PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Topic

duchy of lorraine

3,276 media by topicpage 1 of 33
Four Studies of Horses

Four Studies of Horses

Jacques Callot (French, Nancy 1592–1635 Nancy)

The Feast of Saint James, Florence, July 25, 1619

The Feast of Saint James, Florence, July 25, 1619

Jacques Callot (French, Nancy 1592–1635 Nancy)

A Bivouac
Callot, Jacques

Callot, Jacques

Zeichner: Lasne, Michel (1590) Stecher: Lasne, Michel (1590) Verleger: Henriet, Israël

Callot, Jacques

Callot, Jacques

Verleger: Israel, ? Stecher: Lasne, Michel (1590)

Callot, Jacques

Callot, Jacques

Verleger: Meyssens, Joannes Zeichner: Lasne, Michel (1590) Stecher: Loemans, Arnold Verlagsort: Antwerpen

Drawing for a Cartouche

Drawing for a Cartouche

Jacques Callot (French, Nancy 1592–1635 Nancy)

The Slave Market (Le Marché d'esclaves)

The Slave Market (Le Marché d'esclaves)

Jacques Callot (French, Nancy 1592–1635 Nancy)

A woman with hand outstretched

A woman with hand outstretched

Jacques Callot (French, Nancy 1592–1635 Nancy)

A Drummer

A Drummer

Jacques Callot (French, Nancy 1592–1635 Nancy)

Vrouw met lauwerkrans

Vrouw met lauwerkrans

Vrouw, ten voeten uit, op de rechterzijde gezien, met een lauwerkrans op het hoofd.

2e Intermède (2nd Interlude), from Les Intermèdes (The Interludes)

2e Intermède (2nd Interlude), from Les Intermèdes (The Interludes)

Jacques Callot (French, Nancy 1592–1635 Nancy)

Gentleman seen from the back

Gentleman seen from the back

Jacques Callot (French, Nancy 1592–1635 Nancy)

Landscape with Cottage

Landscape with Cottage

In the manner of Jacques Callot (French, Nancy 1592–1635 Nancy)

Exercises Militaires...Israel  execu. 1635

Exercises Militaires...Israel execu. 1635

Jacques Callot (French, Nancy 1592–1635 Nancy)

Gentlemen seen from back

Gentlemen seen from back

Jacques Callot (French, Nancy 1592–1635 Nancy)

Naval Combat

Naval Combat

Jacques Callot (French, Nancy 1592–1635 Nancy)

48 heiligen

48 heiligen

Blad met 48 kleine afbeeldingen van (scènes uit het leven van bepaalde) heiligen, verdeeld over acht rijen.

Parterre du Palais de Nancy / The Garden Palace of Nancy

Parterre du Palais de Nancy / The Garden Palace of Nancy

Jacques Callot (French, Nancy 1592–1635 Nancy)

A Beggar Holding a Hat

A Beggar Holding a Hat

After Jacques Callot (French, Nancy 1592–1635 Nancy)

Two Women Winding Yarn

Two Women Winding Yarn

Jacques Callot (French, Nancy 1592–1635 Nancy)

A Beggar Holding a Mug

A Beggar Holding a Mug

After Jacques Callot (French, Nancy 1592–1635 Nancy)

Shepherd in a Landscape

Shepherd in a Landscape

In the manner of Jacques Callot (French, Nancy 1592–1635 Nancy)

St. Paul

St. Paul

After Jacques Callot (French, Nancy 1592–1635 Nancy)

A Beggar Playing a Flute

A Beggar Playing a Flute

After Jacques Callot (French, Nancy 1592–1635 Nancy)

A Man Running

A Man Running

Jacques Callot (French, Nancy 1592–1635 Nancy)

The Little Trellis

The Little Trellis

Jacques Callot (French, Nancy 1592–1635 Nancy)

A Traveler

A Traveler

Jacques Callot (French, Nancy 1592–1635 Nancy)

Assault on two Fortresses

Assault on two Fortresses

Jacques Callot (French, Nancy 1592–1635 Nancy)

Man with outstretched hand

Man with outstretched hand

Jacques Callot (French, Nancy 1592–1635 Nancy)

Twee studies van bedelaars

Twee studies van bedelaars

Ontwerp voor een prent.

