The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

east coast

4,346 media by topicpage 1 of 44
Item 243; East Coast of Florida, Bahamas, Everglades, 18th century.

Item 243; East Coast of Florida, Bahamas, Everglades, 18th century.

Item 243; East Coast of Florida, Bahamas, Everglades, 18th century.

To the Merchants and Masters of Vessels Employed in the Coasting Trade &c. This chart of the East coast of England and Scotland from the Humber to Aberdeen is most Respectfully Dedicated by their obliged Humble Servant William Heather [Mapa]

To the Merchants and Masters of Vessels Employed in the Coasting Trade...

Carta arrumbada que comprende la costa nororiental de Inglaterra desde el cabo Spurn y la suroriental de Escocia hasta la ciudd de Aberdeen

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Porträtt av fru Elsa Björklund, född Joachimsson. Dotter till landskamreraen i Linköping Nils Henrik Joachimsson och dennes maka Hilma Stånggren. Elsa gift 1893 med fil. kand. Lars Alfred Björklund.

Porträtt av fru Elsa Björklund, född Joachimsson. Dotter till landskam...

"Porträtt av östgötar" är en fantastisk samling av 1800-talsporträtt på mer bemärkta östgötar, ca 1500 fotografiska visitkort och kabinettskort uppklistrade på papper med namnuppgifter. Bakgrunden till samlinge... More

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Borggårds bruks kronologi.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

To the Merchants, and Masters of Vessels, Employed in the Coasting Trade, &C. This chart of the East Coast of England is most respectfully dedicated by Their obliged and humble Servant Wm. Heather [Mapa]

To the Merchants, and Masters of Vessels, Employed in the Coasting Tra...

Comprende la costa oriental de Inglaterra desde el cabo Psurn hasta Orford Ness

Påskriven information uppger att den avporträtterade kvinnan är rektorshustrun Carolina Anjou. En till synes äldre påskriften på fotografiets baksida anger; Fru Carolina Anjou? Följande text förutsätter att kvinnan är;Porträtt av Carolina Anjou, född Elgérus. Dotter till handlanden och rådmannen i Norrköping Daniel Gustav Elgérus och dennes maka Carolina Elisabeth Cnattingius. Gift 1856 med blivande rektor vid Linköpings folkskoleseminarium Christopher Ludvig Anjou.

Påskriven information uppger att den avporträtterade kvinnan är rektor...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Porträtt av Carl Wilhelm Lokrantz. Volontär vid Andra livgrenadjärregementet i Linköping från 1872. Efter Krigsskolan kom han åter till regementet för en militär karriär som nådde honom kaptens grad vid avskedet 1905. Han tjänstgjorde även som lärare vid Lunnevads folkhögskola under åren 1876-1894 och som verkställande direktör för Östgöta Enskilda Banks avdelningskontor i Norrköping under åren 1898-1909. Från 1885 gift med Alfhild Karolina Borneman.

Porträtt av Carl Wilhelm Lokrantz. Volontär vid Andra livgrenadjärrege...

Porträtt av Carl Wilhelm Lokrantz. Volontär vid Andra livgrenadjärregementet i Linköping från 1872. Efter Krigsskolan kom han åter till regementet för en militär karriär som nådde honom kaptens grad vid avskede... More

Porträtt av handskmakare Carl Johan Blohm, Linköping. Han drev länge sin verkstad från stadens S:t Kors kvarter 27. År 1875 lämnade han över rörelsen till sin son och flyttade med sin hustru till Tannefors kvarter 3. Från 1846 var han gift med Dorotea Wilhelmina Bredendich, född i Skeda 1828. Han blev änkling 1881 och avled själv året därpå.

Porträtt av handskmakare Carl Johan Blohm, Linköping. Han drev länge s...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Porträtt av Emil Mohlin. Född 1854 på komministerbostället Uddarp i Järstad socken som son till kyrkoherden Karl Jakob Mohlin och dennes maka Aurora Katarina Malmqvist. Från 1875 underlöjtnant vid Första livgrenadjärregementet i Linköping. Därefter följde en lång karriär vid regementet som kröntes med överstelöjtnants grad 1912. Vid sidan av det militära även lärare vid Gymnastiska Centralinstitutet och Högre realläroverket i Stockholm, likväl som praktiserande sjukgymnast i Baden-Baden, London, Paris och Cannes. Från 1888 gift med Anna Kjellberg.

Porträtt av Emil Mohlin. Född 1854 på komministerbostället Uddarp i Jä...

Porträtt av Emil Mohlin. Född 1854 på komministerbostället Uddarp i Järstad socken som son till kyrkoherden Karl Jakob Mohlin och dennes maka Aurora Katarina Malmqvist. Från 1875 underlöjtnant vid Första livgre... More

Porträtt av före detta majoren Carl Fredrik Malmborg. Född i Vreta kloster 1815 som son till Johan Fredrik Malmborg, adlad Malmborg 1816, och dennes maka Aurora Henrietta Blomstedt. Som vuxen kom han att göra en militär karriär vid Värmlands regemente. Tillika gymnastiklärare i S:t Petersburg 1846–1847 och vid läroverket i Karlstad 1851. Ägare till Ylingstad i Furingstad och senare Ånväga i Skeda. En olyckshändelse ändade hans liv den 12 november 1893. Han och hustrun Mina Ekenstam hade företagit en promenad för att bese lasarettsbygget i Linköping. Nyfikenhet hade fått den åldrige mannen att anträda en ställningstrappa men föll olyckligt och ådrog sig så svåra skador att han en kort stund senare insomnade.

