PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

dutch language

1,462 media by topicpage 1 of 15
Jong paar en de Dood

Jong paar en de Dood

Een jonge man en een jonge vrouw lopen in een heuvelachtig landschap. Vanachter een boom loert de Dood (in de gedaante van een skelet met een zandloper) op hen. Onder de voorstelling een regel Nederlandse tekst... More

Christus voor Annas

Christus voor Annas

Christus staat, gebonden aan hals en handen en omringd door gewapende mannen, voor een man op een troon (Annas). Op versozijde een deel van een handgeschreven Nederlandse tekst in gotisch schrift.

Boogschutter en melkmeid

Boogschutter en melkmeid

Een melkmeisje houdt de ellebogen van een jongeman vast die met een kruisboog recht op de beschouwer mikt. op de achtergrond een weide waarin koeien liggen. Onder de voorstelling twee regels Nederlandse tekst.

Bisschop

Bisschop

Afbeelding geplaatst in een Nederlandse tekst. Een bisschop met mijter en staf.

Niet de vorm, maar de vruchten

Niet de vorm, maar de vruchten

Twee landbouwers lopen rond in een appelboomgaard. De voorste man bewondert een grote appelboom met een rechte stam, die echter maar kleine vruchten draagt. De andere man grijpt een van de grote appels die aan ... More

De vier excellensten der older regenten

De vier excellensten der older regenten

Vier rijkgeklede regenten met elk een knielend figuur voor zich, waaronder een ridder en een priester. Daar omheen twaalf kolommen met Nederlandse tekst in boekdruk.

Christus voor Pilatus

Christus voor Pilatus

Christus wordt door gewapende mannen voorgeleid aan een man met een tulband op (Pilatus). Op achterzijde 26 regels Nederlandse tekst in vroeg-16de-eeuws handschrift. Deze prent is onderdeel van een serie prente... More

Karel V, Ferdinand I,Isabella, Eleonora, Catharina en Maria te paard

Karel V, Ferdinand I,Isabella, Eleonora, Catharina en Maria te paard

De zes kinderen van Filips de Schone en Johanna de Waanzinnige van Castilië. Links de beide broers te paard, rechts de vier zussen op muilezels. In het midden het rijkswapen met de Orde van het Gulden Vlies, da... More

Titelpagina voor: Die historie diemen heet ecclesiastica, 1534

Titelpagina voor: Die historie diemen heet ecclesiastica, 1534

In het midden regels Nederlandse tekst. Midden onder vier voorstellingen van de evangelisten die hun evangelie schrijven. Geheel in een omlijsting met allegorische objecten en figuren.

Heren van Brederode, van Zyphridus tot en met Reinout III (rechter blad)

Heren van Brederode, van Zyphridus tot en met Reinout III (rechter bla...

Rechter blad van een fries op vier losse bladen met twintig Heren van Brederode, van Zyphridus tot en met Reinout III. Vijf portretten van verschillende Heren van Brederode in wapenrusting. In de bovenmarge hun... More

Negen zanggodinnen

Negen zanggodinnen

Negen zanggodinnen in een bos musicerend. In de bovenmarge een regel Nederlandse tekst.

Heilige Laurentius

Heilige Laurentius

Heilige Laurentius met twee aanbidders. Rondom elf voorstellingen uit het leven van de heilige Laurentius. In een geornamenteerd kader drie regels Nederlandse tekst.

Heren van Brederode, van Zyphridus tot en met Reinout III (linker middenblad)

Heren van Brederode, van Zyphridus tot en met Reinout III (linker midd...

Linker middenblad van een fries op vier losse bladen met twintig Heren van Brederode, van Zyphridus tot en met Reinout III. Vijf portretten van verschillende Heren van Brederode in wapenrusting. In de bovenmarg... More

Heren van Brederode, van Zyphridus tot en met Reinout III (linker blad)

Heren van Brederode, van Zyphridus tot en met Reinout III (linker blad...

Linker blad van een fries op vier losse bladen met twintig Heren van Brederode, van Zyphridus tot en met Reinout III. Vijf portretten van verschillende Heren van Brederode in wapenrusting. In de bovenmarge hun ... More

Heren van Brederode, van Zyphridus tot en met Reinout III (rechter middenblad)

Heren van Brederode, van Zyphridus tot en met Reinout III (rechter mid...

