PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Topic: draken

1598
1598
slider-holder
1989
slider-holder
1989
2,399 media by topicpage 1 of 24
Paneel met bladranken die uitlopen in twee draken

Paneel met bladranken die uitlopen in twee draken

Panel with scrolls that end in two dragons

Bangårdsgatan - Dragarbrunnsgatan, Dragarbrunn, Uppsala 1901 - 1902

Bangårdsgatan - Dragarbrunnsgatan, Dragarbrunn, Uppsala 1901 - 1902

Bangårdsgatan - Dragarbrunnsgatan, Dragarbrunn, Uppsala 1901 - 1902

Kungsängsgatan söderut från Bredgränd, Dragarbrunn, Uppsala 1901 - 1902

Kungsängsgatan söderut från Bredgränd, Dragarbrunn, Uppsala 1901 - 190...

"Kungsängsgatan söderut från Bredgränd. Den låga ljusa längan till vänster var ett av de få stenhus som uppfördes efter den stora stadsbranden 1766. Grannhusen utgör prov på den tvåvåningsbebyggelse av trä med ... more

Dragarbrunnsgatan - Bredgränd, Dragarbrunn, Uppsala 1901 - 1902

Dragarbrunnsgatan - Bredgränd, Dragarbrunn, Uppsala 1901 - 1902

Dragarbrunnsgatan - Bredgränd, Dragarbrunn, Uppsala 1901 - 1902

Bredgränd - Dragarbrunnsgatan, Dragarbrunn, Uppsala 1901 - 1902

Bredgränd - Dragarbrunnsgatan, Dragarbrunn, Uppsala 1901 - 1902

Bredgränd - Dragarbrunnsgatan, Dragarbrunn, Uppsala 1901 - 1902

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona. Tryckskrovets inre sett från förliga koniska delen, skott 50 i bakgrunden.30/12 1925.

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona. Tryck...

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona. Tryckskrovets inre sett från förliga koniska delen, skott 50 i bakgrunden.30/12 1925.

I66

I66

I66

I61

I61

I61

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnadpå örlogsvarvet,Karlskrona.Tryckskrovet sett upp-och akterifrån.30/12 1925.

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnadpå örlogsvarvet,Karlskrona.Tryckskro...

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnadpå örlogsvarvet,Karlskrona.Tryckskrovet sett upp-och akterifrån.30/12 1925.

I63

I63

I63

I69

I69

I69

DRAKENUNDERVATTENSBÅTÖrlogsvarvet,karlskrona.Nybyggnad 2/12 1925.

DRAKENUNDERVATTENSBÅTÖrlogsvarvet,karlskrona.Nybyggnad 2/12 1925.

DRAKENUNDERVATTENSBÅTÖrlogsvarvet,karlskrona.Nybyggnad 2/12 1925.

I60

I60

I60

I67

I67

I67

I70

I70

I70

I68

I68

I68

I85

I85

I85

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona.Torpedrummet sett förifrån mot skott 65.29/1 1926.

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona.Torped...

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona.Torpedrummet sett förifrån mot skott 65.29/1 1926.

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona Dieselmotor-rummet sett akterifrån.31/7 1926.

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona Diesel...

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona Dieselmotor-rummet sett akterifrån.31/7 1926.

I74

I74

I74

DRAKENUndervattensbåtUnder byggnad vid Ö.V.K. 1926.

DRAKENUndervattensbåtUnder byggnad vid Ö.V.K. 1926.

DRAKENUndervattensbåtUnder byggnad vid Ö.V.K. 1926.

Fo97903A

Fo97903A

Fo97903A

DRAKENUNDERVATTENSBÅTÖrlogsvarvet,Karlskrona. Ackumulatorrummet sett förifrån 31/7 1926.

DRAKENUNDERVATTENSBÅTÖrlogsvarvet,Karlskrona. Ackumulatorrummet sett f...

DRAKENUNDERVATTENSBÅTÖrlogsvarvet,Karlskrona. Ackumulatorrummet sett förifrån 31/7 1926.

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona.Förliga torped-rummet sett akterifrån,30/9 1926.

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona.Förlig...

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona.Förliga torped-rummet sett akterifrån,30/9 1926.

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona. Torpedrummet förifrån. Förliga ändskottet ännu ej uppsatt, 1/5 1926.

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona. Torpe...

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona. Torpedrummet förifrån. Förliga ändskottet ännu ej uppsatt, 1/5 1926.

I78

I78

I78

I73

I73

I73

DRAKENUndervattensbåtUnder byggnad vid Ö.V.K. 1926.

DRAKENUndervattensbåtUnder byggnad vid Ö.V.K. 1926.

DRAKENUndervattensbåtUnder byggnad vid Ö.V.K. 1926.

I82

I82

I82

I79

I79

I79

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona. Skrovbyggnaden sedd upp-och akterifrån.1/5 1926.

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona. Skrov...