Porträtt av före detta majoren Carl Fredrik Malmborg. Född i Vreta klo...

Porträtt av före detta majoren Carl Fredrik Malmborg. Född i Vreta kloster 1815 som son till Johan Fredrik Malmborg, adlad Malmborg 1816, och dennes maka Aurora Henrietta Blomstedt. Som vuxen kom han att göra e... More

Familjen Palm har ställt upp sig för fotografering invid hemmet Dal i Ingatorps socken. Notera farstukvistens fantasifulla lövsågeri. Tiden är några få år in på förra seklet.
Porträtt av änkefru Augusta Norbeck, född Billing. I knät sitter hennes sonsonson Axel, född 1896. Augusta var född i Stockholm 1819 och från 1841 gift med kapten Axel Norbeck. Makarna ägde Förråd säteri i Östra Skrukeby socken. Hon blev änka redan 1858.

Porträtt av änkefru Augusta Norbeck, född Billing. I knät sitter henne...

Porträtt av änkefru Augusta Norbeck, född Billing. I knät sitter hennes sonsonson Axel, född 1896. Augusta var född i Stockholm 1819 och från 1841 gift med kapten Axel Norbeck. Makarna ägde Förråd säteri i Östr... More

Porträtt av Fredrik Pereswetoff-Morath. Född och uppvuxen på Kallerstad säteri strax öster om Linköping som son till Carl Emil och Carolina Maria Sofia Pereswetoff-Morath. Parallellt med en militär karriär kom han att verka som skriftställare och korrespondent till olika tidsskrifter. En tid även redaktör av tidningen Östergötland. Efter moderns frånfälle 1891 tycks hans liv komplicerats. Samma år avflyttade han från Kallerstad för att stå skriven "på socknen", det vill säga utan fast bostad. Han anges utflyttad till Burseryd socken 1894 men återfinns inte på platsen. I februari månad 1895 uppges han istället vara inflyttad till en ödestuga i Linköpings landsförsamling. Hans ambullerande tillvaro fortsatte med tillfälliga boställen i Stjärnorp, Kristberg och Tannefors. Från 1908 var han dock stadigvarande boende i stadsdelen Gottfridsberg i Linköping.Fredrik Pereswetoff-Morath förblev ogift och med honom skulle ättens adliga gren slockna på svärdssidan. Rimligtvis förklaras den adoption han lät föranstalta 1918 av fänriken Carl Magnus Dahlqvist, vars mor var född Pereswetoff-Morath, av det faktumet. Den adopterade hade vid tiden nyligen blivit faderslös och inom kort skulle han även förlora sin adoptionsförälder.

Porträtt av Fredrik Pereswetoff-Morath. Född och uppvuxen på Kallersta...

Porträtt av Fredrik Pereswetoff-Morath. Född och uppvuxen på Kallerstad säteri strax öster om Linköping som son till Carl Emil och Carolina Maria Sofia Pereswetoff-Morath. Parallellt med en militär karriär kom ... More

Åldrigt parti av Storgatan i Linköping. Vy från Järntorget österut. Närmast till vänster ses en skymt av stadens läroverk, i funktion från 1864. Närmast till höger ligger den så kallade Landskamreraregården.

Åldrigt parti av Storgatan i Linköping. Vy från Järntorget österut. Nä...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Porträtt av Elof Wilhelm Beckman. Medlem av Borgenskapets äldste i Norrköping. Även snickarmästare i staden. Gift 1850 med Johanna Carolina Fahlgren (1821-1897).

Porträtt av Elof Wilhelm Beckman. Medlem av Borgenskapets äldste i Nor...

Enskilt arkiv 113 utgörs av ett fotoalbum med 25 st porträtt av "Norrköpings Stads Borgenskaps siste tjugofyra Äldste gemte deras siste sekreterare". Albumet (även föremålsregistrerat A6456) är en gåva till mus... More

Porträtt av kopparslagare Per Andersson. Född i Valö församling kom han till Linköping från Stockholm 1836. Över åren drev han sin verkstad på ett flertal platser i staden. Hans sista kopparslageri låg på Apotekaregatan 17. Gift 1851 med Lovisa Kellgren.

Porträtt av kopparslagare Per Andersson. Född i Valö församling kom ha...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Porträtt av överjägmästare Carl Johan Gyllencreutz. Född i Borgå i nuvarande Finland kom han i förstone att göra en militär karriär. Från 1824 emellertid tillförordnad överjägmästare i Skaraborgs län. Från 1832 ordinarie i samma län och från 1850 samma tjänst i Östergötlands län. Före flytten till Östergötland hade han gift sig med Ulrica Henrietta König. I det nya länet kom paret att bosatta sig i överjägarebostället Skackebo i Nykil socken. Makan avled dock redan 1854, men redan året därpå var han omgift med förra hustruns syster, Aurora Wilhelmina König.

Porträtt av överjägmästare Carl Johan Gyllencreutz. Född i Borgå i nuv...

