The World's Largest Public Domain Media Search Engine

dutch maps

public
2,637 media by topicpage 1 of 27
AMH-5215-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

AMH-5215-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier. Peildatum: 16 oktober. Notities ve... More

AMH-5336-NA Company post at Rio d'Lagoa

AMH-5336-NA Company post at Rio d'Lagoa

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de titel van VEL0854: Aftekeninge van 's Comps. Post aen Rio d'Lagoa, afgepeylt en opgemaekt door: Jacob de Bucquoij 1721. Plattegr... More

AMH-6156-NA Map of the city of Malakka

AMH-6156-NA Map of the city of Malakka

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Gezicht op de stad Malakka van de zeezijde. Komt geheel overeen met de afbeelding bij Valentijn V, blz. 308. Aanzicht van de stad met op de voorgrond schepen en op de ach... More

AMH-6466-KB Map of Sumatra, Java, Borneo, Macassar, Madura, Bali

AMH-6466-KB Map of Sumatra, Java, Borneo, Macassar, Madura, Bali

Nederlands: Kaart van Sumatra, Java, Borneo, Macassar, Madura, Bali. In cartouche: Miliaria Germanica, quoru 15 uni gradui respondent. Deze afbeelding is afkomstig uit het werk van Willem Lodewijcksz, die ook d... More

AMH-6599-KB View of the island of St Helena

AMH-6599-KB View of the island of St Helena

Nederlands: Gezicht op het eiland Sint Helena. Insula D. Helenae sacra coeli dementia et aequabilitate foli ubertate et aquarum salubritate nulli secunda, sed inhabitatat; hic receptus navium ex Or. India redet... More

AMH-6671-KB Map of the Philippines and the Ladron islands

AMH-6671-KB Map of the Philippines and the Ladron islands

Nederlands: Kaart van de Filipijnen en van de Ladron eilanden. De Philipppynsche Eilanden / Ladronsche of dieve Eilanden. English: Map of the Philippines and the Ladron islands. De Philipp... More

AMH-6733-NA Map of the Indian Ocean - Public domain map

AMH-6733-NA Map of the Indian Ocean - Public domain map

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van het noordelijk gedeelte van den Indischen oceaan van omtrent de golf van Cambaya tot omtrent Padang en van het westelijk gedeelte der Chineesche zee van omtrent... More

AMH-6798-NA Bird's eye view of the bay and the fort of Nieuw Vlissingen on Tobago

AMH-6798-NA Bird's eye view of the bay and the fort of Nieuw Vlissinge...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van "de baij en 't fort Nieuw-Vlissingen op 't eijlandt Tabago". Vogelvlucht van baai en fort Nieuw Vlissingen op Tobago. De Bay en 't Fort Nieuw Vlissingen op 't E... More

AMH-6865-KB Map of East Africa - Public domain old map

AMH-6865-KB Map of East Africa - Public domain old map

Nederlands: Kaart van Oost-Afrika. Aethiopuia Superior vel Interior vulga Abissinorum sive Presbiterioannis Imperior. Op de kaart zijn verscheidene diersoorten getekend. Dr. Olfert Dapper (1636-1689) publicee... More

AMH-6914-KB Map of Nieuw Amsterdam fort

AMH-6914-KB Map of Nieuw Amsterdam fort

Nederlands: Plattegrond van fort Nieuw Amsterdam. Fort Nieuw Amsterdam. Legenda: A. Huys van den Gouverneur. / B. Huys van de Cap:n van de Artillery. / C. Magasyn. / D. Hooftwacht. / E. Huys van den Commandant... More

AMH-7648-NA Map of West Africa, from Sierra Leone to Cape Formosa

AMH-7648-NA Map of West Africa, from Sierra Leone to Cape Formosa

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Nieuwe en naauwkeurige Paskaart van de Guineesche Goud-, Tand en Slavekust, strekkende van Sierra Lionis tot aan Caap Formosa. Uitgegeven door Johannes van Keulen. De ka... More

AMH-7981-KB Map of Malacca - Public domain old map

AMH-7981-KB Map of Malacca - Public domain old map

Nederlands: Plattegrond van Malakka. Grondtékening van de Stad en Vesting Malakka om te dienen voor de Hist. Beschr. der Reizen, 1750. Plan de la Ville et Forteresse de Malaca Pour servir à l'Histoire Générale ... More

