PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Topic

drypoint

6,677 media by topicpage 1 of 67
De gevangenneming van Christus

De gevangenneming van Christus

Christus wordt gekust door Judas en tegelijk gevangengenomen. In zijn rechterhand afgehakte oor van Malchus.

Zittend kind

Zittend kind

Spelende peuter met een vrucht in linkerhand.

Boerenpaar

Boerenpaar

Een boer met een mand met eieren die over zijn schouder aan een knots hangt, en een boerin met een gans onder de arm. Voorstelling aan achterzijde met pen overgetrokken.

Doedelzakspeler

Doedelzakspeler

In een lange mantel gehulde man zittend op een rots, bespeelt een doedelzak

Twee spelende kinderen

Twee spelende kinderen

Eén peuter zit, de ander probeert op zijn hoofd te gaan staan.

Simson overwint de leeuw

Simson overwint de leeuw

Simson als jonge man met lang haar, vechtend met de leeuw.

Heilige Barbara (grote versie)

Heilige Barbara (grote versie)

Barbara met de martelaarspalm en toren.

The Road to Calvary

The Road to Calvary

This dramatic depiction of Christ’s suffering on his way to the Crucifixion is one of the first examples of drypoint by the anonymous master who invented this method of engraving. In drypoint the image is drawn... more

Het lichaam van Christus ondersteund door twee engelen

Het lichaam van Christus ondersteund door twee engelen

Lichaam van de gestorven Christus wordt ondersteund door twee engelen. Lans, spons en kruis op de achtergrond.

De bekering van de H. Paulus

De bekering van de H. Paulus

Paulus (Saulus) te paard, is verblind door het licht uit de hemel en valt. Christus aan de hemel in wolk.

Jongeman met knoflook op zijn wapenschild

Jongeman met knoflook op zijn wapenschild

Modieus gekleede jongeman en een hondje naast een wapenschild met knoflook. Wapenschild wordt bekroond door een bewegelijk bladornament en een helm met daarop een bos knoflook. Met penseel zijn vijf ornamentjes... more

Wildeman op een eenhoorn

Wildeman op een eenhoorn

Wildeman rijdend op een eenhoorn, zijn lichaam met bladeren bedekt en op zijn hoofd een kroon van takken.

Christus als de Goede Herder

Christus als de Goede Herder

Christus met lam op de schouders, lege banderol boven hoofd.

Boerenvrouw met een sikkel op haar wapenschild

Boerenvrouw met een sikkel op haar wapenschild

Wapenschild met sikkel wordt bekroond door een helm en een bewegelijk bladornament. Vrouw staat ernaast en draagt een mand over het hoofd.

Vierde profeet

Vierde profeet

Profeet met banderol in de handen, staand in een nis.

Tweede profeet

Tweede profeet

Profeet met banderol in de hand, staand in een nis. Met sporen van rode verfspatjes.

Boer met blank wapenschild

Boer met blank wapenschild

Zittende boer met wapenschild waarop met penseel een blazoen met een leeuw is getekend.

Roma familie

Roma familie

Roma echtpaar met twee kinderen. De man draagt een breed gerande hoed en heeft een boog in zijn hand. De vrouw draagt een tulband en een plunjezak over haar schouder.

Jonge vrouw en oude man

Jonge vrouw en oude man

Ongelijk liefdespaar: oude man omarmt een jonge vrouw. De vrouw met bruidskrans op het hoofd, loert naar de geldzak tussen hen in.

Gevecht tussen twee wildemannen te paard

Gevecht tussen twee wildemannen te paard

Twee ruiters die elkaar met uit de grond gerukte bomen te lijf gaan. Hun harnas en het kleed van de paarden bestaat uit ornamenteel bladwerk, de helmen zijn een respectievelijk een bosje knoflook en een bosje radijzen.

Jongeman en oude vrouw

Jongeman en oude vrouw

Ongelijk liefdespaar: een jongeman omarmt een oude vrouw en legt zijn hand op haar geldzak.

Twee worstelende boeren

Twee worstelende boeren

Twee worstelende boeren, gekleed in wambuis met gordel. Op de grond liggen hun stokken, een bontmuts en andere kledingstukken.

