The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

customers

1,240 media by topicpage 1 of 13
Kopparstick på Kvarnholmen och slottet i bakgrunden och Grimskär i förgrunden.

Kopparstick på Kvarnholmen och slottet i bakgrunden och Grimskär i för...

Grimskär hindrade danska flottans rörelse år 1611. Ön har ett strategiskt läge och man kunde kontrollera hela infarten mellan slottet och Grimskär. 1943 anlades en minstation på ön och hade en besättning på 11 ... More

Timmersågning, illustration ur en av Nordiska museets frågelistor. Plank och bräder sågades ut med hjälp av en teknik som kallades kransågning, vilket innebar att man placerade stocken på en ställning så att två man kunde hantera sågen i vertikal riktning.

Timmersågning, illustration ur en av Nordiska museets frågelistor. Pla...

Timmersågning, illustration ur en av Nordiska museets frågelistor. Plank och bräder sågades ut med hjälp av en teknik som kallades kransågning, vilket innebar att man placerade stocken på en ställning så att tv... More

To the customers of Thomas's Massachusetts Spy. Kind patrons. The publisher of the Massachusetts Spy was early in life engaged, in the way of his profession, in the service of his country. Sixteen years have now elapsed ... Printing-Office, Worc

To the customers of Thomas's Massachusetts Spy. Kind patrons. The publ...

Available also through the Library of Congress web site in two forms: as facsimile page images and as full text in SGML. Printed Ephemera Collection; Portfolio 43, Folder 1.

Porträtt av Linköpings stora entreprenör, Jonn O Nilson. Född i Karlskrona kom han till Linköping i september månad 1874 för en tjänst som handelsbetjänt. Han blev snart egen handlare och inledde en anmärkningsvärd levnadsbana inom en mängd verksamheter. Hans utbyggnad av vattenkraft ledde till att Linköping kunde elektrifieras från 1902. Hans företag bakom detta, Linköpings Elektriska Kraft & Belysnings AB, kom senare att ombildas till den kommunala energikoncernen Tekniska verken. Linköpings Linnefabrik, Hjulsbro tråddrageri, Hackefors porslin och Nordstjernans knäckebröd är exempel på andra företag han grundade eller satt sin prägel på. Som direktör för järnvägsbolaget Östra Centralbanan var han delaktig i att Linköping spårmässigt kunde knytas till landets sydöstra delar. Slutligen bör nämnas hans bildande av Sydsvenska Banken, där han var direktör till hög ålder. Från 1886 var han gift med Agnes Düring.

Porträtt av Linköpings stora entreprenör, Jonn O Nilson. Född i Karlsk...

Enskilt arkiv 638 emanerar från Linköpings första, fasta fotograf, Frans Dyring (1822-1877).

Porträtt av Sofia Nilsson. Hon var född på Bergsgården i Råberga strax öster om Linköping. Fadern var rättare på gården vilket rimligtvis tryggade hennes uppväxt. Andra tider skulle emellertid stunda. Rättaren insjuknade och blev sängliggandes. Snart var han och hans maka skrivna på socknen. Det kunde betyda lite av varje men aldrig till den noterades fördel. Sofia flyttade redan som flicka till Skärkind för pigtjänst på Eggeby östergård. Efter att ha prövat lyckan på gårdar i Gistad och Lillkyrka inflyttade hon till Linköping 1853. Från 1858 var hon piga i vaktmästareänkan Sandbergs hushåll och när dennes dotter Clara vidare bildade egen familj med handlaren Carl Jacob Jacobsson följde hon henne. Sofia blev hushållet trogen förbi sin matmors död 1914 och tjänade vidare dennes dotter Anna till sin egen bortgång 1928.flickebarnet Clara Jacobsson. Dotter till köpmannen i Linköping, Carl Jacob Jacobsson och dennes maka Clara Maria Sandberg.

Porträtt av Sofia Nilsson. Hon var född på Bergsgården i Råberga strax...

Porträtt av Sofia Nilsson. Hon var född på Bergsgården i Råberga strax öster om Linköping. Fadern var rättare på gården vilket rimligtvis tryggade hennes uppväxt. Andra tider skulle emellertid stunda. Rättaren ... More

Illustration to William Cowper's Poem "The Diverting History of John Gilpin": John Gilpin Is Delayed Going to Church by Three Customers Entering His Linendraper's Shop

Illustration to William Cowper's Poem "The Diverting History of John G...

John Whetten Ehninger (American, New York 1827–1889 Saratoga Springs, New York)

Iver Olsen - Butikkinteriør fra Skanckes forretning på Røros., Sør Trøndelag, Norge
Affärsinteriör, kunder och personal. Hallsberg, Örebro, Sverige
Ölandshamnen 1863. Kalmar Läns museum

Ölandshamnen 1863. Kalmar Läns museum

Rakt fram syns det ännu orenoverade slottet. Byggnaden med skorstenen är Kalmars första gasverk och den lilla röda stugan en så kallad värmestuga där resenärer och andra kunde värma sig.

Porträtt av garvaremästare Nils August Friedleiffer iförd Linköpings frivilliga skarpskytteförenings uniform. Född i Linköping 1829 kom han åter till staden från Jönköping 1845. Han tog tjänst som garvargesäll hos mästaren Sven Söderholm. Med tiden blev Friedleiffer själv mästare. Efter att ha arrenderat Söderholms verkstad en tid kunde han omkring 1860 friköpa densamma. Efter ett tiotal år sålde han den vidare till garvarmästaren Germund Lindhe. Verstaden låg dåvarande adressen Tannefors kv 9, nuvarande Storgatan 32. Friedleiffer avled som ogift 1902.

