PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
9,513 media by topicpage 1 of 96
KVBJ ångvagn på linjen. Vagnen  hade maskinrum i mitten. Den var producerad av Oxelösund - Flen - Westmanlands järnvägs verkstad i Eskilstuna. Skrotades på 1930-talet.

KVBJ ångvagn på linjen. Vagnen hade maskinrum i mitten. Den var produ...

KVBJ ångvagn på linjen. Vagnen hade maskinrum i mitten. Den var producerad av Oxelösund - Flen - Westmanlands järnvägs verkstad i Eskilstuna. Skrotades på 1930-talet.

DjB, första typen av motorvagnDenna motorvagn levererades 1893.År 1892 inköpte Stockholm - Roslagen Järnvägar  (SRJ) bibananDjursholms Ösby - Kohagsviken, (nu Framnäsviken) och i slutet av samma år tecknades elektrifieringskontrakt  med den engelska firmanMather & Platt i Manchester. Detta innebar starten för Djursholmsbanan.

DjB, första typen av motorvagnDenna motorvagn levererades 1893.År 1892...

DjB, första typen av motorvagnDenna motorvagn levererades 1893.År 1892 inköpte Stockholm - Roslagen Järnvägar (SRJ) bibananDjursholms Ösby - Kohagsviken, (nu Framnäsviken) och i slutet av samma år tecknades el... more

DjursholmsbananDjursholms Ösby vagnhall 1894

DjursholmsbananDjursholms Ösby vagnhall 1894

DjursholmsbananDjursholms Ösby vagnhall 1894

Spårvagn i drift vid sekelskiftet.

Spårvagn i drift vid sekelskiftet.

Spårvagn i drift vid sekelskiftet.

Malmbangården vid Svartön och vy över Luleå stad.

Malmbangården vid Svartön och vy över Luleå stad.

Malmbangården vid Svartön och vy över Luleå stad.

Ulriksdals station som tidigare hette Järva.
Vy från banan. Kaisepakte.

Vy från banan. Kaisepakte.

Vy från banan. Kaisepakte.

Bokhållare Viktor N:son Durr.

Bokhållare Viktor N:son Durr.

Bokhållare Viktor N:son Durr.

Vy från banan. Rensjön - Bergfors.

Vy från banan. Rensjön - Bergfors.

Vy från banan. Rensjön - Bergfors.

Blocksten. Holbonäs. Flen - Katrineholm.

Blocksten. Holbonäs. Flen - Katrineholm.

Blocksten. Holbonäs. Flen - Katrineholm.

Vy från banan med Bysjön . Charlottenberg - Åmotsfors.

Vy från banan med Bysjön . Charlottenberg - Åmotsfors.

Vy från banan med Bysjön . Charlottenberg - Åmotsfors.

Stockholms Östra station.

Stockholms Östra station.

Stockholms Östra station.

DjB motorvagn o sommarvagnarSmalspår 891mm1895 elektrifierades Djursholmsbanan som den första i världen. För den toppmoderna eldriften inköptes spårvägnsliknande elmotorvagnar från ASEA verkstad i Västerås. Dessa var anpassade för den täta trafiken och de många stoppen som fanns utmed banan.

DjB motorvagn o sommarvagnarSmalspår 891mm1895 elektrifierades Djursho...

DjB motorvagn o sommarvagnarSmalspår 891mm1895 elektrifierades Djursholmsbanan som den första i världen. För den toppmoderna eldriften inköptes spårvägnsliknande elmotorvagnar från ASEA verkstad i Västerås. Des... more

Spårvagn/elmotorvagn på Engelbrektsgatan Djursholmsbanan, Stockholm.

Spårvagn/elmotorvagn på Engelbrektsgatan Djursholmsbanan, Stockholm.

Spårvagn/elmotorvagn på Engelbrektsgatan Djursholmsbanan, Stockholm.

Försöksbanan Tomteboda - Värtan 1905 vid trespårsväxeln i Albano.

Försöksbanan Tomteboda - Värtan 1905 vid trespårsväxeln i Albano.

Försöksbanan Tomteboda - Värtan 1905 vid trespårsväxeln i Albano.

Statens Järnvägar, SJ C6a 148, 2-axlig prov motorvagn.

Statens Järnvägar, SJ C6a 148, 2-axlig prov motorvagn.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Försöksbanan Tomteboda - Värtan.Kontaktledning med svängbara utliggare, för underlättning av uppsträckning av kontaktledning.

