAR GÅRD, DOMKIRKERUINEN.

TEGNING, SKISSEBOK HANS GUDE, STORHAMAR GÅRD, DOMKIRKERUINEN.

An image archive for the old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The motifs include e... More

TEGNING, OVERSIKT KJERNSTAD, TIL VENSTRE: GUTHUS, TEGNET AV: ANDREAS WULFSBERG GRØTTING,

TEGNING, OVERSIKT KJERNSTAD, TIL VENSTRE: GUTHUS, TEGNET AV: ANDREAS W...

Photo archive for Stange municipality. The archive includes Normann Helger's collection. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the f... More

Eksteriør, Bekkelund gård, Ringsaker, Tømten gård i bakgrunnen, 1857-60.

Eksteriør, Bekkelund gård, Ringsaker, Tømten gård i bakgrunnen, 1857-6...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Eksteriør. Bekkelund gård, Ringsaker. Hovedbygning, skåle, stabbur. Ca. 1857-60

Eksteriør. Bekkelund gård, Ringsaker. Hovedbygning, skåle, stabbur. Ca...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Eksteriør Klungsethgården, Torggata 43, folk foran, bakerskilt. Baker Nils Klungseth i hvitt sammen med betjeningen.

Eksteriør Klungsethgården, Torggata 43, folk foran, bakerskilt. Baker ...

An image archive for the old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The motifs include e... More

Iver Olsen - Medlemmer av Røros Sangforening foran kirke.

Iver Olsen - Medlemmer av Røros Sangforening foran kirke.

Medlemmer av Røros Sangforening foran kirke.

EKSTERIØR HAMARS FØRSTE STASJONSBYGNING.

EKSTERIØR HAMARS FØRSTE STASJONSBYGNING.

An image archive for the old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The motifs include e... More

Eksteriør Hamar Stasjonsbygning nr. 1 fra 1862, Kluges Hotell til venstre kalt "Jernbanehotellet", gruppe 13 personer. Banemester Ralph King står fremst midt i bildet, stasjonsmester Chr. Lund og kontorist Hans Eriksen står til høyre.

Eksteriør Hamar Stasjonsbygning nr. 1 fra 1862, Kluges Hotell til vens...

An image archive for the old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The motifs include e... More

STORTORGET, TORGHANDEL, TIL VENSTRE: JØNSRUDGÅRDEN MED S. JØNSRUDS BRÆNDEVINSHANDEL, GARTNER A. NORDSTRØMS FRØ OG PLANTEHANDLER OVENFOR, KIRKEGATA MED HAMAR DOMKIRKE, TIL VENSTRE MUNCHGÅRDEN. Ole Tobias Olsens kjente fotografi fra "Torvet på Hamar" ca. 1869. T. v Jønsrdgården hvor Simen Kristiansen Jønsrud blant annet drev vin og brennevinshandel. Bygningen ble satt opp av Johan Johansen i 1852. T. h bygget til Peter Christian Munch som ble satt opp i 1855-56. Hamar Domkirke sto ferdig i 1866. Flere opplysninger se boka "Handelssteder i Stange" skrevet av Jan Arne Berg, utgitt av Stange Historielag 2012

STORTORGET, TORGHANDEL, TIL VENSTRE: JØNSRUDGÅRDEN MED S. JØNSRUDS BRÆ...

An image archive for the old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The motifs include e... More

Eksteriør, gardsbruk, Stein gård, Ringsaker, før brannen, gardstun, gjerder.

Eksteriør, gardsbruk, Stein gård, Ringsaker, før brannen, gardstun, gj...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Kirkenær skole, Furnes. Den gamle skolebygningen fra 1866.

Kirkenær skole, Furnes. Den gamle skolebygningen fra 1866.

Kirkenær skole, Furnes. Den gamle skolebygningen fra 1866.

Kirkenær skole, Furnes. Den gamle skolebygningen fra 1866.

Kirkenær skole, Furnes. Den gamle skolebygningen fra 1866.

Kirkenær skole, Furnes. Den gamle skolebygningen fra 1866.

Inntunet på Hovinsholm, Helgøya i 1867. Festkledde folk foran hovedbygningen. Stabbur til venstre og stall/fjøs til høyre.

Inntunet på Hovinsholm, Helgøya i 1867. Festkledde folk foran hovedbyg...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Baldishoel kirke, Nes, Hedmark. Maleri av Bjørn Gjøvik etter tegning av Gerhard Evensen Mengshoel fra 1869. Siste gudstjeneste ble holdt 3. mars 1878. Rivingen startet 13. mars 1878.

