The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

cordon

684 media by topicpage 1 of 7
[CASA DEL CORDON] [Material gráfico]

[CASA DEL CORDON] [Material gráfico]

SE CONSERVA COPIA DE AUTOR EN ALBUM BURGOS XXIV

[CASA DEL CORDON] [Material gráfico]

[CASA DEL CORDON] [Material gráfico]

SE CONSERVA COPIA DE AUTOR EN ALBUM BURGOS XXIV

[PATIO DE LA CASA DEL CORDON] [Material gráfico]

[PATIO DE LA CASA DEL CORDON] [Material gráfico]

SE CONSERVA COPIA DE AUTOR EN ALBUM BURGOS XXIV

[CASA DEL CORDON] [Material gráfico]

[CASA DEL CORDON] [Material gráfico]

SE CONSERVA COPIA DE AUTOR EN ALBUM BURGOS XXIV

[PATIO DE LA CASA DEL CORDON] [Material gráfico]

[PATIO DE LA CASA DEL CORDON] [Material gráfico]

SE CONSERVA COPIA DE AUTOR EN ALBUM BURGOS XXIV

Beteckningslister och räckverk vid byggationen av Årstabron.

Beteckningslister och räckverk vid byggationen av Årstabron.

Beteckningslister och räckverk vid byggationen av Årstabron.

Liljeholmsbanken med en spårvagn på bron.

Liljeholmsbanken med en spårvagn på bron.

Liljeholmsbanken med en spårvagn på bron.

Årstabron under byggtiden. - Södermanland Sverige
Brobygge, foto från norra banktippen.

Brobygge, foto från norra banktippen.

Brobygge, foto från norra banktippen.

Kompressorhuset på Årsta Holmen.

Kompressorhuset på Årsta Holmen.

Kompressorhuset på Årsta Holmen.

Ställningen är för bågspannet.

Ställningen är för bågspannet.

Ställningen är för bågspannet.

Gjutning av pelare på slussbotten.

Gjutning av pelare på slussbotten.

Gjutning av pelare på slussbotten.

Pelarfundament vid Årstabron, pelare nr 9.

Pelarfundament vid Årstabron, pelare nr 9.

Pelarfundament vid Årstabron, pelare nr 9.

Pråmen används för att gjuta kassunerna till Årstabron.

Pråmen används för att gjuta kassunerna till Årstabron.

Pråmen används för att gjuta kassunerna till Årstabron.

Årstabron, montageställningen för bågspannet under uppsättning.

Årstabron, montageställningen för bågspannet under uppsättning.

Årstabron, montageställningen för bågspannet under uppsättning.

Haveri av kassun nummer 6.

Haveri av kassun nummer 6.

Haveri av kassun nummer 6.

Järnvägsspåret sett mot Söder, Stockholm, från Årstabron.

Järnvägsspåret sett mot Söder, Stockholm, från Årstabron.

Järnvägsspåret sett mot Söder, Stockholm, från Årstabron.

Foto tagit från Årstabron norrut.

Foto tagit från Årstabron norrut.

Foto tagit från Årstabron norrut.

Spåret leder ut på Årstabron.

Spåret leder ut på Årstabron.

Spåret leder ut på Årstabron.

Linjen, km 2+700. Varvfyllningen för Årstabron

Linjen, km 2+700. Varvfyllningen för Årstabron

Linjen, km 2+700. Varvfyllningen för Årstabron

Årstabron under byggtiden. - Södermanland Sverige
Årstabron under uppförande, pelare nr 10.

Årstabron under uppförande, pelare nr 10.

Årstabron under uppförande, pelare nr 10.

Årstabron vy över holmarna.

Årstabron vy över holmarna.

Årstabron vy över holmarna.

Årstabron kassun 7 sänkes.

Årstabron kassun 7 sänkes.

Årstabron kassun 7 sänkes.

Blandningsstation på Årstaholmarna. - Södermanland Sverige
Årstabron, valv, överform. - Södermanland Sverige
Årstabrons överbyggnad med byggställning under uppförandet.

Årstabrons överbyggnad med byggställning under uppförandet.

Årstabrons överbyggnad med byggställning under uppförandet.

Årstabron under byggnad, bron byggdes mellan 1925 - 1929.

Årstabron under byggnad, bron byggdes mellan 1925 - 1929.

Årstabron under byggnad, bron byggdes mellan 1925 - 1929.

Årstabron, gjutning av bågvalven.

Årstabron, gjutning av bågvalven.

Årstabron, gjutning av bågvalven.

Timmer till byggandet av Årstabron.

Timmer till byggandet av Årstabron.

