The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

eichmann

10 media by topicpage 1 of 1
Eichmann, Martin Ludwig von
Eichmann, Martin Ludwig von
Eichmann voor de rechters

Eichmann voor de rechters

Eichmann voor de rechters

Israël 1964-1965: Tel Aviv, Karl Adolf Eichmann

Israël 1964-1965: Tel Aviv, Karl Adolf Eichmann

Joodse jongemannen en een oudere man staan voor een kiosk en voeren een gesprek over Karl Adolf Eichmann

Israël 1964-1965: Tel Aviv, Karl Adolf Eichmann

Israël 1964-1965: Tel Aviv, Karl Adolf Eichmann

Aanplakbiljetten over de veroordeling van Karl Adolf Eichmann

Israël 1964-1965: Tel Aviv, Karl Adolf Eichmann

Israël 1964-1965: Tel Aviv, Karl Adolf Eichmann

Joodse jongemannen met keppeltjes staan voor een kiosk en houden een krant met daarin een artikel over Karl Adolf Eichmann omhoog tegen het zonlicht

Israël 1964-1965: Tel Aviv, Karl Adolf Eichmann

Israël 1964-1965: Tel Aviv, Karl Adolf Eichmann

Joodse jongemannen met keppeltjes staan voor een kiosk en houden een krant met daarin een artikel over Karl Adolf Eichmann omhoog

Israël 1964-1965: Tel Aviv, Karl Adolf Eichmann

Israël 1964-1965: Tel Aviv, Karl Adolf Eichmann

Joodse jongemannen en een oudere man staan voor een kiosk en voeren een gesprek over Karl Adolf Eichmann

Israël 1964-1965: Tel Aviv, Karl Adolf Eichmann

Israël 1964-1965: Tel Aviv, Karl Adolf Eichmann

Aanplakbiljetten over de veroordeling van Karl Adolf Eichmann

Israël 1964-1965: Tel Aviv, Karl Adolf Eichmann

Israël 1964-1965: Tel Aviv, Karl Adolf Eichmann

Joodse jongemannen met keppeltjes op staan bij een kiosk waar kranten worden verkocht met nieuws over de zaak Adolf Eichmann