Landscape with a Country Chapel

Landscape with a Country Chapel

Jacques Callot (French, Nancy 1592–1635 Nancy)

St. Paul
Priester met monstrans

Priester met monstrans

Een priester, ten voeten uit weergegeven en naar rechts lopend, draagt een monstrans met het Heilig Sacrament van de Eucharistie. Bovenin de voorstelling een stip, het resultaat van een gaatje in de plaat.

Kruisiging

Kruisiging

Christus aan het kruis. Aan zijn rechterzijde staat Maria, aan zijn linkerzijde Johannes de Evangelist, aan zijn voeten Maria Magdalena. Onder de voorstelling twee regels Latijnse tekst.

Saffira met de dood gestraft

Saffira met de dood gestraft

Saffira valt voor de voeten van Petrus dood neer. Op de achtergrond is te zien hoe haar man Ananias - die vlak voor haar stierf - wordt weggedragen. Deze prent is onderdeel van (de tweede staat van) een serie v... more

Christus loopt over het water

Christus loopt over het water

Christus staat op het water en geeft Petrus, die in de golven dreigt te verzinken, een hand. Vanuit een boot kijken de andere discipelen toe. Deze prent is onderdeel van (de tweede staat van) een serie van 29 v... more

Graflegging

Graflegging

Maria en Johannes de Evangelist leggen het lichaam van Christus in een graf. Deze prent is onderdeel van (de tweede staat van) een serie van 29 voorstellingen van schilderijen en sculpturen in kerken te Rome, g... more

De marteldood van Petrus

De marteldood van Petrus

Op een bordes wordt Petrus ondersteboven gekruisigd; op de voorgrond een groep toeschouwers. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn. Deze prent is onderdeel van (de tweede staat van) een serie van 29 ... more

Het martelaarschap van de Heilige Erasmus

Het martelaarschap van de Heilige Erasmus

Onder het toeziend oog van een koning en twee andere mannen worden de ingewanden van de Heilige Erasmus met een windas uit zijn lijf getrokken door twee beulen. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn.... more

De dood van de Heilige Benedictus

De dood van de Heilige Benedictus

Benedictus staat, ondersteund door twee geestelijken, tegenover een priester, die voor hem een eucharistieviering leidt. Vanuit de hemel kijken diverse martelaren en Maria toe. Deze prent is onderdeel van (de t... more

Petrus en Johannes genezen een kreupele

Petrus en Johannes genezen een kreupele

Petrus pakt de hand van een kreupele, die bij een poort zit. Johannes staat ernaast. Aan de hemel verschijnt Christus. Deze prent is onderdeel van (de tweede staat van) een serie van 29 voorstellingen van schil... more

De val van Simon de Tovenaar

De val van Simon de Tovenaar

Op Petrus gebeden laten de demonen die Simon de Tovenaar in de lucht houden los, zodat hij ter aarde stort. Deze prent is onderdeel van (de tweede staat van) een serie van 29 voorstellingen van schilderijen en ... more

Christus loopt over het water

Christus loopt over het water

Christus staat op het water en geeft Petrus, die in de golven dreigt te verzinken, een hand. Vanuit een boot kijken de andere discipelen toe. Deze prent is onderdeel van (de tweede staat van) een serie van 29 v... more

Kruisiging

Kruisiging

Christus aan het kruis; bij zijn rechterhand een beeltenis van de Heilige Paulus, bij zijn linkerhand een beeltenis van de Heilige Petrus, boven zijn hoofd een voorstelling van de pelikaan die zijn jongen voedt... more

Piëta

Piëta

Gezeten bij het kruis beweent Maria het lichaam van de gestorven Christus, dat op haar schoot ligt. Deze prent is onderdeel van (de tweede staat van) een serie van 29 voorstellingen van schilderijen en sculptur... more

De Heilige Hiëronymus met zijn leerlingen

De Heilige Hiëronymus met zijn leerlingen

Hiëronymus zit, schaars gekleed, in de open lucht bij een kruis, de leeuw aan zijn voeten. Zes mannen staan naar hem te luisteren. Deze prent is onderdeel van (de tweede [?] staat van) een serie van 29 voorstel... more

Aanbidding van Maria door een paus, een martelaar en een geestelijke

Aanbidding van Maria door een paus, een martelaar en een geestelijke

Een paus, een martelaar en een geestelijke (wel geïdentificeerd als paus Bonifatius VIII, de Heilige Crispinus of de Heilige Bonifatius, en de Heilige Franciscus) aanbidden Maria die met het Christuskind op sch... more

De viering van de mis

De viering van de mis

Een priester (Heilige Basilius of Clemens?) staat voor een altaar in een kerk. Om hem heen een aantal toehoorders, onder wie een vrouw met een kind en een soldaat. Deze prent is onderdeel van (de tweede staat v... more

Maria met het Christuskind tussen de Heilige Jakobus de Meerdere en de Heilige Hiëronymus

Maria met het Christuskind tussen de Heilige Jakobus de Meerdere en de...