Heilige Maarten te paard

Heilige Maarten te paard

De heilige Maarten te paard, snijdt met zwaard zijn mantel door. Aan zijn linkerhand de kreupele bedelaar.

Wapenschild met de Arma Christi

Wapenschild met de Arma Christi

Wapenschild met Arma Christi, bekroond door het hoofd van Christus, geflankeerd door treurende Maria en Johannes.

Spinnende boerin met een blank wapenschild

Spinnende boerin met een blank wapenschild

Zittende vrouw met een spinrok en een blank wapenschild.

Roma man met baard en blank wapenschild

Roma man met baard en blank wapenschild

Zittende man met blank wapenschild, naast hem ligt een hamer. Prent vormt een paar met een een afbeelding van een Roma vrouw en twee kinderen met een blank wapenschild.

Heilige Sebastiaan met boogschutters

Heilige Sebastiaan met boogschutters

Sebastiaan vastgebonden aan zuil, twee boogschutters maken zich klaar om te schieten.

Madonna op de maansikkel

Madonna op de maansikkel

Maria met Kind, staand op de maansikkel.

Twee pratende jagers

Twee pratende jagers

Twee pratende mannen, waarvan één een snuffelende jachthond vasthoudt. Ze dragen puntige schoenen (tootschoenen).

De kruisdraging

De kruisdraging

Christus ingestort onder het gewicht van het kruis.

Twee monniken

Twee monniken

Twee monniken zittend op de grond in een kloostercel. Eén heeft missaal of gebedenboek op schoot, beide hebben banderol zonder tekst boven het hoofd.

Twee nonnen

Twee nonnen

Twee nonnen zittend op de grond in een kloostercel. Eén heeft missaal of gebedenboek op schoot, de ander houdt een rozenkrans vast. Beide hebben banderol zonder tekst boven het hoofd.

De verkondiging

De verkondiging

Maria geknield voor een bidstoel met een gebedenboek en een brandende kaars. Achter haar een knielende engel met banderol. Boven hun hoofden de heilige Geest als duif. In het vertrek een hemelbed.

Jongeman en twee meisjes

Jongeman en twee meisjes

Een modieus geklede man zittend op een krukje tussen twee hem toegewijde jonge vrouwen. Samen kijken zij op een strook papier met tekst. Met penseel zijn, wellicht later, wolkjes boven de figuren en schaduw ach... more

De visitatie

De visitatie

Maria en Elisabeth omhelzen elkaar bij de stadspoort. Achter Elisabeth staat Zacharias. Jozef komt door de poort aangelopen, een stok over de schouder. In de bomen achter de poort wordt een uil (de vogel van de... more

Heilige Christoffel ('grote versie')

Heilige Christoffel ('grote versie')

Christoffel met Christus op zijn rug, staand in de rivier. Uit zijn staf groeit dadelpalm. Tussen de rotsen de kluizenaar met zijn lantaarn.

De elevatie van de H. Maria Magdalena met vijf engelen

De elevatie van de H. Maria Magdalena met vijf engelen

Maria Magdalena wordt door vijf engelen omhooggetild, haar lichaam bedekt door haar lange haren.

Kaartspelers

Kaartspelers

In een landschap zit een elegant geklede jonge dame, omgeven door drie jongemannen en een nar op de grond. De dame heeft een kaart op haar schoot liggen. De aanwezigheid van de nar en de fontein rechtsachter do... more

Dame met uil en wapenschild met de letters AN

Dame met uil en wapenschild met de letters AN

Zittende jonge vrouw, op haar schoot bladranken en een helm waarop een uil zit. Naast haar een wapenschild met de letters A N, boven haar een banderol zonder tekst.

Het hoofd van Johannes de Doper of van Goliath

Het hoofd van Johannes de Doper of van Goliath

Afgehakt hoofd tussen twee pollen gras.

Aristoteles en Phyllis

Aristoteles en Phyllis

Aristoteles laat zich als een paard berijden door Phyllis (verhaal uit 13de eeuw van Jacques de Vitry), koning en klerk kijken toe.

Salomo's afgoderij

Salomo's afgoderij

Koning Salomo geknield voor een zuil met een afgodsbeeldje. Naast hem een elegant geklede vrouw en een zittend hondje. Ze dragen tootschoenen of poulaines. Prent vormt tegenhanger van prent met Aristoteles en Phyllis.