Försöksbanan Tomteboda - Värtan.Kontaktledning med svängbara utliggare...

Försöksbanan Tomteboda - Värtan.Kontaktledning med svängbara utliggare, för underlättning av uppsträckning av kontaktledning.

Bangård i Stockholm.

Bangård i Stockholm.

Bangård i Stockholm.

Statens Järnvägar, SJ Motorvagn f.d. psv C148 som användes vid försökselektrifieringen i Stockholm 1905-1907.

Statens Järnvägar, SJ Motorvagn f.d. psv C148 som användes vid försöks...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Försöksbanan Stockholm - Järva. Vikt för att hålla kontaktledningen spänd, oberoende av vädrets temperatur.Möjligen Hagalund.

Försöksbanan Stockholm - Järva. Vikt för att hålla kontaktledningen sp...

Försöksbanan Stockholm - Järva. Vikt för att hålla kontaktledningen spänd, oberoende av vädrets temperatur.Möjligen Hagalund.

Värtabanan. Elförsöksdriften men motorvagnarna 1391 och 1393 samt personvagnarna C05 1390 och BF0 1418.Motorvagnarna kallades X0a2 först på 1940-talet och fick nummer 203 och 204 först 1929.TT

Värtabanan. Elförsöksdriften men motorvagnarna 1391 och 1393 samt pers...

Värtabanan. Elförsöksdriften men motorvagnarna 1391 och 1393 samt personvagnarna C05 1390 och BF0 1418.Motorvagnarna kallades X0a2 först på 1940-talet och fick nummer 203 och 204 först 1929.TT

Försöksbanan Tomteboda - Värtan.

Försöksbanan Tomteboda - Värtan.

Försöksbanan Tomteboda - Värtan.

Elprovsträckan vid Skuggan på linjen Tomteboda-Värtan, Statens Järnvägar, SJ.

Elprovsträckan vid Skuggan på linjen Tomteboda-Värtan, Statens Järnväg...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Försöksbanan Stockholm - Järva.  Vridbar försöksutliggare med förstärkta isolatorer. På sträckan mellan Tomteboda och Järva.

Försöksbanan Stockholm - Järva. Vridbar försöksutliggare med förstärk...

Försöksbanan Stockholm - Järva. Vridbar försöksutliggare med förstärkta isolatorer. På sträckan mellan Tomteboda och Järva.

Vy från Stockholms Central. Elektrifieringsförsöken 1905 -1907. Motorvagnen till höger i bild kan vara försöksmotorvagnen 1391 (Statens Järnvägar SJ Co5 1391) eller försöksmotorvagnen 1393 (Statens Järnvägar SJ Co5 1393). Motorvagnen i fråga har strömavtagare av Oerlikon typ uppfälld för underifrån avtagning av elström (underkontakt).

Vy från Stockholms Central. Elektrifieringsförsöken 1905 -1907. Motorv...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Statens Järnvägar, SJ ellok 1 samt SJ Ke lok.

Statens Järnvägar, SJ ellok 1 samt SJ Ke lok.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Tomteboda. Statens Järnvägar, SJ. Tomteboda-Värtan. Elprovsträckan vid  Albano, en järnvägsstation mellan Karlberg- Värtan. Kontaktledning med dubbla stolpar och två bärtrådar.

Tomteboda. Statens Järnvägar, SJ. Tomteboda-Värtan. Elprovsträckan vid...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Värtabanan. Elförsöksdriften men motorvagnarna 1391 och 1393 samt personvagnarna C05 1390 och BF0 1418.Motorvagnarna kallades X0a2 först på 1940-talet och fick nummer 203 och 204 först 1929.TT

Värtabanan. Elförsöksdriften men motorvagnarna 1391 och 1393 samt pers...

Värtabanan. Elförsöksdriften men motorvagnarna 1391 och 1393 samt personvagnarna C05 1390 och BF0 1418.Motorvagnarna kallades X0a2 först på 1940-talet och fick nummer 203 och 204 först 1929.TT

Försökselektrifieringen vid Tomteboda. Statens Järnvägar, SJ.

Försökselektrifieringen vid Tomteboda. Statens Järnvägar, SJ.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Försökselektrifiering i Tomteboda.

Försökselektrifiering i Tomteboda.

