The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

constantinople

3,454 media by topicpage 1 of 35
Siliqua (Coin) Portraying Valentinian II
Solidus (Coin) of Emperor Theodosius I
Follis (Coin) Portraying the Emperor Justin I or Justinian I
Follis (Coin) Portraying the Emperor Justinian I
Gold Goblet with Personifications of Cyprus, Rome, Constantinople, and Alexandria
Tremissis (Coin) of Leo III
Solidus (Coin) of Empress Irene
Histamenon (Coin) of Romanus III Argyrus with Christ Enthroned
Constantinople from BL Add 24189, f. 9v

Constantinople from BL Add 24189, f. 9v

Miniature of the city of Constantinople, with a large statue of Emperor Justinian standing before the cathedral of St Sophia. Image taken from f. 9v of Illustrations for Mandeville's Travels (index Voyage d'out... More

Constantinople from BL Harley 3954, f. 6v

Constantinople from BL Harley 3954, f. 6v

Coloured drawings depicting the wonders of Constantinople: Greek philosophers working in the highest hills of Macedonia, and tournaments at the palace of the Emperor in Constantinople. Image taken from f. 6v of... More

Constantinople from BL Harley 3954, f. 3

Constantinople from BL Harley 3954, f. 3

Coloured drawings depicting Sir John Mandeville as a witness to foreign marvels, here: the city of Constantinople Image taken from f. 3 of Travels (index Voyage d'Outre Mer, Itinerarium). Written in English.

Byzantine Saint Luke - Gold leaf illuminated manuscript
Byzantine Decorated Text Page - Gold leaf illuminated manuscript
Fragment from the Base of a Bowl, Ottoman Empire
Fragment from the Base of a Bowl, Ottoman Empire
Fragment from the Base of a Bowl with "K" Monogram
The construction of Constantinople
Constantine with his three sons among whom he divided his empire; senators; the building of Constantinople (background)
Siege of Constantinople
Empress of Constantinople from BL Harley 4903, f. 222v

Empress of Constantinople from BL Harley 4903, f. 222v

Detail of a miniature of the empress of Constantinople speaking to her son Libanor, trees with birds, a castle to the right; decorated initial 'O'(r nous) with ivy. Image taken from f. 222v of Continuations of ... More

Empress of Constantinople from BL Harley 4903, f. 174

Empress of Constantinople from BL Harley 4903, f. 174

Detail of a miniature with the empress of Constantinople riding, in disguise, with a knight in armour holding a shield with his arms; decorated initial 'C'(i endroit) with ivy. Image taken from f. 174 of Contin... More

Concilie van Constantinopel I, Michel Wolgemut, Germany, 1493

Concilie van Constantinopel I, Michel Wolgemut, Germany, 1493

Een paus, bisschoppen en kardinalen op een wolk van bloemen en bladeren. De paus heeft een opengeslagen bijbel en een staf met dubbel kruis in zijn handen. Daarboven de Heilige Geest in de vorm van een duif. De... More

Gezicht op Constantinopel, Michel Wolgemut, Germany

Gezicht op Constantinopel, Michel Wolgemut, Germany

Gezicht op Constantinopel, op de voorgrond een schip. Midden op de achtergrond staat de Haga Sophia. Links daarvan de Zuil van Justinianus die volgens de tekst door zwaar onweer getroffen wordt. De prent maakt ... More

Gennadius van Constantinopel, Michel Wolgemut, Germany

Gennadius van Constantinopel, Michel Wolgemut, Germany

Een bloemkelk met een bisschop. Hij heeft een kromstaf in zijn handen. De tekst identificeert hem als Gennadius van Constantinopel. De prent maakt deel uit van een album.

Concilie van Constantinopel II, Michel Wolgemut, Germany, 1493

Concilie van Constantinopel II, Michel Wolgemut, Germany, 1493

Een paus, bisschoppen en kardinalen op een wolk van bloemen en bladeren. De paus heeft een opengeslagen bijbel en een staf met dubbel kruis in zijn handen. Daarboven de Heilige Geest in de vorm van een duif. De... More

Concilie van Constantinopel, Michel Wolgemut, Germany

Concilie van Constantinopel, Michel Wolgemut, Germany

Een paus, bisschoppen en kardinalen op een wolk van bloemen en bladeren. De paus heeft een opengeslagen bijbel en een staf met dubbel kruis in zijn handen. Daarboven de Heilige Geest in de vorm van een duif. De... More

Bladzijde uit de Neurenbergkroniek van Schedel, folio 135v

Bladzijde uit de Neurenbergkroniek van Schedel, folio 135v

Bladzijde uit de Neurenbergkroniek van Hartmann Schedel met bovenin een voorstelling van het Tweede Concilie van Constantinopel met een paus, bisschoppen en kardinalen op een wolk van bloemen en bladeren. De pa... More

[Detail map of Constantinople. 1550]

[Detail map of Constantinople. 1550]

Illus. in: Cosmographiae, Univ. Libr. VI, p. 340-941. This record contains unverified, old data from caption card. Caption card tracings: Incunabula; Maps; Geogr.