AMH-7997-KB Map of the Banda islands

AMH-7997-KB Map of the Banda islands

Nederlands: Kaart van de Banda-eilanden. Isles de Banda / Eylanden van Banda. Van der Schley heeft deze kaart gebaseerd op die in "Het tvveede boeck, iournael oft dagh-register" van Jacob Cornelisz van Neck, p... More

AMH-4199-NA Map of S. Lourenso in Columbo

AMH-4199-NA Map of S. Lourenso in Columbo

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Beschryving ende Caarten van den eylande Ceylon. Bij deze kaart behoren de kaarten uit de serie VEL0928(1)-(24). Bijschrift catalogus Leupe: De [bijbehorende] beschrijvin... More

AMH-4669-NA Map of the old fort at Grisse and several elevations

AMH-4669-NA Map of the old fort at Grisse and several elevations

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van het oude fort zoo als hetzelve zich thans bevind. VEL1278a: Project van een nieuwe fort. Legenda: A-V Stempeltje: Depot des Cart. Pl. et Journ. de la Marine. Not... More

AMH-5348-NA Floor plan of the Dutch lodge at Souratte

AMH-5348-NA Floor plan of the Dutch lodge at Souratte

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Aanwijzing van de gebouwen die men soude kunnen maaken op het groote erf, toebehoorende aen Muhamed sahid. Notities verso: 250 [folionummer in de band ?] / M. 1. / N 8 / ... More

AMH-5619-NA Map of central Java, from Cheribon to Rembang

AMH-5619-NA Map of central Java, from Cheribon to Rembang

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van Midden-Java van Cheribon tot Rembang aan de noordkust en van Dirk de Vries-baai tot den hoek Tangala aan de zuidkust, met een reisroute van Samarang naar Soerak... More

AMH-6457-NA Map of the parish around Palwerainkattoe, bordering Ponnerijn

AMH-6457-NA Map of the parish around Palwerainkattoe, bordering Ponner...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): "Generaale beschrijvingh der landpaalen gelegen en sortabel onder het gebiet van d'Ed. O.I.C. in den omtrek van het geheel mitsgaders wijduijtstreckent eijlant Ceijlon be... More

AMH-6718-KB Map of Curaçao

AMH-6718-KB Map of Curaçao

Nederlands: Kaart van Curaçao. Curacao Eylandt. Er is een letteraanduiding bij de verschillende inhammen aan de kust, maar de legenda ontbreekt. English: Map of Curaçao. Curacao Eylandt. ... More

AMH-7102-KB Map of Ceylon - Public domain vintage map

AMH-7102-KB Map of Ceylon - Public domain vintage map

Nederlands: Kaart van Ceylon. Accurater Plan u: See-Charte von der Insul Ceylon. Sambt der Küste Coromandel, Madura, und der Malabaar. Linksboven: XCV. Rechtsboven: pag. 283. English: Map... More

AMH-7109-KB Map of Malakka - Public domain old map

AMH-7109-KB Map of Malakka - Public domain old map

Nederlands: Plattegrond van Malakka. Plan oder Grund Riss der Stadt u. Vest. Malacca. Linksboven: No: CII. Rechtsboven: pag. 304. Legenda boven: 1. das Sclaven Quartier. / 2. die Militair Wachten. / 3. die Kuch... More

AMH-7256-KB Dutch on Taiwan under attack from the Japanese

AMH-7256-KB Dutch on Taiwan under attack from the Japanese

Nederlands: Nederlanders op Taiwan aangevallen door Japanners. De afbeelding is afkomstig uit het werk 'Oud en Nieuw Oost-Indiën' van François Valentyn. Nuyts werd na onenigheid met Japanse handelaren van Form... More

AMH-7498-KB Cemetery near Macalena Nova on Madagascar

AMH-7498-KB Cemetery near Macalena Nova on Madagascar

Nederlands: Begraafplaats bij Macalena Nova op Madagascar. Begraafplaats der Grooten op Madagascar. Rechtsboven: No. 50 b. De afbeelding is afkomstig uit het werk 'Oud en Nieuw Oost-Indiën' van François Valen... More

AMH-2649-NA Map of part of the coast near Bantam

AMH-2649-NA Map of part of the coast near Bantam

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (NA): Kaart van een gedeelte van de Kust by Bantam. Kaart in vogelvlucht van de veldslag op de rede van Bantam tussen de VOC en de inheemse legers van de Bantammers; de Slag... More

