The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

drakt voksen kvinne

1,620 media by topicpage 1 of 17
Portrett, fru Krabbe, gift med dr. Krabbe.Sittende kvinne med hodeplagg.

Portrett, fru Krabbe, gift med dr. Krabbe.Sittende kvinne med hodeplag...

Fra serie tilknyttet Christian Munthe (1818-92) som var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. Muligens fra vennekrets eller familie.

Portrett, frk. Krabbe. Hun drev pikeskole i Skien i 1850-årene. Kvinne stående, ant. i fotoatelier.

Portrett, frk. Krabbe. Hun drev pikeskole i Skien i 1850-årene. Kvinne...

Fra serie tilknyttet Christian Munthe (1818-92) som var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. Muligens fra vennekrets eller familie.

Kvinnedrakt, kone, Manger, Radøy. Portrett av kvinne med stående i fotoatelier med nøytral bakgrunn. Visittkortformat.

Kvinnedrakt, kone, Manger, Radøy. Portrett av kvinne med stående i fo...

Kvinnedrakt, kone, Manger, Radøy. Portrett av kvinne med stående i fotoatelier med nøytral bakgrunn. Visittkortformat.

Gruppe, utflukt i skogen, muligens Kviteseid, ant.fotografert av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92). Matservering.

Gruppe, utflukt i skogen, muligens Kviteseid, ant.fotografert av prop...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Bakstekone, ant. på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet. Kvinne i arbeidsklær sittende på stol. Muligens samme kvinne fra husmannsgruppen på Moen, se foto NF.07923-002, foran t.h.

Bakstekone, ant. på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landha...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark.

Kvinnegruppe, foran dør, Kviteseid. Fra venstre: Inger (Munthe?), ukjent, Christopha Theodora Munthe (Dora), Olivia Munthe, gift 1869 med proprietær og landhandler Christian Munthe (1818-92) som tatt bildet, muligens på sin gård Moen, ant. 1870-tallet. De 2 til høyre ukjent.

Kvinnegruppe, foran dør, Kviteseid. Fra venstre: Inger (Munthe?), ukje...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Gruppe husmenn med koner og mødre på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet.

Gruppe husmenn med koner og mødre på gården Moen, Kviteseid, eid av pr...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark.

Avfotografering. Dobbeltportrett, mann og kvinne, han i uniform som offiser ved infanteriet som reglementert fra 1845 til 1855, muligens Tycho Diderik Castberg, født 1829.Daguerreotypi?

Avfotografering. Dobbeltportrett, mann og kvinne, han i uniform som of...

Avfotografering. Dobbeltportrett, mann og kvinne, han i uniform som offiser ved infanteriet som reglementert fra 1845 til 1855, muligens Tycho Diderik Castberg, født 1829.Daguerreotypi?

Familiegruppe, på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet 1856. Marthe Hansine (Hanne), Christopha Theodora (tanta Dora) og Anders (f. 1851) , fotografens pleiesønn, i hageområde med port og gjerder.

Familiegruppe, på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhand...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Familiegruppe, ant. på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet 1856. Marthe Hansine (Hanne), Christopha Theodora (tanta Dora) og Anders (f. 1851) , fotografens pleiesønn, i hageområde med port og gjerder.

Familiegruppe, ant. på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og lan...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark.

Samefamilie foran telt, Lyngseidet, Lyngen, Troms.

Samefamilie foran telt, Lyngseidet, Lyngen, Troms.

Samefamilie foran telt, Lyngseidet, Lyngen, Troms.

Kvinnegruppe i interiør, ant. Seljord. Ant. familie eller venner av proprietær og landhandler Christian Munthe (1818-92) som har tatt bildet i 1860-årene.

Kvinnegruppe i interiør, ant. Seljord. Ant. familie eller venner av pr...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Gruppe, foran dør, Seljord. Ant. venner og familie av proprietær og landhandler Christian Munthe (1818-92) som har tatt bildet ant. i 1860-årene. I øvre rad: sorenskriver Conradi med frue, ukjent kvinne, fru Christopha Theodora (Dora) Munthe, Olivia Munthe, fotografens kone. Frk. Munthe og frk. Conradi er blant kvinnene ytterst t.h.

Gruppe, foran dør, Seljord. Ant. venner og familie av proprietær og la...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Gruppeportrett, persongruppe foran våningshus, ukjent sted.

Gruppeportrett, persongruppe foran våningshus, ukjent sted.

Gruppeportrett, persongruppe foran våningshus, ukjent sted.

Gruppeportrett med folkedrakt på gårdstun iTelemark antakelig. Hovedhus og satbbur i bakgrunnen.

