The World's Largest Public Domain Media Search Engine

ekeby kyrka narke

public
27 media by topicpage 1 of 1
Nerikes gamla minnen 148a

Nerikes gamla minnen 148a

Illustration from Herman Hofberg's Nerikes gamla minnen. Svenska: Inskrift på kyrkklockan i Ekeby: “Ekeby storklocka, som har en mycket tydlig och lätt läst inskrift, är jemförelsevis ung, och gjuten året för... More

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046555

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046555

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046629

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046629

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046586

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046586

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046539

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046539

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046519

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046519

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046543

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046543

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046598

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046598

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046524

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046524

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046631

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046631

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046551

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046551

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046597

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046597

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046507

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046507

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046537

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046537

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046536

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046536

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046567

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046567

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Nerikes gamla minnen 155

Nerikes gamla minnen 155

Illustration from Herman Hofberg's Nerikes gamla minnen. Svenska: Altarskåpet i Ekeby kyrka. “Altarskåpet i Ekeby, som nu förvaras i sakristian, har elfva bilder i halfupphöjdt arbete, nemligen fem i midtskåp... More

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046522

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046522

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046558

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046558

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Nerikes gamla minnen 151c

Nerikes gamla minnen 151c

Illustration from Herman Hofberg's Nerikes gamla minnen. Svenska: Dopfunt i Ekeby.

Ekeby Church, Närke, Sweden

Ekeby Church, Närke, Sweden

Horse carriage outside Ekeby Church. The church is from 1774 but parts of the walls remain from an earlier medieval church. Format: albumen print. Svenska: Häst och vagn utanför Ekeby kyrka. Kyrkan är från 17... More

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046504

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046504

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046510

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046510

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046528

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046528

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046525

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046525

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046590

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046590

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046635

Ekeby kyrka - KMB - 16000200046635

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More