AMH-4516-NA Profiles of the fort at Trinconomale

AMH-4516-NA Profiles of the fort at Trinconomale

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Profils en coupes, behoorende tot het project ter versterking van Trinconomale; van verschillende afmetingen. Aantekening catalogus Leupe: Behoort bij de rapporten van de... More

AMH-4838-NA Map of a part of the northern Java coast, part 2

AMH-4838-NA Map of a part of the northern Java coast, part 2

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van een gedeelte van het Eiland Java: aan de Noordkust, van de rivier Tsippara tot aan Soengi Karakahan, en aan de Zuidkust, van Soekapoera tot de Zoute rivier. Not... More

AMH-5166-NA Map of China and Formosa

AMH-5166-NA Map of China and Formosa

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, van Punta Lampacao tot de Overveens Eylanden, het Eiland Formosa enz., met 'kaart als voren' wordt bedoeld de titel van VEL0271: Kaart ... More

AMH-6133-NA View of Batticaloa - Public domain old map

AMH-6133-NA View of Batticaloa - Public domain old map

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Gezicht op 'Batacalo' van de zeezijde. Opmerking catalogus Leupe: Komt geheel overeen met de afbeelding 'Valentijn V', blz. 32. Op de voorgrond de zee met een Oostindiëv... More

AMH-6405-NA The lodge on Tanimbar

AMH-6405-NA The lodge on Tanimbar

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): De Loge op Tenimber of Timor-Laoet. Notitie catalogus Leupe tekening te vinden in VOC 1159. English: Title in the Leupe Catalogue ... More

AMH-6585-NA Map of the fort at Baticaloa

AMH-6585-NA Map of the fort at Baticaloa

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Vertoog over den staat der verdedigingswerken bij Negombo, Baticaloa en Trinkonomale met geteekende aanzichten en plattegronden dier werken. Derde kaart in een band, op f... More

AMH-6605-KB Map of the world in two globes

AMH-6605-KB Map of the world in two globes

Nederlands: Wereldkaart in twee globen. Iehova. Vuurland maakt deel uit van Terra Incognita. English: Map of the world in two globes. Iehova. Vuurland forms part of Terra Incognita.

AMH-6619-NA Map of the islands of Mauritius, Bourbon and Rodrigues

AMH-6619-NA Map of the islands of Mauritius, Bourbon and Rodrigues

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Algemeene kaart der Eilanden Mauritius, Bourbon en Rodrigues. Schaal van 50 gewone Franse mijlen of 40 zeemijlen = 80 strepen; omgerekende schaal [1 : 2.778.350] [algemee... More

AMH-6740-NA View of New Amsterdam - Public domain map

AMH-6740-NA View of New Amsterdam - Public domain map

Title in the Leupe catalogue (NA): Gezicht op "Nieuw-Amsterdam ofte nue Nieuw Iorx op 't eijlant Man-[hattan]" van de zeezijdeCf. Koninklijke Bibliotheek, The Hague, inv. nr. 1049B13_074 and Rijksmuseum, Amster... More

AMH-6758-NA Map of the island of Hispaniola (Haïti and Dominican Republic)

AMH-6758-NA Map of the island of Hispaniola (Haïti and Dominican Repub...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van de kusten van St. Domingo en omliggende eilanden. Met loodingen. Kaart van het eiland Hispaniola. Bijzonderheden: de kaart maakt deel uit van de Atlas Vingboon... More

AMH-6789-NA Map of Puerto Rico - Public domain old map

AMH-6789-NA Map of Puerto Rico - Public domain old map

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van "Portorico (St. Juan de Portorico?)" en de omliggende wateren. Met loodingen. Plattegrond van Porto Rico. Porto Rico in Plate Grndt. Legenda: Aenwijsing vande C... More

AMH-7037-KB Map of the Anjol battery

AMH-7037-KB Map of the Anjol battery

Nederlands: Plattegrond van de batterij Anjol. Plan oder Grund-Riss der Batterie Anjol. Linksboven: No: XXVII.. Rechtsboven: pag. 79.. Legenda: a. die Batterie mit 8:Canons. / b. Sergeants Wohnung. / c. Chirur... More

AMH-7685-NA Floor plan of the fort Dorothea at Accoda

AMH-7685-NA Floor plan of the fort Dorothea at Accoda

Nederlands: Plattegrond van het fort Dorothea te Accoda. Titel catalogus Leupe (NA): Plan van het Fort Dorothea tot Accoda. Plan van het Fort Dorothea tot Accoda. Notities verso: No. 14 Het Fort Dorothea. Regis... More

AMH-7991-KB View of Ternate - Drawing. Public domain image.