Gruppeportrett med folkedrakt på gårdstun iTelemark antakelig. Hovedhu...

Gruppeportrett med folkedrakt på gårdstun iTelemark antakelig. Hovedhus og satbbur i bakgrunnen.

Gruppe, utflukt i robåt på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet ca.1860.

Gruppe, utflukt i robåt på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Gruppe, utflukt i robåt på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet i 1860-årene.

Gruppe, utflukt i robåt på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Gruppe, i hagen på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet i 1860-årene. Noen sitter på hagebenk, til høyre barnestol. Èn av kvinnene bærer folkedrakt.

Gruppe, i hagen på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhan...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Portrett, kvinnedrakt, Vest-Telemark. 1860-årene. Ukjent person.Fra serie tatt av Christian Munthe (1818-92), proprietær og landhandler, eier av gården Moen, Kviteseid.

Portrett, kvinnedrakt, Vest-Telemark. 1860-årene. Ukjent person.Fra se...

Fra serie tilknyttet Christian Munthe (1818-92) som var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark.

Kvinne i drakt står i trapp foran inngangsdøren til seter. Holder på bolle.

Kvinne i drakt står i trapp foran inngangsdøren til seter. Holder på b...

Solveig Lund utdannet seg som kunstfotograf (nasjonaldrakter, landskaper m.m) med særlig henblikk på turisttrafikken.

Oppstilt, festkledd folkemengde ved vei med flagg og faner, ukjent sted og anledning. Ridende soldater i opptog til høyre?

Oppstilt, festkledd folkemengde ved vei med flagg og faner, ukjent ste...

Oppstilt, festkledd folkemengde ved vei med flagg og faner, ukjent sted og anledning. Ridende soldater i opptog til høyre?

Gruppe, på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet, i hageområde med port og gjerder. Ant. 1860-årene.

Gruppe, på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Chr...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Gruppe, på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet, i hageområde med port og gjerder. 1860-årene.

Gruppe, på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Chr...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Gruppe, i hagen på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet i 1860-årene.

Gruppe, i hagen på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhan...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Portrett, kvinnedrakt, Vest-Telemark. 1860-årene. Ukjent person.Fra serie tatt av Christian Munthe (1818-92), proprietær og landhandler, eier av gården Moen, Kviteseid.

Portrett, kvinnedrakt, Vest-Telemark. 1860-årene. Ukjent person.Fra se...

Fra serie tilknyttet Christian Munthe (1818-92) som var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark.

Gruppe, foran dør, Seljord. Ant. venner og familie av proprietær og landhandler Christian Munthe (1818-92) som har tatt bildet i 1860-årene. Flere av kvinnene bærer folkedrakt. Kvinne nr.5 fra h. (bak folkedrakt) er ant. Olivia Munthe, fotografens kone. Kvinnen i sort sittende opp t.h. er ant. Christopha Theodora (Dora) Munthe.

Gruppe, foran dør, Seljord. Ant. venner og familie av proprietær og la...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark.

Gruppe, på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet i 1860-årene, i hageområde med port og gjerder.

Gruppe, på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Chr...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark.

Gruppe i interiør, ant. Seljord. Ant. familie eller venner av proprietær og landhandler Christian Munthe (1818-92) som har tatt bildet i 1860-årene.

Gruppe i interiør, ant. Seljord. Ant. familie eller venner av propriet...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Gruppe, foran dør, Seljord. Ant. venner og familie av proprietær og landhandler Christian Munthe (1818-92) som har tatt bildet i 1860-årene. Kvinnen i mørke klær i 2.rekke er ant .Olivia Munthe, fotografens kone. Kvinnen sittende nederst t.h. er ant. Christopha Theodora (Dora) Munthe.

Gruppe, foran dør, Seljord. Ant. venner og familie av proprietær og la...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Gruppeportrett, kvinnedrakt, Vest-Telemark 1860-årene.Fra serie tatt av Christian Munthe (1818-92), proprietær og landhandler, eier av gården Moen, Kviteseid.

Gruppeportrett, kvinnedrakt, Vest-Telemark 1860-årene.Fra serie tatt a...

Fra serie tilknyttet Christian Munthe (1818-92) som var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark.

Samiske fiskere setter agn på liner i fiskeværet Kiberg, Vardø, Finnmark. Linestamper i forgrunnen. Motivet har nr. i lysbildeforedraget kalt "I lappernes land - Sør-Varanger", utgitt i Nerliens Lysbilledserier, serie nr 113.

Samiske fiskere setter agn på liner i fiskeværet Kiberg, Vardø, Finnma...