Baldishoel kirke, Nes, Hedmark. Maleri av Bjørn Gjøvik etter tegning a...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Eksteriør, gardsbruk, Mo gård, Kongsvegen gikk rett mot våningshuset, Moelv.

Eksteriør, gardsbruk, Mo gård, Kongsvegen gikk rett mot våningshuset, ...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

EKSTERIØR VANGSVEGEN 23, FOTOGRAF HALFDAN LUNDES GÅRD.

EKSTERIØR VANGSVEGEN 23, FOTOGRAF HALFDAN LUNDES GÅRD.

An image archive for the old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The motifs include e... More

STRANDGATA. 21, VICTORIA HOTEL, HOTELL, STRANDGATEHAGENE, 1870-årene. Kirsti og Jens Larsen grunnla hotellet. Victoria hotell er byens eldste hotell.

STRANDGATA. 21, VICTORIA HOTEL, HOTELL, STRANDGATEHAGENE, 1870-årene. ...

An image archive for the old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The motifs include e... More

Bjørgerud gård, Veldre, Ringsaker. Hovedbygning oppført 1870, låven, fjøset og stallen i 1911.

Bjørgerud gård, Veldre, Ringsaker. Hovedbygning oppført 1870, låven, f...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Hovelsrud gård, Stavsjø, Ringsaker. Førådsbygning bygd ca. 1870, stabbur bygd 1852, hovedbygning og låve er eldre enn 1850.

Hovelsrud gård, Stavsjø, Ringsaker. Førådsbygning bygd ca. 1870, stabb...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

EKSTRIØR HOVEDBYGNINGEN STORHAMAR GÅRD FØR BRANNEN. Postkort.

EKSTRIØR HOVEDBYGNINGEN STORHAMAR GÅRD FØR BRANNEN. Postkort.

An image archive for the old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The motifs include e... More

EKSTERIØR: GARDSBRUK, HOVEDBYGNINGEN, DEN STORE TØMMERBYGNINGEN, SANDE, ROMEDAL

EKSTERIØR: GARDSBRUK, HOVEDBYGNINGEN, DEN STORE TØMMERBYGNINGEN, SANDE...

Photo archive for Stange municipality. The archive includes Normann Helger's collection. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the f... More

BYPANORAMA, STRANDGATA. , HAMAR DOMKIRKE, HAMARBUKTA, SAGATUN.

BYPANORAMA, STRANDGATA. , HAMAR DOMKIRKE, HAMARBUKTA, SAGATUN.

Collection archive for old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that come in the form of gifts or purchases. The motifs include everyday... More

EKSTR: GARDSBRUK TRÆTTEBERG, LØTEN

EKSTR: GARDSBRUK TRÆTTEBERG, LØTEN

"Collection archive for Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and... More

EKSTERIØR: STRANDGATA 51-53 I HAMAR, KINCK, KREDITTKASSEN, MAGNUSSEN GÅRD FØR BRANNEN I 1875. MAGNUSSENS BOKHANDEL, CHRISTIANIA BANK & KREDITKASSES FILIALAVDELING, BREDSTUE & REMMEN, B. M. KINCK FABRIK OG UTSALG AV KÅPER.

EKSTERIØR: STRANDGATA 51-53 I HAMAR, KINCK, KREDITTKASSEN, MAGNUSSEN G...

An image archive for the old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The motifs include e... More

Bypanorama. Fisker på Tjuvholmen. Strandgata med Bekkegata og Simensgården til venstre og Jernbanebrygga til høyre. Hamarbukta. P.A.Thoren Norske Prospekter. 546 "Storhamar seet fra Mjøsen"

Bypanorama. Fisker på Tjuvholmen. Strandgata med Bekkegata og Simensgå...

An image archive for the old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The motifs include e... More

Eksteriør, Ringsaker kirke. Folk i forgrunnen utenfor kirkegårdsmuren. Prestefamilie og tjenestefolk.

Eksteriør, Ringsaker kirke. Folk i forgrunnen utenfor kirkegårdsmuren....

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

MONTASJE: ROMEDAL KIRKE, PREST TIL VENSTRE: WILHELM JULIUS KLEIST GEDDE 1872 - 1900, TIL HØYRE: KIRKEVERGE C. BORCHREVINK 1875 -1881. VILHELM JULIUS GEIST GEDDE VAR RESIDERENDE KAPELLAN I OTTESTAD 1867-1872 OG SOGNEPREST I ROMEDAL 1872-1900. EGNE NEGATIVER PÅ INTERIØR OG EKSTERIØR

MONTASJE: ROMEDAL KIRKE, PREST TIL VENSTRE: WILHELM JULIUS KLEIST GEDD...