Porträtt av överjägmästare Carl Johan Gyllencreutz. Född i Borgå i nuvarande Finland kom han i förstone att göra en militär karriär. Från 1824 emellertid tillförordnad överjägmästare i Skaraborgs län. Från 1832... More

Kungsgatan sedd mot öster, ned mot ån. Kungsgatan lades ut efter 1850 års stadsplan. I fastigheten Kungsgatan 31 låg Savoy, Konditori & Kafé, det drevs av John Blomberg.

Kungsgatan sedd mot öster, ned mot ån. Kungsgatan lades ut efter 1850 ...

Kungsgatan sedd mot öster, ned mot ån. Kungsgatan lades ut efter 1850 års stadsplan. I fastigheten Kungsgatan 31 låg Savoy, Konditori & Kafé, det drevs av John Blomberg.

Porträtt av John Gustaf Engström. Medlem av Borgenskapets äldste i Norrköping. Även handlare i staden.

Porträtt av John Gustaf Engström. Medlem av Borgenskapets äldste i Nor...

Enskilt arkiv 113 utgörs av ett fotoalbum med 25 st porträtt av "Norrköpings Stads Borgenskaps siste tjugofyra Äldste gemte deras siste sekreterare". Albumet (även föremålsregistrerat A6456) är en gåva till mus... More

Porträtt av kamrer och häradsskrivaren i Aska, Dal och Lysings häraders fögderier, Henric Hagdahl. Född i Linköping 1797 som son till räntmästaren Johan Hagdahl och makan Helena Wendtlandt. Gift 1832 med Emma Snell, bördig från Göteborg. Makarna var bosatta i Fivelstad, Örberga och slutligen Väversunda, där Hagdahl avled i april månad 1859.Henric Hagdahl var äldre bror till läkaren och kokboksförfattaren Charles Emil Hagdahl.

Porträtt av kamrer och häradsskrivaren i Aska, Dal och Lysings härader...

Enskilt arkiv 82 emanerar från läkaren och kokboksförfattaren Charles Emil Hagdahl.

Porträtt av Emilia Hernblom. Född i Vimmerby 1836 som dotter till häradshövding Per Hernblom och dennes maka Gustava Elisabet Möllenhoff. Från 1860 gift med assessorn och sedermera hovrättsrådet Claes Livijn. Under perioden 1869-1888 innehade maken tjänsten som häradshövding i de östgötska häradena Bankekind, Hanekind och Åkerbo. Vid utnämningen bosatte sig makarna på adressen Storgatan 2 i Linköping. Sistnämnda år flyttade det barnlösa paret åter till Stockholm.

Porträtt av Emilia Hernblom. Född i Vimmerby 1836 som dotter till hära...

Porträtt av Emilia Hernblom. Född i Vimmerby 1836 som dotter till häradshövding Per Hernblom och dennes maka Gustava Elisabet Möllenhoff. Från 1860 gift med assessorn och sedermera hovrättsrådet Claes Livijn. U... More

Kabinettsfotografi: madame Luua?

Kabinettsfotografi: madame Luua?

Påskrift bak: "Madame Luua[?]"

Porträtt av Nils Ignell. Född till enkla förhållanden i torpet Ingebo under Stegeborgs säteri i Skällvik socken som elfte överlevande barn till torparen Nils Månsson och dennes maka Maja Larsdotter. Tack vare understöd av ägaren av Stegeborg, greve Philip Werner von Schwerin, fick han gå i skola först i Söderköping och därefter i Linköping. Som nittonåring inskrevs han vid Uppsala universitet hösten 1825. Efter blott tre terminers studier prästvigdes han i Linköping. Han kom att tjänstgöra som kyrkoman i Askeby, Vallerstad, Linköping och Västra Stenby innan han från 1840 kom att fortsätta sin karriär i Stockholm. Från 1845 gift med Sigrid Florentina Lindmark, bördig från Rinna.

Porträtt av Nils Ignell. Född till enkla förhållanden i torpet Ingebo ...

Enskilt arkiv 382 emanerar från regementsläkaren och författaren Carl Anton Wetterbergh (1804-1889), mest känd under pseudonymen Onkel Adam. Han inflyttade till Linköping 1848 för tjänst vid Första Livgrenadjär... More

Porträtt av Patrik Johansson, senare Tyle. Provinsialläkare i Dalby, Värmland. Gift 1897 med Ester Eleonora Schmidt, dotter till glasfabrikören vid Reijmyre glasbruk, Oscar Ludvig Schmidt och Eleonora Luthander.

Porträtt av Patrik Johansson, senare Tyle. Provinsialläkare i Dalby, V...

Enskilt arkiv 127 utgörs av material från Reijmyre glasbruk. År 1947 överfördes en stor mängd glasföremål till Östergötlands museum. Dessa förtecknades och tillfördes museets kulturhistoriska samling med numren... More

Porträtt av William Magnus Ekelund. Vice ordförande i Borgenskapets äldste i Norrköping. Även Riddare av Nordstjärneorden, handlare och brukspatron i staden.

Porträtt av William Magnus Ekelund. Vice ordförande i Borgenskapets äl...