Samiske fiskere setter agn på liner i fiskeværet Kiberg, Vardø, Finnmark. Linestamper i forgrunnen. Motivet har nr. i lysbildeforedraget kalt "I lappernes land - Sør-Varanger", utgitt i Nerliens Lysbilledserie... More

Portrett, kvinnedrakt, Vest-Telemark. 1860-årene. Olivia Munthe (ant.), f. Andersen 1849, stående ved stol. Hun giftet seg med fotografen 1869.Fra serie tatt av Christian Munthe (1818-92), proprietær og landhandler, eier av gården Moen, Kviteseid.

Portrett, kvinnedrakt, Vest-Telemark. 1860-årene. Olivia Munthe (ant.)...

Fra serie tilknyttet Christian Munthe (1818-92) som var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark.

Kvinnedrakt, Vest-Telemark. 1860-årene. Azora Jensen, f. Bretville stående ved stol.Fra serie tatt av Christian Munthe (1818-92), proprietær og landhandler, eier av gården Moen, Kviteseid.

Kvinnedrakt, Vest-Telemark. 1860-årene. Azora Jensen, f. Bretville stå...

Fra serie tilknyttet Christian Munthe (1818-92) som var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark.

Gruppe i interiør, Seljord. Ant. venner og familie av proprietær og landhandler Christian Munthe (1818-92) som har tatt bildet i 1860-årene. Kvinnen nr. 2 fra v. i 2.rad likner fotografens kone, Olivia, f. Anderson (gift 1869).

Gruppe i interiør, Seljord. Ant. venner og familie av proprietær og la...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Dyrskar, Haukelifjell, Vinje, Telemark. Veiparti med tunnel , kvinner i forgrunnen. Hestekjøretøyer.

Dyrskar, Haukelifjell, Vinje, Telemark. Veiparti med tunnel , kvinner ...

Dyrskar, Haukelifjell, Vinje, Telemark. Veiparti med tunnel , kvinner i forgrunnen. Hestekjøretøyer.

Hageselskap, gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet. Persongruppe med kaffe/tekopper i hendene foran "portal" med søyler.

Hageselskap, gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler C...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Gruppeportrett, persongruppe foran våningshus, ukjent sted. Huset har søyleparti og hage omkring.

Gruppeportrett, persongruppe foran våningshus, ukjent sted. Huset har ...

Gruppeportrett, persongruppe foran våningshus, ukjent sted. Huset har søyleparti og hage omkring.

Kvinnedrakt, Vest-Telemark. 1860-årene.Fra serie tatt av Christian Munthe (1818-92), proprietær og landhandler, eier av gården Moen, Kviteseid.

Kvinnedrakt, Vest-Telemark. 1860-årene.Fra serie tatt av Christian Mun...

Fra serie tilknyttet Christian Munthe (1818-92) som var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark.

Gruppe, gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet i 1860-årene foran liten bygning med "portal" med søyler (lysthus?). Hagemøbler.

Gruppe, gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christ...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark.

Gruppe i interiør, Seljord. Ant. venner og familie av proprietær og landhandler Christian Munthe (1818-92) som har tatt bildet i 1860-årene. Kvinnen nr. 3 fra v. i 2.rad likner fotografens kone, Olivia, f. Anderson (gift 1869).

Gruppe i interiør, Seljord. Ant. venner og familie av proprietær og la...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Gruppe i interiør, Seljord. Ant. venner og familie av proprietær og landhandler Christian Munthe (1818-92) som har tatt bildet i 1860-årene. Kvinnen foran nr. 2 fra v. likner fotografens kone, Olivia, f. Anderson (gift 1869).

Gruppe i interiør, Seljord. Ant. venner og familie av proprietær og la...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Gruppe i interiør, ant. gården Moen, Kviteseid. Ant. familie av proprietær og landhandler Christian Munthe (1818-92) som har tatt bildet i 1860-70-årene. Kvinnen t.h. er ant.fotografens kone, Olivia, f. Anderson (gift 1869). Kvinnen stående t.h. er ant. Christopha Theodora (Dora) Munthe.

Gruppe i interiør, ant. gården Moen, Kviteseid. Ant. familie av propri...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Gruppe, utflukt i robåt på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet i 1860-årene.

Gruppe, utflukt i robåt på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark.

Gruppe, på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet, i hageområde med port og gjerder. 1860-årene.

Gruppe, på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Chr...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Gruppe, foran dør, Seljord. Ant. venner og familie av proprietær og landhandler Christian Munthe (1818-92) som har tatt bildet i 1860-årene. Flere av kvinnene bærer folkedrakt. Kvinne nr.5 fra h. (bak folkedrakt) er ant. Olivia Munthe, fotografens kone. Kvinnen i sort sittende opp t.h. er ant. Christopha Theodora (Dora) Munthe.