AMH-7991-KB View of Ternate - Drawing. Public domain image.

Nederlands: Gezicht op Ternate. Ternate. Legenda: 1-8. Cf. Bronbeek, Arnhem, inv.nr. 3113.5A329; Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, inv. nr. 227 K 1 deel II, na p. 90; Scheepvaartmuseum, Amsterdam, SNSM_b0032(... More

AMH-8010-KB View of Malacca - Public domain old map

AMH-8010-KB View of Malacca - Public domain old map

Nederlands: Gezicht op Malacca. Malaka. Cf. Nationaal Archief, Den Haag, inv. nr. VELH 619.67 en Österreichische Nationalbibliothek, Wenen, inv. nr. Van der Hem 39:15. Komt geheel overeen met de afbeelding bij... More

AMH-8052-KB Map of the mouth of the Berbice River

AMH-8052-KB Map of the mouth of the Berbice River

Nederlands: Kaart van de monding van de rivier Berbice. Carte de l'Entrée de la Riviere de Berbice / Suivant les Plans des Hollandois. Rechtsboven Tom. XXI. English: Map of the mouth of t... More

AMH-8175-KB View of the West African coast from Elmina to Mouri and a view of the castle of St. George at Elmina

AMH-8175-KB View of the West African coast from Elmina to Mouri and a ...

Nederlands: Gezicht op de Westafrikaanse kust van Elmina tot Mouri en aanzicht van kasteel St. George te Elmina. Prospect of the Coast from El Mina to Mowri. Prospect of St. Georges Castle at El Mina. Cf. Konin... More

Batavia - Ancient Maps and Plans - Public domain old map

Batavia - Ancient Maps and Plans - Public domain old map

Public domain scan of 17th-18th century dutch print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

AMH-5201-NA Map of the Tullier region on the south west coast of Madagascar

AMH-5201-NA Map of the Tullier region on the south west coast of Madag...

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart der ankerplaatsen voor Tullier enz., op de Zuyderbreedte van 23.23 graden. Legenda: A-O Tussen de letters C en F is een (Nederlandse?) vlag aangeg... More

AMH-6670-NA Map of the island of Formosa

AMH-6670-NA Map of the island of Formosa

Nederlands: Titel catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart van de kusten van Formosa en de Pescadores. Lodingen aangegeven op de kaart. Op de achterzijde zijn strookjes papier geplakt met daarop letters en wo... More

AMH-7122-KB Map of the northern Atlantic Ocean

AMH-7122-KB Map of the northern Atlantic Ocean

Nederlands: Kaart van de noordelijke Atlantische Oceaan. Linksboven: No: CXV. Rechtsboven: pag. 343. Middenboven wordt jacht gemaakt op ijsberen. Van verscheidene landen zijn wapenschilden afgebeeld. ... More

AMH-7750-KB Map of the Le Maire Strait between Vuurland and Statenland

AMH-7750-KB Map of the Le Maire Strait between Vuurland and Statenland

Nederlands: Kaart van de Straat Le Maire tussen Vuurland en Statenland. Tabvla Magellanica quà Tierrae del fuego, cum celeberrimus fretis a F. Magellano et I. Le Maire detectis novissima et accuratissima descri... More

AMH-7927-KB Map of the Gulf of Bengal

AMH-7927-KB Map of the Gulf of Bengal

Nederlands: Kaart van de Golf van Bengalen. Kaart van de Golf van Bengale. Carte du Golphe de Bengale. Links staan de op de kaart gebruikte afkortingen verklaard. English: Map of the Gulf... More

AMH-7975-KB Ambassador being received by the Chinese emperor

AMH-7975-KB Ambassador being received by the Chinese emperor

Nederlands: Ambassadeur op audiëntie bij de Chinese Keizer. Ambassadeur ten Gehoor geleid. L'Ambassadeur conduit à l'Audience. English: Ambassador being received by the Chinese emperor. ... More

AMH-8119-KB World map - Public domain vintage map

AMH-8119-KB World map - Public domain vintage map

Nederlands: Wereldkaart. English: World map.