Photo archive for Stange municipality. The archive includes Normann Helger's collection. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the f... More

Ringsaker kirke, prestegarden og omegn. Staller til høyre.

Ringsaker kirke, prestegarden og omegn. Staller til høyre.

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Potetonn. Stor gruppe arbeidere og potetplukker foran tjenerboligen på Berg store, Brøttum, Ringsaker.

Potetonn. Stor gruppe arbeidere og potetplukker foran tjenerboligen på...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Eksteriør Dr. Greves gård, Furubakken, bygd i 1876, folk. Furnesvegen 24, Hamar døveskole.

Eksteriør Dr. Greves gård, Furubakken, bygd i 1876, folk. Furnesvegen ...

An image archive for the old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The motifs include e... More

Eksteriør, Hamar Stiftsseminarium, Hamar Lærerhøgskole, folk. Skolen startet opp i 1867, de nye bygningene sto ferdig i 1877. Se Hamarboka fra 1982 bilde nr. 187. Se Idrett i Hamar gjennom 100 år bilde nr. 6. Se også Jubileumsbok for Hamar 1989.

Eksteriør, Hamar Stiftsseminarium, Hamar Lærerhøgskole, folk. Skolen s...

Collection archive for old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. The motifs include everyday and leisure, family and work, amateur and professional photography. Dating f... More

Bypanorama, Vestbyen i Hamar, Hamarbukta. Seiljakt, jakt, båten "Haabet". Til høyre på bildet ser vi Stortorget med blant annet Åsgården som akuratt var ferdigstilt da dette bildet ble tatt. Rett bak Åsgården ser vi Distriktsfengselet som ble bygd i 1868. Den lyse bygningen til venstre for Åsgården er Chr. Platous gård som brant ned i 1880, bak den er Storhamargata 21 (Østbygården eller Strætkverngården). Midt på bildet ligger Johnse-gården, bak den igjen ligger Skappelsgården som huset Hamars første borger, Even Skappel. Bak seiljakten er Skappelsgate 2. Lengst til venstre ligger Bays-gården, eller Ekely, som ligger der fortsatt.

Bypanorama, Vestbyen i Hamar, Hamarbukta. Seiljakt, jakt, båten "Haabe...

An image archive for the old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The motifs include e... More

EKSTERIØR LILLE STRANDGATA 3 I HAMAR, FOLK, JOHNSGÅRDEN, URMAKER SIMEN JOHNSENS, GÅRD. MALERMESTER ANDREAS JACOBSEN EIDE GÅRDEN FRA 1849-1861. SKYSS-STASJON, LOSJI, HAMARS FØRSTE HOTEL. KOMMUNALE MØTER, ARREST I KJELLEREN, GÅRDEN BRANDT I 1880. JOHNSEN MED GRÅ HATT PÅ TRAPPA.

EKSTERIØR LILLE STRANDGATA 3 I HAMAR, FOLK, JOHNSGÅRDEN, URMAKER SIMEN...

An image archive for the old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The motifs include e... More

FOLK FORAN JØNSRUDGÅRDEN VED STORTORGET i Hamar, TORGGATA - KIRKEGATA, JOHN KRISTIANSENS SPISE, KAFE, THE M. M. INDSKJÆNKING AF ØL & VIN, ALKOHOL. Gården ble satt opp i 1852 og revet i 1962. Her holdt den store industriutstillingen for Hamar i 1880 holdt til.

FOLK FORAN JØNSRUDGÅRDEN VED STORTORGET i Hamar, TORGGATA - KIRKEGATA,...

Collection archive for old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that come in the form of gifts or purchases. The motifs include everyday... More

Eksteriør, Hamar Samlag for Brændevinshandel, Lierbakken/Torggata. 2 etg. over Samlaget var Hamar Seminars første undervisnings-lokaler (1867-1877). Det var 4 utsalg for Brændevin i byen i 1878. Hjørnet til v. ble bebygd i 1879. Se En innlandsby vokser fram, bilde nr. 72. Se også Hamarboka fra 1982 bilde nr. 145.

Eksteriør, Hamar Samlag for Brændevinshandel, Lierbakken/Torggata. 2 e...

Collection archive for old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that come in the form of gifts or purchases. The motifs include everyday... More

BAKGÅRD, HAMAR BRYGGERI I HAMAR, GRUPPE 12 ARBEIDERE, ØLKASSER, HEST, VOGN.

BAKGÅRD, HAMAR BRYGGERI I HAMAR, GRUPPE 12 ARBEIDERE, ØLKASSER, HEST, ...

An image archive for the old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The motifs include e... More

Mørkved skole, Brumunddal. Skolebygget fra 1880.

Mørkved skole, Brumunddal. Skolebygget fra 1880.