Gruppe, foran dør, Seljord. Ant. venner og familie av proprietær og la...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Gruppe, Seljord. Ant. venner og familie av proprietær og landhandler Christian Munthe (1818-92) som har tatt bildet i 1860-årene utendørs.

Gruppe, Seljord. Ant. venner og familie av proprietær og landhandler C...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Dyrskar, Haukelifjell, Vinje, Telemark. Veiparti med tunnel , kvinner i forgrunnen. Hestekjøretøyer.

Dyrskar, Haukelifjell, Vinje, Telemark. Veiparti med tunnel , kvinner ...

Dyrskar, Haukelifjell, Vinje, Telemark. Veiparti med tunnel , kvinner i forgrunnen. Hestekjøretøyer.

Gruppe, gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet i 1860-årene foran liten bygning "portal" med søyler (lysthus?). Hagemøbler.

Gruppe, gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christ...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Lysthus, gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet. Inngjerdet område med lysthus med poserende persongruppe.

Lysthus, gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Chris...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark.

88. Jentedrakt, kvinnedrakt, fra Vossevangen. Voss. Portrett av jente/kvinne stående med bok og tørkle i hånden i fotoatelier med malt naturbakgrunn. Fra M. Selmers (1819-1900)folkedraktserie "Norske Nationaldragter", (nr.88).

88. Jentedrakt, kvinnedrakt, fra Vossevangen. Voss. Portrett av jente/...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr.(her nr.88) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. De... More

17. Konedrakt, Aurland, Sogn. Portrett av kone stående i fotoatelier med malt stueinteriør som bakgrunn. Hun støtter seg til en stol. Kolorert original.Fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

17. Konedrakt, Aurland, Sogn. Portrett av kone stående i fotoatelier m...

Bildet er fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

25. Jentedrakter, kvinnedrakter, Kvinnherad. Portrett av 2 jente/kvinner med hodeplagg i fotoatelier med malt stueinteriør som bakgrunn. Den ene sitter og leser i en bok. Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.25), visittkortformat, håndkolorert. Serien er fotografert av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

25. Jentedrakter, kvinnedrakter, Kvinnherad. Portrett av 2 jente/kvinn...

Fotografiene har i billedprotokollen serienr. NF.09401 med bokstav i tillegg (A-Ø), dette bildet har bokstav H.

22. Brudedrakt fra Voss. Portrett av sittende brud med brudekrone, i fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe. Ølkrus og pokal på bordet. Kolorert original.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.22), fotografert av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

22. Brudedrakt fra Voss. Portrett av sittende brud med brudekrone, i f...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr.(her nr.22) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. De... More

65. Manns- og pike/kvinnedrakt, Gol, Hallingdal. Portrett av mann som håndhilser med pike/kvinne stående i fotoatelier med nøytral bakgrunn.Fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

65. Manns- og pike/kvinnedrakt, Gol, Hallingdal. Portrett av mann som ...

Bildet er fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

60. Mannsdrakt, Bremanger. Portrett av eldre mann sittende på stol i fotoatelier med malt naturbakgrunn. Visittkortformat. Kolorert original.Fra M. Selmers (1819-1900) folkedraktserie "Norske Nationaldragter" (nr.60).

60. Mannsdrakt, Bremanger. Portrett av eldre mann sittende på stol i f...

Fotografiene har i billedprotokollen serienr. NF.09401 med bokstav i tillegg (A-W).Dette bildet har tilleggsbokstaven N.

68. Brudedrakt, Jølster, Sunnfjord. Portrett av kvinne sittende i brudestas med brudekrone ved dekket bord i fotoatelier med nøytral bakgrunn .Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.68), visittkortformat, håndkolorert. Serien tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

68. Brudedrakt, Jølster, Sunnfjord. Portrett av kvinne sittende i brud...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr.(her nr.68) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. De... More

48. Konedrakt fra Hemsedal. Portrett av kvinne/kone stående i fotoatelier med malt naturbakgrunn og mønstret gulvteppe. Fra serien "Norske Nationaldragter", eldre norske draktfotografier tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

48. Konedrakt fra Hemsedal. Portrett av kvinne/kone stående i fotoatel...

Bildet er fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

105. Konedrakt, Tydal. Portrett av kvinne sittende med strikketøy i fotoatelier med malt naturbakgrunn. Håndkolorert original.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.105). Serien er tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

105. Konedrakt, Tydal. Portrett av kvinne sittende med strikketøy i fo...

Fotografiene har i billedprotokollen serienr. NF.09399 med bokstav i tillegg (A-U). Dette eks. har bokstaven U.

