The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

crispijn van de passe i

1,074 media by topicpage 1 of 11
Crispijn van de Passe I - Album met ornamentprenten en Bijbelse voorstellingen

Crispijn van de Passe I - Album met ornamentprenten en Bijbelse voorst...

Album, in het formaat van een schetsboek, met 131 ingeplakte voorstellingen op 66 albumbladen en 2 dekbladen. Het album bevat ornamentprenten en Bijbelse voorstellingen van verschillende zestiende- en zeventien... More

Crispijn van de Passe I - Portret van Henricus Slatius

Crispijn van de Passe I - Portret van Henricus Slatius

Portret van Henricus Slatius, Arminiaans predikant uit Bleiswijk. Hij werd ter dood veroordeeld en onthoofd vanwege zijn betrokkenheid bij het moordcomplot tegen prins Maurits. In het randschrift van de omlijst... More

Crispijn van de Passe I - Simeon zegent het Christuskind

Crispijn van de Passe I - Simeon zegent het Christuskind

Simeon in de tempel. Hij heeft het Christuskind in zijn armen. In de marge een tweeregelig Bijbelcitaat in het Latijn.

Crispijn van de Passe I - Apostel Matteüs

Crispijn van de Passe I - Apostel Matteüs

De apostel Matteüs, ten voeten uit, een tekeninstrument in zijn linkerhand. Op de achtergrond wordt hij door soldaten onthoofd voor een altaar. In de marge een onderschrift in het Latijn. Prent uit een serie me... More

Crispijn van de Passe I - Nacht: paar in slaapkamer

Crispijn van de Passe I - Nacht: paar in slaapkamer

De Nacht: slaapkamer met een man die aan een tafel zit en een vrouw, in jurk met ontbloot decolleté, die naar bed gaat. Een jongeman belicht hen met een brandende kaars. In de marge een zesregelig onderschrift,... More

Karel de Grote als een van de negen helden

Karel de Grote als een van de negen helden

De christelijke held Karel de Grote. Buste gevat in een medaillon met daaronder een cartouche met zijn naam. In de bovenhoeken twee bazuinblazende engelen. Prent uit een serie van negen met helden.

Crispijn van de Passe I - De mens op zestigjarige leeftijd

Crispijn van de Passe I - De mens op zestigjarige leeftijd

Vertrek met een echtpaar aan een tafel. De vrouw weegt goud en naast de man staat een schatkist. Links op de achtergrond een nar en een wolf. In de omlijsting een randschrift in het Latijn. Zesde prent uit een ... More

Crispijn van de Passe I - Verkondiging aan de herders

Crispijn van de Passe I - Verkondiging aan de herders

De aankondiging van de geboorte van Christus aan de herders door de engel Gabriël. De herders kijken verschrikt naar de nachtelijke hemel waar de engel Gabriël verschijnt met een banderol met een boodschap. In ... More

Crispijn van de Passe I - Bacchus

Crispijn van de Passe I - Bacchus

Bacchus houdt een druiventros boven zijn hoofd. Hij wordt vergezeld door een sater met een fruitmand. Op de achtergrond een dansend gezelschap. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn dat verwijs... More

Crispijn van de Passe I - Portret van Filips II

Crispijn van de Passe I - Portret van Filips II

Portret van Filips II, koning van Spanje, eronder zijn devies in het Latijn. Hij draagt een ketting met het teken van het Gulden Vlies. In de marge een zesregelig lofdicht in het Latijn.