Försökselektrifiering i Tomteboda.

Prov med eldrift i Stockholm.

Prov med eldrift i Stockholm.

Prov med eldrift i Stockholm.

Elektriska försöksdriften

Elektriska försöksdriften

Elektriska försöksdriften

Försöksbanan Stockholm - Järva. Vägbro över järnvägen med skyddsutrustning för kontaktledning.

Försöksbanan Stockholm - Järva. Vägbro över järnvägen med skyddsutrust...

Försöksbanan Stockholm - Järva. Vägbro över järnvägen med skyddsutrustning för kontaktledning.

Försöksbanan Stockholm - Järva.Westinghouse-lokt Statens Järnvägar SJ ellok 1, på bilden är utrustat med strömavtagare av både Pantograf och Oerlikon (överkontakt) typ. Båda dessa kontaktledningstyper användes mellan Stockholm Central och Tomteboda under försöken. Ställverket på bild är Ställverk II i Tomteboda.Personvagnen är SJ Bo3 1506.

Försöksbanan Stockholm - Järva.Westinghouse-lokt Statens Järnvägar SJ ...

Försöksbanan Stockholm - Järva.Westinghouse-lokt Statens Järnvägar SJ ellok 1, på bilden är utrustat med strömavtagare av både Pantograf och Oerlikon (överkontakt) typ. Båda dessa kontaktledningstyper användes ... more

Försöksbanan Stockholm - Järva. Tomteboda.

Försöksbanan Stockholm - Järva. Tomteboda.

Försöksbanan Stockholm - Järva. Tomteboda.

Försöksbanan Stockholm - Järva.Westinghouse-lok Statens Järnvägar SJ ellok 1.

Försöksbanan Stockholm - Järva.Westinghouse-lok Statens Järnvägar SJ e...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Försöksbanan Stockholm - Järva. Växeln vid Karlberg.Oerlikon kontaktledning Stockholm Central - Tomteboda syns åvan spåret till vänster i bild. Kontaktledning med dubbla bärlinor syns över spåret mitt i bild, som fortsätter mot Stockholm Norra (Norrtull).

Försöksbanan Stockholm - Järva. Växeln vid Karlberg.Oerlikon kontaktle...

Försöksbanan Stockholm - Järva. Växeln vid Karlberg.Oerlikon kontaktledning Stockholm Central - Tomteboda syns åvan spåret till vänster i bild. Kontaktledning med dubbla bärlinor syns över spåret mitt i bild, s... more

Malmö-Limhamns Järnväg, MLJ lok 1 "Limhamn".

Malmö-Limhamns Järnväg, MLJ lok 1 "Limhamn".

Malmö-Limhamns Järnväg, MLJ lok 1 "Limhamn".

Försöksbanan Tomteboda  - Järva.Statens Järnvägar SJ försökslok 2. Sedemera Statens Järnvägar SJ Qb 30.

Försöksbanan Tomteboda - Järva.Statens Järnvägar SJ försökslok 2. Sed...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Försöksbanan Stockholm - Järva. Järva station.

Försöksbanan Stockholm - Järva. Järva station.

Försöksbanan Stockholm - Järva. Järva station.

Elektriska försöksdriften. Ellok 1. Oerlikonledning med ovankontakt.

Elektriska försöksdriften. Ellok 1. Oerlikonledning med ovankontakt.

Elektriska försöksdriften. Ellok 1. Oerlikonledning med ovankontakt.

Elektriskt motorvagnståg i Stockholm.

Elektriskt motorvagnståg i Stockholm.

Elektriskt motorvagnståg i Stockholm.

Statens Järnvägar, SJ ellok 1. Personvagnen är SJ Bo3 1506 som har utrustats för att delta i försöken.Tillverkare Westinghouse Electric & Manufacturing Co i Pittsburg, USA.Modellen var ett tvåaxliogt ramverkslok med gjutna ramar enligt amerikansk standard för mindre likströmslok.Båda axlarna var drivna och motorerna var tassmotorer.Motorns moment överfördes till drivaxeln genom en ensidig kuggväxel.Användes på banan mellan Stockholm - Tomteboda - Järva.På Värtabanan hade loket framfört tåg med en högsta vikt av 160 ton.

Statens Järnvägar, SJ ellok 1. Personvagnen är SJ Bo3 1506 som har utr...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Försöksbanan Stockholm - Värtan.På sträckan Tomteboda - Norrtull. Kontaktledningen har dubbla bärtrådar, detta kom under försökens gång att medföra problem med uppsträckningen av kontaktledningen.