88. Jentedrakt, kvinnedrakt, fra Vossevangen, Voss. Portrett av jente/kvinne stående med bok og tørkle i hånden i fotoatelier med malt naturbakgrunn. Håndkolorert.Fra M. Selmers (1819-1900) folkedraktserie "Norske Nationaldragter", (nr.88).

88. Jentedrakt, kvinnedrakt, fra Vossevangen, Voss. Portrett av jente/...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr. (her nr.88) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. D... More

41. Konedrakt fra Sunnmøre. Portrett av kvinne/kone ant. i atelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe, sittende ved bord med hvit duk.Fra serien "Norske Nationaldragter", eldre norske draktfotografier (nr.41) tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

41. Konedrakt fra Sunnmøre. Portrett av kvinne/kone ant. i atelier med...

Bildet er fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

88. Jentedrakt, kvinnedrakt, fra Vossevangen, Voss. Portrett av jente/kvinne stående med bok og tørkle i hånden i fotoatelier med malt naturbakgrunn. Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.88), visittkortformat, håndkolorert. Serien er tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

88. Jentedrakt, kvinnedrakt, fra Vossevangen, Voss. Portrett av jente/...

Fotografiene har i billedprotokollen serienr. NF.09402 med bokstav i tillegg (A-E). Dette eks. har bokstaven B.

2. Jentedrakt, kvinnedrakt, Hosanger, Osterøy. Portrett av jente/kvinne sittende på stol i fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe. Hun holder skrin/øskje (?) i fanget. Visittkortformat.Fra Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserie "Norske Nationaldragter" (nr.2).

2. Jentedrakt, kvinnedrakt, Hosanger, Osterøy. Portrett av jente/kvinn...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr. (her nr.2) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. De... More

79. Konedrakt, Jølster eller Dale i Sunnfjord. Portrett av kvinne med hodeplagg sittende i fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe. Håndkolorert.Fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

79. Konedrakt, Jølster eller Dale i Sunnfjord. Portrett av kvinne med ...

Bildet er fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

25. Jentedrakter, kvinnedrakter, fra Kvinnherad. Portrett av 2 jenter/kvinner med hodeplagg i fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe. Den ene sitter og leser i en bok. Håndkolorert.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.25), visittkortformat, håndkolorert. Serien er fotografert av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

25. Jentedrakter, kvinnedrakter, fra Kvinnherad. Portrett av 2 jenter...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr. (her nr.25) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. D... More

77. Konedrakt, Røldal. Portrett av kvinne (kone) sittende i fotoatelier med malt naturbakgrunn og mønstret gulvteppe. Håndkolorert.Del av serien "Norske Nationaldragter" (nr.77) av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

77. Konedrakt, Røldal. Portrett av kvinne (kone) sittende i fotoateli...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr. (her nr.77) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. D... More

66. Jentedrakt, kvinnedrakt, Ål i Hallingdal. Portrett av jente/kvinne sittende på kiste i fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe.Fra serien "Norske Nationaldragter", tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

66. Jentedrakt, kvinnedrakt, Ål i Hallingdal. Portrett av jente/kvinne...

Bildet er fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

3. Manns-, kvinne- og pikedrakt fra Strilelandet ved Bergen. Portrett av familiegruppe, far, mor, datter i fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe. Håndkolorert.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.3), fotografert av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

3. Manns-, kvinne- og pikedrakt fra Strilelandet ved Bergen. Portrett ...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr. (her nr.3) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. De... More

68. Brudedrakt, Jølster, Sunnfjord. Portrett av kvinne sittende med brudestas med brudekrone i fotoatelier foran nøytral bakgrunn med dekket (kaffe?)bord. Håndkolorert.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.68), tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

68. Brudedrakt, Jølster, Sunnfjord. Portrett av kvinne sittende med br...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr. (her nr.68) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. D... More

18. Brudedrakt, Leikanger. Portrett av kvinne med brudekrone, sittende på høyrygget stol ved dekket bord med krus, bolle og flatbrød. Fra fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe. Fra serien "Norske Nationaldragter", eldre norske draktfotografier tatt (ant. før 1862) av fotografen Marcus Selmer (1819-1900), Bergen, i stort format, montert på originalkartong med håndskrevet undertekst på norsk og engelsk. Håndkolorert.

18. Brudedrakt, Leikanger. Portrett av kvinne med brudekrone, sittende...

Fotografiene har i billedprotokollen serienr. NF.09552 med bokstav i tillegg (A-E ). Dette bildet har bokstaven C.