Mørkved skole, Brumunddal. Skolebygget fra 1880.

HAMAR JERNBANESTASJON, FØRSTE OG ANDRE STASJONSBYGNING, STASJONSMESTER C. F. LUND, DØD 1886

HAMAR JERNBANESTASJON, FØRSTE OG ANDRE STASJONSBYGNING, STASJONSMESTER...

Collection archive for old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that come in the form of gifts or purchases. The motifs include everyday... More

EKSTERIØR: GARDSBRUK, VIK MED BRENNE, TANGEN, Hovedbygningen og de nærmeste uthusene på Vik gård på Tangen 1880. Folkene i vegkanten er ukjente,

EKSTERIØR: GARDSBRUK, VIK MED BRENNE, TANGEN, Hovedbygningen og de nær...

Collection archive for Stange municipality, Norway. The archive includes Normann Helger's collection. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that ... More

EKSTERIØR, Hamar jernbanestasjon. Da jernbanestrekningen mellom Eidsvoll og Hamar ble åpnet i 1880, ble det bygd ny stasjonsbygning. Den gamle bak til venstre.

EKSTERIØR, Hamar jernbanestasjon. Da jernbanestrekningen mellom Eidsvo...

An image archive for the old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The motifs include e... More

Kristoffer Horne - PLASS I GAUPEN, Ringsaker. Familie samlet på trappa. Norway

Kristoffer Horne - PLASS I GAUPEN, Ringsaker. Familie samlet på trappa...

Glass plate collection by amateur photographer Kristoffer Horne, First Master, Moelv, Ringsaker. Designs from Oslo, Ringsaker, Nord Gudbrandsdalen, Søndre Gudbrandsdalen and European trips. Landscape, industry,... More

EKSTERIØR, HAMARS FØRSTE STASJONSBYGNING, STASJONSMESTER LUNDE I FORGRUNNENE. Den nye stasjonsbygningen i bakgrunnen fra 1880.

EKSTERIØR, HAMARS FØRSTE STASJONSBYGNING, STASJONSMESTER LUNDE I FORGR...

An image archive for the old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The motifs include e... More

Strandgatehagene 1880-årene, stakitt, hager, grusganger, gjerder,lysthus,klesvask, Hamarbukta, mjøsbåter,bebyggelsen i Lille Strandgate, Høiensalodden. Strandgateparken, Strandgata, Hamar.

Strandgatehagene 1880-årene, stakitt, hager, grusganger, gjerder,lysth...

An image archive for the old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The motifs include e... More

Eksteriør, hovedbygningen på Ingeberg gård, Gaupen, Ringsaker.

Eksteriør, hovedbygningen på Ingeberg gård, Gaupen, Ringsaker.

Collection archive for Ringsaker municipality, Norway. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that come in the form of gifts or purchases. The subjects includ... More

SAGATUN FOLKEHØGSKOLE, I FORGRUNNEN: HERMAN ANKER OG DATTEREN IDA ANKER FØDT CASTBERG.

SAGATUN FOLKEHØGSKOLE, I FORGRUNNEN: HERMAN ANKER OG DATTEREN IDA ANKE...

An image archive for the old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The motifs include e... More

Ukjent familie foran et hus, ei jente på ski og en gutt på kjelke.

Ukjent familie foran et hus, ei jente på ski og en gutt på kjelke.

Glass plate collection by amateur photographer Kristoffer Horne, First Master, Moelv, Ringsaker. Designs from Oslo, Ringsaker, Nord Gudbrandsdalen, Søndre Gudbrandsdalen and European trips. Landscape, industry,... More

EKSTERIØR, DEN FØRSTE JERNBANESTASJON FRA 1862. Denne sto ferdig da Hamar-Grundsetbanen ble åpnet. STASJONSMESTER LUND, PERRONG.

EKSTERIØR, DEN FØRSTE JERNBANESTASJON FRA 1862. Denne sto ferdig da Ha...

Collection archive for old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that come in the form of gifts or purchases. The motifs include everyday... More

BJØLSTAD, HEIDAL, GUDBRANDSDALEN, GARDSTUN, HESTER, HESTEKJØRETØY, UKJENTE PERSONER, TØMMERBYGNINGER, TORVTAK.

BJØLSTAD, HEIDAL, GUDBRANDSDALEN, GARDSTUN, HESTER, HESTEKJØRETØY, UKJ...

Glass plate collection by amateur photographer Kristoffer Horne, First Master, Moelv, Ringsaker. Designs from Oslo, Ringsaker, Nord Gudbrandsdalen, Søndre Gudbrandsdalen and European trips. Landscape, industry,... More

DEN GAMLE BYGNINGA TIL LANDBRUKSMUSEET, NORSK FOLKEMUSEUM, BYGDØY, OSLO. Norway

DEN GAMLE BYGNINGA TIL LANDBRUKSMUSEET, NORSK FOLKEMUSEUM, BYGDØY, OSL...