Crispijn van de Passe I - Hoop

Crispijn van de Passe I - Hoop

Landschap met de vrouwelijke personificatie van Hoop (Spes), een van de drie theologische deugden, met een anker en een vogel. Op de achtergrond wordt Jona door de zeelieden overboord gegooid en opgeslokt door ... More

Crispijn van de Passe I - Christus als twaalfjarige in de tempel

Crispijn van de Passe I - Christus als twaalfjarige in de tempel

Christus zit in de tempel tussen de schriftgeleerden en legt hen de schrift uit. Hij maakt een spreekgebaar. De overige mannen zoeken iets op in hun boeken. Jozef en Maria lopen de tempel binnen en vinden hun t... More

Crispijn van de Passe I - Lucretia

Crispijn van de Passe I - Lucretia

Interieur met Lucretia die op het punt staat zich te doorsteken met een dolk. Linksonder een motto in het Latijn dat verwijst naar haar deugdzaamheid. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

Huwelijk van de heilige Catharina van Alexandrië

Huwelijk van de heilige Catharina van Alexandrië

De heilige Catharina van Alexandrië zit geknield voor het Christuskind, dat een ring om haar vinger schuift. Anna, Maria en Jozef kijken toe. Boven hen een engel met een lauwerkrans. In de marge een drieregelig... More

Crispijn van de Passe I - Portret van paus Paulus V

Crispijn van de Passe I - Portret van paus Paulus V

Portret van paus Paulus V, met rechtsboven zijn wapenschild. In de marge een zesregelig lofdicht in het Latijn.

Crispijn van de Passe I - Aartsengel Zadkiël

Crispijn van de Passe I - Aartsengel Zadkiël

De aartsengel Zadkiël staat met een zwaard in zijn rechterhand en een kruis in zijn linkerhand. Links op de achtergrond het offer van Abraham. Rechts op de achtergrond de kruisiging van Christus. In de marge ee... More

Crispijn van de Passe I - Heilige Hieronymus

Crispijn van de Passe I - Heilige Hieronymus

De heilige Hieronymus geknield, leunend op een schedel, een crucifix in zijn rechterhand. Hij kijkt op naar de hemel en luistert naar de bazuinen die het Laatste Oordeel aankondigen. Naast hem liggen zijn kardi... More

Crispijn van de Passe I - Portret van Jacob Chimarrhaeus

Crispijn van de Passe I - Portret van Jacob Chimarrhaeus

Portret van de kardinaal Jacob Chimarrhaeus. In de marge een zesregelig lofdicht in het Latijn.

Crispijn van de Passe I - Juno

Crispijn van de Passe I - Juno

Juno zittend op een wolkendek, vergezeld door haar symbool de pauw. In haar hand houdt zij een scepter. Als vrouw van de oppergod Jupiter draagt zij een kroon. Op de achtergrond is te zien hoe Juno door een paa... More

Crispijn van de Passe I - Maria met het Christuskind

Crispijn van de Passe I - Maria met het Christuskind

Het Christuskind staat op de schoot van Maria. In zijn handen houdt hij een peer en een bloem. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

Crispijn van de Passe I - Avond: minnend paar

Crispijn van de Passe I - Avond: minnend paar

De Avond: prieel met een elegant gekleed paar dat elkaar omhelst. De man houdt een luit in de hand. Een hond springt tegen de vrouw op. Op de achtergrond een kasteeltuin met een elegant gezelschap. In de marge ... More

Jona wordt door de zeelieden overboord gegooid

Jona wordt door de zeelieden overboord gegooid

Het schip waarop Jona vaart wordt door een zware storm geteisterd. Jona vraagt aan de zeelieden hem overboord te gooien om Gods kwaadheid te temperen. Een grote vis zwemt voor het schip. In de marge een tweereg... More

Crispijn van de Passe I - Liefde

Crispijn van de Passe I - Liefde

De vrouwelijke personificatie van Liefde (Caritas), vergezeld door kinderen. Eén van hen houdt een vlammend hart vast. Links op de achtergrond de kruisiging en rechts op de achtergrond wordt Christus aan het vo... More

Koning Jozua als een van de negen helden

Koning Jozua als een van de negen helden

De Joodse held koning Jozua. Buste gevat in een medaillon met daaronder een cartouche met zijn naam. In de onderhoeken twee apen en in de bovenhoeken twee eekhoorns. Prent uit een serie van negen met helden.