Porträtt av garvaremästare Nils August Friedleiffer iförd Linköpings f...

Porträtt av garvaremästare Nils August Friedleiffer iförd Linköpings frivilliga skarpskytteförenings uniform. Född i Linköping 1829 kom han åter till staden från Jönköping 1845. Han tog tjänst som garvargesäll ... More

European steamer record. Corrected monthly and distributed gratuitously to customers, by John M. Burnet ... New York September 1864.

European steamer record. Corrected monthly and distributed gratuitousl...

On verso: Filed Sept 8, 1864. Available also through the Library of Congress web site in two forms: as facsimile page images and as full text in SGML. Printed Ephemera Collection; Portfolio 125, Folder 20a.

Porträtt av Johanna Lindeberg. Född som torpardotter i Vadstena 1814, nedkommen på julaftonen och döpt på juldagen. Efter en tid som piga i Skeppsås inflyttade hon till Linköping 1835 och benämndes inom kort vara försäljerska. Efter ett tiotal år förändrades hennes liv genom äktenskap med kammarskrivaren Carl Gustaf Lindeberg. År 1850 övertog makarna driften av stadens gästgivaregård och från 1852 drev de hotellrörelsen i det för tiden nyuppförda Stora hotellet. Makens hjärtfel med följande vattusot gjorde henne till änka våren 1862. Detta till trots fortsatte hon hotellverksamheten med stor framgång. På 1870-talet kunde hon rent av utöka rörelsen med Hotell Lindeberg på Kungsgatan, sedermera Hotell Palace.

Porträtt av Johanna Lindeberg. Född som torpardotter i Vadstena 1814, ...

Porträtt av Johanna Lindeberg. Född som torpardotter i Vadstena 1814, nedkommen på julaftonen och döpt på juldagen. Efter en tid som piga i Skeppsås inflyttade hon till Linköping 1835 och benämndes inom kort va... More

Predikstolen i barock med baldakin överförd från den tidigare kyrkan, är troligen ett krigsbyte, som antas vara skulpterad i mitten av 1600-talet.

Predikstolen i barock med baldakin överförd från den tidigare kyrkan, ...

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Interiör av Kalmar domkyrka, orgeln.

Interiör av Kalmar domkyrka, orgeln.

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Den första träbron till Ängö. Innan den fanns kunde man bara ta sig mellan Ängö och Kvarnholmen med båt.

Den första träbron till Ängö. Innan den fanns kunde man bara ta sig me...

Den första träbron till Ängö. Innan den fanns kunde man bara ta sig mellan Ängö och Kvarnholmen med båt.

Bild på Kalmar domkyrka, den dominerande stilepoken exteriört och interiört är barock. Uppförande mellan 1660-1703.

Bild på Kalmar domkyrka, den dominerande stilepoken exteriört och inte...

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Bild över fabriksanläggningen Ölands Cement Aktiebolag.

Bild över fabriksanläggningen Ölands Cement Aktiebolag.

Ölands cement AB som startade 1886, var en av de första cementfabrikerna i Sverige. Som första åtgärd köptes Lovers bruk och Ölands alunbruk. Produktionen i de gamla bruken fortsatte som tidigare medan den nya ... More

Vykort på Kalmar domkyrka, den dominerande stilepoken exteriört och interiört är barock. Uppförande mellan 1660-1703.

Vykort på Kalmar domkyrka, den dominerande stilepoken exteriört och in...

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Interiör av Kalmar domkyrka med epitafier på södra väggen

Interiör av Kalmar domkyrka med epitafier på södra väggen

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Interiör från Kalmar domkyrka.

Interiör från Kalmar domkyrka.

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Interiör av Kalmar domkyrka.

Interiör av Kalmar domkyrka.

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Interiör av Kalmar domkyrka. Bänkdörrar.

Interiör av Kalmar domkyrka. Bänkdörrar.

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Foto av tryck föreställande Kalmar domkyrka.

Foto av tryck föreställande Kalmar domkyrka.

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Kalmar domkyrka. Litografi från P. G Berg i Stockholm.

Kalmar domkyrka. Litografi från P. G Berg i Stockholm.

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Tryck föreställande Kalmar domkyrka.

Tryck föreställande Kalmar domkyrka.

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Epitafier i Kalmar domkyrka.

Epitafier i Kalmar domkyrka.

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Interiör av Kalmar domkyrka.

Interiör av Kalmar domkyrka.

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Ett joniskt kapitäl vid entrén till Kalmar domkyrka.

Ett joniskt kapitäl vid entrén till Kalmar domkyrka.

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Kalmar Domkyrka, exteriör. Kalmar Läns museum

Kalmar Domkyrka, exteriör. Kalmar Läns museum

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Predikstolen i barock med baldakin överförd från den tidigare kyrkan, är troligen ett krigsbyte, som antas vara skulpterad i mitten av 1600-talet.

Predikstolen i barock med baldakin överförd från den tidigare kyrkan, ...

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Kalmar domkyrka sett från rådhuset.

Kalmar domkyrka sett från rådhuset.

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Kalmar domkyrka sedd från rådhuset.

Kalmar domkyrka sedd från rådhuset.

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Norra fasaden på Kalmar domkyrka sett genom hustaken.