Glassplatesamling etter amatørfotograf Kristoffer Horne, forstmester, Moelv, Ringsaker. Motiv fra Oslo, Ringsaker, Nord Gudbrandsdalen, Søndre Gudbrandsdalen samt Europareiser. Landskap, industri, reiseskildrin... More

Hamarbukta med Strandsonen langs Mjøsa før jernbanen, Kanalen.

Hamarbukta med Strandsonen langs Mjøsa før jernbanen, Kanalen.

Collection archive for old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that come in the form of gifts or purchases. The motifs include everyday... More

Haugom, Furnes. Feriehus for Hamarfamilie.

Haugom, Furnes. Feriehus for Hamarfamilie.

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Eksteriør, gardsbruk. Hjelmstad gård, Ringsaker. Hovedbygning, militærkaserne til offiserer, drengestue med klokketårn, brønnhus. Marie f.1834 og Johannes Hjelmstad f.1832 sitter på krakken, resten er ukjente.

Eksteriør, gardsbruk. Hjelmstad gård, Ringsaker. Hovedbygning, militær...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Eksteriør, den andre stasjonsbygningen, Hamar Jernbanestasjon. Den sto ferdig til åpningen av banen Hamar-Eidsvold i 1880.

Eksteriør, den andre stasjonsbygningen, Hamar Jernbanestasjon. Den sto...

An image archive for the old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The motifs include e... More

Internatbygningen på Toftes Gave, Nedre Sund, Helgøya. Mye folk og hester.

Internatbygningen på Toftes Gave, Nedre Sund, Helgøya. Mye folk og hes...

Collection archive for Ringsaker municipality, Norway. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that come in the form of gifts or purchases. The subjects includ... More

EKSTERIØR; ROMEDAL KIRKE, ROMEDAL GAMLE ST. PETRI KIRKE FRA 12 ÅRHUNDRE. REVET: 1886.

EKSTERIØR; ROMEDAL KIRKE, ROMEDAL GAMLE ST. PETRI KIRKE FRA 12 ÅRHUNDR...

Photo archive for Stange municipality. The archive includes Normann Helger's collection. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the f... More

Fagerlid skole, Furnes fra 1882. Den første fastskolen på Stavsberg, senere ombygd til lærerbolig. Overtatt av Forsvaret. Solgt og revet.

Fagerlid skole, Furnes fra 1882. Den første fastskolen på Stavsberg, s...

Fagerlid skole, Furnes fra 1882. Den første fastskolen på Stavsberg, senere ombygd til lærerbolig. Overtatt av Forsvaret. Solgt og revet.

Eksteriør av Helseth, Stavsjø, Hedmark.Med de gamle gardsbygninger.

Eksteriør av Helseth, Stavsjø, Hedmark.Med de gamle gardsbygninger.

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

PIKESKOLEN, SKOLEKLASSE, TIL HØYRE: LÆRER B. H. LANDMARK SOM I 1891 KJØPTE BYGNINGEN SOM HADDE VÆRT BRUKT AV DEN PRIVATE PIKESKOLEN I HAMAR. FORTSATTE SKOLEN PRIVAT

PIKESKOLEN, SKOLEKLASSE, TIL HØYRE: LÆRER B. H. LANDMARK SOM I 1891 KJ...

Collection archive for old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that come in the form of gifts or purchases. The motifs include everyday... More

Eksteriør, hovedbygningen på Hoel gård, Nes, Hedmark. Vinter. Det eldste kjente bilde av hovedbygningen.

Eksteriør, hovedbygningen på Hoel gård, Nes, Hedmark. Vinter. Det elds...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

EKSTERIØR, HAMAR DOMKIRKE SETT FRA KIRKEBAKKEN. Hamar domkirke rundt år 1900.. Karakteristisk er det høye slanke spiret med bysymbolet, orrhanen på toppen. Se heftet "Hamar Domkirke-om kirkerommet som historisk fortelling" skrevet av Ragnar Pedersen. 2004.

EKSTERIØR, HAMAR DOMKIRKE SETT FRA KIRKEBAKKEN. Hamar domkirke rundt å...

Collection archive for old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that come in the form of gifts or purchases. The motifs include everyday... More

Eksteriør Holsetgata 22, Pikeskolen til venstre, Skoleinspektørboligen til høyre, hageanlegg, lærerbolig.

Eksteriør Holsetgata 22, Pikeskolen til venstre, Skoleinspektørboligen...