Enskilt arkiv 113 utgörs av ett fotoalbum med 25 st porträtt av "Norrköpings Stads Borgenskaps siste tjugofyra Äldste gemte deras siste sekreterare". Albumet (även föremålsregistrerat A6456) är en gåva till mus... More

Flickporträtt av Wendla Movik. Född och döpt i Linköping som oäkta dotter till Anna Julia Mathilda Carlsdotter, som vid tiden tjänade som piga i Övre Mälingsbo i Åtvids socken. Wendlas öde gav henne en social resa som startade när hon som liten adopterades av den ogifte kontorschefen och brukskassören vid Åtvidabergs kopparverk, Werner Movik. Fyllda 25 år kom hon att ingå äktenskap med provinsialläkaren Richard Henrik Albert Gyllencreutz.

Flickporträtt av Wendla Movik. Född och döpt i Linköping som oäkta dot...

Flickporträtt av Wendla Movik. Född och döpt i Linköping som oäkta dotter till Anna Julia Mathilda Carlsdotter, som vid tiden tjänade som piga i Övre Mälingsbo i Åtvids socken. Wendlas öde gav henne en social r... More

Finspångs järnvägsstation, tåg. Örebro läns museum
Bilden visar Falerum i nuvarande Åtvidabergs kommun. Den är tagen före 1919. Närmast järnvägsövergången vid Börsen, det mörka huset som varit affär. Bakom Börsen ligger Viaholms garvaregård (det ljusa huset) med F.O. Lundbergs läderhandel. Själva garveriet ser man taket på till höger. Den höga skorstenen tillhör Mariedals pappersbruk.

Bilden visar Falerum i nuvarande Åtvidabergs kommun. Den är tagen före...

Bilden visar Falerum i nuvarande Åtvidabergs kommun. Den är tagen före 1919. Närmast järnvägsövergången vid Börsen, det mörka huset som varit affär. Bakom Börsen ligger Viaholms garvaregård (det ljusa huset) me... More

Kabinettsfotografi: kronprinsen och kronprinsessan av Danmark

Kabinettsfotografi: kronprinsen och kronprinsessan av Danmark

Påskrift bak: "Kronprinsen o Kronprinsessan av Danmark."

Kabinettsfotografi: A W Hall

Kabinettsfotografi: A W Hall

Kabinettsfotografi: A W Hall

Kabinettsfotografi: Mathilda Svensson (fru Flodén)

Kabinettsfotografi: Mathilda Svensson (fru Flodén)

Påskrift bak: "Demoiselle Mathilda Svensson"

Sjukhuset på regementsområdet Malmen, exteriör. Avfotografering av bild ur tryck.

Sjukhuset på regementsområdet Malmen, exteriör. Avfotografering av bil...

Sjukhuset på regementsområdet Malmen, exteriör. Avfotografering av bild ur tryck.

Ett fantasifullt kollage från mitten av 1860-talet av fotografen E. F. Melville, Stockholm. Under medlemmar av det svenska kungahuset formligen kryllar betydelsefulla och prominenta undersåtar. Bland östgötar återfinns bland andra författaren Carl Anton "Onkel Adam" Wetterberg och biskoparna Johan Jacob Hedrén samt Ebbe Bring.

Ett fantasifullt kollage från mitten av 1860-talet av fotografen E. F....

Ett fantasifullt kollage från mitten av 1860-talet av fotografen E. F. Melville, Stockholm. Under medlemmar av det svenska kungahuset formligen kryllar betydelsefulla och prominenta undersåtar. Bland östgötar å... More

Porträtt av Wilhelmina Gravallius. Född i Mogata kom hon att växa upp i Skönberga, Västra Husby och Gårdeby, där fadern tjänstgjorde som komminister och vidare kyrkoherde. Efter fadern död 1831 flyttade änkan och barnen till Norrköping. År 1846 gifte sig Wilhelmina med kyrkoherden i Toresund, Lars Christian Gravallius. Efter att själv blivit änka 1861 flyttade hon till Stockholm och kvarbodde där till sin död 1884.

Porträtt av Wilhelmina Gravallius. Född i Mogata kom hon att växa upp ...

Enskilt arkiv 382 emanerar från regementsläkaren och författaren Carl Anton Wetterbergh (1804-1889), mest känd under pseudonymen Onkel Adam. Han inflyttade till Linköping 1848 för tjänst vid Första Livgrenadjär... More

Kabinettsfotografi: okända man

Kabinettsfotografi: okända man

Kabinettsfotografi: okända man

Porträtt av Hedvig (Hedda) Wetterbergh, född Brydolf. Från 1837 gift med regementsläkaren och författaren Carl Anton Wetterbergh (1804-1889), mest känd under pseudonymen Onkel Adam. Makarna blev permanenta linköpingsbor 1867 med anledning av makens tjänst vid Första Livgrenadjärregementet. År 1877 flyttade de in i den så kallade Onkel Adamsgården, vilken kommit till makarnas ägo genom arv.

Porträtt av Hedvig (Hedda) Wetterbergh, född Brydolf. Från 1837 gift m...

Enskilt arkiv 382 emanerar från regementsläkaren och författaren Carl Anton Wetterbergh (1804-1889), mest känd under pseudonymen Onkel Adam. Han inflyttade till Linköping 1848 för tjänst vid Första Livgrenadjär... More

Porträtt av läkaren Carl Nerén. Efter tjänstgöring i Stockholm, Skövde och Karlsborg erbjöds han 1860 att bli bataljonsläkare vid Andra livgrenadjärregementet i Linköping. Från 1876 ordinarie regementsläkare vid samma brigad. Parallellt fungerade han även som läkare vid Tranérska sjukvårdsinrättningen på Ramsfall i Torpa och som stadsläkare i Skänninge under åren 1862-1877. Vid sidan av sin läkargärning var han en framstående entomolog och en musikalisk begåvning. Från 1862 gift med Emma Carolina Borre, bördig från Åsbo.

