PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Topic

dutch art

41,522 media by topicpage 1 of 416
Tiles
Cup
Cup
St. George
King Herod Receiving the Three Magi

King Herod Receiving the Three Magi

Circle of Martin Schongauer (German, Colmar ca. 1435/50–1491 Breisach)

De Heilige Familie met Anna en Joachim

De Heilige Familie met Anna en Joachim

Maria geeft het Christuskind aan Anna. Achter Maria staat Jozef (rechts), achter Anna staat Joachim (links). Boven het kind de Heilige Geest in de gedaante van een duif. Onderin de voorstelling een banderol met... more

De dood van Maria

De dood van Maria

Maria ligt in een groot hemelbed, omringd door de twaalf apostelen. Op de voorgrond een kaars op een grote standaard.

Hoofdletters R, S, T en U

Hoofdletters R, S, T en U

Hoofdletters R, S, T en U, met bladranken versierd. Deze prent is onderdeel van een serie van zes bladen met telkens vier kapitalen.

Het huwelijk van Maria met Jozef

Het huwelijk van Maria met Jozef

Maria en Jozef worden door een hogepriester in de echt verbonden, in aanwezigheid van een aantal mannen (links) en vrouwen (rechts). Op de achtergrond is te zien hoe Jozef uitverkoren werd om met Maria te trouw... more

Christus met de passiewerktuigen

Christus met de passiewerktuigen

Een initiaal O, met daarin bladmotieven en Christus, staand bij het kruis op een rijksappel, met een wapenschild waarop de passiewerktuigen prijken. Oorspronkelijk een ronde voorstelling; van dit exemplaar de b... more

De geseling

De geseling

Christus, vastgebonden aan een pilaar, wordt gegeseld door mannen met takkenbossen en gesels. Deze prent is onderdeel van een serie van twaalf prenten met scènes uit het Lijdensverhaal.

Hoofdletters E, F, G, en H

Hoofdletters E, F, G, en H

Hoofdletters E, F, G en H, met bladranken versierd. De E en de F staan op een strook papier, de G en de H op een tweede strook papier, maar oorspronkelijk hebben ze met zijn vieren op 1 blad gestaan. Deze prent... more

Christus in Emmaüs

Christus in Emmaüs

Christus gebruikt met twee mannen aan een tafel de maaltijd. Hij breekt het brood, zoals bij het Laatste Avondmaal. Bedienden lopen af en aan met voedsel en drank. Rechts op de achtergrond is te zien hoe Christ... more

Heilige Barbara

Heilige Barbara

De Heilige Barbara staat naast een toren, een kelk met een hostie in de ene hand, een palmtak in de andere hand.

De doornenkroning

De doornenkroning

Christus zit op een verhoging met een doornenkroon op het hoofd. Hij is omringd door mannen; enkelen van hen slaan hem met stokken, eentje drukt Christus een staf in de handen. Deze prent is onderdeel van een s... more

Gotische monstrans

Gotische monstrans

Monstrans met rijke gotische versieringen.

Christus voor Annas

Christus voor Annas

Christus wordt door gewapende mannen voorgeleid aan een man op een troon (Annas). Deze prent is onderdeel van een serie van twaalf prenten met scènes uit het Lijdensverhaal.

De dood van Lucretia

De dood van Lucretia

In het bijzijn van een aantal soldaten en vrouwen doorsteekt Lucretia zich met een zwaard. In een zijvertrek is weergegeven hoe ze verkracht werd door de zoon van Tarquinius Superbus. Onder de voorstelling een ... more

Judith met het hoofd van Holofernes

Judith met het hoofd van Holofernes

Bij een tent in een legerkamp doet Judith het zojuist afgehakte hoofd van Holofernes in een tas, die haar dienstmaagd voor haar openhoudt. In de tent is op bed nog het onthoofde lichaam te zien. Op de achtergro... more

Gevecht tussen twee wildemannen te paard

Gevecht tussen twee wildemannen te paard

Twee ruiters die elkaar met uit de grond gerukte bomen te lijf gaan. Hun harnas en het kleed van de paarden bestaat uit ornamenteel bladwerk, de helmen zijn een respectievelijk een bosje knoflook en een bosje radijzen.