Timmer till byggandet av Årstabron.

Vy över Årstabron i Stockholm.

Vy över Årstabron i Stockholm.

Vy över Årstabron i Stockholm.

Provpålning vid Årstabron. - Södermanland Sverige
Årstabron under uppförande, pelare nr 11.

Årstabron under uppförande, pelare nr 11.

Årstabron under uppförande, pelare nr 11.

Byggande av Årstabron sedd från Sjövik.

Byggande av Årstabron sedd från Sjövik.

Byggande av Årstabron sedd från Sjövik.

Stålbelagd stolpe för pålning.

Stålbelagd stolpe för pålning.

Stålbelagd stolpe för pålning.

Årstabron under uppförande. - Södermanland Sverige
Årstabron sedd från Sjövik.

Årstabron sedd från Sjövik.

Årstabron sedd från Sjövik.

Årstabron, kassunerna gjuts vid Årsta holmar.

Årstabron, kassunerna gjuts vid Årsta holmar.

Årstabron, kassunerna gjuts vid Årsta holmar.

Årstabron pelare och valven byggs.

Årstabron pelare och valven byggs.

Årstabron pelare och valven byggs.

Årstabron under uppförande, pelare nr 11.

Årstabron under uppförande, pelare nr 11.

Årstabron under uppförande, pelare nr 11.

Provpålning för Årstabron. - Södermanland Sverige
Timmerställning vid Årstabrons bygge.

Timmerställning vid Årstabrons bygge.

Timmerställning vid Årstabrons bygge.

Årstabron, överform till bron.

Årstabron, överform till bron.

Årstabron, överform till bron.

Årstabron byggs bakom huset, foto från södra holmen.

Årstabron byggs bakom huset, foto från södra holmen.

Årstabron byggs bakom huset, foto från södra holmen.

Årstabron, valvställning flyttas. - Södermanland Sverige
Kassun nummer 6 sänks ner.

Kassun nummer 6 sänks ner.

Kassun nummer 6 sänks ner.

Kassun nummer 6 sänks ner.

Kassun nummer 6 sänks ner.

Kassun nummer 6 sänks ner.

Årstabron under uppförande, pelare nr 11.

Årstabron under uppförande, pelare nr 11.

Årstabron under uppförande, pelare nr 11.

Årstabron byggs, pråmen används för spontning.

Årstabron byggs, pråmen används för spontning.

Årstabron byggs, pråmen används för spontning.

Kassun nummer 6 armeras.

Kassun nummer 6 armeras.

Kassun nummer 6 armeras.

Bygget av Årstabron sett från norr.

Bygget av Årstabron sett från norr.

Bygget av Årstabron sett från norr.

Kassun nummer 18 sänkes ner.

Kassun nummer 18 sänkes ner.

Kassun nummer 18 sänkes ner.

Årstabron börjar bli klar.

Årstabron börjar bli klar.

Årstabron börjar bli klar.

Årstabron pelare 8 ska gjutas.

Årstabron pelare 8 ska gjutas.

Årstabron pelare 8 ska gjutas.

Årstabron, flygfoto västerut. - Södermanland Sverige
Årstabron under uppbyggnad. - Södermanland Sverige
Bygget av övre stålkonstruktionen.

Bygget av övre stålkonstruktionen.

Bygget av övre stålkonstruktionen.

Justering av bron med domkrafter.

Justering av bron med domkrafter.

Justering av bron med domkrafter.

Påläggning av skyddsbetong på valven.

Påläggning av skyddsbetong på valven.

Påläggning av skyddsbetong på valven.

Ställningsbyggnad för bågspannet. - Södermanland Sverige
Byggställningar runt Årstabron. - Södermanland Sverige
Årstabron sett från norra stranden.

Årstabron sett från norra stranden.

Årstabron sett från norra stranden.

Gjutning av kassun pågår.

Gjutning av kassun pågår.

Gjutning av kassun pågår.

Stålkonstruktionen byggs på bron.

Stålkonstruktionen byggs på bron.

Stålkonstruktionen byggs på bron.

Undervattengjutning för pelare 20.

Undervattengjutning för pelare 20.

Undervattengjutning för pelare 20.

Årstabron under byggtiden, kassun nr 8 har spontats.

Årstabron under byggtiden, kassun nr 8 har spontats.

Årstabron under byggtiden, kassun nr 8 har spontats.

Mellersta spannen på Årstabron, från sydost.

Mellersta spannen på Årstabron, från sydost.

Mellersta spannen på Årstabron, från sydost.

Årstabron under byggtiden. - Södermanland Sverige
Previous

of 7

Next