Crispijn van de Passe I - Daniël veroordeelt de ouderlingen

Crispijn van de Passe I - Daniël veroordeelt de ouderlingen

In de rechtszaal beschuldigt Daniël de ouderlingen van meineed. Hij bewijst dit door ze elk apart te ondervragen. Ze worden schuldig bevonden en meegenomen. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latij... More

Crispijn van de Passe I - Portret van Frederik de Vries

Crispijn van de Passe I - Portret van Frederik de Vries

Landschap met Frederik de Vries, de zoon van Goltzius' vriend, de schilder Dirck de Vries. Hij wordt vergezeld door Goltzius' Drentse patrijshond. In de marge een vierregelig onderschrift dat verwijst naar het ... More

Crispijn van de Passe I - Apostel Petrus

Crispijn van de Passe I - Apostel Petrus

De apostel Petrus in gebed. Voor hem zijn attribuut de sleutel. In de marge een vierregelig onderschrift in het Latijn. Pendant van een prent van de apostel Paulus.

Crispijn van de Passe I - Rest on the Flight into Egypt

Crispijn van de Passe I - Rest on the Flight into Egypt

Maria zit op de grond en geeft het Christuskind de borst. Jozef en de ezel staan naast haar. Rechtsboven twee engelen met een banderol. Op de achtergrond Maria met het Christuskind op de ezel die door Jozef wor... More

Crispijn van de Passe I - De evangelist Johannes

Crispijn van de Passe I - De evangelist Johannes

De evangelist Johannes die zijn Openbaring schrijft. Achter hem zijn attribuut de adelaar. Op de achtergrond het teken van de barende vrouw, gekroond en met vleugels. Ze wordt bedreigd door een zevenkoppige dra... More

Crispijn van de Passe I - Apostel Petrus

Crispijn van de Passe I - Apostel Petrus

De apostel Petrus, ten voeten uit, met een sleutel en een boek in zijn handen. Op de achtergrond zijn kruisiging. In de marge een onderschrift in het Latijn. Prent uit een serie met de twaalf apostelen.

Crispijn van de Passe I - Portret van Philip Sydney

Crispijn van de Passe I - Portret van Philip Sydney

Portret van Philip Sydney, Engelse dichter, hoveling en soldaat, eronder zijn devies in het Latijn. In de marge een vierregelig lofdicht in het Frans.

Crispijn van de Passe I - Evangelist Johannes

Crispijn van de Passe I - Evangelist Johannes

De evangelist Johannes in zijn studeervertrek. Voor de schrijftafel zit zijn attribuut de adelaar. Aan de hemel verschijnt Maria met het Christuskind.

Crispijn van de Passe I - Apostel Judas Thaddeüs

Crispijn van de Passe I - Apostel Judas Thaddeüs

De apostel Judas Thaddeüs, ten voeten uit, een hellebaard in zijn linkerhand. Op de achtergrond wordt hij gemarteld. In de marge een onderschrift in het Latijn. Prent uit een serie met de twaalf apostelen.

Crispijn van de Passe I - Portret van paus Gregorius XV

Crispijn van de Passe I - Portret van paus Gregorius XV

Portret van paus Gregorius XV, met zijn wapenschild. In het randschrift van de omlijsting de naam en functie van de geportretteerde en de datum van zijn verkiezing tot paus, in het Latijn.

Het Christuskind als overwinnaar van het kwaad

Het Christuskind als overwinnaar van het kwaad

Het Christuskind leunt achterover tegen een steen en vertrapt met zijn voet een slang als symbool van het kwaad. In zijn rechterhand houdt hij een rijksappel en met zijn linkerhand wijst hij naar de duif als sy... More

Crispijn van de Passe I - Hercules worstelt met Antaeus

Crispijn van de Passe I - Hercules worstelt met Antaeus

Hercules gaat een worstelwedstrijd aan met Antaeus en tilt de reus op. Antaeus was onoverwinnelijk zolang hij in aanraking bleef met de aarde, waaraan hij zijn kracht ontleende. Aan de boomstam hangt Hercules' ... More

Crispijn van de Passe I - Aartsengel Jophiël

Crispijn van de Passe I - Aartsengel Jophiël

De aartsengel Jophiël heeft een vlammend zwaard in zijn rechterhand en een roede in zijn linkerhand. Links op de achtergrond verjaagt Jophiël Adam en Eva uit het paradijs. Rechts op de achtergrond verjaagt Chri... More