Porträtt av läkaren Carl Nerén. Efter tjänstgöring i Stockholm, Skövde...

Porträtt av läkaren Carl Nerén. Efter tjänstgöring i Stockholm, Skövde och Karlsborg erbjöds han 1860 att bli bataljonsläkare vid Andra livgrenadjärregementet i Linköping. Från 1876 ordinarie regementsläkare vi... More

Vykort med motiv över Nya torget i Norrköping från tidigt nittonhundratal. 1863 öppnades Nya Torget för kommers och var länge centrum för handel med kött och mjölk. Idag kan spår av verksamheten skönjas i begränsad torghandel. Det nya salutorget anlades i kvarteret Trädgården vars namn kan härledas till den medeltida Kungsgård som uppfördes i utkanten av Norrköping under Gustav Vasas sista år. Gården var avsedd att fungera både som mönsterjordbruk och replipunkt vid hovets resor till södra Sverige. Hela anläggningen brann ned under de danska härjningarna år 1567. Innan omvandlingen till salutorg utnyttjades området för tobaksplantering.Vy mot nordväst.

Vykort med motiv över Nya torget i Norrköping från tidigt nittonhundra...

Vykort med motiv över Nya torget i Norrköping från tidigt nittonhundratal. 1863 öppnades Nya Torget för kommers och var länge centrum för handel med kött och mjölk. Idag kan spår av verksamheten skönjas i begrä... More

Ett ansikte från 1700-talet. Porträtt av urfabrikören Johan Widerberg. Född i Kisa 1780 som son till livgrenadjären Erland Widerberg och Ingeborg Jonsdotter. År 1806 gifte han sig i Kisa med Anna Stina Svensdotter. Äktenskapet skulle ge dem tre barn. Från 1814 bodde familjen i Äskebäck. Urmakare Widerberg bodde kvar när han i maj månad 1863 avled i av ålderdom.

Ett ansikte från 1700-talet. Porträtt av urfabrikören Johan Widerberg....

Ett ansikte från 1700-talet. Porträtt av urfabrikören Johan Widerberg. Född i Kisa 1780 som son till livgrenadjären Erland Widerberg och Ingeborg Jonsdotter. År 1806 gifte han sig i Kisa med Anna Stina Svensdot... More

Porträtt av handlare August Österberg iförd Linköpings frivilliga skarpskytteförenings uniform. Bördig från Norrköping hade han vid 15 års ålder kommit till Linköping för att tjäna som bodgosse hos sin äldre bror som etablerat sig bland Stora hotellets butiker i byggnadens gatuplan. År 1863 tycks August Österberg ha öppnat egen handel i Lagerströmska gården invid Stora torgets norra sida. Vidare i livet kom han strax före sin 50-årsdag gifta sig med den 30 år yngre Magnhild Ingeborg Emerentia Juberg. Äktenskapet blev barnlöst och makan skulle så förbli trots omgifte och efterlevnad av sin första make i nästan 50 år.

Porträtt av handlare August Österberg iförd Linköpings frivilliga skar...

Porträtt av handlare August Österberg iförd Linköpings frivilliga skarpskytteförenings uniform. Bördig från Norrköping hade han vid 15 års ålder kommit till Linköping för att tjäna som bodgosse hos sin äldre br... More

Letter
Porträtt av köpman Eduard Andersson iförd Linköpings frivilliga skarpskytteförenings uniform. Född i Stora Malm kom han till Linköping 1847, ännu inte fyllda 14 år. Han tog tjänst som bodbetjänt hos handlare Möller. Genom flit och strävan avancerade han till bokhållare och i slutet av 1850-talet lyckades han överta rörelsen. Med tiden kom Eduard Anderssons Garn- och Vävnadshandel att bli mycket framgångsrik. Handeln drevs från ett vackert hus på nuvarande adressen Storgatan 52. År 1860 gifte han sig med Anna Johanna Augusta Kullgren.

Porträtt av köpman Eduard Andersson iförd Linköpings frivilliga skarps...

Porträtt av köpman Eduard Andersson iförd Linköpings frivilliga skarpskytteförenings uniform. Född i Stora Malm kom han till Linköping 1847, ännu inte fyllda 14 år. Han tog tjänst som bodbetjänt hos handlare Mö... More

Båten Tärnana, byggd vid Motala Mekaniska verkstad omkring 1870.

Båten Tärnana, byggd vid Motala Mekaniska verkstad omkring 1870.

Båten Tärnana, byggd vid Motala Mekaniska verkstad omkring 1870.

Enligt påskrift porträtt av kopparslagare Pihl. Tolkat vara densamme som;Kopparslagare Per Daniel Pihl, vars namn lever kvar i namnet Pilens Backe i Linköping. Gränden löpte i ett lider igenom Pihls gård (Storgatan 64). Miljön flyttades till friluftsmuseet Gamla Linköping 1956-57.

Enligt påskrift porträtt av kopparslagare Pihl. Tolkat vara densamme s...

Enskilt arkiv 38 emanerar från Anton Ridderstad (1848-1933).