Försöksbanan Stockholm - Värtan.På sträckan Tomteboda - Norrtull. Kont...

Försöksbanan Stockholm - Värtan.På sträckan Tomteboda - Norrtull. Kontaktledningen har dubbla bärtrådar, detta kom under försökens gång att medföra problem med uppsträckningen av kontaktledningen.

Försöksbanan Stockholm - Järva.Järnvägsövergång, med bommar. Vinterväg över isen.

Försöksbanan Stockholm - Järva.Järnvägsövergång, med bommar. Vinterväg...

Försöksbanan Stockholm - Järva.Järnvägsövergång, med bommar. Vinterväg över isen.

Försöksbanan Stockholm - Järva.Westinghouse-lok Statens Järnvägar SJ Ellok 1, på bild är utrustad med strömavtagare av både Pantograf och Oerlikon (överkontakt) typ, då båda dessa kontaktledningstyper användes mellan Stockholm Central och Tomteboda under försöken.

Försöksbanan Stockholm - Järva.Westinghouse-lok Statens Järnvägar SJ E...

Försöksbanan Stockholm - Järva.Westinghouse-lok Statens Järnvägar SJ Ellok 1, på bild är utrustad med strömavtagare av både Pantograf och Oerlikon (överkontakt) typ, då båda dessa kontaktledningstyper användes ... more

Elektriska försöksdriften

Elektriska försöksdriften

Elektriska försöksdriften

JvmKBEA01090

JvmKBEA01090

JvmKBEA01090

Försöksbanan Tomteboda - Värtan.Manuellt uppsträckt kontaktledning, utan rörlig utliggare.

Försöksbanan Tomteboda - Värtan.Manuellt uppsträckt kontaktledning, ut...

Försöksbanan Tomteboda - Värtan.Manuellt uppsträckt kontaktledning, utan rörlig utliggare.

Försöksbanan Stockholm - Järva.Vägkorsningen vid Solnavägen. Tomteboda.

Försöksbanan Stockholm - Järva.Vägkorsningen vid Solnavägen. Tomteboda...

Försöksbanan Stockholm - Järva.Vägkorsningen vid Solnavägen. Tomteboda.

JvmKBEA01092

JvmKBEA01092

Railway stations in Sweden

Försöksbanan Tomteboda - Värtan. Sträckan Tomteboda-Albano. Dubbla bärlinor till kontaktledningen.

Försöksbanan Tomteboda - Värtan. Sträckan Tomteboda-Albano. Dubbla bär...

Försöksbanan Tomteboda - Värtan. Sträckan Tomteboda-Albano. Dubbla bärlinor till kontaktledningen.

Försöksbanan Stockholm - Järva. Möjligen sträckan Tomteboda - Järva. Utliggare av ASEA:s fabrikat.

Försöksbanan Stockholm - Järva. Möjligen sträckan Tomteboda - Järva. U...

Försöksbanan Stockholm - Järva. Möjligen sträckan Tomteboda - Järva. Utliggare av ASEA:s fabrikat.

Försöksbanan Stockholm Norra - Värtan.Westinghouse-lok Statens Järnvägar SJ ellok 2.Närbild av lokets ena Pantograf strömavtgare i uppfällt läge.

Försöksbanan Stockholm Norra - Värtan.Westinghouse-lok Statens Järnväg...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Statens Järnvägar, SJ Co5 1391 motorvagn.

Statens Järnvägar, SJ Co5 1391 motorvagn.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Försöksbanan Tomteboda - Värtan. Sträckan Albano - Värtan.Statens Järnvägar SJ elektrisk motorvagn 1393, personvagn SJ Co5 1390, SJ BFo1418 och SJ elektrisk motorvagn 1391.

Försöksbanan Tomteboda - Värtan. Sträckan Albano - Värtan.Statens Järn...

Försöksbanan Tomteboda - Värtan. Sträckan Albano - Värtan.Statens Järnvägar SJ elektrisk motorvagn 1393, personvagn SJ Co5 1390, SJ BFo1418 och SJ elektrisk motorvagn 1391.

Försöksbanan Stockholm - Järva. Sträckan Tomteboda - Järva. Kontaktledningen är levererad av ASEA, då kontakttråden har både bärtråd och bärlina.