Crispijn van de Passe I - Susanna en de ouderlingen

Crispijn van de Passe I - Susanna en de ouderlingen

Susanna wordt bij het baden door twee ouderlingen betast. Ze probeert hen af te weren. Op een balustrade zit een pauw. In de marge een vierregelig onderschrift in het Latijn. Eerste prent uit een serie van zes ... More

Crispijn van de Passe I - Geloof

Crispijn van de Passe I - Geloof

Landschap met de vrouwelijke personificatie van Geloof (Fides), een van de drie theologische deugden, met een miskelk en een opengeslagen boek in haar handen. Op de achtergrond het offer van Abraham. De voorste... More

Crispijn van de Passe I - Kruisiging van Christus

Crispijn van de Passe I - Kruisiging van Christus

De kruisdood van Christus op de berg Golgota. Links en rechts van hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd zijn. Onder het kruis van Christus bevinden zich Maria, Maria Magdalena met haar zalfpot en de H... More

Crispijn van de Passe I - Maria met het Christuskind

Crispijn van de Passe I - Maria met het Christuskind

Maria zit op een trap. Het Christuskind staat op haar schoot en maakt een zegenend gebaar naar de jonge Johannes de Doper. Voor hen zit een engel die op een luit speelt. In de marge een tweeregelig Bijbelcitaat... More

Crispijn van de Passe I - De evangelist Lucas

Crispijn van de Passe I - De evangelist Lucas

De evangelist Lucas die in het bijbelboek Handelingen leest. Achter hem zijn attribuut de os. Op de achtergrond valt Saulus van zijn paard nadat hij door het licht van Christus werd verblind. De voorstelling is... More

Crispijn van de Passe I - Portret van Willem V

Crispijn van de Passe I - Portret van Willem V

Portret van Willem V, bijgenaamd Willem de Rijke, hertog van Kleef, Gulik en Berg en graaf van Mark en Ravensberg en hertog van Gelre. In het randschrift van de omlijsting de naam en functie van de geportrettee... More

Crispijn van de Passe I - Aartsengel Uriël

Crispijn van de Passe I - Aartsengel Uriël

De aartsengel Uriël staat met een boek in zijn linkerhand en een opgerold vel papier in zijn rechterhand. Links op de achtergrond berispt Uriël de priester Ezra. Rechts op de achtergrond de twee discipelen die ... More

Crispijn van de Passe I - Kruisiging van Christus

Crispijn van de Passe I - Kruisiging van Christus

De kruisdood van Christus op de berg Golgota. Links en rechts van hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd zijn. Onder het kruis van Christus bevinden zich Maria Magdalena, Maria en de Heilige Johannes. ... More

Crispijn van de Passe I - Cleopatra

Crispijn van de Passe I - Cleopatra

Cleopatra pleegt zelfmoord en houdt de slang aan haar ontblote borst. Op de voorgrond zit een geketende aap die aan een bloem ruikt. Midden onder een motto in het Latijn dat verwijst naar Cleopatra's immorele d... More

Crispijn van de Passe I - Aura probeert Harlekijn te verleiden

Crispijn van de Passe I - Aura probeert Harlekijn te verleiden

Een rijkgeklede vrouw (Aura) en Harlekijn (een personage uit de Commedia dell'arte), vergezeld door een man die een kat vasthoudt. Volgens het vierregelig gedicht in de marge (in het Frans en in het Duits) vraa... More

Crispijn van de Passe I - Apostel Thomas

Crispijn van de Passe I - Apostel Thomas

De apostel Thomas, ten voeten uit, een speer in zijn rechterhand en een boek in zijn linkerhand. Op de achtergrond wordt hij door vier soldaten met speren doorboord. In de marge een onderschrift in het Latijn. ... More

Crispijn van de Passe I - Avond

Crispijn van de Passe I - Avond

Nis met de mannelijke personificatie van de Avond. In zijn hand houdt hij een herdersstaf. Hij wordt vergezeld door een vleermuis. Aan zijn voeten een krab, slang en hagedis. In de cartouche onder de nis een pa... More

Crispijn van de Passe I - Maria

Crispijn van de Passe I - Maria

Gekroonde Maria met het Christuskind op een maansikkel. In haar rechterhand een appel. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn. Prent maakt deel uit van een serie met de twaalf apostelen.