Collection archive for old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. The motifs include everyday and leisure, family and work, amateur and professional photography. Dating f... More

Eksteriør, gardsbruk, Kvernengen før flytting, inntun, folk på tunet, tidligere landhandel. Oline Jevanord med hvitt forkle på trappa. Foran Raustugua står Karen Julie Jevanord gift med baker Kristiansen. Brumunddal stasjon ligger her i dag. Den liile stua til venstre ble flyttet opp i Enga og står der fremdeles

Eksteriør, gardsbruk, Kvernengen før flytting, inntun, folk på tunet, ...

Digital archive for Ringsaker municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects include ever... More

Hoff kirke, Østre Toten.

Hoff kirke, Østre Toten.

Hoff kirke, Østre Toten.

Eksteriør Strandgata 21 i Hamar, Victoria Hotell, mann med håndkjerre.

Eksteriør Strandgata 21 i Hamar, Victoria Hotell, mann med håndkjerre.

An image archive for the old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The motifs include e... More

Eksteriør, Opsal gard, Veldre, Ringsaker. Akvarell av den gamle føderådsbygningen på garden, Huset brant ned i 1921. 19-8-1888.

Eksteriør, Opsal gard, Veldre, Ringsaker. Akvarell av den gamle føderå...

Digital archive for Ringsaker municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects include ever... More

Utsikt mot gårdsplassen på Hovinsholm, Helgøya. Stall og fjøslåve til venstre, låve rett frem, stabbur og uthus til høyre. Lokomobil på plassen. Kan skimte husa på nedlagte gården Kval i bakgrunnen.

Utsikt mot gårdsplassen på Hovinsholm, Helgøya. Stall og fjøslåve til ...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Ringsaker kirke og prestegården med landskapet rundt. Staller til høyre.

Ringsaker kirke og prestegården med landskapet rundt. Staller til høyr...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Skappelsgate 3, Hamar. Agersborggården. Eksteriør.

Skappelsgate 3, Hamar. Agersborggården. Eksteriør.

An image archive for the old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The motifs include e... More

HAMAR PARK INNVIET I 1879. VAKTMESTERBOLIGEN. SVEITSERSTIL. RESTAURANTEN TIL HØYRE. GRUPPE 7. CROCKETSPILL.

HAMAR PARK INNVIET I 1879. VAKTMESTERBOLIGEN. SVEITSERSTIL. RESTAURANT...

An image archive for the old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The motifs include e... More

FURU, DEN ELDSTE SKOLEBYGNINGEN DELVIS SKJULT.

FURU, DEN ELDSTE SKOLEBYGNINGEN DELVIS SKJULT.

Glass plate collection by amateur photographer Ole Løken, Veldre, Ringsaker, Hedmark. Ringsaker motif, landscape, hunting, fishing, agriculture, forestry, buildings, public life, 1890-1924. Main date 1890-1920.

TO BUDEIER, GUTT, HUND, UTENFOR SETERFJØS. UKJENT. TANDE?

TO BUDEIER, GUTT, HUND, UTENFOR SETERFJØS. UKJENT. TANDE?

Glass plate collection by amateur photographer Ole Løken, Veldre, Ringsaker, Hedmark. Ringsaker motif, landscape, hunting, fishing, agriculture, forestry, buildings, public life, 1890-1924. Main date 1890-1920.

VINTERLANDSKAP, RINGSAKER. F. V. LANDHANDLERI, LENSMANNSGÅRDEN, VELT RINGSAKER GARD I BAKGRUNNEN, TINGVANG FORSAMLINGSLOKALE OG STALLENE TIL RINGSAKER KIRKE.

VINTERLANDSKAP, RINGSAKER. F. V. LANDHANDLERI, LENSMANNSGÅRDEN, VELT R...

Glass plate collection by amateur photographer Ole Løken, Veldre, Ringsaker, Hedmark. Ringsaker motif, landscape, hunting, fishing, agriculture, forestry, buildings, public life, 1890-1924. Main date 1890-1920.

Eksteriør, Svartungstad gard på Brøttum i Ringsaker, kornstaur. To menn jobber på jordet.

Eksteriør, Svartungstad gard på Brøttum i Ringsaker, kornstaur. To men...

Glass plate collection by amateur photographer Kristoffer Horne, First Master, Moelv, Ringsaker. Designs from Oslo, Ringsaker, Nord Gudbrandsdalen, Søndre Gudbrandsdalen and European trips. Landscape, industry,... More

Eksteriør, Bergestuen, Bergheim, Veldre. I bakgrunnen pågår bygging av Dovrebanen. Folk i forgrunn.