Puddelugn för stenkol vid Motala Verkstad.

Puddelugn för stenkol vid Motala Verkstad.

Puddelugn för stenkol vid Motala Verkstad.

Simontorps station. - Norrköping, Sverige
map from "Great Yarmouth and Lowestoft, chapters on the archæology, natural history, etc. of the district; a history of the East Coast Herring Fishery; and an etymological and comparative glossary of the dialect of East Anglia. [With photographic illustrations.] L.P"

map from "Great Yarmouth and Lowestoft, chapters on the archæology, na...

This image has been taken from scan 000028 from "Great Yarmouth and Lowestoft, chapters on the archæology, natural history, etc. of the district; a history of the East Coast Herring Fishery; and an etymological... More

map from "Great Yarmouth and Lowestoft, chapters on the archæology, natural history, etc. of the district; a history of the East Coast Herring Fishery; and an etymological and comparative glossary of the dialect of East Anglia. [With photographic illustrations.] L.P"

map from "Great Yarmouth and Lowestoft, chapters on the archæology, na...

This image has been taken from scan 000214 from "Great Yarmouth and Lowestoft, chapters on the archæology, natural history, etc. of the district; a history of the East Coast Herring Fishery; and an etymological... More

Porträtt av Per Magnus Fogelström. Medlem av Borgenskapets äldste i Norrköping. Även handlare i staden.

Porträtt av Per Magnus Fogelström. Medlem av Borgenskapets äldste i No...

Enskilt arkiv 113 utgörs av ett fotoalbum med 25 st porträtt av "Norrköpings Stads Borgenskaps siste tjugofyra Äldste gemte deras siste sekreterare". Albumet (även föremålsregistrerat A6456) är en gåva till mus... More

Skiss av gamla officerssalongen på Malmen, före 1867. Avfotografering av bild ur tryck.

Skiss av gamla officerssalongen på Malmen, före 1867. Avfotografering ...

Skiss av gamla officerssalongen på Malmen, före 1867. Avfotografering av bild ur tryck.

Porträtt av friherre Seth Adelswärd Adelswärd (1813-1868), Åtvidaberg. Gift första gången med grevinnan Matilda Carolina Lovisa Stackelberg. Gift andra gången med Eva Elisabet Broström.

Porträtt av friherre Seth Adelswärd Adelswärd (1813-1868), Åtvidaberg....

Porträtt av friherre Seth Adelswärd Adelswärd (1813-1868), Åtvidaberg. Gift första gången med grevinnan Matilda Carolina Lovisa Stackelberg. Gift andra gången med Eva Elisabet Broström.

East coast of Australia, New South Wales, Port Jackson to Port Stephens
Porträtt av Hilda Noreus. Dotter till konsul Tor Melker Noreus och Anna Beata Charlotta Kraft. Från 1868 gift med rådman Paul Fredrik Risberg.

Porträtt av Hilda Noreus. Dotter till konsul Tor Melker Noreus och Ann...

Porträtt av Hilda Noreus. Dotter till konsul Tor Melker Noreus och Anna Beata Charlotta Kraft. Från 1868 gift med rådman Paul Fredrik Risberg.

Vy över Norrköping från 1869. Fotografiet är taget i västlig riktning från Syltenberget och visar närmst åskådaren bebyggelsen inom stadsdelen Östantill. Mycket kommer snart att rivas i och med att staden växer men vissa byggnader känns igen, så som Olais och Hedvigs kyrktorn. Hospitalsgatan skymtar till vänster i bild.

Vy över Norrköping från 1869. Fotografiet är taget i västlig riktning ...

Vy över Norrköping från 1869. Fotografiet är taget i västlig riktning från Syltenberget och visar närmst åskådaren bebyggelsen inom stadsdelen Östantill. Mycket kommer snart att rivas i och med att staden växer... More

Kabinettsfotografi: fröken Anna Heljesson

Kabinettsfotografi: fröken Anna Heljesson

Påskrift bak: "Fröken Anna Heljesson 1869. Död natten emellan den 10 och 11 Oct 71."

Stilfull vy mot Norra Vi kyrka. Kyrkobyggnaden uppfördes 1771-1774 av murmästare Måns Månsson och byggmästare Petter Andersson från Linköping. Invigningen skedde den 1 januari 1775 av kyrkoherden i församlingen, Lars Kraft. Tiden för bilden är omkring förra sekelskiftet.
Ett i dubbel bemärkelse oskarpt fiskafänge. Platsen är bäcken invid prästgården Korsnäs i Skällvik socken. Bostället disponerades vid tiden av kyrkoherden Gustaf Leonard Lundqvist och dennes maka Jacuette, född Ljunglöf. Möjligtvis är det den fotointresserade kyrkoherden som tagit bilden.

Ett i dubbel bemärkelse oskarpt fiskafänge. Platsen är bäcken invid pr...