Crispijn van de Passe I - Evangelist Matteüs

Crispijn van de Passe I - Evangelist Matteüs

De evangelist Matteüs in zijn studeervertrek. Zijn attribuut de engel leunt op zijn schrijftafel.

Crispijn van de Passe I - Mozes en de koperen slang

Crispijn van de Passe I - Mozes en de koperen slang

Medaillon met Mozes en de koperen slang en een randschrift in het Latijn. Onderaan een verwijzing naar Num. 21.

Een jonge vrouw bedriegt haar oude echtgenoot

Een jonge vrouw bedriegt haar oude echtgenoot

Een oude man in een nachthemd biedt zijn mooie jonge echtgenote een bloem aan. Hij heeft niet in de gaten dat een jonge man twee horens op zijn hoofd zet. Volgens het vierregelig gedicht in de marge (in het Fra... More

Titelprent voor een serie met de twaalf apostelen

Titelprent voor een serie met de twaalf apostelen

Cartouche met een Bijbelcitaat in het Latijn. In de onderhoeken twee engelen met een brandende fakkel en in de bovenhoeken twee engelen met kruis. Op de cartouche een lam dat door één van de engelen wordt gekro... More

Crispijn van de Passe I - Apostel Jakobus de Meerdere

Crispijn van de Passe I - Apostel Jakobus de Meerdere

De apostel Jakobus de Meerdere, ten voeten uit, een hoed op zijn rug en een wandelstok in de hand. Op de achtergrond zijn onthoofding. In de marge een onderschrift in het Latijn. Prent uit een serie met de twaa... More

Crispijn van de Passe I - Susanna en de ouderlingen

Crispijn van de Passe I - Susanna en de ouderlingen

Susanna wordt door de twee ouderlingen betast. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

Crispijn van de Passe I - Apostel Andreas

Crispijn van de Passe I - Apostel Andreas

De apostel Andreas, ten voeten uit, met een Andreaskruis. Op de achtergrond zijn kruisiging. In de marge een onderschrift in het Latijn. Prent uit een serie met de twaalf apostelen.

Hector van Troje als een van de negen helden

Hector van Troje als een van de negen helden

De held uit de klassieke oudheid Hector van Troje. Buste gevat in een medaillon met daaronder een cartouche met zijn naam. In de onderhoeken twee olifanten en in de bovenhoeken twee adelaars. Prent uit een seri... More

Crispijn van de Passe I - Apostel Jakobus de Mindere

Crispijn van de Passe I - Apostel Jakobus de Mindere

De apostel Jakobus de Mindere, ten voeten uit, een boek in zijn linkerhand, steunend op een knuppel. Op de achtergrond wordt hij doodgeknuppeld. In de marge een onderschrift in het Latijn. Prent uit een serie m... More

Crispijn van de Passe I - Apostel Paulus

Crispijn van de Passe I - Apostel Paulus

De apostel Paulus, ten voeten uit, een zwaard zijn rechter- en een boek in zijn linkerhand. Op de achtergrond zijn onthoofding. In de marge een onderschrift in het Latijn. Prent maakt deel uit van een serie met... More

Crispijn van de Passe I - Apostel Johannes

Crispijn van de Passe I - Apostel Johannes

De apostel Johannes, ten voeten uit, een kelk waaruit een slang verschijnt en een boek in zijn handen. Op de achtergrond de marteling van Johannes: hij wordt in een pot met kokende olie gestopt. In de marge een... More