AMH-2534-NA Plan of the Fort of Good Hope

AMH-2534-NA Plan of the Fort of Good Hope

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van het Fort de Goede Hoop en de daaromheen gelegen landen, tusschen de Tafelbaai en Baai Fals. Kaart van de forten, wegen, tuinen van de Compagnie. De zogenaamde p... More

AMH-5597-NA Map of Walvisbaai - Public domain old map

AMH-5597-NA Map of Walvisbaai - Public domain old map

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan particulier de Walvisch baye (Litta B). Bijzonderheden: genummerd Littera B. Op de kaart is een VOC symbool aangemerkt met daarbij het woord: [possession]. ... More

AMH-6098-NA Map of India - Public domain vintage map

AMH-6098-NA Map of India - Public domain vintage map

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): The East Indies, with the Roads. Een zeer gedetailleerde kaart van India en Ceylon. Meerdere schaalverdelingen worden rechtsonder weergegeven Schaalaanduiding: Schaal va... More

AMH-6412-NA Map of the mouth of the Ganges in Bengal, part B

AMH-6412-NA Map of the mouth of the Ganges in Bengal, part B

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): "De aldernieuste paskaerten van de reede Bellesoor en de rivier de Ganges in Bengale". Stuk II stelt voor: de deltavormingen aan de monding der rivier..... More

AMH-6668-KB Map of Java, Sumatra, Borneo and Malaysia

AMH-6668-KB Map of Java, Sumatra, Borneo and Malaysia

Nederlands: Kaart van Java, Sumatra, Borneo en Maleisië. De Eilanden van Sunda. Waar onder zyn Sumatra, Java, Borneo, enz.. English: Map of Java, Sumatra, Borneo and Malaysia. De Eilanden ... More

AMH-6860-KB Map of Southern Africa - Public domain map

AMH-6860-KB Map of Southern Africa - Public domain map

Nederlands: Kaart van Zuidelijk Afrika. Aethiopia inferior vel exterior. Partes magis Septentrionales, quae hic desiderantur, vide in tabula Aethiopia Superioris. Op de kaart zijn verscheidene diersoorten en sc... More

AMH-7209-KB The Gammacanorre volcano erupts in 1673

AMH-7209-KB The Gammacanorre volcano erupts in 1673

Nederlands: De berg Gammacanorre barst uit in 1673. De afbeelding is afkomstig uit het het werk 'Oud en Nieuw Oost-Indiën' van François Valentyn. Op de voorgrond is een Oostindiëvaarder te zien. ... More

AMH-7305-KB Map of the mouth of the Paraiba River

AMH-7305-KB Map of the mouth of the Paraiba River

Nederlands: Plattegrond van de monding van de rivier Paraíba. Rechtsonder: no: 26. Cf. Nationaal Archief, Den Haag, inv. nr. VELH 619.84 en Koninklijke Bibliotheek, 40 E 7 na p. 416. Engl... More

AMH-8003-KB Map of Siam, Tonkin, Pegu, Ava and Arakan

AMH-8003-KB Map of Siam, Tonkin, Pegu, Ava and Arakan

Nederlands: Kaart van Siam, Tonkin, Pegu, Ava en Arakan. Carte des Royaumes de Siam, de Tunquin, Pegu, Ava, Aracan &cc. / Pour Servir à l'Histoire Generale des Voyages. Kaart der Koningryken Siam, Tonkin, Pegu... More

AMH-8037-KB Grave of Sheikh Ibn Moelana

AMH-8037-KB Grave of Sheikh Ibn Moelana

Nederlands: Graf van Sjeik Ibn Moelana. Tombeau de Sjeich Ibn Moelana / Graf-Stede van Sjeich Ibn Moelana. De afbeelding komt geheel overeen met die uit 'Oud en Nieuw Oost-Indiën' van François Valentyn. Het mau... More

AMH-8065-KB Views of the fort of Amsterdam on Cormantin and the fort of Groot Frederiksborg in Princes Town

AMH-8065-KB Views of the fort of Amsterdam on Cormantin and the fort o...