Valkenier en metgezel

Valkenier en metgezel

Valkenier met valk op linkerhand en veer in rechter, wordt vastgepakt door een wat oudere man met stok in rechterhand. Zij hebben drie jachthonden bij zich.

De kruisiging

De kruisiging

Christus aan het kruis, stad op de achtergrond.

Johannes de Doper

Johannes de Doper

Johannes de Doper met lam op arm, staand in nis.

Heilige Dorothea

Heilige Dorothea

Dorothea met palmtak en aan haar linkerhand korfje met bloemen en appels, vastgehouden door een kind.

Heilige Paulus, staande op een console

Heilige Paulus, staande op een console

Paulus met boek en zwaard, staand op console in de vorm van een hurkende engel.

Vertrek voor de jacht

Vertrek voor de jacht

Een modieus gekleed aristocratische gezelschap van mannen en vrouwen te paard. Zij hebben drie jachthonden en twee valken bij zich voor de jacht.

Jongeman en de Dood

Jongeman en de Dood

Een elegant geklede jongeman met tootschoenen. Naast hem de Dood in de gedaante van een magere man, aan zijn voeten een pad en een slang.

Coat of Arms with a Peasant Standing on his Head

Coat of Arms with a Peasant Standing on his Head

The coat of arms shows a peasant standing on his head, viewing the world upside down. Above the shield another peasant is being ridden by his wife, while holding the distaff she uses for spinning. The reversal ... more

Hertenjacht

Hertenjacht

Een groepje honden rent achter twee herten aan die linksachter tussen de bomen verdwijnen. Rechts een ruiter met bladeren om zijn muts, en een jager die op zijn hoorn blaast.

Het hoofd van Johannes de Doper op een schotel

Het hoofd van Johannes de Doper op een schotel

Een schotel met het afgehakte hoofd van Johannes de Doper, op een kussen.

Heilige Catharina in nis

Heilige Catharina in nis

De heilige Catharina met zwaard, gebroken rad en palmtak, staand op console in nis.

Heilige Barbara (kleine versie)

Heilige Barbara (kleine versie)

De heilige Barbara, met palmtak en toren als attributen, staand op een console in een nis.

Studie van twee hoofden

Studie van twee hoofden

Studie van een hoofd van een kind en van een jongeman. Vertegenwoordigen samen met "Het hoofd van een oude man" de drie leeftijdstypen.

Turkse ruiter

Turkse ruiter

Een man met tulband op het hoofd te paard, draagt een zwaard, een boog met pijlen en een trommel bij zich.

Heilige Sebastiaan in een nis

Heilige Sebastiaan in een nis

Sebastiaan vastgebonden aan paal en met pijlen doorboord, in nis.

Aanbidding van de Heilige Drieëenheid door Maria, Johannes de Evangelist en engelen

Aanbidding van de Heilige Drieëenheid door Maria, Johannes de Evangeli...

God de Vader toont dode lichaam van Christus, op het hoofd de heilige Geest in vorm van een duif. Aan zijn rechterhand Maria, aan zijn linker Johannes.

Het zegenend Christuskind

Het zegenend Christuskind

Christuskind staand in gotische nis, linkerhand zegenend opgeheven en in rechterhand wereldbol. Doodshoofd onder nis.

De hoofden van Christus en Maria

De hoofden van Christus en Maria

Links hoofd van Christus met vera-icon gelaatstype. Rechts hoofd van Maria met neergeslagen blik.

Heilige Christoffel ('kleine versie')

Heilige Christoffel ('kleine versie')

Christoffel wadend door rivier, uit zijn wandelstaf groeit een dadelpalm. Op zijn rug Christuskind met wereldbol in de hand. Links achter de kluizenaar met zijn lantaarn.

Heilige Michaël

Heilige Michaël

Aartsengel Michaël in gevecht met de duivel. Aan de hemel het oog van God, afgebeeld als de zon (sol justitiae), en biddende engelen.

Christus aan de geselpaal

Christus aan de geselpaal

Christus staand aan de geselpaal met roede en gesel in zijn handen.

Wapenschild met oude twijnende vrouw

Wapenschild met oude twijnende vrouw

Wapenschild met daarop een oude vrouw met een spinnewiel. De oude vrouw heeft een aantal kluwens getwijnd garen in haar schoot. Boven het wapenschild bladranken, een helm en een krijsende vogel.