Crispijn van de Passe I - Portret van Pedro Enríquez de Toledo

Crispijn van de Passe I - Portret van Pedro Enríquez de Toledo

Portret van Pedro Enríquez de Toledo, de Acevedo, graaf van Fuentes de Valdepero en opperbevelhebber van de Spaanse troepen in de Nederlanden, daaronder zijn devies in het Latijn. In het randschrift van de omli... More

Crispijn van de Passe I - Evangelist Johannes

Crispijn van de Passe I - Evangelist Johannes

Buste van de evangelist Johannes die zijn evangelie schrijft. Achter hem zijn attribuut de adelaar. De voorstelling is gevat in een ovale omlijsting met een randschrift in het Latijn. In de marge een vijfregeli... More

Crispijn van de Passe I - Steniging van de ouderlingen

Crispijn van de Passe I - Steniging van de ouderlingen

De twee ouderlingen zijn aan een boom vastgebonden en worden door vier beulen gestenigd. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn. Vijfde prent uit een serie van zes over de geschiedenis van Susanna.

Crispijn van de Passe I - Portret van Ferdinand van Beieren

Crispijn van de Passe I - Portret van Ferdinand van Beieren

Portret van de bisschop Ferdinand van Beieren, eronder zijn devies in het Latijn.

Crispijn van de Passe I - Christus als Salvator Mundi

Crispijn van de Passe I - Christus als Salvator Mundi

Christus houdt een rijksappel in zijn linkerhand en met zijn rechterhand maakt hij een zegenend gebaar. Op de achtergrond zijn kruisiging en opstanding. In de marge een drieregelig onderschrift in het Latijn. P... More

Crispijn van de Passe I - Triomf van de kerk

Crispijn van de Passe I - Triomf van de kerk

Allegorische voorstelling met Christus als bruidegom (Sponsus) die zijn bruid (Sponsa) kroont die voor hem knielt. De vrouw houdt een palmtak in haar handen. Christus zit op een troon en vertrapt de Dood die al... More

Crispijn van de Passe I - Portret van Rombout Hogerbeets

Crispijn van de Passe I - Portret van Rombout Hogerbeets

Portret van de Nederlandse staatsman en pensionaris van Leiden, Rombout Hogerbeets. In het randschrift van de omlijsting de naam en functie van de geportretteerde in het Latijn.

Crispijn van de Passe I - H. Anna onderwijst Maria

Crispijn van de Passe I - H. Anna onderwijst Maria

De Heilige Anna zit op een stoel en onderwijst haar jonge dochter Maria. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

Crispijn van de Passe I - Graflegging van Christus

Crispijn van de Passe I - Graflegging van Christus

Christus wordt door Jozef van Arimatea en Nikodemus in het graf gelegd. Op de achtergrond twee treurende figuren. Op de voorgrond ligt de doornenkroon. In de marge een onderschrift in het Latijn.

Crispijn van de Passe I - De mens op vijftigjarige leeftijd

Crispijn van de Passe I - De mens op vijftigjarige leeftijd

Vertrek met een echtpaar aan een tafel. De man heft het glas. Bij de tafel een bediende met een wijnkruik en een vos. In de omlijsting een randschrift in het Latijn. Vijfde prent uit een serie van tien met de t... More

Crispijn van de Passe I - Hoop

Crispijn van de Passe I - Hoop

De vrouwelijke personificatie van Hoop (Spes), leunend op een anker. Links op de achtergrond de annunciatie en rechts op de achtergrond de aanbidding van het Christuskind door Jozef en Maria. In de marge een vi... More

Crispijn van de Passe I - Portret van Albrecht als kardinaal

Crispijn van de Passe I - Portret van Albrecht als kardinaal

Portret van Albrecht, aartshertog van Oostenrijk, als kardinaal, daaronder zijn devies in het Latijn. In het randschrift van de omlijsting de naam en functie van de geportretteerde in het Latijn.

Crispijn van de Passe I - Apostel Paulus

Crispijn van de Passe I - Apostel Paulus

De apostel Paulus met zijn attribuut het zwaard. In de marge een vierregelig onderschrift in het Latijn. Pendant van een prent van de apostel Petrus.