Nederlands: Aanzichten van de forten Amsterdam te Cormantijn en fort Groot Frederiksborg te Princes Town. Fort Hollandois de Cormantin nommé Amsterdam, tiré de Barbot. Fort Royal de Manfro, tiré de Barbot. Rech... More

AMH-8096-KB Two views of Cape Verde

AMH-8096-KB Two views of Cape Verde

Nederlands: Twee gezichten op de Kaap Verde. Vüe du Cap Verd / Gezigt van Kabo Verde. Autre Vüe du Cap verd / Zydelings-Gezigt van Kabo Verde. English: Two views of Cape Verde. Vüe du Ca... More

Ancient Maps and Plans - Public domain vintage map

Ancient Maps and Plans - Public domain vintage map

Public domain image of a historic building, 15th-16th century architecture, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

AMH-2580-NA Representation of the lodge at Wingurla

AMH-2580-NA Representation of the lodge at Wingurla

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Afbeelding van de Logie op Wingurla. Deze kaart betreft een weergave van de situatie in 1678 en is getekend door Isaac de Graaf na 1690, voor de Atlas Amsterdam. Notities... More

AMH-2603-NA Map of the fortifications at Cochin

AMH-2603-NA Map of the fortifications at Cochin

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA]: Plan als voren, hier wordt bedoeld de titel van VEL0909: Plan der Vestingwerken van Cochim; vertoonende dezelven in dien staat, waarin ze zig bevinden zullen, wanneer de ... More

AMH-5409-NA Profiles relating to the fort of Tranquera at Melaka

AMH-5409-NA Profiles relating to the fort of Tranquera at Melaka

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Profielen enz., hiertoe behoorende; van verschillende grootte en afmetingen, met 'hiertoe' wordt bedoeld VEL1117. Rechtsboven genummerd: No. 9 Notities verso: No. 7, reg... More

AMH-5410-NA Profiles relating to the fort of Tranquera at Melaka

AMH-5410-NA Profiles relating to the fort of Tranquera at Melaka

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van een tweede project tot versterking van het front van Tranquera. Rechtsboven genummerd: No. 8 Notities verso: No. 7H, reg 6 / 597 [in potlood]. ... More

AMH-5546-NA Map showing the journeys of Abel Tasman

AMH-5546-NA Map showing the journeys of Abel Tasman

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Carten dese landen zin ontdect by de Compagnie-ondeckers, behalven het Norderdeelt van Nova-Guina ende het West-eynde van Java; dit warck aldus by malkanderen gevoecht wt... More

AMH-5624-NA Map of the island of Ambon

AMH-5624-NA Map of the island of Ambon

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van Amboina. Met loodingen. Bijzonderheden: de kaart maakt deel uit van de Atlas Vingboons. De kaart is voorzien van een passe-partout. Cf. Österreichische Nation... More

AMH-6672-KB Map of Ceylon and the Maldives

AMH-6672-KB Map of Ceylon and the Maldives

Nederlands: Kaart van Ceylon en de Maldiven. Ceylon en de Maldivische Eilanden / 't Eiland Ceylon dat het Taprobana der Ouden is. English: Map of Ceylon and the Maldives. Ceylon en de Mald... More

AMH-6708-NA Map showing land ownership and occupation around Batavia

AMH-6708-NA Map showing land ownership and occupation around Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart als voren, tusschen de Groote Zuyderweg en langs de Mokervaart, hiermee wordt bedoeld de titel van VEL1184 Kaart van Batavia, met de daaromheen leggende bebouwde la... More

AMH-6712-KB Map of the city and fort of Puerto Rico

AMH-6712-KB Map of the city and fort of Puerto Rico

Nederlands: Plattegrond van stad en fort Porto Rico. Grondt-teekening vande Stadt en Kasteel Porto rico ende gelegenheyt vande Haven. In San Juan, Porto Rico is alleen het kleine fort Canuela in 1625 een paar m... More

AMH-6766-NA Map of Sao Luis de Marranhao

AMH-6766-NA Map of Sao Luis de Marranhao

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plattegrond van "Maragnon in Zuid-America ten westen van Brasiel" (St. Luiz de Maranhao). Plattegrond van Sao Luis de Marranhao. Maragnan in Zuid America ten westen van B... More

AMH-7214-KB The conquest of Hoetemoeri

AMH-7214-KB The conquest of Hoetemoeri

Nederlands: De verovering van Hoetemoeri. Hoetemoeri is een dorp op het eiland Hitu, dat in 1618 door gouverneur Van Speult onderworpen werd. De afbeelding is afkomstig uit het het werk 'Oud en Nieuw Oost-Indi... More

AMH-7271-KB Map of the south African coast from Saldanha Bay up to and including the Cape of Good Hope and False Bay

AMH-7271-KB Map of the south African coast from Saldanha Bay up to and...