Norra fasaden på Kalmar domkyrka sett genom hustaken.

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Montage med interiör och exteriör av Kalmar domkyrka.

Montage med interiör och exteriör av Kalmar domkyrka.

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Banbyggnad av Statsbanan Sundsvall - Torpshammar, som byggdes om från smalspårig (1067 mm) till normalspårig (1435mm), när Statens Järnvägar (SJ) köpte upp järnvägen av Sundsvall - Torpshammars Järnväg (STJ) Mellan år 1884 - 1886.Det sista smalspårståget gick mellan Sundsvall och Högom 11 juni 1886.12 juni kunde så Statsbanan Sundsvall - Torpshammar öppnas för normalspårig trafik.

Banbyggnad av Statsbanan Sundsvall - Torpshammar, som byggdes om från ...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Från järnvägsbygget (Sundsvall - Torpshammar), vid Nedansjöby, som byggdes om från smalspårig (1067 mm) till normalspårig (1435mm), när Statens Järnvägar (SJ) köpte upp järnvägen av Sundsvall - Torpshammars Järnväg (STJ) Mellan år 1884 - 1886.Det sista smalspårståget gick mellan Sundsvall och Högom 11 juni 1886.12 juni kunde så Statsbanan Sundsvall - Torpshammar öppnas för normalspårig trafik.år 1884 - 1886..

Från järnvägsbygget (Sundsvall - Torpshammar), vid Nedansjöby, som byg...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Banbyggnad av Statsbanan Sundsvall - Torpshammar som byggdes om från smalspårig (1067 mm) till normalspårig (1435mm), när Statens Järnvägar (SJ) köpte upp järnvägen av Sundsvall - Torpshammars Järnväg (STJ) Mellan år 1884 - 1886.Det sista smalspårståget gick mellan Sundsvall och Högom 11 juni 1886.12 juni kunde så Statsbanan Sundsvall - Torpshammar öppnas för normalspårig trafik.

Banbyggnad av Statsbanan Sundsvall - Torpshammar som byggdes om från s...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Från järnvägsbygget (Sundsvall - Torpshammar), på Tvärberget vid Nedansjöby, som byggdes om från smalspårig (1067 mm) till normalspårig (1435mm), när Statens Järnvägar (SJ) köpte upp järnvägen av Sundsvall - Torpshammars Järnväg (STJ) Mellan år 1885 - 1886.Lite extra info.Det sista smalspårståget gick mellan Sundsvall och Högom 11 juni 1886.12 juni kunde så Statsbanan Sundsvall - Torpshammar öppnas för normalspårig trafik.år 1884 - 1886..På bilden vid X:et står givarens fader. Denna bild är en gåva från E. W. Kamel.

Från järnvägsbygget (Sundsvall - Torpshammar), på Tvärberget vid Nedan...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Teckning av Fritz von Dardel, daterad 1887, föreställande en man  och en kvinna utanför en butik som säljer yllevaror. Mannen håller upp en väst i handen.  Bildtext "Mitt lif kunde bli annorlunda tänkte Anna! (Straxt skyndar Herr Hjelmström att bjuda på ett bättre lif, fullt af dolda behag).

Teckning av Fritz von Dardel, daterad 1887, föreställande en man och ...

Teckning av Fritz von Dardel, daterad 1887, föreställande en man och en kvinna utanför en butik som säljer yllevaror. Mannen håller upp en väst i handen. Bildtext "Mitt lif kunde bli annorlunda tänkte Anna! (... More

Två avfotograferade foton.
Bilden av barnet föreställer samma person som på bild 3, alltså Anna Augusta Emilia Molin som barn. Eftersom hon här är 2-3 år gammal bör den ursprungliga bilden vara tagen 1887 eller 1888.
Den vuxna kvinnan föreställer Emilias mor Augusta Sofia Zetterlund, senare gift Johansson. Född 31/1 1865 i Viby. Dotter till Per August Zetterlund (bytt namn från Larsson) och Anna Sofia Persdotter. Gift 29/4 1899 med Henning Herman Konstantin Johansson. Augusta dog 12/3 1944. Hennes död blev dramatisk och omskriven i en lokal tidning, okänt vilken. Följande är text från ett tidningsklipp:
"Åldrig kvinna gasförgiftat till döds i Örebro. Låg medvetslös när man bröt sig in i lägenheten.
En 79-årig kvinna, Augusta Johansson, boende på Eklundavägen 22 i Örebro, blev på söndagsmorgonen utsatt för en gasförgiftningsolycka, som ändade hennes liv. Grannarna märkte vid 9-tiden att det luktade gas från den gamlas lägenhet och när man bröt sig in fann man henne liggande medvetslös. Gaskranen till en låga stod något öppen och det föreföll som den omkomna varit i färd med att koka kaffe och därvid icke uppmärksammat att gaskranen var öppen sedan lågan slocknat. Polisen alarmerades och ambulans tillkallades. Den skadade fördes till lasarettet, men läkaren kunde konstatera att den gamla icke hade krafter att överleva förgiftningen och senare på söndagen avled hon."
Se även bilderna: 2003:47:1-19.

Två avfotograferade foton. Bilden av barnet föreställer samma person s...