Rechter middenblad van een fries op vier losse bladen met twintig Heren van Brederode, van Zyphridus tot en met Reinout III. Vijf portretten van verschillende Heren van Brederode in wapenrusting. In de bovenmar... More

Portret van Balthazar Schetz

Portret van Balthazar Schetz

Portret van Balthazar Schetz, heer van Hoboken, met rechts zijn persoonlijke wapenschild. Boven en onder het portret Latijnse en Nederlandse tekst in boekdruk.

Rebus met tientallen voorstellingen

Rebus met tientallen voorstellingen

Rebus met tientallen voorstellingen in een geornamenteerd ovaal van arabesken, vruchten en bloemen. In een kader twee kolommen met zeven regels Franse en zeven regels Nederlandse tekst.

Portret van Anna van Saksen

Portret van Anna van Saksen

Portret van Anna. In de linkerhand haar handschoenen, de rechterhand omvat de leuning van een stoel. Linksboven haar wapen. In de ondermarge vier regels Nederlandse tekst.

Maskerade van Ourson en Valentijn

Maskerade van Ourson en Valentijn

De broers Ourson en Valentijn staan tegenover elkaar. Ourson als een wilde met een grote knots en Valentijn dreigend met een kruisboog. Op de achtergrond halen figuren geld op bij buurtbewoners voor het opvoere... More

Titelpagina voor: Den Bijbel inhoudende dat Oude ende Nieuwe Testament, 1579

Titelpagina voor: Den Bijbel inhoudende dat Oude ende Nieuwe Testament...

In het midden regels Nederlandse tekst. Daar omheen een omlijsting met voorstellingen uit het Oude Testament. Links de schepping van Adam en de zondeval. Rechts de schepping van Eva en de verdrijving uit het Paradijs.

Tijd brengt de Waarheid aan het licht met behulp van Rechtvaardigheid

Tijd brengt de Waarheid aan het licht met behulp van Rechtvaardigheid

Vader Tijd, met zeis en zandloper, trekt de naakte personificatie van de Waarheid uit een grot. Hij wordt daarbij geholpen door Rechtvaardigheid, met weegschaal en zwaard. Allerlei monsters en demonen proberen ... More

Portret van een man met bloemen in zijn hand

Portret van een man met bloemen in zijn hand

Portret van een staande man met bloemen in zijn hand. Voorheen ook wel geidentificeerd als Jan Dircksz. Schatter. Nederlandse tekst in marge onder prent over de vergankelijkheid van het leven.

Portret van Filips Willem, prins van Oranje

Portret van Filips Willem, prins van Oranje

Portret van Filips Willem. Hij staat in een vertrek naast een tafel, daarop de handschoenen en helm van zijn harnas. Hij houdt een commandostaf in de hand. In de ondermarge vier regels Nederlandse tekst.

Portret van Louise de Coligny

Portret van Louise de Coligny

Portret van Louise in een ovaal met randschrift. In de ondermarge vijf regels Nederlandse tekst.

De arts als god

De arts als god

In een huis ligt een man ziek in bed, familieleden onthutst en biddend om hem heen. Een arts voelt zijn pols. In het vertrek daar rechts naast en door het raam is te zien wat er gebeurd is met de man: hij heeft... More

De arts als mens

De arts als mens

In een huis zit een man bij de haard naast zijn bed, familieleden zorgend om hem heen. Een arts zit pratend naast hem. In het vertrek daar rechts naast is te zien wat er gebeurd is met de man sinds zijn val (zi... More

De arts als engel

De arts als engel

In een huis ligt een man ziek in bed, familieleden zorgend om hem heen. Een arts zit pratend naast zijn bed. In het vertrek daar rechts naast is te zien wat er gebeurd is met de man sinds zijn val (zie de eerst... More

De arts als duivel

De arts als duivel

In een huis staat een man voor zijn bed, familieleden om hem heen. Een arts staat met uitgestrekte arm voor hem. In het vertrek daar rechts naast is te zien wat er gebeurd is na genezing van de man (zie de eers... More

Lachende nar met naald en draad

Lachende nar met naald en draad

Buste van een lachende man, een naald in de ene hand, een narrenkap in de andere hand. Onder de voorstelling een Nederlandse tekst in twee kwatrijnen over 'ooren [...] an naijen'.