Försöksbanan Stockholm - Järva. Sträckan Tomteboda - Järva. Kontaktled...

Försöksbanan Stockholm - Järva. Sträckan Tomteboda - Järva. Kontaktledningen är levererad av ASEA, då kontakttråden har både bärtråd och bärlina.

Försöksbanan Albano - Värtan.Fotot taget i höjd med Storängsbotten österut, på sträckan Albano - Värtan.

Försöksbanan Albano - Värtan.Fotot taget i höjd med Storängsbotten öst...

Försöksbanan Albano - Värtan.Fotot taget i höjd med Storängsbotten österut, på sträckan Albano - Värtan.

Statens Järnvägar, SJ Ellok 1 vid Sabbatsbergs lokstation

Statens Järnvägar, SJ Ellok 1 vid Sabbatsbergs lokstation

Statens Järnvägar, SJ Ellok 1 vid Sabbatsbergs lokstation

Försöksbanan Tomteboda - Värtan. Rörlig utliggare till kontaktledningen.

Försöksbanan Tomteboda - Värtan. Rörlig utliggare till kontaktledninge...

Försöksbanan Tomteboda - Värtan. Rörlig utliggare till kontaktledningen.

Försöksbanan Stockholm - Värtan. Storängsbotten österut, på sträckan Tomteboda - Värtan.

Försöksbanan Stockholm - Värtan. Storängsbotten österut, på sträckan T...

Försöksbanan Stockholm - Värtan. Storängsbotten österut, på sträckan Tomteboda - Värtan.

Försöksbanan Stockholm - Järva. Elektriskförsöksmotorvagn, Statens Järnvägar SJ Co5 1391 och Statens Järnvägar SJ Co5 1393 i varsin ända på vagnsettet.

Försöksbanan Stockholm - Järva. Elektriskförsöksmotorvagn, Statens Jär...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Järnvägsövergång.

Järnvägsövergång.

Järnvägsövergång.

Kvarnsvedens Pappersbruk ellok "Herman Bohrman" med 5 öppna boggieflakvagnar med soffor.

Kvarnsvedens Pappersbruk ellok "Herman Bohrman" med 5 öppna boggieflak...

Kvarnsvedens Pappersbruk ellok "Herman Bohrman" med 5 öppna boggieflakvagnar med soffor.

Försöksbanan Tomteboda - Värtan. Storängsbotten österut.

Försöksbanan Tomteboda - Värtan. Storängsbotten österut.

Försöksbanan Tomteboda - Värtan. Storängsbotten österut.

Stockholm Norra lokstall med Statens Järnvägar, SJ ellok 1 "Westinghouse" och ett ånglok SJ Ke..

Stockholm Norra lokstall med Statens Järnvägar, SJ ellok 1 "Westinghou...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Försöksbanan Stockholm Norra (Norrtull) - Värtan.Strömavtagare på Westinghouse-lok Statens Järnvägar SJ ellok 2.Lokskjul i bildens vänstra bakre del. Bakom loket står någon av motorvagnarna Co5 1391 eller Co5 1393.

Försöksbanan Stockholm Norra (Norrtull) - Värtan.Strömavtagare på West...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

JvmKBEA00420

JvmKBEA00420

JvmKBEA00420

Ström avtagare av Pantogaf typ (Saxströmavtagare), för kontaktledning hängande över spåret.Oerlikon strömavtagare (sidoavtagare) syns i nedfällt läge något till vänster i bild.Utrustningen i detta fall är troligen monterad på motorvagnen Statens Järnvägar SJ Co5 1391.Försöksbanan Stockholm Norra (Norrtull) - Värtan.

Ström avtagare av Pantogaf typ (Saxströmavtagare), för kontaktledning ...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Vy från Stockholms Central. Elektrifieringsförsöken 1905 -1907. Motorvagnen till höger i bild kan vara försöksmotorvagnen 1391 (Statens Järnvägar SJ Co5 1391) eller försöksmotorvagnen 1393 (Statens Järnvägar SJ Co5 1393). Motorvagnen i fråga har strömavtagare av Oerlikon typ uppfälld för underifrån avtagning av elström (underkontakt).

Vy från Stockholms Central. Elektrifieringsförsöken 1905 -1907. Motorv...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Kontaktledningsstolpe med svängbar utliggare.