Crispijn van de Passe I - Ochtend

Crispijn van de Passe I - Ochtend

Nis met Aurora, de godin van het ochtendgloren, als vrouwelijke personificatie van de Ochtend. Ze wordt vergezeld door een papegaai. In de cartouche onder de nis een hertenjacht.

Crispijn van de Passe I - Middag, portrait

Crispijn van de Passe I - Middag, portrait

Nis met de mannelijke personificatie van de Middag. In zijn hand houdt hij een tros druiven. In de cartouche onder de nis een echtpaar aan een tafel, de man heft zijn glas.

Crispijn van de Passe I - Portret van Albrecht als kardinaal

Crispijn van de Passe I - Portret van Albrecht als kardinaal

Portret van Albrecht, aartshertog van Oostenrijk, als kardinaal, daaronder zijn devies in het Latijn. In het randschrift van de omlijsting de naam en functie van de geportretteerde in het Latijn.

Crispijn van de Passe I - Rest on the Flight into Egypt

Crispijn van de Passe I - Rest on the Flight into Egypt

De Heilige Familie, rustend onder een boom waar een engel in zit. Maria houdt een boek in haar handen en Jozef overhandigt vruchten aan het Christuskind. Op de achtergrond de ezel. In de marge een drieregelig o... More

Alexander de Grote als een van de negen helden

Alexander de Grote als een van de negen helden

De held uit de klassieke oudheid Alexander de Grote. Buste gevat in een medaillon met daaronder een cartouche met zijn naam. In de onderhoeken twee eenhoorns en in de bovenhoeken twee steenbokken. Prent uit een... More

Crispijn van de Passe I - Landschap met drie heiligen

Crispijn van de Passe I - Landschap met drie heiligen

Landschap met de H. Antonius van Egypte met zijn varken, Johannes de Doper en de H. Elisabet. Op de wolken boven hen Maria met het Christuskind op schoot, omringd door cherubijnen. In de marge de namen van de d... More

Crispijn van de Passe I - De evangelist Marcus

Crispijn van de Passe I - De evangelist Marcus

De evangelist Marcus die zijn evangelie schrijft. Achter hem zijn attribuut de leeuw. Op de achtergrond de kruisiging van Christus. De voorstelling is gevat in een ronde omlijsting met een randschrift in het La... More

Crispijn van de Passe I - Christuskind

Crispijn van de Passe I - Christuskind

Het Christuskind, zittend op een kussen, bloemen aan zijn voeten. In de hemel boven hem een kring van cherubijnen. In de marge een tweeregelig Bijbelcitaat uit Luc. 2:14 in het Latijn.

Alexander de Grote als een van de negen helden

Alexander de Grote als een van de negen helden

De held uit de klassieke oudheid Alexander de Grote. Buste gevat in een medaillon met daaronder een cartouche met zijn naam. In de onderhoeken twee eenhoorns en in de bovenhoeken twee steenbokken. Prent uit een... More

Crispijn van de Passe I - Satire op hygiëne

Crispijn van de Passe I - Satire op hygiëne

Interieur met een oude vrouw (Fey Sawbers/Margot) die worst maakt. Ze draagt uit hygiënisch oogpunt een kapje om haar neus. Een man (Heintzman/Jannot) met een zotskap wijst naar haar en lacht uitbundig om het f... More

Crispijn van de Passe I - Maria Magdalena

Crispijn van de Passe I - Maria Magdalena

Maria Magdalena zit geknield bij een altaar in een grot en kijkt naar de engelen in de lucht. Naast het altaar staat haar zalfpot. Links op de voorgrond de demonen die haar oude (zondige) leven symboliseren. In... More

Judas de Makkabeeër als een van de negen helden

Judas de Makkabeeër als een van de negen helden

De Joodse held koning Judas de Makkabeeër. Buste gevat in een medaillon met daaronder een cartouche met zijn naam. In de onderhoeken twee leeuwen en in de bovenhoeken een haan en een kalkoen. Prent uit een seri... More