De jonge drinker

De jonge drinker

Een jonge man zit op een bankje bij een wijnstok, een glas aan de lippen en een tweede glas in de hand, een boek, een zandloper en een gescheurde geldbeurs op de grond bij zijn voeten. Onder de voorstelling vie... More

De jonge drinker

De jonge drinker

Een jonge man zit op een bankje bij een wijnstok, een glas aan de lippen en een tweede glas in de hand, een boek, een zandloper en een gescheurde geldbeurs op de grond bij zijn voeten. Onder de voorstelling vie... More

De wijsneus

De wijsneus

Een man met een narrenkap op zijn hoofd en een bril op zijn gezwollen neus (Meynaert Noes Wys = Meynaert Wijsneus) zit voor een lezenaar waarop een boek ligt - geopend, maar met de kaft naar boven. Onder de voo... More

Portret van Gustaaf II Adolf, koning van Zweden

Portret van Gustaaf II Adolf, koning van Zweden

Portret van Gustaaf II Adolf, koning van Zweden, borststuk met kanten kraag en nertsmantel in ovale omlijsting met Latijns opschrift. In ondermarge twee regels Nederlandse tekst.

Christus als Salvator Mundi

Christus als Salvator Mundi

Christus, ten halven lijve, de rechterhand opgeheven, in de linkerhand een rijksappel. Onder de voorstelling twee regels Latijnse tekst (Mattheüs 11: 28). Op achterzijde gedrukte Nederlandse tekst met als titel... More

Portret van Jan Nicquet op 56-jarige leeftijd

Portret van Jan Nicquet op 56-jarige leeftijd

Portret van Jan Nicquet, koopman en kunstverzamelaar, ten halven lijve weergegeven. Rechtsboven zijn familiewapen. Onder de voorstelling vier regels Latijnse en vier regels Nederlandse tekst in kalligrafie. Ver... More

Portret van Jan Nicquet

Portret van Jan Nicquet

Portret van Jan Nicquet (1539-1608), koopman en kunstverzamelaar, ten halven lijve weergegeven. Onder de voorstelling vier regels Latijnse en vier regels Nederlandse tekst in kalligrafie. Vertaling Latijnse tek... More

Portret van Jan Nicquet op 56-jarige leeftijd

Portret van Jan Nicquet op 56-jarige leeftijd

Portret van Jan Nicquet, koopman en kunstverzamelaar, ten halven lijve weergegeven. Rechtsboven zijn familiewapen. Onder de voorstelling vier regels Latijnse en vier regels Nederlandse tekst in kalligrafie. Ver... More

De gevolgen van drankzucht

De gevolgen van drankzucht

Een oude man zit bij een armoedig huisje, een gebroken kruikje aan een touwtje om zijn nek, een wandelstok in de hand, zijn arm rustend op een mand, een eenvoudig maal op de grond bij zijn voeten. Onder de voor... More

De arts als mens

De arts als mens

In een huis zit een man bij de haard naast zijn bed, familieleden zorgend om hem heen. Een arts zit pratend naast hem. In het vertrek daar rechts naast is te zien wat er gebeurd is met de man sinds zijn val (zi... More

Dronken boerenpaar

Dronken boerenpaar

In een landschap loopt een dronken paar: Nu ben ick lustich fijn ende fris - Maer ten is alle daechs gheen kermis, luidt het uit de mond van de man. Hij wordt ondersteund door een vrouw die hem antwoordt: Ja li... More

De arts als god

De arts als god

In een huis ligt een man ziek in bed, familieleden onthutst en biddend om hem heen. Een arts voelt zijn pols. In het vertrek daar rechts naast en door het raam is te zien wat er gebeurd is met de man: hij heeft... More

Tiende levensfase van honderd jaar met stervende man en gevecht om zijn erfenis

Tiende levensfase van honderd jaar met stervende man en gevecht om zij...

Tiende levensfase van honderd jaar verbeeld als stervende man liggend in zijn bed terwijl zijn bezittingen worden gestolen en zijn familie vecht om zijn erfenis. In de marge onder teksten in Latijn, Frans en Ne... More

Vierde levensfase van veertig jaar met man die zich bezighoudt met beeldhouwkunst

Vierde levensfase van veertig jaar met man die zich bezighoudt met bee...