Enskilt arkiv 648 emanerar från Gustaf Leonard Lundqvist och dennes maka Jacobina, vardagligt kallad Jaquette, född Ljunglöf. År 1869 blev Lundqvist utsedd till kyrkoherde i Skällvik och Sankt Anna församlingar... More

East coast of Australia, New South Wales, Beecroft Head to Port Jackson
Kabinettsfotografi: Therése Bodecker

Kabinettsfotografi: Therése Bodecker

Kabinettsfotografi: Therése Bodecker

Porträtt av makarna Nestor Hydén och Johanna Maria Andersson. Nestor tjänstgjorde som vaktmästaren vid frimurarelogen i Linköping. Makarna bodde därmed i Frimurarehuset, vid tiden detsamma som det gamla gymnasiet invid Linköpings domkyrka. Äktenskapet gav två barn innan Johanna Maria avled 1870. Nestor gifte vidare om sig 1873 med Maja Stina Olofsdotter. Tillsammans fick de sonen Nestor, född 1873.

Porträtt av makarna Nestor Hydén och Johanna Maria Andersson. Nestor t...

Porträtt av makarna Nestor Hydén och Johanna Maria Andersson. Nestor tjänstgjorde som vaktmästaren vid frimurarelogen i Linköping. Makarna bodde därmed i Frimurarehuset, vid tiden detsamma som det gamla gymnasi... More

Kabinettsfotografi: Augusta Lindblad (fru Förberger)

Kabinettsfotografi: Augusta Lindblad (fru Förberger)

Kabinettsfotografi: Augusta Lindblad (fru Förberger)

Linköpings domkyrka som den tog sig ut på 1870-talet. Det så kallade Hårlemanska tornet tillkom vid en omfattande ombyggnad av kyrkan under åren 1847-1858. För ombyggnadens ritningar stod arkitekten Carl Hårleman. Under en genomgripande ombyggnad under åren 1877-1886 kom kyrkan att i stora drag omdanas och erhålla sitt nuvarande utseende.

Linköpings domkyrka som den tog sig ut på 1870-talet. Det så kallade H...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Kabinettsfotografi: okänd

Kabinettsfotografi: okänd

Kabinettsfotografi: okänd

Kabinettsfotografi: fotografen Carolina Grönberg

Kabinettsfotografi: fotografen Carolina Grönberg

Påskrift bak: "Demoiselle Carolina Grönberg, fotograf"

Graversfors station. - Norrköping, Sverige
Porträtt av Folke Adolf Iwan Egerström, officer vid Andra livgrenadjärregementet I 5.Se även bild AMA.0002148 och AMA.0009437.

Porträtt av Folke Adolf Iwan Egerström, officer vid Andra livgrenadjär...

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Porträtt av fröken Anna Sofia Hydén. Dotter till vaktmästaren Nestor Hydén och dennes maka Johanna Maria Andersson. Vidare gift 1869 med spannmålshandlaren Albert Hydén. Bägge bördiga från Linköping skapade makarna en tillvaro i Motala. Äktenskap resulterade i fyra söner vilka nedkom mellan åren 1870-1878. Anna Sofia avled dessvärre i lungsot 1879 vid Modums sanatorium i Norge endast 28 år gammal.

Porträtt av fröken Anna Sofia Hydén. Dotter till vaktmästaren Nestor H...

Porträtt av fröken Anna Sofia Hydén. Dotter till vaktmästaren Nestor Hydén och dennes maka Johanna Maria Andersson. Vidare gift 1869 med spannmålshandlaren Albert Hydén. Bägge bördiga från Linköping skapade mak... More

År 1873 återfanns en runsten i jorden invid Gumpekulla i Linköping. Sommaren året därpå restes stenen på platsen att begrundas. Bilden visar en grupp herrar som just står i kast att betraktar den så kallade Gumpekullastenen, rimligtvis kort efter att den rests.

År 1873 återfanns en runsten i jorden invid Gumpekulla i Linköping. So...

Fotografiet är en reprokopia utförd av Östergötlands museum (Bengt Cnattingius) 1929. Kännedom om bildens ursprung har inhämtats från ett orginal i Gamla Linköpings ägo.

Stationen med parkanläggning - Norrköping, Sverige
Porträtt av Albert Hydén. Spannmålshandlare i Motala. Gift första gången 1869 med Anna Sofia. Makarnas äktenskap resulterade i fyra söner vilka nedkom mellan åren 1870-1878. Anna Sofia avled dessvärre 1879 vid Modums sanatorium i Norge endast 28 år gammal. Hans andra äktenskap med Anna Hydén varade från 6 februari 1882 till spannmålshandlarens död på dagen två år därefter.

Porträtt av Albert Hydén. Spannmålshandlare i Motala. Gift första gång...

Porträtt av Albert Hydén. Spannmålshandlare i Motala. Gift första gången 1869 med Anna Sofia. Makarnas äktenskap resulterade i fyra söner vilka nedkom mellan åren 1870-1878. Anna Sofia avled dessvärre 1879 vid ... More

Porträtt av Rudolf Lidman. Född i Linköping 1828 som son till domprosten Sven Lidman och dennes maka Brita Landberg. Vidare i livet kom han som tjänstgörande inom Tullverket att föra en ambulerande tillvaro. Arbetet förde honom till så skilda bosättningsorter som Stockholm, Göteborg, Åre, Visby och Helsingborg. Från 1873 var han gift med Olga Wolff.

Porträtt av Rudolf Lidman. Född i Linköping 1828 som son till domprost...