Nederlands: Kaart van de Afrikaanse zuidkust van Saldanhabaai tot en met Kaap de Goede Hoop en False Bay. Linksboven: No: 43. De kaart is afkomstig uit: 'Oud en Nieuw Oost-Indiën' van François Valentyn. Cf. Ös... More

AMH-7274-KB View of Cape Town - Public domain old map

AMH-7274-KB View of Cape Town - Public domain old map

Nederlands: Gezicht op Kaapstad. Gezicht van Kaap der Goede Hope als men op de Reede legt. Legenda: 1. 't Vlek. / 2. de Tafel-berg. / 3. de Wind-berg. / 4. de Leeuwen-berg. Linksboven: No: 38c. De kaart is afk... More

AMH-7940-KB View of Elmina castle and fort Koenraadsburg

AMH-7940-KB View of Elmina castle and fort Koenraadsburg

Nederlands: Gezicht op kasteel Elmina en fort Koenraadsburg. Gezigt van 't Kasteel Del-Mina, getrokken uit Barbot en Dapper. Vüe du Chateau de St. Georges de Mina, / tireé de Barbot et de Dapper. Conradsbourg s... More

Ancient Maps and Plans - Public domain vintage map

Ancient Maps and Plans - Public domain vintage map

Public domain scan - 18th-century Dutch print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

AMH-5539-NA Map of a part of Celebes and Ternate and Tidore

AMH-5539-NA Map of a part of Celebes and Ternate and Tidore

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van de Noord en een gedeelte van de Oostkust van Celebes, de Sangi en Talautsche Eilanden, de Zuidkust van Magindanao, Ternate, Tidor enz. Notities verso: vier kaar... More

AMH-6474-KB View of Gamme Lamme on Ternate

AMH-6474-KB View of Gamme Lamme on Ternate

Nederlands: Gezicht op Gamme Lamme op Ternate. Insulae Ternati. Civitas Gamme Lamme. Voor de kust liggen diverse Molukse vaartuigen voor anker, en rechts bij A en B, liggen twee Europese Oost-Indiëvaarders. Cf... More

AMH-6726-KB The bay of Mauritius - Public domain old map

AMH-6726-KB The bay of Mauritius - Public domain old map

Nederlands: Een afbeelding van een exotische kust met strand met vele mannen aan het werk; Op de voorgrond wordt gevist, Rechts een man op een verhoging voor een groep mensen; Daarachter een smid en in het midd... More

AMH-6822-KB View of Porto Calvo

AMH-6822-KB View of Porto Calvo

Nederlands: Gezicht op Porto Calvo. Obsidio et expugnatio Portus Calvi. Legenda: A. Castrum paracon. / B. Urbs. / C. Basilica. / D. Castello duo hosti derelickta. English: View of Porto C... More

AMH-6986-KB Punto Gale overrun by Willem Jacobsz. Coster (cropped)

AMH-6986-KB Punto Gale overrun by Willem Jacobsz. Coster (cropped)

Nederlands: Punto Gale ingenomen door Willem Jacobsz. Coster. De verovering vond plaats op 9 februari 1640, ten koste van de Portugezen die de stad tot dat moment in handen hadden. English... More

AMH-7761-KB Map of the Atlantic Ocean

AMH-7761-KB Map of the Atlantic Ocean

Nederlands: Kaart van de Atlantische Oceaan. Kaart van den Wester-Oceaan, om te dienen voor de Historische Beschryving der Reizen. Carte de l'Ocean Occidental / Dressée pour Servir a l' Histoire Generale des Vo... More

AMH-8022-KB Floor plan of the fort at Coylan

AMH-8022-KB Floor plan of the fort at Coylan

Nederlands: Plattegrond van het fort te Coylan. Plan de la Forteresse de Coylan. Grondtékening der Fortresse Coylan. Op de plattegrond staan legendanummers. Deze worden echter niet verklaard. ... More

AMH-8078-KB View of Cape Corso, seen from the north west

AMH-8078-KB View of Cape Corso, seen from the north west

Nederlands: Gezicht op Kaap Corso vanuit het noordwesten. Vüe nordouest du Cap Corse. T. IV. No: 1. Het fort is in ca. 1664 korte tijd in handen van de WIC geweest. English: View of Cape ... More

A new and accurate map of North America : wherein the errors of all proceeding British, French and Dutch maps, respecting the rights of Great Britain, France & Spain & the limits of each of his majesty's provinces, are corrected, /

A new and accurate map of North America : wherein the errors of all pr...