De dood van Maria

De dood van Maria

Maria ligt in een groot hemelbed, omringd door de twaalf apostelen. Op de voorgrond een kaars op een grote standaard.

De twaalfjarige Christus in de tempel

De twaalfjarige Christus in de tempel

De twaalfjarige Christus zit op een troon in een tempel met een aantal schriftgeleerden om zich heen. Links op de achtergrond komen Maria en Jozef binnen. Deze prent is onderdeel van een serie van twaalf prente... more

Annunciatie

Annunciatie

De engel Gabriël kondigt de geboorte van Christus aan bij Maria, terwijl ze in een huiselijk vertrek zit te lezen. Op de achtergrond rechts een weergave van de Visitatie: de zwangere Maria ontmoet de eveneens z... more

De kindermoord te Bethlehem

De kindermoord te Bethlehem

Herodes zit op een troon, terwijl om hem heen vele kleine jongetjes worden vermoord door soldaten. Een vrouw smeekt Herodes om genade. Op de achtergrond is te zien hoe Jozef en Maria met het Christuskind naar E... more

De geboorte van Maria

De geboorte van Maria

Anna in het kraambed vlak na de geboorte van Maria. Op de voorgrond doet een dienstmaagd het kindje juist in bad. Op de achtergrond rechts is te zien hoe Joachim en Anna elkaar ontmoeten (waarschijnlijk een ver... more

Wapenschild met leeuw

Wapenschild met leeuw

Wapenschild met een klimmende leeuw erop. Daaromheen bladmotieven en (nog) een leeuw. Onder het schild 'bocholt' in gotische letters.

Heilige Stefanus

Heilige Stefanus

De Heilige Stefanus, een palmtak in de ene hand en een boek in de andere, draagt enkele stenen in een plooi van zijn gewaad.

De gevangenneming

De gevangenneming

Christus wordt door Judas met een kus verraden. Soldaten staan achter Christus klaar om hem mee te voeren. Deze prent is onderdeel van een serie van twaalf prenten met scènes uit het Lijdensverhaal.

De Kruisdraging

De Kruisdraging

Christus bezwijkt onder het kruis op de weg naar Golgotha. Hij zit op zijn handen en knieën en kijkt de beschouwer aan. Soldaten manen hem met een zweep om weer op te staan en verder te gaan. Tussen de mensenma... more

Twee bladmotieven

Twee bladmotieven

Twee bladeren, beide spiegelbeeldige kopieën naar prenten van Martin Schongauer. Pendant van een prent met twee andere bladmotieven (TIB/Bartsch 199, Hollstein German 594).

Hoofdletters N, O, P en Q

Hoofdletters N, O, P en Q

Hoofdletters N, O, P en Q, met bladranken versierd. Deze prent is onderdeel van een serie van zes bladen met telkens vier kapitalen.

De aanbidding der koningen

De aanbidding der koningen

De drie koningen (of wijzen uit het Oosten) brengen het Christuskind, dat op schoot zit bij Maria, hun geschenken. Jozef staat naast zijn vrouw. Op de achtergrond is te zien hoe de koningen de ster volgen. Deze... more

De dood van Maria

De dood van Maria

Maria zit in bed, de handen gevouwen om een brandende kaars, de apostelen om haar heen. Op de achtergrond zijn enkele mannen te zien die een doodskist wegdragen. Deze prent is onderdeel van een serie van twaalf... more

Jong paar en de Dood

Jong paar en de Dood

Een jonge man en een jonge vrouw lopen in een heuvelachtig landschap. Vanachter een boom loert de Dood (in de gedaante van een skelet met een zandloper) op hen. Onder de voorstelling een regel Nederlandse tekst... more