Vierde levensfase van veertig jaar verbeeld als man die zich bezighoudt met beeldhouwkunst. De andere familieleden zijn ook aan het werk, zijn vrouw kantklost en zijn zoon tekent. In de marge onder teksten in L... More

Achtste levensfase van tachtig jaar met oude man bij haardvuur

Achtste levensfase van tachtig jaar met oude man bij haardvuur

Achtste levensfase van tachtig jaar verbeeld als oude man zittend bij haardvuur terwijl achter hem twee jongens spottende gebaren maken. In de marge onder teksten in Latijn, Frans en Nederlands. Alleen de Neder... More

Negende levensfase van negentig jaar met man die zijn leven niet veilig is voor zijn kinderen

Negende levensfase van negentig jaar met man die zijn leven niet veili...

Negende levensfase van negentig jaar verbeeld als oude man die steunt op een stok en zijn leven niet meer veilig is voor de haat van zijn kinderen. Zij proberen hem ten val te brengen door hem te laten struikel... More

Derde levensfase van dertig jaar met soldaat die afscheid neemt van zijn vrouw en ten strijde trekt

Derde levensfase van dertig jaar met soldaat die afscheid neemt van zi...

Derde levensfase van dertig jaar verbeeld als soldaat die afscheid neemt van zijn vrouw en ten strijde trekt. In de marge onder teksten in Latijn, Frans en Nederlands. Alleen de Nederlandse tekst heeft betrekki... More

Zesde levensfase van zestig jaar met man die zijn geld telt met zijn vrouw

Zesde levensfase van zestig jaar met man die zijn geld telt met zijn v...

Zesde levensfase van zestig jaar verbeeld als man die zijn geld telt in gezelschap van zijn vrouw. In de marge onder teksten in Latijn, Frans en Nederlands. Alleen de Nederlandse tekst heeft betrekking op de vo... More

Vijfde levensfase van vijftig jaar met oudere man met vrouw en kinderen aan tafel

Vijfde levensfase van vijftig jaar met oudere man met vrouw en kindere...

Vijfde levensfase van vijftig jaar verbeeld als oudere man die met vrouw en kinderen aan tafel zit. In de marge onder teksten in Latijn, Frans en Nederlands. Alleen de Nederlandse tekst heeft betrekking op de v... More

Tweede levensfase van twintig jaar met verliefd paar

Tweede levensfase van twintig jaar met verliefd paar

Tweede levensfase van twintig jaar verbeeld met verliefd paar in een tuin. Het stel wandelt langs fonteinen en bloemperken terwijl de vrouw speelt op een luit en de man haar aandachtig aankijkt. In de marge ond... More

Zevende levensfase van zeventig jaar met oude man die zijn kinderen raad geeft

Zevende levensfase van zeventig jaar met oude man die zijn kinderen ra...

Zevende levensfase van zeventig jaar verbeeld als oude man die zijn kinderen raad geeft. In de marge onder teksten in Latijn, Frans en Nederlands. Alleen de Nederlandse tekst heeft betrekking op de voorstelling.

Zesde levensfase van zestig jaar met man die zijn geld telt met zijn vrouw

Zesde levensfase van zestig jaar met man die zijn geld telt met zijn v...

Zesde levensfase van zestig jaar verbeeld als man die zijn geld telt in gezelschap van zijn vrouw. In de marge onder teksten in Latijn, Frans en Nederlands. Alleen de Nederlandse tekst heeft betrekking op de vo... More

Derde levensfase van dertig jaar met soldaat die afscheid neemt van zijn vrouw en ten strijde trekt

Derde levensfase van dertig jaar met soldaat die afscheid neemt van zi...

Derde levensfase van dertig jaar verbeeld als soldaat die afscheid neemt van zijn vrouw en ten strijde trekt. In de marge onder teksten in Latijn, Frans en Nederlands. Alleen de Nederlandse tekst heeft betrekki... More

Zevende levensfase van zeventig jaar met oude man die zijn kinderen raad geeft

Zevende levensfase van zeventig jaar met oude man die zijn kinderen ra...

Zevende levensfase van zeventig jaar verbeeld als oude man die zijn kinderen raad geeft. In de marge onder teksten in Latijn, Frans en Nederlands. Alleen de Nederlandse tekst heeft betrekking op de voorstelling.

Vijfde levensfase van vijftig jaar met oudere man met vrouw en kinderen aan tafel

Vijfde levensfase van vijftig jaar met oudere man met vrouw en kindere...