Två avfotograferade foton. Bilden av barnet föreställer samma person som på bild 3, alltså Anna Augusta Emilia Molin som barn. Eftersom hon här är 2-3 år gammal bör den ursprungliga bilden vara tagen 1887 eller... More

Stockholm, Kornhamnstorg - mitten av 1890-talet.Strömmingsjakterna och fisksumparna kunde ha mindre partier ved i lasten. Men utrymmet på torget var begränsat och veden torde ha fått lastats i hästforor direkt.På 1900-talet lossades praktiskt taget all ved vid Strandvägen och Nybron.

Stockholm, Kornhamnstorg - mitten av 1890-talet.Strömmingsjakterna och...

Stockholm, Kornhamnstorg - mitten av 1890-talet.Strömmingsjakterna och fisksumparna kunde ha mindre partier ved i lasten. Men utrymmet på torget var begränsat och veden torde ha fått lastats i hästforor direkt.... More

Arboga MetodistkyrkaMetodistkyrkan invigdes i mars 1887. 1990 köptes den av Odd fellow´s fastighetsbolag. Medlemsantalet, i församlingen, var då så långt att de inte kunde behålla kyrkan.Vykort

Arboga MetodistkyrkaMetodistkyrkan invigdes i mars 1887. 1990 köptes d...

Arboga MetodistkyrkaMetodistkyrkan invigdes i mars 1887. 1990 köptes den av Odd fellow´s fastighetsbolag. Medlemsantalet, i församlingen, var då så långt att de inte kunde behålla kyrkan.Vykort

Medlemmar i Linköpings Roddklubb poserar inför en bal i egen regi på Stora hotellet 1892. Dessa årliga arrangemang hade som syfte att inbringa medel till inköp av den erforderliga utrustning som rodden krävde. Från vänster ses, sekreterare Knut Malmborg, kassör Herman Hammarlöf, Gustaf Andersson, ordförande Vilhelm Rolén, roddchef Viktor Lindeberg, Wathier Kroné, vice ordförande och intendent Sven Torgersruud, Emil Björling och Vilhelm Erlandsson. Föreningen bildades 1891 och fick till en början låna läroverkets båtar men redan efter 1892 års bal kunde man av Karlstad Roddklubb köpa två stycken 4-åriga kapproddbåtar och en 2-årig dito.

Medlemmar i Linköpings Roddklubb poserar inför en bal i egen regi på S...

Enskilt arkiv 167 utgörs av handlingar från Linköpings Roddklubbs verksamhet.

Hjulångaren Indalen, sannolikt vid Berge, Timrå socken, Medelpad

Hjulångaren Indalen, sannolikt vid Berge, Timrå socken, Medelpad

Björn Ärnström kompletterade informationen om bilden via DigitaltMuseum 21 december 2011: "Akterhjulångaren "Indalen". Byggd 1887 på W Lindbergs Verkstads- och Warfs aktiebolag 1887. Båten var 108 fot lång och ... More

Motiv av Kalmar domkyrka.

Motiv av Kalmar domkyrka.

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Första bärgningen av Wilton. Bärgningsbolaget kunde inte komma överens om bärgningslönen, varför fartyget sänktes i Luleå hamn och blev kvarliggande där över vintern.

Första bärgningen av Wilton. Bärgningsbolaget kunde inte komma överens...

Första bärgningen av Wilton. Bärgningsbolaget kunde inte komma överens om bärgningslönen, varför fartyget sänktes i Luleå hamn och blev kvarliggande där över vintern.

Vykort med motiv av Kalmar domkyrka.

Vykort med motiv av Kalmar domkyrka.

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiven av Pontus von Wulfschmidt mellan 1771-1783. Han kunde sedan mot betalning tillverka små trämodeller av föremålen.

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiv...

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiven av Pontus von Wulfschmidt mellan 1771-1783. Han kunde sedan mot betalning tillverka små trämodeller av föremålen.

Motiv från Kalmar domkyrka med Läroverket till höger i bakgrunden.

Motiv från Kalmar domkyrka med Läroverket till höger i bakgrunden.

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Siemens.Bildtext från Stefan Larsson 2007-07-19:"Två av mina arbetskamrater, Karl-Robert Lindeberg och Rose Gode, syns på bilden.Bilden är tagen i Siemens datacentral, som var belägen på Hälsingegatan 40, datorn som syns är den dator som jag började min karriär på.Dvs en Siemens System 4004/45 med 128kb kärnminne och med 4 utbytbara diskar (5,85mb), 6 bandstationer, 1 kortläsare, 1 kortstans, 1 printer och 1 hålremsläsare.Knappen som Karl-Robert trycker på heter "Lampen prüfen", maskinen var ju tysk, och då lyste alla lampor på panelen, det var det sätt som vi operatörer kunde kolla att alla lampor var hela."

Siemens.Bildtext från Stefan Larsson 2007-07-19:"Två av mina arbetskam...

Siemens.Bildtext från Stefan Larsson 2007-07-19:"Två av mina arbetskamrater, Karl-Robert Lindeberg och Rose Gode, syns på bilden.Bilden är tagen i Siemens datacentral, som var belägen på Hälsingegatan 40, dator... More

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiven av Pontus von Wulfschmidt mellan 1771-1783. Han kunde sedan mot betalning tillverka små trämodeller av föremålen.

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiv...

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiven av Pontus von Wulfschmidt mellan 1771-1783. Han kunde sedan mot betalning tillverka små trämodeller av föremålen.

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiven av Pontus von Wulfschmidt mellan 1771-1783. Han kunde sedan mot betalning tillverka små trämodeller av föremålen.

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiv...

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiven av Pontus von Wulfschmidt mellan 1771-1783. Han kunde sedan mot betalning tillverka små trämodeller av föremålen.