68. Brudedrakt, Jølster, Sunnfjord. Portrett av kvinne sittende med brudestas med brudekrone i fotoatelier foran malt interiørbakgrunn med dekket (kaffe?)bord.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.68), visittkortformat, håndkolorert. Serien er fotografert av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

68. Brudedrakt, Jølster, Sunnfjord. Portrett av kvinne sittende med br...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr. (dette nr. 68) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater... More

14. Jentedrakt, kvinnedrakt, Lavik, Høyanger. Portrett av jente/kvinne sittende i fotoatelier med malt naturbakgrunn. Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.14), visittkortformat, håndkolorert. Serien er fotografert av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

14. Jentedrakt, kvinnedrakt, Lavik, Høyanger. Portrett av jente/kvinne...

Fra serie på 12 håndkolorerte draktfotografier i visittkortformat montert sammenhengende for å kunne foldes inn i grønt omslag med tittel "NORSKE DRAGTER" i gullskrift.

4. Brudedrakt fra Birkeland, Fana, Bergen. Portrett av stående brud med brudekrone i fotoatelier med nøytral bakgrunn. Hun holder en bok (?) i hendene.Fra serien "Norske Nationaldragter", eldre norske draktfotografier tatt (ant. før 1862) av fotografen Marcus Selmer (1819-1900), Bergen, i stort format, montert på originalkartong med håndskrevet undertekst på norsk og engelsk.. Håndkolorert.

4. Brudedrakt fra Birkeland, Fana, Bergen. Portrett av stående brud me...

Fotografiene har i billedprotokollen serienr. NF.09552 med bokstav i tillegg (A-E ). Dette bildet har bokstaven A.

U.nr. Jentedrakt, kvinnedrakt, fra Voss. Portrett av jente/kvinne sittende på høyrygget stol ant. i fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe. Fra serien "Norske Nationaldragter", visittkortformat, håndkolorert. Serien er tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

U.nr. Jentedrakt, kvinnedrakt, fra Voss. Portrett av jente/kvinne sitt...

Fotografiene har i billedprotokollen serienr. NF.09399 med bokstav i tillegg (A-U). Dette eks. har bokstaven N.

14. Jentedrakt, kvinnedrakt, sommer, fra Lavik, Høyanger. Portrett av sittende jente/kvinne i fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe. Fra serien "Norske Nationaldragter", eldre norske draktfotografier tatt (ant. før 1862) av fotografen Marcus Selmer (1819-1900), Bergen, i stort format, montert på originalkartong med håndskrevet undertekst på norsk og engelsk.. Håndkolorert.

14. Jentedrakt, kvinnedrakt, sommer, fra Lavik, Høyanger. Portrett av ...

Fotografiene har i billedprotokollen serienr. NF.09552 med bokstav i tillegg (A-E ). Dette har bokstav B.

20. Brudedrakt, Lærdal. Portrett av kvinne stående i fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe. Fra serien "Norske Nationaldragter", eldre norske draktfotografier tatt (ant. før 1862) av fotografen Marcus Selmer (1819-1900), Bergen, i stort format, montert på originalkartong med håndskrevet undertekst på norsk og engelsk. Håndkolorert.

20. Brudedrakt, Lærdal. Portrett av kvinne stående i fotoatelier med n...

Fotografiene har i billedprotokollen serienr. NF.09552 med bokstav i tillegg (A-E ). Dette bildet har bokstaven D.

78. Jentedrakt, kvinnedrakt, Røldal. Portrett av jente/kvinne stående i fotoatelier med malt naturbakgrunn. Strikkede vanter med broderi.Fra M. Selmers (1819-1900)folkedraktserie "Norske Nationaldragter", (nr.78).

78. Jentedrakt, kvinnedrakt, Røldal. Portrett av jente/kvinne stående...

Fotografiene har i billedprotokollen serienr. NF.09399 med bokstav i tillegg (A-U). Dette eks. har ant. bokstaven D.

69. Brudedrakt, Luster. Portrett av kvinne stående med brudestas med brudekrone i fotoatelier med nøytal bakgrunn. Hvitt klede (?) over armen og salmebok eller Bibel i hendene.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.69), visittkortformat, håndkolorert. Serien tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

69. Brudedrakt, Luster. Portrett av kvinne stående med brudestas med b...

Fotografiene har i billedprotokollen serienr. NF.09398 med bokstav i tillegg (A-Z). Dette bildet har bokstaven M.