Eksteriør, Bergestuen, Bergheim, Veldre. I bakgrunnen pågår bygging av...

Collection archive for Ringsaker municipality, Norway. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that come in the form of gifts or purchases. The subjects includ... More

Eksteriør, Øverenga, brødrene Jevanord landhandel, etter 1917, Thingelstadgården, fra venstre er Hans Jevanord, Oline Jevanord, Karen Jevanord (goft Kristiansen), 2 barn, Petter Olai Jevanord, baker Sandberg. På veranda er Johannes og Gina Jevanord, ukjente batn. Gamlegata, Brumunddal.

Eksteriør, Øverenga, brødrene Jevanord landhandel, etter 1917, Thingel...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Hamar kretsfengsel. Distriktsfengselet i Grønnegata 131 stod ferdig i 1864. Folk i gata. Gutt med melkespann.

Hamar kretsfengsel. Distriktsfengselet i Grønnegata 131 stod ferdig i ...

Hamar kretsfengsel. Distriktsfengselet i Grønnegata 131 stod ferdig i 1864. Folk i gata. Gutt med melkespann.

Mina Skraastad - Ukjent gard, seter.

Mina Skraastad - Ukjent gard, seter.

Glassplatesamling (duplikatnegativer) etter fotograf Mina Skraastad, Vang, Hedmark. Motiv, landskap, portretter, familie, 1890-1910. Hoveddatering 1900.

Brøttum jernbanestasjon under bygging. Foran er Christian Berg.

Brøttum jernbanestasjon under bygging. Foran er Christian Berg.

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

BOLSTAD GARD, RUDSHØGDA i Ringsaker. BYGNINGEN MIDT PÅ BILDET, BOLSTADBYGNINGEN, INNKJØPT TIL HEDMARKMUSEET I 1913 OG GJENREIST PÅ MUSEET 1915

BOLSTAD GARD, RUDSHØGDA i Ringsaker. BYGNINGEN MIDT PÅ BILDET, BOLSTAD...

Glass plate collection by amateur photographer Ole Løken, Veldre, Ringsaker, Hedmark. Ringsaker motif, landscape, hunting, fishing, agriculture, forestry, buildings, public life, 1890-1924. Main date 1890-1920.

Hovedbygningen på Grefsheim gård, Nes, Hedmark. Vinter. Før 1902.

Hovedbygningen på Grefsheim gård, Nes, Hedmark. Vinter. Før 1902.

Glassplatesamling etter fotograf Martin A. Finborud. Nes, Ringsaker, Hedmark, familie, interiør, eksteriør, jordbruk, 1909-1923. Hoveddatering 1909-1912.

Eksteriør, portstuene på Hoel gård, Nes, Hedmark. Personene er ikke kjent. Bygningene ble bygd før 1875. De ble revet i 1950-åra.

Eksteriør, portstuene på Hoel gård, Nes, Hedmark. Personene er ikke kj...

Collection archive for Ringsaker municipality, Norway. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that come in the form of gifts or purchases. The subjects includ... More

Gårdplassen på Hovinsholm gård, Helgøya. Hovedbygning. Lokomobil for sag og treskeverk. Låvebru.

Gårdplassen på Hovinsholm gård, Helgøya. Hovedbygning. Lokomobil for s...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Løken østre, Rudshøgda før vegen ble bygd gjennom Løkjedalen, Veldre, Ringsaker.

Løken østre, Rudshøgda før vegen ble bygd gjennom Løkjedalen, Veldre, ...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Eksteriør, Narud gård, Veldre, Ringsaker.

Eksteriør, Narud gård, Veldre, Ringsaker.

Collection archive for Ringsaker municipality, Norway. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that come in the form of gifts or purchases. The subjects includ... More

Strandgata 41-43 i Hamar. Forretningene til Emma Dahl, J.O. Hagen, Bager & Conditor Edv. Olsen, J.O. Lier og søstrene Lier. Personene på bildet er bakermester B. Opsahl.

Strandgata 41-43 i Hamar. Forretningene til Emma Dahl, J.O. Hagen, Bag...

Strandgata 41-43 i Hamar. Forretningene til Emma Dahl, J.O. Hagen, Bager & Conditor Edv. Olsen, J.O. Lier og søstrene Lier. Personene på bildet er bakermester B. Opsahl.

LØKEN GARD, VELDRE, RUDSHØGDA i Ringsaker, HOVEDBYGNINGEN, HESTER.

LØKEN GARD, VELDRE, RUDSHØGDA i Ringsaker, HOVEDBYGNINGEN, HESTER.

Glass plate collection by amateur photographer Ole Løken, Veldre, Ringsaker, Hedmark. Ringsaker motif, landscape, hunting, fishing, agriculture, forestry, buildings, public life, 1890-1924. Main date 1890-1920.