Kontaktledningsstolpe med svängbar utliggare.

Kontaktledningsstolpe med svängbar utliggare.

Elektriska försöksdriften

Elektriska försöksdriften

Elektriska försöksdriften

Försöksbanan Tomteboda - Värtan.Kontaktledning med svängbara utliggare, för underlättning av uppsträckning av kontaktledning.

Försöksbanan Tomteboda - Värtan.Kontaktledning med svängbara utliggare...

Försöksbanan Tomteboda - Värtan.Kontaktledning med svängbara utliggare, för underlättning av uppsträckning av kontaktledning.

Statens Järnvägar, SJ ellok 1.

Statens Järnvägar, SJ ellok 1.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Försöksbanan Stockholm - Värtan.

Försöksbanan Stockholm - Värtan.

Försöksbanan Stockholm - Värtan.

Försöksbanan Stockholm - Värtan. Albano station. Försöksmotorvagn på spåret till höger.

Försöksbanan Stockholm - Värtan. Albano station. Försöksmotorvagn på s...

Försöksbanan Stockholm - Värtan. Albano station. Försöksmotorvagn på spåret till höger.

JvmKBAA02104

JvmKBAA02104

Railway stations in Sweden

Perrong och bangård vid Ulriksdal station.Godsvagn Statens Järnvägar, SJ I 14138.

Perrong och bangård vid Ulriksdal station.Godsvagn Statens Järnvägar, ...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Försöksbanan Stockholm - Järva.Statens Järnvägar SJ ellok 2.   Fotot möjligen taget i Värtan, på grund av kontaktledningens utförande.

Försöksbanan Stockholm - Järva.Statens Järnvägar SJ ellok 2. Fotot m...

Försöksbanan Stockholm - Järva.Statens Järnvägar SJ ellok 2. Fotot möjligen taget i Värtan, på grund av kontaktledningens utförande.

Järva station under försöket med elektrisk drift.

Järva station under försöket med elektrisk drift.

Järva station under försöket med elektrisk drift.

Provtåg mellan Järva och Värtan.Perrong 2, stins Molander främst, till vänster Unge och längst till höger Törner. Järva hade eget gasverk för belysning ute och inne.Provbanan lades snart "i malpåse"Statens Järnvägar, SJ C05 1391.

Provtåg mellan Järva och Värtan.Perrong 2, stins Molander främst, till...

Provtåg mellan Järva och Värtan.Perrong 2, stins Molander främst, till vänster Unge och längst till höger Törner. Järva hade eget gasverk för belysning ute och inne.Provbanan lades snart "i malpåse"Statens Järn... more

Försöksbanan Stockholm - Järva.Westinghouse-lok Statens Järnvägar SJ lok 1 syns till vänster om byggnaden, byggnaden är den provisoriska kraftstationen som var belägen i Tomteboda. (Tomteboda nedre).

Försöksbanan Stockholm - Järva.Westinghouse-lok Statens Järnvägar SJ l...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Försöksbanan Stockholm - Järva.Kontaktledning av ASEA:s tillverkning.Skyddsanordning under bron vid Hagalund.

Försöksbanan Stockholm - Järva.Kontaktledning av ASEA:s tillverkning.S...

Försöksbanan Stockholm - Järva.Kontaktledning av ASEA:s tillverkning.Skyddsanordning under bron vid Hagalund.

Hette före 1921 JÄRFVA. Det nuvarande stationshuset i trä i två våningar uppfördes 1866. Den 19 juni 1939 brann södra flygeln ned .Stationshuset rivet på 1970-talet. Namnet 1921 ändrat till ULRIKSDAL.Elektrisk försöksdrift

Hette före 1921 JÄRFVA. Det nuvarande stationshuset i trä i två våning...

Hette före 1921 JÄRFVA. Det nuvarande stationshuset i trä i två våningar uppfördes 1866. Den 19 juni 1939 brann södra flygeln ned .Stationshuset rivet på 1970-talet. Namnet 1921 ändrat till ULRIKSDAL.Elektrisk ... more

Försöksbanan Tomteboda - Värtan. Sträckan Albano - Värtan. Sträckvikt för kontaktledning. Kontaktledningsstolpe av trä.

Försöksbanan Tomteboda - Värtan. Sträckan Albano - Värtan. Sträckvikt ...

Försöksbanan Tomteboda - Värtan. Sträckan Albano - Värtan. Sträckvikt för kontaktledning. Kontaktledningsstolpe av trä.