Portret van Ogier Ghislain de Busbecq

Portret van Ogier Ghislain de Busbecq

Portret van Ogier Ghislain de Busbecq (Ogier Gisleen van Busbeke), gezant in Constantinopel.

Portret van sultan Süleyman I

Portret van sultan Süleyman I

De bekendste sultan van de Ottomaanse dynastie Süleyman I de Grote had de bijnaam 'de wetgever' of 'de geweldige'. Hij regeerde van 1520 tot 1566 en stond bekend als tolerant man met een grote culturele belangs... More

Heilige Gorgonius en Heilige Dorotheus van Nicomedië, Heilige Nicolaas van Tolentino, Heilige Polianus en Heilige Nemesianus, Heilige Pulcheria van Constantinopel (9-10 september)
Portret van Grieks Katholieke archimandriet Athanasius Dorostamus uit Constantinopel
Heilige Olympias van Constantinopel
Johann Sadeler I - Portret van Ogier Ghislain de Busbecq

Johann Sadeler I - Portret van Ogier Ghislain de Busbecq

Ogier Ghislain de Busbecq, ambassadeur van de keizer in Constantinopel en ambassadeur in Parijs.

Heilige Olympias van Constantinopel als kluizenaarster
Heilige Euphrasia van Constantinopel als kluizenares
Heilige Meliton, Heilige Firminus, Heilige Gregorius I de Grote, Heilige Euphrasia van Constantinopel (11-13 maart)
H. Pulcheria van Constantinopel en haar echtgenoot

H. Pulcheria van Constantinopel en haar echtgenoot

De heilige Pulcheria van Constantinopel, gekleed in het keizerlijk gewaad, en haar echtgenoot ontvangen lelies van een engel die neerdaalt vanuit de hemel. In de marge een drieregelig Bijbelcitaat uit 1 Kor. 7 ... More

Christelijk wonder voorgevallen in Constantinopel

Christelijk wonder voorgevallen in Constantinopel

Wonder voorgevallen in Constantinopel ca. 1572 waarbij een christelijk kruis verscheen bovenop de halve maan aan de top van een minaret van een moskee. Turkse soldaten schieten met pijlen naar de kruisen. Onder... More

Sultan Süleyman and the Süleymaniye Mosque, Constantinople, 1574 (or earlier) , altered in 1688 to represent Ibrahim I
Kleding van vrouwen uit Constantinopel rond 1580
Kleding van handelaren in Constantinopel rond 1580

Kleding van handelaren in Constantinopel rond 1580

Prent uit een boek over zestiende-eeuwse kleding rond 1580. Vier mannelijke handelaren uit Constantinopel. Alle vier zijn anders gekleed. Van links naar rechts: een gezant uit Kroatië (Dubrovnik), een Kroatisch... More

Kleding van handelaren in Constantinopel rond 1580
Kleding van Ottomanen en Perzen rond 1580

Kleding van Ottomanen en Perzen rond 1580

Prent uit een boek over zestiende-eeuwse kleding rond 1580. Twee mannelijke Ottomanen en twee Perzen, een man en een vrouw. Alle vier zijn anders gekleed. Van links naar rechts: de patriarch van Constantinopel,... More

Kleding van vrouwen uit Constantinopel rond 1580

Kleding van vrouwen uit Constantinopel rond 1580

Prent uit een boek over zestiende-eeuwse kleding rond 1580. Vier vrouwen uit de wijk Pera in Constantinopel. Alle vier de vrouw zijn anders gekleed. Van links naar rechts: een jonkvrouw van adel, een christelij... More

Boetius Adamsz Bolswert - Heilige Olympias van Constantinopel als kluizenaarster
Boetius Adamsz Bolswert - Heilige Euphrasia van Constantinopel als kluizenares

Boetius Adamsz Bolswert - Heilige Euphrasia van Constantinopel als klu...