LØKEN GARD, VELDRE, RUDSHØGDA, Ringsaker, HOVEDBYGNINGEN, HESTER.

LØKEN GARD, VELDRE, RUDSHØGDA, Ringsaker, HOVEDBYGNINGEN, HESTER.

Glass plate collection by amateur photographer Ole Løken, Veldre, Ringsaker, Hedmark. Ringsaker motif, landscape, hunting, fishing, agriculture, forestry, buildings, public life, 1890-1924. Main date 1890-1920.

Stor gruppe mennesker utenfor hovedbygningen på Hoel gård, Nes, Hedmark. Gardbruker Karl Kildal (1854-1915) med skalk, moren Marie Gotaas Kildal til venstre (1817-1900).

Stor gruppe mennesker utenfor hovedbygningen på Hoel gård, Nes, Hedmar...

Digital archive for Ringsaker municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects include ever... More

Strandgata 41-43 i Hamar. Forretningene til Emma Dahl, J.O. Hagen, Bager & Conditor Edv. Olsen, J.O. Lier og søstrene Lier. Personene på bildet er bakermester B. Opsahl og tannlege C. Opsahl.

Strandgata 41-43 i Hamar. Forretningene til Emma Dahl, J.O. Hagen, Bag...

Strandgata 41-43 i Hamar. Forretningene til Emma Dahl, J.O. Hagen, Bager & Conditor Edv. Olsen, J.O. Lier og søstrene Lier. Personene på bildet er bakermester B. Opsahl og tannlege C. Opsahl.

Baker Johs. Johannessens hytte Lia, Jesssnes.

Baker Johs. Johannessens hytte Lia, Jesssnes.

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

VIKSFOSSEN, VERKSTEDBYGNINGEN, SMIE, TØMMERRENNE, FOLK, TANGEN,

VIKSFOSSEN, VERKSTEDBYGNINGEN, SMIE, TØMMERRENNE, FOLK, TANGEN,

Collection archive for Stange municipality. The archive includes Normann Helger's collection. Dating from 1880 to 1980, most items dating from 1900 to 1960.

GAMLE TINGVANG FORSAMLINGSLOKALE, RINGSAKER.

GAMLE TINGVANG FORSAMLINGSLOKALE, RINGSAKER.

Glass plate collection by amateur photographer Ole Løken, Veldre, Ringsaker, Hedmark. Ringsaker motif, landscape, hunting, fishing, agriculture, forestry, buildings, public life, 1890-1924. Main date 1890-1920.

Strandgata 41-43 i Hamar. Forretningene til Emma Dahl, J.O. Hagen, Bager & Conditor Edv. Olsen, J.O. Lier og søstrene Lier. Personene på bildet er bakermester B. Opsahl og tannlege C. Opsahl.

Strandgata 41-43 i Hamar. Forretningene til Emma Dahl, J.O. Hagen, Bag...

Strandgata 41-43 i Hamar. Forretningene til Emma Dahl, J.O. Hagen, Bager & Conditor Edv. Olsen, J.O. Lier og søstrene Lier. Personene på bildet er bakermester B. Opsahl og tannlege C. Opsahl.

Eksteriør, gardsbruk. Stein gård, Ringsaker. Hovedbygning og stabbur med klokketårn. Mye folk på inntunet.

Eksteriør, gardsbruk. Stein gård, Ringsaker. Hovedbygning og stabbur m...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Rena med Åmot kirke.

Rena med Åmot kirke.

Glass plate collection by amateur photographer Ole Løken, Veldre, Ringsaker, Hedmark. Ringsaker motif, landscape, hunting, fishing, agriculture, forestry, buildings, public life, 1890-1924. Main date 1890-1920.

Eksteriør, hus i sveitserstil, gardstun, Holo midtre, Gaupen, Ringsaker. Musiker Lars Holo var født i bygning til høyre.

Eksteriør, hus i sveitserstil, gardstun, Holo midtre, Gaupen, Ringsake...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Brattberg gård, Ringsaker. Stabbur og stuebygninger. Bare det en stabburet står i dag.

Brattberg gård, Ringsaker. Stabbur og stuebygninger. Bare det en stabb...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Legger nytt tak på låven på Hoel gård, Nes, Hedmark. Arbeidere er fra venstre Rolv Hegge, snekker Syljuberget, Asbjørn Sandbæk (1900-1984).

Legger nytt tak på låven på Hoel gård, Nes, Hedmark. Arbeidere er fra ...

Digital archive for Ringsaker municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects include ever... More

Previous

of 32

Next