Relief shown by shading. "All the coloured part of this map ... delineates the rights and possessions of Great Britain ... " Mounted on cloth with transparent cloth overlay, losses along outer right margin. Inc... More

Great Mandarin - China - Ancient Maps and Plans

Great Mandarin - China - Ancient Maps and Plans

Public domain scan of 17th-18th century dutch print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ancient Maps and Plans - An old map of a large body of water

Ancient Maps and Plans - An old map of a large body of water

Public domain scan of 17th-18th century dutch print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ancient Maps and Plans - Public domain vintage map

Ancient Maps and Plans - Public domain vintage map

Public domain photograph related to music, performing arts, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

AMH-4487-NA Map of the governor's residence at Colombo

AMH-4487-NA Map of the governor's residence at Colombo

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Grondteekeningh van des Heer Gouverneurshuys tot Colombo. Notities verso: A. A. nr. 23 h verso 542e [en met potlood] 41. Legenda: 1-44 English: Acc... More

AMH-4570-NA Map of the fort at Malakka

AMH-4570-NA Map of the fort at Malakka

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van alle de bolwerken ofte punten, oock alle andere principale platesen en Packhuysen binnen de stadt en fortresse Malacca enz.. Legenda: A-W Gedeeltelijk gerestaure... More

AMH-4735-NA Views of the islands of Goenong Api and Rosingyn

AMH-4735-NA Views of the islands of Goenong Api and Rosingyn

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Gesight van 't Eylandje Gounong Apij benoorden Banda en Als voren, van 't Eylandje Rosingyn beoosten Banda. Op de onderste helft is de loge zichtbaar. De linker en de ond... More

AMH-5475-NA Map of the fort of Grissé and environs

AMH-5475-NA Map of the fort of Grissé and environs

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plaan van het Fort en omleggende cituatie van Griseé. Notities verso: Plaan van het Fort en omleggende cituatie van Grissee anno 1719 [twee keer] / No. 21 Plan en omligge... More

AMH-6468-KB East Indiamen in the Palabuan Strait

AMH-6468-KB East Indiamen in the Palabuan Strait

Nederlands: Oost-Indiëvaarders in de Straat van Palabuan. Vier Oost-Indiëvaarders en een Indonesisch scheepje. Eén van de Oost-Indiëvaarders vuurt een kanonschot af. English: East Indiame... More

AMH-6603-KB Map of the West African coast

AMH-6603-KB Map of the West African coast

Nederlands: Kaart van de West-Afrikaanse kust. Typus orarum maritmarum Guineae, Manicongo, & Angôlae ultra promontorium Bonae spei usq:, cum omnib portubus, Insulis, Scopulis, pulvinis, & Vadis, veraq: latitudi... More

AMH-6641-KB View of the islands off the coast of Sumatra

AMH-6641-KB View of the islands off the coast of Sumatra

Nederlands: Gezicht op eilanden voor de kust van Sumatra. n.w. ten w. / n.w. [?] so n. / w. ten n. Pulo / Pulo. n. ten w. / n.n.o [?] / n.o. [wel: son?] / o.n.o. / w.n.w.. o. ten z. / o.z.o. / z.o. / z.z.o. [?... More

AMH-6646-KB Merchants of various origin in Bantam

AMH-6646-KB Merchants of various origin in Bantam

Nederlands: Kooplieden van verscheidene origine in Bantam. De rechter koopman heeft een weeginstrument in handen. Op de achtergrond is een baai te zien. English: Merchants of various orig... More

AMH-6659-KB Map of Asia - Public domain vintage map

AMH-6659-KB Map of Asia - Public domain vintage map

Nederlands: Kaart van Azië. Asia. Bij het inkleuren is een fout gemaakt: de groene lijn langs de Afrikaanse kust is doorgetrokken tot de overzijde van de Middellandse Zee. De vorm en plek van Alaska kloppen ni... More

AMH-6665-KB Two maps of Thailand, Malaysia and Sumatra

AMH-6665-KB Two maps of Thailand, Malaysia and Sumatra

Nederlands: Twee kaarten van Thailand, Maleisië en Sumatra. 't Gedeelte van Indiën aan geene zyde van den Gangsstroom / 't Half Eilandt van Indiën aan geene zyde vanden Gangesstroom. Engli... More

AMH-6795-NA View of Keulen Fort

AMH-6795-NA View of Keulen Fort

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Gezicht op als voren van de zeezijde, bedoeld wordt de titel van VELH619.93: Gezicht op het fort Keulen aan de Rio Grande do Norte van de zee-zijde. Gezicht op het fort ... More

Previous

of 27

Next