De kruisiging

De kruisiging

Op de voorgrond zit Christus op het kruis, terwijl soldaten bezig zijn met voorbereidingen voor de kruisiging. Rechtsvooraan dobbelen en vechten er twee om Christus' kleding. Op de achtergrond de gekruisigde Ch... more

Joachims offer wordt geweigerd

Joachims offer wordt geweigerd

Joachim staat bij een altaar in een tempel met een beurs in de ene hand en zijn hoed in de andere. Een priester spreekt hem aan, stuurt hem weg omdat hij geen kinderen heeft. Links op de achtergrond is te zien ... more

Petrus en Andreas

Petrus en Andreas

Petrus met sleutels en Andreas met gekanteld kruis, naast elkaar in een nis. Op banderolles onderin de voorstelling de eerste twee regels van het credo. Deze prent is onderdeel van een serie van zes prenten van... more

Ranken met een verliefd paar

Ranken met een verliefd paar

Een stel zit dicht naast elkaar, de dame met een hondje op schoot, te midden van bladranken. Om hen heen op de takken nog enkele naakte figuren en een aantal vogels.

Johannes de Evangelist

Johannes de Evangelist

Johannes de Evangelist, staand in een landschap, een boek op de arm waarop een lam ligt. Achter zijn hoofd een banderol met Latijnse tekst.

Bladmotief

Bladmotief

Vlakdecoratie.

Hoofdletters X, Y, Z en T

Hoofdletters X, Y, Z en T

Hoofdletters X, Y, Z en T, met bladranken versierd. Deze prent is onderdeel van een serie van zes bladen met telkens vier kapitalen.

Tree of Jesse

Tree of Jesse

Friesvormige voorstelling van een slapende man (Jesse, uiterst links) uit wie een boom groeit in de vorm van een lange rank. Tussen de bladeren verschillende gekroonde figuren, onder wie koning David met zijn h... more

Geboorte van Christus

Geboorte van Christus

Maria aanbidt geknield het Christuskind. Jozef staat achter haar. Drie engelen kijken toe. Op de achtergrond links de verkondiging van de geboorte van Christus aan de herders. Deze prent is onderdeel van een se... more

Tree of Jesse

Tree of Jesse

Uit een slapende man (Jesse) groeit een boom met wijde vertakkingen. Tussen de bladeren verschillende gekroonde figuren, onder wie koning David met zijn harp en Maria met het Christuskind (allen recht boven Jesse).

Christus voor Pilatus

Christus voor Pilatus

Christus staat, de doornenkroon op het hoofd en omringd door gewapende mannen, voor een man op een troon (Pilatus). Deze wast zijn handen in een schotel. Deze prent is onderdeel van een serie van twaalf prenten... more

Hoofdletters I, K, L en M

Hoofdletters I, K, L en M

Hoofdletters I, K, L en M, met bladranken versierd. Deze prent is onderdeel van een serie van zes bladen met telkens vier kapitalen.

Ranken met dansende figuren

Ranken met dansende figuren

Mannen in diverse kostuums dansen een moriskendans in de ranken van een stekelige plant. in de vork van de eerste twee takken staat een dame. Aan haar voeten staan een nar en een muzikant; tussen hen in ligt een hondje.

Hazen die een jager braden

Hazen die een jager braden

Fragment van een friesvormige voorstelling van vijf hazen die een jager aan een spit ronddraaien en zijn hond in een pot koken. Pendant van een ornamentprent met de Boom van Jesse.

De presentatie van Christus in de tempel

De presentatie van Christus in de tempel

Maria presenteert het Christuskind aan de hogepriester, die met een doek over de handen klaarstaat om het te ontvangen. Op de achtergrond rechts de besnijdenis van Christus. Deze prent is onderdeel van een seri... more

De voetwassing

De voetwassing

Christus wast de voeten van de discipel Petrus. De andere discipelen staan erbij. Op de achtergrond rechts het Laatste Avondmaal. Op de achtergrond links Christus in de hof van Getsemane. Deze prent is onderdee... more

Man van Smarten tussen Maria en Johannes de Evangelist

Man van Smarten tussen Maria en Johannes de Evangelist

Ronde voorstelling van Christus voor het kruis, ondersteund door Maria en Johannes de Evangelist. Latijns randschrift in gotisch schrift.