Porträtt av Rudolf Lidman. Född i Linköping 1828 som son till domprosten Sven Lidman och dennes maka Brita Landberg. Vidare i livet kom han som tjänstgörande inom Tullverket att föra en ambulerande tillvaro. Ar... More

East Coast-"Hole in the wall". Photomechanical print.
Passagerarfartyg, Göta Kanal. Bergs Slussar.
East coast of North America nautical chart
Kabinettsfotografi: fröken Augusta Nilsson

Kabinettsfotografi: fröken Augusta Nilsson

påskrift bak: "fröken Aug. Nilsson 1870"

Porträtt av komminister Nils Samuel Loenbom. Prästvigd 1826. Från 1830 vice regementspastor och från 1837 ordinarie vid Andra livgrenadjärregementet i Linköping. Under perioden 1853-73 innehade han tjänsten som komminister i Mjölby. En livsberättelse förmedlar att han var en öppen, godmodig, human och förnöjsam person. Även ska han ha varit en utmärkt sångare, vars väldiga basstämma var vida bekant och skaffade honom smeknamnet "Bas-Nisse". Han förblev ogift genom livet och avled i ett slaganfall sistnämnda år.

Porträtt av komminister Nils Samuel Loenbom. Prästvigd 1826. Från 1830...

Porträtt av komminister Nils Samuel Loenbom. Prästvigd 1826. Från 1830 vice regementspastor och från 1837 ordinarie vid Andra livgrenadjärregementet i Linköping. Under perioden 1853-73 innehade han tjänsten som... More

Grupporträtt av kadetter vid Militärhögskolan Karlberg.

Grupporträtt av kadetter vid Militärhögskolan Karlberg.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder av officerare från olika regementen, huvudsakligen 1870-1880-tal.

Graversfors station. - Norrköping, Sverige
Porträtt av okänd man.

Porträtt av okänd man.

Fotografiet ingår i album innehållande familjebilder och porträtt från familjen Carl August Malmsten och deras vänner.

Graversfors station. - Norrköping, Sverige
Kabinettsfotografi: fru Maria Strömberg

Kabinettsfotografi: fru Maria Strömberg

Kabinettsfotografi: fru Maria Strömberg

Gulnad men riktigt ålderstigen vy över Motala. Fotografen Johan Ahlström etablerade sig i Motala 1873, vilket rimligtvis sätter den tidigaste dateringen.

Gulnad men riktigt ålderstigen vy över Motala. Fotografen Johan Ahlstr...

Enskilt arkiv 550 emanerar från godsägaren Nils Henricson (1924-2016). I bildväg omfattar arkivet sex st. lösa fotografier.

Kabinettsfotografi: sergeant Fredrik Johansson

Kabinettsfotografi: sergeant Fredrik Johansson

Kabinettsfotografi: sergeant Fredrik Johansson

Gistad station., Linköping östergötland Sverige
Motala Mekaniska verkstad 1870.

Motala Mekaniska verkstad 1870.

Motala Mekaniska verkstad 1870.

Porträtt av Henning Svensson. Godsägare till Luckerstad gård i Örberga.

Porträtt av Henning Svensson. Godsägare till Luckerstad gård i Örberga...

Porträtt av Henning Svensson. Godsägare till Luckerstad gård i Örberga.

Kabinettsfotografi: okänd man

Kabinettsfotografi: okänd man

Kabinettsfotografi: okänd man

Porträtt av greve Carl Gustaf Wilhelm Sinclair, löjtnant vid Andra livgrenadjärregementet I 5.

Porträtt av greve Carl Gustaf Wilhelm Sinclair, löjtnant vid Andra liv...

Porträtt av greve Carl Gustaf Wilhelm Sinclair, löjtnant vid Andra livgrenadjärregementet I 5.

Porträtt av Lovisa Jacobsdotter. Dotter till Jacob Carlsson och dennes maka Christina Larsdotter. Paret ägde och brukade Kottebo Västergård i Ulrika.Upplysningsvis bär fotografiet även exklusiv vittnesbörd om urmakare Sven Johan Jonssons fotografiska verksamhet i Kisa.

Porträtt av Lovisa Jacobsdotter. Dotter till Jacob Carlsson och dennes...

Porträtt av Lovisa Jacobsdotter. Dotter till Jacob Carlsson och dennes maka Christina Larsdotter. Paret ägde och brukade Kottebo Västergård i Ulrika.Upplysningsvis bär fotografiet även exklusiv vittnesbörd om u... More

Torshags spinneri 1872.

Torshags spinneri 1872.

Torshags spinneri 1872.

Invigningen av Linköpings station.

Invigningen av Linköpings station.

Invigningen av Linköpings station.

Öppnandet av Östra stambanan .Togs i bruk 1872.

Öppnandet av Östra stambanan .Togs i bruk 1872.

Öppnandet av Östra stambanan .Togs i bruk 1872.

Porträtt av makarna Nils Gustaf Fischer och Hedvig Ulrika Thollander. Han bördig från Lönsås, hon från Landeryd. Nils Gustaf var komminister i Söderköping från 1826 och i Skänninge från 1829. Vidare var paret bosatta i Östra Skrukeby, där Fischer var kyrkoherde från 1854.

Porträtt av makarna Nils Gustaf Fischer och Hedvig Ulrika Thollander. ...

Porträtt av makarna Nils Gustaf Fischer och Hedvig Ulrika Thollander. Han bördig från Lönsås, hon från Landeryd. Nils Gustaf var komminister i Söderköping från 1826 och i Skänninge från 1829. Vidare var paret b... More

Previous

of 44

Next