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiven av Pontus von Wulfschmidt mellan 1771-1783. Han kunde sedan mot betalning tillverka små trämodeller av föremålen.

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiv...

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiven av Pontus von Wulfschmidt mellan 1771-1783. Han kunde sedan mot betalning tillverka små trämodeller av föremålen.

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiven av Pontus von Wulfschmidt mellan 1771-1783. Han kunde sedan mot betalning tillverka små trämodeller av föremålen.

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiv...

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiven av Pontus von Wulfschmidt mellan 1771-1783. Han kunde sedan mot betalning tillverka små trämodeller av föremålen.

AB Motala Mekaniska Verkstad.Stålavgasningsanläggning.Anläggningen levererad av Stal-Laval Apparat AB, Linköping. Manövertavla försedd med land annat TV-mottagare på vilken avgasningsprocessen inne i vacuumtanken kunde följas.

AB Motala Mekaniska Verkstad.Stålavgasningsanläggning.Anläggningen lev...

AB Motala Mekaniska Verkstad.Stålavgasningsanläggning.Anläggningen levererad av Stal-Laval Apparat AB, Linköping. Manövertavla försedd med land annat TV-mottagare på vilken avgasningsprocessen inne i vacuumtank... More

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiven av Pontus von Wulfschmidt mellan 1771-1783. Han kunde sedan mot betalning tillverka små trämodeller av föremålen.

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiv...

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiven av Pontus von Wulfschmidt mellan 1771-1783. Han kunde sedan mot betalning tillverka små trämodeller av föremålen.

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiven av Pontus von Wulfschmidt mellan 1771-1783. Han kunde sedan mot betalning tillverka små trämodeller av föremålen.

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiv...

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiven av Pontus von Wulfschmidt mellan 1771-1783. Han kunde sedan mot betalning tillverka små trämodeller av föremålen.

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiven av Pontus von Wulfschmidt mellan 1771-1783. Han kunde sedan mot betalning tillverka små trämodeller av föremålen.

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiv...

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiven av Pontus von Wulfschmidt mellan 1771-1783. Han kunde sedan mot betalning tillverka små trämodeller av föremålen.

Planet ovan kisugnarna i syrahuset.En torkvanna med matningstratt för en av ugnarna syns tydligt.Därbakom syns skoptransportören för kis.De heta ugns- gaserna leds genom gjutna järnrör.Kall fuktig gas fordrar blyrör.Till höger utanför bilden ligger fläkt- och pumprummet.Fläkten suger gas från ugnarna och blåser den genom syratornen.Pumparna befodrar vätskeflödet genom >> tornen.Samtliga dessa maskiner är blyklädda invändigt.Blyrör används för såväl gas som vätska.På bilden syns den gamle syraberedaren Olof Jern - en verklig "krutgubbe".(Titeln var oftast "syrakokare").När allt gick sin gilla gång, kunde han lugnt sitta och värma ryggen mot den varma gasled- ningen.Torsten Wilner kunde ibland sitta tillsammans med honom på den lilla trälådan därintill för att höra hans mustiga historier i den för ovant folk påfrestande svavelsyrlighetsatmosfären.

Planet ovan kisugnarna i syrahuset.En torkvanna med matningstratt för ...

Planet ovan kisugnarna i syrahuset.En torkvanna med matningstratt för en av ugnarna syns tydligt.Därbakom syns skoptransportören för kis.De heta ugns- gaserna leds genom gjutna järnrör.Kall fuktig gas fordrar b... More

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiven av Pontus von Wulfschmidt mellan 1771-1783. Han kunde sedan mot betalning tillverka små trämodeller av föremålen.

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiv...

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiven av Pontus von Wulfschmidt mellan 1771-1783. Han kunde sedan mot betalning tillverka små trämodeller av föremålen.

Jönköpings Mek. Werkstad, interiör. Vattenverk är stora JMW-kunder. Bilden visar en pump med 800 mm genomlopp om 90 000 l/m för ett kommunalt vattenverk utanför Stockholm uner tillverkning.

Jönköpings Mek. Werkstad, interiör. Vattenverk är stora JMW-kunder. Bi...

Jönköpings Mek. Werkstad, interiör. Vattenverk är stora JMW-kunder. Bilden visar en pump med 800 mm genomlopp om 90 000 l/m för ett kommunalt vattenverk utanför Stockholm uner tillverkning.

Personal i syrummet som då det var placerat i "Gamla försöket". Försöksavdelningen eller "Gamla försöket" som det också kallades var inrymt i en trävilla med två våningar. Detta var den första  ursprungliga byggnaden på området vid Stretereds skolhem. När eleven först kom till skolhemmet fick eleven bo på avdelningen Försöket i två år för att gå i en provklass. Under dessa två år gjorde lärarinnorna ett omdöme som visade om eleven kunde flyttas vidare till skolhemmet eller om eleven var obildbar och fick stanna kvar på Försöket.

Personal i syrummet som då det var placerat i "Gamla försöket". Försök...

Personal i syrummet som då det var placerat i "Gamla försöket". Försöksavdelningen eller "Gamla försöket" som det också kallades var inrymt i en trävilla med två våningar. Detta var den första ursprungliga byg... More

Skioptikonbild med religiöst motiv."Eleazar sacerdos et josue rex sorte dividunt in haeredi tatem filiis Israel universam terram. losue.C.XIIII".