Crispijn van de Passe I - Aura probeert Harlekijn te verleiden

Crispijn van de Passe I - Aura probeert Harlekijn te verleiden

Een rijkgeklede vrouw (Aura) en Harlekijn (een personage uit de Commedia dell'arte), vergezeld door een man die een kat vasthoudt. Volgens het vierregelig gedicht in de marge (in het Frans en in het Duits) vraa... More

Crispijn van de Passe I - Portret van Johan George van Brandenburg

Crispijn van de Passe I - Portret van Johan George van Brandenburg

Portret van Johan George van Brandenburg, bijgenaamd Oeconomicus, keurvorst van Brandenburg. In het randschrift van de omlijsting de naam en functie van de geportretteerde in het Latijn.

Crispijn van de Passe I - Aartsengel Jophiël

Crispijn van de Passe I - Aartsengel Jophiël

De aartsengel Jophiël heeft een vlammend zwaard in zijn rechterhand en een roede in zijn linkerhand. Links op de achtergrond verjaagt Jophiël Adam en Eva uit het paradijs. Rechts op de achtergrond verjaagt Chri... More

Crispijn van de Passe I - Jona zit onder de wonderboom

Crispijn van de Passe I - Jona zit onder de wonderboom

Jona zit op een rots boven de stad Nineve en spreekt met God. Deze laat een boom voor hem groeien, zodat Jona in de schaduw kan zitten. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

Mozes en Aäron met de tafelen der wet

Mozes en Aäron met de tafelen der wet

Landschap met Mozes en Aäron die leunen op de tafelen der wet met tekst in het Latijn. Boven in de lucht het tetragram en bazuinen. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

Portret van Anna van Oostenrijk, koningin van Polen en Zweden

Portret van Anna van Oostenrijk, koningin van Polen en Zweden

Portret van Anna van Oostenrijk, gemalin van koning Sigismund III van Polen en Zweden. In het randschrift van de omlijsting de naam en functie van de geportretteerde in het Latijn. In de marge een vierregelig o... More

Crispijn van de Passe I - De held koning Arthur

Crispijn van de Passe I - De held koning Arthur

De christelijke held koning Arthur. Hij kijkt naar een voorstelling van Maria met het Christuskind. Op de achtergrond een veldslag. De voorstelling is gevat in een ovale omlijsting met een randschrift in het La... More

Crispijn van de Passe I - Apostel Simon

Crispijn van de Passe I - Apostel Simon

De apostel Simon, ten voeten uit, een boek in zijn linkerhand, met zijn rechterhand steunend op een zaag. Op de achtergrond wordt hij doormidden gezaagd. In de marge een onderschrift in het Latijn. Prent uit ee... More

Crispijn van de Passe I - De held Godfried van Bouillon

Crispijn van de Passe I - De held Godfried van Bouillon

De christelijke held Godfried van Bouillon. Op de achtergrond de belegering van een stad. De voorstelling is gevat in een ovale omlijsting met een randschrift in het Latijn. In de marge een onderschrift in het ... More

Crispijn van de Passe I - De mens op veertigjarige leeftijd

Crispijn van de Passe I - De mens op veertigjarige leeftijd

Een architect zit geknield en tekent met zijn passer, in zijn linkerhand houdt hij een meetinstrument. Achter hem zit een leeuw. Hij wordt vergezeld door een naaiende vrouw en een kind dat tekent. Op de achterg... More

Crispijn van de Passe I - Apostel Mattias

Crispijn van de Passe I - Apostel Mattias

De apostel Mattias, ten voeten uit, een boek in zijn linker- en een hellebaard in zijn rechterhand. Op de achtergrond zijn onthoofding. In de marge een onderschrift in het Latijn. Prent uit een serie met de twa... More

Crispijn van de Passe I - De mens op tachtigjarige leeftijd

Crispijn van de Passe I - De mens op tachtigjarige leeftijd

Vertrek met een oude man en twee kinderen die zich warmen aan een haardvuur. Achter de stoel van de oude man een hond en een kat. In de omlijsting een randschrift in het Latijn. Achtste prent uit een serie van ... More

Previous

of 11

Next