7. (tilsv. 6. i kat.) Konedrakt, fra g. Helldal, Birkeland, Fana. Portrett av kvinne (kone) sittende i fotoatelier med nøytral bakgrunn. Hun spinner på en rokk. Håndkolorert.Del av serien "Norske Nationaldragter" (nr.7) av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

7. (tilsv. 6. i kat.) Konedrakt, fra g. Helldal, Birkeland, Fana. Port...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr. (her nr.7, tekst som nr. 6) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i s... More

64. Jentedrakt, kvinnedrakt, samedrakt, Karasjok. Portrett av pike stående ant. med Bibel eller salmebok i hendene, i fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe. Håndkolorert.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.64) tatt av fotografen Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

64. Jentedrakt, kvinnedrakt, samedrakt, Karasjok. Portrett av pike stå...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr. (her nr.64) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. D... More

63. Konedrakt, Valdres. Portrett av kvinne sittende med langleik og dansedukke foran seg, i fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe.Fra serien "Norske Nationaldragter", eldre norske draktfotografier tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

63. Konedrakt, Valdres. Portrett av kvinne sittende med langleik og da...

Bildet er fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

22. Brudedrakt, Voss. Portrett av sittende brud med brudekrone, i fotoatelier med nøytral bakgrunn. Ølkrus og pokal på bordet.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.22), fotografert av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

22. Brudedrakt, Voss. Portrett av sittende brud med brudekrone, i foto...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr. (her nr.22) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. D... More

2. Jentedrakt, kvinnedrakt, Hosanger, Osterøy. Portrett av jente/kvinne med tine på fanget, tina er påmalt initialer og årstallet 1854. Hun er plassert mot tegnet naturbakgrunn, sittende på steingjerde med grind.Fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

2. Jentedrakt, kvinnedrakt, Hosanger, Osterøy. Portrett av jente/kvinn...

Bildet er fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

25. Jentedrakter, kvinnedrakter, Kvinnherad. Portrett av 2 jenter/kvinner med hodeplagg i fotoatelier med mønstret gulvteppe. Den ene sitter og leser i en bok. Fra M. Selmers (1819-1900)folkedraktserie "Norske Nationaldragter", (nr.25).

25. Jentedrakter, kvinnedrakter, Kvinnherad. Portrett av 2 jenter/kvin...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr.(her nr.25) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. De... More

22. Brudedrakt fra Voss. Portrett av sittende brud med brudekrone i fotoatelier med tegnet stueinteriør som bakgrunn. Kolorert original.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.22), fotografert av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

22. Brudedrakt fra Voss. Portrett av sittende brud med brudekrone i fo...

Fotografiene har i billedprotokollen serienr. NF.09401 med bokstav i tillegg (A-W).Dette bildet har tilleggsbokstaven G.

75. Brudedrakt, samedrakt, fra Karasjok. Portrett av kvinne stående i skinnklær og hornlue med Bibel i hånden, ant. i fotoatelier med malt naturbakgrunn. Håndkolorert.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.75) tatt av fotografen Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

75. Brudedrakt, samedrakt, fra Karasjok. Portrett av kvinne stående i...

Fra serie på 12 håndkolorerte draktfotografier i visittkortformat montert sammenhengende for å kunne foldes inn i grønt omslag med tittel "NORSKE DRAGTER" i gullskrift.

69. Brudedrakt, Luster. Portrett av kvinne stående med brudestas med brudekrone i fotoatelier med malt landskap i bakgrunn. Hvitt klede (?) over armen og salmebok eller Bibel i hendene.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.69), visittkortformat, håndkolorert. Serien tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

69. Brudedrakt, Luster. Portrett av kvinne stående med brudestas med b...

Fotografiene har i billedprotokollen serienr. NF.09401 med bokstav i tillegg (A-Ø), dette bildet har bokstav Q.

69. Brudedrakt, Luster. Portrett av kvinne stående med brudestas med brudekrone i fotoatelier med nøytal bakgrunn. Hvitt klede (?) over armen og salmebok eller Bibel i hendene.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.69), visittkortformat, håndkolorert. Serien tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

69. Brudedrakt, Luster. Portrett av kvinne stående med brudestas med b...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr. (her nr.69) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. D... More

100. Konedrakt, Bergen. Portrett av kvinne sittende med bok/Bibel i hendene i fotoatelier med nøytal bakgrunn og mønstret gulvteppe.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.100), tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

100. Konedrakt, Bergen. Portrett av kvinne sittende med bok/Bibel i he...

Fotografiene har i billedprotokollen serienr. NF.09399 med bokstav i tillegg (A-U). Dette eks. har ant. bokstaven E.

66. Jentedrakt, kvinnedrakt, Ål i Hallingdal. Portrett av jente/kvinne sittende på kiste i fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe. Fra M. Selmers (1819-1900)folkedraktserie "Norske Nationaldragter", (nr.58).