Vijfde levensfase van vijftig jaar verbeeld als oudere man die met vrouw en kinderen aan tafel zit. In de marge onder teksten in Latijn, Frans en Nederlands. Alleen de Nederlandse tekst heeft betrekking op de v... More

Eerste levensfase van tien jaar met spelende kinderen

Eerste levensfase van tien jaar met spelende kinderen

Eerste levensfase van tien jaar verbeeld met spelende kinderen op een plein. De kinderen hoepelen, tollen, spelen blindemannetje en lopen op stelten. In de marge onder teksten in Latijn, Frans en Nederlands. Al... More

Portret van Willem I, prins van Oranje, op 51-jarige leeftijd

Portret van Willem I, prins van Oranje, op 51-jarige leeftijd

Portret van Willem I in een ovaal met randschrift en een balustrade met zijn leeftijd. In de ondermarge vier regels Nederlandse tekst.

Portret van Frederik Hendrik, prins van Oranje

Portret van Frederik Hendrik, prins van Oranje

Portret van Frederik Hendrik in een ovaal met randschrift. In de ondermarge zes regels Nederlandse tekst.

Ruiterportret van Maurits, prins van Oranje

Ruiterportret van Maurits, prins van Oranje

Ruiterportret van Maurits. Op de achtergrond de Slag bij Nieuwpoort, 2 juli 1600. In de bovenmarge twee regels Latijnse tekst. In de ondermarge twee regels Nederlandse tekst.

Portret van Willem I, prins van Oranje

Portret van Willem I, prins van Oranje

Portret van Willem I in een ovaal. In een kader zijn naam en Nederlandse tekst. Rechtsboven 'Pag. 6'.

Portret van Willem I, prins van Oranje

Portret van Willem I, prins van Oranje

Portret van Willem I onder een geornamenteerde toog met randschrift. In een kader drie regels Nederlandse tekst.

Portret van Ernst Casimir, graaf van Nassau-Dietz

Portret van Ernst Casimir, graaf van Nassau-Dietz

Portret van Ernst Casimir in een ovaal met randschrift. In de ondermarge twee regels Nederlandse tekst.

Portret van Maurits, prins van Oranje

Portret van Maurits, prins van Oranje

Portret van Maurits. In de ondermarge zijn naam en zes regels Nederlandse tekst.

Portret van Maurits, prins van Oranje

Portret van Maurits, prins van Oranje

Portret van Maurits in een ovaal met randschrift en een balustrade. In de ondermarge twee regels Nederlandse tekst.

Portret van Willem I, prins van Oranje

Portret van Willem I, prins van Oranje

Portret van Willem I in een ovaal. In een kader zijn naam en Nederlandse tekst. Rechtsboven 'Pag. 6'.

Portret van Ada, gravin van Holland

Portret van Ada, gravin van Holland

Portret van Ada in een ovale omlijsting van takken. Midden onder haar wapen met een kroon. In de ondermarge haar naam en titels. Daaronder acht regels Latijnse en acht regels Nederlandse tekst in boekdruk.

Portret van Lodewijk, graaf van Nassau

Portret van Lodewijk, graaf van Nassau

Portret van Lodewijk in een ovaal van lauwerbladen. In een kader zijn naam en vier regels Nederlandse tekst.

Portret van Maurits, prins van Oranje

Portret van Maurits, prins van Oranje

Portret van Maurits in een ovaal van eikenbladen. In een kader zijn naam en vier regels Nederlandse tekst.

Heilige Antonius

Heilige Antonius

Heilige Antonius met een boek en een varken in een ovaal met Sint Antoniuskruizen, bellen en vlammen. In een kader vier regels Nederlandse tekst. Geheel in een geornamenteerde omlijsting met arabesken, cherubij... More

Portret van Willem Lodewijk, graaf van Nassau-Dillenburg

Portret van Willem Lodewijk, graaf van Nassau-Dillenburg

Portret van Willem Lodewijk in een ovaal met randschrift. In de ondermarge drie regels Nederlandse tekst.

Portret van Willem I, prins van Oranje

Portret van Willem I, prins van Oranje

Portret van Willem I in een ovaal met randschrift. In de vier hoeken een bloem. In de ondermarge vier regels Nederlandse tekst.