Heilige Euphrasia van Constantinopel als kluizenares knielt in gebed in haar kluizenaarscel en wordt in verzoeking gebracht door de duivel.

Boetius Adamsz Bolswert - Heilige Euphrasia van Constatinopel als kluizenares

Boetius Adamsz Bolswert - Heilige Euphrasia van Constatinopel als klui...

Heilige Euphrasia van Constantinopel als kluizenares knielt in gebed in haar kluizenaarscel en wordt in verzoeking gebracht door de duivel.

Boetius Adamsz Bolswert - Heilige Olympias van Constantinopel
Christoffel van Sichem II - Allerheiligen

Christoffel van Sichem II - Allerheiligen

Rondom de tronende Drieëenheid van Christus, God en de Heilige Geest zijn alle heiligen verzameld (o.a. de H. Sebastiaan, de H. Joris. de H. Catherina van Constantinopel). Maria staat naast de Drieëenheid. Met ... More

Kameel (Camelus ferus bactrianus) en giraffe (Giraffa)

Kameel (Camelus ferus bactrianus) en giraffe (Giraffa)

Een kameel en een giraffe. Genummerd rechtsboven: 7. Met opschrift dat deze giraffe in 1568 in Constantinopel te zien was. Onderdeel van het tweede album met tekeningen van viervoeters. Tweede van twaalf albums... More

Dame de Constantinople, from Recueil de diverses fig.res étrangeres Inventées par F. Boucher P.tre du Roy et Gravées par F. Ravenet (Collection of Various Foreign Figures, Devised by F. Boucher, Painter of the King and Engraved [etched] by F. Ravenet), plate 5
Mucius von Konstantinopel
Joseph II., Patriarch von Konstantinopel
Allerheiligenvoorstelling, Theodoor Galle

Allerheiligenvoorstelling, Theodoor Galle

Rondom de tronende Drieëenheid van Christus, God en de Heilige Geest zijn alle heiligen verzameld (o.a. de H. Sebastiaan, de H. Joris. de H. Catherina van Constantinopel, etc.). Maria staat naast de Drieëenheid... More

Allerheiligenvoorstelling

Allerheiligenvoorstelling

Rondom de tronende Drieëenheid van Christus, God en de Heilige Geest zijn alle heiligen verzameld (o.a. de H. Sebastiaan, de H. Joris. de H. Catherina van Constantinopel, etc.). Maria staat naast de Drieëenheid... More

Allerheiligenvoorstelling

Allerheiligenvoorstelling

Rondom de tronende Drieëenheid van Christus, God en de Heilige Geest zijn alle heiligen verzameld (o.a. de H. Sebastiaan, de H. Joris. de H. Catherina van Constantinopel, etc.). Maria staat naast de Drieëenheid... More

Boetius Adamsz Bolswert - Heilige Euphrasia van Constantinopel als kluizenares

Boetius Adamsz Bolswert - Heilige Euphrasia van Constantinopel als klu...

De heilige Euphrasia van Constantinopel knielt in gebed haar kluizenaarscel terwijl een duivel probeert haar in verzoeking te brengen. Op het verso staat een fragment Franse tekst uit de uitgave.

Boetius Adamsz Bolswert - Heilige Euphrasia van Constantinopel als kluizenares

Boetius Adamsz Bolswert - Heilige Euphrasia van Constantinopel als klu...

De heilige Euphrasia van Constantinopel knielt in gebed haar kluizenaarscel terwijl een duivel probeert haar in verzoeking te brengen.

Boetius Adamsz Bolswert - Heilige Olympias van Constantinopel als kluizenares
Boetius Adamsz Bolswert - Heilige Olympias van Constantinopel als kluizenares
Heilige Meliton, Heilige Firminus, Heilige Gregorius I de Grote, Heilige Euphrasia van Constantinopel (11-13 maart)

Heilige Meliton, Heilige Firminus, Heilige Gregorius I de Grote, Heili...

Blad met vier ovale voorstellingen, elk met opschrift en datum in het Latijn: linksboven de Heilige Meliton die een kind op zijn rug draagt, rechtsboven de Heilige Firminus met een staf en een boek in de handen... More

Heilige Gorgonius en Heilige Dorotheus van Nicomedië, Heilige Nicolaas van Tolentino, Heilige Polianus en Heilige Nemesianus, Heilige Pulcheria van Constantinopel (9-10 september)

Heilige Gorgonius en Heilige Dorotheus van Nicomedië, Heilige Nicolaas...