Maria zit op een troon, het Christuskind staand op haar knieën, de Heilige Jakobus de Meerdere aan haar rechterzijde, de Heilige Hiëronymus met zijn leeuw aan haar linkerzijde. Deze prent is onderdeel van (de t... more

Het Paradijs

Het Paradijs

Voorstelling van het Paradijs, met vele heiligen en bijbelse figuren (onder wie Catharina, Johannes de Doper, Paulus, Simon, Maria en koning David). Helemaal bovenin Religie en God. Deze prent is onderdeel van ... more

Hemelvaart van Maria

Hemelvaart van Maria

Maria stijgt ten hemel in een wolk van engelen; de apostelen kijken haar vanaf de grond na. Deze prent is onderdeel van (de tweede staat van) een serie van 29 voorstellingen van schilderijen en sculpturen in ke... more

Heilige Helena

Heilige Helena

De Heilige Helena, staand naast een kruis, op een terras of bordes met klassieke architectuur. Om haar heen staan en vliegen engelen. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn. Deze prent is onderdeel va... more

Hemelvaart van Christus

Hemelvaart van Christus

Christus rijst in een wolk met engelen ten hemel, terwijl de apostelen, Maria, Maria Magdalena en nog twee heilige vrouwen op aarde knielen. Deze prent is onderdeel van (de tweede staat van) een serie van 29 vo... more

De bekering van Paulus

De bekering van Paulus

Paulus valt van zijn paard als Christus in een groot licht aan de hemel verschijnt. Deze prent is onderdeel van (de tweede staat van) een serie van 29 voorstellingen van schilderijen en sculpturen in kerken te ... more

Het martelaarschap van de Heilige Stefanus

Het martelaarschap van de Heilige Stefanus

De Heilige Stefanus wordt in de nabijheid van een stad of paleis gestenigd met grote keien. Aan de hemel verschijnen de Heilige Drie-eenheid en engelen. Deze prent is onderdeel van (de tweede staat van) een ser... more

Christus

Christus

Christus, ten voeten uit, in eenvoudige kleding, de rechterhand uitgestoken, met de linkerhand een slip van zijn mantel ophoudend. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn. Deze prent is onderdeel van (... more

Aanbidding van een beeltenis van Maria door vrouwelijke heiligen

Aanbidding van een beeltenis van Maria door vrouwelijke heiligen

Verschillende vrouwelijke martelaren/heiligen (onder wie de Heilige Agnes met een lam) aanbidden een beeltenis van Maria met het Christuskind, door engelen vastgehouden. Deze prent is onderdeel van (de tweede s... more

Kruisiging

Kruisiging

Maria en Johannes de Evangelist staan aan weerszijden van de gekruisigde Christus. Deze prent is onderdeel van (de tweede staat van) een serie van 29 voorstellingen van schilderijen en sculpturen in kerken te R... more

Heilige Paulus

Heilige Paulus

De Heilige Paulus, staand in een nis, een zwaard in de rechterhand, een boek in de linkerhand. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn. Deze prent is onderdeel van (de tweede staat van) een serie van 2... more

Petrus wekt Tabitha op

Petrus wekt Tabitha op

In aanwezigheid van een groep belangstellenden pakt Petrus Tabitha's hand, waarop zij uit de dood opstaat. Deze prent is onderdeel van een serie van 29 voorstellingen van schilderijen en sculpturen in kerken te... more

Maria met kind op de maansikkel

Maria met kind op de maansikkel

Maria met het Christuskind op de arm op een maansikkel, omgeven door een stralenkrans met engelen. Deze prent is onderdeel van (de tweede staat van) een serie van 29 voorstellingen van schilderijen en sculpture... more

Maria  met het Christuskind

Maria met het Christuskind

Maria met het Christuskind op de arm boven een Latijnse tekst; het geheel in ornamentele omlijsting. Deze prent is onderdeel van (de tweede staat van) een serie van 29 voorstellingen van schilderijen en sculptu... more