Skioptikonbild med religiöst motiv."Eleazar sacerdos et josue rex sort...

Skioptikonbild med religiöst motiv."Eleazar sacerdos et josue rex sorte dividunt in haeredi tatem filiis Israel universam terram. losue.C.XIIII".

Standard Radiofabrik i Ulvsunda, Stockholm. Montering av elektroniksystem. MTM-kedjan för kortmontering. Vid fotograferingstillfället en nyhet för SRT. Istället för själva ritningen som arbetsunderlag fotograferades denna och diapositivet placerades i förstoringsapparaten som sedan gav en bild på själva kortet efter vilken man enkelt kunde placera komponenterna.

Standard Radiofabrik i Ulvsunda, Stockholm. Montering av elektroniksys...

Standard Radiofabrik i Ulvsunda, Stockholm. Montering av elektroniksystem. MTM-kedjan för kortmontering. Vid fotograferingstillfället en nyhet för SRT. Istället för själva ritningen som arbetsunderlag fotografe... More

Tro och sed. Vårdbundna träd. "Genom att slå en spik i detta träd kunde man bli av med den värsta tandvärk".

Tro och sed. Vårdbundna träd. "Genom att slå en spik i detta träd kund...

Tro och sed. Vårdbundna träd. "Genom att slå en spik i detta träd kunde man bli av med den värsta tandvärk".

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiven av Pontus von Wulfschmidt mellan 1771-1783. Han kunde sedan mot betalning tillverka små trämodeller av föremålen.

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiv...

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiven av Pontus von Wulfschmidt mellan 1771-1783. Han kunde sedan mot betalning tillverka små trämodeller av föremålen.

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiven av Pontus von Wulfschmidt mellan 1771-1783. Han kunde sedan mot betalning tillverka små trämodeller av föremålen.

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiv...

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiven av Pontus von Wulfschmidt mellan 1771-1783. Han kunde sedan mot betalning tillverka små trämodeller av föremålen.

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiven av Pontus von Wulfschmidt mellan 1771-1783. Han kunde sedan mot betalning tillverka små trämodeller av föremålen.

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiv...

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiven av Pontus von Wulfschmidt mellan 1771-1783. Han kunde sedan mot betalning tillverka små trämodeller av föremålen.

Raksalongen Elida. Fyra kunder och fyra anställda.

Raksalongen Elida. Fyra kunder och fyra anställda.

Raksalongen Elida. Fyra kunder och fyra anställda.

Skyttsgården gamla lasarettet ligghallar mot söder, där patienter kunde få sol, 7224.

Skyttsgården gamla lasarettet ligghallar mot söder, där patienter kund...

Skyttsgården gamla lasarettet ligghallar mot söder, där patienter kunde få sol, 7224.

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiven av Pontus von Wulfschmidt mellan 1771-1783. Han kunde sedan mot betalning tillverka små trämodeller av föremålen.

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiv...

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiven av Pontus von Wulfschmidt mellan 1771-1783. Han kunde sedan mot betalning tillverka små trämodeller av föremålen.

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiven av Pontus von Wulfschmidt mellan 1771-1783. Han kunde sedan mot betalning tillverka små trämodeller av föremålen.

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiv...

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiven av Pontus von Wulfschmidt mellan 1771-1783. Han kunde sedan mot betalning tillverka små trämodeller av föremålen.

Signallampa, engelskspråkigI järnvägens barndom användes tre olika signalfärger. Rött betydde stopp, grönt betydde varsamhet och vitt betydde allt väl. Signalredskapen för tågklarerare och övrig järnvägspersonal var flaggor och signallyktor. Dessutom försågs stationerna tidigt med så kallade skivsignaler eller semaforer för att ge besked om tåg fick föras in på stationen eller inte. Dessa skivsignaler och semaforer var försedda med signallyktor så att tågpersonalen kunde uppfatta vad de visade även i mörker. Signalerna visade antingen rött eller grönt ljus (stopp eller varsamhet).

Signallampa, engelskspråkigI järnvägens barndom användes tre olika sig...

Signallampa, engelskspråkigI järnvägens barndom användes tre olika signalfärger. Rött betydde stopp, grönt betydde varsamhet och vitt betydde allt väl. Signalredskapen för tågklarerare och övrig järnvägspersona... More

Kopia av von Drais sparkvagn, löpmaskin, 1700-talet.Tillverkad av trä med trähjul som är skodda med järnband, framhjulet är fast monterat i ramen. En planka förbinder främre och bakre hjulen som är monterade i "gafflar" a trä. Styret av trä är fast monterat, går inte att vrida, styra med. Löpmaskinen kunde inte användas som transportmedel p.g.a. tidens dåliga vägar och gator, utan man körde i parker och salonger. Det var en rikemans "leksak". Även kallad "Hobby horse", då cykeln ofta var utformad som en häst med kropp och huvud, hade cykeln ögon kunde den se, trodde man, och på så sätt blev den säkrare.

Kopia av von Drais sparkvagn, löpmaskin, 1700-talet.Tillverkad av trä ...

Kopia av von Drais sparkvagn, löpmaskin, 1700-talet.Tillverkad av trä med trähjul som är skodda med järnband, framhjulet är fast monterat i ramen. En planka förbinder främre och bakre hjulen som är monterade i ... More

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiven av Pontus von Wulfschmidt mellan 1771-1783. Han kunde sedan mot betalning tillverka små trämodeller av föremålen.

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiv...