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona. Skrovbyggnaden sedd upp-och akterifrån.1/5 1926.

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona. Dieselmotorrummet sett akterifrån mot skott spant 43. 26/2 1926.

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona. Diese...

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona. Dieselmotorrummet sett akterifrån mot skott spant 43. 26/2 1926.

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona. Skrovbyggnaden sedd upp- och akterifrån,31/8 1926.

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona. Skrov...

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona. Skrovbyggnaden sedd upp- och akterifrån,31/8 1926.

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona. Skrovbyggnaden sedd upp- ock akterifrån.

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona. Skrov...

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona. Skrovbyggnaden sedd upp- ock akterifrån.

I77

I77

I77

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona 1926.

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona 1926.

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona 1926.

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona.Skrovbyggnaden sedd upp- och akterifrån30/6 1926.

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona.Skrovb...

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona.Skrovbyggnaden sedd upp- och akterifrån30/6 1926.

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona.Skrovbyggnaden sedd upp- och akterifrån31/3 1926.

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona.Skrovb...

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona.Skrovbyggnaden sedd upp- och akterifrån31/3 1926.

DRAKENUNDERVATTENSBÅTÖrlogsvarvet,Karlskrona.Skrovbyggnaden sedd förifrån 30/6 1926.

DRAKENUNDERVATTENSBÅTÖrlogsvarvet,Karlskrona.Skrovbyggnaden sedd förif...

DRAKENUNDERVATTENSBÅTÖrlogsvarvet,Karlskrona.Skrovbyggnaden sedd förifrån 30/6 1926.

I80

I80

I80

I76

I76

I76

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona.Dieselmotorrummet sett akterifrån mot skott spant 43 31/3 1926.

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona.Diesel...

DRAKENUNDERVATTENSBÅTUnder byggnad på Örlogsvarvet i Karlskrona.Dieselmotorrummet sett akterifrån mot skott spant 43 31/3 1926.

I105

I105

I105

I141

I141

I141

I130

I130

I130

IV8

IV8

IV8

I138

I138

I138

I140

I140

I140

IV9

IV9

IV9

I147

I147

I147

I143

I143

I143

I139

I139

I139

I137

I137

I137

I145

I145

I145

I131

I131

I131

I136

I136

I136

I142

I142

I142

I146

I146

I146

I144

I144

I144

I135

I135

I135

Fo196276

Fo196276

Fo196276

Ub Drakens exp. 1932

Ub Drakens exp. 1932

Ub Drakens exp. 1932

III110

III110

III110

Draken under sökningen efter Ulven på västkusten.

Draken under sökningen efter Ulven på västkusten.

Draken under sökningen efter Ulven på västkusten.

Under spaningarna efter sjunkna u-båten Ulven.

Under spaningarna efter sjunkna u-båten Ulven.

Under spaningarna efter sjunkna u-båten Ulven.

IV1258

IV1258

IV1258

IV1261

IV1261

IV1261

IV1260

IV1260

IV1260

IV1259

IV1259

IV1259

Ubåten Draken mörkermarkering

Ubåten Draken mörkermarkering

Ubåten Draken mörkermarkering

Ubåten Draken mörkermarkering

Ubåten Draken mörkermarkering

Ubåten Draken mörkermarkering

Ubåten Draken mörkermarkering

Ubåten Draken mörkermarkering

Ubåten Draken mörkermarkering

V22263

V22263

V22263

Ubåten Draken mörkermarkering

Ubåten Draken mörkermarkering

Ubåten Draken mörkermarkering

V22268

V22268

V22268

V22248

V22248

V22248

V22259

V22259

V22259

V22253

V22253

V22253

Foto visande när ubåten Draken hissade befälstecknet. (1961)

Foto visande när ubåten Draken hissade befälstecknet. (1961)

Foto visande när ubåten Draken hissade befälstecknet. (1961)

V22260

V22260

V22260

V22269

V22269

V22269

A Danish F-35 Draken aircraft of 729 Squadron comes in for a landing after a tactical air support for maritime operations (TASMO) sortie during the NATO exercise Tactical Fighter Weaponry '89

A Danish F-35 Draken aircraft of 729 Squadron comes in for a landing a...

The original finding aid described this photograph as: Subject Operation/Series: TACTICAL FIGHTER WEAPONRY '89 Base: Karup Air Base Country: Denmark (DNK) Scene Camera Operator: SGT Louis Briscese Release ... more

A Danish F-35 Draken aircraft rolls down the runway during the NATO exercise Tactical Fighter Weaponry '89

A Danish F-35 Draken aircraft rolls down the runway during the NATO ex...

The original finding aid described this photograph as: Subject Operation/Series: TACTICAL FIGHTER WEAPONRY '89 Base: Karup Air Base Country: Denmark (DNK) Scene Camera Operator: SGT Louis Briscese Release ... more

Kv. Draken.

Kv. Draken.

Kv. Draken.