The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

depth of field

35 media by topicpage 1 of 1
Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1948-1958.Softningsinverkan på skärpedjupet. Jämför SKC6333.Bäckström, Helmer. Fotografisk Handbok. Natur och Kultur. Stockholm. 1942. s. 144.

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska ...

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga T... More

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1948-1958.Softningsinverkan på skärpedjupet.

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska ...

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga T... More

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1948-1958.Softningsinverkan på skärpedjupet. Jämför SKC6334.Bäckström, Helmer. Fotografisk Handbok. Natur och Kultur. Stockholm. 1942. s. 144.

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska ...

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga T... More

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1948-1958.Schema för skärpedjup.

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska ...

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga T... More

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1948-1958.Skärpedjup. Figuren visar hur uppkommen oskärpa minskas genom avbländning.För mer info se: Bäckström, Helmer. Fotografisk Handbok. Natur och Kultur. Stockholm. 1942. s. 72.

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska ...

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga T... More

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1948-1958.Skärpedjupets samband med hyperfokalavståndeet (fjärrpunktsavståndet).Bäckström, Helmer. Fotografisk Handbok. Natur och Kultur. Stockholm. 1942. s. 77-78.

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska ...

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga T... More

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1948-1958.Praktiska konsekvenser: Om man använder de principer som angivits(Handbok 1 sid. 72-82) blir det relativt lätt att ställa upp skärpedjupstabeller och skärpedjupsdiagram etc.För mer info se: Bäckström, Helmer. Fotografisk Handbok. Natur och Kultur. Stockholm. 1942. s. 78-81.

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska ...

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga T... More

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1948-1958.Skärpedjupet vid "vanlig" fotografering. I den mindre rutan visas hur man beräknar H och I. I=inställningsavståndet, H=storheten. Ur värdet H kan sedan öppningens diameter bestämmas. Grundligare information finns i Handbok 1 sid. 75-76.För mer info se: Bäckström, Helmer. Fotografisk Handbok. Natur och Kultur. Stockholm. 1942. s. 75-76.

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska ...

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga T... More

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1948-1958.Skärpedjup. Avståndsinställning för 2 meter. Bilden har genom stark avbländning fått ökat skärpedjup.För mer info se: Bäckström, Helmer. Fotografisk Handbok. Natur och Kultur. Stockholm. 1942. s. 73.

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska ...

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga T... More

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1948-1958.Skärpedjup. Avståndsinställning för 2 meter. Bilden är tagen med stor bländaröppning.För mer info se: Bäckström, Helmer. Fotografisk Handbok. Natur och Kultur. Stockholm. 1942. s. 73.

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska ...

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga T... More

Watch and shoot

Watch and shoot

A competitor looks down the sights of his rifle at the MAC IV marksmanship competition held at Camp Perry, Ohio.

RoboMarine, Afghanistan

RoboMarine, Afghanistan

Marine veteran Cpl. Sebastion Gallegos, a San Antonio native, warms up for the shot put with a medicine ball during practice at the 2013 Marine Corps Trials at Marine Corps Base Camp Pendleton, Calif., Feb. 26,... More

Sorry About Your Bike

Sorry About Your Bike

Explosive Ordinance Disposal Marines assigned to Echo Company, 2nd Battalion, 7th Marine Regiment, investigate a suspected improvised explosive device during an Afghan National Civil Order Police-led operation ... More

Rifle Range, Afghanistan

Rifle Range, Afghanistan

An Afghan National Army Special Forces Soliders go over targets with ANA Soldiers during live fire training in Herat province, Afghanistan, Feb. 7, 2013. Afghan National Security Forces have been taking the lea... More

Camel Coalition

Camel Coalition

1st Lt. Michael Moore, platoon commander for 1st Platoon, Bravo Company, Battalion Landing Team 1st Battalion, 2nd Marine Regiment, 24th Marine Expeditionary Unit, crosses paths with Djiboutian wildlife as he w... More

Silvereye. Lumix  FZ200, Bernard Spragg Photo

Silvereye. Lumix FZ200, Bernard Spragg Photo

The silvereye colonised New Zealand from Australia in the 1850s, and is now one of New Zealand’s most abundant and widespread bird species. It is found throughout New Zealand and its offshore and outlying islan... More

Public domain image of Flower Bouquet-2

Public domain image of Flower Bouquet-2

Colorful Gerbera Daisies Español: Margaritas de colores Français : Colorful Gerbera Marguerites

Public domain image of Cones@path

Public domain image of [email protected]

Esperanto: Strobiloj k.s. falaĵoj sternitaj sur arbara pado tra verda herbmato.

Public domain image of Dews...(byNithyaRamanujam)

Public domain image of Dews...(byNithyaRamanujam)

Esperanto: Rosgutoj plugrandaj sur ebena surfaco.

Public domain image of FallenLog(byChloe)DoF

Public domain image of FallenLog(byChloe)DoF

Esperanto: Detalo de arbtrunko falinta sur falfolia bedo.

Public domain image of GreyDrops(byMarkDoda)

Public domain image of GreyDrops(byMarkDoda)

Esperanto: Gutoj sur ebena surfaco.

London, United Kingdom (Unsplash knGeJC14OEw)
Public domain images of trees: Moss@branch(bugPoV)byPJRVS

Public domain images of trees: [email protected](bugPoV)byPJRVS

Esperanto: Tre surfacapuda vido sur muskkovrita horizontala arbbranĉo, kontraŭ malfokusa foliara kaj bluĉiela fono.

Public domain image of Padlocks and red ribbon

Public domain image of Padlocks and red ribbon

Padlocks on a fence, accompanied by a red ribbon.

Public domain image of PebbleBeach-DoF(byKundanRamisetti)

Public domain image of PebbleBeach-DoF(byKundanRamisetti)

Esperanto: Vido al marborda ondetaro en ŝtoneta plaĝo.

Public domain images of flowers: Tea(byCarliJeen)

Public domain images of flowers: Tea(byCarliJeen)

Esperanto: Vapora tetaso apud bukedeto, ambaŭ sur manskribita kajero.

Trunk+leaves-DoF(byChloeBenko-Prieur)

Trunk+leaves-DoF(byChloeBenko-Prieur)

Esperanto: Detala vido al trunko falinta sur falfoliaro.

Public domain image of Vegetables(byWebvilla)

Public domain image of Vegetables(byWebvilla)

Esperanto: Cepo k.a. legomoj sur haktabulo.

Public domain image of ViejasCamaras

Public domain image of ViejasCamaras

Esperanto: Fotilar’ malnova.

Public domain image of Waßer(vonGriffinKeller)

Public domain image of Waßer(vonGriffinKeller)

Esperanto: Detalo de turba akvsurfaco.

Russian honor guard at Tomb of the Unknown Soldier, Alexander Garden welcomes Michael G. Mullen 2009-06-26 2

Russian honor guard at Tomb of the Unknown Soldier, Alexander Garden w...

Català : La guàrdia d'honor russa saludant l'almirall Mike Mullen, cap de l'Estat Major Conjunt, durant una cerimònia davant la Tomba del Soldat desconegut a Moscou, el 26 de juny de 2009.Deutsch: Die russisc... More

Ptp p76 img01

Ptp p76 img01

First illustration on page 57 (76) captioned “Depth Focussing Scale (Piper)”

Text