De opstanding

De opstanding

Christus, een staf met een vaan in de hand, staat op uit zijn graf. Een slapende en enkele geschrokken soldaten zitten eromheen. Links op de achtergrond is te zien hoe Christus zielen uit het voorgeborchte bevr... more

De kroning van Maria

De kroning van Maria

Christus, gezeten tussen de Heilige Geest en God, kroont Maria. Boven en achter hen houden engelen draperieën op. Deze prent is onderdeel van een serie van twaalf prenten met scènes uit het leven van Maria.

Hoofdletter B

Hoofdletter B

Hoofdletter B, met bladranken versierd. Fragment van een blad waarop ook de A, de C en de D hebben gestaan. Deze prent is onderdeel van een serie van zes bladen met telkens vier kapitalen.

Gregoriusmis

Gregoriusmis

De Heilige Gregorius voor een altaar waarop Christus verschijnt met de passiewerktuigen. Boven de voorstelling, buiten de plaatrand, een inscriptie in een oude hand in rode inkt. Op de achterzijde van het blad ... more

Zegenende Christus

Zegenende Christus

Christus, staand in een vertrek bij een raam, een rijksappel bij zijn voeten, een boek in de linkerhand, met zijn rechterhand een zegenend gebaar makend.

De onthoofding van Johannes de Doper (fragment)

De onthoofding van Johannes de Doper (fragment)

Deel van een voorstelling van de onthoofding van Johannes de Doper. Meer precies gaat het om Salomé die het hoofd van Johannes de Doper aan Herodias, aan tafel gezeten naast Herodes, aanbiedt.

Christus aan het volk getoond (Ecce homo)

Christus aan het volk getoond (Ecce homo)

Christus staat op een bordes voor een joelende menigte mensen. Naast hem staat Pilatus. Op de voorgrond zit een aapje aan een touw. Deze prent is onderdeel van een serie van twaalf prenten met scènes uit het Li... more

Vier heksen

Vier heksen

Vier naakte vrouwen staan in een vertrek nabij een lage poort waardoor vuur en een duivels monster te zien zijn. Boven de hoofden van de vrouwen hangt een bol waarop de letters GBA staan.

Ranken met vogels

Ranken met vogels

Tak met bladeren waartussen vogels.

Heilige Margaretha

Heilige Margaretha

De Heilige Margaretha met een boek in haar hand en een draak aan haar voeten.

De onthoofding van Johannes de Doper

De onthoofding van Johannes de Doper

Voorstelling van de onthoofding van Johannes de Doper. Links ontvangt Salomé het hoofd van Johannes van de beul, het bloedende lijf van de Doper aan hun voeten. Rechts biedt Salomé het hoofd aan Herodias, aan t... more

De presentatie van Maria in de tempel

De presentatie van Maria in de tempel

Maria loopt een trap op om een tempel te betreden. Drie mannen en een klein meisje staan klaar om haar te ontvangen. Links op de voorgrond staat Joachim. Links op de achtergrond is te zien hoe vier vrouwen bezi... more

Heilige Franciscus van Assisi

Heilige Franciscus van Assisi

Franciscus van Assisi met een crucifix in de rechterhand. Ter linker- en rechterzijde van zijn hoofd in gotische letters het opschrift 'Sanct[u]s Franciscus'.