Blad met vier ovale voorstellingen, elk met opschrift en datum in het Latijn: linksboven de Heilige Gorgonius van Nicomedië en de Heilige Dorotheus die met zwepen worden geslagen, rechtsboven de Heilige Nicolaa... More

Christoffel van Sichem II - Heilige Olympias van Constantinopel als kluizenares
Nicolas Pitau I - Portret van H. Johannes Chrysostomus

Nicolas Pitau I - Portret van H. Johannes Chrysostomus

Portret van de heilige Johannes Chrysostomus, prediker en kerkleraar. Hij was tevens aartsbisschop van Constantinopel. Hij staat in een studeervertrek en maakt een zegenend gebaar. In de marge een vierregelig o... More

Christoffel van Sichem II - Heilige Euphrasia van Constantinopel als kluizenares
Coppen Hagen / Cracovia / Colonia / Lisbona / Stockholm / Francfurt am Main / Antwerpen / Constantinopolis

Coppen Hagen / Cracovia / Colonia / Lisbona / Stockholm / Francfurt am...

Blad met twee verticale stroken, elk met vier gezichten op steden in Europa: Kopenhagen, Krakau, Keulen, Lissabon, Stockholm, Frankfurt am Main, Antwerpen en Constantinopel. Genummerd rechtsonder: 2. Onversnede... More

Gaspar Bouttats - Gezicht op Mekka

Gaspar Bouttats - Gezicht op Mekka

Gezicht op de stad Mekka. Op de achtergrond de moskee met het graf van Mohammed. Op de voorgrond een karavaan uit Constantinopel die richting de stad trekt. De prent heeft een Nederlands onderschrift met verwij... More

Aan de Franse gezant te Constantinopel wordt de zetel ontrukt die hij had geplaatst naast de zetel van de groot-vizier, 1677
Man op troon onderhandelt met de aanvoerders van de oproerige Janitzaren te Constantinopel
Johannes Jacobsz van den Aveele - Gezicht op de Yeni Cami

Johannes Jacobsz van den Aveele - Gezicht op de Yeni Cami

Gezicht op de Yeni-moskee in Constantinopel (Istanbul), waarbij de letter E Hünkar Kasrı aanduidt, N de Kruidenbazaar en P de Venetiaanse koopliedenwijk is, nu Eminonü meydani.

Francois van Bleyswijck - Portret van Grieks Katholieke archimandriet Athanasius Dorostamus uit Constantinopel
Gezicht op het paleis van de sultan te Constantinopel

Gezicht op het paleis van de sultan te Constantinopel

Prent rechtsboven gemerkt: Pag. 103.

Heilzame fontein te Constantinopel waar de zieken in de bodem worden begraven en gedrenkt
Gezicht op het paleis van de sultan te Constantinopel
Man op troon onderhandelt met de aanvoerders van de oproerige Janitzaren te Constantinopel
Romeyn de Hooghe - Turkse moskee in Constantinopel; Keizerlijk hof in China

Romeyn de Hooghe - Turkse moskee in Constantinopel; Keizerlijk hof in ...

Voorstelling in twee delen. Links de binnenzijde van een Turkse moskee in Constantinopel (Instanboel) genaamd de Hagia Sophia. Rechts het keizerlijk hof van China met een voorzaal voor de lijfwachten en een god... More

Man op troon onderhandelt met de aanvoerders van de oproerige Janitzaren te Constantinopel
Heilzame fontein te Constantinopel waar de zieken in de bodem worden begraven en gedrenkt
Koning Jacobus II vertrekt uit Parijs naar Ierland, 1689

Koning Jacobus II vertrekt uit Parijs naar Ierland, 1689

Koning Jacobus II vertrekt uit Parijs naar Ierland, 1689. De koning neemt afscheid van zijn vrouw Maria van Modena, links staat pater Peters klaar om naar Constantinopel te vertrekken. Plaat nr. 1 in een serie ... More

Heilzame fontein te Constantinopel waar de zieken in de bodem worden begraven en gedrenkt
Man op troon onderhandelt met de aanvoerders van de oproerige Janitzaren te Constantinopel
Reus en zoon met lange nekken, 1690

Reus en zoon met lange nekken, 1690

Een reus met zijn zoon, beiden met extreem lange nekken, bewapend met pijl en boog. Gevangengenomen door de troepen van koning Willem III tijdens de belegering van Limerick op 6 september 1690 en naar Londen ov... More