Madonna met sterrenkroon en rozenkrans op de maansikkel

Madonna met sterrenkroon en rozenkrans op de maansikkel

Maria met het Kind op de arm, staand op de maansikkel. Het Christuskind houdt een rozenkrans vast. Maria draagt een kroon op het hoofd, waarboven een sterrenkroon, een krans van zonnestralen achter haar.

Aanbidding der koningen

Aanbidding der koningen

Maria met Christuskind op schoot in ruïne, drie koningen brengen geschenken.

De Heilige Familie bij de rozenstruik

De Heilige Familie bij de rozenstruik

Maria met het Christuskind en Jozef in een omsloten tuin.

De besnijdenis

De besnijdenis

Priester besnijdt het Christuskind in de tempel, op de achtergrond de Ark des Verbond onder een baldakijn.

Heilige Anna-te-Drieën

Heilige Anna-te-Drieën

Heilige Anna, Maria en het Christuskind

Tronende Madonna door engelen aanbeden

Tronende Madonna door engelen aanbeden

Maria zittend op troon geeft Christuskind de borst.

De Heilige Familie in een gewelfde ruimte

De Heilige Familie in een gewelfde ruimte

Maria met het Christuskind en Anna, achter hen Jozef en Joachim. Heilige Geest als duif in de lucht.

Wapenschild met acrobaten en zwaardvechters

Wapenschild met acrobaten en zwaardvechters

Wapenschild met twee zwaardvechters. Bovenop het schild bladranken, een helm en een acrobaat die op zijn hoofd staat. Op de voorgrond twee buitelende figuren.

Heilige Sebastiaan aan de geselpaal, met rechter en  beulsknecht

Heilige Sebastiaan aan de geselpaal, met rechter en beulsknecht

Sebastiaan vastgebonden aan zuil, beulsknecht haalt pijlen uit zijn lichaam. Rechter, waarschijnlijk keizer Diocletianus, kijkt toe.

De elevatie van de H. Maria Magdalena met vier engelen

De elevatie van de H. Maria Magdalena met vier engelen

Onder ornamentele boog wordt Maria Magdalena door vier engelen omhooggetild, haar lichaam is met haar begroeid.

De H. Joris te voet

De H. Joris te voet

Joris, te voet, doodt de draak met zijn zwaard. Prinses Cleodelinde kijkt toe en houdt zijn paard vast.

De Heilige Familie met Johannes de Evangelist, Maria Magdalena en Nicodemus

De Heilige Familie met Johannes de Evangelist, Maria Magdalena en Nico...

Maria zit op een houten bank met het Christuskind op schoot. Aan haar rechterzijde Jozef, achter haar Johannes de Evangelist, Maria Magdalena en Nicodemus.

De Heilige Familie met Johannes de Evangelist, Maria Magdalena en Nicodemus

De Heilige Familie met Johannes de Evangelist, Maria Magdalena en Nico...

Maria zit op een houten bank met het Christuskind op schoot. Aan haar rechterzijde Jozef, achter haar Johannes de Evangelist, Maria Magdalena en Nicodemus.

Christus met de doornenkroon

Christus met de doornenkroon

Ronde voorstelling van het hoofd van Christus met de doornenkroon op.

Christus als Man van Smarten, met gebonden handen

Christus als Man van Smarten, met gebonden handen

Christus, staand bij een boom, de handen gebonden, een kleed om het lijf en de doornenkroon op het hoofd.

Christus als Man van Smarten, met gebonden handen

Christus als Man van Smarten, met gebonden handen

Christus, staand bij een boom, de handen gebonden, een kleed om het lijf en de doornenkroon op het hoofd.

St Jerome in the Wilderness

St Jerome in the Wilderness

This depiction was made by incising lines directly into a metal plate with an etching needle. This technique yields only a small number of perfect impressions. The St Jerome was therefore considered a rarity ev... more

De Heilige Hiëronymus in de wildernis

De Heilige Hiëronymus in de wildernis

De Heilige Hiëronymus zit in een rotsachtige omgeving te bidden bij een crucifix. Naast hem staat een knotwilg, aan zijn voeten ligt een leeuw.