De bewening

De bewening

Op de voorgrond wordt de gestorven Christus beweend door zijn moeder Maria, Maria Magdalena, Johannes de Evangelist en enkele andere figuren. Op de achtergrond is de kruisafneming te zien. Deze prent is onderde... more

De vier evangelistensymbolen

De vier evangelistensymbolen

Vier ronde voorstellingen van de evangelistensymbolen: de engel van Mattheüs, de adelaar van Johannes, de os van Lucas en de leeuw van Marcus. Kopieën naar de evangelistensymbolen van Martin Schongauer. Deze af... more

De kruisdraging

De kruisdraging

Christus loopt met het kruis op de schouder door een stadspoort. Een man (Simon van Cyrene) helpt hem dragen. Achter hen een stoet mensen. Rechts op de achtergrond is te zien hoe Maria flauwvalt en door een man... more

De boze vrouw

De boze vrouw

Een jonge vrouw met lange, wapperende haren slaat een man, die voor haar op de grond valt, met een spinrokken. Boven hen een duivels monster. Op de voorgrond een hondje. Man en vrouw zijn gekleed volgens de mod... more

De jongleur en de vrouw

De jongleur en de vrouw

Een man die een tol op zijn voorhoofd laat balanceren, staat tegenover een vrouw. Spreukbanden boven hun hoofden. Op de grond ligt een tas aan een riem naast een kan. Beiden zijn gekleed volgens de mode van ca.... more

Paar gezeten op een hemelbed

Paar gezeten op een hemelbed

Op het voeteneind van een hemelbed zitten een jongeman met gepluimde muts en een vrouw met als hoofdbedekking een halfronde kap met hoofddoek die onder de kin sluit. Ze dragen tootschoenen of poulaines. Voor de... more

De kerkgangers

De kerkgangers

Een ouder paar lopend naar rechts. De vrouw heeft een rozenkrans in de handen; de man houdt een buidelboek in de rechter- en een wandelstok in de linkerhand. Patijnen aan zijn voeten. Spreukbanden boven hun hoo... more

De luitspeler en de harpspeelster

De luitspeler en de harpspeelster

In een vertrek zitten een dame en een heer tegenover elkaar: de dame bespeelt een gotische harp, de heer een luit. Een open luitkist ligt op de grond. Aan het plafond een kroonluchter met kaarsen. Beide muzikan... more

The Ill-Matched Couple

The Ill-Matched Couple

Israhel van Meckenem (German, Meckenem ca. 1440/45–1503 Bocholt)

Face of Christ

Face of Christ

The manuscript was probably compiled for novices of a Dutch Augustinian monastery. A print of the face of Christ was pasted on a page that was intentionally left blank, as an incentive to prayer and meditation.... more

Foliage Scrolls with a Flower, Wild Men and Women, and Insects

Foliage Scrolls with a Flower, Wild Men and Women, and Insects

Medieval stories abound with tales of wild men and women – mythical woodland dwellers – who indulge in excessive sexual activity. The highly imaginative flower in the middle of the representation illustrates th... more

Ridder en een dame

Ridder en een dame

Man en vrouw, staand naast elkaar, elegant gekleed volgens de mode van ca. 1475-1485. De man draagt een cape over een wambuis en hozen; aan zijn voeten puntschoenen (tootschoenen). De dame draagt aan haar ceint... more

Maria met Christus en een appel

Maria met Christus en een appel

Maria zit op een troon met het Christuskind op schoot. Ze houdt het een appel voor. Twee engelen houden een kroon boven haar hoofd.

Casket
Knife
View of Vienne on the Rhone

View of Vienne on the Rhone

Hendrick (Cornelisz) Vroom (Dutch, Haarlem ca. 1563–1640 Haarlem)

Wineglass
Henry VIII, King of England (1491–1547, r. 1509–47)

Henry VIII, King of England (1491–1547, r. 1509–47)

Model attributed to Steven Cornelisz van Herwijck (Dutch, Utrecht ca. 1530–possibly ca. 1565 London)

Ewer
The Servants of Absalom killing Amnon (2 Samuel 13, 28-29); verso: Sketch of a seated woman

The Servants of Absalom killing Amnon (2 Samuel 13, 28-29); verso: Ske...

Karel van Mander I (Netherlandish, Meulebeke 1548–1606 Amsterdam)