Intocht van sultan Mustafa II te Constantinopel, 1695
Jan Luyken - H. Epiphanius van Salamis, kerkvader

Jan Luyken - H. Epiphanius van Salamis, kerkvader

De heilige kerkvader Epiphanius van Salamis, staand op een sokkel. Op de voorzijde een scène waarin het lichaam van de overleden Epiphanius wordt teruggebracht naar Constantinopel. Prent middenboven gemerkt: II... More

Aan de Franse gezant te Constantinopel wordt de zetel ontrukt die hij had geplaatst naast de zetel van de groot-vizier, 1677
Jan Luyken - H. Epiphanius van Salamis, kerkvader

Jan Luyken - H. Epiphanius van Salamis, kerkvader

De heilige kerkvader Epiphanius van Salamis, staand op een sokkel. Op de voorzijde een scène waarin het lichaam van de overleden Epiphanius wordt teruggebracht naar Constantinopel.

Caspar Luyken - Lelie van Constantinopel

Caspar Luyken - Lelie van Constantinopel

Prent rechtsboven gemerkt: Pag. 362.

Hervormden in Hongarije voor een rechtbank van bisschoppen en andere Roomsgezinden, 1670 / Hervormde predikanten in Hongarije veroordeeld tot zware arbeid, 1674 / Hervormde Hongaarse predikanten worden nabij Napels door Michiel de Ruyter verlost, 1676 / Aan de Franse gezant te Constantinopel wordt de zetel ontrukt die hij had geplaatst naast de zetel van de groot-vizier, 1677
Lelie van Constantinopel
Intocht van sultan Mustafa II te Constantinopel, 1695
Letter C, letterpress print

Letter C, letterpress print

Letter C tegen een achtergrond met twee mannen met tulband en uitzicht op de stad Istanbul / Constantinopel.

Gezicht op Constantinopel en het Serail vanuit de Hollandse ambassade

Gezicht op Constantinopel en het Serail vanuit de Hollandse ambassade

Gezicht op de stad Constantinopel en het Serail, vanuit de Hollandse ambassade. Op de achtergrond de Bosporus. Linksonder een legenda waarin de belangrijkste gebouwen worden aangegeven.

Inwoners van Constantinopel laten zich op straat dopen en de doop van ouderen en jongeren in de kerk

Inwoners van Constantinopel laten zich op straat dopen en de doop van ...

Twee voorstellingen op een plaat. Boven: tijdens een storm heerst er paniek in de straten van Constantinopel. Inwoners laten zich dopen door vroege christenen. Onder: in een kerk staat een priester voor een gro... More

Inwoners van Constantinopel laten zich op straat dopen en de doop van ouderen en jongeren in de kerk
Tien voorstellingen met de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar 1700

Tien voorstellingen met de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar 1...

Tien voorstellingen met de belangrijkste voorstellingen uit het jaar 1700. Van linksboven naar rechtsonder: de invoering van de Gregoriaanse kalender, de intrede van de keizerlijke ambassadeur in Constantinopel... More

Onthoofding van een monnik tijdens onlusten in Constantinopel

Onthoofding van een monnik tijdens onlusten in Constantinopel

Op de voorgrond enkele mannen met een lans waarop het hoofd van een monnik gespiesd is. Op de achtergrond het oproer van Constantinopel en het onthoofde lijk van de monnik.

Gregorius, een Ariaanse bisschop, wordt door tegenstanders mishandeld en de onthoofding van een monnik tijdens onlusten in Constantinopel

Gregorius, een Ariaanse bisschop, wordt door tegenstanders mishandeld ...

Twee voorstellingen op een plaat. Boven: op de voorgrond wordt Gregorius, een Ariaanse bisschop van Alexandrië, door de inwoners van Alexandrië mishandeld. Op de achtergrond wordt zijn kerk in brand gestoken. O... More

Gregorius, een Ariaanse bisschop, wordt door tegenstanders mishandeld en de onthoofding van een monnik tijdens onlusten in Constantinopel
Johannes Chrysostomus in ballingschap gestuurd en de begraving van de beenderen van de H. Johannes Chrysostomus

Johannes Chrysostomus in ballingschap gestuurd en de begraving van de ...

Twee voorstellingen op een plaat. Boven: enkele soldaten begeleiden de H. Johannes Chrysostomus naar zijn ballingsoord. Onder: de beenderen van de H. Johannes Chrysostomus worden door zijn volgelingen in Consta... More

Previous

of 35

Next