Beleg en inname van Grave door Maurits, 1602

Beleg en inname van Grave door Maurits, 1602

Beleg en inname van de stad Grave door het Staatse leger onder prins Maurits, 18 juli - 20 september 1602. Kaart van Grave met de omsingeling door de troepen van de prins. Linksboven het wapen van de Staten-Gen... More

Esau verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan Jakob

Esau verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan Jakob

Jakob en Esau zitten aan tafel en schudden elkaars hand boven een kom met linzen. Bij hun voeten ligt een hond. Rechts in de verte knielt een man bij het bed van Abraham. Onder de voorstelling bevindt zich een ... More

Beleg van Coevorden, 1592

Beleg van Coevorden, 1592

Beleg van Coevorden door het Staatse leger onder Maurits en Willem Lodewijk, juli - september 1592. Plan van de vesting met het kasteel Coevorden met het omringende land met de posities van de belegerende troep... More

Emmaüsgangers

Emmaüsgangers

Christus, met hoed op, vergezelt Kleopas en Petrus op weg van Jeruzalem naar het dorp Emmaüs. De discipelen herkennen Christus niet en vertellen hem over het aangetroffen lege graf van de Verlosser. Onder de v... More

Portret van Jan van Oostenrijk, landvoogd der Nederlanden

Portret van Jan van Oostenrijk, landvoogd der Nederlanden

Portret van Jan van Oostenrijk, landvoogd der Nederlanden. Hij heeft een commando-staf in de hand en staat naast een met een kleed bedekt voetstuk met daarop zijn helm en de handschoenen van zijn harnas. Op de ... More

Portret van Fernando Alvarez de Toledo, hertog van Alva

Portret van Fernando Alvarez de Toledo, hertog van Alva

Portret van Fernando Alvarez de Toledo, hertog van Alva. Hij heeft een commando-staf in de hand en staat naast een voetstuk, waarop zijn helm ligt. Op het voetstuk zijn wapenschild. Zijn rechter handschoen ligt... More

Portret van Don Luis de Requesens y Zunega

Portret van Don Luis de Requesens y Zunega

Portret van Don Luis de Requesens, gouverneur-generaal van de Nederlanden. Hij draagt een met bont gevoerde korte mantel en houdt een commandostaf in de hand. Hij staat naast een met een kleed bedekt voetstuk, ... More

Portret van Ernst, aartshertog van Oostenrijk

Portret van Ernst, aartshertog van Oostenrijk

Portret van Ernst van Oostenrijk, aartshertog van Oostenrijk. Hij heeft een commando-staf in de hand. Op de grond liggen zijn helm en zijn wapenschild. Op de achtergrond een stad aan het water. Onder het portre... More

Portret van Filips II, koning van Spanje

Portret van Filips II, koning van Spanje

Portret van Filips II, koning van Spanje. Hij heeft een commando-staf in de hand en staat naast een voetstuk met daarop zijn helm en de handschoenen van zijn harnas. Op het voetstuk zijn wapenschild. Op de acht... More

Portret van Maurits, prins van Oranje

Portret van Maurits, prins van Oranje

Portret van Maurits in een ovaal als hoofd van een lijst met veroveringen en veldslagen. In het midden een aantal kolommen met Nederlandse tekst, zijn wapen, de Oranjeboom met zijn lijfspreuk en zijn geslachtss... More

Portret van Maurits, prins van Oranje

Portret van Maurits, prins van Oranje

Portret van Maurits. Hij staat naast een tafel met daarop de helm van zijn harnas. Hij houdt een commandostaf in de hand. In de ondermarge vijf regels Nederlandse tekst.

Portret van Maurits, prins van Oranje

Portret van Maurits, prins van Oranje

Portret van Maurits in een ovaal met randschrift en een balustrade met een datum. In de ondermarge zes regels Nederlandse tekst.

Portret van Maurits, prins van Oranje

Portret van Maurits, prins van Oranje

Portret van Maurits in een ovaal als hoofd van een lijst met veroveringen en veldslagen. In het midden een aantal kolommen met Nederlandse tekst, zijn wapen, de Oranjeboom met zijn lijfspreuk en zijn geslachtss... More

Portret van Frederik V, keurvorst van de Palts in ovaal

Portret van Frederik V, keurvorst van de Palts in ovaal

Portret van Frederik V, keurvorst van de Palts in ovaal, borststuk. In rechthoekige ornamentrand gedrukt met andere plaat. Op verso Nederlandse tekst in boekdruk.

Vande twee aanbidders

Vande twee aanbidders

Twee knielende mannen naast elkaar in gebed. Op de achtergrond links en rechts twee vrijwel identieke voorstellingen met een vrouw in de deuropening van een woning, vee en gewassen op het land en schepen in het... More

Portret van Ferdinand III in ovaal

Portret van Ferdinand III in ovaal

Portret van Ferdinand III, keizer van het Heilige Roomse rijk, in ovaal. In rechthoekige ornamentrand gedrukt met een andere plaat. Op verso Nederlandse tekst in boekdruk.