66. Jentedrakt, kvinnedrakt, Ål i Hallingdal. Portrett av jente/kvinne...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr.(her nr.66) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. De... More

79. Konedrakt, Jølster eller Dale i Sunnfjord. Portrett av kvinne med hodeplagg sittende i fotoatelier med nøytral bakgrunn. Håndkolorert.Fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

79. Konedrakt, Jølster eller Dale i Sunnfjord. Portrett av kvinne med ...

Bildet er fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

30. Jentedrakt, kvinnedrakt, Vikøy, Kvam. Portrett av jente/kvinne sittende på stol i fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe. Håndkolorert. Fra M. Selmers (1819-1900)folkedraktserie "Norske Nationaldragter", (nr.30).

30. Jentedrakt, kvinnedrakt, Vikøy, Kvam. Portrett av jente/kvinne sit...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr.(her nr.30) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. De... More

27. Jentedrakt, kvinnedrakt, Ullensvang. Portrett av jente/kvinne stående i fotoatelier med nøytral bakgrunn. Håndkolorert.Fra M. Selmers (1819-1900)folkedraktserie "Norske Nationaldragter", (nr.27).

27. Jentedrakt, kvinnedrakt, Ullensvang. Portrett av jente/kvinne stå...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr.(her nr.27) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. De... More

39. Pikedrakt, høytidsdrakt, Sunnfjord (ant. Askvoll). Portrett av pike i fotoatelier med nøytral bakgrunn. Hun støtter seg på høyrygget stol. Fra serien "Norske Nationaldragter", eldre norske draktfotografier tatt (ant. før 1862) av fotografen Marcus Selmer (1819-1900), Bergen, i stort format, montert på originalkartong med håndskrevet undertekst på norsk og engelsk. Håndkolorert.

39. Pikedrakt, høytidsdrakt, Sunnfjord (ant. Askvoll). Portrett av pik...

Fotografiene har i billedprotokollen serienr. NF.09552 med bokstav i tillegg (A-E ). Dette har bokstav E.

58. Jentedrakter, kvinnedrakter, Eksingedalen, Vaksdal. Portrett av 2 jenter/kvinner med vidbremmede hatter i fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe. Håndkolorert.Fra M. Selmers (1819-1900)folkedraktserie "Norske Nationaldragter", (nr.58).

58. Jentedrakter, kvinnedrakter, Eksingedalen, Vaksdal. Portrett av 2 ...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr.(her nr.58) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. De... More

65. Manns- og jentedrakt/kvinnedrakt, Gol, Hallingdal. Portrett av mann ("dreng") som håndhilser med jente/kvinne stående i fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe. Håndkolorert.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.65), fotografert av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

65. Manns- og jentedrakt/kvinnedrakt, Gol, Hallingdal. Portrett av man...

Fotografiene har i billedprotokollen serienr. NF.07785 med bokstav i tillegg (A-G ). Dette bildet har bokstaven B.

85. Jentedrakt, kvinnedrakt, fra Hallingdal. Portrett av kvinne, sittende med hodeplagg i fotoatelier med malt bakgrunn, imitert tømmervegg.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.85), visittkortformat, håndkolorert. Serien er tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

85. Jentedrakt, kvinnedrakt, fra Hallingdal. Portrett av kvinne, sitte...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr. (her nr.85) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større formater. D... More

65. Manns- og jente/kvinnedrakt, Gol, Hallingdal. Portrett av mann som håndhilser med pike/kvinne stående i fotoatelier med malt naturbakgrunn.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.65), fotografert av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

65. Manns- og jente/kvinnedrakt, Gol, Hallingdal. Portrett av mann som...

Fotografiene har i billedprotokollen serienr. NF.09401 med bokstav i tillegg (A-Ø), dette bildet har bokstav A.

64. Pike/kvinnedrakt, samedrakt, Karasjok. Portrett av pike/kvinne stående ant. med Bibel eller salmebok i hendene, i fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe.Fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotografen Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

64. Pike/kvinnedrakt, samedrakt, Karasjok. Portrett av pike/kvinne stå...

Bildet er fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

Lysthus, gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet. Inngjerdet område med lysthus med poserende persongruppe.

Lysthus, gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Chris...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

11. Pikedrakt, fra Fjelberg, Kvinnherad (ant., katalog: Fjeldberg). Portrett av 3 piker stående med hodeplagg i fotoatelier med nøytral bakgrunn og mønstret gulvteppe. Håndkolorert.Fra serien "Norske Nationaldragter" (ant. nr.11), fotografert av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

11. Pikedrakt, fra Fjelberg, Kvinnherad (ant., katalog: Fjeldberg). Po...

Fortegnelse over Marcus Selmers (1819-1900) folkedraktserier, jfr. hans katalog utgitt 1872 (se Referanser). Inneholder 129 nr. (her ant. nr.11) i visittkortformat, der flere motiver også finnes i større format... More

Previous

of 17

Next