Statens Järnvägar, SJ Motorvagn f.d. psv C148 som användes vid försökselektrifieringen i Stockholm 1905-1907.

Statens Järnvägar, SJ Motorvagn f.d. psv C148 som användes vid försöks...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Statens Järnvägar, SJ ellok 1 samt godsvagnar.

Statens Järnvägar, SJ ellok 1 samt godsvagnar.

Statens Järnvägar, SJ ellok 1 samt godsvagnar.

Försöksbanan Tomteboda - Värtan. Försök med sektionsavbrott och linjebrytare.Sträckan mellan Tomteboda och Stockholm Norra (Norrtull)mellan Albano och Värtan var kontaktledningen av annat utförande.

Försöksbanan Tomteboda - Värtan. Försök med sektionsavbrott och linjeb...

Försöksbanan Tomteboda - Värtan. Försök med sektionsavbrott och linjebrytare.Sträckan mellan Tomteboda och Stockholm Norra (Norrtull)mellan Albano och Värtan var kontaktledningen av annat utförande.

Statens Järnvägar, SJ prov-ellok 2 Statens Järnvägar SJ Qb30

Statens Järnvägar, SJ prov-ellok 2 Statens Järnvägar SJ Qb30

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Försöksbanan Albano - Värtan. Svängbar kontaktledningsutliggare med dubbla isolatorer, för underlättande av uppsträckning av kontaktledning.

Försöksbanan Albano - Värtan. Svängbar kontaktledningsutliggare med du...

Försöksbanan Albano - Värtan. Svängbar kontaktledningsutliggare med dubbla isolatorer, för underlättande av uppsträckning av kontaktledning.

Vagnarna är statens Järnvägar, SJ F2a 25146 ombyggd från G3 samma år den levererades 1901, B2b och tre st C4 ur första leveranserna med stearinljuslyktor.Kontaktledningen är från den elektriska försöksdriften.

Vagnarna är statens Järnvägar, SJ F2a 25146 ombyggd från G3 samma år d...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Ytterby station

Ytterby station

Railway stations in Sweden

Försöksbanan Stockholm - Värtan.  Källvägens viadukt vid Ugglevikskällans hållplats. Manuellt uppsträckt kontaktledning, utan rörlig utliggare.

Försöksbanan Stockholm - Värtan. Källvägens viadukt vid Ugglevikskäll...

Försöksbanan Stockholm - Värtan. Källvägens viadukt vid Ugglevikskällans hållplats. Manuellt uppsträckt kontaktledning, utan rörlig utliggare.

Försöksbanan Albano - Värtan. Svängbar kontaktledningsutliggare med dubbla isolatorer, för underlättande av uppsträckning av kontaktledning.

Försöksbanan Albano - Värtan. Svängbar kontaktledningsutliggare med du...

Försöksbanan Albano - Värtan. Svängbar kontaktledningsutliggare med dubbla isolatorer, för underlättande av uppsträckning av kontaktledning.

Försöksbanan Stockholm - Järva. Byggnaden är den provosoriska kraftstationen. Tomteboda.

Försöksbanan Stockholm - Järva. Byggnaden är den provosoriska kraftsta...

Försöksbanan Stockholm - Järva. Byggnaden är den provosoriska kraftstationen. Tomteboda.

Försöksbanan Stockholm - Järva, den provosoriska kraftstationen. Tomteboda nedre.Westinghouse-lok Statens Järnvägar SJ lok 1.

Försöksbanan Stockholm - Järva, den provosoriska kraftstationen. Tomte...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Försöksbanan Stockholm - Järva. (Ulriksdal). Järva station.

Försöksbanan Stockholm - Järva. (Ulriksdal). Järva station.

Försöksbanan Stockholm - Järva. (Ulriksdal). Järva station.

Stationen vid Järva.

Stationen vid Järva.

Stationen vid Järva.

Försöksbanan tomteboda - Värtan. Sträckan Albano - Värtan. Vridbar försöksutliggare med förstärkta isolatorer. Storängsbotten österut.

Försöksbanan tomteboda - Värtan. Sträckan Albano - Värtan. Vridbar för...

Försöksbanan tomteboda - Värtan. Sträckan Albano - Värtan. Vridbar försöksutliggare med förstärkta isolatorer. Storängsbotten österut.