Portret van Eleonora Gonzaga in ovaal

Portret van Eleonora Gonzaga in ovaal

Portret van Eleonora Gonzaga, prinses van Mantua, in ovaal. Borststuk gekleed in modieuze plooikraag en met groot juweel op haar borst. In rechthoekige ornamentrand gedrukt met andere plaat. Op verso Nederlands... More

Aarde

Aarde

Een oude vrouw bekijkt een munt uit een pot met geld bij kaarslicht. Volgens het vierregelige, Nederlandstalige onderschrift denkt ze na over een plek waar ze het geld zou verstoppen. Boven de Nederlandse tekst... More

Portret van Ferdinand II in ovaal

Portret van Ferdinand II in ovaal

Portret van Ferdinand II, Duits keizer, Borststuk in ovaal met molenkraag. In rechthoekige ornamentrand gedrukt met andere plaat. Op verso Nederlandse tekst in boekdruk.

Portret van Lodewijk XIII, koning van Frankrijk in ovaal

Portret van Lodewijk XIII, koning van Frankrijk in ovaal

Portret van Lodewijk XIII, koning van Frankrijk in ovaal, borststuk, gekleed in koningsmantel en scepter in hand. In rechthoekige ornamentrand gedrukt met een andere plaat. Op verso Nederlandse tekst in boekdruk.

Portret van Gottfried Heinrich, graaf van Pappenheim

Portret van Gottfried Heinrich, graaf van Pappenheim

Portret van Gottfried Heinrich, graaf van Pappenheim, ten halven lijve in ovaal, gekleed in harnas en hand rustend op helm. In rechthoekige ornamentrand gedrukt met andere plaat. Op verso Nederlandse tekst in boekdruk.

Blazoen van het Sint-Lucasgilde met de Heilige Lucas die Maria schildert

Blazoen van het Sint-Lucasgilde met de Heilige Lucas die Maria schilde...

De Heilige Lucas schildert Maria met het Christuskind op haar knie. Op de achtergrond een architecturale ruimte met een balkon. Een vrouw met een boek kijkt via het balkon naar buiten. Het attribuut van de Sint... More

Barmhartige Samaritaan

Barmhartige Samaritaan

De barmhartige Samaritaan verzorgt de beroofde man en giet olie over zijn verwondingen. Op de achtergrond de priester en de Leziet, beiden lezend in een boek. De prent heeft een Nederlandse tekst als onderschrift.

Gezicht op Vlissingen

Gezicht op Vlissingen

Gezicht op Vlissingen met boven links van het midden het wapen van de stad en daaronder de titel. Op verso Nederlandse tekst.

Gezicht op Geertruidenberg

Gezicht op Geertruidenberg

Gezicht op Geertruidenberg, met boven in het midden het wapen van de stad en de titel. Op verso Nederlandse tekst.

Gezicht op Veere

Gezicht op Veere

Gezicht op Veere, gezien vanaf het land. Boven in het midden het wapen van de stad. Linksboven genummerd: 176. Op verso Nederlandse tekst.

Portret van Maurits, prins van Oranje, op 49-jarige leeftijd

Portret van Maurits, prins van Oranje, op 49-jarige leeftijd

Portret van Maurits in een ovaal met randschrift en een balustrade met zijn leeftijd. In de ondermarge drie regels Nederlandse tekst.

Engelenkoren rond het Christuskind

Engelenkoren rond het Christuskind

Maria zit met het Christuskind op haar schoot op een heuvel. Ze worden omringd door musicerende en zingende engelen. In de ondermarge vier regels Nederlandse tekst.

Christuskind bouwt een huis

Christuskind bouwt een huis

Het Christuskind boort een gat in een plank. Samen met twee engelen en Jozef bouwt hij een huis. Maria kijkt toe terwijl ze bezig is met een klos garen. In de ondermarge vier regels Nederlandse tekst.

Christuskind helpt Jozef met zagen

Christuskind helpt Jozef met zagen

Het Christuskind is samen met zijn vader Jozef aan het zagen. Twee engelen op de voorgrond tillen een balk op. Maria is garen aan het spinnen. In de ondermarge vier regels Nederlandse tekst.