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiven av Pontus von Wulfschmidt mellan 1771-1783. Han kunde sedan mot betalning tillverka små trämodeller av föremålen.

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiven av Pontus von Wulfschmidt mellan 1771-1783. Han kunde sedan mot betalning tillverka små trämodeller av föremålen.

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiv...

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiven av Pontus von Wulfschmidt mellan 1771-1783. Han kunde sedan mot betalning tillverka små trämodeller av föremålen.

Längst t.v. Maria Jacobsson. Hon bodde hos Hulda Norén i många år. Anna Gustavsson, i bredrandig blus bakom henne, Mjöl-Anna. I samma hus där hon och hennes far Mjöl-Gustav bodde, i hörnet Repslagaregatan-Landbogatan, bodde en fru som kallades Spåssa och som kunde spå, hon bodde i norra delen av huset medan Anna och hennes far bodde åt söder. Tvärs över gatan låg Larsa ve le´t. Han som bodde där hette Lars Bro. Han gick nattvakt i stan. Flicka nr. 3 från vänster: Anna Larsson, en brorsdotter till Hanna och Alma Larsson, som arbetade på Falköpings tidning.Nr. 4. Hennes faster Hanna Larsson, 5. Hulda Norén, 6. Berta Malmsten, gift med en tapetserare, 7. en syster till Hulda Norén, som var hemma på besök från Amerika. Gossen i förgrunden är Knut Norén.

Längst t.v. Maria Jacobsson. Hon bodde hos Hulda Norén i många år. Ann...

Längst t.v. Maria Jacobsson. Hon bodde hos Hulda Norén i många år. Anna Gustavsson, i bredrandig blus bakom henne, Mjöl-Anna. I samma hus där hon och hennes far Mjöl-Gustav bodde, i hörnet Repslagaregatan-Landb... More

Brauns reseradio Transistor fick tillsammans med andra Braun-apparater "Grand-Prix" vid XL Triennalen i Milano 1957. Priset är det förnämsta internationella utmärkelse som kunde ges för att belöna god industriell formgivning. Braun Transistor är ritad av designern Dieter Rams hos Max Braun Frankfurt/Main, Istället för radiorör har apparaten sju transistorer i varje batteri (som kostade 6 kr) och räckte för 800-1000 lyssningstimmar. Kom på svenska marknaden i maj 1957 eller 1958.

Brauns reseradio Transistor fick tillsammans med andra Braun-apparater...

Brauns reseradio Transistor fick tillsammans med andra Braun-apparater "Grand-Prix" vid XL Triennalen i Milano 1957. Priset är det förnämsta internationella utmärkelse som kunde ges för att belöna god industrie... More

Brauns reseradio Transistor fick tillsammans med andra Braun-apparater "Grand-Prix" vid XL Triennalen i Milano 1957. Priset är det förnämsta internationella utmärkelse som kunde ges för att belöna god industriell formgivning. Braun Transistor är ritad av designern Dieter Rams hos Max Braun Frankfurt/Main, Istället för radiorör har apparaten sju transistorer i varje batteri (som kostade 6 kr) och räckte för 800-1000 lyssningstimmar. Kom på svenska marknaden i maj 1957 eller 1958.

Brauns reseradio Transistor fick tillsammans med andra Braun-apparater...

Brauns reseradio Transistor fick tillsammans med andra Braun-apparater "Grand-Prix" vid XL Triennalen i Milano 1957. Priset är det förnämsta internationella utmärkelse som kunde ges för att belöna god industrie... More

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiven av Pontus von Wulfschmidt mellan 1771-1783. Han kunde sedan mot betalning tillverka små trämodeller av föremålen.

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiv...

Bondestolpe. Beskrivningar rörande fångst- och jordbruksredskap. Utgiven av Pontus von Wulfschmidt mellan 1771-1783. Han kunde sedan mot betalning tillverka små trämodeller av föremålen.

Läger på Sanna hed. Ibland kunde det bli riktigt fuktigt.

Läger på Sanna hed. Ibland kunde det bli riktigt fuktigt.

Läger på Sanna hed. Ibland kunde det bli riktigt fuktigt.

Stadshotellet Uppsala, hörnet av Drottninggatan och Trädgårdsgatan, Uppsala 1901 - 1902

Stadshotellet Uppsala, hörnet av Drottninggatan och Trädgårdsgatan, Up...

"Stadshotellet i hörnet av Drottninggatan och Trädgårdsgatan från väster. På 1850-talet överfördes stadens gästgiverirörelse från det gamla Gästis i hörnet av Drottninggatan och Nedre Slottsgatan till den gård ... More

Stadshotellet Uppsala i hörnet av Drottninggatan och Trädgårdsgatan, Fjärdingen, Uppsala 1901 - 1902

Stadshotellet Uppsala i hörnet av Drottninggatan och Trädgårdsgatan, F...

"Stadshotellet i hörnet av Drottninggatan och Trädgårdsgatan från väster. På 1850-talet överfördes stadens gästgiverirörelse från det gamla Gästis i hörnet av Drottninggatan och Nedre Slottsgatan till den gård ... More

Akademiska sjukhuset och Uppsala slott från sydost, Uppsala 1901 - 1902

Akademiska sjukhuset och Uppsala slott från sydost, Uppsala 1901 - 190...

"Uppsala från sydöst med Akademiska sjukhuset i förgrunden. Sjukhusets huvudbyggnad är uppförd enligt ritningar från 1862 av Albert Törnqvist. 1867 stod byggnaden färdig och här kunde då sammanföras den sjukvår... More

S:t Olofsgatan österut från Storgatan, Kvarngärdet, Uppsala 1901 - 1902

S:t Olofsgatan österut från Storgatan, Kvarngärdet, Uppsala 1901 - 190...

"Järnbrogatan (S:t Olofsgatan) österut från Storgatan. Enligt 1880 års stadsplan skulle Järnbrogatan (S:t Olofsgatan) utformas som en esplanad i hela sin sträckning. Men det var bara inom de nyanlagda delarna s... More

VGJ ,Västergötland - Göteborgs Järnväg Godsvagnspråm.  Pråmtrafiken i GöteborgOmkring 1901 började VGJ med transporter inom hamnområdet i Göteborg. Man skaffade ett antal pontoner (pråmar) på vilka man kunde rulla på och av godsvagnar

VGJ ,Västergötland - Göteborgs Järnväg Godsvagnspråm. Pråmtrafiken i ...

VGJ ,Västergötland - Göteborgs Järnväg Godsvagnspråm. Pråmtrafiken i GöteborgOmkring 1901 började VGJ med transporter inom hamnområdet i Göteborg. Man skaffade ett antal pontoner (pråmar) på vilka man kunde ru... More

Street fakir and some of his customers, St. Petersburg, Russia

Street fakir and some of his customers, St. Petersburg, Russia

Title and other information transcribed from unverified, old caption card data and item. George Grantham Bain Collection (Library of Congress). Caption card tracings: Street vendors; Fakirs; Russia L-; Geogr.; Shelf.

Rälsläggningen från svenska sidan har kommit fram till gränsen mot Norge. Den 16 juni kunde sista skenan mot gränsen till Norge spikas in. Då  möts de båda rälsläggarlagen från Norge respektive Sverige vid Riksgränen.

Rälsläggningen från svenska sidan har kommit fram till gränsen mot Nor...

Rälsläggningen från svenska sidan har kommit fram till gränsen mot Norge. Den 16 juni kunde sista skenan mot gränsen till Norge spikas in. Då möts de båda rälsläggarlagen från Norge respektive Sverige vid Riksgränen.

"? vid Elevatorn i Kalmar den 16 okt. 1902."Vid elevatorkajen kunde man lassa av spannmål till ångkvarnen.

"? vid Elevatorn i Kalmar den 16 okt. 1902."Vid elevatorkajen kunde ma...

"? vid Elevatorn i Kalmar den 16 okt. 1902."Vid elevatorkajen kunde man lassa av spannmål till ångkvarnen.

Rälsläggningen från svenska sidan har kommit fram till gränsen mot Norge. Den 16 juni kunde sista skenan mot gränsen till Norge spikas in. Då  möts de båda rälsläggarlagen från Norge respektive Sverige vid Riksgränen.

Rälsläggningen från svenska sidan har kommit fram till gränsen mot Nor...

Rälsläggningen från svenska sidan har kommit fram till gränsen mot Norge. Den 16 juni kunde sista skenan mot gränsen till Norge spikas in. Då möts de båda rälsläggarlagen från Norge respektive Sverige vid Riksgränen.

Örebro, Engelbrektsgatan 16-18
Carl Svensson & Co. affärsinteriör, 3 expediter och en kund.

Örebro, Engelbrektsgatan 16-18 Carl Svensson & Co. affärsinteriör, 3 e...

Örebro, Engelbrektsgatan 16-18 Carl Svensson & Co. affärsinteriör, 3 expediter och en kund.

Rälsläggningen från svenska sidan har kommit fram till gränsen mot Norge. Den 16 juni kunde sista skenan mot gränsen till Norge spikas in. Då  möts de båda rälsläggarlagen från Norge respektive Sverige vid Riksgränen.

Rälsläggningen från svenska sidan har kommit fram till gränsen mot Nor...

Rälsläggningen från svenska sidan har kommit fram till gränsen mot Norge. Den 16 juni kunde sista skenan mot gränsen till Norge spikas in. Då möts de båda rälsläggarlagen från Norge respektive Sverige vid Riksgränen.

Rälsläggningen från svenska sidan har kommit fram till gränsen mot Norge. Den 16 juni kunde sista skenan mot gränsen till Norge spikas in. Då  möts de båda rälsläggarlagen från Norge respektive Sverige vid Riksgränen.

Rälsläggningen från svenska sidan har kommit fram till gränsen mot Nor...

Rälsläggningen från svenska sidan har kommit fram till gränsen mot Norge. Den 16 juni kunde sista skenan mot gränsen till Norge spikas in. Då möts de båda rälsläggarlagen från Norge respektive Sverige vid Riksgränen.

Knutby var en av Länna - Norrtälje Järnväg, LNJ största och viktigaste stationer. Till vänster ses stationskarlarna, till höger om damerna står stinsen Joel Karlsson och till höger om honom ser vi stationsskrivaren. En stationsskrivare var placerad i Knutby, man kunde såvis enkelt nå alla banans stationer när någon station behövde assistans med tågklarering och expeditionsgöromål. T ex vid sjukdomsfall.

Knutby var en av Länna - Norrtälje Järnväg, LNJ största och viktigaste...

Knutby var en av Länna - Norrtälje Järnväg, LNJ största och viktigaste stationer. Till vänster ses stationskarlarna, till höger om damerna står stinsen Joel Karlsson och till höger om honom ser vi stationsskriv... More

Previous

of 13

Next